Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640"

Transkript

1 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1

2 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang til tilkoblingsmenuen... 6 Tilkobling uden områdevalg... 7 Tilkobling med områdevalg... 8 Deltilkobling af område Tavs tilkobling Genvejstaster ved tilkobling Afbryd udgangstid Fejltilkobling Tilkoblingsfejl Nulstil en tilkoblingsfejl Frakobling af systemet Automatisk tilkobling Deaktivér automatisk tilkobling Udsæt automatisk tilkobling Låsning af betjeningspanel Afstilings- og servicemeddelelser Deaktivér lydgivere Afstilling af alarm Udkobling af grupper... 22

3 Brugermanual for Premier 48, 88,168 & 640 Side 3 1. Oversigt Introduktion Et alarmsystem består af en central, ét eller flere betjeningspaneler samt forskellige detektorer og magnetkontakter og lignende. Betjeningspanelet anvendes for styring af alarmsystemet og displayet vil vise systemets status i klar tekst. Betjeningspanelet afgiver akustiske signaler hver gang en knap trykkes ind. Betjeningspanelet placeres indenfor det beskyttede område, normalt i nærheden af en ind- eller udgangsdør som anvendes ofte. Brugere Brugerne af alarmsystemet tildeles en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes for til- og frakobling af systemet. For at få adgang til systemet skal der indtastes en gyldig brugerkode. Ved forkert indtastning, forsøges igen. Systemet kan dog være programmeret til kun at acceptere et bestemt antal fejl login før en sabotagealarm vil blive aktiveret. Foruden brugerkode kan brugeren endvidere få tildelt en prox-brik for berøringsfrie læsere. Denne prox-brik erstatter brug af brugerkode. Den skal blot holdes op i nærheden af den indbyggede læser. Grupper En gruppe er en indgang på centralen. En gruppe indeholder typisk én detektorenhed. Når en gruppe aktiveres, reagerer systemet i henhold til programmeringen. Hver gruppe kan tildeles en beskrivende tekst, hvilket gør det lettere at identificere grupperne. Områder Et område indeholder én eller flere grupper, som er tilknyttet området. Når området tilkobles, vil alle grupper i området være overvåget. Nogle grupper kan tilhøre mere end ét område. En gruppe som er tildelt mere end ét område, vil først være overvåget når alle tilhørende områder er tilkoblet.

4 Side 4 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Betjeningspaneler Betjeningspanelerne monteres i det beskyttede område, normalt ét ved hver ind- eller udgangsdør. På betjeningspanelet udføres kommandoer og funktioner i systemet, f.eks. til- og frakobling. Premier LCDL Stort display Premier LCD Normalt display Text visa inte Nätr Status. Programmérbar Status. LED Prox læsere l LCDP&LCDLP Prox FBK Fel Klar FBK Återställ Normale knapper Ding-Dong Deltill. Funktionsknapper Ja 0 Nej Område Meny Display (Premier LCD/LCDP og LCDL/LCDLP) Der anvendes 32-karakters LCD display for at vises systemstatus samt data. Berøringsfrie prox-læsere (kun Premier LCDP og LCDLP) Indbyggede læsere for berøringsfrie kort eller brikker med en læseafstand mellem 1-5 cm. Kan benyttes i stedet for en brugerkode. Lysdiodeindikeringer Der findes fem lysdioder for indikering af systemets status. Lysdiode Status Beskrivelse Spænding Tændt Der er netspænding (230 VAC) til systemet Blinker Ingen netspænding - systemet drives af nødstrøm Fejl Tændt Systemet skal serviceres, kontakt installatøren Slukket Der er ingen fejl i systemet Tændt Alle grupper er sikret og systemet kan tilkobles Klar Slukket En eller flere grupper er aktiverede Blinker Mindst en gruppe med tvungen udkobling er aktiv Status Tændt Systemet er tilkoblet Slukket Systemet er frakoblet Udkoblet Tændt En eller flere grupper er midlertidigt udkoblede Slukket Der er ingen grupper udkoblede

5 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 5 Tasterne Tasterne 1 til og med 9 Anvendes ved indtastning af brugerkode eller ved programmering. Tasterne JA og NEJ Ja tasten anvendes ved accept af handlinger og Nej tasten benyttes for at afbryde eller ændre data. Tasten UDKOBL Anvendes for midlertidig udkobling af grupper (se side 21). Tasten DØRKLOKKE Anvendes for til- eller frakobling af dørklokkefunktionen (se side 22). Tasten DELTILKOBL Anvendes for deltilkobling (se side 15). Tasten OMRÅDE Anvendes for til- og frakobling af bestemte områder (se side 16). Tasten AFSTIL Anvendes for at forlade en menu eller for at afstille fejl eller alarmer (se side 19). Tasten Anvendes til at bladre igennem de forskellige menuer. Tasten MENU Anvendes ved valg af tilkoblingsmenu eller brugermenu. Nødalarmer I en nødsituation kan systemet aktivere tre forskellige nødalarmer på betjeningspanelet ved at trykke på to bestemte taster og holde dem nede. Taster og og og Hændelse Brand Overfaldsalarm Tryghedsalarm Nødtasterne kan aktiveres eller deaktiveres for hvert betjeningspanel i systemet. Overfaldsalarmen kan programmeres til enten at være fuld eller tavs. Overfaldsalarmen kan programmeres til enten direkte eller forsinket aktivering.

6 Side 6 Brugermanual Premier 48, 88,168 & Brug af alarmsystemet Menuer Navigering i menuerne fortages ved hjælp af, JA, NEJ, MENU samt AFSTIL tasterne. benyttes for at bladre op og ned i menuerne. JA benyttes for at vælge en menu. NEJ benyttes for at redigere i en menu. MENU benyttes for at returnere til forrige menu. AFSTIL benyttes for at forlade en menu og returnere til normal visning. Adgang til tilkoblingsmenuen For at komme i tilkoblingsmenuen gøres følgende: Displayet vil normalt vise tid og dato (den øverste tekst er programmérbar). For at komme ind i tilkoblingsmenuen indtastes gyldig brugerkode. Tast for at vælge den ønskede funktion efterfulgt af JA. Tast AFSTIL for at forlade menuen. Displayet vender tilbage til normal visning.

7 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 7 Tilkobling uden områdevalg Når tilkobling af systemet foretages uden områdevalg, vil alle områder som brugeren har adgang til, blive tilkoblet. For tilkobling af hele systemet gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast JA for at tilkoble - udgangstiden starter for de områder brugeren har adgang til. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede. Systemet kan programmeres til hurtig tilkobling. Dette bevirker, at det kan tilkobles ved blot at trykke på OMRÅDE tasten uden at indtaste en brugerkode.

8 Side 8 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Tilkobling med områdevalg Når tilkobling af systemet foretages med områdevalg, skal brugeren vælge hvilke områder der skal tilkobles. Dog kan brugeren kun tilkoble de områder som brugeren har adgang til. Områder vælges ved hjælp af tasterne -. Tasten kan også benyttes til at vælge områder. Kun områder der findes i systemet kan vælges. En stjerne (*) betyder at et område kan vælges og et punktum (.) betyder at området ikke kan vælges. Ved at trykke på kan alle områder til- eller fravælges på én gang. Trykkes på OMRÅDE skiftes mellem de første otte og de sidste otte områder (Kun på Premier 168 og 640). For at tilkoble valgte områder gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast OMRÅDE Benyt tasterne - for at vælge det eller de ønskede områder (fra område A-H). Når et område er valgt, vises områdets bogstav samt områdeteksten: Tast OMRÅDE for at vende pilen (Kun Premier 168 og 640).

9 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 9 Benyt tasterne - for at vælge det eller de ønskede områder (fra område I-P). Når et område er valgt, vises områdets bogstav samt områdeteksten: Tast JA for at tilkoble udgangstiden starter for de valgte områder. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede.

10 Side 10 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Deltilkobling af område Hvert område kan programmeres til at indeholde 3 forskellige deltilkoblinger. Når et område deltilkobles, er det kun bestemte grupper i området som tilkobles, i stedet for alle grupperne. For deltilkobling af område gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil deltilkobling menuen vises. Tast JA. Tast for at vælge mellem deltilkobling 1, deltilkobling 2 og deltilkobling 3. Tast JA for normal tilkobling eller DØRKLOKKE for tavs tilkobling. Udgangstiden starter. Forlad området. Når udgangstiden stopper er området deltilkoblet.

11 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 11 Tavs tilkobling Tavs tilkobling fungerer på samme måde som en normal tilkobling, blot vil udgangstiden være tavs (betjeningspanelerne er tavse under udgangstiden). For tavs tilkobling gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil tavs tilkobling menuen vises. Tast JA. Tast JA for at tilkoble udgangstiden starter nu med tavs udgangstid. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede.

12 Side 12 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Genvejstaster ved tilkobling Det er muligt at programmere genvejstaster for hvert betjeningspanel. Er dette gjort, er følgende genvejstaster tilgængelige: Tast OMRÅDE for at tilkoble. Udgangstiden vil nu starte for de områder betjeningspanelet har adgang til. For at deltilkoble en del af systemet, tast 1, 2 eller 3 efterfulgt af DELTILK for at benytte henholdsvis deltilkobling 1, deltilkobling 2 eller deltilkobling 3. Genvejstasterne for hurtig tilkobling virker kun under forudsætning af, at betjeningspanelerne er programmeret til dette. Afbryd udgangstid Når først udgangstiden er startet bør området forlades omgående. Ønsker man alligevel ikke at forlade området skal tilkoblingen af området afbrydes: For at afbryde udgangstiden gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode. Tast JA, udgangstiden stopper og området forbliver frakoblet.

13 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 13 Fejltilkobling Forsøger man at tilkoble systemet mens eksempelvis døre og vinduer ikke er lukkede, vil lydgiveren afgive en fejltone og displayet vil vise, at der er åbne grupper i området. Når alle grupper er sikrede vises: Tast JA for at tilkoble. Udgangstiden starter og området tilkobles. Er det en nødvendighed at forlade en gruppe åben, skal gruppen udkobles før området kan tilkobles. Er det ikke muligt at sikre en aktiv gruppe, kan der være opstået en fejl. I dette tilfælde kontaktes alarmfirmaet. Tilkoblingsfejl Er udgangsproceduren påbegyndt og en normal gruppe aktiveres, vil de interne lydgivere aktiveres. Sker dette, skal tilkoblingen afbrydes og fejlen afstilles inden systemet igen kan tilkobles. Lysdioden Klar For at undgå fejl ved tilkobling kan Klar lysdioden benyttes. Lysdioden fungerer på følgende måde: Er lysdioden tændt er alle grupper sikrede og systemet er klar til at blive tilkoblet. Er lysdioden slukket er én eller flere grupper aktiverede. Enten skal disse grupper sikres eller udkobles før systemet kan tilkobles.

14 Side 14 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Nulstil en tilkoblingsfejl Aktiveres en normal gruppe under udgangstiden, vil buzzeren ændre lyd for at indikere at en grup-pe er åben. Lukkes denne gruppe ikke inden udgangstiden udløber, genereres en fejltilkobling. For at nulstille en tilkoblingsfejl gøres følgende: Lydgiverne er aktiveret og displayet viser: Indtast en gyldig brugerkode. Lydgiverne deaktiveres og nummeret på den gruppe som først har udløst alarm, vises i betjeningspanelets display. Indtast gyldig brugerkode og tast AFSTIL. Tilkoblingsfejlen er nu nulstillet.

15 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 15 Frakobling af systemet Indgangstiden starter, enten når forbikobleren aktiveres eller når indgangsdøren åbnes. Inden ind-gangstiden udløber, skal området frakobles. Udløber indgangstiden uden at området frakobles aktiveres en indbrudsalarm og alle lydgivere starter. For at frakoble systemet under indgangstiden gøres følgende: Gå ind i det sikrede område via den forudbestemte vej. Indgangstiden starter. Displayet viser: Indtast gyldig brugerkode. Indgangstonen stopper. Systemet er nu frakoblet.

16 Side 16 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 For at frakoble systemet uden start af indgangstid gøres følgende: Displayet vil være i normal drift: Indtast gyldig brugerkode. Tast JA. Systemet er nu frakoblet. Automatisk tilkobling Systemet kan være programmeret til, at bestemte områder skal til- og/eller frakobles på bestemte tidspunkter. Den automatiske tilkobling forgår på følgende måde: Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Forlad området. Området tilkobles automatisk. Systemet kan være programmeret til, at der kan købes tid når den automatiske tilkobling starter. På denne måde behøver man ikke at forlade området straks, men kan i stedet udsætte den automatiske tilkobling i en, på forhånd fast programmeret tid.

17 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 17 Se desuden side 18 for udsættelse af automatisk tilkobling til et specifikt tidspunkt. For at købe tid gøres følgende: Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Indtast en brugerkode. Displayet viser: Tast JA. Tilkoblingen er nu udsat. Displayet vender tilbage til normal visning: Systemet kan være programmeret til, at den automatiske tilkobling kan deaktiveres efter den er startet.

18 Side 18 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Deaktivér automatisk tilkobling Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Indtast en brugerkode. Displayet viser: Tast. Displayet viser: Tast JA. Den automatiske tilkobling er nu deaktiveret og området skal tilkobles manuelt. Udsæt automatisk tilkobling Er et område programmeret til at tilkoble på et bestemt tidspunkt, kan brugere med adgang til denne menu vælge t andet tidspunkt for tilkoblingen. Dette kan være nyttigt hvis man på forhånd ved, at man skal være længere i området end normalt Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil udsæt tilkobling -menuen vises.

19 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 19 Tast JA. Indtast det ønskede tidspunkt (i 24 timers format) efterfulgt af JA. Den automatiske tilkobling vil nu være udsat til det indtastede tidspunkt. Tast AFSTIL for at gå til normal tilstand. Displayet går til normal visning. Låsning af betjeningspanel Tasterne på betjeningspanelet kan låses for at undgå uønsket adgang til systemet. Nødtasterne fungerer IKKE når betjeningspanelet er låst. For at låse tasterne trykkes samtidigt på JA og NEJ. For at genåbne tasterne trykkes igen samtidigt på JA og NEJ.

20 Side 20 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Afstilings- og servicemeddelelser Hvis der er fejl eller alarmer i systemet som kræver hjælp fra teknikeren, vises dette i displayet. Der er tre forskellige meddelelser i systemet: Vises når der er fejl som kræver service for at blive udbedret. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til alarminstallatøren. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 1. Vises når der er fejl som skal afstilles af teknikeren. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til alarminstallatøren. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 2. Vises når AntiKode funktionen skal benyttes for at kvittere en fejl eller alarm. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til kontrolcentralen. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 3. Tast AFSTIL for at fjerne beskeden og returnere til normal drift:

21 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 21 Deaktivér lydgivere Når der aktiveres en alarm i systemet vil lydgiverne aktiveres i en forudprogrammeret tid (normalt 3 minutter). For at deaktivere lydgivere gøres følgende: Displayet viser Indtast gyldig brugerkode. Alle lydgivere vil blive deaktiveret og nummeret på den gruppe, som først har udløst alarm vises i betjeningspanelets display (i dette tilfælde gruppe 2). Alarmen kan nu afstilles. Afstilling af alarm Når først alarmen er deaktiveret (se ovenfor) skal alarmen afstilles. For at afstille alarmen gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode. Tast AFSTIL. Alarmen er nu afstillet og displayet går til normal visning.

22 Side 22 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Er systemet programmeret til teknikerafstilling, vil tryk på AFSTIL ikke få systemet til at gå tilbage til normalt visning. Er dette tilfældet, kontakt da master-brugeren af systemet. Systemet kan være programmeret til at skulle afstilles med en anti-kode, se venligst afsnittet om anti-kode afstilling. Udkobling af grupper Det er muligt at udkoble grupper individuelt ved tilkobling, f.eks. hvis en gruppe er i fejl. Brugere som har rettighed til denne funktion, kan udkoble de grupper som er programmeret til at kunne udkobles. Hvis en gruppe kan udkobles, vises en stjerne (*) til højre for gruppens nummer. Grupper uden stjerne (*) kan ikke udkobles. Alle udkoblede grupper vil automatisk blive genindkoblet næste gang systemet frakobles, med mindre andet er blevet programmeret. For at udkoble grupper ved tilkobling gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode og tast UDKOBL. Angiv gruppenummer eller benyt for at søge. Tast UDKOBL for at udkoble den valgte gruppe.

23 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 23 Når X vises foran gruppenummeret er gruppen udkoblet. Gentag eventuelt for andre grupper. Ønskes en gruppe ikke udkoblet alligevel, tast da blot på UDKOBL igen og displayet viser: Tast MENU når alle ønskede grupper er udkoblede. Fortsæt med at tilkoble systemet på normal vis. De valgte grupper er nu udkoblet og udkoblet lysdioden vil lyse.

24

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere