MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~"

Transkript

1 ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 ~ 3 ~

4 ~ 4 ~

5 ~ 5 ~

6 ~ 6 ~

7 ~ 7 ~

8 ~ 8 ~

9 ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 ~ 12 ~

13 ~ 13 ~

14 ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 ~ 17 ~

18 ~ 18 ~

19 ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

21 ~ 21 ~

22 ~ 22 ~

23 ~ 23 ~

24 ~ 24 ~

25 ~ 25 ~

26 ~ 26 ~

27 ~ 27 ~

28 ~ 28 ~

29 ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

31 ~ 31 ~

32 ~ 32 ~

33 ~ 33 ~

34 ~ 34 ~

35 ~ 35 ~

36 ~ 36 ~

37 ~ 37 ~

38 ~ 38 ~

39 ~ 39 ~

40 ~ 40 ~

41 ~ 41 ~

42 ~ 42 ~

43 ~ 43 ~

44 ~ 44 ~

45 ~ 45 ~

46 ~ 46 ~

47 ~ 47 ~

48 ~ 48 ~

49 ~ 49 ~

50 ~ 50 ~

51 ~ 51 ~

52 ~ 52 ~

53 ~ 53 ~

54 ~ 54 ~

55 ~ 55 ~

56 ~ 56 ~

57 ~ 57 ~

58 ~ 58 ~

59 ~ 59 ~

60 ~ 60 ~

61 ~ 61 ~

62 ~ 62 ~

63 ~ 63 ~

64 ~ 64 ~

65 ~ 65 ~

66 ~ 66 ~

67 ~ 67 ~

68 ~ 68 ~

69 ~ 69 ~

70 ~ 70 ~

71 ~ 71 ~

72 ~ 72 ~

73 ~ 73 ~

74 ~ 74 ~

75 ~ 75 ~

76 ~ 76 ~

77 ~ 77 ~

78 ~ 78 ~

79 ~ 79 ~

80 ~ 80 ~

81 ~ 81 ~

82 ~ 82 ~

83 ~ 83 ~

84 ~ 84 ~

85 ~ 85 ~

86 ~ 86 ~

87 ~ 87 ~

88 ~ 88 ~

89 ~ 89 ~

90 ~ 90 ~

91 ~ 91 ~

92 ~ 92 ~

93 ~ 93 ~

94 ~ 94 ~

95 ~ 95 ~

96 ~ 96 ~

97 ~ 97 ~

98 ~ 98 ~

99 ~ 99 ~

100 ~ 100 ~

101 ~ 101 ~

102 ~ 102 ~

103 ~ 103 ~

104 ~ 104 ~

105 ~ 105 ~

106 ~ 106 ~

107 ~ 107 ~

108 ~ 108 ~

109 ~ 109 ~

110 ~ 110 ~

111 ~ 111 ~

112 ~ 112 ~

113 ~ 113 ~

114 ~ 114 ~

115 ~ 115 ~

116 ~ 116 ~

117 ~ 117 ~

118 ~ 118 ~

119 ~ 119 ~

120 ~ 120 ~

121 ~ 121 ~

122 ~ 122 ~

123 ~ 123 ~

124 ~ 124 ~

125 ~ 125 ~

126 ~ 126 ~

127 ~ 127 ~

128 ~ 128 ~

129 ~ 129 ~

130 ~ 130 ~

131 ~ 131 ~

132 ~ 132 ~

133 ~ 133 ~

134 ~ 134 ~

135 ~ 135 ~

136 ~ 136 ~

137 ~ 137 ~

138 ~ 138 ~

139 ~ 139 ~

140 ~ 140 ~

141 ~ 141 ~

142 ~ 142 ~

143 ~ 143 ~

144 ~ 144 ~

145 ~ 145 ~

146 ~ 146 ~

147 ~ 147 ~

148 ~ 148 ~

149 ~ 149 ~

150 ~ 150 ~

151 ~ 151 ~

152 ~ 152 ~

153 ~ 153 ~

154 ~ 154 ~

155 ~ 155 ~

156 ~ 156 ~

157 ~ 157 ~

158 ~ 158 ~

159 ~ 159 ~

160 ~ 160 ~

161 ~ 161 ~

162 ~ 162 ~

163 ~ 163 ~

164 ~ 164 ~

165 ~ 165 ~

166 ~ 166 ~

167 ~ 167 ~

168 ~ 168 ~

169 ~ 169 ~

170 ~ 170 ~

171 ~ 171 ~

172 ~ 172 ~

173 ~ 173 ~

174 ~ 174 ~

175 ~ 175 ~

176 ~ 176 ~

177 ~ 177 ~

178 ~ 178 ~

179 ~ 179 ~

180 ~ 180 ~

181 ~ 181 ~

182 ~ 182 ~

183 ~ 183 ~

184 ~ 184 ~

185 ~ 185 ~

186 ~ 186 ~

187 ~ 187 ~

188 ~ 188 ~

189 ~ 189 ~

190 ~ 190 ~

191 ~ 191 ~

192 Generalforsamling den 05. februar Fanø Marineforening holdt lørdag aften generalforsamling på Krogaarden. Marinestuen kunne ikke benyttes da der igen var oversvømmelse ca. 2 cm vand på gulvet. Det til stor ærgrelse for både marineforeningen og for kromanden Svend Rasmussen at grundvandet ikke ville løbe fra. Enten er det trykket fra den ofte høje vandstand fra havet eller også er det den megen nedbør som driller kælderetagen. - Teknologisk Institut er nu pudset på sagen for at finde en løsning. I spisestuen bød formanden for marineforeningen, Henry Svarer vedkommen til de godt 20 fremmødte medlemmer og benyttede lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Der var i det forløbne år sket en del i foreningen. Bestyrelsen havde repræsenteret afdelingen ved møder i Ribe og Skjern ved Sendemands- og kredsmøder. Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. 7 bankospil havde været afholdt med ret god tilslutning. Man havde selv indkøbt nyt bankospil så man ikke længere behøver at låne sig frem. 2 bestyrelsesmedlemmer havde været til sendemandsmøde i Korsør. I forbindelse med Fannikerdagen havde Marineforeningen været med i et arrangement for marine gaster fra Drejø og hjemmeværnskutter, hvor der sammen med Fannikerdagen og kommunen var traktement på Krogaarden. Efter lange overvejelser havde man arrangeret Fregatskydning i F. H. & I. Man havde først været i Ribe for at se, hvordan et sådant arrangement skulle forløbe. Til formålet havde man indkøbt 2 luftgeværer. Man håbede at arrangementet blev godt modtaget af medlemmerne. Der var tilmeldt 20, heraf 6 damer. 1. fregatkaptajn blev fru Anna Kjeldsen som fik en vandre pokal udsat af Fortuna Bageriet. Til fregatskydning er der ingen aldersbegrænsning, sagde formanden, i Ribe var den ældste deltager 85 år. I anledning af Esbjerg afdelingens 60 jubilæumsfest og indvielse af afdelingens nye marinestue, havde 4 fra Fanø været til stede og var blevet godt trakteret. Fanø afdelingen havde en gavecheck på 300 kr. med. I november havde Fanø afdelingen haft besøg af chefen fra flådestationen i Frederikshavn, hjemmeværnsafdelingen i Esbjerg var ligeledes og anledningen var, at vise de nylig reetablerede Marinestue. Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen. ~ 192 ~

193 Formanden takkede sin bestyrelse og de medlemmer der havde været med til det store arbejde at få marinestuen op at stå igen. Alt var blevet efterset og pudset op. Malerier er blevet repareret og en hel del malet helt om og ny, da de ikke var til at redde. Indtil nu er 58 malerier færdige. Modelskibet, det største som foreningen ejer, har fået en ansigtsløftning og er blevet repareret fra a til z og er blevet udstyret med en ny montre, som maskinmestreskolen i Esbjerg havde lavet og skænket afdelingen. Til slut en tak til marineforeningens vært, Svend Rasmussen for velvilje ved indretningen af stuen igen og den store interesse han har vist for marineforeningen. Dirigenten, Jens Jessen, efterlyste spørgsmål til beretningen og da ingen ønskede ordet, godkendte dirigenten beretningen. Regnskabet blev forelagt af Karl H. Kjeldsen, fra bestyrelsen, da kassereren Arne Mols Poulsen var forhindret i at deltage i generelforsamlingen. De samlede indtægter beløb sig til kr. De fleste af pengene kom fra kontingent: 8000 kr. Renter 7500 kr. og bankospil 3000 kr. De samlede udgifter beløb sig til kr. og de største poster var her årsfest og indvielse til 6662 kr., kontingent til hovedforeningen 2040 samt 2 stk. luftgeværer 2290 kr. Overskuddet lød på 2155 kr. De store renter stammede fra en stormflods- og materielkonto, som var placeret til en høj rente i handelsbanken. Regnskabet for denne konto ville man regne med kunne fremvises ved næste års generalforsamling., da man så skulle være færdig med reparationer efter stormfloden. Regnskabet godkendtes. Fra bestyrelsen forelå et forslag om forhøjelse af kontingentet med 10 kr. til 60 kr. årligt. Bestyrelsen foreslog ligeledes, at valgte sendemænd skulle modtage godtgørelse for rejse og ophold. Dette forslag afstedkom en mindre drøftelse, for og imod. Imod talte foreningens kassebeholdning og for, at det var urimeligt at sendemændene selv skulle betale alt for at repræsentere afdelingen. Det vedtoges at yde rimelig hjælp til rejse og ophold. På valg til bestyrelsen var Henning Rasmussen, Arne Aarøe, Niels Lund Hansen og Raymond Thomsen. Sidstnævnte ville gerne afløses. De øvrige genvalgtes og nyvalgt blev kaj Larsen. Til suppleant valgtes Bjarne Ørneborg og Erik Winkler. Revisorerne Søren Sørensen og Holger Berg Jensen genvalgtes. Til fanebærer genvalgtes Ove Svarer og Niels Lund Hansen. Bestyrelsen hyldedes for det store arbejde den havde udført for at få Marineforeningen genetableret, ved at alle rejste sig. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, nu var der tid til gule ærter m.m. samt efterfølgende kammeratligt samvær. Under middagen blev en hyldest udtalt til familien Møller Winther, Esbjerg der so medlemmer var mødt med 3 generationer. Bestyrelsesmøde den 20. marts 1983 Formålet med mødet var konstituering af bestyrelsen. Alle var til stede. Formanden Henry Svarer ledede mødet. ~ 193 ~

194 Næstformanden Henning Rasmussen ønskede af rent arbejdsmæssige årsager at træde tilbage fra denne port, ligesom vor mangeårige sekretær Arne Aarøe ønskede at fratræde som sekretær. Bestyrelsen fik følgende sammensætning: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Materiel forvalter Menigt medlem Menigt medlem Henry Svarer Lund Hansen Arne Mols Poulsen Karl Henrik Kjeldsen Kaj Larsen Arne Aarøe Henning Rasmussen Generalforsamling den 10. marts 1984 Marineforeningen har afholdt årlig generalforsamling i marinestuen på Krogaarden. Formanden, Henry Svarrer bød vedkommen, især til gæsterne fra Esbjerg. Til dirigent valgtes Ove Svarrer. I beretningen fortalte formanden lidt om, hvad der var passeret i årets løb. Bl.a. havde man haft besøg af den tyske marineforening fra Heide med en snes medlemmer med damer. De havde bla. Set brandskolen i Uglevig med efterfølgende rundtur på Fanø, hvor de selvfølgelig også fik set den flotte marinestue. Marineforeningen i Heide har i år 40 års jubilæum, hvortil Fanøafdelingen nu er inviteret. Der har i år været afholdt distriktsmøde hvor Henry Svarrer blev valgt til distriktsforeningen. I år skal der være årsfest den 28. april, blev det oplyst. De mange malerier, der blev ødelagt af stormfloden, er nu restaureret der mangler kun 9 billeder. De er blevet fint og dygtigt lavet af Kirsten Kannegaard, I år kan Fanø marineforening fejre sin 40 års fødselsdag, der vil blive fejret ved en fest i november. Regnskabet blev forelagt af Arne Mols Poulsen der bl.a. fortalte, at der var blevet afholdt bankospil til fordel for fregatten Jyllands bevarelse og som gav 1850 kr. i overskud. Dette beløb rundede foreningen op til 2000 kr. som blev sendt til Ebeltoft. Fortuna bageriet har givet en fin pokal til fregatskydningen. Man har også fået et meget fint navneskilt til barkskibet Doris Brodersen foræret. Et virkeligt fint træskærerarbejde. Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev forhøjet til 100 kr. fra de nuværende 60 kr., hvoraf 45 går til hovedforeningen. Dette blev godkendt. Ved flere lejligheder har vi haft uheld i Marinestuen. Der har været stormflod og flere gange har der været vand i lokalerne. Det er selvfølgelig til stor skade for de mange gamle ting og malerier, som foreningen har. Derfor vil man gerne forsøge at finde andre lokaler til en marinestue. Man kunne tænke sig at købe Fanø Bio, helst i samarbejde med flere andre foreninger, men dog således at der ikke bliver konkurrence med F.H. & I. hertil sagde Jørgen Christrup om man ikke kunne købe eller leje sig ind i F.H. & I. det ville dog være bedre med et lokale der. Hertil svarede Arne Aarøe, at i øjeblikket var der ingen lokaler til rådighed i F.H. & I. Bestyrelsen fik mandat til ar arbejde videre med lokalespørgsmålet. ~ 194 ~

195 På valg var Carl Henrik Kjeldsen, Arne Mols Poulsen og Henry Svarrer der alle blev genvalgt. Til suppleanter valgtes Bjarne Ørneborg og Jørgen Christrup. Til revisorer genvalgtes Søren Sørensen og Holger Berg-Jensen. Som sendemand til sendemandsmødet valgtes Henry Svarrer og til flagbærer genvalgtes Niels Lund Hansen med Ove Svarrer som reserve. En lille snes marine gaster hyggede sig herefter med maritime sysler i lokalerne over marinestuen. Bestyrelsesmøde den 13. marts Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Lund Hansen Kasserer Arne Mols Sørensen Sekretær Karl Henrik Kjeldsen Materiel forvalter Kaj Larsen Menigt medlem Arne Aarøe Menigt medlem Henning Rasmussen 2. Ny marinestue. Dette emne bragte en del diskussion om det betimelige om vi skulle gå i realitetsforhandlinger om køb af Fanø Bio og sætte os i udgifter til ombygning og drift af samme. Der forekom en del fornuftige argumenter for og imod. Der blev ligeledes drøftet en del alternative til købet af Fanø Bio. Debatten sluttede med, helt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, at man nedsatte et tremands udvalg bestående af Niels Lund, Henning Rasmussen og K. H. Kjeldsen, som skulle undersøge om marinestuen kunne flyttes fra sin nuværende beliggenhed til (nævnt i prioritetsrækkefølge): Loftet over Industriforeningen. Købe eller få sejlklubbens klubhus og placere denne på et stykke jord, som man kunne købe af Henry Svarrer. Jordstykket er beliggende på Skole Stien. Gå sammen med sejlklubben om køb af Lorentsens hus på Svenskervej. Købe sig ind hos Fannikerdagen. Genoptage forhandlinger om køb af Fanø Bio. Det blev endvidere besluttet at afholde banko den 26. marts. Møde i Industriforeningen den 21. marts 1984 Onsdag den 21. marts 1984 var Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen til møde med en del af bestyrelsen fra Industriforeningen. Niels Lund og Henning Rasmussen var forhindret. På mødet fremlagde vi vort ønske og ville vide undere hvilke konditioner vi eventuelt kunne leje loftet. Striens bestyrelse lovede at tage dette op på deres næste møde og gjorde os samtidig ~ 195 ~

196 opmærksom på, at de havde et lokale i underste etage til udlejning fra den 1. maj Dette lokale er det hvor dartklubben før havde til huse. Bestyrelsesmøde den 24. marts 1984 Dagsorden: Møde i Strien for at se på egnede lokaler. Efter en besigtigelse af loftet over Strien, blev mødet åbnet i det lokale, hvor dartklubben havde til huse. Der var bred enighed om, at netop det lokale ville egne sig til vort formål. Det blev samtidig oplyst at Krogaarden havde fået en ny ejer, hvorfor man enedes om, efter megen diskussion, at man først skulle optage forhandlinger med den nye vært, for at få bedre betingelser for os i vor nuværende marinestue. Af disse betingelser kan bl.a. nævnes: Ret til selv at forestå indkøb og salg af øl og vand. Ret til at afholde mandeaftener i egne lokaler, hvor værten leverer maden, men hvor vi selv skulle stå for salget af øl, vand og lignende. Anvende marinestuen til kortspils aftener m.v. At vi ikke fremover er bundet til at afholde vore fester og bankospil på Krogaarden. Et flertal i bestyrelsen besluttede, at hvis vore rimelige krav til den nye vært ikke kunne opfyldes, at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen, at vor Marinestue flyttes fra kælderen under Krogaarden til Strien i lejede lokaler. Bestyrelsesmøde den 26. marts 1984 Efter bankospillet blev der afholdt bestyrelsesmøde. Menuen til årsfesten blev fastlagt til det store kolde bord. Bestyrelsesmøde den 09. april 1984 Eneste punkt på dagsordenen: Marinestuen. Der var blevet afholdt møde med den nye krovært. Fremmødte fra bestyrelsen var Henry Svarrer, Niels Lund og Kaj Larsen. Vore ønsker/krav fra bestyrelsesmødet den 24. marts var blevet fremført. Den nye vært havde sagt, at så vidt angår lejevilkårene for Marinestuen skulle intet ændres, dan han meget gerne ville beholde denne på kroen. Han luftede endvidere den tanke, at flytte Marinestuen til privaten på Krogaarden, da han på sigt ønskede at inddrage privaten til kroen. Det blev besluttet, enstemmigt, at man skulle få en skriftlig aftale med den nye vært om hvorunder man kunne videreføre Marinestuen på Krogaarden. Med hensyn til ledige lokaler i Strien, blev det besluttet, at man skulle holde Striens bestyrelse hen, indtil vi fik afklaring med hensyn til Krogaarden. Der blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling den 26. april kl med følgende dagsorden: Marinestuen og dennes fremtid. ~ 196 ~

197 Eksordinært Generalforsamling den 27. april 1984 Marineforeningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling i Marinestuen på Krogaarden. En lille snes af godt 150 medlemmer var mødt op for at drøfte Marinestuens fremtid. Formand Henry Svarrer bød velkommen. Til dirigent valgtes K, V, Knudsen. Den 10. marts havde bestyrelsen på den ordinære generalforsamling fået bemyndigelse til at arbejde videre med flytning af marinestuen fra Krogaarden, da der var flere ting her, man var utilfreds med, bl.a. den usikkerhed der er under stormflodssituationer, og besværet med at holde gulvet tørt. Bestyrelsen har nedsat et udvalg som nu har fundet ud af, at foreningen ikke økonomisk kan magte at købe Fanø Bio og indrette marinestue der. Et forslag om at flytte ned i Skipperhuset var heller ikke løsningen. Skibsrederforeningen ville ikke afgive det sidste lokale. At overtage Sejlklubbens barak, hvis Sejlklubben købte hus var også en dårlig ide, idet kommunen nok ville forlange den tomme barak ved realskolen fjernet i så fald. At gå sammen med Sejlklubben i et køb af hus var også mere end Marineforeningen kunne løfte økonomisk. At flytte over i F.H. & I s gamle garderobe ville også blive for dyrt. Dartklubben har ophørt sine aktiviteter så her var der en mulighed. Det var ikke så stort som det nuværende lokale til marinestue, men stort nok, og til f.eks. årsfest etc. kunne man bruge Dameværelset. Indretningen i F.H. & I. ville koste omkring kr. den årlige husleje ville blive på ca kr. Overfor dette: en bestående marinestue, etableret og med 0 kr. i husleje, men dog uanvendelig det meste af året p. g. a. oversvømmelser gik efter en lang debat medlemmerne ind for at blive på Krogaarden forudsat, at bestyrelsen kunne forhandle sig frem med den nye ejer til en ordning, der på bedste måde tjente marineforeningen. I diskussionen deltog bl.a. Svarrer, Aarøe, Winckler, Jessen, Kjeldsen, Rasmussen /sen./jun.), K. V. Pinnerup, Christrup, N. Lund Hansen, Kjeldsen og Vincent. Årsfesten, den følgende dag, blev aflyst samme aften, der havde tilmeldt sig 13 så det blev en dyr musik for medlemmerne. Bestyrelsesmøde den 01. maj 1984 Til stede var Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Kaj Larsen, Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen. Orienterende møde efter den ekstraordinære generalforsamling. Det blev besluttet at modtage Drejø til Fannikerdagen. Fregatskydning finder i år sted den 8. september kl på Krogaarden. Vor 40 års jubilæum markeres på selve dagen den 28. november med en reception i Marinestuen. Der afholdes jubilæumsfest med damer og indbudte gæster lørdag den 1. december Bestyrelsesmøde den 13. september 1984 Fremmødte: Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Jørgen Christrup, Karl Henrik Kjeldsen. Fraværende: Bjarne Ørneborg, Kaj Larsen. ~ 197 ~

198 Henry gav en kort beretning om distriktsmødet afholdt den 1. september i Ribe. Fra Søfartsskolen har vi modtaget 2 gaver: 1 stk. kompassøjle og 1 stk. skibsmodel. Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Arne Aarøe og Henning Rasmussen, som er fratrådt på grund af arbejdsmæssige årsager. Detaljer vedrørende fregatskydningen den 22. september blev aftalt. Fregatskydning den 22. september 1984 Afdelingen afholdte den årlige fregatskydning på Krogaarden kl interesserede var mødt op med damer og vi tilbragte et par gemytlige timer sammen, hvor Niels Lund Hansen til sidst løb med værdigheden som årets fregatkaptajn. Eftermiddagen sluttede på vanlig vis med en sildemad. Ekstraordinær Generalforsamling den 04. november 1984 Marineforeningen Fanø holdt søndag formiddag ekstraordinær generalforsamling for at vælge supplement til bestyrelsen, der var skrumpet ind fra 4 (efter afgang af 3) samt 2 suppleanter. Til dirigent valgtes K. V. Knudsen, der gav ordet til formanden, Henry Svarrer, der bl.a. sagde: Det er med beklagelse vi i dag, kort før afdelingens 40 års stiftelsesfest, har set os nødsaget til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling grundet visse interne stridigheder og uoverensstemmelser nogle bestyrelsesmedlemmer imellem, samt nogle udefrakommende reaktioner mod bestyrelsen, eller dele heraf. Som medlemmerne sikkert ved, har meningerne indenfor bestyrelsen til tider været trukket skarpt op imod hinanden, og dette har desværre bevirket at jeg indenfor det sidste ½ år har modtaget 3 breve fra bestyrelsesmedlemmer, hvor de ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet samarbejdsvanskeligheder. Efter at jeg havde modtaget de første 2 breve indkaldte jeg til et bestyrelsesmøde, hvor jeg gjorde bestyrelsen klar om betydningen af et godt sammenhold, således vi ved at indkalde vore 2 suppleanter (Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg) kunne holde afdelingen på kursen, indtil første ordinære generalforsamling i Dette forslag blev positivt modtaget. Vi blev så på dette møde enige om, at vælge 3 medlemmer til en såkaldt festkomite, hvilket skulle fordele arbejdet bedre i bestyrelsen, og jeg håbede så, at denne sag skulle være ude af verden. Kort tid efter skulle det dog vise sig, at denne konstellation heller ikke var levedygtig, og jeg modtog endnu et brev fra et bestyrelsesmedlem med ønske om at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel. Vi var så af de oprindelige 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter kun 4 bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter, og på grundlag af dette, besluttede vi så, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg forud bl.a. spurgte hvert enkelt medlem om han ønskede at fortsætte eller slutte i bestyrelsen efter denne generalforsamling. Her fremkom kun et enkelt medlem med ønske om at fratræde, nemlig C. H. Kjeldsen, der har fået arbejde i København (et andet medlem var i mellemtiden også gået). Resten ville så vente og overveje situationen til generalforsamlingen var forbi. ~ 198 ~

199 Jeg skal ikke kommentere her, hvorfor der har været et så stort frafald i bestyrelsen, det er der sikkert mange af vore medlemmer der er vidende om, dog skal man vide, at jeg har gjort alt, hvad der har været muligt for at holde sammen på stumperne, men med et tilsyneladende negativt resultat. Jeg kan yderligere oplyse generalforsamlingen om, at Arne Aarøe ønsker at fratræde til den ordinære generalforsamling 1985 grundet manglende tid; han vil dog være villig til at fortsætte i bestyrelsen sin valgperiode ud, under forudsætning af at den evt. nyvalgte bestyrelse får en fornuftig sammensætning. Hvad mig selv angår, er jeg, efter nøje overvejelse kommet frem til, at p. g. a. den sidste tids mange uoverensstemmelser, desværre ser mig nødsaget til at fratræde som fo0rmand for Fanø afdelingen, ikke fordi interessen er bortfaldet, tværtimod, den er der stadigvæk, men det ville være lettere at udføre sit hverv sammen med en handlekraftig og enig bestyrelse. Jeg kan dog oplyse generalforsamlingen om, at selv om jeg i dag nedlagde mit mandat dog fortsætter uforandret som suppleant til hovedbestyrelsen for distrikt IX; men er selvfølgelig, hvis generalforsamlingen finder det ønskeligt, samt for foreningens fremtid og forhåbentlige fortsatte trivsel, er villig til at fortsætte valgperiode ud - under forudsætning af den øvrige bestyrelses sammensætning. Der skal således ikke herske tvivl om, at jeg for Fanø afd. Imødeser valget i dag med nogen interesse, ikke blot valget, men også afdelingens fortsatte beståen, og jeg vil hermed ønske generalforsamlingen vil pege på og foreslå emner til bestyrelsen af Fanø afd., som vil gå helhjertet ind i bestyrelsen, og sammen vil være med til at præge en i øvrigt lille god afdelings fortsatte beståen og trivsel; dette skylder vi ikke blot afdelingen; men i endnu højere grad forgængerne Medlemmerne fik herefter mulighed for at spørge forman og tidligere bestyrelse om grunden til uenigheden i foreningens bestyrelse. Da flere ting i denne forbindelse var af så intern karakter, fandt man ingen grund til at pressen skulle viderebringe disse. Resterne af bestyrelsen var nu Niels Lund Hansen og Arne Mols Poulsen, der begge var på valg til den ordinære generalforsamling til februar 1985 og Henry Svarrer, der var på valg i Der skulle vælges 4 nye plus 2 suppleanter for perioden indtil den ordinære generalforsamling til februar. Efter gentagne opfordringer lykkedes det at få valgt: Kurt Hansen, Poul Petersen, Jørgen Christrup og K. V. Knudsen. Til suppleant nyvalgtes Svend H. Rasmussen. Bjarne Ørneborg var tidligere valgt på ordinær generalforsamling som suppleant. Ingen var interesseret i foreningens nedlæggelse og der er nu skabt et pusterum indtil generalforsamlingen i februar. Bestyrelsesmøde den 15. november 1984 Fremmødte var: Jørgen Christrup, Poul Petersen, Knud V. Knudsen, Niels Lund Hansen og Henry Svarrer, Fraværende: Arne Mols Poulsen og Kurt Hansen. ~ 199 ~

200 Emne: Den ledige sekretær post blev, da ingen af de tilstedeværende ønskede den, overtaget frivilligt af formanden indtil den årlige generalforsamling. Desuden blev stiftelsesfesten diskuteret og receptionen som afholdes på selve dagen, nemlig den 28. november fra kl hvor Kurt Hansen tager sig fa forhandlingerne med kromanden angående det kulinariske i dagens anledning. Desuden blev man på mødet enige om at afholde to bankospil i foreningen inden jul, fortrinsvis med præmier bestående af gæs og ænder. Reception den 28. november 1984 I anledning af stiftelsen af Fanø afd. Den 28/ havde afdelingen inviteret sine medlemmer med damer til en lille reception, som blev afholdt i marinestuen kl Ca. 35 medlemmer med damer, gæster med bl.a. vores distriktsformand, formand og næstformand med damer fra Heide Marineforening. Esbjerg afd. Var som den eneste fra distriktet repræsenteret ved tidligere afdelingsformand J. C. Jensen med frue. Efter flaghejsningsceremonien, som foregik med honnør, bød Fanø Afd. Formand de tilstedeværende velkommen og kom i sit indlæg bl.a. ind på Fanø afdelingens stiftelse for 40 år siden. Kranse var i dagens anledning nedlagt på vore 3 afdøde afdelings formænds grave, nemlig: Johs. Christoffersen, Axel Brodersen og N.A. Svarrer ligesom foreningen i dagens anledning havde besøgt vores æresmedlem Søren Spangsberg og vore 2 damer Fru Eline Christoffersen samt Fru Rigmor Thomsen, begge indehaver af Marineforeningens fortjeneste emblem. Disse fik alle en flaske som gave fra foreningen. Kl. ca. 14 blev flaget strøget og der var så et par timers kammeratlig samvær som foregik i en prima atmosfære. 40 års tegnet blev på dagen udleveret til: Chr. Sørensen, Ove Svarrer og Jørgen Rødgård. Bestyrelsesmøde den 05. december 1984 Fremmødte: Niels Lund, Arne Mols Poulsen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup, Kurt Hansen og Henry Svarrer. Fraværende: K. V. Knudsen. Her blev menuen til stiftelsesfesten den 2. februar 1985 diskuteret og tilrettelagt til en menu pris af 130 kr. pr. kuvert. I anledning af 40 års jubilæet vedtog Skibskassen enstemmigt at give et tilskud pr. kuvert på. 40 kr. pr. deltager således at den reelle pris bliver 90 kr. Poul Pedersen påtog sig at udfærdige indbydelse til medlemmerne, dette blev vedtaget og er nu gået i trykken og vil senere ved bestyrelsens hjælp blive udsendt til alle medlemmer. Aftenens menu: Vesterhavssalat med flutes. Gijon glaseret landskinke med grønsager. 2 ananas med frisk frugtsalat. ~ 200 ~

201 Bankospil den 17. december 1984 Årets sidste bankospil blev i dag afholdt på Krogaarden med ca deltagere. Gevinsterne var fordelt mellem kød, flæsk, ænder og gæs. Desuden blev der uddelt 10 flasker hvis og rød vin på kontrolnumre samt fem kransekager leveret af bager Lund Hansen. Spillelysten var stor og bingospillet blev således så populær ad aftenens bingovinder løb hjem med en pulje på 175 kr. Bestyrelsesmøde den 08. januar 1985 Orienterende bestyrelsesmøde. Til stede var: Niels Lund Hansen, Kurt Hansen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup og Henry Svarrer. Der drøftedes alt vedrørende den kommende jubilæumsfest den 2. februar og alt skulle således være klar i så henseende. Det vedtoges at køre 2 bankospil i denne måned, nemlig tirsdag den 15. januar og tirsdag den 29. januar. Desuden vedtoges at afholde generalforsamling lørdag den 23. februar kl med efterfølgende spisning bestående af kogt torsk og bakskuld ti len pris af 65 kr. pr. kuvert. Bankospil den 15. januar 1985 Der blev som aftalt afholdt bankospil på Krogaarden kl Som sædvanligt blev det spillet om 20 gennemgående gevinster og til slut tre ekstra spil plus bingospil. Bankospillet blev godt besøgt, ca. 85 personer var mødt op og spilleglæden var stor. 40 års jubilæumsfest den 02. februar 1985 Afdelingens 40 års jubilæumsfest løb i dag af stablen, hvor ca. 35 medlemmer med damer samt med kredsformanden og landsformanden i spidsen, mødtes i marinestuen til en velkomstdrink. Herefter begav selskabet sig op på banjerne til de smukt pyntede borde og til en festsal som i dagens anledning var smukt dekoreret med national og signalflag, en værdig ramme for en vel tilrettelagt jubilæumsfest. Landsformanden J. O. Heise overtog i dagens anledning kommandoen ved flagceremonien og efter formandens velkomst, begav man sig til bordets glæder. Efter kaffe blev bordene ryddet og ved det efterfølgende bal benyttede gasterne og deres damer sig flittigt af dansegulvet. En ualmindelig dejlig aften fik sin værdige afslutning kl Bestyrelsesmøde den 28. februar 1985 Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Jørgen Schmidt Kasserer Raymond Thomsen Sekretær J. Christrup Materialforvalter A. Mols Poulsen Menigt medlem Jes Jessen Menigt medlem Kurt Hansen (fraværende). ~ 201 ~

202 Derefter kom følgende forslag: 1) Bankospil (drøftelse med samtlige i foreningen i efteråret om fastsættelse af datoer). 2) Forslag til kammeratligt møde hver 8 14 dag eller hver måned. Tidspunkt lørdag kl eller om aftenen kl. 19 (med eventuel spisning) med damer. 3) Spørgsmål om afmærkning af marinestuens effekter, skal afklares. 4) Vedr. af Mandeaften den 29/ kl forlagt til Strien (Dameværelset). Middag: Skipperlabskovs, pris? 5) Samtale med Fannikerdagen vedrørende fremvisning af Marinestuen. 6) Sendemandsmøde står uklart hvem der vil deltage, bortset fra formanden H. Svarrer, R. Thomsen. Generalforsamling den 23. februar 1985 Marineforeningens årlige generalforsamling blev afholdt i lørdags, hvor en lille snes medlemmer var mødt op i Marinestuen. Til dirigent valgtes Arne Aarøe der gav ordet til formanden Henry Svarrer der bl.a. sagde: Afdelingen har i det forløbne år mistet 4 af vore gode kammerater nemlig Tom Møller Hansen, Uffe Iversen, Hans Philipsen og vores gamle æresmedlem Søren Clausen Spangsberg. Æret være deres minde. I det forløbne år er der afholdt 8 bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Den første blev afholdt den 29. april, hvor en flytning af marinestuen var på dagsordenen, da lokalet på visse årstider har en tendens til ikke at kunne modstå grundvandet, som trænger op igennem gulvet, der gør lokalet uegnet til vore formål. I mellemtiden havde Krogaarden skiftet ejer og den nye ejer Serup Andersen overtog ledelsen den 1. maj. Bestyrelsen havde en snak med ham, og da han selvfølgelig var meget interesseret i at beholde marinestuen på kroen, på de samme betingelser som vi havde haft med den forrige ejer, ville han så hurtigt som muligt foranledige at de første skridt blev taget til de nødvendige reparationer, og en ny større pumpe ville hurtigst blive installeret. Den anden ekstraordinære generalforsamling den 4. november blev afholdt p. g. a. visse uoverensstemmelser mellem nogle vores bestyrelsesmedlemmer, som bevirkede, at vi lige pludselig befandt os i den mærkelige situation, kun at være tre bestyrelsesmedlemmer tilbage af hele flokken. Dette blev imidlertid ordnet på denne ekstraordinære generalforsamling, således at vi blev i stand til at fortsætte med fuld styrke til i aften. Endvidere har vi i årets løb afholdt 5 bankospil; ikke med det store overskud, men har kunnet holde skindet på næsen. Den 2. juni blev bestyrelsen herfra inviteret på genvisit til Heide Marineforening. På denne udflugt, som foregik i Holgers turistbus, havde Hans Chr. Post velvilligt stillet sig til rådighed ved kørslen og vi takker ham meget for denne smukke gestus. Dagen, hvor vi ankom, blev tilbragt med kammeratligt samvær, og efter vi havde set lidt af lokaliteterne, sluttede aftenen med fælles spisning i en af medlemmernes private marinestue. Dagen eftergik turen mod Busum, hvor der undervejs blev gjort ophold, hvorunder der var lejlighed til at aflægge et par gave med faldne Danske soldater et besøg. I Busum havn var der bestilt plads til indtagelse af frokost, hvilket skete om bord p åen gammel ombygget minestryger ~ 202 ~

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere