MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~"

Transkript

1 ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 ~ 3 ~

4 ~ 4 ~

5 ~ 5 ~

6 ~ 6 ~

7 ~ 7 ~

8 ~ 8 ~

9 ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 ~ 12 ~

13 ~ 13 ~

14 ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 ~ 17 ~

18 ~ 18 ~

19 ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

21 ~ 21 ~

22 ~ 22 ~

23 ~ 23 ~

24 ~ 24 ~

25 ~ 25 ~

26 ~ 26 ~

27 ~ 27 ~

28 ~ 28 ~

29 ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

31 ~ 31 ~

32 ~ 32 ~

33 ~ 33 ~

34 ~ 34 ~

35 ~ 35 ~

36 ~ 36 ~

37 ~ 37 ~

38 ~ 38 ~

39 ~ 39 ~

40 ~ 40 ~

41 ~ 41 ~

42 ~ 42 ~

43 ~ 43 ~

44 ~ 44 ~

45 ~ 45 ~

46 ~ 46 ~

47 ~ 47 ~

48 ~ 48 ~

49 ~ 49 ~

50 ~ 50 ~

51 ~ 51 ~

52 ~ 52 ~

53 ~ 53 ~

54 ~ 54 ~

55 ~ 55 ~

56 ~ 56 ~

57 ~ 57 ~

58 ~ 58 ~

59 ~ 59 ~

60 ~ 60 ~

61 ~ 61 ~

62 ~ 62 ~

63 ~ 63 ~

64 ~ 64 ~

65 ~ 65 ~

66 ~ 66 ~

67 ~ 67 ~

68 ~ 68 ~

69 ~ 69 ~

70 ~ 70 ~

71 ~ 71 ~

72 ~ 72 ~

73 ~ 73 ~

74 ~ 74 ~

75 ~ 75 ~

76 ~ 76 ~

77 ~ 77 ~

78 ~ 78 ~

79 ~ 79 ~

80 ~ 80 ~

81 ~ 81 ~

82 ~ 82 ~

83 ~ 83 ~

84 ~ 84 ~

85 ~ 85 ~

86 ~ 86 ~

87 ~ 87 ~

88 ~ 88 ~

89 ~ 89 ~

90 ~ 90 ~

91 ~ 91 ~

92 ~ 92 ~

93 ~ 93 ~

94 ~ 94 ~

95 ~ 95 ~

96 ~ 96 ~

97 ~ 97 ~

98 ~ 98 ~

99 ~ 99 ~

100 ~ 100 ~

101 ~ 101 ~

102 ~ 102 ~

103 ~ 103 ~

104 ~ 104 ~

105 ~ 105 ~

106 ~ 106 ~

107 ~ 107 ~

108 ~ 108 ~

109 ~ 109 ~

110 ~ 110 ~

111 ~ 111 ~

112 ~ 112 ~

113 ~ 113 ~

114 ~ 114 ~

115 ~ 115 ~

116 ~ 116 ~

117 ~ 117 ~

118 ~ 118 ~

119 ~ 119 ~

120 ~ 120 ~

121 ~ 121 ~

122 ~ 122 ~

123 ~ 123 ~

124 ~ 124 ~

125 ~ 125 ~

126 ~ 126 ~

127 ~ 127 ~

128 ~ 128 ~

129 ~ 129 ~

130 ~ 130 ~

131 ~ 131 ~

132 ~ 132 ~

133 ~ 133 ~

134 ~ 134 ~

135 ~ 135 ~

136 ~ 136 ~

137 ~ 137 ~

138 ~ 138 ~

139 ~ 139 ~

140 ~ 140 ~

141 ~ 141 ~

142 ~ 142 ~

143 ~ 143 ~

144 ~ 144 ~

145 ~ 145 ~

146 ~ 146 ~

147 ~ 147 ~

148 ~ 148 ~

149 ~ 149 ~

150 ~ 150 ~

151 ~ 151 ~

152 ~ 152 ~

153 ~ 153 ~

154 ~ 154 ~

155 ~ 155 ~

156 ~ 156 ~

157 ~ 157 ~

158 ~ 158 ~

159 ~ 159 ~

160 ~ 160 ~

161 ~ 161 ~

162 ~ 162 ~

163 ~ 163 ~

164 ~ 164 ~

165 ~ 165 ~

166 ~ 166 ~

167 ~ 167 ~

168 ~ 168 ~

169 ~ 169 ~

170 ~ 170 ~

171 ~ 171 ~

172 ~ 172 ~

173 ~ 173 ~

174 ~ 174 ~

175 ~ 175 ~

176 ~ 176 ~

177 ~ 177 ~

178 ~ 178 ~

179 ~ 179 ~

180 ~ 180 ~

181 ~ 181 ~

182 ~ 182 ~

183 ~ 183 ~

184 ~ 184 ~

185 ~ 185 ~

186 ~ 186 ~

187 ~ 187 ~

188 ~ 188 ~

189 ~ 189 ~

190 ~ 190 ~

191 ~ 191 ~

192 Generalforsamling den 05. februar Fanø Marineforening holdt lørdag aften generalforsamling på Krogaarden. Marinestuen kunne ikke benyttes da der igen var oversvømmelse ca. 2 cm vand på gulvet. Det til stor ærgrelse for både marineforeningen og for kromanden Svend Rasmussen at grundvandet ikke ville løbe fra. Enten er det trykket fra den ofte høje vandstand fra havet eller også er det den megen nedbør som driller kælderetagen. - Teknologisk Institut er nu pudset på sagen for at finde en løsning. I spisestuen bød formanden for marineforeningen, Henry Svarer vedkommen til de godt 20 fremmødte medlemmer og benyttede lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Der var i det forløbne år sket en del i foreningen. Bestyrelsen havde repræsenteret afdelingen ved møder i Ribe og Skjern ved Sendemands- og kredsmøder. Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. 7 bankospil havde været afholdt med ret god tilslutning. Man havde selv indkøbt nyt bankospil så man ikke længere behøver at låne sig frem. 2 bestyrelsesmedlemmer havde været til sendemandsmøde i Korsør. I forbindelse med Fannikerdagen havde Marineforeningen været med i et arrangement for marine gaster fra Drejø og hjemmeværnskutter, hvor der sammen med Fannikerdagen og kommunen var traktement på Krogaarden. Efter lange overvejelser havde man arrangeret Fregatskydning i F. H. & I. Man havde først været i Ribe for at se, hvordan et sådant arrangement skulle forløbe. Til formålet havde man indkøbt 2 luftgeværer. Man håbede at arrangementet blev godt modtaget af medlemmerne. Der var tilmeldt 20, heraf 6 damer. 1. fregatkaptajn blev fru Anna Kjeldsen som fik en vandre pokal udsat af Fortuna Bageriet. Til fregatskydning er der ingen aldersbegrænsning, sagde formanden, i Ribe var den ældste deltager 85 år. I anledning af Esbjerg afdelingens 60 jubilæumsfest og indvielse af afdelingens nye marinestue, havde 4 fra Fanø været til stede og var blevet godt trakteret. Fanø afdelingen havde en gavecheck på 300 kr. med. I november havde Fanø afdelingen haft besøg af chefen fra flådestationen i Frederikshavn, hjemmeværnsafdelingen i Esbjerg var ligeledes og anledningen var, at vise de nylig reetablerede Marinestue. Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen. ~ 192 ~

193 Formanden takkede sin bestyrelse og de medlemmer der havde været med til det store arbejde at få marinestuen op at stå igen. Alt var blevet efterset og pudset op. Malerier er blevet repareret og en hel del malet helt om og ny, da de ikke var til at redde. Indtil nu er 58 malerier færdige. Modelskibet, det største som foreningen ejer, har fået en ansigtsløftning og er blevet repareret fra a til z og er blevet udstyret med en ny montre, som maskinmestreskolen i Esbjerg havde lavet og skænket afdelingen. Til slut en tak til marineforeningens vært, Svend Rasmussen for velvilje ved indretningen af stuen igen og den store interesse han har vist for marineforeningen. Dirigenten, Jens Jessen, efterlyste spørgsmål til beretningen og da ingen ønskede ordet, godkendte dirigenten beretningen. Regnskabet blev forelagt af Karl H. Kjeldsen, fra bestyrelsen, da kassereren Arne Mols Poulsen var forhindret i at deltage i generelforsamlingen. De samlede indtægter beløb sig til kr. De fleste af pengene kom fra kontingent: 8000 kr. Renter 7500 kr. og bankospil 3000 kr. De samlede udgifter beløb sig til kr. og de største poster var her årsfest og indvielse til 6662 kr., kontingent til hovedforeningen 2040 samt 2 stk. luftgeværer 2290 kr. Overskuddet lød på 2155 kr. De store renter stammede fra en stormflods- og materielkonto, som var placeret til en høj rente i handelsbanken. Regnskabet for denne konto ville man regne med kunne fremvises ved næste års generalforsamling., da man så skulle være færdig med reparationer efter stormfloden. Regnskabet godkendtes. Fra bestyrelsen forelå et forslag om forhøjelse af kontingentet med 10 kr. til 60 kr. årligt. Bestyrelsen foreslog ligeledes, at valgte sendemænd skulle modtage godtgørelse for rejse og ophold. Dette forslag afstedkom en mindre drøftelse, for og imod. Imod talte foreningens kassebeholdning og for, at det var urimeligt at sendemændene selv skulle betale alt for at repræsentere afdelingen. Det vedtoges at yde rimelig hjælp til rejse og ophold. På valg til bestyrelsen var Henning Rasmussen, Arne Aarøe, Niels Lund Hansen og Raymond Thomsen. Sidstnævnte ville gerne afløses. De øvrige genvalgtes og nyvalgt blev kaj Larsen. Til suppleant valgtes Bjarne Ørneborg og Erik Winkler. Revisorerne Søren Sørensen og Holger Berg Jensen genvalgtes. Til fanebærer genvalgtes Ove Svarer og Niels Lund Hansen. Bestyrelsen hyldedes for det store arbejde den havde udført for at få Marineforeningen genetableret, ved at alle rejste sig. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, nu var der tid til gule ærter m.m. samt efterfølgende kammeratligt samvær. Under middagen blev en hyldest udtalt til familien Møller Winther, Esbjerg der so medlemmer var mødt med 3 generationer. Bestyrelsesmøde den 20. marts 1983 Formålet med mødet var konstituering af bestyrelsen. Alle var til stede. Formanden Henry Svarer ledede mødet. ~ 193 ~

194 Næstformanden Henning Rasmussen ønskede af rent arbejdsmæssige årsager at træde tilbage fra denne port, ligesom vor mangeårige sekretær Arne Aarøe ønskede at fratræde som sekretær. Bestyrelsen fik følgende sammensætning: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Materiel forvalter Menigt medlem Menigt medlem Henry Svarer Lund Hansen Arne Mols Poulsen Karl Henrik Kjeldsen Kaj Larsen Arne Aarøe Henning Rasmussen Generalforsamling den 10. marts 1984 Marineforeningen har afholdt årlig generalforsamling i marinestuen på Krogaarden. Formanden, Henry Svarrer bød vedkommen, især til gæsterne fra Esbjerg. Til dirigent valgtes Ove Svarrer. I beretningen fortalte formanden lidt om, hvad der var passeret i årets løb. Bl.a. havde man haft besøg af den tyske marineforening fra Heide med en snes medlemmer med damer. De havde bla. Set brandskolen i Uglevig med efterfølgende rundtur på Fanø, hvor de selvfølgelig også fik set den flotte marinestue. Marineforeningen i Heide har i år 40 års jubilæum, hvortil Fanøafdelingen nu er inviteret. Der har i år været afholdt distriktsmøde hvor Henry Svarrer blev valgt til distriktsforeningen. I år skal der være årsfest den 28. april, blev det oplyst. De mange malerier, der blev ødelagt af stormfloden, er nu restaureret der mangler kun 9 billeder. De er blevet fint og dygtigt lavet af Kirsten Kannegaard, I år kan Fanø marineforening fejre sin 40 års fødselsdag, der vil blive fejret ved en fest i november. Regnskabet blev forelagt af Arne Mols Poulsen der bl.a. fortalte, at der var blevet afholdt bankospil til fordel for fregatten Jyllands bevarelse og som gav 1850 kr. i overskud. Dette beløb rundede foreningen op til 2000 kr. som blev sendt til Ebeltoft. Fortuna bageriet har givet en fin pokal til fregatskydningen. Man har også fået et meget fint navneskilt til barkskibet Doris Brodersen foræret. Et virkeligt fint træskærerarbejde. Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev forhøjet til 100 kr. fra de nuværende 60 kr., hvoraf 45 går til hovedforeningen. Dette blev godkendt. Ved flere lejligheder har vi haft uheld i Marinestuen. Der har været stormflod og flere gange har der været vand i lokalerne. Det er selvfølgelig til stor skade for de mange gamle ting og malerier, som foreningen har. Derfor vil man gerne forsøge at finde andre lokaler til en marinestue. Man kunne tænke sig at købe Fanø Bio, helst i samarbejde med flere andre foreninger, men dog således at der ikke bliver konkurrence med F.H. & I. hertil sagde Jørgen Christrup om man ikke kunne købe eller leje sig ind i F.H. & I. det ville dog være bedre med et lokale der. Hertil svarede Arne Aarøe, at i øjeblikket var der ingen lokaler til rådighed i F.H. & I. Bestyrelsen fik mandat til ar arbejde videre med lokalespørgsmålet. ~ 194 ~

195 På valg var Carl Henrik Kjeldsen, Arne Mols Poulsen og Henry Svarrer der alle blev genvalgt. Til suppleanter valgtes Bjarne Ørneborg og Jørgen Christrup. Til revisorer genvalgtes Søren Sørensen og Holger Berg-Jensen. Som sendemand til sendemandsmødet valgtes Henry Svarrer og til flagbærer genvalgtes Niels Lund Hansen med Ove Svarrer som reserve. En lille snes marine gaster hyggede sig herefter med maritime sysler i lokalerne over marinestuen. Bestyrelsesmøde den 13. marts Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Lund Hansen Kasserer Arne Mols Sørensen Sekretær Karl Henrik Kjeldsen Materiel forvalter Kaj Larsen Menigt medlem Arne Aarøe Menigt medlem Henning Rasmussen 2. Ny marinestue. Dette emne bragte en del diskussion om det betimelige om vi skulle gå i realitetsforhandlinger om køb af Fanø Bio og sætte os i udgifter til ombygning og drift af samme. Der forekom en del fornuftige argumenter for og imod. Der blev ligeledes drøftet en del alternative til købet af Fanø Bio. Debatten sluttede med, helt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, at man nedsatte et tremands udvalg bestående af Niels Lund, Henning Rasmussen og K. H. Kjeldsen, som skulle undersøge om marinestuen kunne flyttes fra sin nuværende beliggenhed til (nævnt i prioritetsrækkefølge): Loftet over Industriforeningen. Købe eller få sejlklubbens klubhus og placere denne på et stykke jord, som man kunne købe af Henry Svarrer. Jordstykket er beliggende på Skole Stien. Gå sammen med sejlklubben om køb af Lorentsens hus på Svenskervej. Købe sig ind hos Fannikerdagen. Genoptage forhandlinger om køb af Fanø Bio. Det blev endvidere besluttet at afholde banko den 26. marts. Møde i Industriforeningen den 21. marts 1984 Onsdag den 21. marts 1984 var Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen til møde med en del af bestyrelsen fra Industriforeningen. Niels Lund og Henning Rasmussen var forhindret. På mødet fremlagde vi vort ønske og ville vide undere hvilke konditioner vi eventuelt kunne leje loftet. Striens bestyrelse lovede at tage dette op på deres næste møde og gjorde os samtidig ~ 195 ~

196 opmærksom på, at de havde et lokale i underste etage til udlejning fra den 1. maj Dette lokale er det hvor dartklubben før havde til huse. Bestyrelsesmøde den 24. marts 1984 Dagsorden: Møde i Strien for at se på egnede lokaler. Efter en besigtigelse af loftet over Strien, blev mødet åbnet i det lokale, hvor dartklubben havde til huse. Der var bred enighed om, at netop det lokale ville egne sig til vort formål. Det blev samtidig oplyst at Krogaarden havde fået en ny ejer, hvorfor man enedes om, efter megen diskussion, at man først skulle optage forhandlinger med den nye vært, for at få bedre betingelser for os i vor nuværende marinestue. Af disse betingelser kan bl.a. nævnes: Ret til selv at forestå indkøb og salg af øl og vand. Ret til at afholde mandeaftener i egne lokaler, hvor værten leverer maden, men hvor vi selv skulle stå for salget af øl, vand og lignende. Anvende marinestuen til kortspils aftener m.v. At vi ikke fremover er bundet til at afholde vore fester og bankospil på Krogaarden. Et flertal i bestyrelsen besluttede, at hvis vore rimelige krav til den nye vært ikke kunne opfyldes, at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen, at vor Marinestue flyttes fra kælderen under Krogaarden til Strien i lejede lokaler. Bestyrelsesmøde den 26. marts 1984 Efter bankospillet blev der afholdt bestyrelsesmøde. Menuen til årsfesten blev fastlagt til det store kolde bord. Bestyrelsesmøde den 09. april 1984 Eneste punkt på dagsordenen: Marinestuen. Der var blevet afholdt møde med den nye krovært. Fremmødte fra bestyrelsen var Henry Svarrer, Niels Lund og Kaj Larsen. Vore ønsker/krav fra bestyrelsesmødet den 24. marts var blevet fremført. Den nye vært havde sagt, at så vidt angår lejevilkårene for Marinestuen skulle intet ændres, dan han meget gerne ville beholde denne på kroen. Han luftede endvidere den tanke, at flytte Marinestuen til privaten på Krogaarden, da han på sigt ønskede at inddrage privaten til kroen. Det blev besluttet, enstemmigt, at man skulle få en skriftlig aftale med den nye vært om hvorunder man kunne videreføre Marinestuen på Krogaarden. Med hensyn til ledige lokaler i Strien, blev det besluttet, at man skulle holde Striens bestyrelse hen, indtil vi fik afklaring med hensyn til Krogaarden. Der blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling den 26. april kl med følgende dagsorden: Marinestuen og dennes fremtid. ~ 196 ~

197 Eksordinært Generalforsamling den 27. april 1984 Marineforeningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling i Marinestuen på Krogaarden. En lille snes af godt 150 medlemmer var mødt op for at drøfte Marinestuens fremtid. Formand Henry Svarrer bød velkommen. Til dirigent valgtes K, V, Knudsen. Den 10. marts havde bestyrelsen på den ordinære generalforsamling fået bemyndigelse til at arbejde videre med flytning af marinestuen fra Krogaarden, da der var flere ting her, man var utilfreds med, bl.a. den usikkerhed der er under stormflodssituationer, og besværet med at holde gulvet tørt. Bestyrelsen har nedsat et udvalg som nu har fundet ud af, at foreningen ikke økonomisk kan magte at købe Fanø Bio og indrette marinestue der. Et forslag om at flytte ned i Skipperhuset var heller ikke løsningen. Skibsrederforeningen ville ikke afgive det sidste lokale. At overtage Sejlklubbens barak, hvis Sejlklubben købte hus var også en dårlig ide, idet kommunen nok ville forlange den tomme barak ved realskolen fjernet i så fald. At gå sammen med Sejlklubben i et køb af hus var også mere end Marineforeningen kunne løfte økonomisk. At flytte over i F.H. & I s gamle garderobe ville også blive for dyrt. Dartklubben har ophørt sine aktiviteter så her var der en mulighed. Det var ikke så stort som det nuværende lokale til marinestue, men stort nok, og til f.eks. årsfest etc. kunne man bruge Dameværelset. Indretningen i F.H. & I. ville koste omkring kr. den årlige husleje ville blive på ca kr. Overfor dette: en bestående marinestue, etableret og med 0 kr. i husleje, men dog uanvendelig det meste af året p. g. a. oversvømmelser gik efter en lang debat medlemmerne ind for at blive på Krogaarden forudsat, at bestyrelsen kunne forhandle sig frem med den nye ejer til en ordning, der på bedste måde tjente marineforeningen. I diskussionen deltog bl.a. Svarrer, Aarøe, Winckler, Jessen, Kjeldsen, Rasmussen /sen./jun.), K. V. Pinnerup, Christrup, N. Lund Hansen, Kjeldsen og Vincent. Årsfesten, den følgende dag, blev aflyst samme aften, der havde tilmeldt sig 13 så det blev en dyr musik for medlemmerne. Bestyrelsesmøde den 01. maj 1984 Til stede var Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Kaj Larsen, Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen. Orienterende møde efter den ekstraordinære generalforsamling. Det blev besluttet at modtage Drejø til Fannikerdagen. Fregatskydning finder i år sted den 8. september kl på Krogaarden. Vor 40 års jubilæum markeres på selve dagen den 28. november med en reception i Marinestuen. Der afholdes jubilæumsfest med damer og indbudte gæster lørdag den 1. december Bestyrelsesmøde den 13. september 1984 Fremmødte: Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Jørgen Christrup, Karl Henrik Kjeldsen. Fraværende: Bjarne Ørneborg, Kaj Larsen. ~ 197 ~

198 Henry gav en kort beretning om distriktsmødet afholdt den 1. september i Ribe. Fra Søfartsskolen har vi modtaget 2 gaver: 1 stk. kompassøjle og 1 stk. skibsmodel. Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Arne Aarøe og Henning Rasmussen, som er fratrådt på grund af arbejdsmæssige årsager. Detaljer vedrørende fregatskydningen den 22. september blev aftalt. Fregatskydning den 22. september 1984 Afdelingen afholdte den årlige fregatskydning på Krogaarden kl interesserede var mødt op med damer og vi tilbragte et par gemytlige timer sammen, hvor Niels Lund Hansen til sidst løb med værdigheden som årets fregatkaptajn. Eftermiddagen sluttede på vanlig vis med en sildemad. Ekstraordinær Generalforsamling den 04. november 1984 Marineforeningen Fanø holdt søndag formiddag ekstraordinær generalforsamling for at vælge supplement til bestyrelsen, der var skrumpet ind fra 4 (efter afgang af 3) samt 2 suppleanter. Til dirigent valgtes K. V. Knudsen, der gav ordet til formanden, Henry Svarrer, der bl.a. sagde: Det er med beklagelse vi i dag, kort før afdelingens 40 års stiftelsesfest, har set os nødsaget til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling grundet visse interne stridigheder og uoverensstemmelser nogle bestyrelsesmedlemmer imellem, samt nogle udefrakommende reaktioner mod bestyrelsen, eller dele heraf. Som medlemmerne sikkert ved, har meningerne indenfor bestyrelsen til tider været trukket skarpt op imod hinanden, og dette har desværre bevirket at jeg indenfor det sidste ½ år har modtaget 3 breve fra bestyrelsesmedlemmer, hvor de ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet samarbejdsvanskeligheder. Efter at jeg havde modtaget de første 2 breve indkaldte jeg til et bestyrelsesmøde, hvor jeg gjorde bestyrelsen klar om betydningen af et godt sammenhold, således vi ved at indkalde vore 2 suppleanter (Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg) kunne holde afdelingen på kursen, indtil første ordinære generalforsamling i Dette forslag blev positivt modtaget. Vi blev så på dette møde enige om, at vælge 3 medlemmer til en såkaldt festkomite, hvilket skulle fordele arbejdet bedre i bestyrelsen, og jeg håbede så, at denne sag skulle være ude af verden. Kort tid efter skulle det dog vise sig, at denne konstellation heller ikke var levedygtig, og jeg modtog endnu et brev fra et bestyrelsesmedlem med ønske om at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel. Vi var så af de oprindelige 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter kun 4 bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter, og på grundlag af dette, besluttede vi så, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg forud bl.a. spurgte hvert enkelt medlem om han ønskede at fortsætte eller slutte i bestyrelsen efter denne generalforsamling. Her fremkom kun et enkelt medlem med ønske om at fratræde, nemlig C. H. Kjeldsen, der har fået arbejde i København (et andet medlem var i mellemtiden også gået). Resten ville så vente og overveje situationen til generalforsamlingen var forbi. ~ 198 ~

199 Jeg skal ikke kommentere her, hvorfor der har været et så stort frafald i bestyrelsen, det er der sikkert mange af vore medlemmer der er vidende om, dog skal man vide, at jeg har gjort alt, hvad der har været muligt for at holde sammen på stumperne, men med et tilsyneladende negativt resultat. Jeg kan yderligere oplyse generalforsamlingen om, at Arne Aarøe ønsker at fratræde til den ordinære generalforsamling 1985 grundet manglende tid; han vil dog være villig til at fortsætte i bestyrelsen sin valgperiode ud, under forudsætning af at den evt. nyvalgte bestyrelse får en fornuftig sammensætning. Hvad mig selv angår, er jeg, efter nøje overvejelse kommet frem til, at p. g. a. den sidste tids mange uoverensstemmelser, desværre ser mig nødsaget til at fratræde som fo0rmand for Fanø afdelingen, ikke fordi interessen er bortfaldet, tværtimod, den er der stadigvæk, men det ville være lettere at udføre sit hverv sammen med en handlekraftig og enig bestyrelse. Jeg kan dog oplyse generalforsamlingen om, at selv om jeg i dag nedlagde mit mandat dog fortsætter uforandret som suppleant til hovedbestyrelsen for distrikt IX; men er selvfølgelig, hvis generalforsamlingen finder det ønskeligt, samt for foreningens fremtid og forhåbentlige fortsatte trivsel, er villig til at fortsætte valgperiode ud - under forudsætning af den øvrige bestyrelses sammensætning. Der skal således ikke herske tvivl om, at jeg for Fanø afd. Imødeser valget i dag med nogen interesse, ikke blot valget, men også afdelingens fortsatte beståen, og jeg vil hermed ønske generalforsamlingen vil pege på og foreslå emner til bestyrelsen af Fanø afd., som vil gå helhjertet ind i bestyrelsen, og sammen vil være med til at præge en i øvrigt lille god afdelings fortsatte beståen og trivsel; dette skylder vi ikke blot afdelingen; men i endnu højere grad forgængerne Medlemmerne fik herefter mulighed for at spørge forman og tidligere bestyrelse om grunden til uenigheden i foreningens bestyrelse. Da flere ting i denne forbindelse var af så intern karakter, fandt man ingen grund til at pressen skulle viderebringe disse. Resterne af bestyrelsen var nu Niels Lund Hansen og Arne Mols Poulsen, der begge var på valg til den ordinære generalforsamling til februar 1985 og Henry Svarrer, der var på valg i Der skulle vælges 4 nye plus 2 suppleanter for perioden indtil den ordinære generalforsamling til februar. Efter gentagne opfordringer lykkedes det at få valgt: Kurt Hansen, Poul Petersen, Jørgen Christrup og K. V. Knudsen. Til suppleant nyvalgtes Svend H. Rasmussen. Bjarne Ørneborg var tidligere valgt på ordinær generalforsamling som suppleant. Ingen var interesseret i foreningens nedlæggelse og der er nu skabt et pusterum indtil generalforsamlingen i februar. Bestyrelsesmøde den 15. november 1984 Fremmødte var: Jørgen Christrup, Poul Petersen, Knud V. Knudsen, Niels Lund Hansen og Henry Svarrer, Fraværende: Arne Mols Poulsen og Kurt Hansen. ~ 199 ~

200 Emne: Den ledige sekretær post blev, da ingen af de tilstedeværende ønskede den, overtaget frivilligt af formanden indtil den årlige generalforsamling. Desuden blev stiftelsesfesten diskuteret og receptionen som afholdes på selve dagen, nemlig den 28. november fra kl hvor Kurt Hansen tager sig fa forhandlingerne med kromanden angående det kulinariske i dagens anledning. Desuden blev man på mødet enige om at afholde to bankospil i foreningen inden jul, fortrinsvis med præmier bestående af gæs og ænder. Reception den 28. november 1984 I anledning af stiftelsen af Fanø afd. Den 28/ havde afdelingen inviteret sine medlemmer med damer til en lille reception, som blev afholdt i marinestuen kl Ca. 35 medlemmer med damer, gæster med bl.a. vores distriktsformand, formand og næstformand med damer fra Heide Marineforening. Esbjerg afd. Var som den eneste fra distriktet repræsenteret ved tidligere afdelingsformand J. C. Jensen med frue. Efter flaghejsningsceremonien, som foregik med honnør, bød Fanø Afd. Formand de tilstedeværende velkommen og kom i sit indlæg bl.a. ind på Fanø afdelingens stiftelse for 40 år siden. Kranse var i dagens anledning nedlagt på vore 3 afdøde afdelings formænds grave, nemlig: Johs. Christoffersen, Axel Brodersen og N.A. Svarrer ligesom foreningen i dagens anledning havde besøgt vores æresmedlem Søren Spangsberg og vore 2 damer Fru Eline Christoffersen samt Fru Rigmor Thomsen, begge indehaver af Marineforeningens fortjeneste emblem. Disse fik alle en flaske som gave fra foreningen. Kl. ca. 14 blev flaget strøget og der var så et par timers kammeratlig samvær som foregik i en prima atmosfære. 40 års tegnet blev på dagen udleveret til: Chr. Sørensen, Ove Svarrer og Jørgen Rødgård. Bestyrelsesmøde den 05. december 1984 Fremmødte: Niels Lund, Arne Mols Poulsen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup, Kurt Hansen og Henry Svarrer. Fraværende: K. V. Knudsen. Her blev menuen til stiftelsesfesten den 2. februar 1985 diskuteret og tilrettelagt til en menu pris af 130 kr. pr. kuvert. I anledning af 40 års jubilæet vedtog Skibskassen enstemmigt at give et tilskud pr. kuvert på. 40 kr. pr. deltager således at den reelle pris bliver 90 kr. Poul Pedersen påtog sig at udfærdige indbydelse til medlemmerne, dette blev vedtaget og er nu gået i trykken og vil senere ved bestyrelsens hjælp blive udsendt til alle medlemmer. Aftenens menu: Vesterhavssalat med flutes. Gijon glaseret landskinke med grønsager. 2 ananas med frisk frugtsalat. ~ 200 ~

201 Bankospil den 17. december 1984 Årets sidste bankospil blev i dag afholdt på Krogaarden med ca deltagere. Gevinsterne var fordelt mellem kød, flæsk, ænder og gæs. Desuden blev der uddelt 10 flasker hvis og rød vin på kontrolnumre samt fem kransekager leveret af bager Lund Hansen. Spillelysten var stor og bingospillet blev således så populær ad aftenens bingovinder løb hjem med en pulje på 175 kr. Bestyrelsesmøde den 08. januar 1985 Orienterende bestyrelsesmøde. Til stede var: Niels Lund Hansen, Kurt Hansen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup og Henry Svarrer. Der drøftedes alt vedrørende den kommende jubilæumsfest den 2. februar og alt skulle således være klar i så henseende. Det vedtoges at køre 2 bankospil i denne måned, nemlig tirsdag den 15. januar og tirsdag den 29. januar. Desuden vedtoges at afholde generalforsamling lørdag den 23. februar kl med efterfølgende spisning bestående af kogt torsk og bakskuld ti len pris af 65 kr. pr. kuvert. Bankospil den 15. januar 1985 Der blev som aftalt afholdt bankospil på Krogaarden kl Som sædvanligt blev det spillet om 20 gennemgående gevinster og til slut tre ekstra spil plus bingospil. Bankospillet blev godt besøgt, ca. 85 personer var mødt op og spilleglæden var stor. 40 års jubilæumsfest den 02. februar 1985 Afdelingens 40 års jubilæumsfest løb i dag af stablen, hvor ca. 35 medlemmer med damer samt med kredsformanden og landsformanden i spidsen, mødtes i marinestuen til en velkomstdrink. Herefter begav selskabet sig op på banjerne til de smukt pyntede borde og til en festsal som i dagens anledning var smukt dekoreret med national og signalflag, en værdig ramme for en vel tilrettelagt jubilæumsfest. Landsformanden J. O. Heise overtog i dagens anledning kommandoen ved flagceremonien og efter formandens velkomst, begav man sig til bordets glæder. Efter kaffe blev bordene ryddet og ved det efterfølgende bal benyttede gasterne og deres damer sig flittigt af dansegulvet. En ualmindelig dejlig aften fik sin værdige afslutning kl Bestyrelsesmøde den 28. februar 1985 Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Jørgen Schmidt Kasserer Raymond Thomsen Sekretær J. Christrup Materialforvalter A. Mols Poulsen Menigt medlem Jes Jessen Menigt medlem Kurt Hansen (fraværende). ~ 201 ~

202 Derefter kom følgende forslag: 1) Bankospil (drøftelse med samtlige i foreningen i efteråret om fastsættelse af datoer). 2) Forslag til kammeratligt møde hver 8 14 dag eller hver måned. Tidspunkt lørdag kl eller om aftenen kl. 19 (med eventuel spisning) med damer. 3) Spørgsmål om afmærkning af marinestuens effekter, skal afklares. 4) Vedr. af Mandeaften den 29/ kl forlagt til Strien (Dameværelset). Middag: Skipperlabskovs, pris? 5) Samtale med Fannikerdagen vedrørende fremvisning af Marinestuen. 6) Sendemandsmøde står uklart hvem der vil deltage, bortset fra formanden H. Svarrer, R. Thomsen. Generalforsamling den 23. februar 1985 Marineforeningens årlige generalforsamling blev afholdt i lørdags, hvor en lille snes medlemmer var mødt op i Marinestuen. Til dirigent valgtes Arne Aarøe der gav ordet til formanden Henry Svarrer der bl.a. sagde: Afdelingen har i det forløbne år mistet 4 af vore gode kammerater nemlig Tom Møller Hansen, Uffe Iversen, Hans Philipsen og vores gamle æresmedlem Søren Clausen Spangsberg. Æret være deres minde. I det forløbne år er der afholdt 8 bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Den første blev afholdt den 29. april, hvor en flytning af marinestuen var på dagsordenen, da lokalet på visse årstider har en tendens til ikke at kunne modstå grundvandet, som trænger op igennem gulvet, der gør lokalet uegnet til vore formål. I mellemtiden havde Krogaarden skiftet ejer og den nye ejer Serup Andersen overtog ledelsen den 1. maj. Bestyrelsen havde en snak med ham, og da han selvfølgelig var meget interesseret i at beholde marinestuen på kroen, på de samme betingelser som vi havde haft med den forrige ejer, ville han så hurtigt som muligt foranledige at de første skridt blev taget til de nødvendige reparationer, og en ny større pumpe ville hurtigst blive installeret. Den anden ekstraordinære generalforsamling den 4. november blev afholdt p. g. a. visse uoverensstemmelser mellem nogle vores bestyrelsesmedlemmer, som bevirkede, at vi lige pludselig befandt os i den mærkelige situation, kun at være tre bestyrelsesmedlemmer tilbage af hele flokken. Dette blev imidlertid ordnet på denne ekstraordinære generalforsamling, således at vi blev i stand til at fortsætte med fuld styrke til i aften. Endvidere har vi i årets løb afholdt 5 bankospil; ikke med det store overskud, men har kunnet holde skindet på næsen. Den 2. juni blev bestyrelsen herfra inviteret på genvisit til Heide Marineforening. På denne udflugt, som foregik i Holgers turistbus, havde Hans Chr. Post velvilligt stillet sig til rådighed ved kørslen og vi takker ham meget for denne smukke gestus. Dagen, hvor vi ankom, blev tilbragt med kammeratligt samvær, og efter vi havde set lidt af lokaliteterne, sluttede aftenen med fælles spisning i en af medlemmernes private marinestue. Dagen eftergik turen mod Busum, hvor der undervejs blev gjort ophold, hvorunder der var lejlighed til at aflægge et par gave med faldne Danske soldater et besøg. I Busum havn var der bestilt plads til indtagelse af frokost, hvilket skete om bord p åen gammel ombygget minestryger ~ 202 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere