Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640"

Transkript

1 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1

2 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang til tilkoblingsmenuen... 6 Tilkobling uden områdevalg... 7 Tilkobling med områdevalg... 8 Deltilkobling af område Tavs tilkobling Genvejstaster ved tilkobling Afbryd udgangstid Fejltilkobling Tilkoblingsfejl Nulstil en tilkoblingsfejl Frakobling af systemet Automatisk tilkobling Deaktivér automatisk tilkobling Udsæt automatisk tilkobling Låsning af betjeningspanel Afstilings- og servicemeddelelser Deaktivér lydgivere Afstilling af alarm Udkobling af grupper... 22

3 Brugermanual for Premier 48, 88,168 & 640 Side 3 1. Oversigt Introduktion Et alarmsystem består af en central, ét eller flere betjeningspaneler samt forskellige detektorer og magnetkontakter og lignende. Betjeningspanelet anvendes for styring af alarmsystemet og displayet vil vise systemets status i klar tekst. Betjeningspanelet afgiver akustiske signaler hver gang en knap trykkes ind. Betjeningspanelet placeres indenfor det beskyttede område, normalt i nærheden af en ind- eller udgangsdør som anvendes ofte. Brugere Brugerne af alarmsystemet tildeles en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes for til- og frakobling af systemet. For at få adgang til systemet skal der indtastes en gyldig brugerkode. Ved forkert indtastning, forsøges igen. Systemet kan dog være programmeret til kun at acceptere et bestemt antal fejl login før en sabotagealarm vil blive aktiveret. Foruden brugerkode kan brugeren endvidere få tildelt en prox-brik for berøringsfrie læsere. Denne prox-brik erstatter brug af brugerkode. Den skal blot holdes op i nærheden af den indbyggede læser. Grupper En gruppe er en indgang på centralen. En gruppe indeholder typisk én detektorenhed. Når en gruppe aktiveres, reagerer systemet i henhold til programmeringen. Hver gruppe kan tildeles en beskrivende tekst, hvilket gør det lettere at identificere grupperne. Områder Et område indeholder én eller flere grupper, som er tilknyttet området. Når området tilkobles, vil alle grupper i området være overvåget. Nogle grupper kan tilhøre mere end ét område. En gruppe som er tildelt mere end ét område, vil først være overvåget når alle tilhørende områder er tilkoblet.

4 Side 4 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Betjeningspaneler Betjeningspanelerne monteres i det beskyttede område, normalt ét ved hver ind- eller udgangsdør. På betjeningspanelet udføres kommandoer og funktioner i systemet, f.eks. til- og frakobling. Premier LCDL Stort display Premier LCD Normalt display Text visa inte Nätr Status. Programmérbar Status. LED Prox læsere l LCDP&LCDLP Prox FBK Fel Klar FBK Återställ Normale knapper Ding-Dong Deltill. Funktionsknapper Ja 0 Nej Område Meny Display (Premier LCD/LCDP og LCDL/LCDLP) Der anvendes 32-karakters LCD display for at vises systemstatus samt data. Berøringsfrie prox-læsere (kun Premier LCDP og LCDLP) Indbyggede læsere for berøringsfrie kort eller brikker med en læseafstand mellem 1-5 cm. Kan benyttes i stedet for en brugerkode. Lysdiodeindikeringer Der findes fem lysdioder for indikering af systemets status. Lysdiode Status Beskrivelse Spænding Tændt Der er netspænding (230 VAC) til systemet Blinker Ingen netspænding - systemet drives af nødstrøm Fejl Tændt Systemet skal serviceres, kontakt installatøren Slukket Der er ingen fejl i systemet Tændt Alle grupper er sikret og systemet kan tilkobles Klar Slukket En eller flere grupper er aktiverede Blinker Mindst en gruppe med tvungen udkobling er aktiv Status Tændt Systemet er tilkoblet Slukket Systemet er frakoblet Udkoblet Tændt En eller flere grupper er midlertidigt udkoblede Slukket Der er ingen grupper udkoblede

5 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 5 Tasterne Tasterne 1 til og med 9 Anvendes ved indtastning af brugerkode eller ved programmering. Tasterne JA og NEJ Ja tasten anvendes ved accept af handlinger og Nej tasten benyttes for at afbryde eller ændre data. Tasten UDKOBL Anvendes for midlertidig udkobling af grupper (se side 21). Tasten DØRKLOKKE Anvendes for til- eller frakobling af dørklokkefunktionen (se side 22). Tasten DELTILKOBL Anvendes for deltilkobling (se side 15). Tasten OMRÅDE Anvendes for til- og frakobling af bestemte områder (se side 16). Tasten AFSTIL Anvendes for at forlade en menu eller for at afstille fejl eller alarmer (se side 19). Tasten Anvendes til at bladre igennem de forskellige menuer. Tasten MENU Anvendes ved valg af tilkoblingsmenu eller brugermenu. Nødalarmer I en nødsituation kan systemet aktivere tre forskellige nødalarmer på betjeningspanelet ved at trykke på to bestemte taster og holde dem nede. Taster og og og Hændelse Brand Overfaldsalarm Tryghedsalarm Nødtasterne kan aktiveres eller deaktiveres for hvert betjeningspanel i systemet. Overfaldsalarmen kan programmeres til enten at være fuld eller tavs. Overfaldsalarmen kan programmeres til enten direkte eller forsinket aktivering.

6 Side 6 Brugermanual Premier 48, 88,168 & Brug af alarmsystemet Menuer Navigering i menuerne fortages ved hjælp af, JA, NEJ, MENU samt AFSTIL tasterne. benyttes for at bladre op og ned i menuerne. JA benyttes for at vælge en menu. NEJ benyttes for at redigere i en menu. MENU benyttes for at returnere til forrige menu. AFSTIL benyttes for at forlade en menu og returnere til normal visning. Adgang til tilkoblingsmenuen For at komme i tilkoblingsmenuen gøres følgende: Displayet vil normalt vise tid og dato (den øverste tekst er programmérbar). For at komme ind i tilkoblingsmenuen indtastes gyldig brugerkode. Tast for at vælge den ønskede funktion efterfulgt af JA. Tast AFSTIL for at forlade menuen. Displayet vender tilbage til normal visning.

7 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 7 Tilkobling uden områdevalg Når tilkobling af systemet foretages uden områdevalg, vil alle områder som brugeren har adgang til, blive tilkoblet. For tilkobling af hele systemet gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast JA for at tilkoble - udgangstiden starter for de områder brugeren har adgang til. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede. Systemet kan programmeres til hurtig tilkobling. Dette bevirker, at det kan tilkobles ved blot at trykke på OMRÅDE tasten uden at indtaste en brugerkode.

8 Side 8 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Tilkobling med områdevalg Når tilkobling af systemet foretages med områdevalg, skal brugeren vælge hvilke områder der skal tilkobles. Dog kan brugeren kun tilkoble de områder som brugeren har adgang til. Områder vælges ved hjælp af tasterne -. Tasten kan også benyttes til at vælge områder. Kun områder der findes i systemet kan vælges. En stjerne (*) betyder at et område kan vælges og et punktum (.) betyder at området ikke kan vælges. Ved at trykke på kan alle områder til- eller fravælges på én gang. Trykkes på OMRÅDE skiftes mellem de første otte og de sidste otte områder (Kun på Premier 168 og 640). For at tilkoble valgte områder gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast OMRÅDE Benyt tasterne - for at vælge det eller de ønskede områder (fra område A-H). Når et område er valgt, vises områdets bogstav samt områdeteksten: Tast OMRÅDE for at vende pilen (Kun Premier 168 og 640).

9 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 9 Benyt tasterne - for at vælge det eller de ønskede områder (fra område I-P). Når et område er valgt, vises områdets bogstav samt områdeteksten: Tast JA for at tilkoble udgangstiden starter for de valgte områder. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede.

10 Side 10 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Deltilkobling af område Hvert område kan programmeres til at indeholde 3 forskellige deltilkoblinger. Når et område deltilkobles, er det kun bestemte grupper i området som tilkobles, i stedet for alle grupperne. For deltilkobling af område gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil deltilkobling menuen vises. Tast JA. Tast for at vælge mellem deltilkobling 1, deltilkobling 2 og deltilkobling 3. Tast JA for normal tilkobling eller DØRKLOKKE for tavs tilkobling. Udgangstiden starter. Forlad området. Når udgangstiden stopper er området deltilkoblet.

11 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 11 Tavs tilkobling Tavs tilkobling fungerer på samme måde som en normal tilkobling, blot vil udgangstiden være tavs (betjeningspanelerne er tavse under udgangstiden). For tavs tilkobling gøres følgende: Kontrollér at alle grupper er sikrede (at døre og vinduer er lukkede) og at lysdioden Klar lyser. Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil tavs tilkobling menuen vises. Tast JA. Tast JA for at tilkoble udgangstiden starter nu med tavs udgangstid. Forlad området. Når udgangstiden stopper er områderne tilkoblede.

12 Side 12 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Genvejstaster ved tilkobling Det er muligt at programmere genvejstaster for hvert betjeningspanel. Er dette gjort, er følgende genvejstaster tilgængelige: Tast OMRÅDE for at tilkoble. Udgangstiden vil nu starte for de områder betjeningspanelet har adgang til. For at deltilkoble en del af systemet, tast 1, 2 eller 3 efterfulgt af DELTILK for at benytte henholdsvis deltilkobling 1, deltilkobling 2 eller deltilkobling 3. Genvejstasterne for hurtig tilkobling virker kun under forudsætning af, at betjeningspanelerne er programmeret til dette. Afbryd udgangstid Når først udgangstiden er startet bør området forlades omgående. Ønsker man alligevel ikke at forlade området skal tilkoblingen af området afbrydes: For at afbryde udgangstiden gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode. Tast JA, udgangstiden stopper og området forbliver frakoblet.

13 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 13 Fejltilkobling Forsøger man at tilkoble systemet mens eksempelvis døre og vinduer ikke er lukkede, vil lydgiveren afgive en fejltone og displayet vil vise, at der er åbne grupper i området. Når alle grupper er sikrede vises: Tast JA for at tilkoble. Udgangstiden starter og området tilkobles. Er det en nødvendighed at forlade en gruppe åben, skal gruppen udkobles før området kan tilkobles. Er det ikke muligt at sikre en aktiv gruppe, kan der være opstået en fejl. I dette tilfælde kontaktes alarmfirmaet. Tilkoblingsfejl Er udgangsproceduren påbegyndt og en normal gruppe aktiveres, vil de interne lydgivere aktiveres. Sker dette, skal tilkoblingen afbrydes og fejlen afstilles inden systemet igen kan tilkobles. Lysdioden Klar For at undgå fejl ved tilkobling kan Klar lysdioden benyttes. Lysdioden fungerer på følgende måde: Er lysdioden tændt er alle grupper sikrede og systemet er klar til at blive tilkoblet. Er lysdioden slukket er én eller flere grupper aktiverede. Enten skal disse grupper sikres eller udkobles før systemet kan tilkobles.

14 Side 14 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Nulstil en tilkoblingsfejl Aktiveres en normal gruppe under udgangstiden, vil buzzeren ændre lyd for at indikere at en grup-pe er åben. Lukkes denne gruppe ikke inden udgangstiden udløber, genereres en fejltilkobling. For at nulstille en tilkoblingsfejl gøres følgende: Lydgiverne er aktiveret og displayet viser: Indtast en gyldig brugerkode. Lydgiverne deaktiveres og nummeret på den gruppe som først har udløst alarm, vises i betjeningspanelets display. Indtast gyldig brugerkode og tast AFSTIL. Tilkoblingsfejlen er nu nulstillet.

15 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 15 Frakobling af systemet Indgangstiden starter, enten når forbikobleren aktiveres eller når indgangsdøren åbnes. Inden ind-gangstiden udløber, skal området frakobles. Udløber indgangstiden uden at området frakobles aktiveres en indbrudsalarm og alle lydgivere starter. For at frakoble systemet under indgangstiden gøres følgende: Gå ind i det sikrede område via den forudbestemte vej. Indgangstiden starter. Displayet viser: Indtast gyldig brugerkode. Indgangstonen stopper. Systemet er nu frakoblet.

16 Side 16 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 For at frakoble systemet uden start af indgangstid gøres følgende: Displayet vil være i normal drift: Indtast gyldig brugerkode. Tast JA. Systemet er nu frakoblet. Automatisk tilkobling Systemet kan være programmeret til, at bestemte områder skal til- og/eller frakobles på bestemte tidspunkter. Den automatiske tilkobling forgår på følgende måde: Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Forlad området. Området tilkobles automatisk. Systemet kan være programmeret til, at der kan købes tid når den automatiske tilkobling starter. På denne måde behøver man ikke at forlade området straks, men kan i stedet udsætte den automatiske tilkobling i en, på forhånd fast programmeret tid.

17 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 17 Se desuden side 18 for udsættelse af automatisk tilkobling til et specifikt tidspunkt. For at købe tid gøres følgende: Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Indtast en brugerkode. Displayet viser: Tast JA. Tilkoblingen er nu udsat. Displayet vender tilbage til normal visning: Systemet kan være programmeret til, at den automatiske tilkobling kan deaktiveres efter den er startet.

18 Side 18 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Deaktivér automatisk tilkobling Betjeningspanelerne bipper og displayet viser at den automatiske tilkobling er påbegyndt for det / de valgte områder: Indtast en brugerkode. Displayet viser: Tast. Displayet viser: Tast JA. Den automatiske tilkobling er nu deaktiveret og området skal tilkobles manuelt. Udsæt automatisk tilkobling Er et område programmeret til at tilkoble på et bestemt tidspunkt, kan brugere med adgang til denne menu vælge t andet tidspunkt for tilkoblingen. Dette kan være nyttigt hvis man på forhånd ved, at man skal være længere i området end normalt Indtast gyldig brugerkode. Tast indtil udsæt tilkobling -menuen vises.

19 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 19 Tast JA. Indtast det ønskede tidspunkt (i 24 timers format) efterfulgt af JA. Den automatiske tilkobling vil nu være udsat til det indtastede tidspunkt. Tast AFSTIL for at gå til normal tilstand. Displayet går til normal visning. Låsning af betjeningspanel Tasterne på betjeningspanelet kan låses for at undgå uønsket adgang til systemet. Nødtasterne fungerer IKKE når betjeningspanelet er låst. For at låse tasterne trykkes samtidigt på JA og NEJ. For at genåbne tasterne trykkes igen samtidigt på JA og NEJ.

20 Side 20 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Afstilings- og servicemeddelelser Hvis der er fejl eller alarmer i systemet som kræver hjælp fra teknikeren, vises dette i displayet. Der er tre forskellige meddelelser i systemet: Vises når der er fejl som kræver service for at blive udbedret. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til alarminstallatøren. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 1. Vises når der er fejl som skal afstilles af teknikeren. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til alarminstallatøren. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 2. Vises når AntiKode funktionen skal benyttes for at kvittere en fejl eller alarm. Teksten kan være ændret med eventuelt telefonnummer til kontrolcentralen. Meddelelsen kan til enhver tid vises ved at taste MENU efterfulgt af 3. Tast AFSTIL for at fjerne beskeden og returnere til normal drift:

21 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 21 Deaktivér lydgivere Når der aktiveres en alarm i systemet vil lydgiverne aktiveres i en forudprogrammeret tid (normalt 3 minutter). For at deaktivere lydgivere gøres følgende: Displayet viser Indtast gyldig brugerkode. Alle lydgivere vil blive deaktiveret og nummeret på den gruppe, som først har udløst alarm vises i betjeningspanelets display (i dette tilfælde gruppe 2). Alarmen kan nu afstilles. Afstilling af alarm Når først alarmen er deaktiveret (se ovenfor) skal alarmen afstilles. For at afstille alarmen gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode. Tast AFSTIL. Alarmen er nu afstillet og displayet går til normal visning.

22 Side 22 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Er systemet programmeret til teknikerafstilling, vil tryk på AFSTIL ikke få systemet til at gå tilbage til normalt visning. Er dette tilfældet, kontakt da master-brugeren af systemet. Systemet kan være programmeret til at skulle afstilles med en anti-kode, se venligst afsnittet om anti-kode afstilling. Udkobling af grupper Det er muligt at udkoble grupper individuelt ved tilkobling, f.eks. hvis en gruppe er i fejl. Brugere som har rettighed til denne funktion, kan udkoble de grupper som er programmeret til at kunne udkobles. Hvis en gruppe kan udkobles, vises en stjerne (*) til højre for gruppens nummer. Grupper uden stjerne (*) kan ikke udkobles. Alle udkoblede grupper vil automatisk blive genindkoblet næste gang systemet frakobles, med mindre andet er blevet programmeret. For at udkoble grupper ved tilkobling gøres følgende: Indtast gyldig brugerkode og tast UDKOBL. Angiv gruppenummer eller benyt for at søge. Tast UDKOBL for at udkoble den valgte gruppe.

23 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Side 23 Når X vises foran gruppenummeret er gruppen udkoblet. Gentag eventuelt for andre grupper. Ønskes en gruppe ikke udkoblet alligevel, tast da blot på UDKOBL igen og displayet viser: Tast MENU når alle ønskede grupper er udkoblede. Fortsæt med at tilkoble systemet på normal vis. De valgte grupper er nu udkoblet og udkoblet lysdioden vil lyse.

24

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Mastermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt...4 Introduktion...4 Betjeningspaneler...5 2. Brug af alarmsystemet...7 Menuer...7 3. Tilkoblingsmenuen...8

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1

Mastermanual. Tyverialarmcentral. Udgave 2. RICOCHET kompatibel. Side 1 Mastermanual Tyverialarmcentral Udgave 2 Side 1 RICOCHET kompatibel Indhold Side 2 Indhold... 2 1. Oversigt... 4 Introduktion... 4 Betjeningspaneler... 5 2. Brug af alarmsystemet... 7 Menuer... 7 3. Tilkoblingsmenuen...

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1

Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual. Udgave 1 Premier Elite Hybridcentraler Mastermanual Udgave 1 Informationer og data i denne manual kan ændres uden varsel. 2013 ADI-ALARMSYSTEM A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Denne manual må ikke kopieres, distribueres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Mastermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 3

Mastermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 3 Mastermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 3 Indhold 1. Om alarmsystemet... 3 Introduktion... 3 Om denne manual... 3 Branddetektering... 3 Overvågning... 3 Grupper og områder...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.

Indhold. Kære kunde. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. 1 Indledning Indledning Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indhold

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Ex Betjeningsvejledning DK

Ex Betjeningsvejledning DK Ex-3001 Betjeningsvejledning 680-148-02-DK Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 3 1.1 Standarder 3 1.2 Generel beskrivelse 3 2 BETJENING 4 2.1 Introduktion 4 2.1.1 Adgangsniveauer 4 2.1.2 Centralbetjening

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

PROFI. MASTER vejledning. Til systemadministrator

PROFI. MASTER vejledning. Til systemadministrator PROFI MASTER vejledning Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

9751 & 9752-Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Tyverialarmcentraler for erhvervsanlæg

9751 & 9752-Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING. Tyverialarmcentraler for erhvervsanlæg 9751 & 9752-Brugervejledning Indholdsfortegnelse BRUGERVEJLEDNING & Tyverialarmcentraler for erhvervsanlæg 9751 Skafor AIA 212.090 klasse 1 9752 Skafor AIA 212.091 klasse 2 1 496709 Danish Indholdsfortegnelse

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere