No Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10"

Transkript

1 No Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10

2 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: Hjemmeside: Redaktion: Elin Wulff Kristiansen & Per Kristiansen, Birthe Omdahl & Lars Bye Møller Indlæg til næste blad kan sendes til: eller pr. post til: FAKS v/ Elin Wulff Kristiansen Toftevej 2, 4400 Kalundborg Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bladet udkommer ca. 4 gange årligt Oplag nr.: 1/2012 Sidste frist for indlæg til næste nummer er: Næste blad udkommer: Maj 2012 Kontingent: kr. 180,00 om året. Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Lederen Side 4: Indkaldelse til generalforsamling Side 5: Personlig historie Side 6: Besøg på glyptoteket + Status for Revurdering Side 8: Personlig historie Side 9: Kalundborg afdelingen Side 10: Tema om tænder Side 19: Nyt + HUSK Side 20: Kontaktpersoner mv. Side 24: Bagside Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Februar Maj August November Deadlines vil være: 29. april juli oktober januar 2013 Deadlines skal overholdes!! Indlæg til bladet, modtages gerne løbende. Indlæg der modtages efter deadline kommer først i næste udgave! Side 2

3 LEDEREN Kære alle sammen. Så er endnu et år gået, og jeg vil starte med at ønske alle vores medlemmer, deres pårørende og vores samarbejdspartnere et rigtig godt og lykkebringende nytår har været præget af megen snak om revurdering af tilskud til vores smertemedicin. 3. januar i år var det alvor. Andet sted i bladet vil du kunne finde en artikel om, hvor langt hele denne proces er. Personligt er jeg rystet over, at alle de indsigelser der er kommet i den første høringsfase, fuldstændig er blevet ignoreret. Det er skræmmende udsigter vi smertepatienter har at se frem til. Skulle lægemiddelstyrelsen holde fast i medicintilskudsnævnets indstilling, kunne jeg være bange for at Danmark ender med at være et medicinsk u-land. Man har alene beholdt tilskud til det ældste præparat med flest bivirkninger til svære smerter. Al den nyere medicin med bedre effekt og færre bivirkninger har man tænkt sig at fjerne tilskud fra. Vil det betyde, at medicinindustrien på sigt opgiver at markedsføre de sidste nye præparater i Danmark? Vil det betyde, at vi patienter ikke længere vil få gavn af den nyeste smerteforskning og dermed ny og bedre smertelindring? Arbejdet med den nye selvhjælpsguide skrider frem. Teksten er ved at være på plads. Det har været en god og spændende proces. Tak for alle de input der er kommet. Det er meningen, at guiden skal give gode råd, der kan bruges af nydiagnosticerede smertepatienter. Derfor er det også vigtigt, at rådene kommer fra patienter, der selv har prøvet smerterne på egen krop. Vi forventer at guiden er færdig i starten af april. I dette nummer af bladet finder I også indkaldelsen til årets generalforsamling. Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med. Har du lyst til at involvere dig i bestyrelsesarbejdet, så kontakt en af os og få en snak om, hvad det indebærer. Til sidst vil jeg blot endnu engang opfordre jer alle til at komme ud af busken og komme med forslag og kommentarer til FAKS. Er der noget, vi kan gøre bedre? Er der nogen emner I kunne tænke jer at vi skrev om på hjemmesiden eller her i bladet? Har I forslag til arrangementer? Sker der noget i dit lokalområde som kunne have interesse for os alle? Jeg ser frem til et spændende 2012, endnu engang rigtig godt nytår. Pia Frederiksen, formand for FAKS Side 3

4 DAGSORDEN: Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Onsdag, den 21. marts 2012 kl Urtehaven 76 Kld Valby 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Valg til hovedbestyrelse a.formand Pia Frederiksen (modtager genvalg) b.bestyrelsesmedlemmer: Bent Ejlert Hansen og Birthe Omdahl (modtager begge genvalg) 6. Valg af suppleanter (2-4 stk) 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 29. februar, indkomne forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive tilsendt kontaktpersonerne for lokalafdelingerne, og blive offentliggjort på vores hjemmeside) 9. Eventuelt. Regnskabet og evt. indkomne forslag vil være tilgængelige på vores hjemmeside senest den. 13. marts. Har du ikke adgang til en computer og ønsker du kopi af regnskab og indkomne forslag tilsendt pr. brev, kontakt da din lokalafdeling eller formand Pia Frederiksen på tlf eller mail Side 4

5 En historie af Pia Lorentzen Der er nu et år siden at jeg fik meddelelsen om at jeg skulle overgå til førtidspension. Umiddelbart en god besked at få, fordi man har hørt så mange grumme ting om selve processen at få gennemført en pensionssag. Min sag tog 4 mdr. og gik gnidningsløst igennem. Jeg fik oven i købet en masse råd undervejs om, hvordan jeg lettere kom igennem den proces der lå foran mig. Da glæden så havde lagt sig, kom reaktionen på, at der nu på skrift stod, at jeg var uarbejdsdygtig. At det aldrig ville blive anderledes og at en hver form for træning måtte anses for vedligeholdelsestræning, for det ville ikke ændre min situation. Efter sådan en besked, er der f svært at holde motivationen for at træne, så det gik lidt i stå. Og så kom processen ellers med at finde mig selv. Mig der i den grad har søgt anerkendelse i mit job som ssh er. Hvad skulle jeg nu bruges til. Jeg havde allerede meldt mig ind i FAKS og tænkte, at det var her, jeg skulle bruges. Derfor stillede jeg op til bestyrelsen og blev til generalforsamlingen stemt ind. Det har jeg været glad for, og det giver mig rigtig meget. Og kan se at jeg denne vej kan bruge energi på at hjælpe andre i samme situation. Samtidig stiftede jeg bekendtskab med kurset lær at lev, med kronisk sygdom Det er et super godt kursus, og jeg tænkte, det vil jeg også undervise i. Så jeg meldte mig som kommende underviser og har her i december modtaget mit certifikat på at jeg må undervise. Der er flere kurser indenfor dette område, og jeg regner med, at jeg skal i gang med lær at takle kroniske smerter. Det der er så godt ved disse kurser er, at det er kronikere eller pårørende der underviser. Det vil sige det er folk der virkelig forstår, hvilke problemstillinger kursisterne sidder med. Det gør det nemmere for mig som underviser at møde kursisterne, der hvor de er. Fordi man ofte selv har været, der hvor kursisterne er følelsesmæssigt, eller er der måske lige nu. Udover at undervise og lave foreningsarbejde for FAKS, så købte jeg mig sidste år en hund. En lille cairn terrier. Jeg var godt klar over, at hvis jeg daglig skulle have mine gåture i naturen, var jeg nød til at have noget, der skulle få mig af sted. Også på dage med regnvejr. Jeg har valgt en hund der ikke er meget afhængig af motion, for jeg har stadig dårlige dage, hvor det er meget korte ture Det gør dog, at jeg med sikkerhed kommer ud i den friske og til tider våde luft hver dag. Jeg tror de fleste med kroniske smerter kender til problemstillingen med at i dag bliver jeg bare inde og har ondt af mig selv, de dage har jeg også, men så kigger jeg på min hund. Den kan jo ikke gøre for det, og så tager jeg mig sammen og lufter ham. Det giver en stor selvtilfredsstillelse, en glad hund, og kan varmt anbefales til folk, der har mulighed for det Alt i alt har jeg fundet min plads i livet igen. Det har været et hårdt år, og det var en svær pille at sluge. Jeg er dog nået så langt, at jeg har anerkendt, at jeg ikke kan arbejde mere. At jeg aldrig bliver fri for smerter. Jeg kommer aldrig til at acceptere det, for jeg syntes stadig, at det er noget møg og ret så uretfærdigt at, det skulle ramme lige mig. Men min dagligdag fungerer godt og jeg ved, hvor jeg skal ringe til, når jeg ud over de kroniske smerter har ondt i livet. Så har jeg mine kontaktpersoner i FAKS. Og dem ville jeg ikke have mødt, hvis det ikke var for sygdommen. Så jeg kan nu se, at jeg har meget at være taknemlig for. Hilsen Pia Side 5

6 Besøg på glyptoteket Franske impressionister, etrusker, mumier og kronprinsesse Mary. Hvad man dog ikke kan opleve på en tur i november til Ny Carlsberg Glyptotek. Kustoderne på stedet er meget venlige og hjælpsomme. Der var stor forståelse for, at vi havde gangbesværede med, og vi fik al den hjælp vi kunne bede om. Vi fik lov at spise vores medbragte frokost i vinterhaven, hvor vi senere også drak en kop kaffe med dejlig kage til. Efter at have set de franske impressionisters værker, var det kaffetid. På vejen fik vi dog et lille tip om at der var royalt besøg på vej. Det drejede sig om en gymnasieklasse, der havde lavet et projekt der skulle fremlægges for Kulturministeren og Kronprinsesse Mary. Så vi slog os ned i vinterhaven og fik da også et glimt af de kendte med blomster og det hele. Et lille fint krydderi på en god dag. Efter kaffedrikkeriet var vi nogle stykker der ikke havde fået kultur nok, så vi tog lige etruskerne, mumierne og middelhavshorisonten med. Efter ca. 5 timer drog en meget træt flok tilbage til hovedbanegården. Tak til alle der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig dag. Pia. Brøndby Str. afd. Status for revurdering af tilskud på Opioider. Medicintilskudsnævnet er den 3. januar kommet med deres forslag, der nu er lagt til høring. Dette forslag er mildest talt en katastrofe. Hvis ikke lægemiddelstyrelsen vil lytte til de indsigelser, der kommer fra både os patienter, fra smertelægerne, fra industrien og fra enkelte politikere, så er vi ilde stedt. Til stærke smerte foreslår man alene at beholde tilskud til morfin. Til svage smerter beholder man tilskud til Tramadol og Kodein. Endelig beholder man tilskud til Metadon, hvilket virkelig kan give problemer, hvis de praktiserende læger begynder at udskrive det. Metadon er toksisk, altså giftigt, og det er alene specialister der bør udskrive Metadon, og patienter bør overvåges nøje under indtrapningen. Klausuleret tilskud er, når den behandlende læge umiddelbart kan afgøre, om hans patient skal have tilskud til et præparat. Fortsættes. Side 6

7 Fortsat. Medicintilskudsnævnet foreslår at man giver klausuleret tilskud til Fentanyl plaster og Buprenorfin plaster i de 2 mindste doser, til patienter der ikke kan synke tabletter. Hvad sker der hvis lægemiddelstyrelsen holder fast i medicintilskudsnævnets forslag? Der sker det at patienter skal forsøges omlagt til anden medicin. Ofte er dette ikke en opgave, som praktiserende læge kan håndtere. Vi vil være nødt til at bede om en henvisning til smerteklinikken. Som aftalerne mellem regionerne og de private klinikker er i dag, er det ikke muligt at benytte de private klinikker til at hjælpe med omlægningen, hvis patienten allerede har haft kontakt til en offentlig eller privat klinik med samme sygdom. Rigtig mange af os vil derfor kun have køen til en offentlig tværfaglig smerteklinik at se frem til. Medicintilskudsnævnet mener, at lægen skal søge enkelttilskud til de patienter, der ikke tåler de præparater, der er tilskud til. Dette mener vi i FAKS, ikke er en god løsning. Det er ofte svært at få sin læge til at lave ansøgningen, vi skal selv lægge penge ud for medicinen i ansøgningsperioden, og endelig er der risikoen for at få et afslag. Denne revurdering vil ramme de svageste i samfundet både helbredsmæssigt og økonomisk. Jeg er personligt bange for, at mange i denne forbindelse vil miste den sidste kontakt til arbejdsmarkedet, mange vil droppe ud af deres behandling. Depression og angst er i forvejen en tro følgesvend til de kroniske smerter, mange vil ved en ny omlægning blive skubbet ud over kanten. Det vil koste nye indlæggelser, og et massivt pres på landets smerteklinikker med lange ventetider. Alt dette med massive samfundsmæssige omkostninger til følge. I FAKS arbejder vi intenst på at gøre opmærksom på alle de problemer, som en omlægning af velmedicinerede patienter vil give. Der er høringsfrist den 3. april Vil du fortælle din historie. Hvor lang tid du har været om at finde den medicin du bruger i dag? Hvad vil en medicinsk omlægning betyde for dig? Hvad er din holdning til hele denne revurderingssag? Send en mail til Det er vigtigt, at vi får din historie. Ved vores henvendelser til beslutningstagerne er det vigtigt at kunne referere til mennesket bag, der bliver ramt. Pia Frederiksen, Formand for FAKS Side 7

8 Her er så min historie. Det var en Lørdag for 5 år siden. Solen skinnede ind af mit soveværelse vindue. Skulle på arbejdet og sprang ud af min seng. Så skete der noget forfærdeligt. Jeg besvimede af bare smerte. Vågnede i en ambulance. Kom på hospitalet. Det var mine ben, der var noget galt med. Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var galt, så de sendte mig hjem igen. Jeg arbejdede som servitrice, og der gik jeg jo meget, og knoklede som en gal. Det blev værre og værre med bentøjet og mine arme. Måtte ned på 4 timer, men det blev det ikke bedre af. Måtte til sidst sygmelde mig. Jeg røg fra den ene læge til den anden. Det var en forfærdelig tid(1 1/2). Kom så til sidst til en smerte læge på smerte klinik Valdemar i Ringsted. En smerte læge under søgte mig, og fandt ud af jeg havde Fibromyalgi (muskelgigt), slidgigt i knæ, arme, hænder lænd og en discopolaps. Min verden styrtede sammen, hvorfor ramte det mig og ikke min nabo. Kommunen var en ørken at finde ud af, jeg havde på et 1/2 år 8 forskellige sagsbehandlere, og den ene var mere uforskammet en den anden. Det skal siges at jeg sad i kørestol, nægtede af stå på mine ben, pga smerte. Komunen ville sende mig i arbejdsprøvning. Helt tosset efter min mening. Men jeg skulle igennem det. Jeg skulle til Næstved på Reva centret. Personalet var rystet over, at kommunen havde sendt mig af sted. Jeg skulle være der 3 timer om dagen. Men jeg lavede kun noget i ca. 15 minutter resten af tiden, lå jeg ned i et aflastnings rum. Jeg skulle være der i 8 uger, det var et smerte helvede. Men jeg skulle jo igennem det og det kom jeg så også. Kort tid efter fik jeg førtidspension. Det var en svær tid, jeg gik i møde. Men så kom der et lys punkt. Jeg kom på gigt hospitalet i Skælskør. Det var helt fantastisk. De fik mig ud ad min kørestol, jeg kan huske, jeg græd af glæde og mine medpatienter klappede af mig. Tiden gik, jeg fik flere og flere smerter, og lægerne kunne ikke finde de piller, jeg skulle have. Men til sidst lykkes det så. Jeg må sige at sundhedsvæsnet har været enestående, altid med et smil på læben, selvom de ikke var helt skarpe i, hvad fibromyalgi er for en størrelse. Hvis I vil vide noget om min sygdom, kan I gå ind på og læse om det. Ikke fordi jeg ikke vil fortælle om det, men det vil blive en længere roman. Jeg kan fortælle, hvordan jeg har det. Som sagt har jeg rigtig mange smerter, selvom jeg får medicin. Det klipper og klapper inde i min krop. Ved berøring er det som at få glasskår op af kroppen, når jeg går, er det som af gå på spidse søm/glas skår. Man bliver med tiden også følelsesløs. Hvordan tackler jeg mine smerter i hverdagen. Jeg går til træning 3 gange om ugen, ca min. af gangen. Side 8 Fortsættes...

9 Fortsat... Det er meget hårdt for mig, men hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg ende i en kørestol, og det vil jeg naturligvis ikke, derfor træner jeg. Det er svært det med smerter, for hvordan takler vi dem. Det er jo forskelligt fra person til person. Men uanset hvad, kære medsøstre/brødre op med humøret, vi skal nok klare den bare vi står sammen. Ja det var min historie. De varmest hilsner fra Helle Mikkelsen Vordingborg afd. Kalundborg afdelingen. Vi holdt vores juleafslutning i Birkegårdens haver. Det var rigtig hyggeligt og vi var 9 der deltog. Vi startede med kaffe og æbleskiver/kage i de hyggelige lokaler i cafeen og gik derefter rundt og så alle lysene. Det er bare rigtig flot, haven er smykket med ca pærer der rammer det hele ind og spejler sig i vandet og som det ses kan man møde lidt af hvert på turen rundt. Vi startede med møder igen her den 11. januar 2012 og havde et flot fremmøde på 8 deltagere og igen den 25. januar var vi 6 deltagere. Så det er dejligt, at der er så flot fremmøde fra starten af året. Vi krydser fingre for det fortsætter. Vi har også planer om at deltage i forskellige arrangementer og foredrag igennem LOF, det første bliver et foredrag om pilgrimsvandring i Spanien. Vi fortsætter jo også med vores afspænding ½ time hver 4. uge. Positive hilsner Per og Elin Side 9

10 Central sensitivisering og tandlægeskræk af Lars Bye Møller For en del kroniske smertepatienter vækker tanken om at gå til tandlæge mere angst end hos de fleste. Dette skyldes ikke blot angsten for den akutte smerte, der afhængig af indgrebets karakter optræder i mere el mindre grad. Angsten drejer sig især om risikoen for, at de akutte smerter vedbliver og ændrer karakter til kroniske og måske ligefrem spreder sig. Det er især, når der skal bores eller laves kirurgiske indgreb, at denne risiko er til stede. Smerterne kan opstå lokalt ved det behandlede område, forværres i et område, hvor de var i forvejen eller opstå et helt tredje sted. Dette er desværre en reaktion, man ser hos visse grupper af kroniske smertepatienter. Central sensitivisering som man kalder mekanismen, dækker over en øget følsomhed af centralnervesystemet, hvis baggrund man stadigvæk forsøger at forstå til fulde. Meget tyder dog på, at det handler om en forstyrrelse af centralnervesystemets evne til at hæmme smertefulde stimuli. Det er lidt som, når kroppen reagerer på influenza. Alle sansestimuli indre som ydre bliver forstærket, og man bliver hypersensitiv overfor alt fra smerte til lyd og lys. Det er således ikke svært at forstå, hvorfor mange smertepatienter vælger at udsætte tandlægebesøget. Sammenholder man dette med den mundtørhed, der optræder hos en del, pga den smertestillende medicin de tager, er det blot et spørgsmål om tid, før det går rigtigt galt. Hvad nu hvis man i højere grad kunne undgå at bore. Ville det ikke bare være gode nyheder i særdeleshed for os kroniske smertepatienter? Nu er det ikke fordi, at jeg tror, at mennesker i almindelighed ser frem til deres tandlægebesøg. På listen over ting man helst vil undgå, ligger tandlægebesøget vel lige mellem det at skulle betale penge tilbage i skat og få en urinvejsundersøgelse. Lad mig slå det fast - ingen glæder sig over at skulle til tandlægen. Man skulle vel nærmest også være masochist for at se frem til at blive boret i alt imedens, man betaler i dyre domme for fornøjelsen. Hvis man så i det mindste stadigvæk fik et klistermærke eller sådan en lille plastfigur som hos skoletandlægen, se så var det det hele værd. "Lak kan erstatte tandlægens bor og plomber" Her er noget, der måske kunne være interessant for os kroniske smertepatienter, tænkte jeg, da jeg inde på København tandlægeskoles hjemmeside for nyligt opdagede følgende undersøgelse: Fortsættes.. Side 10

11 Fortsat. Projektet er et forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekt udført i et samarbejde mellem de kommunale tandplejer i Allerød, Gentofte, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje -Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Nordfyn samt Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Projektets deltagere mødes tirsdag den 20. april, for bl.a. at diskutere, hvordan den nye behandlingsstrategi bliver implementeret. Holder resultaterne, betyder det ikke kun, at mange mennesker med karies i fremtiden slipper for bor og bedøvelse, fortæller projektets leder, lektor, dr. odont. Vibeke Qvist fra Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. De undgår også at få udskiftet fyldninger, som ikke holder, en procedure, der hver gang svækker tanden. Ved i stedet at forsegle cariesangrebet, standser tandlægen sygdomsprocessen, og det syge væv under lakeringen får mulighed for at hele. SEAL-DK varsler et brud med tidligere behandlingsformer, og kan på sigt blive et kvantespring for tandsundheden. SEAL-DK er et eksempel på et samarbejde mellem de kommunale tandplejer og Tandlægeskole, der er inspirerende for både dem og os og til gavn for tandsundheden. Interview på Tandlægeskolen Jeg greb telefonen og ringede til projektets leder og lektor PH.D DR. Odont Vibeke Qvist og forklarede hende min interesse i emnet med udgangspunkt i kroniske smertepatienter og central sensitivisering. Hun var meget imødekommende, og vi aftalte et møde på tandlægeskolen. Vi fik os en spændende snak om studiet, der har varet 3,5 år og involverer 521 børn fra den kommunale tandpleje. Jeg fik illustreret projektets fremgangsmåde og forelagt data. Mindst mulig skade Ideen om så vidt muligt at undgå invasive indgreb tiltalte mig meget. Som Vibeke Quist, der har arbejdet med fyldningsterapi i mange år, fortalte mig, betyder det at bore nemlig, at man alt andet lige svækker tanden og sætter gang i en proces, der fremskynder tandens endeligt. Når man borer, kan det i øvrigt ikke undgås, at man fjerner noget af tandens raske væv. Hvis man i stedet for at bore stopper karies ved at forsegle med plast, stiller man således tanden og os patienter langt bedre. En gammel teknik, forfinet Metoden med at forsegle i stedet for at bore har faktisk været anvendt lige siden 70'- erne. Her brugte man forseglingsmetoden til at behandle overfladiske huller i tyggefladerne på børns 6 og 12 års tænder. Fortsættes. Side 11

12 Fortsat.. Til forskel fra dengang kan den metode, der i dag forskes i, anvendes til dybere huller, der er nået gennem tandens emalje og ind i tandbenet. Træerne vokser ikke ind i himmelen Det korte af det lange er dog, at behandlingsformen kun kan bruges på tændernes tyggeflader, da plastmaterialet ellers ikke har mulighed for at binde tilstrækkeligt godt til tandoverfladen. Metoden kan derfor kun bruges på de bagerste tænder, der har en tilstrækkelig tyggeflade. Huller i tændernes tyggeflader optræder langt hyppigst hos børn, der under de nye permanente tænders frembrud har svært ved at komme ordentligt til ved tandbørstningen. Desuden har mange voksne i dag allerede plastfyldninger fra tidligere boringer, på tyggefladen af de mest udsatte kindtænder. Derfor kommer behandlingsmetoden ikke til at gøre den store store forskel hos den nuværende voksne befolkning. Det vil altså også sige os kroniske smertepatienter. Vi vil dog forhåbentlig i fremtiden se flere voksne med tænder, der ikke er blevet boret i, hvis altså plastforseglingsmetoden viser sig så brugbar, som studiet her tyder på. Spar penge på tandbehandling på tandlægeskolen Jeg havde nu håbet at metoden i større udstrækning kunne bruges af os smertepatienter. Helt tomhændet gik jeg dog ikke hjem. Både Århus og Københavns tandlægeskole tilbyder nemlig tandbehandling, hvor man kan spare en del penge, hvis man er frisk på at lade sig behandle af de tandlægestuderende. Her følger en kort beskrivelse fra København tandlægeskoles hjemmeside af, hvem der kan behandles på Tandlægeskolen og, hvad dette koster. Yderligere information kan findes på hvor man skal gå ind under patientinformation. Odontologisk Institut > Patientinformation > Hvem kan behandles Hvem kan behandles på Tandlægeskolen? Alle over 18 år, der henvender sig, vil få en forundersøgelse samme dag, og der vil blive taget stilling til, om du kan blive indskrevet til behandling. Tandlægeskolen tager imod patienter til undersøgelse og kan påtage sig behandling af tænder, mundhule, kæber og kæbeled. Patientbehandling foregår som led i uddannelsen af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og udføres af studerende under opsyn af lærere. Side 12 Fortsættes..

13 Fortsat.. Ikke alle behandlinger kan udføres. Indskrivning til behandling afhænger bl.a. af, om de studerende kan lære tilstrækkeligt af netop den behandling, som de har brug for. Af hensyn til undervisningen er det nødvendigt, at alle behandlinger bliver udført fra grunden og ikke er for svære. Visse typer af behandlinger må derfor afvises, fordi de enten består i omlavninger, er for vanskelige eller for omfattende for de studerende. Da Tandlægeskolen ofte kun kan påtage sig noget af behandlingen, vil det derfor være vigtigt, at du går regelmæssigt til eftersyn hos din egen tandlæge, også imens du er patient på Tandlægeskolen. Efter afsluttet behandling, er det muligt senere at blive indskrevet igen til behandling på Tandlægeskolen. Du skal da henvende dig til hoved-modtagelsen til ny undersøgelse for at blive skrevet på venteliste. Hvad koster det? Egenbetaling for voksne patienter (fra ). Egenbetalingen deles nu i 4 typer, som er relateret til omfanget af behandlingerne: Engangsbehandlinger ~ akut behandling Kr. 200 Mindre behandlinger Kr. 200 Omfattende behandlinge Kr Behandlinger hvor Tandlægeskolen har teknik udgifter (kroner, broer etc) se under prisliste Med hensyn til betaling vil du blive informeret, inden behandlingen påbegyndes. Læs mere Odontologisk Institut - Tandlægeskolen Københavns Universitet Nørre Allé 20, 2200 København N Side 13

14 Offentlige tilskud til tandbehandling Af Pia Frederiksen og Lars Bye møller Mht. tandlægetilskud gælder overordnet sundhedsloven. Her eksisterer 166 der udelukkende giver tilskud til tandskader afledt af Sjøgrens syndrom og kræftbehandling Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. Stk. 2. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen. Er du folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt efter de gamle regler (før 2003) kan du muligvis få et helbredstillæg efter lov om social pension 14A. Helbredstillægget er indkomstbestemt. Er du kronisk smertepatient, der falder uden for ovennævnte personkreds, kan du alene søge enkelttilskudsydelser ifølge aktivloven 82. Det er vigtigt at bemærke, at ydelser efter denne paragraf også er indkomstbestemte. 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. I vejledningen til 82 er den økonomiske vurdering omtalt som følger: Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Støttemuligheder fra statens uddannelsesstøtte i form af stipendium og lån ligestilles i den forbindelse med en indtægt. Der kan ikke ydes hjælp til den del af udgiften, som dækkes af en privat forsikring, fx Sygeforsikring Danmark. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af ansøgerens og ægtefællens økonomiske forhold, herunder om ansøgeren har mulighed for selv at betale en del af udgiften. Side 14 Fortsættes...

15 Fortsat.. Gummiparagraffer Som det fremgår af det ovennævnte, er der altså ikke fastsat nogle faste beløb. Det vil sige, at det er mere el mindre op til den enkelte kommune og sagsbehandler at vurdere, om de økonomiske forhold levner plads til tandbehandling eller ej. Derfor vil man også kunne opleve at støde på folk, der har fået tildelt støtte under omstændigheder, hvor man måske selv har fået afslag. For det enkelte menneske der står og skal søge oplysninger om tilskud til tandbehandling, kan det være noget af en jungle at finde rundt i. F.eks. kan en paragraf, hvis ordlyd umiddelbart synes at passe på en selv, egentlig være tiltænkt en hel anden persongruppe. Man kan derfor ikke alene gå ud fra den enkelte paragrafs ordlyd uden at nærlæse de underliggende vejledninger. For kommunen og sagsbehandlerene kan det ligeledes være svært at finde rundt i diverse paragraffer og love. Dette skyldes som tidligere nævnt, at det i visse tilfælde er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fortolke paragrafferne. Derfor opfordrer vi de medlemmer, der ikke kan få hjælp via aktivloven 82 til at tage kontakt til deres sagsbehandler og få vished om, at alle muligheder er udtømt. Dokumentation Det tilrådes altid at lave en skriftlig forespørgsel, da dette kræver et skriftligt svar. Dette svar kan så efterfølgende ankes til det sociale nævn. Der er lange sagsbehandlingstider, og i lovgivningen er der desværre ikke fastsat nogen rammer for sagsbehandlingstiden, kun retningslinier. Hjælp FAKS til at hjælpe Vi ville fra FAKS side ønske at vi kunne give garanti for, at alt den information vi giver jer, er fuldstændig korrekt. Vi gør vores bedste, men fejl sniger sig ind, da vi ligesom jer er henvist til at søge oplysningerne hos de instanser, vi føler, vi kan stole på. Her støder vi til tider på modsatrettede og mangelfulde svar. Vi opfordrer derfor altid jer medlemmer til at komme med jeres viden. På den måde udnytter vi den store vidensbank, FAKS' medlemmer ligger inde med. Det offentlige systems præmisser Med den kompleksitet og uigennemsigtighed der i dag hersker indenfor offentlig lovgivning, træffes der mange beslutninger, der nok er værd at sætte spørgsmålstegn ved. Det offentlige system kan være meget tungt at finde rundt i. Det er delt op i mange dele, der hver især kræver helt særlig indsigt og specialviden, og derfor begås der fejl. Netop derfor er det også så vigtigt, at man kæmper for sin sag og får dokumentation for eventuelle afslag og sagsgang. Hvis der senere skulle opstå tvivl om berettigelse f.eks på baggrund af andre afsagte domme, vil man således kunne dokumentere sin sagsgang og dermed have mulighed for omvæltning. Fortsættes.. Side 15

16 Fortsat. Rettigheder er for de ressourcestærke Når systemet bliver stort og uigennemskueligt med mangel på tid og nærhed, kommer især de "svage" i samfundet i klemme. Dem der ikke forstår systemets præmisser og ikke har styrke og opbakning fra baglandet til at sætte sig ind i det tekniske lovstof eller betale en advokat for det. Frem for alt drejer det sig nemlig om ressourcer, når man skal trænge igennem til det offentlige. Alt for mange kroniske smertepatienter opgiver derfor kampen for deres rettigheder, fordi de simpelthen ikke har den fornødne energi eller baggrund for at opsøge viden. Dermed forsvinder opmærksomheden fra problemstillingerne, sammen med de skæbner der bærer rundt på dem. Samfundet får derfor aldrig øjene op for i dette tilfælde, de store tandproblemer mange smertepatienter bærer rundt på. På den måde bliver der aldrig lavet nogen ændringer. FAKS et talerør for dig til omverden. I foreningen FAKS er en af vores fornemste opgaver at give jer kroniske smertepatienter et talerør til omverden og formidle jeres historier. Vi opfordrer derfor alle jer medlemmer til at komme med jeres egne historier om tandbehandling og andre problemstillinger i almindelighed. På den ene side er det som forening vigtigt, at vi fremstår professionelle, og vi viser, at vi kan anskue problemstillingerne nuanceret og abstrahere fra det personlige. På den anden side er det det enkelte medlems erfaringer og oplevelser, der danner grundlag for foreningens dialog med omverden. Det kan hurtigt gå hen og fremstå en anelse abstrakt og teoretisk, hvis ikke vi har nogle konkrete tilfælde at læne os op ad. Hvis vi råber op om et eksisterende problem, som kun et par stykker af os tør tale åbent om, er det svært at fange omverdens opmærksomhed. Derfor har vi virkelig brug for, at I medlemmer kommer frem med jeres egne historier. På den måde ved vi også lige præcis, hvilke områder vi i FAKS skal ligge kræfter i at få belyst. På og kan der findes yderligere oplysninger om tilskud til tandbehandling og meget andet. De 10 gode råd til patienten om tandlægeskræk på side 13 stammer fra følgende kilde: Erik Friis-Hasché, Klinik for Psykologisk Behandling og Forskning, Odontologisk Institut, 2007 Tandlægebladet, nr 15, december 2007, side (PDF) Få det bedre med at gå til tandlæge (Tandlægeforeningen) Se rådene på næste side... Side 16

17 10 Gode Råd til patienten om tandlægeskræk (odontofobi) Angst for tandbehandling har mange udtryksformer og grader. Ofte har angsten noget at gøre med den måde, du tænker på. Ved at følge nogle enkle råd kan du være aktivt med til at forhindre, at den normale angst, ved almindelige tandbehandlinger, udarter sig til en alvorlig angst 1 For det første skal du erkende din angst og ikke gemme den af vejen. Det er ikke flovt at være bange, der er mange, der har det på samme måde som dig. 2 Vælg en tandlæge, der har forståelse for behandling af mennesker, der lider af angst for tandbehandling, og som du har sympati for. Fortæl om baggrunden for din angst, og hvad du er bange for. Hvis tandlægen ikke forstår dine problemer, så skift tandlæge. 3 Forbered dig til behandlingen ved at indøve afspændingsøvelser, som du skal bruge under behandlingen. Prøv om en walkman, discman eller MP3 afspiller, hvorpå der er indspillet speciel musik til afspænding, kan hjælpe dig. Eller brug din egen musik. 4 Mød altid veludhvilet og afstresset til behandling. Vælg helst behandlingstider om formiddagen og kom i god tid. 5 Gå regelmæssigt og hyppigt til tandlæge. Helst hver 3. måned. Overhold mødetidspunkterne fra gang til gang og meld ikke afbud. 6 Stil krav til tandlægen. Lav en aftale om, hvad behandlingen skal omfatte, hvordan den skal forløbe, hvor meget det haster, og hvor meget den skal koste. Sørg for at få de pauser under behandlingen, som du behøver. 7 Fortæl tandlægen, når du er bange, og når det gør ondt. Hvis du sveder i hænderne, så bed om en serviet og få dem tørret. 8 Hvis du ikke kan klare det, så bed om en lokalbedøvelse eller lattergas. Det kan også være nødvendigt at få et beroligende middel inden behandlingen. 9 Det kan ofte være en god idé at følge med i behandlingen. Derfor er det i orden at bede tandlægen om et håndspejl, så du selv kan se, hvad der bliver lavet. 10 Spørg altid, hvis der er noget i behandlingen, du ikke forstår, eller noget du vil vide nærmere besked om. Find yderligere information på Side 17

18 Dårligt helbred med dårlige tænder De fleste vil helst være foruden dårlig ånde og høje tandlægeregninger. Det er der råd for, og når du er sluppet af med den dårlige ånde og på sigt også overtrækket på bankkontoen, kan du glæde dig over et bedre helbred. Der er nemlig ingen tvivl om, at mundens helbredstilstand hænger nøje sammen med resten af kroppens helbred, det har jeg selv oplevet i gennem mange år, med stort forbrug af smertemedicin for kroniske smerter. For det handler om bakteriemængden. Hvis man kæmper mod bakterier i munden, er der færre ressourcer til at bekæmpe bakterier i resten af kroppen. Årsagen til den dårlige mundhygiejne er både de manglende kræfter, vi oplever på grund af vores smerter, samt den mundtørhed der kommer, som en bivirkning af vores medicin. Sådan var det i mit tilfælde, men en dag kom jeg til en læge, som sagde til mig, at hvis jeg ikke fik lavet mine tænder, ville jeg få flere problemer med mit helbred. Der er en stor sammenhæng mellem vores immunforsvar og vores tænder, han brugte meget tid på at fortælle om, hvad det betyder. Da vi var færdige med samtalen, sagde han, at hvis jeg fik brug for hjælp, skulle jeg bare ringe til ham. Da jeg kom hjem, tog jeg til en tandplejer, og sammen med en tandlæge fik jeg lavet en oversigt over, hvad det ville koste, prisen var ca kr. Hvor skulle jeg kunne skaffe så mange penge fra til det? Jeg søgte på nettet og fandt ud af at man kunne få hjælp ved at søge kommunen. Det prøvede jeg men fik afslag. Da jeg kommer ind til lægen næste gang, fortalte jeg ham, hvad jeg havde gjort, og om det afslag jeg havde fået. Han sagde, at han ville skrive en anbefaling, og at det var medicin, der var årsagen til de dårlige tænder. Han understregede at det var vigtigt for mit helbred at få de tænder lavet, og en ny ansøgning blev sendt til kommunen. Der gik 5 uger, og jeg fik besked fra kommunen, at jeg skulle indhente et nyt tilbud om reparationen af mine tænder. Derefter ville de betale regningen for at få lavet mine tænder. Det var de lægelige oplysninger, der gjorde udslaget. Alt tyder på, at det kun kunne være medicin, der havde ødelagt mine tænder, og at det havde en stor betydning for mit helbred at få udbedret skaderne. Derefter gik vi i gang med det arbejde der skulle gøres. Tandlæge og tandtekniker havde et godt samarbejde omkring det, og jeg er glad for, at der var en, der oplyste mig om betydningen af, hvor vigtig det er at have sunde tænder. Bent, Vordingborg afdeling. Side 18

19 EN GOD OG EN DÅRLIG NYHED Desværre er lokalafdelingen i Bramming lukket her ved årsskiftet. Den gode nyhed er, at Susanne Tjørnelund og Betina Schmidt åbner en afdeling i Ribe. Da FAKS i sin tid åbnede i området, var det i Ribe. Sidste år var der mange medlemmer fra Bramming, så derfor flyttede afdelingen dertil, men nu er den altså lukket. Vi ved, at der var medlemmer fra Ribe området, der var kede af flytningen, men nu kan vi så glæde dem med, at afdelingen flytter tilbage. Vi er i skrivende stund ved at få de formelle ting på plads. Vi ved, at møderne vil finde sted i ulige uger kl Kontaktpersonerne vil gerne oplyse dig om, hvornår de åbner, du kan se bagerst i bladet, hvordan du kontakter dem. I FAKS ser vi frem til et godt samarbejde med Susanne og Betina. Birthe Omdahl HUSK Så er det igen tid at betale det årlige kontingent. Kontingentet er igen i år 180,- Beløbet bedes venligst betalt på vedlagte girokort inden den 1. marts Jeg håber, at I alle stadig vil støtte foreningen. Lige nu er det vigtigere end nogen sinde, at vi står sammen, hvis vi rent politisk vil forsøge at komme igennem med ændringer af smertepatienternes vilkår. På forhånd tak Pia Frederiksen, Formand for FAKS PS. Billedet der er brugt her, er forsiden fra en bog. Side 19

20 Hovedkontor: Urtehaven 76, kld., 2500 Valby, tlf REGION HOVEDSTADEN Brøndby Strand: Kontaktperson: Birthe Omdahl tlf.: Rheumhus Albjergparken Brøndby Strand Åbningstid: tirsdage kl. 10:00 14:00 Valby: Kontaktpersoner: Birthe Omdahl tlf.: LOKALAFDELINGER: REGION SJÆLLAND: Storstrøm: Kontaktpersoner: Bent Ejlert Hansen Tlf.: /Mobil: Rainer Ruge Langebækgade 31c 4772 Langebæk tlf / mobil Helle Mikkelsen Tlf: Hjortsøgaardvej Kalvehave Åbningstid: 1. ondag i måneden Unge i storstrøm Heidi Markdanner tlf Urtehaven 76, kld Valby Åbningstid: mandage kl. 12:00 16:00 Side 20 FAKS-UNGDOM: Kontaktpersoner: Lars Bye Møller Tlf: Andreas Robenhagen Tlf: Stella Line Hansen Kalundborg: PÅRØRENDE-GRUPPEN: Kontaktperson: Elin Wulff Kristiansen Se Kalundborg afdelingen Kontaktpersoner: Per Kristiansen & Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Toftevej Kalundborg Åbningstid: onsdage I lige uger kl. 18:30 20:30

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge NR. 37 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en almindelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kontaktpersoner, bestyrelse og formand på temadage. No. 4 2011

Kontaktpersoner, bestyrelse og formand på temadage. No. 4 2011 Kontaktpersoner, bestyrelse og formand på temadage. No. 4 2011 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Elin Wulff

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider.

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Sundhedsstyrelsen Att: Elisabeth Thomsen Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg har været med i nogle år nu, og aldrig har der været så mange henvendelser, og så meget nyt vedr. smerter. Jeg vil

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere