SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15."

Transkript

1 FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på andelsbasis. Vi har i den forbindelse undersøgt de nærmere betingelser for at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Vi har med bistand fra advokat Henrik Qwist,Nielsen & Advokater undersøgt muligheden for køb. Vi har endvidere fået foretaget en teknisk gennemgang af ejendomrnens vedligeholdelsesstand og de udgifter, der vil være forbundet med de nødvendige istandsættelsesarbejder, gennemført fmansieringslicitation, indhentet forsikringstilbud m.v. På denne baggrund har advokat Henrik Qwistudarbejdet vedlagte overslag III af 14. maj 2012 over de økonomiske vilkår i forbindelse med overtagelse af ejendommen på andelsbasis. Derfor indkaldes til stiftende generalforsamling: Torsdag den 24. maj 2012 kl Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S Husk at tage dette materiale med til mødet. Husk også beboermødet onsdag den 16. maj kl samme sted. OSTRANECADE KOBENHAVN Ø TLF NTONTADVOKATER.DK

2 1.000 ingen Nielsen 2/2 Dagsorden 1. Vilkår for køb herunder gennemgang af: * Tilbud af 15. marts 2012 * Overslag Ill af den 14. maj 2012 stigning i le * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder jen (side14) kr./m2 * Regler for håndtering af særmoderniseringer rn.v. (side 11) * Vurderingsrapport fra Peter Jahn & Partnere A/S vedrørende ejendommens stand (side 36) * Fordele og ulemper ved at blve andelshaver (side 38) * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i AIB Saga G 5. Valg af bestyrelse 6. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser, herunder bemyndigelse til bestyrelsen om valg af administrator og revisor Vores advokat Henrik Qwist vil være tilstede på generalforsamlingen og redegøre for betingelserne for overtagelse af Saga G på andelsbasis. Vi har forudsat, at der vil kunne opnås tilslutningfra 65 % af beboelseslejerne for foreningens stiftelse, men jo flere der går med, jo bedre. efter areal, og det er betingelse Stiftes andelsboligforening under disse forudsætninger, oversigterne. fremgår din ny boligafgift og dit kontante indskud af Indkaldelse med alt materiale er samtidigt sendt tilnykredit og ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation). Vi skal opfordre alle beboere tilat gennemgå materialet grundigt, herunder gennemgå materialet med egne rådgivere og familie. Der er god tid tilgrundigt at gennemgå materialet, inden vi sammen skal gennemgå det på den stiftende generalforsamling den 24. maj. Vi i arbejdsgruppen, Daniel Vizel, John Østergaard og Pia Grønbek, anbefaler køb og stiftelse af A/B Saga G og opfordrer alle til at komme til mødet. Med venlig hilsen Arbejdsgruppen /HQ/32500/ )

3 opgørelse af CVR Nielsen & INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Dagsorden 2 2. Finansieringsoverslag Ill af den 14. m 4 3. Boligafgift. særmoderniseringer og tilskud Liste af leje og boligafgift ex. varme Liste opgørelse indskud Budgetoversigt fra vurderingsrapport udarbejdet af Peter Jahn & Partnere A/S Fordele og ulemper ved at blive andelshaver 38 8, Vedtægter for A/B Saga G Indmeldelsesblanket (2 stk.) 60 Nielsen & Advokater Østbanegade SS 2100 København Ø Danmark Tlf: Fax: dk /HQ/32716/ nr.:

4 Nielsen I. I T FINANSIERINGSOVERSLAG III (14. MAJ 2012) (Tilslutning fra mindst m2, svarende tilca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommene matr. nr. 97 m.fl. Amagerbros Kvarter beliggende Egilsgade 2244, Leifsgade 68, Gunløgsgade 2143 og Isafjordsgade 57, 2300 København S. A. Købesum m.v. 1. Købesum, der berigtiges kontant kr ,00 2. Istandsættelse i forbindelse med køb iflg. rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S (Note 2) kr ,00 3. Omkostninger ved stiftelse ca. kr ,00 I alt kr ,00 oooooooooo Ejendommen overtages den 1. juli 2012 Sælger opgør refusionen af indvendige vedligeholdelseskonti, leje og deposita således: forudbetalt Indvendig vedligeholdelse pr kr ,00 Deposita og forudbetalt leje pr kr ,00 18 konto pr kr. 0,00 18 b konto pr kr ,21,00 Ejendommen offentlige kontantværdi pr kr ,00 Ejendommen indeholder følgende lejemål: 276 beboelseslejemål (areal iflg, lejelister ikke BBR) m2 37 erhvervslejemål m2 Nielsen & Advokater Østbanegade København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

5 samme Nielsen & l. L _I i B. Finansiering (Note 1) Provenu Ydelse Afdrag 1. Nykredit A/S 30årigt lån. Lånet er afdragsfrit i 30 år rned fast rente i 10 år. Kontant rente ca. 2,63 %, bidrag 0,45 %, samlet ydelse 3,08 % Nykredit A/S 30årigt 3,5 % annuitetslån. Rente og afdrag betales med samme ydelse i 30 år. Kontantrente ca. 4,10 %, samlet ydelse ca. 6,26 % Nykredit A/S forbedringslån lån som lån nr. 2. Fast rente og afdrag i 30 år , Nykredit Bank A/S 20årigt anlægstån. Variabel rente følger NYKBORG 3 måneder. Renten pt. 4,93 % p.a Nykredit Bank A/S, kassekredit maksimum kr , variabel rente følger dagtildag renten (NYKBOR) pt, 3,46 % p.a., afdragsfrit med provision (gennemsnitligt træk ca. kr. 1, ) , 1ndskud fra andelshaverne m2 (65 %) á kr I alt C. BUDGET (NOTE 3) 1. Prioritetsydelser, jfr. pkt. B ovenfor Ejendomsskatter, grundskyld Afgift for vand, afløb m.v I Renovation Forsikringer (tilbud)(note 4) Abonnemmenter og andre forsikringer (sælgers budget) Elforbrug fælles Vicevært, renholdelse Udvendig vedligeholdelse (Note 2) Administration (inkl. moms) (Note Revision inkt moms Indvendig vedligeholdelse (42 x 6.408) Varmeregnskab , Ekspeditionsgebyr, møder m.v I alt 16, /HQ/32716/

6 ca. alle Nielsen EiF D. Lejeindtægt m.v. (Note 5). Sælger opgør lejeindtægten for 2012 ekskl. varme således: 276 boliger, m2 Boligleje (heraf individuelle forskellelsærmoderniseringer på kr , svarende til alle betalinger over kr. 650 pr. m2 årligt) (Note 7) Kr erhvervslejemål (Note 6) Kr Lejeindtægt i alt Kr Den årlige boligleje "basislejen uden individuelle forbedringer" er fastsat til650 kr./m2. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre end 650 kr./m2 årligt. Der henvises tiloversigt over boligafgift, særmoderniseringer og ind 11. skud side Den gennemsnitlige leje inkl. individuelle forbedringer udgør 812 kr./m2. E. Fordeling af leje og boligafgift efter stiftelse af andelsboligforening 1. Lejere 35 % m2 46 lejere med m2 den laveste leje i dag mindre end 650 kr./m2 årligt Kr Derudover ca m2 x 650 kr Kr Erhverv Kr Kr Særmoderniseringer boliglejere Alle betalinger over en "basislejelbasisboligafgift" på kr. 650 pr. m2 pr. år Kr Indtægt i alt Kr Andelshavere Boligafgift, m2 x kr. 650 pr. m2 Kr Indtægter i alt Kr Udgifter, jfr.pkt. C Kr Overskud ca. Kr. 184, /HQ/32716/

7 Finansiering Bruttoindskud i fastforrentet, Nielsen & F. Noter. Note kr.im2. Finansieringen af den samlede anskañelsessum inklusiv istandsættelse og omkostninger pâ kr tilrettelægges med størst muligt realkreditlånkr , etablering af anlægslån og kassekredit i bank samt et kontant bruttoindskud fra andelshaverne på 1,000 kr./rn2. Lånetilbud er indhentet fra Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit A/S, Realkredit Danmark, BRF Kredit A/S samt fra Nykredit Bank A/S, Nordea Bank A/S, Danske Bank A/S samt BRF Bank A/S. Det mest favorable tilbuder modtaget fra Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S. Alle lån og ydelser i nærværende overslag er således baseret på det modtagne endelige tilbudfra Nykredit. Det præciseres, at de i overslaget opgjorte ydelser beror på kurs og renteforhold pr. 14. maj Forholdene kan ændre sig frem tilselve låneoptagelsestidspunktet, hvorved ydelserne kan blive højere eller lavere end angivet i overslaget. Ydelserne på realkreditlånene kan først fastlåses, når vi har sikkerhed for, at A/B Saga G stiftes. Det forventes, at lånene kan fastlåses omkring den 1. juni I det følgende redegøres for de under pkt. 15 angivne lån. Län i hovedtræk. Lån 1 er et ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr Lånet er afdragsfrit i 30 år. Lånet har fast rente i 10 år. Bidrag betales med 0,45 % p.a. Bidraget er ikke fast i hele perioden. Når denne 10årige periode er udløbet i december 2022, skal obligationen bag lånet refinansieres tilden rente, som er gældende på refinansieringstidspunktet Hvis renten på dette tidspunkt er højre end den rente, der har været gældende i den første renteperiode (kontantrente på 2,63 % p.a.), vil andelsboligforeningen skulle betale en højere rente i den efterfølgende periode. Lånet er inkonvertibelt, det vil sige at lånet alene kan indfries i løbetiden de førte 10 år ved opkøb og indlevering af obligationer Der kan i lånets løbetid opstå "kompenserende refinansiering" med mindre ydelsesændringer tilfølge. Foreningen er på dette lån sikret 30års afdragsfrihed. Län 2 er et 30årigt ejerskiftelån i Nykredit. Lånet har en kursværdi på kr , og er et 3,5 % annuitetslån med bidrag på 0,45 % p.a. Dette er lån er således et 30årigt fastforrentet lån med afdrag, Der betales på dette lån sarnme rente i hele lånets løbetid 30 år. Kontantrenten på lånet er 4,10 % p.a. et Lân 3 er et forbedringslån af præcis samme type som lån 2 30årigt lån med afdrag. Dette lån kan først hjemtages, når de budgetterede istandsættelsesarbejder på kr. 4, er udført og færdigmeldt. Andelsboligforening får således ikke denne udgift, før efter arbejderne er tilendebragt. Lån 4 er et anlægslån på kr, i Nykredit. Det er et 20årigt annuitetslän. Renten på lånet er variabel, og følger NYKBORG 3 måneder. Renten er i dag 4,93 % p.a. Stiger renten forøges andelsboligforeningens udgifter, falder renten bliver foreningens udgifter reducerede. Lân 5 er en kassekredit i Nykredit. Kreditten har et maksimum på kr Renten er variabel, og følger dagtildag renten (NYKBOR) og udgør pt. 3,46 % p.a. med kvartårlig rentetilskrivning. Provision af maksimum udgør 0,5 % p.a. med kvartårlig tilskrivning /HQ/32716/

8 Udvendige Afløb Nielsen Andelshaverne hæfter personligt prorata for alt mellemværende med Nykredit Bank. Det vil sige, at der er personlig proratarisk hæftelse for anlægslånet og kassekreditten. Den personlige hæftelse fremgår endvidere af vedtægtens 5, stk. 2. Der er ikke personlig hæftelse for realkreditlånene optaget i Nykredit. Note 2 Vedligeholdelse. Peter Jahn & Partnere A/S har gennerngået ejendommert Peter Jahn & Partnere A/S vurderer, at ejendornmen er i ualmindelig god stand, og at der derfor kun skal anvendes et yderst begrænset beløb tilstraksistandsættelse, samt at der ikke indenfor de først 10 år er stort behov for istandsættelsesarbejder. Budgetoversigt fra Peter Jahn & Partnere A/S over nødvendige vedligeholdelsesarbejder for de kommende 10 år er optrykt i materialets side (36). For at sikre et 10årigt budget er samtlige de vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres indenfor de næste 10 år rykket frem tilår 1. Dette gælder dog ikke pkt 0.4 Vindues servicering (kr ), pkt 0.5 døre (kr ) samt pkt 12 partiel udskiftning(kr ). Alle øvrige arbejder i alt kr er fremrykket tilstraks istandssættelse, som skal udføres i forbindelse med foreningens stiftelse inden for det første âr. Over en 5års periode er der afsat følgende beløb: A. Straks istandsættelse, som forudsættes lånefinansieret, jfr. Overslagets pkt. A,2. kr B, Herudover er der afsat tilløbende vedligeholdelse i år 15 kr pr. âr. Over 5 år giver det kr alt kr Over en 5årig periode er der således inklusiv straksistandsættelse afsat i alt kr , svarende tilca. 116 kr./m2 boligareal årligt. Note 3 Budget. Det samlede budget er fastlagt på baggrund af gennemført licitation for budgettets variable udgifter, herunder finansieringsplan, forsikring samt administration. Endvidere er budgettet fastlagt på baggrund af sælgers oplysninger om ejendommens drift i tilbudsmaterialet. Der er budgetteret med et overskud på kr Dette overskud vil kunne dække en årlig rentestigning på foreningens anlægslån på 0,43% (ny rente 5,36 % p.a.). Budgetposten vicevært, renholdelse bør kunne blive mindre end budgettet, idet andelsboligforeningens medlemmer for fremtiden selv står for indvendig vedligeholdelse, men det forventes, at det nuværende serviceniveau skal bevares, ooooooooo /HQ/32716/

9 6.412 Budqet 10 år. Nielsen i.ii si E j Finansieringsplanen er tilrettelagtmed realkreditlån, som alle har fast rente i 10 år eller mere. Tilsvarende er de istandsættelsesarbejder, som forventes at skulle udføres på ejendommen inden for de første 10 år taget med som straks istandssættelse, og de resterende arbejder, som først skal udføres efter år4 eller senere, kan indeholdes i det årlige afsatte vedligeholdelsesbeløb Budgettets øvrige poster reguleres i et 10årigt budget med en stigning på 2,5 % pr. år. Budgettets øvrige poster (eksklusiv indvendig vedligeholdelse) andrager i 2012 kr Det forudsættes at disse udgifter holder, ogsâ i år 2013, da overtagelsesdagen er 1. juli2012, og da de planlagte vedligeholdelsesudgifter næppe er udført før udgangen af I skernaet nedenfor opstilles 10års budget for foreningens driftsudgifter med en forventet stigning på 2,5 % pr. år. Stigning i driftsudgifter 2,5 % pr. år Areal Kr./m2 Ny basis boligafgift ,5 % af m2. 10, ' ,5 % af rn2 10, ,5 % af m2 11, ,5 % af m2 11, ,5 % af ,900 m2 11, ,5 % af m2 12, ,5 % af rn2 12, ,5 % af m2 12, ovennævnte skema er der ikke taget hensyn tilinflationen, stigning i lønninger ligesom der ikke er budgettet med salg af de sidste udlejede lejligheder m2. Tilsvarende er der ikke taget højde for udfasningen af de individuelle forbedringstillæg, Note 4 Forsikring. Der er indhentet konkurrerende forsikringstilbud på ejendomrnen. Der er skabt sikkerhed for, at ejendommen kan forsikres på sædvanlige vilkår og uden forbehold. Note 5 Administration. Der er indhentet tilbudpå administration af A/B Saga G, således administreres for det i budgettet afsatte beløb. at der er sikkerhed for, at foreningen kan Flere konkurrerende gennemføres. tilbudvil blive indhentet, når der er skabt sikkerhed for, at foreningen stiftes og køb Note 6 Erhvervslejemål Karreen indeholder 37 erhvervslejemål af forskellig kvalitet og standard. På baggrund af en gennemgang af eksisterende erhvervslejekontrakter, har vi umiddelbart vurderet, at der ikke er nogen lejereserve af betyd ning vedrørende erhvervslejemålene. Vi har sâledes ikke i budgettet indregnet en lejereserve. Disse forhold skal dog gennemgås grundigt og eventuelt varsles umiddelbart efter en stiftelse /HQ/32716/

10 Nielsen G ff!? Y Den sarnlede erhvervsleje på kr. 1, svarer tilgodt 10 % af de samlede indtægter på ejendommen og andelsboligforeningen. Denne sammensætning er ikke problematisk. Vi anbefaler umiddelbart ikke, at erhvervslejerne tilbydesmedlemskab af andelsboligforeningen. Der kan være/komme et modsætningsforhold mellem erhvervsbenyttelse og boligerne. Note 7 Særmodernisering. Stort set alle lejere i karreen betaler forskellig leje. Det skyldes individuelle tillægtil huslejen for udførte moderniseringer i lejlighederne eller for ejendommen generelt. Næremere opgørelse og begrundelse for de forskellige beløb samt arbejdsgruppens forslag tilhåndtering af disse forskelle er behandlet på side (11). Note 8 Andelsværdier. I finansieringsplanen er der budgetteret med et kontant bruttoindskud på kr pr. m2 ens for alle indmeldte lejligheder. Da beboerne i Saga G karreen kan erhverve ejendommen tilen finansieret købesum inkl. omkostninger på knap kr , hvilket ligger kr. 120, under den offentlige ejendomsvurdering af ejendommene, vil lejlighedernes andelsværdier allerede på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes. Da der imidlertid er en risiko for, at den offentlige ejendomsvurdering nedsættes ved den nye offentlige ejendomsvurdering som kommer 1. oktober 2012 og offentliggøresi januar/februar 2013 anbefales det at anvende en reduceret offentligejendomsvurdering ved andelsberegningen, således at der afsættes en buffer i forventning om en nedsættelse på ca. 10 %. Ved anvendelse af en reduceret offentlig ejendomsvurdering på 90 % vil foreningens egenkapital umiddelbart på den stiftende generalforsamling kunne forhøjes med ca. kr. 85, Ved en indmeldelsesprocent på 65 vil det betyde, at andelsværdierne for de indmeldte beboere vil kunne blive forhøjet med ( / ) ca. kr pr. m2 tilen ny andelsværdi inkl. indskudsbetaling pâ i alt kr pr. m2. For en lejlighed på 60 m2 betyder det, at nuværende lejer kan erhverve den tilet bruttoindskud på kr , mens lejlighedens andelsværdi allerede på den stiftende generalforsamling kan forhøjes tilkr /HQ/32716/

11 Østbanegade 2100 den Nielsen BOLIGAFGIFT, SÆRMODERNISERING OG INDSKUD A BOLIGAFGIFT. Ejendommen indeholder 276 boliglejemål og 37 erhvervslejemål. Ejendommens 276 boliglejemâl er meget forskellige i kvalitet og standard. 57 boliglejemål er totalt moderniserede indenfor de seneste år. Flere andre boliger er delvist moderniserede. Det samlede boligareal udgør i henhold tilejendommens lejekontrakter m2. Ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. For ejendommens boliger er lejen fastsat af flere bestanddele. Lejen består af en budgetleje, beløb tiludvendig og indvendig vedligeholdelse, moderniseringsarbejder på ejendommen og særmoderniseringsarbejder i lejlighederne. De senest moderniserede lejligheder indeholder ikke denne opdeling. Den gennemsnitlige leje inklusiv alle individuelle betalinger udgør 812 kr./m2 årligt.men dette gennemsnit dækker over et lejespænd fra den billigste lejlighed på 484 kr./m2 årligttilden dyreste på kr./m2 årligt. Dette lejespænd moderniserede, dækker dels over forskel på lejlighedernes indretning, idet de dyreste lejligheder er totalt men også over et vist efterslæb i de billigste fejligheder. Arbejdsgruppen indkaldte de lejere som betaler den billigste husleje tilbeboermøde på ejendommen den 30. april. Lejerne i de billigste lejligheder havde her mulighed for, at give udtryk for deres ønske om at melde sig ind i andelsboligforeningen, ligesom fordelingsprincipperne for de fremtidige betalinger blev drøftet. Arbejdsgruppen har på baggrund af lejens samrnensætning og tilbagemeldingerne på beboermødet den 30. aprij valgt at fastlægge "basisboligafgiften" i A/B Saga G til650 kr. Im2 årligt samme betaling for alle andelshavere. 46 lejere betaler i dag en leje på mindre en 650 kr./m2 årligt Disse 46 lejere vil som de eneste få en stigning i deres lejebetalinger ved indmeldelse i A/B Saga G. Karreens øvrige 230 lejere vil ikke stige i månedlig betaling, Alle fremtidige stigninger i andelsboligforeningens årligt. Særmoderniseringstillæggene stiger ikke. budget lægges alene på "basisboligafgiften" på 650 kr./m2 Nielsen & Advokater 55 København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR nr.:

12 også Nielsen? Î Side 2 af 3 B SÆRMODERNISERINGSTILLÆG. Ud af Saga G Karreens 276 1ejemål betaler 230 lejemål en leje på 650 kr./m2 eller mere. Disse betalinger "særmoderniseringstillæg" varierer meget, og udgør for den dyreste lejlighed en betaling på 468 krjm2 om året eller kr pr. måned. De samlede betalinger for særmoderniseringstillæg for Saga G's 230 lejere, som i dag betaler en leje på 650 kr./m2 årligt eller mere, udgør i alt kr pr. år. Det er et meget højt beløb, som ikke kan konverteres tilindividuel indfrielse fra hver enkelt af de 230 beboere. Da handelsprisen for karreen er fastlagt ud fra en vurdering af karreens årlige lejeindtægt og en forrentning heraf, vil denne årlige lejeindtægt skulle indfries tilet beløb som langt overstiger de faktiske udgifter til istandsættelse, ligesom et sådant beløb ikke vil kunne indgå i en senere prissættelse af de enkelte andelslejligheder, I overslag Il af 14. maj 2012 er det derfor en forudsætning, at alle beboere skal betale disse tillægudover "basisboligafgiften". "Særmoderniseringstillæg" fremover, og opgøres særskilt på fremtidige opkrævninger i foreningen. andelshavere fortsat betales med det samme beløb Alle gennemgribende moderniseringer er blevet foretaget indenfor de seneste år, mens mange øvrige moderniseringsarbejder i lejlighederne er udført for år tilbage,og har derfor begrænset værdi. Det er imidlertid ikke muligt at differentiere betalingeme, men der skal i forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse vedtages et princip for håndtering af afvikling af disse særmoderniseringstillæg. Da betalingerne er betydelige, må afviklingen af betalingerne nødvendigvis ske over en længere årrække. Arbejdsgruppen har derfor bestemt, at disse betalinger skal håndteres således: De nuværende moderniseringstillæg betales fuldt ud i en periode på ca. 5 år fra foreningens stiftelse til og med den 31. december 2016, hvorefter moderniseringstillæggene i de følgende 10 år fra 1. januar 2017 aftrappes lineært med 1/10 hvert âr, således at der fra 1. januar 2027 ikke længere betales tillæg for individuelle særmoderniseringer i ejendommen. og aftrapningen af disse betalinger er formu Definitionen på "basisboligafgift" og "særmoderniseringstillæg" leret og indsat i vedtægtens 8 stk. 5. Det skal understreges, at arbejdsgruppens forslag til håndtering af disse betalinger ikke tilsikreren "millimeterretfærdig"løsning for alle. Det er ikke muligt,da en sådan konkret løsning ikke findes, og i det der ikke findes 100 % objektive kriterier tilat fastsætte de enkelte faktorer ved beregning af en aftrapning af moderniseringstillæggene. En tinger dog sikkert disse betalinger skal udlignes over en periode, idet værdien af de udførte individuelle forbedringer formindskes over en 1020 årig periode, da samtlige beboere som andelshavere selv overtager den fulde indvendige vedligeholdelse af disse forbedringer. Aftrapning af betalingerne af individuelle moderniseringstillæg fra 1. januar 2017 betyder, at disse samlede betalinger for andelsboligforeningens medlemmer på ca (65 % af kr ) ville medføre en 1LO5.2012/HQ/32716/

13 samrne ens 7,80 Nielsen i ) Side 3 af 3 nedsættelse af særmodemiseringsbetalingerne med ca pr. år i den 10årige periode frem til 1. januar Det vil alt andet lige betyde en forhøjelse af basisboligafgiften med ca. kr. 17 årligt. Melder alle lejere sig ind i foreningen og skal alle tillæg således nedtrappes betyder det ( : : 10) samme regulering 17. kr./m2 årligt Det pointeres, at særmoderniseringstillæggene ikke nedsættes for ejendommens lejere. Over en 10årig periode fra 1. januar 2017 vil basisboligafgiften således alt andet lige stige fra nugældende niveau 650 kr./m2 årligt til820 kr./m2 ârligt betaling for alle andelshavere i A/B Saga G. Samtidig vil de individuelle tillæg helt bortfalde. I nærværende beregning er der ikke taget hensyn til øvrige stigninger i basisboligafgiften, eller at antallet af andelshavere i perioden naturligtvil forøges. Aftrapningsmodellen kombineres med, at de andelshavere som har de dyreste særmoderniseringstillæg gives fortrinsret tilat rokere intemt tilen ledig lejlighed i ejendommen. Andelshaverne tilde dyreste 70 lejligheder med en nuværende betaling på.mere end kr./m2 årligt får således mulighed for, at flytte internt til en billigere lejlighed efter foreningens stiftelse. CINDSKUD. Arbejdsgruppen har besluttet, at sætte indskuddet lavest muligt, således at de fleste beboere i ejendommen har mulighed for at rnelde sig ind i andelsboligforeningen uden at skulle låne mange penge. Bruttoindskuddet er fastsat til1.000 kr./m2 boligareal for alle. Ved betaling af bruttoindskuddet kan du fratrække dit depositum, forudbetalt leje og indestående på din indvendige vedligeholdelseskonto. Derved fremkommer det beløb du skal betale kontant. Beløbet er benævnt nettoindskud i oversigterne. Vi har samtidigt indhentet lånetilbud i Nykredit Bank på individuelle lån tilindskud. Nykredit Bank har tilbudt individuelle lån tilde kommende andelshavere i rentespændet 5,35 % % p.a., såfremt andelshaveren samtidig opretter en lønkonto i Nykredit Bank A/S. Der skal samtidig ske individuel kreditgodkendelse af andelshaveren. ooooooooo De efterfølgende skemaer er baseret på sælgers oplysninger i tilbudsmaterialetog tilsendte filer fra Dan Ejendommen A/S. Der tages forbehold for fejl, forglemmelser eller eventuelle ændringer. Tilsvarende skal vedligeholdelseskonti naturligvis reguleres og opgøres pr. overtagelsesdagen den 1 juli 2012, 11, /HQ/32716/

14 Fax: Østbanegade summen Nielsen W i SKEMAFORKLARING Til skemaerne side 1524 Leje og boligafgift Kolonne 1 Din nuværende månedlige leje inkl. indvendig vedligeholdelse, ekskl. varme Kolonne 2 Din nuværende årlige husleje pr. m2 lejlighed du har Kolonne 3 Din månedlige husleje, hvis alle skulle betale det samme 650 kr./m2 lejlighed du har Kolonne 4 Det du betaler mere pr. måned end nævnt i kolonne 3, skyldes blandt andet modernisering i din lejlighed og hvor længe du har boet i din lejlighed. Det skal du fortsætte med at betale i 5 år, herefter aftrappes med 1/10 hvert är i 10 år. Kolonne 5 Andelsboligforeningens "basisboligafgit". Det basisbeløb, som alle skal betale, og det beløb alle justeringer i fremtiden vil blive foretaget ud fra Kolonne 6 Din nye samlede betaling (det du skal betale pr. måned) Hertil skal du betale á conto varme. af kolonne 4 og 5. Kolonne 7 Din månedlige stigning, hvis du bliver andelshaver. Kun de 46 billigste lejligheder stiger. Tlf: Nielsen & Advokater København O Danmark CVR nr ; ,2012/HQ/32716/

15 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning Editha Marinelli Egilsgade 22, 1. th Bjarne Bjørnsrud Egilsgade 22, 1. tv Niels Hansen Egilsgade 22, 2. th Lars Sunesen Egilsgade 22, 2. tv. 57 3, Tomgang Egilsgade 22, 3. th, Helle Lehto Pedersen Egilsgade 22, 3. tv Inge Wilhelmsen.Egilsgade 22, 4.th Annette Splidsboel Egilsgade 22, 4. tv Randi Petersen Egilsgade 24, St. th Jeanette S. Landsvig Egilsgade 24, St. tv. 60 3, Jesper Lind Hansen Egilsgade 24, 1. th Murat Barut Egilsgade 24, 1. tv. 60 5, Michael Teusch Egilsgade 24, 2. th M.M.M. Zahi ElRifai Egilsgade 24, 2. tv , Per Skovhus Christiansen Egilsgade 24, 3. th Tove Lundsgaard Egilsgade 24, 3. tv _ Am Engel & K. Oest Egilsgade 24, 4. th Sander Ahlstrand Egilsgade 24, 4. tv Erling Overgaard Egilsgade 26, st. th Søren Bæk Egilsgade 26, st. tv Tomgang Egilsgade 26, 1. th Søren Kirketerp Egilsgade 26, 1. tv. 60 3, Lars Grøne Egilsgade 26, 2.th Jannie Bay Christensen Egilsgade 26, 2. tv Søren Malmstrøm Nielsen Egilsgade 26, 3. th Susanne Andersen Egilsgade 26, 3. tv, Rikke Faurfelt Egilsgade 26, 4. th Beth Andersen Egilsgade 26, 4. tv /32716/HO/ ex. 250

16 A/B Saga G Boligafgift 650 kr.im2 varme Nuværende Månedlig Månedligt Basisbolig Boligafgift månedlige Leje leje særmod. afgift inkl. Månedlig Lejer Adresse Areal leje pr. m2 650 kr/m2 tillæg 650 kr./m2 særmd. stigning John Östergaard Egilsgade 28, st. th Annette Nielsen Egilsgade 28, st. tv Maura P. Arcilla Egilsgade 28, 1. th Marie Søborg Andersson Egilsgade 28, 1. tv Claus Ronald Jensen Egilsgade 28, 2. th Melisa Boye Lorenzen Egilsgade 28, 2. tv Nethe Plenge Egilsgade 28, 3. th Eva Mikkelsen Egilsgade 28, 3. tv Nicolai Reinhold Christensen Egilsgade 28, 4. th Gunhild Als Egilsgade 28, 4. tv Katrine Skjalholt Egilsgade 30, st. th Claus Rasmussen Egilsgade 30, st. tv Karin Ann Fensmark Sørensen Egilsgade 30, 1. th Thomas Christensen Egilsgade 30, 1. tv John Rasmussen Egilsgade 30, 2. th Allan Nordin Egilsgade 30, 2. tv Søren Jensen Egilsgade 30, 3. th ,064 Adam Jørgensen Egilsgade 30, 3. tv Finn Røttig Egilsgade 30, 4. th Jannie Spanggaard Egilsgade 30, 4. tv, M.S. Olsen Egilsgade 32, st. th Laila Mortensen Egilsgade 32, st. tv Gitte Holden Christensen Egilsgade 32, 1. th Allan Bjørn Egilsgade 32, 1. tv , Morten Lunn Egilsgade 32, 2. th Jan Nilsson Egilsgade 32, 2. tv Kristiane Halkier Egilsgade 32, 3. th Josephine Jensen Egilsgade 32, 3. tv Gitte Døllner Egilsgade 32, 4. th /32716/HQ/ ex.

FINANSIERINGSOVERSLAG IV

FINANSIERINGSOVERSLAG IV J.nr. 141971-000104 HQ/CBD 25. september 2014 FINANSIERINGSOVERSLAG IV (25. september 2014) (Tilslutning fra mindst 4.352 m2, svarende til ca. 65 % beboelsesareal) Vedrørende eventuelt lejerkøb af ejendommen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. Torsdag den 24. maj 2012 kl. 18.30 afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde 43 1112 København K Tlf. 33 13 47 00 J.nr. 19.528 LG 01.06.2001 - R/es R E F E R A T fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen NJAL Artillerivej

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012

Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012 Andelsboligforeningen I. G. Smiths Allé 11-33 BUDGET 2011-2012 Foreløbigt Budget Budget Regnskab Budget Regnskab 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2010/2011 2009/2010 Indtægter: Boligafgift - forudsat forhøjelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 574.285,08 574.550,00-264,92 579.673,08

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43

sekreteer camulabai Duelund obd@ntadvokater.dk Direkte tlf.35 44 70 43 Ostbanegade 2100 nt@ntadvokater.dk FLETTELISTE Marina Andersen Henning Bli) Regitze Elmsted KnudErik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgárd Made Schierbeck Jeppe B. Stefansen Frank Terp...

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17.

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17. Kvinder 400 m hvor tid point Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22 Carina Møller san PeBaneløb 1.27.03 19 Anne Pedersen Baneløb 1.29.10 17 Monique Møller Baneløb 1.30 16 Ella

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674 SALGSPROSPEKT Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia Sag 10674 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Grundtvigsvej 14 7000 Fredericia Matr.nr. 30 g

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere