Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år"

Transkript

1 Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer stadig, at den græske tragedie ikke får fundamental betydning for verdensøkonomien Resumé I LargeCap-porteføljen er der ikke foretaget handler. Der er foretaget en mindre omlægning i SmallMidCapporteføljen. I juli steg LargeCap-porteføljen 6,49 procent, mens SmallMidCap-porteføljen bragede 9,3 procent i vejret. I år er porteføljerne oppe med i snit 42,26 procent, mens C2-indekset er oppe med kun 35,75 procent. Se afkastdata i tabel 1 nedenfor og i porteføljeoversigterne fra side 5. Min analyse af makroøkonomiske data tyder ikke på, at realøkonomien er på vej ned i gear. Det danske aktiemarked ligger i en stigende trend, som er styrket på det seneste. De store kursudsving (volatilitet), vi har set de seneste måneder, må forventes at fortsætte, så længe tragedien om Grækenland kører videre. Den store volatilitet de seneste måneder kan være begyndelsen på den negative korrektion, jeg har forventet gennem længere tid. Investeringskonklusion. På lang sigt: Hold. På kort sigt: Hold. Læs hele konklusionen på side 3. Er en kæmpe negativ korrektion undervejs? Det var det spørgsmål, jeg rejste i sidste nyhedsbrev. Svaret var og er et rungende måske. For når aktiemarkedet er steget så hurtigt, som det gjorde frem til i dag, vil en negativ korrektion være helt naturlig. Som sædvanlig sælges der ikke ud på forventninger, men på facts. Facts, der skal tyde på, at trenden i aktiemarkedet, eller aktierne i porteføljerne, er vendt fra stigende til faldende. En kortvarig negativ korrektion er meget sandsynlig. Grækenland betyder intet for verdensøkonomien, hvorfor der ikke er grund til at reagere på nyheder fra den front. Det danske aktiemarked og makro Det danske aktiemarked ligger fortsat i en langsigtet stigende trend. Denne optrend er blevet styrket i den seneste måned. Jeg vurderer, at C2 CAP-indekset i år kortvarigt kan korrigere 1-15 procent ned fra det nuværende niveau (se tabel 1). Sidst skrev jeg, en sådan korrektion finder formentlig sted i løbet af sommeren. Men hvor blev sommeren og korrektionen af? Der er ikke andet at gøre end at vente og se. Meget tyder på, at fremgangen i den danske økonomi har bidt sig fast. F.eks. er beskæftigelsen i dag den højeste i fem år, forbrugertilliden er ikke set højere i mange år, og boligmarkedet er i klar bedring. Alt i alt er dette rigtig gode indikationer på, at den danske økonomi er i god gænge. Idet aktiemarkedet er en ledende indikator for BNP, og idet aktiemarkedet er stigende, er der en fin overensstemmelse. De væsentligste ledende indikatorer for USA, aktieindekser, påbegyndt nybyggeri, hussalg, korte renter, nye ledige og ordreindgang, ligger fortsat i en stigende trend, omend ordreindgangen er let svækket. På positivsiden kan det nævnes, at salget af eksisterende boliger er for opadgående. Der er også på det seneste blevet udstedt flere byggetilladelser i USA, end jeg nogensinde har set på så kort tid. De væsentligste samtidige økonomiske indikatorer, industriproduktionen, BNP, beskæftigelsen og lønningerne, trender fortsat op. Der er endnu ingen tegn på løninflation. På negativsiden tæller, at industriproduktionen er svækket uden dog at være faldende. Beskæftigelsen i Danmark og Tyskland er på vej op, og boligpriserne i Danmark er stabile og stigende. England har for nylig opjusteret vækstmålet for sin økonomi. Alt i alt viser disse data, at den langsigtede trend i ovennævnte økonomiske indikatorer i USA, Tyskland, England og Danmark favoriserer økonomisk vækst. Jeg vurderer, at Danmark, England og Tyskland befinder sig tidligt i og USA midt i et økonomisk opsving. Porteføljer og transaktioner Det årlige afkast efter handelsomkostninger og spread for de to porteføljer, LargeCap og SmallMidCap, har i gennemsnit været 22,5 procent siden 23. I samme periode er benchmarks/aktiemarkedet steget 15,8 procent om året. Jeg finder porteføljernes langsigtede afkast tilfredsstillende. Se afkasthistorikken i tabel 1: Analyse og copyright Side 1

2 Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Tabel 1. Afkaststatistik Porteføljer og indeks Slutværdier Månedsafkast Afkast i Årligt afkast Årlig risiko i i procent år i pct. i procent procent DF LargeCap kr. 6,49 % 33,93 % 21,64 % 14,9 % C2-indekset 1.1,58 6,96 % 35,75 % 14,68 % Forskel (procentpoint),47 % 1,82 % 6,96 % DF SmallMidCap kr. 9,3 % 5,59 % 23,35 % 18,2 % CPH Benchmark 1.27,39 5,4 % 29,64 % 16,87 % Forskel (procentpoint) 3,63 % 2,95 % 6,48 % Forklaring: C2-indekset er DF LargeCap-porteføljens benchmark. CPH Benchmark er Copenhagen Benchmarks markedsværdicappede totalindeks og er SmallMidCap-porteføljens benchmark. Årligt afkast i pct.: siden opstarten den 31. marts 23. Forskel: Forskellen i procent for afkast skal helst være positiv, da det betyder, at afkastet i porteføljen er større end benchmarkets afkast. Læs mere om risiko i faktaboksen på side 3. Porteføljeafkastene er tilfredsstillende, og investeringsstrategien, der er nøje beskrevet på fastholdes. Læs flere detaljer om afkast, stigninger og fald i porteføljerne fra side 5. I min reelle portefølje har jeg investeret i 42 forskellige enkeltaktier samt i tre aktiefonde worldwide. Godt 55 procent af min virkelige portefølje ligger investeret i samme aktier som i modelporteføljerne. Mit afkast i år ligger på behagelige 41 procent. En stjerne (*) ud for en aktie i oversigterne betyder, at jeg selv har investeret i aktien. LargeCap-porteføljen Købt: ingen Akkumuleret: ingen Reduceret: ingen Solgt: ingen. De senest tilkøbte aktier, FLS og ISS (31. maj 215), har, som det ses i porteføljeoversigten, ikke kastet meget af sig. Men jeg er helt tryg ved både FLS og ISS og de andre aktier i porteføljen. Der er ikke foretaget handler i juli. Coloplast nedjusterede i juni forventningerne til 214/15. Mange investorer fik et chok og smed aktien, der sluttede juni 14,41 procent under slutkursen i maj. Jeg vurderede dengang, at investorerne overreagerede på nedjusteringen, og at Coloplast ville blive handlet op igen. Den steg 12 procent i juli. Jeg vurderer, at aktien siver lidt eller kører sidelæns den kommende tid. Aktien beholdes i LargeCap-porteføljen såvel som i min virkelige portefølje. Både før og efter analysetidspunktet ejede jeg aktier i Coloplast. Læs mere om porteføljesammensætning og indregnede omkostninger her: SmallMidCap-porteføljen Købt: H+H* Akkumuleret: ingen Reduceret: ingen Solgt: cbrain. I juli var jeg nødt til at sige farvel til vores lille position i cbrain, idet den gik i salg. Der indkasseres en kindhest på minus 19 procent. Som beskrevet tager jeg små positioner i de mest risikable og illikvide aktier. Sådan er det også i min virkelige portefølje. cbrain udgjorde under 2 procent af porteføljen, hvorfor tabet kun betød et tab på ca.,4 procent af porteføljens samlede værdi. Stigninger på over 3 procent i både Zealand, Arkil og RTX hjalp med til månedens kæmpeafkast på 9 procent. I stedet for cbrain har jeg taget H+H ud af OBS-listen og lagt over i porteføljen. H+H kom på OBS-listen til kurs 41,5 i november 214. Den er købt til kurs 6, og vægten er på 1,7 procent af porteføljens værdi. Jeg ejer selv aktier i H+H både før og efter udgivelsen af nyhedsbrevet, men har ikke ejet cbrain i årevis. Jeg vurderer, at H+H s turnaround er på skinner, og at selskabet kan flerdoble bundlinjen og aktiekursen i de kommende år. H+H er tillige en overtagelseskandidat. Et bud vil ligge 3-6 procent over kursen, dagen før et sådant tilbud måtte blive fremsat. Analyse og copyright Side 2

3 Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier En stjerne (*) ud for en aktie i porteføljeoversigterne og nedenfor betyder, at jeg selv har investeret i aktien, omend ikke nødvendigvis med samme vægt som i modelporteføljen. Se alle porteføljedetaljerne fra side 5 i nyhedsbrevet. Observationslisten (A-Z). Interessante aktier, som jeg vurderer, lægger an til kursstigninger OBS-listen er ændret siden sidst, idet H+H er lagt over i SmallMidCap-porteføljen. Aktierne på OBS-listen er ikke nødvendigvis i køb ifølge min matematiske model. Ved indeværende status er alle på nær TK Development i køb. Selvom en aktie ikke er i køb, kan den ifølge fundamental analyse, min erfaring og intuition/mavefornemmelse godt blive meget interessant. Vær varsom med at lytte til egen eller andres intuition eller mavefornemmelser, medmindre der foreligger en overbevisende track record i at bruge denne udvælgelsesmetode. ALK* ( DKK 751,). BoConcept ( DKK 11,). Djurslands Bank ( DKK 21,5). H+H* ( DKK 41,5). Pillet ud og købt til kurs 6, den 31. juli. TK Development ( DKK 9,). Alle aktierne på OBS-listen ligger i dag over den kurs, hvor de blev optaget på listen. Advarsel: Visse af selskaberne på observationslisten og i porteføljerne er relativt små (mht. ansatte, omsætning, produktportefølje mv.), hvorfor investering i sådanne selskaber er forbundet med en høj selskabsspecifik risiko. Deres aktier er desuden illikvide. Sidstnævnte er en fare, hvis selskaberne ikke klarer sig så godt. Omvendt kan forbedrede resultater give store afkast netop pga. lav likviditet hvilket f.eks. er gældende for Arkil, BoConcept, Exiqon og H+H. Konklusion C2 CAP-indekset ligger fortsat i en langsigtet stigende trend. Indekset er blevet styrket i juli. Det samme er SmallCapog MidCap-indekserne. Pr. 31. december 214 vurderede jeg, at C2 CAP-indekset kunne stige 15 procent i 215. Da dette mål allerede blev nået i februar, estimerede jeg, at vi kunne se afkast på 2 procent i 215. Nu er aktierne steget så meget, at man kan forvente, at det danske aktiemarked stiger 2-4 procent i 215. Men vær på vagt, for efter sommeren kan indekset falde 1-15 procent, før det hen mod jul atter klatrer op. Følg nøje med i nyhedsbrevet fra Dansk Finansservice, for prognosen opdateres løbende. Investeringskonklusion. På lang sigt: Hold. På kort sigt: Hold. Nyt på vi har nu tre nyhedsbreve på gaden Læs mere om produkterne her: Vigtige links Undgå kursfald: Analysemetoder: Porteføljesammensætning: Læs flere artikler om investering her: FAKTABOKS risiko Risiko, også kaldet standardafvigelse, er et statistisk mål for, hvor store udsving i værdien af en portefølje eller aktie der kan forventes. Hvis f.eks. det årlige afkast har været 2 procent og risikoen 15 procent, så vil det fremtidige afkast med 68 procents sandsynlighed ligge i intervallet fra 5 procent (2 15) til 35 procent (2 + 15). Det risikojusterede afkast kan forsimplet beregnes som procent afkast divideret med risikoen. Dette giver et mål for, hvor mange procent i afkast en investering har givet i forhold til den tagne risiko. Med andre ord afkast pr. enhed risiko. Jo større brøken er, des større risikojusteret afkast. Læs mere om risiko og risikojustering i artikel nr. 13 og nr. 14 på Analyse og copyright Side 3

4 Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Ansvarsfraskrivelse Denne mail og al information fra Dansk Finansservice kan ikke og skal ikke stå alene i forbindelse med en eventuel investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. Oplysningerne er kun til orientering og er ikke et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde fremadrettede udsagn om investering og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger. Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, der er foreslået af min analyse, ikke være fordelagtigt at udføre i alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor Dansk Finansservice eller Jesper Lund i egne porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne, Signallisten, nyhedsbrevene eller på Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget udelukkende ud fra de af os af enhver art givne oplysninger. På analysetidspunktet ejer Dansk Finansservice og Jesper Lund aktier i flere af selskaberne i modelporteføljerne. Se porteføljeoversigterne, hvor vores ejerskab er indikeret med en stjerne (*). Analyse og copyright Side 4

5 Dansk Finansservice Danske Aktier - LargeCap-porteføljen Portefølje pr. 1. juli 215. Kurser ultimo juli udsendt den 2. august. handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C2 944,82 1.1,58 6,96 CPH Benchmark GI 1.29, ,75 6,8 Bavarian Nordic (M)* ,5 311,5 348% ,5% 321, ,5 Chr. Hansen (C) , 326,5 37% ,6% 375, 9. 14,85 Coloplast (C)* ,5 439,1 182% ,4% 49, ,59 Danske Bank (C) ,3 196,8 22% ,7% 212, ,83 DSV (C) ,4 216,8 1% ,3% 232, ,1 FLS (C) ,6 322, -5% ,2% 34, ,59 Genmab (C)* ,9 582, 125% ,2% 639, ,88 ISS (C)* ,3 22,8-5% ,5% 234, ,98 Novo Nordisk (C)* ,9 364,6 41% ,% 398, ,27 Novozymes (C)* ,7 318, 23% ,1% 354, ,54 Pandora (C)* ,8 719, 7% ,7% 764, ,26 Rockwool (L)* , 14, 14% ,8% 1.13, 79.1,9 Sydbank (L) ,3 255,8 47% ,9% 256, ,43 = 1% I alt primo måneden % Rente ( % pr. år) Udbytte Handler og opgørelse ultimo måneden Ingen Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,5% Værdi i alt ultimo måneden Resultat Dansk Finansservice LargeCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,94 Stigning i Copenhagen Benchmark GI indekset siden 31. marts 23 (%). 658,8 Stigning i OMX-C2 indekset siden 31. marts ,43 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 578,51 Portefølje pr. 1. august 215. Kurser ultimo august udsendes senest den 2. september. handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Estimat Estimat Estimat C2 1.1, , 1,3 CPH Benchmark GI 1.377, , 1,54 Bavarian Nordic (M)* ,5 321, 362% ,1% 333, ,74 Chr. Hansen (C) , 375, 57% ,2% 376, 92.4,27 Coloplast (C)* ,5 49, 215% ,8% 489, ,2 Danske Bank (C) ,3 212,2 32% ,8% 215, ,32 DSV (C) ,4 232,2 8% ,3% 233, 699.,34 FLS (C) ,6 34, -1% ,5% 31, 62. 1,97 Genmab (C)* ,9 639,5 147% ,6% 666, ,14 ISS (C)* ,3 234, % ,4% 235, 822.5,43 Novo Nordisk (C)* ,9 398,4 54% ,2% 399, 798.,15 Novozymes (C)* ,7 354,7 38% ,4% 355, 816.5,8 Pandora (C)* ,8 764, 8% ,7% 777, ,7 Rockwool (L)* , 113, 15% ,4% 1.5, ,65 Sydbank (L) ,3 256,9 47% ,7% 259, 518.,82 = 1% Månedens handler og kommentarer År til dato afkastet i porteføljen er på 33,93 %, mens C2-indekset er steget 35,75 %. I juli steg porteføljen 6,49 %, mens C2-indekset steg 6,96 %. Top-tre: Chr. Hansen (+14,9 %), Coloplast (+11,6 %) og Novozymes (+11,5 %). Bund-tre: FLS (-5,6 %), Sydbank (+,4 %) og Rockwool (+,9 %). Juli var en herlig måned sammenlignet med juni. Porteføljen steg pænt og bredt funderet. Der er ikke grund til omlægninger og jeg forventer et fornuftigt aktieefterår. Kontantandelen udgør 1,5 % (sidst 1,59 %) af den samlede formue. C2-indekset og alle andre danske aktieindekser ligger i en stigende trend. Se appendikset for at få forklaret alle detaljer i porteføljeoversigten. Historiske afkast (%) Modelportefølje 33,93 22,37 56,18 31,37-9,58 27,65 OMXC2 35,75 2,95 24,5 27,24-14,78 35,91 Afkast (% p.a.) Årligt afkast siden 31/ , , Porteføljens overperformance i forhold til C2: 7,2 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 21,18 % p.a. bliver til: million investeret i 12 år til 14,16 % p.a. bliver til: DF LargeCap C2-indekset Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

6 Dansk Finansservice Danske Aktier - LargeCap-porteføljen Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i DF LargeCap-porteføjen hhv. i C2-indekset DF LargeCap C2-indekset Afkast for årene 23 til 213 samt 215 år til dato 7 33,8 3,9 22,8 17,3 35,2 37,3 DF LargeCap C2-indekset 35,9 35,9 27,6 24, 22,4 12,2 12,8 5,1-24,1-9,6-14,8 31,4 27,2 56,2 24,1 22,4 2,9 33,9 35, Afkast i procent -4-46, Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

7 Dansk Finansservice Danske Aktier - SmallMidCap-porteføljen Portefølje 1. juli 215. Kurser ultimo juli udsendt den 2. august. Handelsdag køb (snit) status procent aktier primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap CPH Benchmark CAP GI 1.145, ,39 5,4 Alm. Brand (M)* ,6 42,8 346% ,5% 43, ,3 Ambu (M)* ,13 174,5 6% ,% 185, ,3 Arkil (S)* , 1.45, 144% ,% 1.38, ,1 cbrain (S) ,9 24, -14% ,% 22, ,8 Chemometec (S) ,65 17,3 126% ,2% 21, , DFDS (M) , 926, 68% ,8% 933, 933.,8 Exiqon (S)* ,93 14,4 61% ,% 12, ,5 IC Group (M)' ,5 187,5 5% ,9% 185, ,3 Kbh. Lufthavne (L) , , 115% ,1% 3.72, ,1 Onxeo (M)* ,69 37,1-17% ,3% 35, ,5 RTX (S) ,5 72,5 36% ,3% 94, ,7 SAS (M) ,3 14,75 11% ,7% 15, ,7 Spar Nord (M) ,4 74, 13% ,3% 8, ,1 Zealand (M)* ,8 11,5 56% ,3% 148, ,4 Össur (M) ,6 22,9 3% ,7% 24, 96. 4,8 =1% I alt primo måneden % Rente ( % pr. år): Udbytte Handler og opgørelse ultimo måneden cbrain (S) ,9 22,6-19% Salg H+H (s)* , 6, % Køb Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,2% Værdi i alt ultimo måneden Resultat Dansk Finansservice SmallMidCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,99 Stigning i Copenhagen Benchmark CAP GI i % i siden 31. marts ,7 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 646,91 Portefølje 1. august 215. Kurser ultimo august udsendes senest den 2. september. Handelsdag køb (snit) status procent aktier primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Estimat Estimat Estimat CPH Benchmark CAP GI 1.27, , 1,5 Alm. Brand (M)* ,6 43,8 356% ,9% 44, ,5 Ambu (M)* ,13 185,5 7% ,8% 189, ,9 Arkil (S)* , 1.38, 222% ,5% 1.399, ,4 Chemometec (S) ,65 21,8 185% ,4% 22, 1.1.,9 DFDS (M) , 933, 69% ,2% 935, 935.,2 Exiqon (S)* ,93 12,6 41% ,2% 12, 9. -4,8 H+H (S)* , 6, % ,7% 62, ,3 IC Group (M)' ,5 185, 4% ,1% 188, 94. 1,6 Kbh. Lufthavne (L) ,5 3.72, 119% ,7% 3.8, 76. 2,2 Onxeo (M)* ,69 35,8-2% ,% 36, ,6 RTX (S) ,5 94, 76% ,% 97, ,2 SAS (M) ,3 15,3 15% ,5% 15, ,9 Spar Nord (M) ,4 8, 12% ,2% 81, ,3 Zealand (M)* ,8 148,5 11% ,4% 15, , Össur (M) ,6 24, 36% ,4% 25, 1.. 4,2 =1% Månedens handler og kommentarer År til dato afkastet i porteføljen er på 5,59 %, mens benchmark er steget 29,64 %. I juli steg porteføljen 9,3 %, mens Copenhagen Benchmark steg 5,4 %. Top-tre var: Zealand (+34,4 %), Arkil (+32,1 %), RTX (+29,7 %). Bund-tre: Exiqon (-12,5 %), cbrain (-5,8 %), Onxeo (-3,5 %). cbrain der gik i salg er solgt, H+H fra OBS-listen er købt. Ovenpå en trist juni med græsk tragedie tog pokker ved aktierne, som jeg sjældent har set i så store udbrud. Kontantandelen udgør nu 2,2 % (sidst: 2,19 %). Alle danske aktieindekser ligger i en stigende trend. Se appendikset for at få forklaret alle detaljer i porteføljeoversigten. Historiske afkast (%) Modelportefølje 5,95 12,56 44,53-2,53-1,4 27,12 CPH Bench. Cap GI 29,64 15,95 39,28 16,51-23,95 17,9 Porteføljens overperformance i forhold til CPH Benchmark: 6,48 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 23,35 % p.a. bliver til DKK million investeret i 12 år til 16,87 % p.a. bliver til DKK Afkast (% p.a.) Årligt afkast siden 31/ ,35 16,87 DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

8 Dansk Finansservice Danske Aktier - SmallMidCap-porteføljen Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i DF SmallMidCap hhv i CPH Bm CAP GI-indekset 14.. DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI Afkast for årene 23 til 213 samt 215 år til til dato 59,7 53,1 63,4 44,4 72,7 58,8 45,5 39,2-1,9-4,8 DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI 26,1 27,1 19,4 17,9-31,5-6, -1,4-24, 16,5-2,5 44,5 39,3 16, 12,6 5,9 29, Afkast i procent Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

9 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Anvendelse Data i nyhedsbrevet, der udkommer i begyndelsen af hver måned, kan anvendes som inspiration til opbygning af din egen portefølje. Men inden du evt. gør det, skal du grundigt gennemlæse afsnittet Ansvarsfraskrivelse til sidst i appendikset. Hvis du har en Private Banking-aftale eller lignende, så prøv at se på det årligt opnåede afkast og på omkostninger siden 25 i den aftale. En anden syretest er at tjekke, hvor meget du egenhændigt har tjent om året på at investere de sidste mange år. Husk at se på år 28, hvor Dansk Finansservice LargeCap-porteføljen kun faldt 24 procent, mens aktiemarkedet (C2-indekset) faldt 46 procent. Måske kan vores portefølje benyttes som inspiration. Om ikke andet, så kan vores varsler om vendinger i aktiemarkedet læses i nyhedsbrevet. Målgruppe Målgruppen for nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er læsere og investorer med stor interesse for direkte investering i danske aktier. Det er til læsere, der kort og præcist, uden for mange fagtermer og forelæsninger, vil have at vide, hvor det er bedst at investere. Nyhedsbrevet er velegnet til læserne, der har erfaring med selv at investere i enkeltaktier, og som vil være velinformerede. Læserne har eller ønsker middel til høj investeringsrisiko. Baggrund Kernen i nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er de to modelporteføljer: LargeCap-porteføljen og SmallMidCap-porteføljen, der begge blev startet op den 1. april 23. Ideen med porteføljerne er at give læserne mulighed for at følge med i aktiemarkedet og i de mest stigende aktier i de to primære segmenter af det danske aktiemarked: hhv. de store aktier (LargeCap) og resten af aktierne (Small- og MidCap-aktierne) på Københavns fondsbørs. Afkastene er beregnet som årlig procentvis værditilvækst inkl. udbytter og handelsomkostninger siden opstart. Afkastmålet for de to modelporteføljer i nyhedsbrevet er at slå aktiemarkedet. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er dette afkastmål godt og vel opfyldt. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast altid, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året. Ved et afkast på 15 procent årligt fordobles formuen hvert femte år. Udvælgelsen af aktier til porteføljerne bygger på Dansk Finansservices matematiske, tekniske analysemodel (algoritme). Analysemodellen er designet til at spotte de aktier, som med størst sandsynlighed vil stige på lang sigt. Med lang sigt menes på flere måneders sigt. Ud over benyttelse af algoritmen fokuserer vi den på fundamentale aktieanalyser og på makroøkonomiske faktorer, demografiske forhold og konjunkturforhold. Dvs. at vi forsøger at lægge investeringerne der, hvor væksten med stor sandsynlighed kommer til at være kraftigst. Tillad os at henvise til hvis du vil have alle detaljer om porteføljesammensætning. Vore analysemetoder er beskrevet her: Aktiekurserne i porteføljeoversigterne er korrigeret for udbytter, aktiesplit, aktieudvidelser og fondsaktier. Aktiekurserne og aktieindeksværdierne i porteføljeoversigten opdateres månedsvis og er lukkekursen på månedens sidste handelsdag. Porteføljesammensætning Tillad os at henvise til hvor alle detaljer om porteføljesammensætning findes og holdes opdateret. Sådan læses porteføljeoversigten Se næste side, tak. Analyse og copyright: Dansk Finansservice ApS

10 Dansk Finansservice Danske Aktier Appendiks Porteføljeoversigten kan ved første øjekast se lidt kompliceret ud, men det er den ikke. Porteføljeoversigten fylder en A4-side og består af en tabel, der fylder ca. to tredjedele af oversigten. Disse to tredjedele af oversigten forklares detaljeret her. Resten af porteføljeoversigten er selvforklarende og viser tekstafsnittet Månedens handler og kommentarer, afkaststatistik i form af en tabel og en eller flere grafer. De øverste to tredjedele af porteføljeoversigten, dvs. den store tabel, kan underinddeles således: øverst vises data, der vedrører måneden, der lige er afsluttet, her er vist data for februar 215. Nederst vises, hvordan porteføljen er sammensat i den måned, som nyhedsbrevet udkom i (marts 215). Kolonnerne 1 til 1 er til venstre i tabellen og viser, hvordan måneden begyndte. Til højre viser kolonne 11 til 13, hvordan måneden endte/forventes at ende. Forklaring på indholdet af kolonne 1 til 13 i de øverste to tredjedele af porteføljeoversigten. Den sidste tredjedel af oversigten er ikke vist, da den er selvforklarende. BLÅ tekst er forklarende tekst, der kun vises i dette appendiks: 1. Aktie viser indholdet (aktienavn) af porteføljen den 1. i måneden. Lidt længere nede vises, hvilke aktier der måtte være handlet i måneden. 2. Seneste handelsdag viser, hvornår der sidst er købt i aktien. Datoer for reduktion vises ikke, da reduktion ikke ændrer den gennemsnitlige anskaffelsespris. 3. Kurs ved køb (snit) viser, ved hvilken kurs aktien er købt. Prisen er den gennemsnitlige anskaffelsespris. 4. Kurs ved status angiver lukkekurser på kalendermånedens sidste dag i sidste måned, svarende til kursen før børsens åbning i udgivelsesmåneden. 5. Afkast i procent viser, hvor mange procent aktien er steget eller faldet fra den gennemsnitlige anskaffelsespris. 6. Styk angiver det antal stk. af den pågældende aktie, der ligger i porteføljen. 7. Kursværdi primo angiver det beløb i kroner, der er investeret i aktien. Og lidt længere nede beregnes summen af alle porteføljeaktier. 8. Aktieandel viser, hvor mange procent aktien udgør af den i aktier investerede kapital. Summen af disse procentdele = 1 procent og er ekskl. kontanter. 9. Kurtage og spread viser, hvis der er handlet, handelsomkostninger inklusive spread (spread = forskellen mellem købs- og salgspris på børsen). 1. Bevægelser og kontanter viser kontobevægelser i måneden og kontantbeholdningen. 11. Kurs ult. måneden viser i den øverste del af tabellen kursen, som aktien lukkede i på månedens sidste handelsdag = ultimo. Nederst i tabellen angives den kurs, som DF estimerer kursen lukker i næste måned, der, hvor der står estimat med rødt. Overvurder ikke dette estimat. 12. Kursværdi ultimo viser kursværdi ultimo, dvs. antal stk. aktier ganget med kurs ult. måneden. 13. Ændring denne måned viser, hvor mange procent aktien er steget i kalendermåneden. Kolonne-numre. Portefølje pr. 1. februar 215 (se kolonne 1-1 i den øverste del af tabellen). Kurser ultimo februar udsendt den 1. marts (se kolonne 11-13) handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C2 81,94 883,51 8,95 CPH Benchmark GI 195, ,13 8,51 Bavarian Nordic (M)* ,5 23,5 192,8% ,4% 21, ,44 Chr. Hansen (C) , 274,1 14,7% ,5% 298, ,1 Coloplast (C)* ,5 52,5 234,7% ,8% 532, ,31 Danske Bank (C) ,3 171,1 6,1% ,6% 176, ,21 Genmab (C)* ,9 442,8 71,% ,4% 493, ,34 Novo Nordisk (C)* ,9 295,5 14,6% ,6% 319, ,19 Novozymes (C)* ,7 3,9 16,8% ,9% 323, ,51 Pandora (C)* ,8 472,7 11,5% ,6% 68, ,73 Sydbank (L) ,3 186, 6,7% ,8% 28, ,83 Topdanmark (C) ,8 22,8 39,9% ,3% 221, 1.15.,9 = 1% I alt primo måneden % Rente ( % pr. år) Udbytte Handler og opgørelse ultimo måneden DSV (C) ,4 215, Køb Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,39% Værdi i alt ultimo måneden Portefølje pr. 1. marts 215 (data pr. den 1. i den måned nyhedsbrevet udkom). Kurser ultimo marts udsendes senest den 3. april (estimater). handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap. Forklarer hvilket segment aktien tilhører Estimat Estimat Estimat C2 883,51 911, 3,11 CPH Benchmark GI 1.189, , 2,76 Bavarian Nordic (M)* ,5 21,5 22,9% , , ,24 Chr. Hansen (C) , 298,8 25,% ,8 299, 717.6,7 Coloplast (C)* ,5 532,5 242,4% ,4% 535, ,47 Danske Bank (C) ,3 176,6 9,5% ,9% 177, 531.,23 DSV (C) ,4 215,4,% ,2% 217, 651.,74 Genmab (C)* ,9 493, 9,4% ,% 475, ,65 Novo Nordisk (C)* ,9 319,7 24,% ,1% 325, 65. 1,66 Novozymes (C)* ,7 323,5 25,5% ,3% 32, ,8 Pandora (C)* ,8 68,5 43,6% ,5% 66, ,41 Sydbank (L) ,3 28, 19,3% ,6% 29, 418.,48 Topdanmark (C) ,8 221, 4,1% , , 111,45 = 1% Nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned (f.eks. marts). Aktiekurserne pr. den 1. i en måned = lukkekurserne pr. den sidste dag i måneden før. Derfor er kurserne f.eks. primo marts lig med aktiekurserne, eller rettere lukkekurserne, ultimo februar. 'Estimat' er vores gæt på kursudviklingen i måneden, hvor nyhedsbrevet udkom. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

11 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne og analyserne i dette nyhedsbrev og på er ment som generel information for modtageren. Indholdet i dette nyhedsbrev og på skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende karakter. Ingen oplysninger i nyhedsbrevet eller på skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Dansk Finansservice anbefaler, at du læser al tekst på og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i nyhedsbrevet eller på er korrekte og komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Dansk Finansservice påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlig for oplysningerne i nyhedsbrevet eller på Ligeledes kan Dansk Finansservice ikke gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i nyhedsbrevet og på Aktier og andre værdipapirer kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving mv., og man kan tabe hele det investerede beløb. Historisk udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Copyright og ophavsret Alle rettigheder til de viste data tilhører Dansk Finansservice, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Analyse og copyright: Dansk Finansservice ApS

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend August 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 215 Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend Hvor det i de sidste

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. April 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. april 2015 April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 2003 Vi har valgt at

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. december 214 Jeg er klar til det store kursrally Gentager historien sig - bliver januar en aktiefryd? Sidst undersøgte jeg, hvor ofte

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. Marts 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 215 Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 23 Marts 215 var

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Oktober bød generelt på fine kursstigninger, hvor især verdensmarkedsindekset rykkede Resumé Der er foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Januar 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 215 Er det store kursrally slut? Februar tenderer også til at være en god investeringsmåned, men risikoen for tab i februar er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente?

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? November 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. november 2015 I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? Ja, festen fortsætter Resumé Der er ikke foretaget omlægninger

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Februar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 29. februar 216 Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent Marts 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. marts 2015 Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent men en kortvarig negativ korrektion

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen April 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2015 Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen vi forventer stadig en kortvarig negativ

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar

Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar Resumé I januar er der foretaget handler i begge porteføljerne. Omlægningerne

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juli 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. juli 2015 Kina trak ned, mens andre markeder trak mere op. Der er foretaget omlægninger af porteføljen, se hvilke i porteføljeoversigten

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant September 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2015 Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant Vi står midt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger August 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2015 Aktieblodbad i august. Verdensmarkedsindekset er gået i salg. Der er foretaget store omlægninger af porteføljen

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Februar 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 29. februar 2016 Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i Dansk Finansservice

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Juli 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 2016 Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Resumé I juli er der foretaget omlægninger i begge porteføljer. I

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. juni 2016 Brexit rokkede båden som klarede søgangen Resumé I juni er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden faldt

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? Analyse og data pr. 30. september 2015. Udsendt den 23. oktober 2015. Ekstra-mail - Handler med rettidig omhu? Der ses meget få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi før

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Maj 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2015 Bioteknologi, Indiske og USA Aktier trak op. Porteføljen har i 2015 slået verdensmarkedet med 7 procentpoint. Kan festen

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Januar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. januar 2015 Champagnepropperne knaldede løs i hele januar Dansk Finansservice Investeringsforeninger er kommet forrygende

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2016 Porteføljerne overperformer deres benchmark med over 11 procentpoint år til dato. Indholdet i begge porteføljer er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast August 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 2016 G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast Resumé I august er

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet Analyse og data pr. 31. december Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet er steget 3,72 procentpoint mere årligt end verdensmarkedet I steg porteføljen 10,8 procent,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente?

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? August 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2016 Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? Resumé I august er der ikke foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 3. juni 215 Er en kæmpe negativ korrektion undervejs? Juni var en ringe måned, hvor begge porteføljernes værdi faldt. De danske aktieindekser

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog på kort sigt markederne vendte på en tallerken og steg markant, men halter efter på lang sigt. Læs også den spændende temaartikel

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Analyse og data pr. 31. maj 2016 Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Resumé I maj er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden steg LargeCap-porteføljen hele 12,41

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juni 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. juni 2016 Der er nu afkast i syne udenfor Danmark Resumé I juni er der foretaget omlægninger i Dansk Finansservice Investeringsforeninger.

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. oktober 2015 C20-indekset er svækket, og Bull-indikatoren tester 40 %, der er et kritisk niveau. Danske Bank og Jyske Bank er gået i salg I oktober steg C20-indekserne, på trods

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Velkommen til det månedlige nyhedsbrev Dansk Finansservice Danske Aktier. Kernen i nyhedsbrevet er modelporteføljen DF

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 %

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % Analyse og data pr. 30. september C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % September var en gysermåned for C20-indekserne. Heldigvis gik det langt værre i lande som Tyskland og

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november C20-indekset er styrket, og Bull-indikatoren stiger til 60 % fra 40 %. Carlsberg, Coloplast, GN Store Nord og Novozymes er gået i køb I november steg C20-indekserne godt

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Analyse og data pr. 30. april 2016 Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Resumé Der er foretaget adskillige omlægninger af porteføljerne i april. I måneden steg LargeCap-porteføljen

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. januar 2016 C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 50 % fra 55 %. Novozymes dykkede 13,5 procent og gik i salg I januar faldt C20 CAP-indekset 3,63 procent, og

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Januar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 216 Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Resumé Der er foretaget omlægninger af porteføljerne

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november Bull-indikatoren falder til 45 fra 60 procent: Carlsberg B, ISS og Vestas er gået i salg. Den anbefalede aktieandel sænkes Resumé Idet Carlsberg, ISS og Vestas er gået

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2016 Det danske aktiemarked viser igen tænder Resumé I maj er der ikke foretaget omlægninger i. I måneden steg porteføljen 4,38 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Analyse og data pr. 31. januar 2017 Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Resumé Idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb, og ingen andre

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2016 De danske aktier og verdensmarkedet steg igen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i i april. I måneden steg porteføljen 0,75 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Analyse og data pr. 30. september Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Resumé Idet H. Lundbeck er gået i salg, og ingen andre aktier har skiftet signal, falder Bull-indikatoren

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb Analyse og data pr. 29. februar 2016 C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb I år er C20 CAP-indekset faldet 4,28 procent, og C20-indekset

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg Analyse og data pr. 31. december C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg I december faldt C20 CAP-indekset 1,50 procent, og C20-indekset faldt

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Marts 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 2016 Betyder en rolig marts stilhed før storm? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i marts. I måneden steg

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20 Den nye version af Det Globale Børsklima og en ny krystalklar anbefalingsstruktur Fra og med dette nummer af nyhedsbrevet er der foretaget en række kraftige forbedringer. Flere abonnenter har efterlyst

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Selvom Jesper Lunds tekniske modelportefølge med investeringsforeninger er steget 22,7 procent

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Analyse og data pr. 30. juli 2016 Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Resumé Da APM, TDC og Tryg er gået i køb, stiger Bull-indikatoren for C20-aktierne

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

WEEKENDINFO uge 35, 2017

WEEKENDINFO uge 35, 2017 Uge 35 hovedkonklusioner: Markeder o Tyskland (DAX30) i BEAR-trend (side 3-5). Har svært ved at bryde den faldende kvartalstrend (side 5 nederst). o Sverige (S30) falder fortsat; i BEAR-trend (side 3-5).

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver SEHESTED & RAAHEDE 15. januar 2017 WEEKENDINFO uge 2 1 WEEKENDINFO gennemgår: 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier?

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere September 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. september 2015 Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere korrektionen er i gang, men porteføljen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere