Regnskab taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3"

Transkript

1 Regnskab taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og Sundhedsudvalget 61 Kultur- og Fritidsudvalget 84 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 91 Økonomiudvalget 99 Forsidebilled: Kommuneskiltet i Gunderød. Foto: Bente Rask

2 2 1 Teknik- og Miljø Udvalget Skattefinansieret Drift Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Drift Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Egne Overførsel fra sidste år Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme Personale Grafisk informationssystem Fælles ramme Omkostninger GIS Vejvæsen, drift Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af Materiel 044 Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og udrustning

3 3 084 Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Personale Egen ramme Personale Specialarbejdere Udenfor rammen Personale Andre personaleomkostninger Egen ramme Telefongodtgørelse Befordringsgodtgørelse Andet Udenfor rammen Direkte udbetalte pensioner Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Egne Materialegård Ny - dalsvej Egen ramme Vand og renovation Personale Bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligehold Vedligeholdelse Opvarmning El Rengøring Inventar Administration/Kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Renhold Materialegårdens egen bygnings vedligeholdelse Udenfor rammen Forsikringer vedr. personale, fast ejendom mv Indtægter

4 4 625 Skatter Afgifter Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Vejtræer og beplantning Byforskønnelse Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Handicapforanstaltninger Udenfor rammen Belysning Energibesparelse vedr. vejbelysning 060 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelsesmidler Snerydning Fællesudgifter og administration mv. 48 Erhvervsudvikling, turisme og land distrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme

5 5 055 Sikker skolestart Kollektiv trafik Fælles formål Egen ramme Egne læskure Udenfor rammen Reklamefinansierede læskure - Drift Busdrift Udenfor rammen Driftstilskud til Movia Grønne områder, Fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Egen ramme Budget Juletræer på offentlig plads Flagalle Fårehold ved Mariehøj/ Ørbækgård Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved Usserød å/ Ørbækgård Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Smedehullet Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Egne Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Nyttehaver Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikring Ridebanen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter

6 Cirkusplads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Skråningen ved Byporten Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Slotsparken Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Plads om Stolbergsmonumentet Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Dronningedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Vandkunsten i Gågaden Egen ramme El Aktivitetsrelaterede udgifter Kohavedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Strandgrund Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Ewaldshøj Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Anlæg ved stampedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Usserød Mølledam Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønne områder mellem Bolbrovej og Kystbanevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved nattergalevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved fabriksdammen Egen ramme

7 7 063 Aktivitetsrelaterede udgifter Vallerød Gadekær Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Rungstedlund Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Legeplads ved Birkevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Engen ved Sophienberg Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Mortenstrupgård, jorderne Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Store Svendstrup, jorderne Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Boldbaner på Mortenstrup Kildeplads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Kondistier ved Kokkedal Skov Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømme haller Egne Rungsted Badestrand Egen ramme Renholdelse og tilsyn i sæsonen Badebroer Bådebroer Kiosk-, garderobe- og toiletbygning på Rungsted badestrand Egen ramme Vedligeholdelse Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter

8 8 1 Egne Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove Egne Engen i Rungsted Matr.nr.3 ID, Rungsted Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Kokkedal skovene Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Folehave overdrev Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Udenfor rammen Tjenestekørsel Anskaffelse af materiel Sø- og vandløbsplan Vedligeholdelse af vandløb Nyt regulativ og model for Usserød å Udenfor rammen Usserød å Gedevadrenden Udenfor rammen Oprensning Flakvadrenden Udenfor rammen Oprensning Usserød å Udenfor rammen Oprensning måleprogram

9 9 3 Udenfor rammen Andre udgifter Slusen Udenfor rammen Andre udgifter Sjælsø Udenfor rammen Andre udgifter Andre vandløb Udenfor rammen Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Pulje vedr. klima, energi samt miljø Batteriordning Natur - Pleje og information Andre udgifter Pulje til projekter vedr. miljø og ressourcestyring Miljøværn mv Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Miljøforanstaltninger Administration Kommunernes Landsforening Forureningsforsikring Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Kvalitetsstyrring Jordforurening Udenfor rammen Jordforurening i børneinstitutioner Miljøtilsyn - virksomheder Udenfor rammen Andel i miljø- og levnedsmiddelkontrol Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Udenfor rammen Varmeplan Danmarks Miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

10 10 3 Udenfor rammen Rotteudryddelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Jordforsyning Boligformål Egne Salgsareal Kokkedal Matr.nr. 3 A, Vallerød m.fl Udenfor rammen Fast ejendom Skatter, afgifter og forsikringer Leje- og forpagtningsafgifter Salgsareal Mortenstrupgård Matr.nr. 139, 141, Hørsholm Fast ejendom Rengøring Leje- og forpagtningsafgifter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, Kokkedal Allé Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé Udenfor rammen Vedligehold Forsyning

11 Miljø Skatter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, Rungsted Strandvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Miljø Skatter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål Egne Rungsted Strandvej 280, Matr.nr. 2bm, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligeholdelse Skatter og afgifter Vedligehold Skatter Gasbetonhuset, Enghave Udenfor rammen Vedligehold Rungsted Strandvej 318 D Matr.nr. 2 BQ, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligeholdelse Skatter og afgifter Skatter Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm Udenfor rammen Skatter og afgifter Skatter Gøgevang Matr.nr. 1 EF, Hørsholm Udenfor rammen Husleje Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Vedligeholdelse Udenfor rammen Skatter og afgifter Faste ejendomme Beboelse

12 Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Reduktion af energi, politikomr Forsikringer - bygningsarbejder over alt Udenfor rammen Fast ejendom Forsikringer Egne Puljebeløb Puljebeløb - Ejendomsvedligeholdelse TMUområde Forhøjelse af forbrugsafgifter Budgetramme Puljebeløb til rengøringsudgifter Udenfor rammen Puljebeløb - Ejendomsvedligeholdelse TMUområde Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Energibesparende foranstaltning Ejendomsvedligeholdelse i eget regi Udenfor rammen Personale Fast ejendom Amsterdamgården, Usserød Kongevej Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Hækkevej 1 A,1 th Udenfor rammen Forsyning Skatter Molddrupvej Skatter Afgifter Beboelse (I TM regi) Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Skatter, afgifter og forsikringer

13 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Bloustrødvej 1 A Beboelse (I TM regi) Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Skatter, afgifter og forsikringer Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Selmersvej 1B, St. Th Fast ejendom Udenfor rammen Fast ejendom Vedligehold Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Matr.nr. 10 G, Usserød Tekniske installationer Fast ejendom El, gas og varme Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Indtægter Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej

14 14 3 Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Bloustrødvej 1-15A, 19-29, Moldrupvej 13 OG 15 Stampevej 5 OG Skatter, afgifter og forsikringer Administrationshonorar - DAB Andre udgifter Indtægter Udenfor rammen Fast ejendom Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Fast ejendom Istandsættelse af lejligheder Opvarmning Forbrugsafgift vand og renovation Rengøring Forsikringer vedr. personale, fast ejendom m.v Andre udgifter Lejeindbetaling Udenfor rammen El, gas og varme Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Stampevej Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer

15 Indtægter Vedligehold Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Egne Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm Skatter, afgifter og forsikringer Udenfor rammen Lejeindtægter Vedligehold Forsyning Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej Fast ejendom Opvarmning El og gas Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Forsikringer vedr., personale, ejendom mv Udenfor rammen Andel i fællesudgifter Varmeafgift Lejeindtægter Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådens

16 Fast ejendom Opvarmning El og gas Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Forsikringer vedr., personale, ejendom mv Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Andre faste ejendomme Egne Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Fast ejendom El, gas og varme Skatter, afgifter og forsikringer Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Forsyning Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Byfornyelse Udenfor rammen Ydelsesstøtte Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Egne Rungsted Strandvej 318 D Matr.nr. 2 BQ, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligehold Materialegård Ny - dalsvej Bygningsvedligeholdelse

17 Tekniske installationer Skatter, afgifter og forsikringer Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Egne Hørsholm Skole Hørsholm Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Usserød Skole Usserød Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Rungsted Skole Rungsted Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vallerødskolen Vallerødskolen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Skolefritidsordninger Egne Hørsholm Skole Hørsholm skole SFO, andre omkostning Udenfor rammen

18 Vedligehold Renhold Telefon Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven ß20,stk. 2 og Egne Sprogets hus Udenfor rammen Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Egne Biblioteket Udenfor rammen Vedligehold Renhold Fælles drift Miljø Kulturel virksomhed Museer Hørsholm Egns Museum FAST EJENDOM Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Fuglsangshus FAST EJENDOM OPVARMNING Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Andre kulturelle opgaver

19 19 1 Egne Trommen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Folkeoplysning og fritids aktiviteter m.v Fælles formål Egne Rungstedvej 23 - Menighedshuset Fast ejendom Aktivitetsrelaterede udgifter Uden for rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Miljø Afgifter Forsikringer Foreningshus på Gutfeldtsvej Fast ejendom Skatter, afgifter og forsikringer Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Skatter Forsikringer Rådhushallen Fast ejendom Rengøring Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Fritidshuset LEJEINDTÆGT - TEKNISK FORVALTNING Fælles ramme Fast ejendom Uden for rammen Vedligehold

20 Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Område Nord Dagplejen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vuggestuer Selvejende/private Usserød Vuggestue Usserød Vuggestue Udenfor rammen Vedligehold Miljø Hørsholm Børnegård Hørsholm Børnegård - andre omkostninger Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Børnehaver Selvejende/private Ahornhuset Ahornhuset, Andre omkostninger Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Integrerede daginstitutioner Egne Område Nord Integr. institutioner Område Nord integr. institutioner Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Område Syd Område Syd

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere