TRIVSELSMÅLING CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36%

2 INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens resultater af målingen. Ifølge Videnscenter for Arbejdsmiljø er trivsel på arbejdet, når vi "oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles overfor, og vores behov, kompetencer og ressourcer". Trivsel og psykisk arbejdsmiljø er tæt forbundet. Der er seks faktorer, der i særlig grad har betydning for det psykiske arbejdsmiljø: Indflydelse på eget arbejde (ex. arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse, kollegaer, arbejdsredskaber) Mening i arbejdet (værdier og mål, mening med produktet ) Forudsigelighed (på de store linjer - relevante informationer på det rigtige tidspunkt, undgå uvished og ængstelse) Social støtte (praktisk og psykologisk støtte på det rigtige tidspunkt fra kolleger og leder) Belønning (anseelse, påskønnelse, løn, udviklings- og karrieremuligheder - skal stå mål med indsatsen) Krav (passende krav ex. tid/arbejdsmængde, sværhedsgrad) "Den gode arbejdsplads med høj trivsel er kendetegnet ved, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Desuden er der en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejderne."

3 HVORDAN LÆSES RAPPORTEN 2 Rapporten er opbygget sådan, at en række arbejdsmiljøfaktorer er samlet under én overskrift, f.eks. Job og organisering. Under hver overskrift vises en grafisk oversigt over svarfordelingen på spørgsmålene samt lidt tekst om de forskellige faktorer, der spørges til. Det er vigtigt ikke at betragte besvarelsen af det enkelte spørgsmål isoleret, idet de forskellige arbejdsmiljøfaktorer påvirker hinanden. I den grafiske oversigt viser svarenes fordeling procentvist ud for hvert spørgsmål. Til højre for oversigten vises hvor mange procent, der har svaret ved ikke til spørgsmålet. Svarfordelingen opgøres endvidere på en skala fra 1-5, hvor 5 er maksimum. Gennemsnittet fremgår til venstre for oversigt. Til højre præsenteres benchmarks, forstået som arbejdspladsens afvigelse fra gennemsnittet i centret eller på området samt fra kommunen som helhed. Vær opmærksom på, at det normale niveau for forskellige spørgsmål kan være forskelligt på forskellige steder/områder. En afvigelse er altså ikke nødvendigvis udtryk for et problem. Resultatet for et spørgsmål vises kun, såfremt 5 har svaret på det. Det er op til jer i fællesskab på arbejdspladsen at drøfte, hvad resultaterne betyder for jer, om resultaterne er udtryk for et problem eller ej, og om det er noget I evt. kan og vil gøre noget ved. Til sidst i rapporten findes beskrivelse af, hvordan I skal følge op på trivselsmålingen trin for trin. Opfølgningen er obligatorisk! Sådan læses figuren: Gennemsnitsscoren for spørgsmålet. Den maksimale score er 5 og minimum er 1. Alle udsagn er stillet, så en høj score er udtryk for noget positivt. Andelen i % der har svaret ved ikke Content sl Figurerne viser svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, fra Enig til Uenig. I søjlerne vises svarfordelingen i % i den enkelte kategori. I øverste spørgsmål i eksemplet har 6 svaret Helt enig, 3 har svaret Enig og 1 har svaret Hverken enig eller uenig. Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen Benchmark*: Her sammenlignes enhedens gennemsnit med området total og. I eksemplet ligger enhedens gennemsnitsscore,3 over områdets og,4 over LTK total på det øverste spørgsmål.

4 DE 5 HØJESTE OG DE 5 LAVESTE 3 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af medarbejderne, og de 5 spørgsmål, som er vurderet lavest af medarbejderne. Vær opmærksom på, at oversigten alene er udtryk for en statistisk fordeling. Hvor I bør sætte ind/prioritere jeres indsats, hvis I ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er en beslutning, der træffes på arbejdspladsen efter gennemgang af den samlede rapport og tolkning af resultaterne i forhold til den lokale kontekst. 4. Jeg tager ansvar for, at få tingene til at fungere 4,6 2. Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører 4,4 3. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 4,4 12. Jeg har haft en udviklingssamtale (MUS/LUS/GRUS) indenfor de seneste 18 måneder 4,4 43. Jeg ønsker fortsat at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år 4,4 46. Jeg føler mig sjældent udkørt eller følelsesmæssigt udmattet på grund af mit arbejde 2,8 38. På min arbejdsplads får jeg information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid 2,7 6. Jeg oplever sjældent, at mit arbejde besværliggøres af opgaver, som ikke er en del af mit arbejde 2,6 4. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer 2,5 5. Jeg oplever sjældent, at arbejdstempoet er højt gennem hele arbejdsdagen 2, Helt uenig Helt enig

5 SPØRGSMÅL MED STØRST AFVIGELSE FRA 4 BENCHMARK Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som for medarbejderne afviger hhv. mest positivt og mest negativt i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommune totalt. Vær opmærksom på, at det "normale" niveau for forskellige spørgsmål kan være forskelligt på forskellige steder/områder. Oversigten viser alene afvigelser fra gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune totalt. Hvor I bør sætte ind/prioritere jeres indsats er en beslutning, der træffes på arbejdspladsen efter gennemgang af den samlede rapport og tolkning af resultaterne i forhold til den lokale kontekst. 12. Jeg har haft en udviklingssamtale (MUS/LUS/GRUS) indenfor de seneste 18 måneder 1, 2. Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører,3 27. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde blandt kollegaerne,3 1. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde,2 3. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde,2 41. Jeg er tilfreds med arbejdsmiljøet -,6 31. På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen -,6 4. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer -,6 25. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte -,7 9. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejdsog privatliv -, Helt uenig Helt enig

6 UDVIKLING SIDEN TRIVSELMÅLING Nedenfor vises udviklingen på 9 sammenlignelige spørgsmål fra Trivselsmålingen i 211. Gns. Ved ikke 8. Jeg har normalt en passende balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde 3, ,4 -,4 9. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejdsog privatliv 3, ,5 -,5 1. Jeg er tilfreds med måden, min viden og evner bruges på 4, ,2 -,2 16. I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 4, ,2-21. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (både positive og negative) 3, , -,9 42. Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning 3, ,3 -,5 43. Jeg ønsker fortsat at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år 4, % 4,4, 44. Jeg kan anbefale andre, at søge en stilling på min arbejdsplads , 53.2 Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes af borgere/brugere/virksomheder og andre aktører % 4,1 -,5 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Historik 211

7 JOB OG ORGANISERING (1/3) 6 De følgende udsagn handler om medarbejdernes oplevelse af forskellige forhold i forbindelse med jobbet og den daglige arbejdssituation. Gns. Ved ikke 1. Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 4, ,1,2 4,1,2 2. Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører 4, ,4, 4,1,3 3. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 4, ,3 4,2,2 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Rolleklarhed handler om, at man ved, hvad arbejdet går ud på. Altså hvad man skal lave, hvad de andre skal lave samt hvor meget man har, at skulle have sagt. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress og udbrændthed, forvirring og gnidninger mellem medarbejdere og faggrupper. Oplevelsen af modsatrettede forventninger til opgaveløsningen øger risikoen for langvarig sygdom. Arbejdspladser med høj social kapital producerer alt andet lige varer/ydelser af højere kvalitet end andre arbejdspladser, og dette afspejles ofte i de ansattes egen vurdering af kvaliteten. Dog er det sådan, at ansatte, der arbejder med mennesker, er mindre tilfredse med kvaliteten af eget arbejde end ansatte, som arbejder med materielle produkter. Oplevelse af mening i arbejdet handler om den ansattes subjektive oplevelse af arbejdets indhold. Et centralt element er oplevelsen af overensstemmelse mellem personlige værdier og arbejdets indhold. Det handler også om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til arbejdspladsens samlede produkt. Ansatte som syntes, at deres arbejde er meningsfuldt, vil som oftest være engageret i sit arbejde. Omvendt kan manglende mening medvirke til at mindske trivslen og fremkalde stress. Endvidere kan oplevelse af mening i arbejdet betragtes som en ressource, der sætter de ansatte i stand til at håndtere kravene i arbejdet, som bl.a. kan medføre langvarigt sygefravær eller nedsat arbejdsindsats.

8 JOB OG ORGANISERING (2/3) 7 De følgende udsagn handler om medarbejdernes oplevelse af forskellige forhold i forbindelse med jobbet og den daglige arbejdssituation. Gns. Ved ikke 4. Mit arbejde bringer mig sjældent i følelsesmæssigt belastende situationer 2, ,6-3,1 -,6 5. Jeg oplever sjældent, at arbejdstempoet er højt gennem hele arbejdsdagen 2, ,3-2,6 -,4 6. Jeg oplever sjældent, at mit arbejde besværliggøres af opgaver, som ikke er en del af mit arbejde 2, ,6, 3,1 -,5 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Følelsesmæssige krav opstår især, når man arbejder med mennesker. Når der arbejdes med mennesker med store problemer, så er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at takle kravene, og at de kan regne med at få støtte fra ledelse og kolleger, hvis der opstår problemer. Høje følelsesmæssige krav kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser, og er en faktor, som er stærkt relateret til risikoen for langtidssygefravær. Kvantitative krav i arbejdet handler om, hvor meget man skal nå altså arbejdsmængde og arbejdspres. Et konstant misforhold mellem opgavernes omfang, og den tid der stilles til rådighed, kan medføre dårlig trivsel, stress og helbredsmæssige problemer. Det hjælper, hvis man har indflydelse i sit arbejde og ressourcer til at imødekomme kravene, og det er også en fordel, at kravene er klare og entydige, så man ved, hvornår arbejdet er gjort godt nok. Når der konstant arbejdes i et højt tempo, tales der om intensivering af arbejdet, hvilket bl.a. kan give stress og forskellige kropslige symptomer (fx hovedpine og skulder/nakkesmerter). Faktorer som indflydelse, meningsfuldhed og social tilknytning kan betragtes som ressourcer, der sætter den ansatte i stand til at håndtere mængdemæssige eller følelsesmæssige krav i arbejdet, uden at det har negative konsekvenser for helbred og velbefindende.

9 JOB OG ORGANISERING (3/3) 8 De følgende udsagn handler om medarbejdernes oplevelse af forskellige forhold i forbindelse med jobbet og den daglige arbejdssituation. Gns. Ved ikke 7. Jeg har generelt en passende indflydelse på, hvordan mit arbejde tilrettelægges 4, ,, 8. Jeg har normalt en passende balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde 3, ,1-3,3 -,3 9. Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejdsog privatliv 3, ,1-3,7 -,7 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Indflydelse i arbejdet handler om egen arbejdssituation. Det kan være indflydelse på arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelse af arbejdet, valg af arbejdsredskaber osv. Indflydelse og deltagelse er faktorer, der kan påvirke helbred (ex. stress), trivsel, jobtilfredshed og produktivitet positivt. Uhensigtsmæssige arbejdsgange samt dét, at man løser opgaver, der ikke opfattes som ens egne, opleves som en belastning. Det tager tid fra kerneydelsen og sænker effektiviteten. Indflydelse kan i nogen grad virke som en buffer mod de negative helbredseffekter af høje krav i arbejdet, såfremt indflydelsen matcher kravene. Dog kan for meget indflydelse udvikle sig til en risikofaktor, hvis engagement udvikler sig til workaholism. Mangel på kontrol i arbejdet i kombination med høje krav kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Balance mellem arbejde og privatliv er vigtig. Konflikt mellem arbejde og familie/privatliv kan handle om energi (psykisk og fysisk overskud) og om tid (lange arbejdsdage og store arbejdsmængder). Arbejdet kan dermed også give anledning til konflikter i privatlivet.

10 LÆRING OG UDVIKLING 9 De følgende udsagn handler om medarbejdernes udviklingsmuligheder samt oplevelsen af, at anvende det, som de kan og ved. Et udviklende arbejde indeholder udfordringer, det vil sige nogle krav, der er lidt for store. Dette skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Modsat kan få udviklingsmuligheder skabe apati, hjælpeløshed og passivitet. Gns. Ved ikke 1. Jeg er tilfreds med måden, min viden og evner bruges på 4, ,8,2 11. Jeg har mulighed for at udvikle mig (eks. gennem mine arbejdsopgaver, uddannelse, øget ansvar mv.) 3, ,8, 3,8, 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Svar Ved ikke 12. Jeg har haft en udviklingssamtale (MUS/LUS/GRUS) indenfor de seneste 18 måneder Engelsborgs kolen *) Ovenstående blå bjælke viser andelen af medarbejdere, som har svaret "Ja" til det pågældende spørgsmål. Gns. Ved ikke 13. Jeg har haft et godt udbytte af min udviklingssamtale 3, ,9 3,4 -,4 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen

11 MIN ENHED 1 De følgende udsagn handler om medarbejderens oplevelse af relationerne til de nærmeste kollegaer (i teamet/afdelingen). Gns. Ved ikke 14. I min enhed er der en god stemning ,5 -,3 15. I min enhed stoler vi på hinanden 3, ,7-16. I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 4, ,2 4, 17. I min enhed deler vi viden og erfaringer med hinanden ,8 4, I min enhed har vi gode procedurer og retningslinjer, der understøtter vores arbejde ,5, 19. I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder på arbejdspladsen ,5 3,7-25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen De nære relationer til kollegerne har afgørende betydning for medarbejderens arbejde og trivsel. Samarbejde og kollegial støtte handler om, at man hjælper hinanden indbyrdes for at opnå det bedste resultat, og at der samarbejdes, når der opstår problemer, der skal løses. Social støtte kan være medvirkende til at sikre jobtilfredshed, fastholdelse, produktivitet og kvalitet. Støtte i arbejdet er en positiv faktor, som i sig selv kan påvirke medarbejdernes helbred og trivsel, og som bl.a. kan modvirke stress og udbrændthed. Social støtte kan - kombineret med andre positive faktorer, herunder rolleklarhed og indflydelse i arbejdet - virke som en stødpude mod høje kravs potentielt negative effekter på helbredet. Anerkendelse mellem kollegaer er et centralt element i forhold til oplevelsen af anerkendelse på arbejdspladsen generelt. Lav kollegial anerkendelse kan medføre en lavere tilknytning til arbejdspladsen og ønske om jobskifte.

12 MIN NÆRMESTE LEDER 11 De følgende udsagn er udtryk for, hvordan medarbejderne oplever relationen til nærmeste leder. Gns. Ved ikke 2. Min nærmeste leder er god til at planlægge og organisere arbejdet 3, % 2,9 3,4 -,4 21. Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (både positive og negative) 3, ,1, 3,4 -,3 22. Min nærmeste leder tager hånd om problemer og deltager i løsningen af konflikter, når det er nødvendigt 3, ,3 3,7 -,3 23. Min nærmeste leder prioriterer trivselen på arbejdspladsen højt ,5 3,7-24. Hos min nærmeste leder er der en god balance mellem omsorg og konsekvens ifm. sygefravær 3, % 3,2 -,3 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Den oplevede ledelseskvalitet har stor betydning for de ansattes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Det handler om den rolle, som den nærmeste leder påtager sig overfor sine medarbejdere og om, hvordan lederen understøtter sine medarbejdere i udførelsen af arbejdet. Flere undersøgelser peger på, at der er sammenhæng mellem oplevelsen af dårlig ledelse, stress og højt sygefravær.

13 MIN ARBEJDSPLADS (1/3) 12 De følgende udsagn handler om medarbejdernes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen som helhed. Gns. Ved ikke 25. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte 2, , - -,7 26. På min arbejdsplads bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer 2, ,9, 3,3 -,4 27. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde blandt kollegaerne 4, ,1,3 28. På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger 3, ,8,,2 29. På min arbejdsplads hjælper man kollegaer, der har for meget at lave 3, ,4 -,2 3,7 -,5 3. På min arbejdsplads hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave , 4, På min arbejdsplads får jeg information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid 2, ,7, 3,2 -,5 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Forudsigelighed handler om at undgå uvished og usikkerhed. Dette undgås ved, at ledelsen giver de ansatte relevante informationer på rette tid. Der er tale om informationer om de store linjer og ikke detaljer i hverdagen. Lav forudsigelighed, f.eks. i forbindelse med omstrukturering og indførelse af ny teknologi, kan være en stor stressbelastning. Ligesom samarbejdet med de nære kolleger er vigtigt, så er samarbejdet mellem forskellige faggrupper, afdelinger samt samarbejdet med ledelsen det også. Normer for gensidige forpligtelser understøtter et smidigt samarbejde, og tager ofte sit udgangspunkt i regler eller principper, der koordinerer fordelingen af roller og opgaver. Det betyder ikke at uenighed afskaffes, men at interesseforskelle accepteres som legitime og håndteres på en retfærdig måde.

14 MIN ARBEJDSPLADS (2/3) 13 Gns. Ved ikke 31. På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen 3, ,9 -,6 32. På min arbejdsplads kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser ,4,2 3,8 -,2 33. På min arbejdsplads stoler de ansatte i almindelighed på hinanden 3, ,7, -,2 34. På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde 3, ,2-3,5 -,4 35. På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde ,5, 36. På min arbejdsplads bliver opgaverne fordelt på en retfærdig måde 3, ,, 3,3 -,3 37. På min arbejdsplads stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde ,8 4, - 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Retfærdighed er udtryk for værdierne på arbejdspladsen, og handler både om den måde tingene bliver afgjort og besluttet på samt det endelige resultat. Oplevelsen af retfærdighed har stor betydning for helbred og arbejdsmiljø. Oplevelse af lav retfærdighed kan medføre lavere tilknytning til arbejdspladsen samt ønske om jobskifte.

15 MIN ARBEJDSPLADS (3/3) 14 Forts. Den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde er vigtigt, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. En reaktion fra ansatte, der føler, at de ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, kan være at sætte arbejdsindsatsen ned. De bliver mindre produktive og mindre engageret. Oplevelsen af manglende belønning kan være en stressbelastning for den enkelte medarbejder. Tillid er nøgleord til forståelse af arbejdspladskulturen. Grundlæggende handler tillid om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Det handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Tillid dannes i relationer mellem den enkelte, kolleger og ledelsen. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Tillid og retfærdighed kan bl.a. modvirke risikoen for stress samt bidrage til at sikre jobtilfredshed, engagement, produktivitet og kvalitet. Hvis ikke medarbejderne oplever tillid og retfærdighed på arbejdspladsen, så er der stor risiko for, at resten af det psykiske arbejdsmiljø bliver opfattet som utilfredsstillende.

16 SOCIAL KAPITAL (1/2) 15 Der er en klar sammenhæng mellem social kapital og performance. Høj social kapital har positiv indflydelse på produktivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og sygefravær. Lidt forsimplet kan man sige, at medarbejdere og ledere trives på arbejdspladser med høj social kapital. De 12 spørgsmål (spm 25-36) som til sammen udgør social kapital, kan omregnes til en samlet indeksscore på en skala fra -1, hvor 1 er bedst. Scoren kan ses i tabellen nedenfor. Enhedens score på social kapital er: Social kapital (spm 25-36) Benchmark: Der kan sættes følgende betegnelser på en given score. -48: Ringe 49-65: Middel 66-81: Godt 82-1: Helt i top En række undersøgelser peger på, at der er sammenhæng mellem social kapital og helbred. En arbejdsplads med en høj grad af social kapital har lavere sygefravær. Endvidere har arbejdspladser med høj social kapital, høj produktivitet og stor kvalitet i ydelserne. Lidt forsimplet kan man sige, at medarbejdere og ledere er glade for at arbejde på arbejdspladser med høj social. De trives.

17 SOCIAL KAPITAL (2/2) 16 Arbejdspladsens sociale kapital opgøres på to separate skalaer. En skala for samarbejde (spm 25-3) og en skala for tillid og retfærdighed (spm 31-36). Samarbejde (spm 25-3) Tillid og retfærdighed (spm 31-36) Den gode arbejdsplads skabes i samspillet mellem de 3 dimensioner tillid, retfærdighed og samarbejde, der er tæt forbundne. Tillid og retfærdighed er indbyrdes afhængige, idet der på arbejdspladser med en høj grad af tillid også vil være en oplevelse af retfærdighed, hvilket er med til at skabe et godt samarbejdsklima. Et godt samarbejde om kerneopgaven forudsætter, at man er enige om, hvad kerneopgaven er, og hvordan man hver især bidrager til løsningen af den.

18 ENGAGEMENT OG JOBTILFREDSHED 17 De følgende udsagn handler om medarbejdernes engagement og jobtilfredshed alt taget i betragtning. Gns. Ved ikke 39. Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde 4, ,1, 4,2-4. Jeg tager ansvar for, at få tingene til at fungere 4, ,6, 4,5 41. Jeg er tilfreds med arbejdsmiljøet 2, ,9, 3,5 -,6 42. Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning 3, ,8, 4, -,2 43. Jeg ønsker fortsat at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år 4, % 4,2,2 4,3 44. Jeg kan anbefale andre, at søge en stilling på min arbejdsplads , 4, - 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Når man oplever, at arbejdet har relation til nogle almene værdier (ex. pleje/omsorg), og man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til arbejdspladsens samlede produkt, så vil man som oftest være engageret i sit arbejde. Omvendt kan manglende mening være medvirkende til at mindske trivslen og fremkalde stress. Involvering i arbejdspladsen handler om den samlede virksomhed ikke faget, jobbet eller gruppen. Det kan være en følelsesmæssig involvering (arbejdspladsens succes er min succes), en normativ involvering (man føler sig forpligtet til at gøre en indsats på arbejdspladsen) eller af nødvendighed (der er ikke andre alternativer). Der er sammenhæng mellem graden af engagement og godt medarbejderskab, høj produktivitet og lavt sygefravær. Social støtte kan være en positiv faktor i forhold til graden af involvering. Dog kan overdreven involvering i arbejdspladsen være forbundet med en risiko for stress. En lav grad af involvering vil ofte komme til udtryk ved lav produktivitet, højere fravær og høj personaleomsætning.

19 HELBRED OG VELBEFINDENDE (1/2) 18 De følgende udsagn handler om medarbejdernes vurdering af helbred, velbefindende og sygefravær for dem selv og i deres enhed. Gns. Ved ikke 45. Jeg synes generelt, at mit helbred er godt 4, , 4,2-46. Jeg føler mig sjældent udkørt eller følelsesmæssigt udmattet på grund af mit arbejde 2, ,9-3,3 -,5 47. I min enhed kan der tales åbent om sygefravær 3, % 48. Der er en god opfølgning på sygefravær i min enhed 3, % 3,2-3,5 -,4 24. Hos min nærmeste leder er der en god balance mellem omsorg og konsekvens ifm. sygefravær 3, % 3,2 -,3 41. Jeg er tilfreds med arbejdsmiljøet 2, ,9, 3,5 -,6 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen Der er sammenhæng mellem selvvurderet helbred og fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Hvis medarbejderne samlet set har dårligt vurderet helbred, bør man overveje, om det hænger sammen med arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet generelt. Ofte besvares spørgsmål om selvvurderet helbred ud fra fysisk helbred og i mindre grad det psykiske. Udbrændthed handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse. Udbrændthed ses ofte i forbindelse med høje krav, uklare krav og roller, mange konflikter og ringe social støtte. Der er sammenhæng mellem en høj grad af udbrændthed og højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdomme. Fraværskultur opstår som følge af de konsekvenser, som de ansatte føler og tror, at deres fravær vil medføre. Lederens adfærd har derfor stor indflydelse på sygefraværskulturen. Det gælder både i forhold til, hvordan lederen gør brug af forskellige procedurer, såsom indkaldelse til sygefraværssamtaler m.m. Men også om hvordan lederen udtrykker sig om fravær og konsekvenser af fravær samt om den generelle fraværsnorm.

20 HELBRED OG VELBEFINDENDE (2/2) 19 Det følgende spørgsmål handler om sygefravær grundet forhold på arbejdspladsen. 49. Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær, der skyldes forhold på arbejdspladsen? Antal svar Ja 2 5 Nej % 5 75% 1 Hvis ja, hvilke årsager har der været til sygefraværet? Antal svar Opgavebelastning eller andre krav til arbejdet 1 5 Forhold i samarbejde med eller relation til kolleger eller chef 2 1 Chokerende oplevelse på arbejdspladsen Arbejdsulykke Smerter eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold 2 1 Lydpåvirkning Symptomer på problematisk indeklima Andet: 25% 5 75% 1

21 KRÆNKENDE ADFÆRD (1/3) 2 Det følgende spørgsmål handler om, hvorvidt medarbejdere har oplevet trusler om vold på arbejdspladsen, fra hvem og om der er taget hånd om problemet. 5. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Antal svar Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej % 5 75% 1 Vold eller trusler om vold kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for arbejdspladsen. Medarbejdere, der er udsat for vold, har en øget risiko for at blive udsat for psykiske lidelser, stress og dårligere helbred sammenlignet med medarbejdere, der ikke har været udsat for vold. At overvære vold kan ligeledes have en belastende traumatiserende virkning.

22 KRÆNKENDE ADFÆRD (2/3) 21 Det følgende spørgsmål handler om, hvorvidt medarbejdere på arbejdspladsen har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen, fra hvem og om der er taget hånd om problemet. 51. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Antal svar Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej % 5 75% 1 Vold eller trusler om vold kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for arbejdspladsen. Medarbejdere, der er udsat for vold, har en øget risiko for at blive udsat for psykiske lidelser, stress og dårligere helbred sammenlignet med medarbejdere, der ikke har været udsat for vold. At overvære vold kan ligeledes have en belastende traumatiserende virkning.

23 KRÆNKENDE ADFÆRD (3/3) 22 De følgende spørgsmål handler om, hvorvidt medarbejdere på arbejdspladsen har været udsat for mobning eller chikane, fra hvem og om der er taget hånd om problemet. 52. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane på din arbejdsplads? Antal svar Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til 4% 1 Nej 96% 24 25% 5 75% 1 Hvis ja, fra hvem? Antal svar Kolleger 1 1 En leder Underordnede Borger/bruger/pårørende 25% 5 75% 1

24 KRÆNKENDE ADFÆRD (3/3) 23 Har du talt med nogen om problemet? Antal svar Ja 1 1 Nej 25% 5 75% 1 Er der taget hånd om problemet? Antal svar Ja 1 1 Nej 25% 5 75% 1 Mobning handler om, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger, som vedkommende ikke kan forsvare sig imod. Mobning og chikane kan medføre dårlig trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø (f.eks. dårligt socialt klima, dårlig kommunikation, rolleuklarhed og konflikter, en uklar, svag eller autoritær ledelse) kan bidrage til, at der forekommer mobning på arbejdspladsen. Kulturen og værdierne på arbejdspladsen kan også have betydning for, at mobning og negativ adfærd opstår og accepteres. Der er øget risiko for at blive udsat for skænderier, konflikter, mobning og chikane på ens arbejdsplads, når man arbejder med/blandt mennesker.

25 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 24 På de følgende sider vises svarene fra baggrundsspørgsmålene. 53. Hvilke brugere/borgere/virksomheder/andre aktører har du kontakt med? Antal svar Interne brugere (andre medarbejdere i kommunen) 67% 16 Borgere/brugere/pårørende 83% 2 Virksomheder 8% 2 Andre: 25% 5 75% 1 Gns. Ved ikke 53.2 Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes af borgere/brugere/virksomheder og andre aktører % 3,7-4, -,4 25% 5 75% 1 Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Engelsborg skolen

26 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Jeg kender til Lyngby Taarbæk Kommune's tilbud om psykologisk krisehjælp Antal svar Ja 76% 19 Nej 24% 6 25% 5 75% Jeg ved, hvem der er min sikkerheds-/arbejdsmiljørepræsentant Antal svar Ja 92% 23 Nej 8% 2 25% 5 75% 1

27 OPFØLGNING PÅ MÅLINGEN (1/3) 26 I trivselsmålingen er indeholdt en psykisk APV, og opfølgning på målingen er derfor obligatorisk. Første fase af APV en er en kortlægning af arbejdsmiljøet. Den er gennemført med trivselsmålingen og I skal nu arbejde med opfølgningen: Fase 2: Vurdering og prioritering I skal tilbageoversætte resultaterne (hvad ligger bag de afgivne svar og hvad er de udtryk for?) og tage stilling til, om arbejdspladsen har arbejdsmiljøproblemer eller ej. Arbejdspladsens sygefravær skal inddrages i drøftelsen. - Hvad betyder resultaterne? Kan vi genkende billedet? Hvad betyder resultaterne for os, og hvordan kan det ses? Er det et problem? Er det noget, vi kan gøre noget ved? Er det noget, vi ønsker at ændre? - Prioritering! Vurdering og prioritering skal ske på et MED-møde eller på et personalemøde med MED status. Såfremt konklusionen er, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer, så kan referat fra MED-mødet sammen med enhedsrapporten udgøre arbejdspladsens psykiske APV. Det skal fremgå specifikt af referatet, at man på baggrund af kortlægningen og gennem fælles drøftelse er nået frem til, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer. Referat skal sendes til Center for Økonomi og Personalejura: senest den 1. december 214. APV en (trivselsmåling og referat) opbevares på arbejdspladsen, så den er tilgængelig for alle. Fase 3 og 4 springes over.

28 OPFØLGNING PÅ MÅLINGEN (2/3) 27 Fase 3: Handlingsplan I skal udarbejde en handlingsplan. Planen bruges som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde, og skal indeholde følgende: - En prioritering af de konstaterede problemer? - I hvilken rækkefølge problemerne skal løses? - Hvornår skal hvad ske? - Hvem er ansvarlig for, at det sker? Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen skal i samarbejde med MED diskutere handlingsplanen. Det er vigtigt at sikre sig, at mål og tidsplaner bliver så realistiske som muligt. Det er en god ide at inddrage medarbejderne i at udvikle løsninger, så de får medejerskab til disse. Kopi af handlingsplanen skal sendes til Center for Økonomi og Personalejura: senest den 1. december 214. APV en (trivselsmåling og referat) opbevares på arbejdspladsen, så den er tilgængelig for alle. Skabelon til handlingsplan findes på LyNET under Personale,.

29 OPFØLGNING PÅ MÅLINGEN (3/3) 28 Fase 4: Opfølgning på handlingsplanen. I skal opstille retningslinjer for, hvordan der følges op på handlingsplanen. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen har overordnet et fælles ansvar. Men det skal også fremgå: - Hvem har ansvaret for gennemførelse af handlingsplanen i praksis? - Hvornår og hvordan det afgøres, om de valgte løsninger virker, og om handlingsplanen skal revideres? Det er vigtigt at fastholde fokus på at få løst de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Dette kan ske ved løbende, at informere på arbejdspladsen om, hvilke problemer, der er løst og hvilke der står for tur. På LyNET findes der vejledninger, skabeloner, værktøjer og øvelser til brug for det videre arbejde. Se under Personale,. Husk at en trivselsmåling/apv skaber ikke et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel men er et eftersyn. Trivsel udvikles og vedligeholdes i hverdagen.

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere