Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen"

Transkript

1 Udstedt 3. juni 2015 Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 09/04/2015 om lufthavnsuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Som konsekvens af reformen af erhvervsuddannelserne, er der beskrevet et standardiseret uddannelsesforløb for elever over 25 år (EUV). Udover mindre sprogmæssige rettelser og præciseringer samt ændrede titler i enkelte fag i uddannelsen, er der sket følgende indholdsmæssige ændringer i lufthavnsuddannelsen: På trin 1 transportarbejder i lufthavne er der sket følgende ændringer: 1. Eleven skal vælge mellem kørekort kategori C (fag 32898) og kørekort kategori D-ep (fag 12025), som hver har en varighed 1,6 uge (i lighed med ligere for kørekort kategori C). 2. I forlængelse af valg af kørekorttype er dermed også fastlagt hvilken type grundlæggende kvalifikationsuddannelse (Vejgods eller personbefordring), som skal indgå i elevens uddannelse. Fremover er grundlæggende kvalifikationsuddannelse obligatorisk for alle elever med en varighed 8 uger. 3. Grundfaget Iværksætteri og innovation er udgået faget erstattes af faget Innovation og forandringsprocesser, også med en varighed 1 uge. På trin 2 er der følgende ændringer for alle 9 specialer: 1. Faget Internationale forhold og studietur har fået ændret varighed fra 0,2 uge til 0,4 uge. Tiden kommer fra det hidige Valgfag 0,2 uge, som dermed ikke længere findes. 1) På speciale Aircraft servicing er der sket følgende ændringer: a) Faget11583 Push back, lufthavn har fået tilføjet en målpind omkring relevant radio og lufthavnskommunikation samt relevant lufthavnslogistik. Varigheden er fastholdt 1,0 uge. b) Faget Towing har fået tilføjet en målpind omkring relevant radio og lufthavnskommunikation samt relevant lufthavnslogistik. Varigheden er fastholdt 1,6 uge. 2) På speciale Airport service er der sket følgende ændringer: a) Faget Manøvrering, airport service har fået tilføjet en målpind omkring relevant radio og lufthavnskommunikation samt relevant lufthavnslogistik. Varigheden er fastholdt 0,6 uge. 3) På speciale Baggage loading er der sket følgende ændringer: a) Ingen yderlige ændringer. 4) På speciale Baggage sorting er der sket følgende ændringer: a) Ingen yderlige ændringer. 5) På speciale Brand og redning er der sket følgende ændringer: 1

2 a) Nyt fag Manøvrering af specialkøretøjer, brand og redning, 0,6 uge. Faget er en brancherettet parallel til faget Manøvrering af specialkøretøjer, som findes de øvrige specialer. b) Nyt fag 5450 Kørsel med udrykningskøretøjer, 0,6 uge. Faget findes i erhvervsuddannelsen som redder. 6) På speciale Cargo er der sket følgende ændringer: a) Nyt fag Cargo warehouse 1, basis stykgods, varighed 1,0 uge. b) Nyt fag Cargo warehouse 2, opbygning af enhedslaster, ULD m.m., varighed 1,4 uge. 7) På speciale Cleaning er der sket følgende ændringer: a) Ingen yderlige ændringer. 8) På speciale Fuel er der sket følgende ændringer: a) Ingen yderlige ændringer. 9) På speciale Ground handling er der sket følgende ændringer: a) Ny tilknytning af faget 6340 Gods og bagage, 0,6 uge. Faget er ved en fejl ikke tilknyttet specialet ligere. b) Faget Push back, lufthavn har fået tilføjet en målpind omkring relevant radio og lufthavnskommunikation samt relevant lufthavnslogistik. Varigheden er fastholdt 1,0 uge. c) Faget Towing har fået tilføjet en målpind omkring relevant radio og lufthavnskommunikation samt relevant lufthavnslogistik. Varigheden er fastholdt 1,6 uge. Valgfri specialefag Der er sket en opdatering af de valgfri specialefag i forhold til de ændringer, som er gennemført i FKB. En række fagområder er blevet redigeret, så de tilhørende AMU uddannelser er blevet ændret f.eks. inden for ens IT, Vand og toilet samt Manøvrering flytrafikerede områder. Der er oprettet 5 nye valgfri specialfag i EUD, som ikke findes som bundne i et eller flere specialer, men som er en sammenlægning af bundne specialefag: Lean i e, niveau Nyt fag Specialkøretøjer og af-isning, sammenlægning af specialefagene 6333 Manøvrering af specialkøretøjer og 6351 Af-isning Nyt fag Håndtering af olie- og kemikalieaffald samt udstyr, sammenlægning af 6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald og 6398 Tankningskøretøjets udstyr Nyt fag Lastning og losning af gods og bagage samt regler for FG, sammenlægning af 6339 Lastning og losning (enhedslaster til, fra og i fly), 6340 Gods og bagage (til, fra og i fly) og 6347 Farligt gods lufthavn Nyt fag Bagage i og fra sorteringsanlæg, sammenlægning af 9859 Håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg, 9863 Gods og bagage fra sorteringsanlægget samt 9865 Produktionsafviklingen for sorteringsanlægget. Standardiserede forløb for elever over 25 år (EUV) For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (EUV-forløb) via spor 1 eller spor 2, gennemføres uddannelsens som et standardiseret forløb, hvor skoleundervisningen trin 1 udgør 13,0 uger og trin 2 har samme varighed som i EUD. I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden 10 % foretaget ved enten at anvende 4-ugers faget Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods frem for 8-ugers faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods eller ved at an- 2

3 vende 4-ugers faget Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus frem for 8-ugers faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus. Eleverne skal alle vælge et af disse fag både EUD og EUV. 3. Uddannelsens struktur Et eksempel uddannelsens struktur fremgår af følgende model: Grundforløb 2 Skole 20 uger Hovedforløb Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Trin 1: Transportarbejder i lufthavne : soperatør med speciale Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensynstagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placeringen af de enkelte fag skoleperioderne. For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter EUV Uddannelsens samlede varighed fastsættes af skolen, ud fra hensynet til at der bør være en forholdsvis sammenhæng mellem afkortning af skoleuger og praktikuddannelsen. Følgende vejledende princip kan eventuelt anvendes ved fastsættelse af uddannelsens samlede varighed: eksempelvis udløser en uges skoleundervisning normalt en måned uddannelses. Kompetencevurderingen består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Rammerne for den generelle vurdering, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det gældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannelsesjournal, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktikerklæringer. 5. Bedømmelse og beviser mv. Fag med beståkrav 3

4 Ud over fag, hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o. lign (kørekort mv.) skal følgende seks fag bestås: 1. Lasteansvarlig lufthavn, fag nr specialerne Baggage loading og Ground handling. 2. Afgangstjek lufthavn, fag nr specialerne Aircraft servicing og Ground handling 3. ssikkerhed og logistik, fag nr trin Push back, fag nr specialerne Aircraft servicing og Ground handling 5. Towing, fag nr specialerne Aircraft servicing og Ground handling 6. Fuelfyldning, fag nr speciale Fuel Svendeprøve Der er foretaget ændring vedrørende den afsluttende svendeprøv. Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn til flere. Vejledende Antal uger Trin 1 skal være gennemført Grundfag 1,5 uger 3,5 uger Samfundsfag F 7 F 1,5 X Samfundsfag E 10 E 1,5 X Engelsk F 8 F 2,0 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 15,5 uger 2,9 uger fælles 3,0-9,4 uger, se under det enkelte speciale Trin Sundhed, ergonomi 1, 6 Rutineret 0,8 X og arbejdsmiljø Innovation og 4, 5, 12 Rutineret 1,0 X forandringsprocesser ssikkerhed og logistik 1, 4, 5 Rutineret 2,5 X 5

6 12076 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods ELLER Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus Køreuddannelse kategori Dep ELLER Køreuddannelse kategori C Køreuddannelse kategori B til flere. 1, 3 Uden niveau Uden niveau 2 Uden niveau Uden niveau 2 Uden niveau 1,6 X 8,0 8,0 1,6 1,6 X X X X soperatør Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fælles for alle 2,9 uger 6315 Logistik og samarbejde 9 Rutineret 1,0 X 8287 Brancherettet informations- 11 Rutineret 1,0 X og kommu- nikationsteknologi Internationale forhold og studietur 13 Rutineret 0,4 X 6

7 15500 Faglig specialisering inden for lufthavn til flere. 1, 4, 5, 9, 11, 12 0,5 X Specialet Aircraft servicing Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5,0 uger 6333 Manøvrering specialkøretøjer 14 Avanceret 0,6 X 6350 Afgangstjek 14 Avanceret 1,4 X lufthavn 6351 Af-isning 14 Avanceret 0,4 X Push-back lufthavn 14 Avanceret 1,0 X Towing 14 Rutineret 1,6 X Specialet Airport service Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5,0 uger 5262 Vintertjeneste 15 Rutineret 1,0 X rutineret 1,0 uge 6373 Betjening af maskiner 15 Avanceret 1,0 X - airport service Manøvrering - 15 Avanceret 0,6 X airport service Flypladsvedligeholdelse 15 Rutineret 2,4 X 7

8 til flere. Specialet Baggage loading Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,9 uger 6333 Manøvrering specialkøretøjer 16 Avanceret 0,6 X lufthavn 6339 Lastning og losning 16 Avanceret 0,6 X 6340 Gods- og bagage 16 Avanceret 0,6 X 6347 Farligt gods lufthavn 16 Avanceret 0,2 X 6348 Lasteansvarlig lufthavn 16 Avanceret 1,0 X Specialet Baggage sorting Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,4 uger 6333 Manøvrering specialkøretøjer 17 Avanceret 0,6 X lufthavn 6347 Farligt gods lufthavn 17 Avanceret 0,2 X 9859 Håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg 17 Avanceret 0,8 X 8

9 9860 Produktionsafviklingen for sorteringsanlægget 9863 Gods og bagage fra sorteringsanlægget Kommunikation i teams, lufthavn til flere. 17 Avanceret 0,4 X 17 Avanceret 0,8 X 17 Rutineret 0,6 X Specialet Brand og redning Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 8,8 uger 5450 Kørsel med udrykningskøretøjer 18 Rutineret 0,6 X 9455 Grunduddannelse 18 Rutineret 2,0 X Indsats (brand) Flybrandmand 18 Uden niveau 1,0 X Trykluftapparat 18 Uden niveau 0,6 X Manøvrering specialkøretøjer brand og redning Funktionsuddannelse i brand Specialet Cargo Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 18 Avanceret 0,6 X 18 Uden niveau 4,0 X 5,8 uger 9

10 til flere Manøvrering specialkøretøjer 19 Avanceret 0,6 X lufthavn 6340 Gods- og bagage 19 Avanceret 0,6 X 6347 Farligt gods lufthavn 19 Avanceret 0,2 X 6358 Opbevaring og 19 Avanceret 1,0 X forsendelse af farligt gods cargo Cargo Warehouse, 19 Avanceret 1,0 X basis, stykgods Cargo Warehouse, 19 Avanceret 1,4 X Opbygning af enheder, ULD for truck og fly Enhedslaster cargo 19 Rutineret 1,0 X Specialet Cleaning Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,4 uger 6331 Rengøring lufthavn 20 Avanceret 2,0 X 6332 Ergonomi og arbejdsmiljø cleaning 20 Avanceret 0,8 X 10

11 6333 Manøvrering specialkøretøjer lufthavn til flere. 20 Avanceret 0,6 X Specialet Fuel Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6,2 uger 6333 Manøvrering specialkøretøjer 21 Avanceret 0,6 X lufthavn 6398 Tankningskøretøjets 21 Avanceret 0,4 udstyr 6399 Håndtering af 21 Avanceret 1,0 X olie- og kemikalieaffald, fuel 6401 Farligt gods - 21 Uden niveau 1,2 X ADR grund og spec, fuel Fuelfyldning 21 Avanceret 3,0 X Specialet Ground handling Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 7,4 uger 6333 Manøvrering specialkøretøjer 22 Avanceret 0,6 X lufthavn 6339 Lastning og losning 22 Avanceret 0,6 X 6340 Gods- og bagage 22 Avanceret 0,6 X 11

12 til flere Farligt gods lufthavn 22 Avanceret 0,2 X 6348 Lasteansvarlig 22 Avanceret 1,0 X lufthavn 6350 Afgangstjek 22 Avanceret 1,4 X lufthavn 6351 Af-isning 22 Avanceret 0,4 X Push-back lufthavn 22 Avanceret 1,0 X Towing 22 Rutineret 1,6 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,8 uge i speciale: Brand og redning, Cargo. 4,0 uge i speciale: Aircraft Servicing, Airport service, Baggage loading, Baggage sorting, Cleaning, Fuel, Ground Handling. 12

13 Fælles for alle til flere Menneskelige 5 Avanceret 1,0 faktorer (Modul 9) 5262 Vintertjeneste 5 Rutineret 1, National og international 5 Rutineret 1,0 transport 6348 Lasteansvarlig - 5 Avanceret 1,0 lufthavn 9866 World tracer 5 Avanceret 1, Towing 5 Rutineret 1, Cargo warehouse, 5 Avanceret 1,0 basis Cargo warehouse, 5 Avanceret 1,4 opbygning af en- heder Køreuddannelse, 5 Uden niveau 1,8 kategori D, erhverv Enhedslaster 5 Rutineret 1,0 Cargo Køreuddannelse, 5 Uden niveau 1,6 kategori C Fuelfyldning 5 Rutineret 3,0 13

14 til flere Flypladsvedligeholdelse 5 Rutineret 1, Køreuddannelse 5 Uden niveau 1,6 C/E Vedligeholdelse 5 Uden niveau 0,6 af veje og baner i lufthavne Udvidelse af GK 5 Uden niveau 1,0 for godschauffører til Bus Flight deck operations 5 Uden niveau 0, Betjening og 5 Uden niveau 1,0 vedligeholdelse af motorkædesave Sikkerhed og 5 Uden niveau 0,8 førstehjælp ved rengøringsarbejde Betjening af personlifte 5 Uden niveau 0, Anhugning af 5 Uden niveau 1,0 byrder Erhvervsaffald 5 Uden niveau 0,4 14

15 Jobrelateret brug af styresystemer pc Betjening af gummihjulslæssere Betjening af rendegraver Rengøring af transportmateriel Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Betjening af fly med lastbilmonteret highloader Betjening og manøvrering af broer Befordring af bevægelseshæmmede til flere. 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 15

16 Befordring af bevægelseshæmmede Lastsikring og stuvning af gods Grundlæggende motorsav Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Håndtering af data i virksomhedens itsystemer ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+tank Opbevaring og forsendelse af farligt gods til flere. 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 1,2 5 Uden niveau 1,0 16

17 47282 Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads Udvidelse af GK for buschauffører til Gods Lastbilmonteret kran, certifikat D Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm Aflæsning af data i lufthavnens it-systemer Registrering af data i lufthavnens it-systemer Vand - service fly til flere. 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 2,0 5 Uden niveau 2,0 5 Uden niveau 0,2 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,4 17

18 til flere Toilet - service 5 Uden niveau 0,4 fly Skubning af fly 5 Uden niveau 1, Specialkøretøjer, grundlæggende ground handling Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,2 5 Uden niveau 0,4 Antal ugers valgfag 2,0 uge i speciale Ground handling 4,2 uge i speciale Baggage sorting Antal skoleuger i alt 17 uger Varighed i de enkelte specialer: 1. Aircraft Servicing, 15,4 uger 2. Airport service, 15,4 uger 18

19 til flere. 3. Baggage loading, 13,4 uger 4. Baggage sorting, 18,0 uger 5. Brand og redning, 18,0 uger 6. Cargo, 15,0 uger 7. Cleaning, 13,8 uger 8. Fuel, 16,6 uger 9. Ground Handling, 19,8 uger Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 19

20 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn til flere. Vejledende Antal uger Trin 1 skal være gennemført Grundfag 1,5 uger 3,5 uger Samfundsfag F 7 F 1,5 X Samfundsfag E 10 E 1,5 X Engelsk F 8 F 2,0 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 11,5 uger 2,9 uger fælles 3,0-9,4 uger, se under det enkelte speciale Trin Sundhed, ergonomi 1, 6 Rutineret 0,8 X og arbejdsmiljø Innovation og 4, 5, 12 Rutineret 1,0 X forandringsprocesser ssikkerhed og logistik 1, 4, 5 Rutineret 2,5 X 20

21 12077 Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods ELLER Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bus Køreuddannelse kategori Dep ELLER Køreuddannelse kategori C Køreuddannelse kategori B til flere. 1, 3 Uden niveau Uden niveau 2 Uden niveau Uden niveau 2 Uden niveau 1,6 X 4,0 4,0 1,6 1,6 X X X X soperatør 6315 Logistik og samarbejde 9 Rutineret 1,0 X 8287 Brancherettet informations- 11 Rutineret 1,0 X og kommu- nikationsteknologi Internationale forhold og studietur 13 Rutineret 0,4 X Specialet Aircraft servicing 21

22 til flere. Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5,5 uger 6318 Specialet Aircraft 14 Avanceret 0,5 X Servicing 6333 Manøvrering specialkøretøjer 14 Avanceret 0,6 X 6350 Afgangstjek 14 Avanceret 1,4 X lufthavn 6351 Af-isning 14 Avanceret 0,4 X Push-back lufthavn 14 Avanceret 1,0 X Towing 14 Rutineret 1,6 X Specialet Airport service Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 5,5 uger 5262 Vintertjeneste 15 Rutineret 1,0 X rutineret 1,0 uge 6319 Specialet Airport 15 Avanceret 0,5 X service 6373 Betjening af maskiner 15 Avanceret 1,0 X - airport service Manøvrering - airport service 15 Avanceret 0,6 X 22

23 11593 Flypladsvedligeholdelse til flere. 15 Rutineret 2,4 X Specialet Baggage loading Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,5 uger 6316 Specialet Bagage 16 Avanceret 0,5 X 6333 Manøvrering specialkøretøjer 16 Avanceret 0,6 X lufthavn 6339 Lastning og losning 16 Avanceret 0,6 X 6340 Gods- og bagage 16 Avanceret 0,6 X 6347 Farligt gods lufthavn 16 Avanceret 0,2 X 6348 Lasteansvarlig 16 Avanceret 1,0 X lufthavn Specialet Baggage sorting Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,9 uger 6316 Specialet Bagage 17 Avanceret 0,5 X 6333 Manøvrering specialkøretøjer 17 Avanceret 0,6 X lufthavn 6347 Farligt gods lufthavn 17 Avanceret 0,2 X 23

24 9859 Håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg 9860 Produktionsafviklingen for sorteringsanlægget 9863 Gods og bagage fra sorteringsanlægget Kommunikation i teams, lufthavn til flere. 17 Avanceret 0,8 X 17 Avanceret 0,4 X 17 Avanceret 0,8 X 17 Rutineret 0,6 X Specialet Brand og redning Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 9,3 uger 5450 Kørsel med udrykningskøretøjer 18 Rutineret 0,6 X 6320 Specialet Brand 18 Avanceret 0,5 X og redning 9455 Grunduddannelse 18 Rutineret 2,0 X Indsats (brand) Flybrandmand 18 Uden niveau 1,0 X Trykluftapparat 18 Uden niveau 0,6 X 24

25 11631 Manøvrering specialkøretøjer brand og redning Funktionsuddannelse i brand til flere. Antal uger 18 Avanceret 0,6 X Vejledende Trin 1 skal være gennemført 18 Uden niveau 4,0 X Specialet Cargo Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6,1 uger 6317 Specialet Cargo 19 Avanceret 0,5 X 6333 Manøvrering specialkøretøjer 19 Avanceret 0,6 X lufthavn 6340 Gods- og bagage 19 Avanceret 0,6 X 6347 Farligt gods lufthavn 19 Avanceret 0,2 X 6358 Opbevaring og 19 Avanceret 1,0 X forsendelse af farligt gods cargo Cargo Warehouse, 19 Avanceret 1,0 X basis, stykgods Cargo Warehouse, Opbygning af enheder, ULD for truck og fly 19 Avanceret 1,4 X 25

26 13878 Enhedslaster cargo til flere. 19 Rutineret 1,0 X Specialet Cleaning Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 3,9 uger 6327 Specialet Cleaning 20 Avanceret 0,5 X 6331 Rengøring lufthavn 20 Avanceret 2,0 X 6332 Ergonomi og arbejdsmiljø 20 Avanceret 0,8 X cleaning 6333 Manøvrering specialkøretøjer lufthavn 20 Avanceret 0,6 X Specialet Fuel Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6,7 uger 6326 Specialet Fuel 21 Avanceret 0,5 X 6333 Manøvrering specialkøretøjer 21 Avanceret 0,6 X lufthavn 6398 Tankningskøretøjets 21 Avanceret 0,4 udstyr 6399 Håndtering af olie- og kemikalieaffald, fuel 21 Avanceret 1,0 X 26

27 til flere Farligt gods - 21 Uden niveau 1,2 X ADR grund og spec, fuel Fuelfyldning 21 Avanceret 3,0 X Specialet Ground handling Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 9,9 uger 6329 Specialet Ground 22 Avanceret 0,5 X handling 6333 Manøvrering specialkøretøjer 22 Avanceret 0,6 X lufthavn 6339 Lastning og losning 22 Avanceret 0,6 X 6340 Gods- og bagage 22 Avanceret 0,6 X 6347 Farligt gods lufthavn 22 Avanceret 0,2 X 6348 Lasteansvarlig 22 Avanceret 1,0 X lufthavn 6350 Afgangstjek 22 Avanceret 1,4 X lufthavn 6351 Af-isning 22 Avanceret 0,4 X Push-back lufthavn 22 Avanceret 1,0 X 27

28 til flere Towing 22 Rutineret 1,6 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2,8 uge i speciale: Brand og redning, Cargo. 4,0 uge i speciale: Aircraft Servicing, Airport service, Baggage loading, Baggage sorting, Cleaning, Fuel, Ground Handling. Fælles for alle specialer Menneskelige 5 Avanceret 1,0 faktorer (Modul 9) 5262 Vintertjeneste 5 Rutineret 1, National og international 5 Rutineret 1,0 transport 6348 Lasteansvarlig - 5 Avanceret 1,0 lufthavn 9866 World tracer 5 Avanceret 1,0 28

29 til flere Vedligeholdelse 5 Rutineret 0,4 af forplads mv. i lufthavne Towing 5 Rutineret 1, Cargo warehouse, 5 Avanceret 1,0 basis Cargo warehouse, 5 Avanceret 1,4 opbygning af en- heder Køreuddannelse, 5 Uden niveau 1,8 kategori D, erhverv Enhedslaster 5 Rutineret 1,0 Cargo Køreuddannelse, 5 Uden niveau 1,6 kategori C Fuelfyldning 5 Rutineret 3, Flypladsvedligeholdelse Køreuddannelse C/E 5 Rutineret 1,0 5 Uden niveau 1,6 29

30 til flere Vedligeholdelse 5 Uden niveau 0,6 af veje og baner i lufthavne Udvidelse af GK 5 Uden niveau 1,0 for godschauffører til Bus Flight deck operations 5 Uden niveau 0, Betjening og 5 Uden niveau 1,0 vedligeholdelse af motorkædesave Sikkerhed og 5 Uden niveau 0,8 førstehjælp ved rengøringsarbejde Betjening af personlifte 5 Uden niveau 0, Anhugning af 5 Uden niveau 1,0 byrder Erhvervsaffald 5 Uden niveau 0, Jobrelateret brug af styresystemer pc 5 Uden niveau 0,4 30

31 44487 Betjening af gummihjulslæssere Betjening af rendegraver Rengøring af transportmateriel Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Betjening af fly med lastbilmonteret highloader Betjening og manøvrering af broer Befordring af bevægelseshæmmede Befordring af bevægelseshæmmede Lastsikring og stuvning af gods til flere. 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,6 31

32 Grundlæggende motorsav Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Håndtering af data i virksomhedens itsystemer ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+tank Opbevaring og forsendelse af farligt gods Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads til flere. 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,4 5 Uden niveau 1,2 5 Uden niveau 1,0 5 Uden niveau 0,6 5 Uden niveau 0,6 32

33 til flere Udvidelse af GK 5 Uden niveau 1,0 for buschauffører til Gods Lastbilmonteret 5 Uden niveau 2,0 kran, certifikat D Lastbilmonteret 5 Uden niveau 2,0 kran, certifikat E over 25 tm Aflæsning af 5 Uden niveau 0,2 data i lufthavnens it-systemer Registrering af 5 Uden niveau 0,4 data i lufthavnens it-systemer Vand - service 5 Uden niveau 0,4 fly Toilet - service 5 Uden niveau 0,4 fly Skubning af fly 5 Uden niveau 1, Specialkøretøjer, grundlæggende ground handling 5 Uden niveau 0,6 33

34 47927 Manøvrering af specialkøretøjer, ground handling Manøvrering,specialkøretøjer flytrafik områder encemål. til flere kompe- 5 Uden niveau 0,2 5 Uden niveau 0,4 Vejledende Antal uger Trin 1 skal være gennemført Antal ugers valgfag 2,0 uge i speciale Ground handling 4,2 uge i speciale Baggage sorting Antal skoleuger i alt 13 uger i alt Varighed i de enkelte specialer: 1. Aircraft Servicing, 11,4 uger 2. Airport service, 11,4 uger 3. Baggage loading, 9,4 uger 4. Baggage sorting, 14,0 uger 5. Brand og redning, 14,0 uger 6. Cargo, 11,0 uger [antal uger i alt] 34

35 til flere. 7. Cleaning, 9,8 uger 8. Fuel, 12,6 uger 9. Ground Handling, 15,8 uger Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 2 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 35

36 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende til flere. Trin 1 hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået. Praktikmål Trin Introduktion til virksomheden 1 X - lufthavn 5267 Ergonomi og sundhed 6, 7 X ssikkerhed 2, 3, 4, 5, 8 X soperatør Specialet Aircraft servicing 5270 Informationssystemer 9, 11 X 5272 Ergonomi og sundhed 14 X 5275 Servicefunktioner 10, 12, 14 X Specialet Airport service 5276 Flypladsvedligeholdelse 10, 11, 12, 15 X 5277 Vintertjeneste 15 X 5278 Manøvrering med specialkøretøjer 15 X Specialet Baggage loading 5265 Køretøjer og håndteringsudstyr 16 X 36

37 Praktikmål pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 til flere. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået Håndtering af bagage 16 X 5270 Informationssystemer 9, 11, 16 X 5271 Lastning og losning 16 X 5272 Ergonomi og sundhed 16 X Specialet Baggage sorting 5265 Køretøjer og håndteringsudstyr 17 X 5268 Håndtering af bagage 12, 17 X 5270 Informationssystemer 9, 11, 17 X 5272 Ergonomi og sundhed 17 X 9864 Baggage i sorteringsanlæg 17 X 9865 Produktionsafvikling for sorteringsanlæg 17 X Specialet Brand og redning 5279 Grundlæggende brand og 18 X redning 5280 Brandmand 18 X 5281 Flybrandmand 9, 11, 12, 18 X 5283 Køretøjer 18 X Specialet Cargo 37

38 Praktikmål pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 til flere. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået Varemodtagelse og forsendelse 9, 11, 12, 19 X 5274 Vareekspedition og kundebetjening 9, 11, 12, 19 X Cargo warehouse 9, 11, 12, 19 X Specialet Cleaning 6336 Specialkøretøjer 20 X 6337 Rengøring 9, 10, 11, 12, 20 X 6338 Ergonomi og sundhed, cleaning 20 X Specialet Fuel 5272 Ergonomi og sundhed 21 X 5278 Manøvrering med specialkøretøjer 21 X 6400 Fuel 21 X Specialet Ground handling 5265 Køretøjer og håndteringsudstyr 22 X 5268 Håndtering af bagage 22 X 5270 Informationssystemer 11, 22 X 5271 Lastning og losning 22 X 5272 Ergonomi og sundhed 22 X 38

39 Praktikmål pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 til flere. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået Servicefunktioner 10, 11, 12, 22 X 39

40 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte 2. del af grundforløbet, der har en varighed 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed 2. år. 40

41 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 41

42 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag disse elevtyper i grupperingen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der skal have det gældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksomme, at såfremt der ikke er udarbejdet et standardiseret afkortet voksenforløb er det frit for den enkelte skole at bestemme, hvor de 10% reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 42

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen BEK nr 383 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.58T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine Tech College Aalborg 2. maj 21. nov 2016 OK Indlån

Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine Tech College Aalborg 2. maj 21. nov 2016 OK Indlån Samarbejdsaftaler 2016 Opdateret 05-12-2016 (ssst) TEC har indgået samarbejdsaftaler med en række skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at alle de kurser og efteruddannelsestilbud, TEC er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til beslagsmed.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere