SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår"

Transkript

1 SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår

2 INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik 20 Corporate governance 21 Incitamentsystemer 24 Koncernregnskab 25 Noter til koncernregnskab 30 Moderselskabsregnskab 48 Noter til moderselskabsregnskab 52 Bestyrelse og direktion 64 Ledelsens påtegning 68 Den uafhængige revisors påtegning 69 Børsmeddelelser, Selskabsoplysninger 72 1

3 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse, DKKm ) 2010 Finansresultat 32,4-16,7 11,7 47,5 116,5 181,6 222,5 20,9-245,8 151,3 37,7 Administrationsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-16,2-13,3-17,5-7,0-5,6-22,1-6,3 - heraf ord. driftsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-8,8-7,9-7,6-7,3-5,9-7,3-7,7 - heraf resultatafhængig bonus 0,0 0,0 0,0 0,0-6,5-5,4-9,9 0,3 0,3-14,8 1,7 - heraf extraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Resultat før skat 29,6-21,7 6,0 39,0 100,3 168,3 205,0 13,9-251,4 129,2 31,4 Nettoresultat 26,4-18,5 6,0 29,4 75,4 124,3 192,5 35,3-217,9 129,7 28,5 Balance (t.kr.) Aktiver 217,5 149,8 149,8 187,0 290,8 437,8 602,1 580,7 310,1 478,5 505,0 Egenkapital 205,3 142,1 148,1 177,2 258,6 372,9 552,7 538,9 287,1 394,2 405,0 Afkast (%) Forrentning af primo egenkapital, før skat 16,5% -10,6% 4,2% 26,3% 56,6% 60,2% 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% Forrentning af primo egenkapital, efter skat 14,8% -9,0% 4,2% 19,8% 42,6% 44,4% 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% Stigning i OMXC 2,8% -14,4% -21,4% 30,0% 21,6% 39,6% 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% Stigning i OMXC20 7,5% -13,7% -26,3% 22,5% 17,3% 37,3% 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% Stigning i KFMX -2,4% -16,5% -5,9% 50,8% 40,9% 52,4% 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% Merafkast ifht. KFMX, før skat 19,0% 6,0% 10,1% -24,4% 15,7% 7,8% 12,0% 5,4% 14,2% 20,6% -8,8% Merafkast ifht. KFMX, efter skat 17,2% 7,5% 10,1% -30,9% 1,6% -8,0% 8,7% 9,3% 20,4% 20,8% -9,6% Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. 4,98-3,75 1,23 6,06 14,27 21,96 34,03 6,39-41,67 25,46 5,62 Effektiv skattesats, % 10,8% 14,7% 0,0% 24,6% 24,8% 26,1% 6,1% u.m. 13,3% u.m. 9,4% Indre værdi pr. aktie, kr. 38,79 29,40 30,64 35,69 48,19 68,08 99,18 101,23 55,90 79,55 82,02 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 38,33 29,33 30,50 35,51 47,75 67,29 99,00 95,00 53,50 74,50 74,50 Dividende pr. aktie, kr. 5,67 0,00 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,00 2,50 3,50 3,50 Dividend yield, % 14,62% 0,00% 3,26% 5,60% 5,19% 4,41% 4,03% 3,95% 4,47% 4,40% 4,27% Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) Omkostningsprocent, excl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 4,23% 2,44% 1,67% 1,23% 1,49% 2,26% 2,15% Omkostningsprocent, incl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 7,82% 4,13% 3,86% 1,18% 1,41% 6,88% 1,70% 1) Incl. DK trends Invest A/S fra 1. juli

4 KÆRE AKTIONÆR 2010 blev et skuffende år. Efter betydelige kursstigninger i 2009 tog flere af vores investeringscases en pause, hvorved vores afkast blev på 7,9% før skat mod 45% afkast året før. For anden gang i selskabets 11-årige historie fik vi en svagere udvikling end vores benchmark KFMX indekset, der i 2010 steg med 16,7% ( ,4%). Skuffende var også, at det danske small cap marked underperformede large cap markedet, hvorefter de mindre aktier nu har underperformet de større aktier 4 år i træk. Det er vores erfaring, at small cap aktier skiftevis outperformer og underperformer large cap med en cyklus på 3-5 års varighed. Der er derfor, på historisk grundlag, god grund til at tro på, at small cap atter vil outperforme large cap. På den lange bane har small cap aktier outperformet large cap. I SmallCap Danmark A/S s levetid er KFMX steget med 96% mens OMXC20 i samme periode steg med 57%. Det svarer til, at small cap har outperformet large cap med 39%-point på trods af den mellemliggende finanskrise, der var ekstraordinær hård ved small cap aktierne. Men samtidigt har de senere års udvikling vist, at prisen for et bedre langsigtet afkast er større kursudsving. SmallCap Danmark A/S s stærke forretningsmodel har siden starten givet selskabet et afkast af egenkapitalen på 15,2% før skat om året, hvilket svarer til et samlet afkast på 356% og et merafkast på 260%-point i forhold til KFMX. Vi vil også fremover fokusere på det, der har givet det historisk gode resultat; undervurderede selskaber, hvor der pågår værdiskabende forandringsprocesser, eller hvor der er et stort potentiale for det. Vi tror det indebærer, at De som aktionær også fremover vil få et langsigtet afkast, som er bedre end det, De kan få andre steder. Dog introducerer vi en ændring, der primært er et resultat af de ændrede skatteregler for porteføljeselskaber, som blev indført med virkning fra 1. januar Vi vil have et øget fokus på at finde attraktive selskaber, hvor det er muligt at opnå en ejerandel på over 10%. Det er herigennem muligt at reducere dobbeltbeskatningen af porteføljeinvesteringer væsentligt. Samtidigt opnår vi positioner, som er store nok til at give os øget indflydelse der, hvor vi mener det vil bidrage positivt til værdiudviklingen. Igen i 2011 kan jeg forsikre Dem om, at investeringsteamet i Smallcap Danmark A/S vil arbejde benhårdt på at pleje vore investeringer og at identificere nye investeringsmuligheder. Det har teamet selv en stærk interesse i både professionelt og økonomisk. SmallCap Danmark A/S tilstræber fortsat at udbetale et udbytte på niveau med den lange obligationsrente og indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales 3,5 kr. pr. aktie i udbytte for regnskabsåret 2010, svarende til et direkte afkast på 4,7%. Selv efter de sidste to års prisstigninger er aktier i dag ikke højt prisfastsat i historisk perspektiv. Med forbedrede økonomiske udsigter forventer vi en positiv udvikling på aktiemarkedet i 2011, men også at der fra tid til anden kan forekomme betydelige udsving i aktiekurserne. Der er god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv kursudvikling. Investorerne har allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier. En øget risikovillighed, herunder til at investere i mindre likvide aktier, kombineret med en god indtjeningsudvikling og en mere attraktiv prisfastsættelse end for de store likvide aktier, er baggrunden for vores vurdering. København d. 22. marts 2011 Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen 3

5 LEDELSENS ÅRSBERETNING 7,9% egenkapitalforrentning før skat i 2010 Efter et godt 2009 blev 2010 et mindre godt år for SmallCap Danmark A/S. Årets resultat før skat blev på 31,4 mio. kr. ( ,2 mio. kr.). Egenkapitalforrentningen blev 7,9% før skat og 7,1% efter skat. Dette skal sammenlignes med KFMX indekset der steg med 16,7%. Relativt til sit benchmark leverede SmallCap Danmark A/S et negativt afkast på 8,8%. Afkast og renter mdr. 60 mdr. Levetid (129 mdr.) p.a. p.a. p.a. akk. SmallCap Danmark A/S (EKF. f.skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -5,9% 5,8% 15,2% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. e.skat) 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% -2,5% 8,4% 13,8% 301,0% KFMX 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -17,2% -4,6% 6,5% 95,9% OMXC20 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% -0,5% 3,1% 4,3% 56,7% OMXC 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% -4,0% 1,5% 4,7% 64,1% DAX 19,1% 19,2% -42,4% 18,5% 12,5% -8,4% 1,7% -3,4% -31,3% S&P ,6% 3,5% -38,5% 23,5% 12,8% -5,0% 0,1% -1,6% -16,1% Russel ,0% -2,7% -34,8% 25,2% 25,3% 0,8% 3,1% 3,5% 45,4% Nikkei 225 6,9% -11,1% -42,1% 19,0% -3,0% -12,6% -8,7% -6,2% -49,7% MSCI World, local currency 13,5% 2,8% -40,1% 22,8% 7,8% -7,4% -1,5% -2,2% -21,6% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,3% 3,9% 4,4% 3,4% 3,7% 4,4% 3,3% 5,6% 5,6% Tyskland 3,3% 4,0% 4,3% 2,9% 3,4% 4,3% 3,3% 5,3% 5,3% USA 4,4% 4,7% 4,1% 2,2% 3,8% 4,1% 4,4% 6,0% 6,0% Kilde: Egne beregninger og FactSet Det er kun anden gang i SmallCap Danmark A/S s 11-årige historie, at selskabet underperformer sit benchmark. Det er specielt investeringerne i Greentech Energy Systems, H+H International, Brdr. Hartmann og Egetæpper, som bidrog negativt til afkastet i Hovedparten af disse selskaber har imidlertid fået en god start på 2011, hvilket understreger, at potentialet i de pågældende investeringscases er intakt. Specielt kursudviklingen i Greentech Energy Systems var skuffende og belastede investeringsresultatet med et tab på 16,2 mio. kr. Desuden må vi konstatere, at flere af selskaberne i vores portefølje har været mere sencykliske end oprindeligt forventet og dermed har været langsommere til at forbedre omsætningen og indtjeningen efter den finansielle krise. I 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S et finansresultat på 37,7 mio. kr. (151,3 mio. kr.). De ordinære driftsomkostninger før bonus steg til 7,7 mio. kr. (2009 7,3 mio. kr.), hvilket primært skyldes udvidelsen af investeringsteamet i november Som resultat af bestyrelsens årlige gennemgang af omkostningsfordelingen målt op imod det reelle ressourcetræk er omkostningsfordelingen mellem Investeringsforeningen SmallCap Danmark og SmallCap Danmark A/S blevet ændret. Dette indebærer, at SmallCap Danmark A/S bærer en større del af organisationens omkostninger. Ændringen trådte i kraft d. 1. oktober Eftersom kriterierne for bonus ikke er opfyldt, er der afsat 0 kr. i bonus for regnskabsåret Derimod er der i 2010 tilbageført 1,7 mio. kr. af bonushensættelsen foretaget i 2009, som påvirker resultatet positivt. Bonustilbageførelsen er en konsekvens af årets underperformance. Engangsomkostninger relateret til erhvervelsen af aktier i DK Trends Invest A/S belaster før skat resultatet med 0,3 mio. kr. Selskabets omkostningsprocent faldt til 2,15% (2009 2,26%), hvilket skyldes et øget kapitalgrundlag. 4

6 Ved udgangen af 2010 havde selskabet uudnyttede skattemæssige underskud på 117,7 mio. kr., som kan modregnes i fremtidige indtægter. Skattemæssige underskud er aktiveret med 29,4 mio. kr., svarende til 5,9 kr. pr. udestående aktie. Skatteaktivet er inkluderet i selskabets balance og egenkapital. Selskabsskatten for 2010 udgjorde 2,9 mio. kr. Årets resultat efter skat blev derved 28,5 mio. kr. Heraf udgør aktionærerne i SmallCap Danmark A/S s andel 27,8 mio. kr. I 2010 afgav SmallCap Danmark A/S et frivilligt ombytningstilbud til aktionærerne i DK Trends Invest A/S. Betalingen blev erlagt i aktier i SmallCap Danmark A/S, som derved fik omkring 300 nye aktionærer. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S 68% af aktiekapitalen og 79% af den cirkulerende kapital i DK Trends Invest A/S. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S egne aktier svarende til 5,3% af aktiekapitalen og selskabet har således nettokøbt egne aktier i løbet af mdr. 60 mdr. Levetid (129 mdr.) SmallCap Danmark A/S (EKF. f.skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -16,6% 32,6% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. e.skat) 51,6% 6,4% -40,4% 45,2% 7,1% -7,4% 49,4% 301,0% lnv. SmallCap Danmark - -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -20,1% - - Dexia lnvest Small Cap 43,2% -3,6% -53,5% 45,3% 39,4% -5,8% 30,1% 17,0% Alfred Berg Danmark 27,6% -7,0% -46,5% 38,8% 16,1% -13,7% 2,4% 66,0% Bankinvest Danmark 40,9% -11,4% -54,9% 52,8% 29,3% -10,9% 11,3% - Carnegie WW/Danske aktler 28,7% 5,5% -45,4% 54,0% 25,2% 5,3% 42,9% 76,5% Danske lnvest Danmark 26,8% 4,5% -49,1% 43,6% 27,4% -6,9% 23,4% 44,2% LD-Invest Danmark 35,1% 4,0% -47,6% 47,4% 26,2% -2,7% 36,7% - Nykredit lnvest Danske Aktier 25,3% 1,4% -46,2% 43,6% 28,2% -0,8% 26,0% - SEB lnvest Danmark 39,4% 4,6% -48,7% 51,7% 29,1% 1,1% 47,5% 94,0% Kilde: Egne beregninger og FundCollect 5

7 De store aktier satte agendaen i 2010 Den positive udvikling på aktiemarkedet fortsatte igennem OMXC20, der omfatter de største danske aktier, steg med 35,9% i 2010 (2009 ligeledes 35,9%), hvorimod KFMX indekset, der repræsenterer de mindre aktier, og som er vores benchmark, steg med 16,7% ( ,4%). Specielt de større aktier såsom Novo Nordisk, AP Møller-Mærsk og Carlsberg drev det danske aktiemarked i 2010, hvorimod de mindre aktier stadig har et efterslæb. Det er værd at bemærke, at disse tre større aktier udgør omkring 56% af OMXC20 indekset og derved forklarer langt den overvejende del af de større aktiers outperformance i Set i internationalt perspektiv gav danske aktier et højt afkast i 2010, eftersom OMXC20 steg med 35,9%. S&P 500 steg blot 12,8%, DAX 12,5%, og Nikkei 225 faldt med 3%. De børsnoterede selskaber fik gradvis rystet den finansielle krise af sig i 2010, og mange af de konjunkturfølsomme virksomheder kunne i løbet af året dokumentere forbedret indtjening på baggrund af restruktureringer, omkostningsbesparelser og andre tiltag. Virksomhederne synes forholdsvis optimistiske mht. at forbedre indtjeningen selv under moderate vækstudsigter. Organisationerne er blevet trimmet, balancerne blevet styrket, og fokus blev igen rettet mod investeringer og videreudvikling af forretningen. Børsintroduktionen af Chr. Hansen, Pandora og Zealand Pharma samt relanceringen af TDC indikerer, at aktiemarkedets prisfastsættelse af virksomhederne igen er blevet så attraktiv, at private equity fonde finder det hensigtsmæssigt at anvende aktiemarkedet. Omvendt indikerer overtagelsestilbuddene på Danisco, Maconomy, Cardo og Munters, at der stadig er en række aktier, som rummer et betydeligt potentiale. Ubalancen i statsfinanserne i Sydeuropa og den deraf følgende gældskrise var et af de forhold, som bekymrede investorerne i 2010 og gav anledning til stor volatilitet på aktiemarkedet midt på året. OMXC20 faldt således med 13% i løbet af ganske få dage i begyndelsen af maj, men genvandt hurtigt det tabte. Lignende markante kursudsving prægede markedet i juni, juli og august. Først efter regnskaberne for 2. kvartal genvandt aktiemarkedet fornyet tiltro til holdbarheden af indtjeningsforbedringerne i virksomhederne. Internationalt set steg de mindre aktier mere end de større i Russel 2000 steg således med 25,3% og MSCI World SmallCap 22,2% i 2010, hvorimod S&P 500 steg med blot 12,8% og MSCI World med 7,8%. De danske small cap selskaber underperformede de større selskaber igen i 2010 og har derved underperformet siden juli 2007 med 45%. Kombinationen af en markant investorpræference for likvide aktier samt senere reetablering af normaliseret indtjening i de mindre selskaber er efter vores vurdering de væsentligste forklaringer på det kursmæssige efterslæb i Bekymring omkring den overordnede udvikling i makroøkonomien har afholdt de større institutionelle investorer fra at investere i illikvide aktier. Da de større selskaber er blevet dyrere, oplever vi i øjeblikket, at de mindre aktier får fornyet fokus. 6

8 Porteføljen i 2010 Vi har haft en fundamental positiv holdning til aktiemarkedet i 2010 og SmallCap Danmark A/S har derfor været fuldt investeret og i perioder har selskabet været gearet med op til ca. 20%. Der har i løbet af året været foretaget en række større porteføljeændringer Andel af Beholdning køb/salg Afkast Beholdning Andel af Selskab egenkapital mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. egenkapital 1 BoConcept Holding 11,1% 43,5 +5,8 +8,6 57,9 14,3% 2 Egetæpper 10,8% 42,1 +10,0-0,6 51,5 12,7% 3 DK Trends Invest 0,2% 0,9 +40,2 +3,5 44,6 11,0% 4 Greentech Energy Systems 20,6% 80,6-26,8-16,2 37,6 9,3% 5 Topsil Semiconductor Mat. 3,6% 14,2 +12,6 +4,1 30,9 7,6% I alt 2010 top 5 46,3% 181,3 +41,8-0,6 222,5 54,9% 6 Satair ,4 +1,1 23,6 5,8% 7 Harboes Bryggeri 6,1% 24,0-5,8 +3,8 21,9 5,4% 8 IC Companys 5,8% 22,6-14,2 +11,2 19,6 4,8% 9 North Media 12,5% 49,0-43,8 +13,3 18,6 4,6% 10 DLH ,1 +5,3 18,4 4,5% I alt 2010 top 10 70,7% 276,9 +13,5 +34,1 324,6 80,0% Øvrige aktier 34,8% 136,0-4,4 +3,8 135,3 33,6% I alt 105,5% 412,9 +9,1 +37,9 459,9 113,6% De væsentligste nyinvesteringer og forøgelse af aktiepositionerne har været i selskaberne Topsil, DLH og Alm. Brand samt DK Trends Invest. Topsil har gennem langsigtede aftaler med kunder og leverandører skabt et mere stabilt grundlag for fremtidig vækst. Samtidig har selskabet gennem en kapitaludvidelse styrket balancen, hvilket har givet mulighed for en udvidelse og modernisering af produktionsfaciliteterne. Selskabets vægt i porteføljen er øget fra 3,6% til 7,6% af egenkapitalen. Både DLH og Alm. Brand er klassiske turn-around cases, hvor forretningen bliver fokuseret ved afvikling af tabsgivende og ikke-kerne aktiviteter. Begge investeringer er forbundet med en højere risiko end sædvanligt, men til gengæld er afkastpotentialet også højere. Begge selskaber er nye investeringer og DLH og Alm. Brand udgjorde henholdsvis 4,5% og 3,3% af egenkapitalen ultimo året. SmallCap Danmark A/S s største nyinvestering i 2010 var DK Trends Invest A/S, der ultimo året udgjorde 11,0% af egenkapitalen. SmallCap Danmark A/S medvirkede til at løse et ledelsesproblem som følge af en fejlslagen investeringsstrategi jævnfør nedenstående beskrivelse af selskabet. De væsentligste reduktioner og salg af aktiepositioner har omfattet selskaberne: Greentech Energy Systems, North Media, IC Companys samt NTR Holding. SmallCap Danmark A/S reducerede sin position i Greentech Energy Systems ved salg af halvdelen af vores aktiepost i selskabet til GWM Renewable Energy. GWM ønskede en bestemmende indflydelse i selskabet, og da de tilbød os en acceptabel pris for vores aktier, valgte vi at realisere en del af avancen, hvilket reducerede vægten fra 20,6% primo til 9,3% af egenkapitalen ultimo året. Investeringen i North Media er blevet reduceret med lidt over 60%, da vi havde opnået en meget betydelig kursgevinst på aktieposten, og fordi vi var usikre på, om distributionsaktiviteterne ville blive frasolgt, hvilket havde været den drivende kraft bag udviklingen. Casen har nu ændret karakter, og vi ser en mulighed for, at investeringen kan blive en god udbytte-case. Ved indgangen til 2010 udgjorde investeringen i North Media 12,5% af egenkapitalen og ultimo 4,6%. 7

9 Investeringscasen i NTR Holding blev totalt ændret i forbindelse med selskabets erhvervelse af en aktiepost i Daniament. Vi var overrasket over, at selskabets bestyrelse foretog investeringen uden at rådføre sig med selskabets større aktionærer. De tilkøbte aktiviteter har været til salg gennem en længere periode, og på lige fod med andre investorer er vi dybt forundrede over den høje pris, selskabet betalte for aktiviteterne. Vi har mistet tilliden til NTR Holdings ledelse, og har solgt vores aktier med et betydeligt tab i forhold til investeringens størrelse. SmallCap Danmark A/S havde ultimo 2010 tre 10%-aktieposter; BoConcept, Egetæpper og Rias. Vægten i disse tre aktier er i 2010 øget fra 25,9% af egenkapitalen til 31,5% af egenkapitalen. Justeret investeringsstrategi SmallCap Danmark A/S har justeret sin investeringsstrategi på to områder. Op til 50% af egenkapitalen kan placeres i 10% aktieposter, medens den øvrige del af porteføljen placeres i den mere likvide del af small og mid cap segmentet samt temporært i large cap aktier. Samtidig er der åbnet op for, at SmallCap Danmark A/S kan placere op til 25% af selskabets midler via Investeringsforeningen SmallCap Danmark. De øvrige investeringsrammer er uændrede. Ingen enkelt investering må overstige 20% af egenkapitalen, og summen af de tre største investeringer må ikke overstige 45% af porteføljen. SmallCap Danmark A/S har altid haft store positioner i de selskaber, hvor vi har haft størst tillid til afkastmulighederne. I levetiden har de 5 største investeringer typisk udgjort ca. 50% af den samlede portefølje, og disse aktieposter har drevet den markante outperformance. SmallCap Danmark A/S vil fremover have særlig fokus på at identificere attraktive investeringer i selskaber, hvor det er muligt at opnå en 10% ejerandel. Det er herigennem muligt at reducere dobbeltbeskatningen af porteføljeinvesteringer væsentligt. Samtidigt opnår vi positioner, som er store nok til at give os øget indflydelse der, hvor vi mener det vil bidrage positivt til værdiudviklingen. De nye skatteregler indebærer, skattefrihed af avancer på aktieposter, hvor ejerandelen overstiger 10% af aktiekapitalen. Den gamle regel med skattefrihed af aktieavancer efter tre års ejerskab er bortfaldet. SmallCap Danmark A/S er en aktiv investor med en tæt dialog med de virksomheder, der er investeret i. For 10% posternes vedkommende vil vi yderligere intensivere dialogen med henblik på at øge værdiskabelsen. Hvor det lykkes at opbygge attraktive 10% poster, indebærer skattefriheden på disse investeringer en væsentlig afbødning af de negative effekter fra afskaffelsen af tre års reglen. I gunstige tilfælde er det muligt at opnå et bedre samlet porteføljeafkast efter skat under det nye skatteregime. Ved at investere op til 25% af egenkapitalen i Investeringsforeningen SmallCap Danmark vil denne del af porteføljen få en større spredning. Porteføljen vil samtidigt være mere likvid idet de underliggende aktier er mere likvide end de 10% poster, som SmallCap Danmark A/S realistisk kan investere i. Desuden vil det relativt hurtigt være muligt at justere denne del af porteføljen via indløsning. Endelig vil denne ændring øge effektiviteten i forvaltningen af SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark (personale- og kontorfællesskab). Konsekvensen af justeringen af investeringsstrategien er, at SmallCap Danmark A/S vil få en mere koncentreret og i perioder også mindre likvid portefølje. Det kan medføre, at kursudviklingen vil afvige mere fra benchmark end hidtil. Det er dog vores vurdering, at den højere risiko som følge af en mere koncentreret portefølje vil øge porteføljens langsigtede afkastpotentiale. 8

10 For de investorer, som ønsker et mere traditionelt investeringsprodukt, er Investeringsforeningen SmallCap Danmark et oplagt alternativ til vores selskab fremover. Akkumuleret afkast for SmallCap Danmark A/S 500% 450% 400% 350% 300% Afkast pr Akk. levetid Gns. p.a OMXC20 56,7% 4,3% KFMX 95,9% 6,5% SCD, EKF før skat 356,2% 15,2% SCD, EKF efter skat 300,9% 13,8% Merafkast før skat 260,3% 8,7% Merafkast efter skat 205,0% 7,3% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% OMXC20 KFMX SCD, EKF før skat SCD, EKF efter skat Forventninger til 2011 Vi forventer en positiv udvikling på aktiemarkedet i 2011, og vi forventer, at small cap aktier igen vil outperforme large cap. Vi må dog også indstille os på, at volatiliteten i aktiemarkedet fortsat vil være høj. Mange virksomheder er kommet styrket ud af krisen og er nu mere effektive, fokuserede og bedre kapitaliserede end før finanskrisen. Makroøkonomien udviser svage tegn på bedring, og blot en beskeden afsætningsfremgang vil bidrage til forbedret lønsomhed, idet der stadig er megen ledig kapacitet i de fleste industrier. Vi kan samtidigt konstatere, at virksomhedslederne har ændret fokus fra krisestyring til forretningsudvikling og igen er begyndt at tænke offensivt. Dette understøttes af, at der igen er kommet gang i opkøbs-, frasalgs- og fusionsaktiviteterne. På denne baggrund mener vi, at de virksomhedsbaserede forudsætninger for et godt aktieår er til stede. Kombinationen af en fornuftig indtjening og de seneste års tilbageholdenhed, hvad angår nyinvesteringer, bevirker, at virksomhederne i løbet af 2011 skal tage stilling til, hvordan de vil anvende deres overskydende likviditet. I første omgang vil virksomhederne formodentlig udvise tilbageholdenhed med hensyn til at kanalisere overskydende kapital tilbage til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb. Hvis ikke det er muligt at finde fornuftige værdiskabende investeringer, der understøtter forretningsudviklingen i løbet af 2011, vurderer vi dog, at virksomhederne vil begynde at sende kapital tilbage til aktionærerne. Som aktivklasse vil aktier derved blive et mere synligt alternativ til pengemarkedsindskud og obligationer for såvel private som institutionelle investorer. Med de lave indskudssatser i bankerne og en rente på en 10-årig statsobligation, der ultimo 2010 var på 3,0%, mener vi, at aktier er et attraktivt alternativ til obligationer. Vækst i den europæiske økonomi vil gavne virksomhederne og deres indtjening. En sådan udvikling vil formodentlig blive imødegået med moderate rentestigninger, hvorved obligationsejerne vil opleve kurstab på 9

11 baggrund af en investering, der i forvejen giver et lavt afkast. Derved mener vi, at de finansielle forudsætninger for et godt aktieår er til stede. Primært på grund af den høje likviditetspræference de fleste investorer har i økonomiske krisetider, har efterspørgselen efter small cap aktier været lav de seneste år. Dette mener vi er forklaringen på at en række mindre selskaber stadig har et kursmæssigt efterslæb i forhold til de større. Med aftagende likviditetspræference vil stadigt flere være interesseret i at købe aktier i de relativt billige small cap selskaber. Dette vil i sig selv give kursstigninger. Dertil kommer, at der kan være specielt høje afkast at hente ved god stockpicking i det nu undervurderede small cap marked. De store internatonale aktiekøbere har holdt sig fra de små markeder siden krisen indtraf. Danske small cap aktier, repræsenteret ved KFMX indekset, har underperformet OMXC20 siden 1. juli 2007 med 45%. I USA outperformede small/mid cap selskaberne dog de større selskaber med 12,5%-point i Efter vores bedste overbevisning vil de store aktiekøbere igen søge investeringsmuligheder i de små markeder. Vi tror det vil ske i løbet af 2011, hvorved udviklingen vil vende til de danske small cap selskabers fordel. De kommercielle forudsætninger for et godt aktieår er derved til stede. Samlet set er alle de væsentligste forudsætninger for et godt aktieår således til stede. Det som kan vælte de gode udsigter for 2011 er af politisk art. Vores forventninger til en positiv aktieudvikling men med høj volatilitet i markedet er baseret på at der vil være optakt til kriser ved flere lejligheder men at de vil kunne løses undervejs. Smallcap discount 60% 40% 20% 0% e 2011e 2012e -20% -40% Smallcap discount Outperformance Følgelig er der god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv kursudvikling i 2011 også i betragtning af, at small cap discounten ser ud til at have toppet i Investorerne har således allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier. En øget risikovillighed, herunder til at investere i mindre likvide aktier, kombineret med en god indtjeningsudvikling og en mere attraktiv prisfastsættelse end for de store likvide aktier er baggrunden for vores vurdering. 10

12 Finanskalender, marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling 28. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal

13 INVESTMENT CASES BoConcept Holding Investmentcase: BoConcept er en turn-around case, som er godt i gang med at materialisere sig. BoConcept er en international retail orienteret konceptholder med et komplet produktprogram af møbler og livsstilsprodukter til private hjem. BoConcept har nu oplevet positiv same-store-sale fire kvartaler i træk med vækstrater på 6-7%. Endvidere er BoConcepts lukning af uprofitable franchise butikker, primært i Spanien ved at ebbe ud, samtidig med at nye butikker åbner. Nettotilgangen af nye butikker i indeværende regnskabsår bliver mindst 10. Fortsættelsen af vækst i same-store-sales og åbning af nye butikker indebærer en omsætningsvækst i de kommende år på omkring 10% p.a. Indtjeningen vil vokse markant hurtigere (men fra et lavt udgangspunkt) som følge af BoConcepts opstramning af franchisemodellen, omkostningstilpasninger samt effektiviseringen af balancen, som er gennemført de senere år som reaktion på finanskrisen. BoConcept har brugt nedturen til at få justeret på de ovennævnte områder til en mere effektiv og profitabel forretningsmodel, end det ville have været opnåeligt ved et positivt konjunkturforløb i 2008 og Kombinationen af omsætningsvækst og en omkostningsbase, der vokser markant langsommere end omsætningen, er grundlaget for den ventede store indtjeningsfremgang i de kommende år. Egetæpper Investmentcase: Egetæpper er en turn-around case. Selskabet er i fuld gang med at forbedre indtjeningen på trods af pres fra stigende råvarepriser. Aktien handler på meget attraktive multipler. Egetæpper er en ledende spiller på det internationale Contract tæppemarkedet. Egetæpper har en stærk markedsposition, et moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en stærk cash-genererende forretningsmodel. Det internationale tæppemarked er et konjunkturfølsomt (sen cyklisk) modent, fragmenteret og konkurrencepræget marked. Indtil krisen kom, har Egetæpper evnet at vokse i dette marked gennem produktudvikling og bearbejdning af nye markeder som Mellem- og Fjernøsten. Egetæpper har været hårdt ramt af den økonomiske nedtur, men fra indeværende regnskabsår vokser omsætningen igen. Det er især Sverige, Tyskland og Frankrig, der viser fremgang. De to vigtige markeder Danmark og UK ser ud til at have nået bunden. Vi forventer, at omsætningen stiger med 19% 2010/11, hvoraf halvdelen er organisk primært, bl.a. drevet af prisstigninger og stigningen i den svenske og engelske valuta og ca. 50 mio. kr. fra konsolideringen af tilkøbte Bentzon Carpets. Indtjeningsevnen har været kraftigt stigende i takt med fremgang i omsætningen, hvilket viser den løftestangseffekt, som selskabets betydelige ledige kapacitet giver. DK Trends Invest Investmentcase: I begyndelsen af 2010 oplevede investeringsselskabet DK Trends Invest turbulente aktionær- og ledelsesforhold. På denne baggrund tilbød SmallCap Danmark A/S d. 31. maj 2010 aktionærerne i DK Trends Invest at ombytte deres aktier til SmallCap Danmark A/S aktier. D. 2. juli 2010 meddelte SmallCap Danmark A/S, at 42,5% af DK Trends Invest aktionærerne havde accepteret tilbuddet, hvilket tilførte selskabet 300 nye aktionærer og forøgede egenkapitalen med 26 mio. kr. Ultimo 2010 rådede SmallCap Danmark A/S over 67,6% af aktiekapitalen i DK Trends Invest og 79,4% af de udestående aktier. Det er ledelsens vurdering, at kapitalbasen i DK Trends Invest er for lille til at selskabet kan fungere som et selvstændigt investeringsselskab. Derfor har SmallCap Danmark A/S i samarbejde med bestyrelsen i DK Trends Invest over en periode evalueret en række muligheder for at tilføre DK Trends Invest en ny aktivitet. Der er fortsat dialog med flere parter. 12

14 Såfremt der ikke indenfor en kort periode nås til en aftale om tilførsel af en ny, for aktionærerne, attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at tage initiativ til en fusion eller en likvidation af DK Trends Invest. I mellemtiden har DK Trends Invest sikret sig en fornuftig forretning af kapitalbasen ved at investere i forskellige investeringsforeninger og enkeltaktier. Greentech Energy Systems Investmentcase: GES er en value-investering i et vedvarende energiselskab, som opfører og driver vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Italien. Selskabet blev etableret i 2000 og har ultimo MW vindkraftkapacitet i drift (pro-rata konsolideret). Desuden har selskabet yderligere 24 MW, som er ved at blive opført. I pipelinen har GES en række polske og italienske projekter, som mangler godkendelser, finansiering, etc. Selskabet outsourcer alle former for entrepriser, men har egen projektudviklingsorganisation. SmallCap Danmark A/S solgte i 2010 omkring halvdelen af sine aktier i GES til GWM Renewable Energy, som nu har påtaget sig rollen som ankerinvestor i selskabet og har indsat ny ledelse. Den ny ledelse har gennemført en omfattende omstrukturering af aktiviteterne i Greentech og ønsker at diversificere aktiviteterne til også at omfatte andre former for vedvarende energikilder. I forbindelse med omstruktureringerne har den ny ledelse også valgt at tage betragtelige nedskrivninger på de luftige projektrettigheder i Greentech og vi betragter derved oprydningen som tilendebragt. Selskabet handler med en discount til den bogførte indre værdi på omkring DKK 26 pr. aktie. Vi forventer, at discounten bliver reduceret i takt med, at det bliver mere synligt, at selskabets omfattende problemer er ved at være løst. Vi ser en mulighed for re-lancering af virksomheden / aktien som en seriøs vinddeveloper med en troværdig og stabil ejerkreds og ledelse samt en stabil finansiel base. Topsil Semiconductor Materials Investmentcase: Topsil er en investering i en vækst aktie, der er eksponeret mod den globale trend om øget energieffektivitet inden for industrien (motorer, pumper, ventilatorer) højhastighedstog, elbiler og udbygning af energiinfrastrukturen, herunder vindmøller. Topsil er en af de førende spillere i det snævre marked for monokrystallinsk silicium af meget høj kvalitet til halvlederindustrien med en markedsandel på 7% af nichemarkedet, dog 40% på højeste spændingsniveau. Forventningerne til den underliggende attraktive langsigtede vækst er usvækket (understøttet af kundernes øgede investeringsniveau), men investment casen er svækket på kort sigt på grund af en midlertidig stigning i Topsils omkostningsniveau, bl.a. på grund af bygning af den nye fabrik, der vil påføre ekstra omkostninger i både 2011 (træning af personale til nye maskiner) og 2012 (parallel produktion for at sikre leverancer). De nye leverandørkontrakter, der blev indgået i 2010, vil sænke udgiften til råvarer med minimum 15 mio. kr. i 2011, men vi tror ikke, det er nok til fuldt ud at kompensere for de øvrige faktorer. Topsil vil dog fortsat vise vækst i indtjeningen på forventet 15% i 2011 og 6% i Fra 2013 vil Topsil vende tilbage til den høje indtjeningsevne, hvorved indtjeningsvæksten stiger til 20% i

15 PROFIL SmallCap Danmark A/S SmallCap Danmark A/S har specialiseret sig i small cap investeringer. Selskabet er børsnoteret. SmallCap Danmark A/S investerer i udvalgte børsnoterede virksomheder med det formål at opnå et attraktivt langsigtet afkast for sine aktionærer. Vi investerer i enkeltselskaber efter grundige finansielle og strategiske analyser og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi investerer store beløb i vores bedste ideer og sikrer derved, at vores beslutninger afspejles direkte i porteføljens afkast. Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne. Selvom small cap markedet er et nicheområde, er der mange, meget forskelligartede og spændende virksomheder i dette segment af markedet og mange attraktive investeringsmuligheder. Vi har valgt en forretningsmodel, hvor eneste succeskriterium er at skabe mest mulig værdi for aktionærerne. Vi er uafhængige af andre økonomiske interesser, har ingen anden dagsorden, og der er ikke andre forhold, der har indflydelse på vores investeringer. Selskabet har kontor- og personalefællesskab med Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i selskabet og Investeringsforeningen og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige investorer. Ved udgangen af 2010 udgjorde bestyrelsens og den daglige ledelsens samlede investering i SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark 134 mio. kr. Ledelsens aflønning er resultatafhængig. Der optjenes bonus svarende til 20% af merafkastet i forhold til benchmark (KFMX) over tre år, forudsat det gennemsnitlige årlige afkast overstiger 6% p.a. Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision på op til 1% p.a. Vi mener ikke, det er i aktionærernes interesse at betale et ekstra gebyr for distribution, idet det i sidste ende fragår i aktionærernes afkast. Konsekvensen af ikke at betale beholdningsprovision er, at selskabet kun kan tiltrække nye aktionærer ved at levere attraktive afkast. Investeringsfilosofi SmallCap Danmark A/S investerer i selskaber og ikke i brancher eller indeks. Vi har en casebaseret investeringsproces og anvender hovedparten af vores ressourcer på dybdegående analyse af det enkelte selskab med henblik på at etablere og vedligeholde en nøje udvalgt og fokuseret portefølje på omkring 20 selskaber. Derved adskiller vi os fra traditionelle indeksbaserede investeringsforeninger, der har væsentlig færre analyseressourcer til rådighed. Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af selskabet og selskabets aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for aktionærerne i modsætning til mere eller mindre tilfældige indeksudsving. Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Derfor investerer vi typisk i virksomheder med forholdsvis få, men velafprøvede og velkendte produktområder. Vi påstår ikke at være udstyret med særlige evner eller komplicerede modeller, som forudsiger fremtiden. 14

16 Derimod vil vi gerne vedstå os en grundig og dybdegående analyseindsats og mange års erfaring med danske aktier og aktiemarkedsforhold. Investeringskriterier SmallCap Danmark A/S har opstillet fire kriterier for investering i et selskab: Klar forståelse for forretningsmodellen og de værdiskabende elementer. Stærkt produkt, koncept eller marked. Aktionærvenlig (eller på vej mod sådanne tiltag). Engageret ledelse. Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig specialviden, som vi ikke råder over, eller hvor en vurdering af den fremtidige udvikling i væsentlig grad må bero på eksterne eksperters vurdering. Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur og få produktområder, idet dette oftest leder til en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning for succes. Virksomheden skal også have en komparativ fordel. Derfor vil vi typisk investere i virksomheder, der har en stærk markedsposition på et nærmere defineret område. Selskabet fravælger således konsekvent visse typer af virksomheder, og vi er helt bevidste om, at vi af den årsag i perioder kan risikere at få et lavere afkast end markedet generelt. Vi er langsigtede investorer og har derfor tid til at vente på, at en investeringscase udvikler sig. På investeringstidspunktet vil selskaberne næppe opfylde alle kriterier, men det skal være sandsynligt, at de inden for en kortere periode vil opfylde stadig flere af kriterierne. Investeringsprocesser Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern analytisk dækning af danske small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at kvantificere værdiskabelsen. Endvidere gør vi meget ud af relevante peer group-sammenligninger både med hensyn til vurdering af forretningsmodellens lønsomhed og i vurderingen af prisfastsættelse af aktien. Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at selskabet kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som følge af, at interessen for aktien øges. Den øgede interesse afspejles typisk også i en forbedret likviditet i aktien. Vi er en aktiv investor, som konstruktivt men kritisk arbejder for, at selskaberne får værdierne afspejlet i deres aktiekurser. Det sker i en konstruktiv dialog med ledelserne af de selskaber, der investeres i. 15

17 AKTIEN OG INVESTORERNE Aktiekapital SmallCap Danmark A/S aktiekapital på kr. er opdelt i stk. aktier a nominelt 20 kr. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes 3A i tiden indtil d. 20. april 2014 bemyndiget til at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil nominelt kr. således at den samlede aktiekapital udgør nominelt kr. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige fortegningsretten for eksisterende aktionærer, idet aktierne dog skal tegnes til markedskurs. Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes 3B i tiden indtil d. 20. april 2014 bemyndiget til udstedelse af tegningsoptioner, der giver ret til at tegne indtil stk. aktier i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb. Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes 3D i tiden indtil d. 20. april 2014 bemyndiget til at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet, med et samlet lånebeløb, der maksimalt udgør halvdelen af aktiekapitalen på tidspunktet hvor beslutningen træffes. Egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde den 31. december stk. svarende til 5,3% af aktiekapitalen. Den 31. december 2009 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. svarende til 5,0% af aktiekapitalen. Der er i 2010 opkøbt stk. egne aktier, svarende til 7,8% af aktiekapitalen. Der er i 2010 afhændet stk. egne aktier, primært i forbindelse med aktieombytningen med DK Trends Invest A/S. De i året erhvervede aktier er erhvervet med en gennemsnitlig rabat i forhold til indre værdi på 9,9%, mens de afhændede aktier er solgt med en gennemsnitlig rabat på 0,4%. Selskabet har bemyndigelse til køb af indtil 10% egne aktier. Bemyndigelsen er gældende frem til 20. april I henhold til selskabets interne regler for handel med egne aktier kan selskabet ikke disponere i egne aktier i et tidsrum på tre uger op til offentliggørelse af delårs- og årsrapporter eller andre væsentlige meddelelser. Egne aktier nedskrives til nul over egenkapitalen. Udvikling i aktien SmallCap Danmark A/S aktier er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (ISIN: DK ), hvor aktierne indgår i Small Cap segmentet. Børskursen på selskabets aktier var ultimo ,5 kr. pr. aktie (indre værdi var på dette tidspunkt 79,55 kr. pr. aktie). Ultimo 2010 var børskursen ligeledes 74,5 kr. pr. aktie (indre værdi var ultimo ,0 kr. pr. aktie). Aktionærerne modtog den 21. april 2010 et udbytte på 3,5 kr. pr. aktie. 16

18 SmallCap Danmark A/S, omsætning, børskurs og IV , , , , , , , , Omsætning stk Lukkekurs Indre værdi Omsætningen i selskabets aktier steg i 2010 med 23,6% fra 42,2 mio. kr. i 2009 til 52,2 mio. kr. Der var i 2010 kun 11 børsdage uden handel i selskabets aktier Omsætning, mio. kr. 42,2 52,2 Gennemsnitlig omsætning pr. dag, kr Antal børsdage med handel Kilde: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabet offentliggør på daglig basis den indre værdi af selskabets aktier for herved at medvirke til en prisdannelse i aktien, som afspejler de underliggende værdier. Handlen i selskabets aktier understøttes af en marketmakerordning, hvor det under normale omstændigheder er muligt at købe og sælge mere end stk. aktier ad gangen til priser tæt på den indre værdi. Selskabets aktier har i 2010 handlet med en gennemsnitlig rabat i forhold til indre værdi på 7,8%, mod en gennemsnitlig rabat på 7,5% i

19 Udlodning Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2010 udloddes et udbytte på 3,5 kr. pr. aktie. Udbyttet for 2009 var ligeledes på 3,5 kr. pr. aktie. Udbyttet for 2010 svarer, opgjort i forhold til den indre værdi ultimo året, til et direkte afkast på 4,3% (4,4% i 2009). Selskabets udbyttepolitik er at udbetale et attraktivt udbytte, der afspejler resultatudviklingen. Under forudsætning af et tilfredsstillende, positivt resultat er det selskabets hensigt at udbetale et udbytte svarende til et direkte afkast (udbytte i procent af børskursen ultimo året), der mindst er på niveau med renten på langsigtede danske statsobligationer. Renten på danske statsobligationer med 10 års løbetid var ved udgangen af ,8% (3,7% ultimo 2009) Beskatning Beskatningen af aktieselskabers kursgevinster ved investering i aktier og beskatningen af aktionærer i selskaber, hvis hovedaktivitet er værdipapirinvestering (investeringsselskaber) er på en række områder ændret væsentligt med fuld virkning fra For investeringsselskaber er der kommet nye regler i aktieavancebeskatningslovens 19 (ABL19), der indebærer at aktionærerne lagerbeskattes af afkastet - for personer, der investerer for frie midler, som kapitalindkomst. Ledelsen i SmallCap Danmark A/S bestræber sig løbende på ikke at falde ind under disse regler, da de efter ledelsens opfattelse fører til en væsentlig forøget beskatning af selskabets aktionærer. Dette sker ved at benytte en undtagelsesbestemmelse, der betyder at selskaber som har mere end 15% af balancesummen investeret i aktieposter med en ejerandel på mere end 10% ikke er omfattet af ABL19. SmallCap Danmark A/S har i 2010 ikke været omfattet af ABL19. Den efterfølgende opsummering af skattereglerne for SmallCap Danmark A/S og dets aktionærer er under forudsætning af, at selskabet fortsat ikke er omfattet af reglerne i ABL19. SmallCap Danmark A/S betaler fuld skat (25%) af alle kursgevinster og udbytter undtaget afkast af aktieposter med en ejerandel på mere end 10%. Personer, investering af frie midler. Såfremt der er tale om aktier erhvervet for frie midler, beskattes realiserede kursgevinster og udbytter som aktieindkomst. Aktieindkomst på indtil kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes i 2011 med 28%. Aktieindkomst på over kr. ( kr. for ægtefæller) beskattes i 2011 med 42%. Personer, investering af pensionsmidler. Er der tale om aktier erhvervet for pensionsmidler, beskattes kursgevinster og udbytter med 15% p.a. Selskaber. Selskaber og erhvervsdrivende fonde beskattes af kursgevinster og aktieudbytter med 25% efter lagerprincippet. Aktieposter på over 10% af aktiekapitalen i SmallCap Danmark A/S er dog fritaget fra beskatning. Ovenstående beskrivelse er ikke en fuldstændig beskrivelse af beskatningsforholdene, der kan være afhængige af en række individuelle forhold. Aktionærer, der ønsker en nærmere afklaring af deres skattemæssige forhold, opfordres til at kontakte deres revisor eller søge anden professionel rådgivning. 18

20 Aktiebog Selskabets aktiebog føres af: Computershare A/S Kongevejen 418 DK Holte Navnenotering foregår gennem aktionærens eget kontoførende institut. Aktierne er registreret i Værdipapircentralen. Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktier: 1/2 af 1972 A/S (selskabet er ejet af Jens Erik Høst og Erik K. Skjøtt) C/o Erik K. Skjøtt Bukkeballevej Rungsted Kyst Harald Simonsens ejendomskontor Østbanegade København Ø Den Professionelle Forening LD C/o Fms af 2004 A/S Vendersgade København K Insiderregler I henhold til selskabets interne regler må medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere under normale omstændigheder disponere i selskabets aktier i et tidsrum på seks uger efter offentliggørelse af delårs- og årsrapporter. Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 28. april 2011 kl i: Charlottehaven Hjørringgade 12C DK-2100 København Ø 19

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk Investor orientering 2010 SmallCap Danmark A/S Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 86 Børsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%.

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. april 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark

Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark Orientering om resultatudviklingen i 2010 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. juli 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2012 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12.,

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 12 Aktien og investorene

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 28. juli 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 18. april 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. juli Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2009 59. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 10 års track record 9 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap. Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 01/04/00 2000 2001 2002

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på

INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (DKKm) 2000 2001 2002

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK FORVENTNINGER TIL 2012 Vi mener fortsat, at det er mest sandsynligt, at aktiemarkederne slutter 2012 højere end niveauerne

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2014 64. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 17 Aktien og investorerne

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Meddelelse nr. 72/2016 København, d. 4. november 2016 Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på

INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (DKKm) 2000 2001 2002

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 17. juli 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2011 6. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2011 6. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2011 6. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgleta l 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. kvartal 2017 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2017 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere