Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste"

Transkript

1 Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets SMV er ordretilliden er i årets første måneder steget kraftigt. Samtidig ser virksomhederne mindre dystert på udviklingen i dansk økonomi. Det viser Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for første kvartal Den moderate stigning i barometret skyldes, at der er sket en fremgang i tre ud af de fire parametre, som udgør konjunkturbarometret. Kun SMV ernes vurdering af deres egen virksomheds generelle økonomiske situation holder det samme niveau som i sidste kvartal. En overvægt på 6 pct. af virksomhederne vurderer, at deres virksomheds generelle økonomiske situation er bedre på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, er skrumpet fra at udgøre over halvdelen af virksomhederne i sidste kvartal til at udgøre 30 pct. i dette kvartal. Det er virkelig positivt, at andelen af pessimister er faldet så betydeligt. Investeringslysten tager i dette kvartal det største spring over et kvartal siden 2. kvartal 2010 med en stigning på 6 procentpoint. Desværre forbliver investeringslysten negativ. En overvægt på 4 pct. vurderer således, at det er mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det er dog positivt, at de sidste to kvartalers negative udvikling nu ser ud til at vende. Og man kan håbe, at den vil forsætte, så investeringslysten kryber over nulpunktet. Forventningerne til virksomhedernes resultat i 2012 er gået en anelse frem, og en overvægt på 16 pct. af SMV erne vurderer, at dette års resultat bliver bedre end sidste års resultat. Alt i alt medfører fremgangen på tre af parametrene, at Håndværksrådets samlede konjunkturbarometer ender på -3 pct. Det er en stigning på 9 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og barometret ender således på samme niveau som i 2. kvartal Efter at barometret i to kvartaler har vist en negativ udvikling, oplever det således i dette kvartal igen en positiv udvikling.

2 Nedenstående figur viser udviklingen i Håndværksrådets konjunkturbarometer afbildet sammen med udviklingen i realvæksten i BNP. Figur 1: Udvikling i Håndværksrådets konjunkturbarometer og realvæksten i BNP (i pct.) 2, 1,5% 1, 0,5% 0, -0,5% -1, -1,5% -2, -2,5% 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K BNP, realvækst (venstre akse) Håndværksrådets konjunkturbarometer (højre akse) Ordretilliden stiger Ordretilliden får i dette kvartal et gevaldigt nøk opad, og efter at den for første gang nogensinde endte i negativ i sidste kvartal, er den nu igen positiv. Med et nettotal på 24 er niveauet for dette kvartals ordretillid det næsthøjeste i de over to år, hvor Håndværksrådet har målt den. Den eneste gang, ordretilliden har været højere, var i første kvartal Den stigende ordretillid afspejler sig dog ikke direkte i virksomhedernes efterspørgselssituation, der stadig er stabil uden de store udsving. Andelen af virksomheder, der slet ikke føler sig begrænset af manglende efterspørgsel, er således faldet en smule fra 24 pct. i sidste kvartal til 21 pct. i dette kvartal. Samtidig ligger andelen af virksomheder, som føler sig begrænset eller meget begrænset, på samme niveau som i sidste kvartal. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt til knap respondenter, hvoraf 817 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har svaret i februar. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. Store udsving i synet på dansk økonomi Foråret medbringer traditionelt en vis optimisme, når det kommer til SMV ernes vurdering af dansk økonomi. Efter to kvartaler med en negativ udvikling er der nu sket en positiv ændring i virksomhedernes vurdering af dansk økonomi. Vurderingen er dog 2

3 fortsat negativ, og en overvægt på 30 pct. af SMV erne vurderer, at Danmarks økonomiske situation er dårligere nu end for et år siden. Overvægten af pessimister er dog skrumpet ind i forhold til sidste kvartal, hvor den udgjorde 57 pct. At overvægten af pessimister er skrumpet skyldes, at andelen af virksomheder, der vurderer, at dansk økonomi er dårligere nu end for et år siden, er faldet fra 65 pct. i sidste kvartal til 45 pct. i dette kvartal. Samtidig er andelen af virksomheder, der vurderer, at dansk økonomi er bedre nu end for et år siden, mere end fordoblet fra 7 pct. i sidste kvartal til 15 pct. i dette kvartal. I årets første kvartal er der således sket den største positive ændring i SMV ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation siden andet kvartal Alligevel ligger virksomhedernes tiltro til dansk økonomi på sit næstlaveste niveau i de seneste otte kvartaler kun overgået af sidste kvartal. Det er især brancherne Butik og Service, der har et negativt syn på den danske økonomi her vurderer over halvdelen af virksomhederne, at Danmarks økonomiske situation er blevet dårligere. Lidt mere optimistiske er bygge- og industrivirksomhederne, hvor 40 pct. af byggevirksomhederne og 35 pct. af industrivirksomhederne vurderer, at dansk økonomi er blevet dårligere. Udover forskellene i de enkelte brancher har virksomhedernes størrelse også stor betydning for, hvordan de vurderer den danske økonomi. Virksomheder med under 10 ansatte vurderer, med en overvægt på 31 pct., at Danmarks økonomiske situation er mere negativ på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Virksomheder med 10 eller flere ansatte vurderer dansk økonomi noget mere positivt, og her er den negative overvægt kun på 15 pct. Figur 2: Udviklingen i de 4 parametre, som udgør konjunkturbarometret (ændringen i procentpoint i forhold til kvartalet før) Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens årets resultat bliver i forhold til sidste års resultat? Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Hvordan vurderer du DK's økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 3

4 Mere optimisme vest for Storebælt Det samlede SMV-barometer lander på -3 pct. I Region Sjælland hersker der tydeligvis en stor pessimisme blandt de mindre virksomheder. Regionen er den eneste, som oplever en tilbagegang i SMV-barometret sammenlignet med sidste kvartal. Der er samlet set øst for Storebælt et negativt SMV-barometer på -9 pct., hvorimod der vest for Storebælt er et positivt barometer på lige over nulpunktet. Der er således stor regional spredning mht. virksomhedernes sindstilstand. Figur 3: Sammenligning af SMV-barometret vest og øst for Storebælt 25% 15% 5% -5% - -15% VEST ØST Næsten samme historie gentager sig, når vi sammenligner de fire brancher: Butik, Byggeri/anlæg, Industri og Service. Butik, Byggeri/anlæg og Service har alle et negativt SMV-barometer, som er lavere end samme kvartal sidste år. Industrien har som den eneste branche ikke alene et positivt SMV-barometer på 14 pct., det er også bedre end barometret i samme kvartal sidste år. Netop indenfor denne branche hersker der altså en vis optimisme, som er iøjnefaldende. Investeringslysten kravler op Efter at investeringslysten i sidste kvartal faldt drastisk, ser vi nu en moderat stigning i virksomhedernes lyst til at investere i produktionsudvidelser. Investeringslysten er dog fortsat negativ, og der er en overvægt på 4 pct. af SMV erne, der mener, at det på nuværende tidspunkt er mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. 4

5 Figur 4: Hvor fordelagtigt mener du, det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år Bedre Dårligere Samlet Investeringslysten hænger ofte sammen med muligheden for at finansiere investeringerne, og i dette kvartal er andelen af virksomheder, som slet ikke føler sig begrænset, steget en smule. Til gengæld er andelen af virksomheder, som føler sig meget begrænset eller begrænset, nogenlunde på samme niveau som i sidste kvartal. Der er således ikke sket den store udvikling i virksomhedernes kreditsituation. Brancherne Butik, Byggeri og Industri har en større investeringslyst sammenlignet med sidste kvartal. Industrien oplever den største stigning fra 5 pct. til 17 pct., og samtidig er det den eneste branche med en positiv investeringslyst. Servicebranchen oplever en stagnation af investeringslysten, og der er således ligesom i sidste kvartal en overvægt på 6 pct., der mener, at det er mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Figur 5: Investeringslysten fordelt på brancher 15% 5% -5% Butik Bygge Industri Service - -15%

6 SMV erne forventer bedre årsresultater SMV ernes forventning til deres egne resultater er blevet en anelse mere optimistiske i forhold til sidste kvartal. Det skyldes desværre ikke, at der er flere virksomheder, som forventer, at de får et bedre resultat sammenlignet med det foregående år, denne andel er nemlig faldet. Det skyldes, at andelen af virksomheder, som forudser et dårligere resultat, er faldet. Det er især virksomheder med 2-4 ansatte og ansatte, der har lavere forventninger til deres egen virksomheds årsresultat i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Enkeltmandsvirksomhedernes forventninger ligger nogenlunde stabilt, mens forventninger hos virksomheder med ansatte som den eneste gruppe er steget. I nedenstående figur viser tendenslinjen forskellen mellem andelen af optimistiske og pessimistiske virksomheder i dette kvartal. Eftersom tendenslinjen stadig er positiv, er andelen af positive virksomheder, der tror på et bedre resultat, større end andelen af negative uanset virksomhedsstørrelse. Hvor meget større gruppen af positive virksomheder er, varierer dog meget. For virksomheder med 2-4 ansatte er overvægten af positive virksomheder fx kun 3 pct., mens den for virksomheder med ansatte udgør 33 pct. Figur 6: Andelen af SMV er der forventer, at deres egen virksomheds resultat/overskud bliver bedre end sidste år Tendens

7 Når vi sammenligner på tværs af brancherne, er det især butikkerne, der er blevet mere pessimistiske mht. resultatet. Hvor optimisterne udgjorde en overvægt på 45 pct. i sidste kvartal, så er den nu skrumpet til 22 pct. For brancherne Industri og Service er der sket små fald i overvægten, der forventer positive resultater, fra henholdsvis 35 pct. til 26 pct. og 18 pct. til 6 pct. Byggebranchen viser en nogenlunde stabil sæsonsammenhæng med en overvægt på 13 pct., der forventer positive resultater i 2012, sammenlignet med en overvægt på 16 pct. samme tidspunkt sidste år. Ordretilliden er den næsthøjeste i 2 år Håndværksrådets ordretillid tager i 1. kvartal 2012 et ordentligt spring opad og går fra et nettotal på -4 i sidste kvartal til 24 i dette kvartal. Det er den største ændring i ordretilliden over et kvartal, som Håndværksrådet nogensinde har målt. Ordretilliden er således i årets første kvartal i år den næsthøjeste i de over to år, målingerne er blevet foretaget. Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere ordrer om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre ordrer i den kommende tid. Det er langt fra tilfældigt, at de to gange ordretilliden har været på sit højeste er i årets første kvartal. Det skyldes, at ordretilliden i høj grad er præget af sæsonudsving, og de lunere forårsmåneder betyder for de fleste brancher øget aktivitet. Særligt byggeriet mærker, at dagene bliver længere, og byggeriets ordretillid går fra et nettotal på -14 i sidste kvartal til 27 i dette kvartal. For byggeriet og servicebranchen er ordretilliden således den næsthøjeste nogensinde, hvorimod butiksbranchen ender med den tredjehøjeste ordretillid igennem 2 år. Industrien markerer sig ved at have den højeste ordretillid nogensinde med et nettotal på 25. Industrien er i højere grad end de andre brancher afhængig af eksport, og den øgede optimisme til ordreindgangen hænger til dels sammen med fremgangen på eksportmarkederne. Danmark er som en lille åben økonomi stærkt afhængig af eksporten, og ifølge seneste opgørelse fra Danmark Statistik voksede eksporten af varer i januar 2012 med hele 2,2 pct. 7

8 Figur 7: Ordretilliden fordelt på brancher Nettotal Svarfordelingen giver et samlet nettotal på 22 (1. kvartal 2010), 27 (1. kvartal 2011) og 24 (1. kvartal 2012) Butik Byggeri Industri Service Efterspørgselssituationen kunne være meget bedre Andelen af virksomheder, som slet ikke føler sig begrænset af manglende efterspørgsel, er faldet fra 24 pct. i sidste kvartal til 21 pct. i dette kvartal. Andelen af virksomheder, som er mærket af manglende efterspørgsel, er dog på niveau med sidste kvartal, og omkring 2 ud af 5 virksomheder føler sig begrænset eller meget begrænset af manglende efterspørgsel. På trods af, at ordretilliden er den næsthøjeste i de sidste 2 år, har efterspørgselssituation ikke ændret sig mærkbart i en positiv retning. Fordelt på brancher er andelen af virksomheder, som er meget begrænset af manglende efterspørgsel, faldet både i forhold til sidste kvartal og i forhold til samme kvartal sidste år for butikkerne, byggeriet og industrien. For servicebranchen er andelen af virksomheder, som føler sig meget begrænset af manglende efterspørgsel, derimod steget i samme periode fra 6 pct. i 1. kvartal 2011 til 13. pct. i sidste kvartal og 15 pct. i dette kvartal. Den manglende sammenhæng mellem den stigende ordretillid og den stabile efterspørgselssituation kan ved første øjekast virke besynderlig. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at hvor ordretilliden afspejler virksomhedernes forventninger til aktiviteten de næste 3 måneder, afspejler efterspørgselsbegrænsningerne virksomhedernes efterspørgselssituation nu og her. Derfor behøver de to parametre ikke nødvendigvis at følges ad. Forventningerne til næste kvartals efterspørgsel er således langt højere end vurderingen af efterspørgselssituationen i dette kvartal. Man kan derfor håbe, at andelen af virksomheder, som ikke føler sig begrænset af manglende efterspørgsel, vil stige i andet kvartal, ligesom vi så det i 2009, 2010 og

9 Figur 8: Andelen af virksomheder, som slet ikke føler sig begrænset eller som føler sig begrænset og meget begrænset af manglende efterspørgsel Slet ikke begrænset Begrænset eller meget begrænset SMV erne begynder at ansætte folk For første gang, siden Håndværksrådet begyndte at måle beskæftigelsestilliden i 3. kvartal 2011, er den positiv. Beskæftigelsestilliden ender således i årets første kvartal på et nettotal på 4, hvilket betyder, at virksomhederne nu i højere grad forventer at ansætte frem for at fyre medarbejdere. At virksomhederne nu forventer at ansætte medarbejdere hænger sammen med den højere ordretillid. Kort sagt: Virksomhederne forventer tykkere ordrebøger i forårsmånederne, og derfor får de brug for flere medarbejdere til at udføre opgaverne. Det lyder som en opskrift på et opsving hos SMV erne. Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer, at der kommer flere medarbejdere i deres virksomhed om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre medarbejdere i den kommende tid. Alle regionerne, på nær Region Sjælland, har et nettotal på 5 eller 6. Region Sjælland trækker derimod den samlede beskæftigelsestillid ned med et nettotal på 1. At beskæftigelsestilliden i Region Sjælland er så lav, er ikke så overraskende set i lyset af, at re- 9

10 gionen er præget af lavere vækst og højere arbejdsløshed sammenlignet med andre regioner. Fordelt på de enkelte brancher er især byggeriets beskæftigelsestillid gået frem i forhold til sidste kvartal, hvor den var på -14 (nettotal), og i dette kvartal ender den på 13 (nettotal). Byggeriet hilser således foråret og dermed udsigten til flere opgaver velkommen og forventer flere medarbejdere i virksomhederne. Denne optimisme kommer efter en hård periode for byggeriet, hvor 43 pct. af byggevirksomhederne har været nødt til at afskedige medarbejdere inden for de sidste tre måneder. Hele industrien oplever ligesom byggeriet stor fremgang i beskæftigelsestilliden fra et nettotal på -8 i sidste kvartal til et nettotal på 6 i dette kvartal. Butiksbranchen er den eneste branche, hvor beskæftigelsestilliden stadig er negativ. Den er dog steget en smule fra et nettotal på -9 i sidste kvartal til et nettotal på -5 i dette kvartal. Butiksbranchens manglende beskæftigelsestillid kan hænge sammen med, at forbrugerne stadig er relativt tilbageholdende, og forbrugertilliden, som Danmarks Statistik måler, er da også et stykke fra toppen. Butiksbranchen er den branche, som er tættest på de private forbrugere, og når forbrugerne holder på pengene pga. dårligere forventninger til deres egen og Danmarks økonomi, går det hårdt ud over butikkerne. Driftstilpasninger er stadig nødvendige for SMV erne På trods af den generelt øgede optimisme er virksomhederne stadig ikke færdige med at foretage driftstilpasninger for at begå sig på markederne. 29 pct. af virksomhederne har inden for de sidste 3 måneder mistet faste kunder, og det er en andel, som ligger nogenlunde på niveau med de 4 foregående kvartaler. Her er det især butikkerne og servicebranchen, som har mistet faste kunder. Ligeså har 30 pct. af SMV erne været nødt til at sætte priserne ned på deres varer og ydelser de sidste 3 måneder for at følge med markedet. Det er den højeste andel siden 4. kvartal 2010, men andelen har dog længe ligget nogenlunde stabilt omkring pct. Det er især bygge- og industrivirksomhederne, der har sænket priserne for at holde på kunderne. På trods af den øgede beskæftigelsestillid og ordretillid har 30 pct. af virksomhederne alligevel været nødt til at afskedige medarbejdere inden for de seneste 3 måneder. Det er den største andel i de seneste 9 kvartaler. Fordelt på brancher har 43 pct. af byggevirksomhederne afskediget medarbejdere, 26 pct. af butiksvirksomhederne, lidt mindre end hver fjerde af industrivirksomhederne og omkring hver femte af servicevirksomhederne. Det tyder på, at den milde vinter langt fra har været lige så mild mod SMV erne. Alt i alt tyder det på, at de små og mellemstore virksomheder i allerhøjeste grad stadig er mærket af nogle hårde år, og de mange driftstilpasninger er udtryk for, at SMV erne føler sig nødsaget til at skære ind til benet for at kunne overleve. 10

11 Figur 9: Hvilket af følgende har du/din virksomhed oplevet de seneste 3 måneder? 35% 3 25% 15% % Vi har mistet faste kunder Vi har sat priserne ned på flere ydelser/varer Vi har afskediget medarbejdere 11

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN: DECEMBER 2012 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Håndværksrådets Konjunkturvurdering

Håndværksrådets Konjunkturvurdering Håndværksrådets Konjunkturvurdering Om Håndværksrådet Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikatoren for kvartal stiger med,2 i forhold til forrige kvartal og lander på 3, Det er fjerde kvartal i træk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015 Konjunkturundersøgelse 215 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator for 215 viser en stigning til 2,5 i forhold til 1,5 i forrige kvartal. Det er den største vækst

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse 216 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for 216 falder en anelse fra 2,2 til 2, i forhold til forrige kvartal. Faldet skyldes primært en nedgang

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 2 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen spor af optimisme i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Forbruget fortsætter fremgangen i 2016

Forbruget fortsætter fremgangen i 2016 Thorbjørn Baum thob@di.dk, 232 96 OKTOBER 2 Forbruget fortsætter fremgangen i 2 Privforbruget holder i år kadancen fra sidste år, og vi skønner, at 2 bliver andet år i træk med en forbrugsvækst på lidt

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Midtjylland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere