MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~"

Transkript

1 ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 ~ 3 ~

4 ~ 4 ~

5 ~ 5 ~

6 ~ 6 ~

7 ~ 7 ~

8 ~ 8 ~

9 ~ 9 ~

10 ~ 10 ~

11 ~ 11 ~

12 ~ 12 ~

13 ~ 13 ~

14 ~ 14 ~

15 ~ 15 ~

16 ~ 16 ~

17 ~ 17 ~

18 ~ 18 ~

19 ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

21 ~ 21 ~

22 ~ 22 ~

23 ~ 23 ~

24 ~ 24 ~

25 ~ 25 ~

26 ~ 26 ~

27 ~ 27 ~

28 ~ 28 ~

29 ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

31 ~ 31 ~

32 ~ 32 ~

33 ~ 33 ~

34 ~ 34 ~

35 ~ 35 ~

36 ~ 36 ~

37 ~ 37 ~

38 ~ 38 ~

39 ~ 39 ~

40 ~ 40 ~

41 ~ 41 ~

42 ~ 42 ~

43 ~ 43 ~

44 ~ 44 ~

45 ~ 45 ~

46 ~ 46 ~

47 ~ 47 ~

48 ~ 48 ~

49 ~ 49 ~

50 ~ 50 ~

51 ~ 51 ~

52 ~ 52 ~

53 ~ 53 ~

54 ~ 54 ~

55 ~ 55 ~

56 ~ 56 ~

57 ~ 57 ~

58 ~ 58 ~

59 ~ 59 ~

60 ~ 60 ~

61 ~ 61 ~

62 ~ 62 ~

63 ~ 63 ~

64 ~ 64 ~

65 ~ 65 ~

66 ~ 66 ~

67 ~ 67 ~

68 ~ 68 ~

69 ~ 69 ~

70 ~ 70 ~

71 ~ 71 ~

72 ~ 72 ~

73 ~ 73 ~

74 ~ 74 ~

75 ~ 75 ~

76 ~ 76 ~

77 ~ 77 ~

78 ~ 78 ~

79 ~ 79 ~

80 ~ 80 ~

81 ~ 81 ~

82 ~ 82 ~

83 ~ 83 ~

84 ~ 84 ~

85 ~ 85 ~

86 ~ 86 ~

87 ~ 87 ~

88 ~ 88 ~

89 ~ 89 ~

90 ~ 90 ~

91 ~ 91 ~

92 ~ 92 ~

93 ~ 93 ~

94 ~ 94 ~

95 ~ 95 ~

96 ~ 96 ~

97 ~ 97 ~

98 ~ 98 ~

99 ~ 99 ~

100 ~ 100 ~

101 ~ 101 ~

102 ~ 102 ~

103 ~ 103 ~

104 ~ 104 ~

105 ~ 105 ~

106 ~ 106 ~

107 ~ 107 ~

108 ~ 108 ~

109 ~ 109 ~

110 ~ 110 ~

111 ~ 111 ~

112 ~ 112 ~

113 ~ 113 ~

114 ~ 114 ~

115 ~ 115 ~

116 ~ 116 ~

117 ~ 117 ~

118 ~ 118 ~

119 ~ 119 ~

120 ~ 120 ~

121 ~ 121 ~

122 ~ 122 ~

123 ~ 123 ~

124 ~ 124 ~

125 ~ 125 ~

126 ~ 126 ~

127 ~ 127 ~

128 ~ 128 ~

129 ~ 129 ~

130 ~ 130 ~

131 ~ 131 ~

132 ~ 132 ~

133 ~ 133 ~

134 ~ 134 ~

135 ~ 135 ~

136 ~ 136 ~

137 ~ 137 ~

138 ~ 138 ~

139 ~ 139 ~

140 ~ 140 ~

141 ~ 141 ~

142 ~ 142 ~

143 ~ 143 ~

144 ~ 144 ~

145 ~ 145 ~

146 ~ 146 ~

147 ~ 147 ~

148 ~ 148 ~

149 ~ 149 ~

150 ~ 150 ~

151 ~ 151 ~

152 ~ 152 ~

153 ~ 153 ~

154 ~ 154 ~

155 ~ 155 ~

156 ~ 156 ~

157 ~ 157 ~

158 ~ 158 ~

159 ~ 159 ~

160 ~ 160 ~

161 ~ 161 ~

162 ~ 162 ~

163 ~ 163 ~

164 ~ 164 ~

165 ~ 165 ~

166 ~ 166 ~

167 ~ 167 ~

168 ~ 168 ~

169 ~ 169 ~

170 ~ 170 ~

171 ~ 171 ~

172 ~ 172 ~

173 ~ 173 ~

174 ~ 174 ~

175 ~ 175 ~

176 ~ 176 ~

177 ~ 177 ~

178 ~ 178 ~

179 ~ 179 ~

180 ~ 180 ~

181 ~ 181 ~

182 ~ 182 ~

183 ~ 183 ~

184 ~ 184 ~

185 ~ 185 ~

186 ~ 186 ~

187 ~ 187 ~

188 ~ 188 ~

189 ~ 189 ~

190 ~ 190 ~

191 ~ 191 ~

192 Generalforsamling den 05. februar Fanø Marineforening holdt lørdag aften generalforsamling på Krogaarden. Marinestuen kunne ikke benyttes da der igen var oversvømmelse ca. 2 cm vand på gulvet. Det til stor ærgrelse for både marineforeningen og for kromanden Svend Rasmussen at grundvandet ikke ville løbe fra. Enten er det trykket fra den ofte høje vandstand fra havet eller også er det den megen nedbør som driller kælderetagen. - Teknologisk Institut er nu pudset på sagen for at finde en løsning. I spisestuen bød formanden for marineforeningen, Henry Svarer vedkommen til de godt 20 fremmødte medlemmer og benyttede lejligheden til at ønske alle et godt nytår. Der var i det forløbne år sket en del i foreningen. Bestyrelsen havde repræsenteret afdelingen ved møder i Ribe og Skjern ved Sendemands- og kredsmøder. Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. 7 bankospil havde været afholdt med ret god tilslutning. Man havde selv indkøbt nyt bankospil så man ikke længere behøver at låne sig frem. 2 bestyrelsesmedlemmer havde været til sendemandsmøde i Korsør. I forbindelse med Fannikerdagen havde Marineforeningen været med i et arrangement for marine gaster fra Drejø og hjemmeværnskutter, hvor der sammen med Fannikerdagen og kommunen var traktement på Krogaarden. Efter lange overvejelser havde man arrangeret Fregatskydning i F. H. & I. Man havde først været i Ribe for at se, hvordan et sådant arrangement skulle forløbe. Til formålet havde man indkøbt 2 luftgeværer. Man håbede at arrangementet blev godt modtaget af medlemmerne. Der var tilmeldt 20, heraf 6 damer. 1. fregatkaptajn blev fru Anna Kjeldsen som fik en vandre pokal udsat af Fortuna Bageriet. Til fregatskydning er der ingen aldersbegrænsning, sagde formanden, i Ribe var den ældste deltager 85 år. I anledning af Esbjerg afdelingens 60 jubilæumsfest og indvielse af afdelingens nye marinestue, havde 4 fra Fanø været til stede og var blevet godt trakteret. Fanø afdelingen havde en gavecheck på 300 kr. med. I november havde Fanø afdelingen haft besøg af chefen fra flådestationen i Frederikshavn, hjemmeværnsafdelingen i Esbjerg var ligeledes og anledningen var, at vise de nylig reetablerede Marinestue. Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen Årsfesten og indvielse af marinestuen havde været en succes. 92 personer deltog, heraf flere gæster udefra. I anledning af genindvielsen efter stormflodsskaden, havde foreningen modtaget flere gaver, bl.a. checks, platter, telegrammer, drikkekrus samt gammelt styrmandspatent fra 1984, der nu er indrammet og ophængt i Marinestuen. ~ 192 ~

193 Formanden takkede sin bestyrelse og de medlemmer der havde været med til det store arbejde at få marinestuen op at stå igen. Alt var blevet efterset og pudset op. Malerier er blevet repareret og en hel del malet helt om og ny, da de ikke var til at redde. Indtil nu er 58 malerier færdige. Modelskibet, det største som foreningen ejer, har fået en ansigtsløftning og er blevet repareret fra a til z og er blevet udstyret med en ny montre, som maskinmestreskolen i Esbjerg havde lavet og skænket afdelingen. Til slut en tak til marineforeningens vært, Svend Rasmussen for velvilje ved indretningen af stuen igen og den store interesse han har vist for marineforeningen. Dirigenten, Jens Jessen, efterlyste spørgsmål til beretningen og da ingen ønskede ordet, godkendte dirigenten beretningen. Regnskabet blev forelagt af Karl H. Kjeldsen, fra bestyrelsen, da kassereren Arne Mols Poulsen var forhindret i at deltage i generelforsamlingen. De samlede indtægter beløb sig til kr. De fleste af pengene kom fra kontingent: 8000 kr. Renter 7500 kr. og bankospil 3000 kr. De samlede udgifter beløb sig til kr. og de største poster var her årsfest og indvielse til 6662 kr., kontingent til hovedforeningen 2040 samt 2 stk. luftgeværer 2290 kr. Overskuddet lød på 2155 kr. De store renter stammede fra en stormflods- og materielkonto, som var placeret til en høj rente i handelsbanken. Regnskabet for denne konto ville man regne med kunne fremvises ved næste års generalforsamling., da man så skulle være færdig med reparationer efter stormfloden. Regnskabet godkendtes. Fra bestyrelsen forelå et forslag om forhøjelse af kontingentet med 10 kr. til 60 kr. årligt. Bestyrelsen foreslog ligeledes, at valgte sendemænd skulle modtage godtgørelse for rejse og ophold. Dette forslag afstedkom en mindre drøftelse, for og imod. Imod talte foreningens kassebeholdning og for, at det var urimeligt at sendemændene selv skulle betale alt for at repræsentere afdelingen. Det vedtoges at yde rimelig hjælp til rejse og ophold. På valg til bestyrelsen var Henning Rasmussen, Arne Aarøe, Niels Lund Hansen og Raymond Thomsen. Sidstnævnte ville gerne afløses. De øvrige genvalgtes og nyvalgt blev kaj Larsen. Til suppleant valgtes Bjarne Ørneborg og Erik Winkler. Revisorerne Søren Sørensen og Holger Berg Jensen genvalgtes. Til fanebærer genvalgtes Ove Svarer og Niels Lund Hansen. Bestyrelsen hyldedes for det store arbejde den havde udført for at få Marineforeningen genetableret, ved at alle rejste sig. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, nu var der tid til gule ærter m.m. samt efterfølgende kammeratligt samvær. Under middagen blev en hyldest udtalt til familien Møller Winther, Esbjerg der so medlemmer var mødt med 3 generationer. Bestyrelsesmøde den 20. marts 1983 Formålet med mødet var konstituering af bestyrelsen. Alle var til stede. Formanden Henry Svarer ledede mødet. ~ 193 ~

194 Næstformanden Henning Rasmussen ønskede af rent arbejdsmæssige årsager at træde tilbage fra denne port, ligesom vor mangeårige sekretær Arne Aarøe ønskede at fratræde som sekretær. Bestyrelsen fik følgende sammensætning: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Materiel forvalter Menigt medlem Menigt medlem Henry Svarer Lund Hansen Arne Mols Poulsen Karl Henrik Kjeldsen Kaj Larsen Arne Aarøe Henning Rasmussen Generalforsamling den 10. marts 1984 Marineforeningen har afholdt årlig generalforsamling i marinestuen på Krogaarden. Formanden, Henry Svarrer bød vedkommen, især til gæsterne fra Esbjerg. Til dirigent valgtes Ove Svarrer. I beretningen fortalte formanden lidt om, hvad der var passeret i årets løb. Bl.a. havde man haft besøg af den tyske marineforening fra Heide med en snes medlemmer med damer. De havde bla. Set brandskolen i Uglevig med efterfølgende rundtur på Fanø, hvor de selvfølgelig også fik set den flotte marinestue. Marineforeningen i Heide har i år 40 års jubilæum, hvortil Fanøafdelingen nu er inviteret. Der har i år været afholdt distriktsmøde hvor Henry Svarrer blev valgt til distriktsforeningen. I år skal der være årsfest den 28. april, blev det oplyst. De mange malerier, der blev ødelagt af stormfloden, er nu restaureret der mangler kun 9 billeder. De er blevet fint og dygtigt lavet af Kirsten Kannegaard, I år kan Fanø marineforening fejre sin 40 års fødselsdag, der vil blive fejret ved en fest i november. Regnskabet blev forelagt af Arne Mols Poulsen der bl.a. fortalte, at der var blevet afholdt bankospil til fordel for fregatten Jyllands bevarelse og som gav 1850 kr. i overskud. Dette beløb rundede foreningen op til 2000 kr. som blev sendt til Ebeltoft. Fortuna bageriet har givet en fin pokal til fregatskydningen. Man har også fået et meget fint navneskilt til barkskibet Doris Brodersen foræret. Et virkeligt fint træskærerarbejde. Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev forhøjet til 100 kr. fra de nuværende 60 kr., hvoraf 45 går til hovedforeningen. Dette blev godkendt. Ved flere lejligheder har vi haft uheld i Marinestuen. Der har været stormflod og flere gange har der været vand i lokalerne. Det er selvfølgelig til stor skade for de mange gamle ting og malerier, som foreningen har. Derfor vil man gerne forsøge at finde andre lokaler til en marinestue. Man kunne tænke sig at købe Fanø Bio, helst i samarbejde med flere andre foreninger, men dog således at der ikke bliver konkurrence med F.H. & I. hertil sagde Jørgen Christrup om man ikke kunne købe eller leje sig ind i F.H. & I. det ville dog være bedre med et lokale der. Hertil svarede Arne Aarøe, at i øjeblikket var der ingen lokaler til rådighed i F.H. & I. Bestyrelsen fik mandat til ar arbejde videre med lokalespørgsmålet. ~ 194 ~

195 På valg var Carl Henrik Kjeldsen, Arne Mols Poulsen og Henry Svarrer der alle blev genvalgt. Til suppleanter valgtes Bjarne Ørneborg og Jørgen Christrup. Til revisorer genvalgtes Søren Sørensen og Holger Berg-Jensen. Som sendemand til sendemandsmødet valgtes Henry Svarrer og til flagbærer genvalgtes Niels Lund Hansen med Ove Svarrer som reserve. En lille snes marine gaster hyggede sig herefter med maritime sysler i lokalerne over marinestuen. Bestyrelsesmøde den 13. marts Konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Lund Hansen Kasserer Arne Mols Sørensen Sekretær Karl Henrik Kjeldsen Materiel forvalter Kaj Larsen Menigt medlem Arne Aarøe Menigt medlem Henning Rasmussen 2. Ny marinestue. Dette emne bragte en del diskussion om det betimelige om vi skulle gå i realitetsforhandlinger om køb af Fanø Bio og sætte os i udgifter til ombygning og drift af samme. Der forekom en del fornuftige argumenter for og imod. Der blev ligeledes drøftet en del alternative til købet af Fanø Bio. Debatten sluttede med, helt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, at man nedsatte et tremands udvalg bestående af Niels Lund, Henning Rasmussen og K. H. Kjeldsen, som skulle undersøge om marinestuen kunne flyttes fra sin nuværende beliggenhed til (nævnt i prioritetsrækkefølge): Loftet over Industriforeningen. Købe eller få sejlklubbens klubhus og placere denne på et stykke jord, som man kunne købe af Henry Svarrer. Jordstykket er beliggende på Skole Stien. Gå sammen med sejlklubben om køb af Lorentsens hus på Svenskervej. Købe sig ind hos Fannikerdagen. Genoptage forhandlinger om køb af Fanø Bio. Det blev endvidere besluttet at afholde banko den 26. marts. Møde i Industriforeningen den 21. marts 1984 Onsdag den 21. marts 1984 var Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen til møde med en del af bestyrelsen fra Industriforeningen. Niels Lund og Henning Rasmussen var forhindret. På mødet fremlagde vi vort ønske og ville vide undere hvilke konditioner vi eventuelt kunne leje loftet. Striens bestyrelse lovede at tage dette op på deres næste møde og gjorde os samtidig ~ 195 ~

196 opmærksom på, at de havde et lokale i underste etage til udlejning fra den 1. maj Dette lokale er det hvor dartklubben før havde til huse. Bestyrelsesmøde den 24. marts 1984 Dagsorden: Møde i Strien for at se på egnede lokaler. Efter en besigtigelse af loftet over Strien, blev mødet åbnet i det lokale, hvor dartklubben havde til huse. Der var bred enighed om, at netop det lokale ville egne sig til vort formål. Det blev samtidig oplyst at Krogaarden havde fået en ny ejer, hvorfor man enedes om, efter megen diskussion, at man først skulle optage forhandlinger med den nye vært, for at få bedre betingelser for os i vor nuværende marinestue. Af disse betingelser kan bl.a. nævnes: Ret til selv at forestå indkøb og salg af øl og vand. Ret til at afholde mandeaftener i egne lokaler, hvor værten leverer maden, men hvor vi selv skulle stå for salget af øl, vand og lignende. Anvende marinestuen til kortspils aftener m.v. At vi ikke fremover er bundet til at afholde vore fester og bankospil på Krogaarden. Et flertal i bestyrelsen besluttede, at hvis vore rimelige krav til den nye vært ikke kunne opfyldes, at indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen, at vor Marinestue flyttes fra kælderen under Krogaarden til Strien i lejede lokaler. Bestyrelsesmøde den 26. marts 1984 Efter bankospillet blev der afholdt bestyrelsesmøde. Menuen til årsfesten blev fastlagt til det store kolde bord. Bestyrelsesmøde den 09. april 1984 Eneste punkt på dagsordenen: Marinestuen. Der var blevet afholdt møde med den nye krovært. Fremmødte fra bestyrelsen var Henry Svarrer, Niels Lund og Kaj Larsen. Vore ønsker/krav fra bestyrelsesmødet den 24. marts var blevet fremført. Den nye vært havde sagt, at så vidt angår lejevilkårene for Marinestuen skulle intet ændres, dan han meget gerne ville beholde denne på kroen. Han luftede endvidere den tanke, at flytte Marinestuen til privaten på Krogaarden, da han på sigt ønskede at inddrage privaten til kroen. Det blev besluttet, enstemmigt, at man skulle få en skriftlig aftale med den nye vært om hvorunder man kunne videreføre Marinestuen på Krogaarden. Med hensyn til ledige lokaler i Strien, blev det besluttet, at man skulle holde Striens bestyrelse hen, indtil vi fik afklaring med hensyn til Krogaarden. Der blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling den 26. april kl med følgende dagsorden: Marinestuen og dennes fremtid. ~ 196 ~

197 Eksordinært Generalforsamling den 27. april 1984 Marineforeningen har afholdt ekstraordinær generalforsamling i Marinestuen på Krogaarden. En lille snes af godt 150 medlemmer var mødt op for at drøfte Marinestuens fremtid. Formand Henry Svarrer bød velkommen. Til dirigent valgtes K, V, Knudsen. Den 10. marts havde bestyrelsen på den ordinære generalforsamling fået bemyndigelse til at arbejde videre med flytning af marinestuen fra Krogaarden, da der var flere ting her, man var utilfreds med, bl.a. den usikkerhed der er under stormflodssituationer, og besværet med at holde gulvet tørt. Bestyrelsen har nedsat et udvalg som nu har fundet ud af, at foreningen ikke økonomisk kan magte at købe Fanø Bio og indrette marinestue der. Et forslag om at flytte ned i Skipperhuset var heller ikke løsningen. Skibsrederforeningen ville ikke afgive det sidste lokale. At overtage Sejlklubbens barak, hvis Sejlklubben købte hus var også en dårlig ide, idet kommunen nok ville forlange den tomme barak ved realskolen fjernet i så fald. At gå sammen med Sejlklubben i et køb af hus var også mere end Marineforeningen kunne løfte økonomisk. At flytte over i F.H. & I s gamle garderobe ville også blive for dyrt. Dartklubben har ophørt sine aktiviteter så her var der en mulighed. Det var ikke så stort som det nuværende lokale til marinestue, men stort nok, og til f.eks. årsfest etc. kunne man bruge Dameværelset. Indretningen i F.H. & I. ville koste omkring kr. den årlige husleje ville blive på ca kr. Overfor dette: en bestående marinestue, etableret og med 0 kr. i husleje, men dog uanvendelig det meste af året p. g. a. oversvømmelser gik efter en lang debat medlemmerne ind for at blive på Krogaarden forudsat, at bestyrelsen kunne forhandle sig frem med den nye ejer til en ordning, der på bedste måde tjente marineforeningen. I diskussionen deltog bl.a. Svarrer, Aarøe, Winckler, Jessen, Kjeldsen, Rasmussen /sen./jun.), K. V. Pinnerup, Christrup, N. Lund Hansen, Kjeldsen og Vincent. Årsfesten, den følgende dag, blev aflyst samme aften, der havde tilmeldt sig 13 så det blev en dyr musik for medlemmerne. Bestyrelsesmøde den 01. maj 1984 Til stede var Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Kaj Larsen, Arne Aarøe og K. H. Kjeldsen. Orienterende møde efter den ekstraordinære generalforsamling. Det blev besluttet at modtage Drejø til Fannikerdagen. Fregatskydning finder i år sted den 8. september kl på Krogaarden. Vor 40 års jubilæum markeres på selve dagen den 28. november med en reception i Marinestuen. Der afholdes jubilæumsfest med damer og indbudte gæster lørdag den 1. december Bestyrelsesmøde den 13. september 1984 Fremmødte: Henry Svarrer, Niels Lund, Arne Mols, Jørgen Christrup, Karl Henrik Kjeldsen. Fraværende: Bjarne Ørneborg, Kaj Larsen. ~ 197 ~

198 Henry gav en kort beretning om distriktsmødet afholdt den 1. september i Ribe. Fra Søfartsskolen har vi modtaget 2 gaver: 1 stk. kompassøjle og 1 stk. skibsmodel. Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Arne Aarøe og Henning Rasmussen, som er fratrådt på grund af arbejdsmæssige årsager. Detaljer vedrørende fregatskydningen den 22. september blev aftalt. Fregatskydning den 22. september 1984 Afdelingen afholdte den årlige fregatskydning på Krogaarden kl interesserede var mødt op med damer og vi tilbragte et par gemytlige timer sammen, hvor Niels Lund Hansen til sidst løb med værdigheden som årets fregatkaptajn. Eftermiddagen sluttede på vanlig vis med en sildemad. Ekstraordinær Generalforsamling den 04. november 1984 Marineforeningen Fanø holdt søndag formiddag ekstraordinær generalforsamling for at vælge supplement til bestyrelsen, der var skrumpet ind fra 4 (efter afgang af 3) samt 2 suppleanter. Til dirigent valgtes K. V. Knudsen, der gav ordet til formanden, Henry Svarrer, der bl.a. sagde: Det er med beklagelse vi i dag, kort før afdelingens 40 års stiftelsesfest, har set os nødsaget til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling grundet visse interne stridigheder og uoverensstemmelser nogle bestyrelsesmedlemmer imellem, samt nogle udefrakommende reaktioner mod bestyrelsen, eller dele heraf. Som medlemmerne sikkert ved, har meningerne indenfor bestyrelsen til tider været trukket skarpt op imod hinanden, og dette har desværre bevirket at jeg indenfor det sidste ½ år har modtaget 3 breve fra bestyrelsesmedlemmer, hvor de ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet samarbejdsvanskeligheder. Efter at jeg havde modtaget de første 2 breve indkaldte jeg til et bestyrelsesmøde, hvor jeg gjorde bestyrelsen klar om betydningen af et godt sammenhold, således vi ved at indkalde vore 2 suppleanter (Jørgen Christrup og Bjarne Ørneborg) kunne holde afdelingen på kursen, indtil første ordinære generalforsamling i Dette forslag blev positivt modtaget. Vi blev så på dette møde enige om, at vælge 3 medlemmer til en såkaldt festkomite, hvilket skulle fordele arbejdet bedre i bestyrelsen, og jeg håbede så, at denne sag skulle være ude af verden. Kort tid efter skulle det dog vise sig, at denne konstellation heller ikke var levedygtig, og jeg modtog endnu et brev fra et bestyrelsesmedlem med ønske om at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel. Vi var så af de oprindelige 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter kun 4 bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter, og på grundlag af dette, besluttede vi så, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg forud bl.a. spurgte hvert enkelt medlem om han ønskede at fortsætte eller slutte i bestyrelsen efter denne generalforsamling. Her fremkom kun et enkelt medlem med ønske om at fratræde, nemlig C. H. Kjeldsen, der har fået arbejde i København (et andet medlem var i mellemtiden også gået). Resten ville så vente og overveje situationen til generalforsamlingen var forbi. ~ 198 ~

199 Jeg skal ikke kommentere her, hvorfor der har været et så stort frafald i bestyrelsen, det er der sikkert mange af vore medlemmer der er vidende om, dog skal man vide, at jeg har gjort alt, hvad der har været muligt for at holde sammen på stumperne, men med et tilsyneladende negativt resultat. Jeg kan yderligere oplyse generalforsamlingen om, at Arne Aarøe ønsker at fratræde til den ordinære generalforsamling 1985 grundet manglende tid; han vil dog være villig til at fortsætte i bestyrelsen sin valgperiode ud, under forudsætning af at den evt. nyvalgte bestyrelse får en fornuftig sammensætning. Hvad mig selv angår, er jeg, efter nøje overvejelse kommet frem til, at p. g. a. den sidste tids mange uoverensstemmelser, desværre ser mig nødsaget til at fratræde som fo0rmand for Fanø afdelingen, ikke fordi interessen er bortfaldet, tværtimod, den er der stadigvæk, men det ville være lettere at udføre sit hverv sammen med en handlekraftig og enig bestyrelse. Jeg kan dog oplyse generalforsamlingen om, at selv om jeg i dag nedlagde mit mandat dog fortsætter uforandret som suppleant til hovedbestyrelsen for distrikt IX; men er selvfølgelig, hvis generalforsamlingen finder det ønskeligt, samt for foreningens fremtid og forhåbentlige fortsatte trivsel, er villig til at fortsætte valgperiode ud - under forudsætning af den øvrige bestyrelses sammensætning. Der skal således ikke herske tvivl om, at jeg for Fanø afd. Imødeser valget i dag med nogen interesse, ikke blot valget, men også afdelingens fortsatte beståen, og jeg vil hermed ønske generalforsamlingen vil pege på og foreslå emner til bestyrelsen af Fanø afd., som vil gå helhjertet ind i bestyrelsen, og sammen vil være med til at præge en i øvrigt lille god afdelings fortsatte beståen og trivsel; dette skylder vi ikke blot afdelingen; men i endnu højere grad forgængerne Medlemmerne fik herefter mulighed for at spørge forman og tidligere bestyrelse om grunden til uenigheden i foreningens bestyrelse. Da flere ting i denne forbindelse var af så intern karakter, fandt man ingen grund til at pressen skulle viderebringe disse. Resterne af bestyrelsen var nu Niels Lund Hansen og Arne Mols Poulsen, der begge var på valg til den ordinære generalforsamling til februar 1985 og Henry Svarrer, der var på valg i Der skulle vælges 4 nye plus 2 suppleanter for perioden indtil den ordinære generalforsamling til februar. Efter gentagne opfordringer lykkedes det at få valgt: Kurt Hansen, Poul Petersen, Jørgen Christrup og K. V. Knudsen. Til suppleant nyvalgtes Svend H. Rasmussen. Bjarne Ørneborg var tidligere valgt på ordinær generalforsamling som suppleant. Ingen var interesseret i foreningens nedlæggelse og der er nu skabt et pusterum indtil generalforsamlingen i februar. Bestyrelsesmøde den 15. november 1984 Fremmødte var: Jørgen Christrup, Poul Petersen, Knud V. Knudsen, Niels Lund Hansen og Henry Svarrer, Fraværende: Arne Mols Poulsen og Kurt Hansen. ~ 199 ~

200 Emne: Den ledige sekretær post blev, da ingen af de tilstedeværende ønskede den, overtaget frivilligt af formanden indtil den årlige generalforsamling. Desuden blev stiftelsesfesten diskuteret og receptionen som afholdes på selve dagen, nemlig den 28. november fra kl hvor Kurt Hansen tager sig fa forhandlingerne med kromanden angående det kulinariske i dagens anledning. Desuden blev man på mødet enige om at afholde to bankospil i foreningen inden jul, fortrinsvis med præmier bestående af gæs og ænder. Reception den 28. november 1984 I anledning af stiftelsen af Fanø afd. Den 28/ havde afdelingen inviteret sine medlemmer med damer til en lille reception, som blev afholdt i marinestuen kl Ca. 35 medlemmer med damer, gæster med bl.a. vores distriktsformand, formand og næstformand med damer fra Heide Marineforening. Esbjerg afd. Var som den eneste fra distriktet repræsenteret ved tidligere afdelingsformand J. C. Jensen med frue. Efter flaghejsningsceremonien, som foregik med honnør, bød Fanø Afd. Formand de tilstedeværende velkommen og kom i sit indlæg bl.a. ind på Fanø afdelingens stiftelse for 40 år siden. Kranse var i dagens anledning nedlagt på vore 3 afdøde afdelings formænds grave, nemlig: Johs. Christoffersen, Axel Brodersen og N.A. Svarrer ligesom foreningen i dagens anledning havde besøgt vores æresmedlem Søren Spangsberg og vore 2 damer Fru Eline Christoffersen samt Fru Rigmor Thomsen, begge indehaver af Marineforeningens fortjeneste emblem. Disse fik alle en flaske som gave fra foreningen. Kl. ca. 14 blev flaget strøget og der var så et par timers kammeratlig samvær som foregik i en prima atmosfære. 40 års tegnet blev på dagen udleveret til: Chr. Sørensen, Ove Svarrer og Jørgen Rødgård. Bestyrelsesmøde den 05. december 1984 Fremmødte: Niels Lund, Arne Mols Poulsen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup, Kurt Hansen og Henry Svarrer. Fraværende: K. V. Knudsen. Her blev menuen til stiftelsesfesten den 2. februar 1985 diskuteret og tilrettelagt til en menu pris af 130 kr. pr. kuvert. I anledning af 40 års jubilæet vedtog Skibskassen enstemmigt at give et tilskud pr. kuvert på. 40 kr. pr. deltager således at den reelle pris bliver 90 kr. Poul Pedersen påtog sig at udfærdige indbydelse til medlemmerne, dette blev vedtaget og er nu gået i trykken og vil senere ved bestyrelsens hjælp blive udsendt til alle medlemmer. Aftenens menu: Vesterhavssalat med flutes. Gijon glaseret landskinke med grønsager. 2 ananas med frisk frugtsalat. ~ 200 ~

201 Bankospil den 17. december 1984 Årets sidste bankospil blev i dag afholdt på Krogaarden med ca deltagere. Gevinsterne var fordelt mellem kød, flæsk, ænder og gæs. Desuden blev der uddelt 10 flasker hvis og rød vin på kontrolnumre samt fem kransekager leveret af bager Lund Hansen. Spillelysten var stor og bingospillet blev således så populær ad aftenens bingovinder løb hjem med en pulje på 175 kr. Bestyrelsesmøde den 08. januar 1985 Orienterende bestyrelsesmøde. Til stede var: Niels Lund Hansen, Kurt Hansen, Poul Pedersen, Jørgen Christrup og Henry Svarrer. Der drøftedes alt vedrørende den kommende jubilæumsfest den 2. februar og alt skulle således være klar i så henseende. Det vedtoges at køre 2 bankospil i denne måned, nemlig tirsdag den 15. januar og tirsdag den 29. januar. Desuden vedtoges at afholde generalforsamling lørdag den 23. februar kl med efterfølgende spisning bestående af kogt torsk og bakskuld ti len pris af 65 kr. pr. kuvert. Bankospil den 15. januar 1985 Der blev som aftalt afholdt bankospil på Krogaarden kl Som sædvanligt blev det spillet om 20 gennemgående gevinster og til slut tre ekstra spil plus bingospil. Bankospillet blev godt besøgt, ca. 85 personer var mødt op og spilleglæden var stor. 40 års jubilæumsfest den 02. februar 1985 Afdelingens 40 års jubilæumsfest løb i dag af stablen, hvor ca. 35 medlemmer med damer samt med kredsformanden og landsformanden i spidsen, mødtes i marinestuen til en velkomstdrink. Herefter begav selskabet sig op på banjerne til de smukt pyntede borde og til en festsal som i dagens anledning var smukt dekoreret med national og signalflag, en værdig ramme for en vel tilrettelagt jubilæumsfest. Landsformanden J. O. Heise overtog i dagens anledning kommandoen ved flagceremonien og efter formandens velkomst, begav man sig til bordets glæder. Efter kaffe blev bordene ryddet og ved det efterfølgende bal benyttede gasterne og deres damer sig flittigt af dansegulvet. En ualmindelig dejlig aften fik sin værdige afslutning kl Bestyrelsesmøde den 28. februar 1985 Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: Formand Henry Svarrer Næstformand Jørgen Schmidt Kasserer Raymond Thomsen Sekretær J. Christrup Materialforvalter A. Mols Poulsen Menigt medlem Jes Jessen Menigt medlem Kurt Hansen (fraværende). ~ 201 ~

202 Derefter kom følgende forslag: 1) Bankospil (drøftelse med samtlige i foreningen i efteråret om fastsættelse af datoer). 2) Forslag til kammeratligt møde hver 8 14 dag eller hver måned. Tidspunkt lørdag kl eller om aftenen kl. 19 (med eventuel spisning) med damer. 3) Spørgsmål om afmærkning af marinestuens effekter, skal afklares. 4) Vedr. af Mandeaften den 29/ kl forlagt til Strien (Dameværelset). Middag: Skipperlabskovs, pris? 5) Samtale med Fannikerdagen vedrørende fremvisning af Marinestuen. 6) Sendemandsmøde står uklart hvem der vil deltage, bortset fra formanden H. Svarrer, R. Thomsen. Generalforsamling den 23. februar 1985 Marineforeningens årlige generalforsamling blev afholdt i lørdags, hvor en lille snes medlemmer var mødt op i Marinestuen. Til dirigent valgtes Arne Aarøe der gav ordet til formanden Henry Svarrer der bl.a. sagde: Afdelingen har i det forløbne år mistet 4 af vore gode kammerater nemlig Tom Møller Hansen, Uffe Iversen, Hans Philipsen og vores gamle æresmedlem Søren Clausen Spangsberg. Æret være deres minde. I det forløbne år er der afholdt 8 bestyrelsesmøder og 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Den første blev afholdt den 29. april, hvor en flytning af marinestuen var på dagsordenen, da lokalet på visse årstider har en tendens til ikke at kunne modstå grundvandet, som trænger op igennem gulvet, der gør lokalet uegnet til vore formål. I mellemtiden havde Krogaarden skiftet ejer og den nye ejer Serup Andersen overtog ledelsen den 1. maj. Bestyrelsen havde en snak med ham, og da han selvfølgelig var meget interesseret i at beholde marinestuen på kroen, på de samme betingelser som vi havde haft med den forrige ejer, ville han så hurtigt som muligt foranledige at de første skridt blev taget til de nødvendige reparationer, og en ny større pumpe ville hurtigst blive installeret. Den anden ekstraordinære generalforsamling den 4. november blev afholdt p. g. a. visse uoverensstemmelser mellem nogle vores bestyrelsesmedlemmer, som bevirkede, at vi lige pludselig befandt os i den mærkelige situation, kun at være tre bestyrelsesmedlemmer tilbage af hele flokken. Dette blev imidlertid ordnet på denne ekstraordinære generalforsamling, således at vi blev i stand til at fortsætte med fuld styrke til i aften. Endvidere har vi i årets løb afholdt 5 bankospil; ikke med det store overskud, men har kunnet holde skindet på næsen. Den 2. juni blev bestyrelsen herfra inviteret på genvisit til Heide Marineforening. På denne udflugt, som foregik i Holgers turistbus, havde Hans Chr. Post velvilligt stillet sig til rådighed ved kørslen og vi takker ham meget for denne smukke gestus. Dagen, hvor vi ankom, blev tilbragt med kammeratligt samvær, og efter vi havde set lidt af lokaliteterne, sluttede aftenen med fælles spisning i en af medlemmernes private marinestue. Dagen eftergik turen mod Busum, hvor der undervejs blev gjort ophold, hvorunder der var lejlighed til at aflægge et par gave med faldne Danske soldater et besøg. I Busum havn var der bestilt plads til indtagelse af frokost, hvilket skete om bord p åen gammel ombygget minestryger ~ 202 ~

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening

Nr. 1 januar 2015. Kammeratskabsaften...1. Godt nytår...3. Skyttelauget...9. Kompasset rundt...13. Ebeltoft Marineforening Nr. 1 januar 2015 Kammeratskabsaften...1 Godt nytår...3 Skyttelauget...9 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...13 Smykker til en, du holder af... jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport Ebeltoft

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere