No Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10"

Transkript

1 No Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10

2 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: Hjemmeside: Redaktion: Elin Wulff Kristiansen & Per Kristiansen, Birthe Omdahl & Lars Bye Møller Indlæg til næste blad kan sendes til: eller pr. post til: FAKS v/ Elin Wulff Kristiansen Toftevej 2, 4400 Kalundborg Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bladet udkommer ca. 4 gange årligt Oplag nr.: 1/2012 Sidste frist for indlæg til næste nummer er: Næste blad udkommer: Maj 2012 Kontingent: kr. 180,00 om året. Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Lederen Side 4: Indkaldelse til generalforsamling Side 5: Personlig historie Side 6: Besøg på glyptoteket + Status for Revurdering Side 8: Personlig historie Side 9: Kalundborg afdelingen Side 10: Tema om tænder Side 19: Nyt + HUSK Side 20: Kontaktpersoner mv. Side 24: Bagside Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Februar Maj August November Deadlines vil være: 29. april juli oktober januar 2013 Deadlines skal overholdes!! Indlæg til bladet, modtages gerne løbende. Indlæg der modtages efter deadline kommer først i næste udgave! Side 2

3 LEDEREN Kære alle sammen. Så er endnu et år gået, og jeg vil starte med at ønske alle vores medlemmer, deres pårørende og vores samarbejdspartnere et rigtig godt og lykkebringende nytår har været præget af megen snak om revurdering af tilskud til vores smertemedicin. 3. januar i år var det alvor. Andet sted i bladet vil du kunne finde en artikel om, hvor langt hele denne proces er. Personligt er jeg rystet over, at alle de indsigelser der er kommet i den første høringsfase, fuldstændig er blevet ignoreret. Det er skræmmende udsigter vi smertepatienter har at se frem til. Skulle lægemiddelstyrelsen holde fast i medicintilskudsnævnets indstilling, kunne jeg være bange for at Danmark ender med at være et medicinsk u-land. Man har alene beholdt tilskud til det ældste præparat med flest bivirkninger til svære smerter. Al den nyere medicin med bedre effekt og færre bivirkninger har man tænkt sig at fjerne tilskud fra. Vil det betyde, at medicinindustrien på sigt opgiver at markedsføre de sidste nye præparater i Danmark? Vil det betyde, at vi patienter ikke længere vil få gavn af den nyeste smerteforskning og dermed ny og bedre smertelindring? Arbejdet med den nye selvhjælpsguide skrider frem. Teksten er ved at være på plads. Det har været en god og spændende proces. Tak for alle de input der er kommet. Det er meningen, at guiden skal give gode råd, der kan bruges af nydiagnosticerede smertepatienter. Derfor er det også vigtigt, at rådene kommer fra patienter, der selv har prøvet smerterne på egen krop. Vi forventer at guiden er færdig i starten af april. I dette nummer af bladet finder I også indkaldelsen til årets generalforsamling. Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med. Har du lyst til at involvere dig i bestyrelsesarbejdet, så kontakt en af os og få en snak om, hvad det indebærer. Til sidst vil jeg blot endnu engang opfordre jer alle til at komme ud af busken og komme med forslag og kommentarer til FAKS. Er der noget, vi kan gøre bedre? Er der nogen emner I kunne tænke jer at vi skrev om på hjemmesiden eller her i bladet? Har I forslag til arrangementer? Sker der noget i dit lokalområde som kunne have interesse for os alle? Jeg ser frem til et spændende 2012, endnu engang rigtig godt nytår. Pia Frederiksen, formand for FAKS Side 3

4 DAGSORDEN: Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Onsdag, den 21. marts 2012 kl Urtehaven 76 Kld Valby 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Valg til hovedbestyrelse a.formand Pia Frederiksen (modtager genvalg) b.bestyrelsesmedlemmer: Bent Ejlert Hansen og Birthe Omdahl (modtager begge genvalg) 6. Valg af suppleanter (2-4 stk) 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 29. februar, indkomne forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive tilsendt kontaktpersonerne for lokalafdelingerne, og blive offentliggjort på vores hjemmeside) 9. Eventuelt. Regnskabet og evt. indkomne forslag vil være tilgængelige på vores hjemmeside senest den. 13. marts. Har du ikke adgang til en computer og ønsker du kopi af regnskab og indkomne forslag tilsendt pr. brev, kontakt da din lokalafdeling eller formand Pia Frederiksen på tlf eller mail Side 4

5 En historie af Pia Lorentzen Der er nu et år siden at jeg fik meddelelsen om at jeg skulle overgå til førtidspension. Umiddelbart en god besked at få, fordi man har hørt så mange grumme ting om selve processen at få gennemført en pensionssag. Min sag tog 4 mdr. og gik gnidningsløst igennem. Jeg fik oven i købet en masse råd undervejs om, hvordan jeg lettere kom igennem den proces der lå foran mig. Da glæden så havde lagt sig, kom reaktionen på, at der nu på skrift stod, at jeg var uarbejdsdygtig. At det aldrig ville blive anderledes og at en hver form for træning måtte anses for vedligeholdelsestræning, for det ville ikke ændre min situation. Efter sådan en besked, er der f svært at holde motivationen for at træne, så det gik lidt i stå. Og så kom processen ellers med at finde mig selv. Mig der i den grad har søgt anerkendelse i mit job som ssh er. Hvad skulle jeg nu bruges til. Jeg havde allerede meldt mig ind i FAKS og tænkte, at det var her, jeg skulle bruges. Derfor stillede jeg op til bestyrelsen og blev til generalforsamlingen stemt ind. Det har jeg været glad for, og det giver mig rigtig meget. Og kan se at jeg denne vej kan bruge energi på at hjælpe andre i samme situation. Samtidig stiftede jeg bekendtskab med kurset lær at lev, med kronisk sygdom Det er et super godt kursus, og jeg tænkte, det vil jeg også undervise i. Så jeg meldte mig som kommende underviser og har her i december modtaget mit certifikat på at jeg må undervise. Der er flere kurser indenfor dette område, og jeg regner med, at jeg skal i gang med lær at takle kroniske smerter. Det der er så godt ved disse kurser er, at det er kronikere eller pårørende der underviser. Det vil sige det er folk der virkelig forstår, hvilke problemstillinger kursisterne sidder med. Det gør det nemmere for mig som underviser at møde kursisterne, der hvor de er. Fordi man ofte selv har været, der hvor kursisterne er følelsesmæssigt, eller er der måske lige nu. Udover at undervise og lave foreningsarbejde for FAKS, så købte jeg mig sidste år en hund. En lille cairn terrier. Jeg var godt klar over, at hvis jeg daglig skulle have mine gåture i naturen, var jeg nød til at have noget, der skulle få mig af sted. Også på dage med regnvejr. Jeg har valgt en hund der ikke er meget afhængig af motion, for jeg har stadig dårlige dage, hvor det er meget korte ture Det gør dog, at jeg med sikkerhed kommer ud i den friske og til tider våde luft hver dag. Jeg tror de fleste med kroniske smerter kender til problemstillingen med at i dag bliver jeg bare inde og har ondt af mig selv, de dage har jeg også, men så kigger jeg på min hund. Den kan jo ikke gøre for det, og så tager jeg mig sammen og lufter ham. Det giver en stor selvtilfredsstillelse, en glad hund, og kan varmt anbefales til folk, der har mulighed for det Alt i alt har jeg fundet min plads i livet igen. Det har været et hårdt år, og det var en svær pille at sluge. Jeg er dog nået så langt, at jeg har anerkendt, at jeg ikke kan arbejde mere. At jeg aldrig bliver fri for smerter. Jeg kommer aldrig til at acceptere det, for jeg syntes stadig, at det er noget møg og ret så uretfærdigt at, det skulle ramme lige mig. Men min dagligdag fungerer godt og jeg ved, hvor jeg skal ringe til, når jeg ud over de kroniske smerter har ondt i livet. Så har jeg mine kontaktpersoner i FAKS. Og dem ville jeg ikke have mødt, hvis det ikke var for sygdommen. Så jeg kan nu se, at jeg har meget at være taknemlig for. Hilsen Pia Side 5

6 Besøg på glyptoteket Franske impressionister, etrusker, mumier og kronprinsesse Mary. Hvad man dog ikke kan opleve på en tur i november til Ny Carlsberg Glyptotek. Kustoderne på stedet er meget venlige og hjælpsomme. Der var stor forståelse for, at vi havde gangbesværede med, og vi fik al den hjælp vi kunne bede om. Vi fik lov at spise vores medbragte frokost i vinterhaven, hvor vi senere også drak en kop kaffe med dejlig kage til. Efter at have set de franske impressionisters værker, var det kaffetid. På vejen fik vi dog et lille tip om at der var royalt besøg på vej. Det drejede sig om en gymnasieklasse, der havde lavet et projekt der skulle fremlægges for Kulturministeren og Kronprinsesse Mary. Så vi slog os ned i vinterhaven og fik da også et glimt af de kendte med blomster og det hele. Et lille fint krydderi på en god dag. Efter kaffedrikkeriet var vi nogle stykker der ikke havde fået kultur nok, så vi tog lige etruskerne, mumierne og middelhavshorisonten med. Efter ca. 5 timer drog en meget træt flok tilbage til hovedbanegården. Tak til alle der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig dag. Pia. Brøndby Str. afd. Status for revurdering af tilskud på Opioider. Medicintilskudsnævnet er den 3. januar kommet med deres forslag, der nu er lagt til høring. Dette forslag er mildest talt en katastrofe. Hvis ikke lægemiddelstyrelsen vil lytte til de indsigelser, der kommer fra både os patienter, fra smertelægerne, fra industrien og fra enkelte politikere, så er vi ilde stedt. Til stærke smerte foreslår man alene at beholde tilskud til morfin. Til svage smerter beholder man tilskud til Tramadol og Kodein. Endelig beholder man tilskud til Metadon, hvilket virkelig kan give problemer, hvis de praktiserende læger begynder at udskrive det. Metadon er toksisk, altså giftigt, og det er alene specialister der bør udskrive Metadon, og patienter bør overvåges nøje under indtrapningen. Klausuleret tilskud er, når den behandlende læge umiddelbart kan afgøre, om hans patient skal have tilskud til et præparat. Fortsættes. Side 6

7 Fortsat. Medicintilskudsnævnet foreslår at man giver klausuleret tilskud til Fentanyl plaster og Buprenorfin plaster i de 2 mindste doser, til patienter der ikke kan synke tabletter. Hvad sker der hvis lægemiddelstyrelsen holder fast i medicintilskudsnævnets forslag? Der sker det at patienter skal forsøges omlagt til anden medicin. Ofte er dette ikke en opgave, som praktiserende læge kan håndtere. Vi vil være nødt til at bede om en henvisning til smerteklinikken. Som aftalerne mellem regionerne og de private klinikker er i dag, er det ikke muligt at benytte de private klinikker til at hjælpe med omlægningen, hvis patienten allerede har haft kontakt til en offentlig eller privat klinik med samme sygdom. Rigtig mange af os vil derfor kun have køen til en offentlig tværfaglig smerteklinik at se frem til. Medicintilskudsnævnet mener, at lægen skal søge enkelttilskud til de patienter, der ikke tåler de præparater, der er tilskud til. Dette mener vi i FAKS, ikke er en god løsning. Det er ofte svært at få sin læge til at lave ansøgningen, vi skal selv lægge penge ud for medicinen i ansøgningsperioden, og endelig er der risikoen for at få et afslag. Denne revurdering vil ramme de svageste i samfundet både helbredsmæssigt og økonomisk. Jeg er personligt bange for, at mange i denne forbindelse vil miste den sidste kontakt til arbejdsmarkedet, mange vil droppe ud af deres behandling. Depression og angst er i forvejen en tro følgesvend til de kroniske smerter, mange vil ved en ny omlægning blive skubbet ud over kanten. Det vil koste nye indlæggelser, og et massivt pres på landets smerteklinikker med lange ventetider. Alt dette med massive samfundsmæssige omkostninger til følge. I FAKS arbejder vi intenst på at gøre opmærksom på alle de problemer, som en omlægning af velmedicinerede patienter vil give. Der er høringsfrist den 3. april Vil du fortælle din historie. Hvor lang tid du har været om at finde den medicin du bruger i dag? Hvad vil en medicinsk omlægning betyde for dig? Hvad er din holdning til hele denne revurderingssag? Send en mail til Det er vigtigt, at vi får din historie. Ved vores henvendelser til beslutningstagerne er det vigtigt at kunne referere til mennesket bag, der bliver ramt. Pia Frederiksen, Formand for FAKS Side 7

8 Her er så min historie. Det var en Lørdag for 5 år siden. Solen skinnede ind af mit soveværelse vindue. Skulle på arbejdet og sprang ud af min seng. Så skete der noget forfærdeligt. Jeg besvimede af bare smerte. Vågnede i en ambulance. Kom på hospitalet. Det var mine ben, der var noget galt med. Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var galt, så de sendte mig hjem igen. Jeg arbejdede som servitrice, og der gik jeg jo meget, og knoklede som en gal. Det blev værre og værre med bentøjet og mine arme. Måtte ned på 4 timer, men det blev det ikke bedre af. Måtte til sidst sygmelde mig. Jeg røg fra den ene læge til den anden. Det var en forfærdelig tid(1 1/2). Kom så til sidst til en smerte læge på smerte klinik Valdemar i Ringsted. En smerte læge under søgte mig, og fandt ud af jeg havde Fibromyalgi (muskelgigt), slidgigt i knæ, arme, hænder lænd og en discopolaps. Min verden styrtede sammen, hvorfor ramte det mig og ikke min nabo. Kommunen var en ørken at finde ud af, jeg havde på et 1/2 år 8 forskellige sagsbehandlere, og den ene var mere uforskammet en den anden. Det skal siges at jeg sad i kørestol, nægtede af stå på mine ben, pga smerte. Komunen ville sende mig i arbejdsprøvning. Helt tosset efter min mening. Men jeg skulle igennem det. Jeg skulle til Næstved på Reva centret. Personalet var rystet over, at kommunen havde sendt mig af sted. Jeg skulle være der 3 timer om dagen. Men jeg lavede kun noget i ca. 15 minutter resten af tiden, lå jeg ned i et aflastnings rum. Jeg skulle være der i 8 uger, det var et smerte helvede. Men jeg skulle jo igennem det og det kom jeg så også. Kort tid efter fik jeg førtidspension. Det var en svær tid, jeg gik i møde. Men så kom der et lys punkt. Jeg kom på gigt hospitalet i Skælskør. Det var helt fantastisk. De fik mig ud ad min kørestol, jeg kan huske, jeg græd af glæde og mine medpatienter klappede af mig. Tiden gik, jeg fik flere og flere smerter, og lægerne kunne ikke finde de piller, jeg skulle have. Men til sidst lykkes det så. Jeg må sige at sundhedsvæsnet har været enestående, altid med et smil på læben, selvom de ikke var helt skarpe i, hvad fibromyalgi er for en størrelse. Hvis I vil vide noget om min sygdom, kan I gå ind på og læse om det. Ikke fordi jeg ikke vil fortælle om det, men det vil blive en længere roman. Jeg kan fortælle, hvordan jeg har det. Som sagt har jeg rigtig mange smerter, selvom jeg får medicin. Det klipper og klapper inde i min krop. Ved berøring er det som at få glasskår op af kroppen, når jeg går, er det som af gå på spidse søm/glas skår. Man bliver med tiden også følelsesløs. Hvordan tackler jeg mine smerter i hverdagen. Jeg går til træning 3 gange om ugen, ca min. af gangen. Side 8 Fortsættes...

9 Fortsat... Det er meget hårdt for mig, men hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg ende i en kørestol, og det vil jeg naturligvis ikke, derfor træner jeg. Det er svært det med smerter, for hvordan takler vi dem. Det er jo forskelligt fra person til person. Men uanset hvad, kære medsøstre/brødre op med humøret, vi skal nok klare den bare vi står sammen. Ja det var min historie. De varmest hilsner fra Helle Mikkelsen Vordingborg afd. Kalundborg afdelingen. Vi holdt vores juleafslutning i Birkegårdens haver. Det var rigtig hyggeligt og vi var 9 der deltog. Vi startede med kaffe og æbleskiver/kage i de hyggelige lokaler i cafeen og gik derefter rundt og så alle lysene. Det er bare rigtig flot, haven er smykket med ca pærer der rammer det hele ind og spejler sig i vandet og som det ses kan man møde lidt af hvert på turen rundt. Vi startede med møder igen her den 11. januar 2012 og havde et flot fremmøde på 8 deltagere og igen den 25. januar var vi 6 deltagere. Så det er dejligt, at der er så flot fremmøde fra starten af året. Vi krydser fingre for det fortsætter. Vi har også planer om at deltage i forskellige arrangementer og foredrag igennem LOF, det første bliver et foredrag om pilgrimsvandring i Spanien. Vi fortsætter jo også med vores afspænding ½ time hver 4. uge. Positive hilsner Per og Elin Side 9

10 Central sensitivisering og tandlægeskræk af Lars Bye Møller For en del kroniske smertepatienter vækker tanken om at gå til tandlæge mere angst end hos de fleste. Dette skyldes ikke blot angsten for den akutte smerte, der afhængig af indgrebets karakter optræder i mere el mindre grad. Angsten drejer sig især om risikoen for, at de akutte smerter vedbliver og ændrer karakter til kroniske og måske ligefrem spreder sig. Det er især, når der skal bores eller laves kirurgiske indgreb, at denne risiko er til stede. Smerterne kan opstå lokalt ved det behandlede område, forværres i et område, hvor de var i forvejen eller opstå et helt tredje sted. Dette er desværre en reaktion, man ser hos visse grupper af kroniske smertepatienter. Central sensitivisering som man kalder mekanismen, dækker over en øget følsomhed af centralnervesystemet, hvis baggrund man stadigvæk forsøger at forstå til fulde. Meget tyder dog på, at det handler om en forstyrrelse af centralnervesystemets evne til at hæmme smertefulde stimuli. Det er lidt som, når kroppen reagerer på influenza. Alle sansestimuli indre som ydre bliver forstærket, og man bliver hypersensitiv overfor alt fra smerte til lyd og lys. Det er således ikke svært at forstå, hvorfor mange smertepatienter vælger at udsætte tandlægebesøget. Sammenholder man dette med den mundtørhed, der optræder hos en del, pga den smertestillende medicin de tager, er det blot et spørgsmål om tid, før det går rigtigt galt. Hvad nu hvis man i højere grad kunne undgå at bore. Ville det ikke bare være gode nyheder i særdeleshed for os kroniske smertepatienter? Nu er det ikke fordi, at jeg tror, at mennesker i almindelighed ser frem til deres tandlægebesøg. På listen over ting man helst vil undgå, ligger tandlægebesøget vel lige mellem det at skulle betale penge tilbage i skat og få en urinvejsundersøgelse. Lad mig slå det fast - ingen glæder sig over at skulle til tandlægen. Man skulle vel nærmest også være masochist for at se frem til at blive boret i alt imedens, man betaler i dyre domme for fornøjelsen. Hvis man så i det mindste stadigvæk fik et klistermærke eller sådan en lille plastfigur som hos skoletandlægen, se så var det det hele værd. "Lak kan erstatte tandlægens bor og plomber" Her er noget, der måske kunne være interessant for os kroniske smertepatienter, tænkte jeg, da jeg inde på København tandlægeskoles hjemmeside for nyligt opdagede følgende undersøgelse: Fortsættes.. Side 10

11 Fortsat. Projektet er et forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekt udført i et samarbejde mellem de kommunale tandplejer i Allerød, Gentofte, Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje -Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Nordfyn samt Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Projektets deltagere mødes tirsdag den 20. april, for bl.a. at diskutere, hvordan den nye behandlingsstrategi bliver implementeret. Holder resultaterne, betyder det ikke kun, at mange mennesker med karies i fremtiden slipper for bor og bedøvelse, fortæller projektets leder, lektor, dr. odont. Vibeke Qvist fra Odontologisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. De undgår også at få udskiftet fyldninger, som ikke holder, en procedure, der hver gang svækker tanden. Ved i stedet at forsegle cariesangrebet, standser tandlægen sygdomsprocessen, og det syge væv under lakeringen får mulighed for at hele. SEAL-DK varsler et brud med tidligere behandlingsformer, og kan på sigt blive et kvantespring for tandsundheden. SEAL-DK er et eksempel på et samarbejde mellem de kommunale tandplejer og Tandlægeskole, der er inspirerende for både dem og os og til gavn for tandsundheden. Interview på Tandlægeskolen Jeg greb telefonen og ringede til projektets leder og lektor PH.D DR. Odont Vibeke Qvist og forklarede hende min interesse i emnet med udgangspunkt i kroniske smertepatienter og central sensitivisering. Hun var meget imødekommende, og vi aftalte et møde på tandlægeskolen. Vi fik os en spændende snak om studiet, der har varet 3,5 år og involverer 521 børn fra den kommunale tandpleje. Jeg fik illustreret projektets fremgangsmåde og forelagt data. Mindst mulig skade Ideen om så vidt muligt at undgå invasive indgreb tiltalte mig meget. Som Vibeke Quist, der har arbejdet med fyldningsterapi i mange år, fortalte mig, betyder det at bore nemlig, at man alt andet lige svækker tanden og sætter gang i en proces, der fremskynder tandens endeligt. Når man borer, kan det i øvrigt ikke undgås, at man fjerner noget af tandens raske væv. Hvis man i stedet for at bore stopper karies ved at forsegle med plast, stiller man således tanden og os patienter langt bedre. En gammel teknik, forfinet Metoden med at forsegle i stedet for at bore har faktisk været anvendt lige siden 70'- erne. Her brugte man forseglingsmetoden til at behandle overfladiske huller i tyggefladerne på børns 6 og 12 års tænder. Fortsættes. Side 11

12 Fortsat.. Til forskel fra dengang kan den metode, der i dag forskes i, anvendes til dybere huller, der er nået gennem tandens emalje og ind i tandbenet. Træerne vokser ikke ind i himmelen Det korte af det lange er dog, at behandlingsformen kun kan bruges på tændernes tyggeflader, da plastmaterialet ellers ikke har mulighed for at binde tilstrækkeligt godt til tandoverfladen. Metoden kan derfor kun bruges på de bagerste tænder, der har en tilstrækkelig tyggeflade. Huller i tændernes tyggeflader optræder langt hyppigst hos børn, der under de nye permanente tænders frembrud har svært ved at komme ordentligt til ved tandbørstningen. Desuden har mange voksne i dag allerede plastfyldninger fra tidligere boringer, på tyggefladen af de mest udsatte kindtænder. Derfor kommer behandlingsmetoden ikke til at gøre den store store forskel hos den nuværende voksne befolkning. Det vil altså også sige os kroniske smertepatienter. Vi vil dog forhåbentlig i fremtiden se flere voksne med tænder, der ikke er blevet boret i, hvis altså plastforseglingsmetoden viser sig så brugbar, som studiet her tyder på. Spar penge på tandbehandling på tandlægeskolen Jeg havde nu håbet at metoden i større udstrækning kunne bruges af os smertepatienter. Helt tomhændet gik jeg dog ikke hjem. Både Århus og Københavns tandlægeskole tilbyder nemlig tandbehandling, hvor man kan spare en del penge, hvis man er frisk på at lade sig behandle af de tandlægestuderende. Her følger en kort beskrivelse fra København tandlægeskoles hjemmeside af, hvem der kan behandles på Tandlægeskolen og, hvad dette koster. Yderligere information kan findes på hvor man skal gå ind under patientinformation. Odontologisk Institut > Patientinformation > Hvem kan behandles Hvem kan behandles på Tandlægeskolen? Alle over 18 år, der henvender sig, vil få en forundersøgelse samme dag, og der vil blive taget stilling til, om du kan blive indskrevet til behandling. Tandlægeskolen tager imod patienter til undersøgelse og kan påtage sig behandling af tænder, mundhule, kæber og kæbeled. Patientbehandling foregår som led i uddannelsen af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og udføres af studerende under opsyn af lærere. Side 12 Fortsættes..

13 Fortsat.. Ikke alle behandlinger kan udføres. Indskrivning til behandling afhænger bl.a. af, om de studerende kan lære tilstrækkeligt af netop den behandling, som de har brug for. Af hensyn til undervisningen er det nødvendigt, at alle behandlinger bliver udført fra grunden og ikke er for svære. Visse typer af behandlinger må derfor afvises, fordi de enten består i omlavninger, er for vanskelige eller for omfattende for de studerende. Da Tandlægeskolen ofte kun kan påtage sig noget af behandlingen, vil det derfor være vigtigt, at du går regelmæssigt til eftersyn hos din egen tandlæge, også imens du er patient på Tandlægeskolen. Efter afsluttet behandling, er det muligt senere at blive indskrevet igen til behandling på Tandlægeskolen. Du skal da henvende dig til hoved-modtagelsen til ny undersøgelse for at blive skrevet på venteliste. Hvad koster det? Egenbetaling for voksne patienter (fra ). Egenbetalingen deles nu i 4 typer, som er relateret til omfanget af behandlingerne: Engangsbehandlinger ~ akut behandling Kr. 200 Mindre behandlinger Kr. 200 Omfattende behandlinge Kr Behandlinger hvor Tandlægeskolen har teknik udgifter (kroner, broer etc) se under prisliste Med hensyn til betaling vil du blive informeret, inden behandlingen påbegyndes. Læs mere Odontologisk Institut - Tandlægeskolen Københavns Universitet Nørre Allé 20, 2200 København N Side 13

14 Offentlige tilskud til tandbehandling Af Pia Frederiksen og Lars Bye møller Mht. tandlægetilskud gælder overordnet sundhedsloven. Her eksisterer 166 der udelukkende giver tilskud til tandskader afledt af Sjøgrens syndrom og kræftbehandling Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. Stk. 2. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder for størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen. Er du folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt efter de gamle regler (før 2003) kan du muligvis få et helbredstillæg efter lov om social pension 14A. Helbredstillægget er indkomstbestemt. Er du kronisk smertepatient, der falder uden for ovennævnte personkreds, kan du alene søge enkelttilskudsydelser ifølge aktivloven 82. Det er vigtigt at bemærke, at ydelser efter denne paragraf også er indkomstbestemte. 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. I vejledningen til 82 er den økonomiske vurdering omtalt som følger: Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Støttemuligheder fra statens uddannelsesstøtte i form af stipendium og lån ligestilles i den forbindelse med en indtægt. Der kan ikke ydes hjælp til den del af udgiften, som dækkes af en privat forsikring, fx Sygeforsikring Danmark. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af ansøgerens og ægtefællens økonomiske forhold, herunder om ansøgeren har mulighed for selv at betale en del af udgiften. Side 14 Fortsættes...

15 Fortsat.. Gummiparagraffer Som det fremgår af det ovennævnte, er der altså ikke fastsat nogle faste beløb. Det vil sige, at det er mere el mindre op til den enkelte kommune og sagsbehandler at vurdere, om de økonomiske forhold levner plads til tandbehandling eller ej. Derfor vil man også kunne opleve at støde på folk, der har fået tildelt støtte under omstændigheder, hvor man måske selv har fået afslag. For det enkelte menneske der står og skal søge oplysninger om tilskud til tandbehandling, kan det være noget af en jungle at finde rundt i. F.eks. kan en paragraf, hvis ordlyd umiddelbart synes at passe på en selv, egentlig være tiltænkt en hel anden persongruppe. Man kan derfor ikke alene gå ud fra den enkelte paragrafs ordlyd uden at nærlæse de underliggende vejledninger. For kommunen og sagsbehandlerene kan det ligeledes være svært at finde rundt i diverse paragraffer og love. Dette skyldes som tidligere nævnt, at det i visse tilfælde er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fortolke paragrafferne. Derfor opfordrer vi de medlemmer, der ikke kan få hjælp via aktivloven 82 til at tage kontakt til deres sagsbehandler og få vished om, at alle muligheder er udtømt. Dokumentation Det tilrådes altid at lave en skriftlig forespørgsel, da dette kræver et skriftligt svar. Dette svar kan så efterfølgende ankes til det sociale nævn. Der er lange sagsbehandlingstider, og i lovgivningen er der desværre ikke fastsat nogen rammer for sagsbehandlingstiden, kun retningslinier. Hjælp FAKS til at hjælpe Vi ville fra FAKS side ønske at vi kunne give garanti for, at alt den information vi giver jer, er fuldstændig korrekt. Vi gør vores bedste, men fejl sniger sig ind, da vi ligesom jer er henvist til at søge oplysningerne hos de instanser, vi føler, vi kan stole på. Her støder vi til tider på modsatrettede og mangelfulde svar. Vi opfordrer derfor altid jer medlemmer til at komme med jeres viden. På den måde udnytter vi den store vidensbank, FAKS' medlemmer ligger inde med. Det offentlige systems præmisser Med den kompleksitet og uigennemsigtighed der i dag hersker indenfor offentlig lovgivning, træffes der mange beslutninger, der nok er værd at sætte spørgsmålstegn ved. Det offentlige system kan være meget tungt at finde rundt i. Det er delt op i mange dele, der hver især kræver helt særlig indsigt og specialviden, og derfor begås der fejl. Netop derfor er det også så vigtigt, at man kæmper for sin sag og får dokumentation for eventuelle afslag og sagsgang. Hvis der senere skulle opstå tvivl om berettigelse f.eks på baggrund af andre afsagte domme, vil man således kunne dokumentere sin sagsgang og dermed have mulighed for omvæltning. Fortsættes.. Side 15

16 Fortsat. Rettigheder er for de ressourcestærke Når systemet bliver stort og uigennemskueligt med mangel på tid og nærhed, kommer især de "svage" i samfundet i klemme. Dem der ikke forstår systemets præmisser og ikke har styrke og opbakning fra baglandet til at sætte sig ind i det tekniske lovstof eller betale en advokat for det. Frem for alt drejer det sig nemlig om ressourcer, når man skal trænge igennem til det offentlige. Alt for mange kroniske smertepatienter opgiver derfor kampen for deres rettigheder, fordi de simpelthen ikke har den fornødne energi eller baggrund for at opsøge viden. Dermed forsvinder opmærksomheden fra problemstillingerne, sammen med de skæbner der bærer rundt på dem. Samfundet får derfor aldrig øjene op for i dette tilfælde, de store tandproblemer mange smertepatienter bærer rundt på. På den måde bliver der aldrig lavet nogen ændringer. FAKS et talerør for dig til omverden. I foreningen FAKS er en af vores fornemste opgaver at give jer kroniske smertepatienter et talerør til omverden og formidle jeres historier. Vi opfordrer derfor alle jer medlemmer til at komme med jeres egne historier om tandbehandling og andre problemstillinger i almindelighed. På den ene side er det som forening vigtigt, at vi fremstår professionelle, og vi viser, at vi kan anskue problemstillingerne nuanceret og abstrahere fra det personlige. På den anden side er det det enkelte medlems erfaringer og oplevelser, der danner grundlag for foreningens dialog med omverden. Det kan hurtigt gå hen og fremstå en anelse abstrakt og teoretisk, hvis ikke vi har nogle konkrete tilfælde at læne os op ad. Hvis vi råber op om et eksisterende problem, som kun et par stykker af os tør tale åbent om, er det svært at fange omverdens opmærksomhed. Derfor har vi virkelig brug for, at I medlemmer kommer frem med jeres egne historier. På den måde ved vi også lige præcis, hvilke områder vi i FAKS skal ligge kræfter i at få belyst. På og kan der findes yderligere oplysninger om tilskud til tandbehandling og meget andet. De 10 gode råd til patienten om tandlægeskræk på side 13 stammer fra følgende kilde: Erik Friis-Hasché, Klinik for Psykologisk Behandling og Forskning, Odontologisk Institut, 2007 Tandlægebladet, nr 15, december 2007, side (PDF) Få det bedre med at gå til tandlæge (Tandlægeforeningen) Se rådene på næste side... Side 16

17 10 Gode Råd til patienten om tandlægeskræk (odontofobi) Angst for tandbehandling har mange udtryksformer og grader. Ofte har angsten noget at gøre med den måde, du tænker på. Ved at følge nogle enkle råd kan du være aktivt med til at forhindre, at den normale angst, ved almindelige tandbehandlinger, udarter sig til en alvorlig angst 1 For det første skal du erkende din angst og ikke gemme den af vejen. Det er ikke flovt at være bange, der er mange, der har det på samme måde som dig. 2 Vælg en tandlæge, der har forståelse for behandling af mennesker, der lider af angst for tandbehandling, og som du har sympati for. Fortæl om baggrunden for din angst, og hvad du er bange for. Hvis tandlægen ikke forstår dine problemer, så skift tandlæge. 3 Forbered dig til behandlingen ved at indøve afspændingsøvelser, som du skal bruge under behandlingen. Prøv om en walkman, discman eller MP3 afspiller, hvorpå der er indspillet speciel musik til afspænding, kan hjælpe dig. Eller brug din egen musik. 4 Mød altid veludhvilet og afstresset til behandling. Vælg helst behandlingstider om formiddagen og kom i god tid. 5 Gå regelmæssigt og hyppigt til tandlæge. Helst hver 3. måned. Overhold mødetidspunkterne fra gang til gang og meld ikke afbud. 6 Stil krav til tandlægen. Lav en aftale om, hvad behandlingen skal omfatte, hvordan den skal forløbe, hvor meget det haster, og hvor meget den skal koste. Sørg for at få de pauser under behandlingen, som du behøver. 7 Fortæl tandlægen, når du er bange, og når det gør ondt. Hvis du sveder i hænderne, så bed om en serviet og få dem tørret. 8 Hvis du ikke kan klare det, så bed om en lokalbedøvelse eller lattergas. Det kan også være nødvendigt at få et beroligende middel inden behandlingen. 9 Det kan ofte være en god idé at følge med i behandlingen. Derfor er det i orden at bede tandlægen om et håndspejl, så du selv kan se, hvad der bliver lavet. 10 Spørg altid, hvis der er noget i behandlingen, du ikke forstår, eller noget du vil vide nærmere besked om. Find yderligere information på Side 17

18 Dårligt helbred med dårlige tænder De fleste vil helst være foruden dårlig ånde og høje tandlægeregninger. Det er der råd for, og når du er sluppet af med den dårlige ånde og på sigt også overtrækket på bankkontoen, kan du glæde dig over et bedre helbred. Der er nemlig ingen tvivl om, at mundens helbredstilstand hænger nøje sammen med resten af kroppens helbred, det har jeg selv oplevet i gennem mange år, med stort forbrug af smertemedicin for kroniske smerter. For det handler om bakteriemængden. Hvis man kæmper mod bakterier i munden, er der færre ressourcer til at bekæmpe bakterier i resten af kroppen. Årsagen til den dårlige mundhygiejne er både de manglende kræfter, vi oplever på grund af vores smerter, samt den mundtørhed der kommer, som en bivirkning af vores medicin. Sådan var det i mit tilfælde, men en dag kom jeg til en læge, som sagde til mig, at hvis jeg ikke fik lavet mine tænder, ville jeg få flere problemer med mit helbred. Der er en stor sammenhæng mellem vores immunforsvar og vores tænder, han brugte meget tid på at fortælle om, hvad det betyder. Da vi var færdige med samtalen, sagde han, at hvis jeg fik brug for hjælp, skulle jeg bare ringe til ham. Da jeg kom hjem, tog jeg til en tandplejer, og sammen med en tandlæge fik jeg lavet en oversigt over, hvad det ville koste, prisen var ca kr. Hvor skulle jeg kunne skaffe så mange penge fra til det? Jeg søgte på nettet og fandt ud af at man kunne få hjælp ved at søge kommunen. Det prøvede jeg men fik afslag. Da jeg kommer ind til lægen næste gang, fortalte jeg ham, hvad jeg havde gjort, og om det afslag jeg havde fået. Han sagde, at han ville skrive en anbefaling, og at det var medicin, der var årsagen til de dårlige tænder. Han understregede at det var vigtigt for mit helbred at få de tænder lavet, og en ny ansøgning blev sendt til kommunen. Der gik 5 uger, og jeg fik besked fra kommunen, at jeg skulle indhente et nyt tilbud om reparationen af mine tænder. Derefter ville de betale regningen for at få lavet mine tænder. Det var de lægelige oplysninger, der gjorde udslaget. Alt tyder på, at det kun kunne være medicin, der havde ødelagt mine tænder, og at det havde en stor betydning for mit helbred at få udbedret skaderne. Derefter gik vi i gang med det arbejde der skulle gøres. Tandlæge og tandtekniker havde et godt samarbejde omkring det, og jeg er glad for, at der var en, der oplyste mig om betydningen af, hvor vigtig det er at have sunde tænder. Bent, Vordingborg afdeling. Side 18

19 EN GOD OG EN DÅRLIG NYHED Desværre er lokalafdelingen i Bramming lukket her ved årsskiftet. Den gode nyhed er, at Susanne Tjørnelund og Betina Schmidt åbner en afdeling i Ribe. Da FAKS i sin tid åbnede i området, var det i Ribe. Sidste år var der mange medlemmer fra Bramming, så derfor flyttede afdelingen dertil, men nu er den altså lukket. Vi ved, at der var medlemmer fra Ribe området, der var kede af flytningen, men nu kan vi så glæde dem med, at afdelingen flytter tilbage. Vi er i skrivende stund ved at få de formelle ting på plads. Vi ved, at møderne vil finde sted i ulige uger kl Kontaktpersonerne vil gerne oplyse dig om, hvornår de åbner, du kan se bagerst i bladet, hvordan du kontakter dem. I FAKS ser vi frem til et godt samarbejde med Susanne og Betina. Birthe Omdahl HUSK Så er det igen tid at betale det årlige kontingent. Kontingentet er igen i år 180,- Beløbet bedes venligst betalt på vedlagte girokort inden den 1. marts Jeg håber, at I alle stadig vil støtte foreningen. Lige nu er det vigtigere end nogen sinde, at vi står sammen, hvis vi rent politisk vil forsøge at komme igennem med ændringer af smertepatienternes vilkår. På forhånd tak Pia Frederiksen, Formand for FAKS PS. Billedet der er brugt her, er forsiden fra en bog. Side 19

20 Hovedkontor: Urtehaven 76, kld., 2500 Valby, tlf REGION HOVEDSTADEN Brøndby Strand: Kontaktperson: Birthe Omdahl tlf.: Rheumhus Albjergparken Brøndby Strand Åbningstid: tirsdage kl. 10:00 14:00 Valby: Kontaktpersoner: Birthe Omdahl tlf.: LOKALAFDELINGER: REGION SJÆLLAND: Storstrøm: Kontaktpersoner: Bent Ejlert Hansen Tlf.: /Mobil: Rainer Ruge Langebækgade 31c 4772 Langebæk tlf / mobil Helle Mikkelsen Tlf: Hjortsøgaardvej Kalvehave Åbningstid: 1. ondag i måneden Unge i storstrøm Heidi Markdanner tlf Urtehaven 76, kld Valby Åbningstid: mandage kl. 12:00 16:00 Side 20 FAKS-UNGDOM: Kontaktpersoner: Lars Bye Møller Tlf: Andreas Robenhagen Tlf: Stella Line Hansen Kalundborg: PÅRØRENDE-GRUPPEN: Kontaktperson: Elin Wulff Kristiansen Se Kalundborg afdelingen Kontaktpersoner: Per Kristiansen & Elin Wulff Kristiansen Tlf.: Toftevej Kalundborg Åbningstid: onsdage I lige uger kl. 18:30 20:30

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Lissis Syge Historie.

Lissis Syge Historie. Lissis Syge Historie. Jeg er en 45 årige kvinde. Udannet afspændingspædagog i 1991. Har siden 94 undervist for forskellige aftenskoler i mange forskellige former for bevægelse, så jeg er meget afhængig

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud Nr. 19 december 2007 www.angstforeningen.dk Tema: Angst og arbejde Stress på grund af jobbet Fremtidens behandling Tillykke! OCD-foreningen Festligt startskud 4 8 11 14 Redaktion: Kamma Kaspersen (ans.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere