This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder. Underholdning Walkman, radio, PlayNow, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, spil m.m. Sony Ericsson W300i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , Bluetooth, infrarød, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted, service og support, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, MusicDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. Memory Stick og Memory Stick Micro M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. WALKMAN -logoet og -symbolet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande/områder. 2

3 Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java JME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer 3

4 Introduktion Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med % 10 Navigering i menuerne. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. % Se også side... Bemærk Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 4

5 Introduktion Samling For at kunne bruge telefonen skal du først isætte SIM-kortet og derefter isætte og oplade batteriet. Gem kontakterne på dit SIM-kort, inden du tager det ud af en anden telefon. Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 19 Kontakter. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Sådan isætter du SIM-kortet 1 Skub dækslet op, og løft det af. 2 Isæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 3 Sæt batteriet i telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Sæt dækslet på telefonen, og skub det på plads. 5

6 Introduktion Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 30 min. 1 Slut opladeren til telefonen. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 2 Der kan gå 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen, så du kan se, at opladningen er i gang. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Taletiden eller standbytiden kan blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 65 Batteri. Memory Stick Micro (M2 ) Brug et hukommelseskort til lagring af eksempelvis billeder. Hvis du bruger et hukommelseskort, kan du vælge at gemme alle billeder på kortet automatisk % 36 Kameraindstillinger. Mediet 64 MB Memory Stick Micro (M2 ) er normalt kompatibelt med dette håndsæts Memory Stick -læser. M2 -mediet er muligvis ikke kompatibelt med alle andre enheder eller med funktionerne på andre enheder med Memory Stick -funktioner. Der er ikke garanti for, at M2 mediet fungerer på andre produkter. 6

7 BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww Introduktion Sådan isætter og fjerner du hukommelseskortet BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww nødopkaldsnumrene, f.eks. 112 eller 911. Det skyldes, at du altid skal kunne foretage nødopkald uden at indtaste en PIN-kode. % 19 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet % 56 SIM-kortlås. Sådan tændes og slukkes telefonen 1 Skub dækslet op, og løft det af. 2 Sæt hukommelseskortet i åbningen. 3 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre det fra åbningen. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med 1 Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. 2 Angiv, om du vil bruge alle telefonens funktioner, eller om du kun vil bruge telefonen som Walkman % 8Startmenu. 3 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 7

8 Introduktion 4 Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. 5 } Ja hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip, eller } Nej. Der er også adgang til opsætningsguiden fra menusystemet, } Indstillinger } Generelt } Guiden Opsætning. Startmenu Når startmenuen er aktiveret kan du, hver gang du tænder telefonen, vælge kun at høre musik i stedet for at bruge telefonen med alle dens funktioner. Det betyder, at alle telefonens sendere er slået fra, så de ikke kan forstyrre følsomt udstyr, f.eks. om bord på et fly eller i et hospital. Du kan ikke foretage opkald, modtage opkald eller sende meddelelser. Du kan kun bruge telefonen som Walkman. Hvis du valgte Kun musik, kan du stadig modtage kalender- og opgavepåmindelser, og alarmen kan stadig lyde. Følg altid reglerne og eventuelle instruktioner fra besætningen på flyet, hvad angår brugen af elektroniske enheder ombord. Sådan deaktiverer du startmenuen 1 } Indstillinger } Generelt } Startmenu. 2 Vælg Vis ikke. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. Yderligere oplysninger % 18 Sådan foretager og modtager du opkald. Håndfrit stereoheadset Du skal stadig besvare opkald og bruge mikrofonen, når andet kompatibelt tilbehør benyttes. 8

9 Lær din telefon at kende Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering Lær din telefon at kende 1 Spil/pause- og volumentast 2 Venstre valgtast 3 Tilbagetast 4 Hukommelseskort 5 Walkman -tast 6 Mikrofon 7 Højttaler 8 Infrarød port 9 Højre valgtast 10 Navigationsknap (hurtig adgang til kameraet) 11 Slettetast 12 Afbryder 13 Oplader/USB-forbindelse

10 Lær din telefon at kende 10 Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Tryk på navigeringstasten i midten eller i en retning: Tryk på for at gå til skrivebordet eller vælge objekter. Tryk på,, eller for at bevæge dig gennem menuer og faner. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på, og hold den nede for at vende tilbage til standby. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Gå til et menupunkt } Info for at få hjælp til bestemte funktioner. } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. Taster og knapper Tryk på denne for at slette objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Tryk her for at åbne eller minimere din WALKMAN. Tryk på denne for at aktivere kameraet. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). - Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på flere taster for at gå til den specifikke kontakt hurtigt.

11 Lær din telefon at kende - Tryk på en af disse taster, og tryk på Kald op for at foretage et hurtigopkald. Tryk på denne for at øge lydstyrken under et opkald, eller når Walkman -afspilleren anvendes. Tryk her, og hold den nede, for at gå ét spor frem eller tilbage. Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk hurtigt to gange for at afvise et opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et). Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. } Info Viser flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen. Gå til et menupunkt } Info. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. 11

12 Lær din telefon at kende Menuoversigt PlayNow * Internettjenester* Underholdning Kamera Filhåndtering*** Alle filer I telefonen På Memory Stick Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Kontakter** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper SIM-kontakter Specielle numre Avanceret Ny kontakt Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo WALKMAN Radio 12

13 Lær din telefon at kende Opkald*** Alle Organizer Besvarede Alarmer Udgående opkald Kalender Mistede Opgaver Noter Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Programmer Husk koder Indstillinger Generelt Lyde og alarmer Display Opkald Forbindelser Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstj. Talekontrol Genveje Knappen Musik Startmenu Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Telefonstatus Nulstil alt Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Lyd ved åbning Meddelelsesalarm Tastelyd Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Dvaletilstandsur Rediger linjenavn* Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Åbn for at svare Håndfri Bluetooth Infrarød port USB-forbindelse Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når telefonkontakter er valgt som standard. Indstillingerne skifter, når SIM-kontakter er valgt som standard. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 10 Navigering i menuerne. 13

14 Lær din telefon at kende Ikon 14 Ikoner på statuslinjen Beskrivelse Viser signalstyrken på GSM-nettet. Der er et GPRS-net inden for rækkevidde, som kan anvendes. Der er et EDGE-net inden for rækkevidde, som kan anvendes. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Du har modtaget en talemeddelelse. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en tekstmeddelelse. Du har modtaget en . Du har modtaget en billedmeddelelse. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, og du kan bruge foruddefinerede navigationstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Du kan redigere navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigationstastgenveje Tryk på,, eller for at gå til en genvejsmenu eller direkte til en funktion.

15 Lær din telefon at kende Sådan redigerer du en navigationstastgenvej } Indstillinger } Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Menuen Luk ned Brug menuen Luk ned til at slukke telefonen, gøre den lydløs eller aktivere en profil. Der er flere oplysninger om profiler i % 54 Profiler. Sådan åbner du menuen Luk ned Tryk på, og vælg en indstilling på listen. Filhåndtering Filer, f.eks. billeder, videoer, lyd, temaer, spil og programmer, gemmes i mapper i telefonens hukommelse. Hvis der er isat et hukommelseskort, kan du gemme filerne på det. Filer, der ikke genkendes, gemmes i mappen Anden. Fanerne i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner og ikoner, der viser, hvor filerne er gemt. Alle filer alt indhold i telefonen og på hukommelseskortet. I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. På Memory Stick alt indhold på hukommelseskortet. Filoplysninger Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere filen } Mere } Oplysninger. Sådan flytter eller kopierer du en fil 1 } Filhåndtering. Vælg en mappe, og gå til en fil } Mere } Håndter filer. 2 Vælg Flyt eller Kopier. 3 } Memory Stick eller } Telefonhukommelse. 4 Vælg en mappe, eller } Ny mappe giv mappen et navn } OK. 5 } Sæt ind. Sådan markeres flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker. 2 } Marker flere eller } Marker alle. gå til og } Marker eller } Fjern mrk, vis du vil vælge filer. 15

16 Lær din telefon at kende 16 Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Filhåndtering } Mere } Hukomm. status. Formatering af hukommelseskortet Du kan formatere hukommelseskortet, hvis det er beskadiget eller for at slette alle oplysningerne på det. Sådan formaterer du et hukommelseskort } Filhåndtering } Mere } Formater M.S. } Ja og indtast telefonens låsekode. Yderligere oplysninger % 57 Telefonlås. Overførsel af filer Yderligere oplysninger % 52 Overførsel af filer. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer og til indtastning. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } Generelt } Sprog } Telefonsprog, vælg et sprog. Tryk på 0000 i standby for engelsk, eller på 8888 for Automatisk sprog. Sådan vælger du indtastningssprog 1 } Indstillinger } Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til og } Marker for at vælge sprog. } Gem. Indtastning af bogstaver Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk på indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten.

17 Lær din telefon at kende Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Gå til en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 17

18 Opkald 18 Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 7 Sådan tændes og slukkes telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i Kontakter, vises navn, nummer og billede. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretages et opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan kalder du op til et nummer op igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Åbn telefonen, eller } Svar hvis telefonen allerede er åben. Sådan afviser du et opkald Luk telefonen, } Optaget eller tryk to gange på volumenknappen hurtigt after hinanden. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan slår du mikrofonen fra Tryk på og hold nede. Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller } Slå højttaler fra. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op.

19 Opkald Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 2 Vælg en kontakt, som nummeret skal føjes til, eller } Ny kontakt. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Vælg Kontakter for at få oplysninger, der er gemt i telefonens hukommelse, eller SIM-kontakter for navne og numre, der kun findes på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Vælg Navn: } Tilføj indtast navnet } OK. 3 Vælg Nyt nummer: } Tilføj indtast nummeret } OK. 4 Hvis der er tale om telefonkontakter, skal der vælges en nummertype. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt, hvis du vil tilføje symboler som } Gem, hvis du vil gemme kontakten. Indtast tegnet + og landekoden ved alle numre. 19

20 Opkald 20 Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt 1 } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. Vælg en fil og } Gem. Sådan angiver du standardnummeret for en kontakt } Kontakter og gå til kontakten } Mere } Standardnummer og vælge et nummer, for at angive det nummer, der skal vises først for en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og indtast oplysningerne til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort. Sådan kalder du op til en telefonkontakt } Kontakter. Gå til eller indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Kald op. Sådan kalder du op til en SIM-kontakt } Kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis Kontakter er standard. Håndtering af kontakter Kopier kontakter til og fra telefonens hukommelse og SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du SIM-kontakter til telefonens kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer.

21 Opkald Sådan gemmer du automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Sådan tager du backup af kontakterne på hukommelseskortet } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til MS } Ja. Sådan gendanner du kontakterne på hukommelseskortet } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gendan fra MS } Ja } Ja. Sådan sender du kontakter } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode for at sende en kontakt, du har valgt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. for at sende alle kontakter. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg en fane og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er standard: } Kontakter, eller hvis Kontakter er standard: } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter. 2 Vælg det navn, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Sådan sletter du kontakter Tryk på for at slette en valgt kontakt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja for at slette alle kontakter. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan kontrolleres hukommelsens status } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Antallet af poster, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Synkronisering af kontakter Yderligere oplysninger, % 49 Synkronisering. 21

22 Opkald Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til en position } Tilføj eller Erstat, og vælg et telefonnummer. Sådan foretages hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer (1-9) fra standby } Kald op. Grupper Du kan oprette en gruppe numre og adresser, så du kan sende meddelelser til flere modtagere samtidigt. Du kan også bruge grupper (med numre), når du opretter lister over accepterede opkald. Sådan opretter du en gruppe numre og -adresser 1 } Kontakter } Indstillinger } Grupper } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast et navn for gruppen, } Fortsæt. 3 Ny } Tilføj for at finde og vælge et kontaktnummer. 4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre. } Udført. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Ja nede, indtast nummeret } OK. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede, hvis du har indtastet nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. 22

23 Talekontrol Du kan håndtere opkald med stemmen ved at oprette talekommandoer til at: Foretage taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Inden et taleopkald Aktiver taleopkaldsfunktionen, og optag dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det nummer, du vil føje talekommandoen til. Optag talekommandoen, f.eks. Johns mobil. 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. Opkald 4 Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2-4 ovenfor. Tip til taleopkald Følg disse tip, når du optager talekommandoer. Hvis telefonen ikke genkender din talekommando, kan du optage den igen, men: optag kommandoen et stille sted med minimal baggrundsstøj. tal højt og tydeligt. hold telefonen væk fra ansigtet. Navn på person, der ringer op Hør det indtalte kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. 23

24 Opkald 24 Sådan foretager du et opkald 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed og hold den nede, eller tryk på knappen på Bluetooth hovedtelefonerne fra standby % 51 Sådan tilføjer du et Bluetooth headset. Det magiske ord Optag og brug en talekommando som magisk ord for at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Det magiske ord kan kun bruges sammen med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Talesvar Du kan besvare eller afvise indkommende opkald vha. stemmen, når du bruger håndfrit udstyr. Du kan kun bruge en MIDI-, WAV- (16 khz), EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. 3 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Der vises instruktioner } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Optaget eller et andet ord. 5 } Ja for at acceptere eller } Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i.

25 Opkald Sådan besvarer eller afviser du et opkald vha. talekommandoer Når telefonen ringer, skal du sige: Svar for at modtage opkaldet eller Optaget for at afvise det. Sådan redigerer du talekommandoer } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane. Sådan optager du en talekommando igen 1 } Indstillinger } Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en kommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på } OK eller } Slå op for at vælge en kontakt. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når den er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. 25

26 Opkald Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Opkald venter } Aktiver. Sådan foretages et nyt opkald } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at tilslutte de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. } Afb. opk. } Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Parker konferencen for at kalde op til og tilføje op til fem deltagere, eller blot foretage yderligere et opkald. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere tilsluttede opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og kald den næste person op. 26

27 Opkald 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag proceduren for at medtage flere deltagere. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Udkobl deltager og vælg deltageren. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage forskellige opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælges en linje } Indstillinger } Opkald og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje 1 } Indstillinger } Display } Rediger linjenavn og vælg en af linjerne for at redigere navnet. 2 } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis du har et abonnement, der understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger } Display } Rediger linjenavn og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. 27

28 Opkald Accept af opkald Med tjenesten Accept af opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Kun fra listen } Rediger } Tilføj. Vælg en kontakt. 2 } Grupper for at føje en gruppe kontakter til listen med accepterede opkald (forudsat du har oprettet grupper, % 22 Grupper). Sådan accepteres alle opkald } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Accepter opkald } Alle opkald. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Du skal bruge et password, som du får oplyst hos tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. ved roaming Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver, indtast dit password } OK. 28

29 Opkald Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIMkortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald og vælg Aktiver eller Deaktiver. 2 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. Sådan gemmes et fast nummer } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer:, og indtast oplysningerne. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tidogpris } Opkaldstimer. Lukkede brugergrupper Du kan ringe billigere, hvis nettet understøtter lukkede brugergrupper. Du kan gemme ti grupper. Der kræves et indeksnummer fra netoperatøren. Sådan tilføjes en gruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. Indtast indeksnummeret, } Gem. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Åbne opkald } Til. } Fra hvis der kun må kaldes op inden for gruppen. 29

30 Meddelelser 30 Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på -, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. } Mere og vælg Deaktiver toner eller Slå toner til for at slå tonerne til eller fra under et opkald. Notesblok Noter et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Hvis der ikke er ledig hukommelse, skal du slette meddelelser eller , før du kan modtage nye % 32 Lange meddelelser. Tekstmeddelelser (SMS) Tekstmeddelelser kan også indeholde enkle billeder, animation, melodier og lydeffekter. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser. Det findes muligvis allerede på SIM-kortet, men du kan også tilføje det selv.

31 Meddelelser Sådan indtastes nummeret på servicecentret 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer } Nyt servicecenter, og indtast nummeret inklusive det internationale + -tegn og landekoden } Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse. Sådan indsætter du et objekt i din meddelelse, } Mere } Tilføj objekt. 3 } Fortsæt. (Tryk på og } Ja for at gemme i Kladder, hvis du vil gemme meddelelsen til senere). 4 Vælg Indtast telefonnr. for at indtaste modtagerens telefonnummer eller Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Du kan også vælge på listen med de senest anvendte modtagere. 5 } Mere } Avanceret vælg en indstilling } Rediger og vælg en indstilling } Udført } Send for at ændre standardindstillinger for din meddelelse, f.eks. anmode om en kvittering for, at meddelelsen er læst. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS, mens du skriver. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse } Meddelelser } Afsendte medd., og vælg en meddelelse } Vis } Mere } Detaljer. Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen, } Kald op. Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Vælg objektet } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend (det markerede telefonnummer vises) for at gemme telefonnummeret eller Gem billede for at gemme et billede eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse. 31

32 Meddelelser Sådan gemmer du meddelelser } Mere } Gem meddelelse } Gemte meddelelser (SIM-kort) eller } Skabeloner (telefon) for at gemme en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere for at gemme flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Gem meddelelser. Sådan sletter du meddelelser Tryk på for at slette en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere vælg Slet alle medd. eller Marker flere for at slette flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser, når flere meddelelser markeres. } Mere } Slet meddelelse. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser, der kan sammenkædes. Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. SMS længde } Maks. tilgæng. Billedmeddelelser (MMS) MMS er kan indeholde tekst, billeder, videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og signaturer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. Før du starter % 47 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Oprettelse og afsendelse af MMS er Vælg at skrive tekst, og tilføj billeder, lyd, videoer, flere sider, en signatur og vedhæftede filer. Sådan opretter og sender du en MMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS. 2 } Mere for at føje et objekt til meddelelsen. } OK } Mere, mens du skriver, for at tilføje et objekt. 32

33 Meddelelser 3 } Mere for at føje flere objekter til meddelelsen. Fortsæt, som når du sender en SMS, når du er klar til at sende, % 31 Sådan skriver og sender du en SMS. Du har de samme indstillinger, når du sender MMS er, som når du sender SMS er % 30 Tekstmeddelelser (SMS). Sådan opretter din egen signatur til MMS er 1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur og opret din signatur som en MMS. Sådan gemmer du et objekt i en MMS 1 Vælg objektet } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend for at gemme et telefonnummer, eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse, eller Gem objekter for at gemme, f.eks. et billede eller lyd. Automatisk overførsel Vælg, hvordan billedmeddelelserne skal overføres. } Meddelelser } Indstillinger } MMS } Download auto. for at vælge en af følgende: Altid se automatisk overførte meddelelser. Spørg v. roaming bede om overførsel af andre meddelelser. Aldrig v. roam. overføre ikke andre meddelelser. Spørg altid bede om overførsel af meddelelser. Fra nye meddelelser vises som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen } Vis for at hente den. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse. 2 Optag din meddelelse } Stop. 3 } Send for sende meddelelsen. 33

34 Meddelelser 34 4 Vælg Tast -adr. for at indtaste en adresse, Indtast telefonnr. for at indtaste en modtagers nummer, Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe i Kontakter eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere. } Send. Opret forbindelse til en POP3- eller IMAP4- mail-server for at sende og modtage med telefonen. Du kan bruge de samme indstillinger som anvendes i computerens program. Med en POP3- -konto overføres meddelelserne til alle computere eller enheder, der bruges til at få adgang med. Med en IMAP4- -konto, beholdes meddelelserne på serveren. Før du starter % 47 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan skrives og sendes en 1 } Meddelelser } } Skriv ny. 2 } Tilføj for at få adgang til feltet Til:. Vælg Tast -adr. for at indtaste en adresse eller Opslag i Kontakter for at hente en adresse under Kontakter. Du kan også vælge på listen med de senest anvendte modtagere. 3 Vælg Til, Cc eller Bcc for at tilføje flere modtagere. 4 } Udført når du er færdig med at vælge modtagere. 5 Skriv emnet } OK. Skriv teksten } OK. 6 } Tilføj og vælg filen } Udført for at tilføje en vedhæftet fil. 7 } Fortsæt. Vælg Send eller Mere for at få indstillingerne vist. Sådan modtager og læser du 1 } Meddelelser } } Indbakke. 2 } Snd/modt, hvis indbakken er tom. } Mere } Send og modtag, hvis indbakken ikke er tom. 3 Vælg en meddelelse } Vis for at læse den. Sådan besvares 1 Åbn -meddelelsen, og tryk på } Svar. 2 Vælg Skriv ny eller Medtag meddelelse. 3 Skriv din meddelelse } OK } Fortsæt } Send.

35 Sådan gemmer du et objekt ien Vælg objektet } Mere og vælg at gemme det, hvis du vil gemme en -adresse, et telefonnummer eller en webadresse. Vælg meddelelsen } Mere } Vedhæftede filer for at gemme en vedhæftet fil. Vælg den vedhæftede fil } Mere og vælg en indstilling. Sådan sletter du Tryk på for at slette en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere for at gemme flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Slet meddelelse. Markerede meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din -server. Brugere af IMAP4: } Mere } Ryd indbakke og vælg Med afs. & modt. eller Uden afs & modt for at slette meddelelser, næste gang du har forbindelse til serveren. Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteudbyder eller på Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder. Billedbehandling Kamera og videooptager Din telefon har et digitalkamera, som også kan fungerer som digital videooptager. Tag billeder og videoklip, som du kan gemme, sende eller bruge. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller til en kontakt. Sådan tager du billeder og optager videoklip 1 Tryk på fra standby for at starte kameraet. 2 Tryk på eller for at skifte mellem video og foto. 35

36 Billedbehandling 36 3 } Tag bill. for at tage et billede } Optag for at starte en videooptagelse. Du får muligvis sort skærm eller billedet forvrænges, hvis du forsøger at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte sollys eller i lyset fra en lampe. Sådan bruger du zoom Tryk på og for at zoome ind og ud. Det er ikke muligt at zoome, hvis billedstørrelsen Stor (1280x1024) er valgt. Sådan justeres lysstyrken Brug volumenknappen til at forøge eller formindske lysstyrken. Kameraindstillinger } Mere for at få vist indstillingerne, når kameraet er aktiveret: Vis alle klip (video). Optagetilstand (video) vælg Til MMS eller Video i høj kvalitet: Videostørrelse vælg Stor 176x144 eller Lille 128x96. Nat-tilstand opnå en bedre billed- eller videokvalitet ved dårlige lysforhold med længere eksponeringstid. Effekter vælg forskellige effekter til billede eller video. Vis alle billeder (billeder). Optagetilstand(billeder) vælg Normal for at undgå ramme, Panorama for at kombinere flere billeder til ét bredt billede, Rammer for at føje en ramme til billedet eller Sekvens for at tage billeder hurtigt efter hinanden. Billedstørrelse vælg Stor 640x480, Mellem 320x240, Lille 160x120 eller Udvidet (for et digitalt forstørret billede). Selvtimer (billeder) billedet tages et par sekunder efter, at du trykker på kameraknappen. Billedkvalitet vælg billedkvaliteten Normal eller Fin. Lukkerlyd (billeder) for at vælge en anden lukkerlyd. Nulstil filnummer (billeder) for at nulstille filnummertælleren for billeder, der gemmes på hukommelseskort. Gem på vælg Memory Stick eller Telefonhukommelse.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Opkald.................................. 14 Meddelelser.............................. 18 Billedbehandling.......................... 21 Underholdning............................ 23 Tilslutningsmuligheder......................

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson AB, og der gives ingen garanti for dens indhold. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere