Middelfart Kirkeblad Årgang 90 Nr. 4 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Kirkeblad Årgang 90 Nr. 4 December 2012"

Transkript

1 Middelfart Kirkeblad Årgang 90 Nr. 4 December 2012 Bispevalg og menighedsrådsvalg side 2 og 3 Jul i Middelfart Kirke side 6

2 Der var engang et bispevalg Af provst Peter Lind Dengang Kresten Drejergaard i slutningen af marts til de flestes overraskelse meddelte, at han ville stoppe som biskop med udgangen af oktober, tænkte jeg: Nu er der nogle, der får travlt! Det var der også, men pludselig fandt jeg ud af, at jeg var en af dem. Når folk tidligere havde antydet overfor mig om det var en mulighed at stille op til et bispevalg, havde jeg afvist det. Jeg var glad for at være provst og præst i Middelfart. Men da en række personer, hvis mening jeg respekterer højt, opfordrede mig til det og gerne ville bakke mig op, meddelte jeg mit kandidatur som den sidste af de på det tidspunkt fem kandidater. Så fik jeg også travlt! Mange gode debatter i valgkampen I første omgang skulle der indsamles mindst 75 stillere af de stemmeberettigede ved bispevalget dvs. menighedsrådsmedlemmer og præster i Fyens stift. Så i løbet af maj og juni kørte min kone og jeg sammen med folk fra min støttegruppe rundt til møder i alle de fynske provstier, hvor jeg blev præsenteret som bispekandidat. Der har i løbet af denne valgkamp været mange gode oplevelser, og særligt disse møder rundt i stiftet har været nogle af de bedste. Det var naturligvis udfordrende og spændende for mig at skulle præsentere mig selv og de forestillinger, som jeg havde for en biskops rolle i Fyens stift. Men det bedste var den efterfølgende debat, hvor der hver eneste gang blev stillet masser af gode spørgsmål om kirken, og hvor vi kunne have fortsat debatten langt ud over den berammede tid. Stor interesse for kirkelige spørgsmål Den erfaring gjorde, at jeg senere hen i valgkampen foreslog, at biskoppen med jævne mellemrum skulle tage rundt i provstierne og afholde sådanne debatmøder med præsterne og menighedsrådsmedlemmerne, og jeg er glad for, at Tine Lindhardt efterfølgende har taget idéen til sig. Det var nemlig helt tydeligt, at der er en stor interesse for at diskutere kirken og kirkelige spørgsmål af alle mulig slags og også at høre de mange forskellige holdninger, der findes indenfor Den danske Folkekirke. For mig understregede det meget tydeligt den helt afgørende betydning af den store rummelighed, vi har i folkekirken, hvor vi indenfor rummet, dvs. folkekirkens bekendelsesskrifter, kan have meget forskellige meninger om tingene, men alligevel respektere hinanden og være sammen om at være kirke. Provstiet kan aflaste menighedsrådene Møderne bekræftede også mine egne erfaringer som både menighedsrådsmedlem, præst og provst, at de mange administrative opgaver i dag kan være en stor byrde for mange menighedsråd, og at der derfor er et uomgængeligt behov for, at menighedsråd kan få hjælp til at løse disse opgaver. Efter min mening er provstiet i dag den oplagte ramme for sådanne aflastninger ved at etablere forskellige former for samarbejde. Netop det blev der sidste efterår fremsat en række interessante forslag om i en betænkning fra Kirkeministeriet, og derfor kom denne betænkning 1527 til at fylde en del i valgkampen. Da stemmerne blev talt op Selvfølgelig blev jeg skuffet, da stemmerne blev talt op d. 9. oktober og det stod klart, at ikke jeg, men Tine Lindhardt blev Fyens stifts nye biskop, for jeg gik ind i kampen for at vinde, men det har hele tiden været med den store tryghed i at vide, at skulle det ikke lykkes, så havde jeg det stadig godt. Og det har jeg. Min familie og jeg er glade for at bo her. Jeg er glad for at være provst og præst i Middelfart. Jeg er glad for de mennesker, jeg arbejder sammen med ved Middelfart kirke og i Middelfart provsti. Der var engang et bispevalg; det var sjovt og lærerigt at være en del af og en god erfaring at have med sig fremover, og nu glæder jeg mig til samarbejdet med den nye biskop. 2 Middelfart Kirkeblad

3 Menighedsrådsvalg fredsvalg Af Bit Jensen Den 13. november afholdtes der valg til landets menighedsråd dog ikke i Middelfart Sogn. Ved fristens udløb den 2. oktober var der nemlig kun indleveret én valgliste. Derfor blev der fredsvalg, og det blev de 15 personer på den indleverede liste, der skal tegne Middelfart Menighedsråd i de næste fire år I medierne har der været talt og skrevet meget om, hvorvidt sådanne fredsvalg egentlig er demokratiske nok. Det er jeg nu ikke i tvivl om, at de er: Alle sognebørn inviteres i forvejen til et møde, hvor der informeres om valgprocedure og opstillingsregler, og alle kan indlevere lister med ét eller flere navne. Nye valgmetoder i andre sogne Det bliver spændende at høre om erfaringerne fra de sogne, hvor man til dette valg har kunnet afprøve andre valgmetoder. En af mulighederne var, at man kunne afkorte valgperioden fra fire til to år, en anden mulighed var at afholde en generalforsamling, hvor man kunne vælge medlemmerne direkte, og endelig kunne man kombinere de to modeller, dvs. generalforsamling/to års valgperiode. Det nye menighedsråd I Middelfarts nye menighedsråd er der sket en mindre udskiftning, idet der er kommet fire nye medlemmer ind. Hele rådet præsenteres i det næste nummer af kirkebladet. September-udflugt til grænselandet Tak til alle deltagere for en spændende tur til Flensborg den 5. september, hvor vi besøgte Den danske kirke i Harrislee og Søfartsmuseet i Flensburg. På glædeligt gensyn til næste års september-udflugt. Middelfart Kirkeblad 3

4 Det sker...! ÆÆSognemøde Torsdag den 7. marts kl i Kirken Martin, mennesket og musikken En billedfortælling om Martin Luther med fløjte og klaver Ved pianist og musikpædagog Aksel Skjoldan og Søren Juhl, klassisk fløjtenist, præst og forfatter Kom og oplev en musikalsk fortælling om Martin Luther. Reformatorens menneskelige ansigt skildres gennem fortælling, billeder og musik. Det bliver en aften, som tager os med ind i Luthers spændende univers og lidenskabelige kamp for at finde en nådig Gud. Hør fortællingen om mennesket Martin Luther. Oplev musik fra Luthers samtid og fra senere perioder helt op til nyere klassisk musik, fremført på klaver og fløjte. Se stort billedshow fra de steder, Luther levede og virkede. Vær med til en anderledes sogneaften i lyd og billeder! Bemærk: Arrangementet foregår i Kirken. Der er aftensang i kirken kl ÆÆEftermiddagsmøder Onsdag den 23. januar kl i Sognegården 23 dage med Serena Ved sognepræst Jens Backer Mogensen I sommeren 2012 var min familie og jeg på en længere tur i det vestlige USA. Grand Canyon, Las Vegas, Death Valley, Sequoia, Yosemite, Lake Tahoe, San Francisco, Monterey, Big Sur og Los Angeles. Jens Backer Mogensen fortæller gennem billeder fra familiens rejse til det vestlige USA. Onsdag den 27. februar kl i Sognegården Midt i og udenfor Ved Olav Jonas tidligere højskolelærer på Højskolen Brogården, Strib. De sidste 20 år kursuschef på Vejlefjord Centret. Nu livsnyder, fritidsforsker og musikant. Om foredraget fortæller Olav Jonas, at det er: fortællinger om de skæve eksistenser og livskunstnere, som jeg har mødt på mit livs rutchebane. Nogle af dem har efterladt spor, andre er blevet glemt. Æ ÆKirkens Pigekor søger nye sangere I det nye år vil organist Niels-Anker Weldingh starte et nyt korskole-hold til Pigekoret. Piger i alderen fra 10 år og opefter kan optages. Den eneste forudsætning for at blive optaget er, at man kan synge rent. Korskoleforløbet varer et par måneder og er gratis. Derefter starter pigerne i Pigekoret, som medvirker til gudstjenester hver anden søn-og helligdag. Her gives der løn efter anciennitet og alder. Korskoleundervisningen ligger på torsdag eftermiddage. Derefter, når man er startet i Pigekoret, ligger korprøverne på fredag eftermiddage. I begyndelsen af januar måned vil der blive annonceret i Melfar Posten efter nye korskolemedlemmer. Så hold øje med Melfar Posten til den tid! For nærmere info: ÆÆMandagscafé I Mandagscaféen mødes vi hver mandag kl , og formiddagen byder på sang, kaffe/te med brød a 5 kr., god og hyggelig snak samt en lille historie eller anden underholdning. I Mandagscaféen er alle hjerteligt velkomne! Deltagere, som er dårligt gående, kan bestille gratis kørsel til caféen. Ring venligst selv og bestil taxa på tlf Der er juleafslutning mandag d. 17. december. Vi starter igen i det nye år mandag den 7. januar. Nærmere oplysninger fås hos sognemedhjælperen. 4 Middelfart Kirkeblad

5 ÆLitteraturkreds Æ forår 2013 Alle møder foregår i Sognegården kl Alle er velkomne også til enkelte aftener Sommetider tænker man, at nu kan der da ikke skrives flere bøger med relation til 2. verdenskrig. Men det kan der, og en af dem er pakistanskfødte Kamila Shamsies Brændte skygger. Med den bog indledes litteraturkredsens forårssæson 5. februar. 26. februar skal vi diskutere Jens Christian Grøndahls Det gør du ikke. Vi befinder os i det bedre borgerskab, hvor der værnes om den pæne overflade Kathryn Stocketts bog Niceville foregår i 60 ernes Mississipi, hvor den nye racelov netop er blevet indført. Denne bog skal vi snakke om 19. marts. 9. april slutter vi som sædvanlig sæsonen med en god film. Den første bog kan hentes på Middelfart Bibliotek fra den 15. januar, de to øvrige udleveres i Sognegården eller kan hentes på biblioteket 3 uger før arrangementet. For nærmere info kontakt Bit Jensen. ÆMiddelfart Æ Provstis Kirkehøjskole Kirkehøjskolens overordnede tema i denne sæson er Folkekirkens rødder og frugter. Der sættes fokus på hvordan det, folkekirken hviler på, afspejler sig i det kirkelige liv. 12. januar handler det om Grundtvig og hans indflydelse både som person og som myte. Det er Thorstein Balle fra Grundtvig Centret, der er foredragsholder, og det foregår i Middelfart Sognegård. 9. februar vil Kenneth Bork fra Egmont Højskolen stille spørgsmålet Var Søren Kierkegaard en religiøs tosse, en æstetisk charlatan eller en filosofisk fantast? Det vil han gøre i Brenderup Forsamlingshus. Begge disse arrangementer foregår kl lørdag formiddage, og man bedes tilmelde sig en uge i forvejen. 16. marts debuterer kirkehøjskolen som rejsearrangør, idet vi tilbyder en udflugt til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Der køres i bus til Lemvig kl , forventet hjemkomst kl. ca. 18. Se særskilt program på hjemmesiden eller kontakt Bit Jensen for nærmere oplysninger. Sidste tilmeldingsfrist er 16. januar ÆÆTeenklubben Mødes i Kirkehuset, Algade 1, hver onsdag kl Et fællesskab for børn og unge mellem 11 og 16 år. Nærmere oplysninger fås ved Ann Christiansen tlf Vi holder juleferie i ugerne 51, 52 og 1. ÆÆKFUM-spejderne Kontakt gruppeassistenterne Lisbeth og Flemming Larsen eller gruppeleder Per Sørensen ÆÆFDF 4 år til 2. klasse mandag kl klasse torsdag kl Kontakt kredsledelsen Michael Thuesen og Denice Brandt tlf eller pr. til ÆBabysalmesang Æ til foråret Et nyt hold med baby-salmesang i Kirkehuset ved Middelfart Kirke starter op i april. Babysalmesang forløber over 8 torsdage. Første gang er torsdag den 18. april, sidste gang for forårsholdet er torsdag den 20. juni. Forældre med babyer fra 0-10 mdr. er velkomne i Kirkehuset kl , hvor vi synger, danser og sanser i små tre kvarter. Vi slutter af med kaffe/te og brød, hvis der er stemning for det. Kontakt sognemedhjælperen for tilmelding: ÆFamilieaftenerne Æ får ny form I næste nummer af kirkebladet er vi klar med datoer for noget, der minder om kirkens hidtidige familieaftener. Formen og navnet bliver noget lidt anden end før, og vi glæder os til at kunne præsentere det for Jer! Middelfart Kirkeblad 5

6 Sogne kalender Hvor intet andet er anført, foregår arrangementerne i Sognegården, Algade 7 Mandag 03/12 kl (og alle følgende mandage) Mandagscafé *) Lørdag 09/02 kl Kirkehøjskole i Brenderup Forsamlingshus Tirsdag 04/12 kl Julekoncert i kirken Onsdag 13/02 kl Menighedsrådsmøde Onsdag 05/12 kl Onsdag 12/12 kl Onsdag 12/12 kl (og alle følgende onsdage) Teenklubben i Kirkehuset *) Juletræerne i kirken tændes Menighedsrådsmøde Tirsdag 26/02 kl Onsdag 27/02 kl Torsdag 07/03 kl Litteraturkreds Eftermiddagsmøde ved Olav Jonas Sognemøde i Kirken Martin, mennesket og musikken Mandag 17/12 kl Juleafslutning i Mandagscaféen Onsdag 13/03 kl Menighedsrådsmøde Tirsdag 18/12 kl Onsdag 09/01 kl Lørdag 12/01 kl Onsdag 23/01 kl Tirsdag 05/02 kl Krybbespil i kirken Menighedsrådsmøde Kirkehøjskole i Middelfart Sognegård Eftermiddagsmøde ved Jens Backer Mogensen Litteraturkreds Lørdag 16/03 kl Tirsdag 19/03 kl Tirsdag 09/04 kl Kirkehøjskole, udflugt til Museet for Religiøs kunst Litteraturkreds Litteraturkreds, afslutning *) Vedrørende ferie se under Det sker Velkommen til Jul i Middelfart Kirke! Æ ÆJulekoncert i kirken tirsdag den 4. december kl Det er traditionen tro nogle af byens kor, der medvirker ved årets julekoncert: Carambakoret, Kor Kalliope, Choir Please, Xtetten og Middelfart Kirkes Pigekor. Korene vil synge sange og salmer i forbindelse med advents- og juletiden, og sognepræst Marie Krejberg vil læse bibeltekster. Organist Niels- Anker Weldingh vil spille til fællesalmerne og derudover bidrage med et par orgelsoloer. Frivillige bidrag i kirkens bøsser vil gå til juleuddeling i sognet. Æ ÆJuletræerne i kirken tændes onsdag den 12. december kl Traditionen tro indledes indledes julen i Middelfart Kirke med, at de allermindste i byen hjælper os med at tænde juletræer. Der sker ved en kort gudstjeneste, hvor vi inviterer alle børn i dagplejen, i vuggestuerne, i børnehaverne og alle dem, der bliver passet hjemme. Vi synger et par kendte julesalmer, og sognepræst Jens Backer Mogensen vil fortælle om Jesus, der blev født i Betlehem. Til sidst tændes lysene i juletræerne ved børnenes hjælp. Æ ÆKrybbespil i kirken tirsdag den 18. december kl Elever og lærere fra Vestre Skole opfører en julemusical af Benedicte Riis efter idé af Johannes Møllehave. Musicalen fortæller om Jesu fødsel med musik og sang og farvestrålende kostumer. Provst Peter Lind medvirker. Vedrørende julegudstjenester se næste side 6 Middelfart Kirkeblad

7 Gudstjenester December januar februar December 1. søndag i advent d. 2. december PL MK Julekoncert tirsdag d. 4. december MK 2. søndag i advent d. 9. december MK I-MB Juletræerne tændes onsdag d. 12. december JBM 3. søndag i advent d. 16. december PL MK Krybbespil tirsdag d. 18. december PL 4. søndag i advent d. 23. december JBM Juleaften d. 24. december PL MK JBM Juledag d. 25. december JBM 2. juledag d. 26. december MK Julesøndag d. 30. december PL Januar Nytårsdag d. 1. januar JBM Helligtrekongers søndag d. 6. januar MK PM 1. søndag e. helligtrekonger d. 13. januar PL JBM Sidste s. e. helligtrekonger d. 20. januar JBM MK Septuagesima d. 27. januar PL I-MB Februar Seksagesima d. 3. februar JBM PL Fastelavns søndag d. 10. februar MK JBM 1. søndag i fasten d. 17. februar 9.00 MK MK 2. søndag i fasten d. 24. februar 9.00 JBM JBM MK Marie Krejberg, I-MB Inger Marie Bojesen, PL Peter Lind, JBM Jens Backer Mogensen, PM Peter Møberg Plejehjemsgudstjenester Område Skovgade Ved Marie Krejberg Tirsdag den 18. december kl Tirsdag den 15. januar kl Tirsdag den 12. februar kl Område Fænøsund Ved Jens Backer Mogensen Torsdag den 20. december kl Torsdag den 17. januar kl Torsdag den 21. februar kl Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Middelfart Kirke. Ring til kirkekontoret senest fredag kl Mini-konfirmander Efterårets mini-konfirmand-undervisning er i fuld gang! Mini-konfirmandundervisningen er kirkens tilbud til børn i 3. klasse om at lære kristendommen og den kristne kirke bedre at kende. Alle sognets 3. klasser bliver i løbet af skoleåret med en skriftlig invitation inviteret til at deltage. Se mere på Middelfart Kirkeblad 7

8 Adresser Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf) Hessgade 2, tlf Træffes efter aftale. Fridag mandag. Sognepræst Marie Krejberg Bogøvænget 11, tlf Træffes efter aftale. Fridag mandag. Provst Peter Lind Kirstensvej 10, tlf Træffes efter aftale. Fridag mandag. Hospitalspræst Inger Marie Bojesen Præst for det psykiatriske område, tlf Træffes efter aftale. Sognemedhjælper Anette Rørmose Härle Sognegården, Algade 7, tlf , fax Organist Niels-Anker Weldingh Elmegade 14, tlf , eller Sognegården, tlf Hvor, hvem og hvornår? Ved fødsel og navngivelse kontaktes kirkekontoret. Medbring eller send fødselsanmeldelsen i udfyldt stand og de attester gerne i kopi der er nævnt på den. Kirkekontoret, Lars Brønserud Sognegården, Algade 7, tlf Fax Mandag-fredag 9-13, lørdag 10-12, torsdag Kassererkontoret, Norbert Grabbert Sognegården, Algade 7, tlf Fax Mandag, onsdag, fredag 10-14, torsdag Kirketjener Kenneth Hakala Klintholmvej 29, tlf eller Sognegården, tlf Kirketjener Lone Hansen Sognegården, Algade 7, tlf Kirkegårdskontoret, Leif Harder Sørensen Vesterløkke Alle 7, tlf Man.-fredag 10-12, torsdag Menighedsrådsformand Bit Jensen Nygade 51, tlf Redaktion: Præsterne og sognemedhjælperen Hjemmeside adresse: Produktion: Tlf Ved dåb henvender man sig til kirkekontoret og bestiller plads til dåb ved den ønskede dato og gudstjeneste. Derefter kontaktes den pågældende præst med henblik på samtale. Ved vielse kontaktes kirkekontoret, som reserverer dato og klokkeslæt i kirken og formidler kontakten til den pågældende præst med henblik på samtale. Ved dødsfald og begravelse henvender man sig almindeligvis til en bedemand, der hjælper med de praktiske ting. Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales med kirkekontoret og præsten, der også aftaler en samtale med de nærmeste pårørende med henblik på valg af salmer og tale. Vedrørende gravsted rettes henvendelse til kirkegårdskontoret. Pyntning af kirken i forbindelse med kirkelige handlinger aftales med kirketjeneren. 8 Middelfart Kirkeblad

Middelfart Kirkeblad Årgang 91 Nr. 1 Marts 2013

Middelfart Kirkeblad Årgang 91 Nr. 1 Marts 2013 Middelfart Kirkeblad Årgang 91 Nr. 1 Marts 2013 Nyhed! Følg os på facebook.com/ Middelfartkirke Kirkebryllup det dyre bryllup? side 2 Nyt menighedsråd side 6 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk

Læs mere

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk

Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 93 nr. 1 Marts April Maj 2015 www.middelfartkirke.dk Mandagscaféen og Befrielsen I Mandagscaféen følger vi årets gang i sang. Vi synger lys ind i januar med forventning om forår,

Læs mere

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 2 Juni 2014

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 2 Juni 2014 Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 2 Juni 2014 Projekt kirketag side 2 Invitation til sommerfest! side 3 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk Projekt kirketag Normalt er Middelfart Kirke meget

Læs mere

Årgang 93 nr. 4 December 2015, Januar Februar 2016 www.middelfartkirke.dk

Årgang 93 nr. 4 December 2015, Januar Februar 2016 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 93 nr. 4 December 2015, Januar Februar 2016 www.middelfartkirke.dk Det man hører er man selv Sådan lyder sloganet, når man hører P3 i radioen. For nogle år siden kørte der en

Læs mere

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 1 Marts 2014

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 1 Marts 2014 Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 1 Marts 2014 Let til tårer side 2 Bliv indsamler side 3 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk Let til tårer Af Sognepræst Jens Backer Mogensen Det sker hver gang.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 94 nr. 4 December 2016, Januar Februar 2017

Årgang 94 nr. 4 December 2016, Januar Februar 2017 Middelfart Kirkeblad Årgang 94 nr. 4 December 2016, Januar Februar 2017 www.middelfartkirke.dk Intensiv jul! Dengang Middelfart sygehus var et sygehus med kirurgisk, medicinsk og intensiv afdeling holdt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 4 December 2014 Januar Februar 2015

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 4 December 2014 Januar Februar 2015 Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 4 December 2014 Januar Februar 2015 Salmemaraton i Middelfart Provsti side 3 Velkommen til jul i Middelfart Kirke! side 7 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk

Læs mere

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014

Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014 Middelfart Kirkeblad Årgang 92 nr. 3 September Oktober November 2014 Ny præst i Middelfart side 2 Alle Helgensgudstjeneste side 6 Hold dig opdateret på www.middelfartkirke.dk Her er den nye præst i Middelfart.

Læs mere

Årgang 93 nr. 3 September 2015 www.middelfartkirke.dk

Årgang 93 nr. 3 September 2015 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 93 nr. 3 September 2015 www.middelfartkirke.dk Hvad presenningen gemte I Martin A. Hansens bog Løgneren hører vi om, hvordan skolelæreren Johannes Vig bruger et fint pædagogisk

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Årgang 95 nr. 2 Juni - Juli - August 2017

Årgang 95 nr. 2 Juni - Juli - August 2017 Middelfart Kirkeblad Årgang 95 nr. 2 Juni - Juli - August 2017 www.middelfartkirke.dk Danmarkshistoriens vingesus mærket på en helt ny måde DR har i år satset på en omfattende formidling af Danmarks historie,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Årgang 94 nr. 3 September oktober november 2016

Årgang 94 nr. 3 September oktober november 2016 Middelfart Kirkeblad Årgang 94 nr. 3 September oktober november 2016 www.middelfartkirke.dk Jamen, det minder da om Sådan tænkte en af mine konfirmander sidste jul, da hun besøgte sine bedsteforældre i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Årgang 95 nr. 3 September oktober november 2017

Årgang 95 nr. 3 September oktober november 2017 Middelfart Kirkeblad Årgang 95 nr. 3 September oktober november 2017 www.middelfartkirke.dk Det er djævelen i os, at ingen har nok (Martin Luther, WA 3662) I præstationssamfundet kan alt potentielt lade

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Årgang 94 nr. 2 Juni - Juli - August 2016 www.middelfartkirke.dk

Årgang 94 nr. 2 Juni - Juli - August 2016 www.middelfartkirke.dk Middelfart Kirkeblad Årgang 94 nr. 2 Juni - Juli - August 2016 www.middelfartkirke.dk Kan det ses? Kan det måles? Evaluerings- og målstyringskulturen er over os i tiden. Enhver skole, børnehave og arbejdsplads

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Vinteren 2014/2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Vinteren 2014/2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Vinteren 2014/2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Babysalmesang Babysalmesang har spredt sig til mange danske kirker gennem de seneste år, og nu prøver vi for første gang at afholde babysalmesang i Hårslev og

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn November-december 2014 Allehelgenssøndag Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER NOV. - DEC. 2014 Kl. 10.00

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r f e b ru a r

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r f e b ru a r ASKOV SOGN kirkeblad December 2017 - februar 2018 Julens under Der er mange, som gerne vil vide, hvem de er i slægt med. Det kunne være spændende at se, hvem man stammer fra langt tilbage. Det kunne jo

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad December 2014 - Februar 2015 Julens gave Om knap fire uger er det juleaften. Så kan freden sænke sig over land og by. Ro på nu! Det er næsten som om virkeligheden går lidt i stå juleaften.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011..

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011.. Sogneaftener 2010 i Nyhedsbrev nr. 28 fra September 2011.. Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne d. 25. nov. 2015 Kære læsere af nyhedsbrevet fra. Den 1. november fik sognet en ny præst,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen.

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen. NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kirken,miljøet og julen. Årets sidste måned vil for mange blive præget af, at vi vil høre enormt meget om klimatopmødet i København og så bagefter kan vi slappe af efter et forhåbentlig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere