HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET"

Transkript

1 0240 EGEDAL

2 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 2 HOVEDOVERSIGT TIL UDGIFTER INDTÆGTER A. driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6 C. renter ( ) D. balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) D. balanceforskydninger i alt E. afdrag på lån og leasingforpl Sum (aebecedeeep/l-stigning) F. finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Skatter ( ) F. finansiering i alt Balance LØBENDE PRISER I KR.

4 HOVEDOVERSIGT TIL 2015 LØBENDE PRISER I KR UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønst. vedr. h.konto C. renter ( ) D. balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) D. balanceforskydninger i alt E. afdrag på lån og leasingforpl Sum (aebecedeeep/l-stigning) F. finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Skatter ( ) F. finansiering i alt Balance

5 SAMMENDRAG AF Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

6 SAMMENDRAG AF UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Hovedkonto0ialt Affaldshåndtering Hovedkonto1ialt Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Hovedkonto2ialt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge folkeskolen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt hovedkonto3ialt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto4ialt Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: daginstitution, Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede LØBENDE PRISER I KR.

7 SAMMENDRAG AF 2015 LØBENDE PRISER I KR UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Hovedkonto0ialt Affaldshåndtering Hovedkonto1ialt Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Hovedkonto2ialt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge folkeskolen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt hovedkonto3ialt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto4ialt Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: daginstitution, Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede

8 SAMMENDRAG AF UDGIFTER INDTÆGTER 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet tilbud til udlændinge i alt Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt hovedkonto5ialt Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Hovedkonto6ialt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Hovedkonto0ialt Affaldshåndtering Hovedkonto1ialt Kommunale veje Hovedkonto2ialt Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Hovedkonto3ialt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto 4 ialt Dagtilbud m.v til børn og unge LØBENDE PRISER I KR.

9 SAMMENDRAG AF 2015 LØBENDE PRISER I KR UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet tilbud til udlændinge i alt Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt hovedkonto5ialt Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Hovedkonto6ialt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 22 Jordforsyning Faste ejendomme 32 Fritidsfaciliteter 38 Naturbeskyttelse 52 Miljøbeskyttelse m.v. Hovedkonto0ialt Affaldshåndtering Hovedkonto1ialt Kommunale veje Hovedkonto2ialt Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Hovedkonto3ialt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto 4 ialt Dagtilbud m.v til børn og unge

10 SAMMENDRAG AF Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede tilbud til ældre og handicappede i alt UDGIFTER INDTÆGTER Hovedkonto5ialt Administrativ organisation Hovedkonto6ialt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT P/l-stigninger vedr. hovedkonto 0-6 renter, tilskud, udligning, skatter m.v Hovedkonto7ialt Finansforskydninger og finansiering Hovedkonto8ialt BALANCE LØBENDE PRISER I KR.

11 SAMMENDRAG AF 2015 LØBENDE PRISER I KR UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede tilbud til ældre og handicappede i alt Hovedkonto5ialt Administrativ organisation Hovedkonto6ialt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT P/l-stigninger vedr. hovedkonto 0-6 renter, tilskud, udligning, skatter m.v Hovedkonto7ialt Finansforskydninger og finansiering Hovedkonto8ialt BALANCE

12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2015 LØBENDE PRISER I KR. 1.0 Lederløn Fast løn Lønrefusioner Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms u/prisreg Entreprenør- og håndværkerydelser Entreprenør- og håndværkerydelser u/prisreg Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tjenesteydelser u/prisreg Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter finansindtægter Statstilskud Pris- og lønstigning (udgift) Pris- og lønstigning (indtægt) Total ('udgift') Total ('indtægt')

14 Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 00 Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Drift... u i Erhvervsformål.... u Drift... u Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i Beboelse... u i Drift... u i Erhvervsejendomme... u i Drift... u i Andre faste ejendomme... u Drift... u Byfornyelse.... u Drift... u Driftsikring af boligbyggeri... u Drift... u Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser.... u i Drift... u i Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg.... u i Drift... u i Andre fritidsfaciliteter... u i Drift... u i Kirkegårde... u Kirkegårde... u Drift... u Naturbeskyttelse.... u Skove.... u Drift... u Vandløbsvæsen... u Fælles formål... u Drift... u

16 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 71 Vedligeholdelse af vandløb... u Drift... u Miljøbeskyttelse m.v.... u Fælles formål... u Drift... u Jordforurening... u Drift... u Bærbare batterier... u Drift... u Miljøtilsyn - virksomheder.... u Drift... u Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... u Drift... u Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse... u i Drift... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... u i Drift... u i

17 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 60 Generel administration DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 01 Forsyningsvirksomheder m.v..... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... u i Drift... u i Ordninger for dagrenovation - restaffald... u i Drift... u i Ordninger for storskrald og haveaffald.... u i Drift... u i Ordninger for glas, papir og pap.... u i Drift... u i Ordninger for farligt affald.... u i Drift... u i Genbrugsstationer... u i Drift... u i

18 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 02 Transport og infrastruktur... u Fælles funktioner.... u Fælles formål... u Drift... u Driftsbygninger og -pladser... u Drift... u Kommunale veje... u Vejvedligeholdelse m.v.... u Drift... u Belægninger m.v.... u Drift... u Vintertjeneste... u Drift... u Vejanlæg.... u Drift... u Kollektiv trafik... u Fælles formål... u Drift... u Busdrift... u Drift... u

19 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 03 Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... u Drift... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... u i Drift... u i Syge- og hjemmeundervisning... u Drift... u Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u Drift... u Skolefritidsordninger... u i Drift... u i Befordring af elever i grundskolen.... u Drift... u Specialundervisning i regionale tilbud... u Drift... u Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk u Drift... u Bidrag til statslige og private skoler... u Drift... u Efterskoler og ungdomskostskoler... u Drift... u Ungdommens uddannelsesvejledning... u Drift... u Specialpædagogisk bistand til voksne... u Drift... u Idrætsfaciliteter for børn og unge... u i Drift... u i Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler.... u Drift... u Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold... u i Drift... u Statsrefusion.... i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... u Drift... u Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker.... u i Drift... u i

20 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 35 Kulturel virksomhed.... u i Museer... u Drift... u Musikarrangementer... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Andre kulturelle opgaver... u i Drift... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Fælles formål... u Drift... u Folkeoplysende voksenundervisning... u i Drift... u i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u Drift... u Lokaletilskud... u Drift... u Ungdomsskolevirksomhed... u i Drift... u i

21 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 04 Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet. u Drift... u Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u i Drift... u i Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut.... u Drift... u Kommunal tandpleje... u i Drift... u i Sundhedsfremme og forebyggelse... u Drift... u Kommunal sundhedstjeneste.... u Drift... u Andre sundhedsudgifter... u Drift... u

22 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning.... i Statsrefusion.... i Dagtilbud m.v til børn og unge... u i Fælles formål... u Drift... u Dagpleje... u i Drift... u i Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: daginstitution, fritidshjem eller u klubtilbud).... i Drift... u i Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil u skolestart).... i Drift... u i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u i Drift... u i Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Drift... u Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u Drift... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u i Drift... u Statsrefusion.... i Døgninstitutioner for børn og unge.... u Drift... u Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge... u Drift... u Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger.... u i Drift... u i Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... u i Drift... u i

23 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring u i Drift... u i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... u Drift... u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u Drift... u Tilbud til voksne med særlige behov.... u i Botilbud for personer med særlige sociale problemer u ( )... i Drift... u Statsrefusion.... i Alkoholbehandling og behandlingshjem for u alkoholskadede (sundhedslovens 141)... i Drift... u i Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens... u Og sundhedslovens 142).... i Drift... u i Botilbud til længerevarende ophold ( 108)... u i Drift... u i Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99)... u i Drift... u i Beskyttet beskæftigelse ( 103)... u Drift... u Aktivitets- og samværstilbud ( 104).... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.... u i Drift... u i Statsrefusion.... i

24 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Drift... u Statsrefusion.... i Førtidspensioner og personlige tillæg (48)... u i Personlige tillæg m.v.... u i Drift... u Statsrefusion.... i Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering u tilkendt efter regler gældende før 1. januar i Drift... u i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - u tilkendt efter regler gældende før 1. januar i Drift... u i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - u tilkendt efter regler gældende fra 1. januar i Drift... u i Kontante ydelser... u i Sygedagpenge.... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Sociale formål... u i Drift... u Statsrefusion.... i Kontant- og uddannelseshjælp... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere... u i Drift... u Statsrefusion.... i Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.. u i Drift... u i Boligsikring - kommunal medfinansiering... u Drift... u Dagpenge til forsikrede ledige... u Drift... u Revalidering.... u i Revalidering... u i Drift... u Statsrefusion.... i

25 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt u modtagere af ledighedsydelse... i Drift... u i 2 Statsrefusion.... i Ressourceforløb... u i Drift... u Statsrefusion.... i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u i Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... u i Drift... u i Statsrefusion.... i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u i Drift... u Statsrefusion.... i Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud... u Drift... u Servicejob.... i Statsrefusion.... i Seniorjob for personer over 55 år.... u i Drift... u Statsrefusion.... i Beskæftigelsesordninger.... u i Drift... u Statsrefusion.... i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u Øvrige sociale formål... u Drift... u

26 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 06 Fællesudgifter og administration m.v... u i Politisk organisation... u Fælles formål... u Drift... u Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u Drift... u Kommissioner, råd og nævn... u Drift... u Valg m.v.... u Drift... u Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger.... u i Drift... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i Fælles it og telefoni... u i 1 Drift... u i 53 Jobcentre... u Drift... u Naturbeskyttelse.... u Drift... u Miljøbeskyttelse... u i Drift... u i Voksen-, ældre- og handicapområdet.... u Drift... u Det specialiserede børneområde... u Drift... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... u Drift... u Erhvervsservice og iværksætteri... u Drift... u Lønpuljer.... u Løn- og barselspuljer... u Drift... u Tjenestemandspension... u Drift... u Interne forsikringspuljer... u Drift... u TOTAL ('UDGIFT')... u TOTAL ('INDTÆGT')... i TOTAL ('NETTO')... n

27 Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

28 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... u i Renter af likvide aktiver... u i Indskud i pengeinstitutter m.v.... u i Renter.... u i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i Tilgodehavender i betalingskontrol... i Renter.... i Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto i Renter.... i Renter af langfristede tilgodehavender... i Udlån til beboerindskud.... i Renter.... i Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i Renter.... i Deponerede beløb for lån m.v.... i Renter.... i Renter af udlæg vedrørende u forsyningsvirksomheder.... i Andre forsyningsvirksomheder... u i Renter.... u i Renter af langfristet gæld... u Realkredit... u Renter.... u Kommunekreditforeningen.... u Renter.... u Pengeinstitutter.... u Renter.... u Kurstab og kursgevinster m.v.... u i Kurstab og kursgevinster i øvrigt.... u i Renter.... u i Garantiprovision... i Renter.... i Tilskud og udligning... u i Udligning og generelle tilskud... u i Finansiering... u i Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u i Finansiering... u i Kommunale bidrag til regionerne.... u Finansiering... u

29 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 86 Særlige tilskud FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 86 Særlige tilskud.... u i Finansiering... u i Refusion af købsmoms... u 87 Refusion af købsmoms... u 7 Finansiering... u 68 Skatter.... u i Kommunal indkomstskat... u i Finansiering... u i Selskabsskat... i Finansiering... i Anden skat pålignet visse indkomster... i Finansiering... i Grundskyld... i Finansiering... i Anden skat på fast ejendom.... i Finansiering... i

30 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger FASTE PRISER 2015 PRISER HELE KR. 08 Balanceforskydninger... u i Forskydninger i likvide aktiver.... u Kontante beholdninger... u Balanceforskydninger... u Forskydninger i tilgodehavender hos staten... i Andre tilgodehavender.... i Balanceforskydninger... i Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u i Pantebreve... i Balanceforskydninger... i Udlån til beboerindskud.... u Balanceforskydninger... u Indskud i landsbyggefonden m.v.... u Balanceforskydninger... u Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u i Balanceforskydninger... u i Deponerede beløb for lån m.v.... u Balanceforskydninger... u Forskydninger i kortfristet gæld til staten.... i Anden gæld... i Balanceforskydninger... i Forskydninger i langfristet gæld... u i Selvejende institutioner med overenskomst.... u Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u Realkredit... u Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u Kommunekreditforeningen.... u i Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u Finansiering... i Pengeinstitutter.... u Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.... u Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u Gæld vedr. finansielt leasede aktiver... u Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... u TOTAL ('UDGIFT')... u TOTAL ('INDTÆGT')... i TOTAL ('NETTO')... n

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budget Økonomioversigter

Budget Økonomioversigter K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1 2 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Regnskab Vejen Kommune

Regnskab Vejen Kommune Regnskab 2016 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Overførsel af uforbrugte budgetbeløb... 14 Regnskabsbemærkninger

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober 2015. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere