ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ"

Transkript

1 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ГОДИНУ РЕГУЛИСАНИ ТОКОВИ ОТПАДАА 2014.

2 Аутори извештаја: Др Сунчица Кнежевић, спец. хигијене са мед. екологијом 1 Мр сц. мед. Бранислава Матић, спец. хигијене са мед. екологијом 1 1 Центар за хигијену и хуману екологију, ИЈЗ Србије 2

3 Садржај: Увод Ситуациона анализа управљања медицинским отпадом у Републици Србији Законске основе у области управљања отпадом у Републици Србији Повређивање оштрим предметима особа које рукују инфективним медицинским отпадом Циљеви извештаја Методологија Дефиниције показатеља Процена ефикасности рада система за третман инфективног медицинског отпада 3. Резултати и дискусија Приказ количине генерисаног и третираног инфективног медицинског отпада у државним здравственим установама, на нивоу Републике Србије Генерисање инфективног медицинског отпада у државним здравственим установама по типу установе и врсти здравствене услуге Процена ефикасности рада система за третман инфективног медицинског отпада Повређивање оштрим предметима особа које рукују инфективним медицинским отпадом Закључци Предлози мера

4 1. УВОД Медицински отпад се састоји од различитих материјала који носе разноврсне опасности и имају потенцијал да озбиљно нашкоде здрављу људи и животној средини. Основне опасности које се доводе у везу са медицинским отпадом деле се у пет категорија: физичке; микробиолошке; хемијске; опасности по животну средину и радиолошке. Опасан отпад по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја има најмање једну од опасних карактеристика, утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у којој је опасан отпад био или јесте упакован. Највећи део ризичног медицинског отпада (по запремини и маси) је инфективни материјал, који се назива: ток инфективног отпада. Токови отпада су препознати у члану 2. Правилника о управљању медицинским отпадом ( Сл. гласник РС, број 78/2010). У законској регулативи Републике Србије инфективни отпад је дефинисан као ОПАСАН отпад који, услед присуства патогених микроорганизама, представља ризик по здравље људи. Сав отпадни материјал контаминиран крвљу и другим телесним течностима и садржајима (урином, фецесом, повраћеним садржајем, пљувачком, спермом, вагиналним секретима, итд) сматра се микробиолошком опасношћу. Уколико се отпад неадекватно третира, микроорганизми који се у њему налазе могу се пренети: убодом, абразијом или посекотином на кожи, или преко мукозних мембрана: инхалацијом или ингестијом. Постојање бактерија резистентних на антибиотике и дезинфицијенсе може такође допринети постојању хазарда, насталог приликом неадекватног руковања медицинским отпадом. 4

5 Посебан проблем представља преношење HIV вируса (Human Immunodeficiency Virus), као и Hepatitis B et C вируса, за које постоје сигурни докази да се преносе путем медицинског отпада оштрим предметима (најчешће иглама) контаминираним крвљу. Светска здравствена организација (СЗО)* је проценила да је, на глобалном нивоу, небезбедно руковање медицинским отпадом довело до приближно: 21 милиона инфекција вирусом Hepatitis B (HBV) (32% свих нових инфекција); два милиона инфекција вирусом Hepatitis C (HCV) (40% свих нових инфекција); HIV инфекција (5% свих нових HIV инфекција). У инфективни отпад спадају: микробиолошке културе и материјали из лабораторија, који садрже инфективне агенсе; опрема, материјали и уређаји који су дошли у додир с крвљу, дериватима крви, другим телесним течностима, излучевинама пацијената код којих је клинички потврђена инфекција, укључујући и оне које се издвајају у току хируршких процедура и аутопсија; отпад с патологије и из изолационих одељења; отпад од дијализе, давања инфузија и сличних терапијских и дијагностичких процедура; сав материјал и прибор за једнократну употребу; отпад који је дошао у додир са инфицираним пацијентима и високоинфективни отпад из медицинских лабораторија. * Подаци СЗО из октобра 2004, Factsheet no

6 Велики проблем у здравственим установама је контрола микробиолошких ризика, који потичу од инфективног отпада. Ефикасна контрола ризика се постиже прекидањем ланца инфекције, у овом случају: на излазном месту (изоловањем свих материјала, који би могли да буду инфективни, у амбалажу одговарајућу за ту намену: отпорна на цурење, пробијање и сл); у карици преношења инфекције (спречавањем додира са отпадом и аеросолима, редовним чишћењем и дезинфекцијом места на којима се отпад чува, и у чему се чува: контејнера, као и високим стандардима личне хигијене); на улазном месту (спречавањем ширења инфекције и ношењем одговарајуће личне заштитне опреме ЛЗО). Подложност инфекцијама се смањује и имунизацијом, односно вакцинацијом, најчешће против Hepatitis B. Постоји потреба да се, у сваком појединачном случају, процена да ли одређени отпад треба да буде класификован као инфективни или не врши у одређеним оквирима, који омогућавају доследност у пракси. Наведено се постиже дефинисањем и применом Политике управљања отпадом у здравственој установи, где се тачно дефинише: шта се може прогласити високо инфективним, инфективним и неинфективним, без потребе за посредовањем других ауторитета без обраћања управи здравствене установе или стручњацима специјализованим за поједине гране медицине, у којима се стварају различите категорије опасног медицинског отпада. Закон налаже да одговорност за тачну идентификацију, а затим и правилну класификацију медицинског отпада лежи у рукама произвођача отпада произвођач отпада је одговоран за тачну класификацију сопственог отпада (табела 1). 6

7 Табела 1. Кључни делови Закона о управљању отпадом ( Службени гласник РС, бр. 36/09 и 88/10) Члан Наслов Кључне одредбе 8 26 Класификација отпада Одговорности произвођача отпада 36 Складиштење отпада Управљање опасним 44 отпадом 56 Управљање медицинским и фармацеутским отпадом Извор података: Закон о управљању отпадом Отпад мора да се класификује помоћу Каталога отпада Републике Србије Произвођачи отпада су одговорни за правилну класификацију свог отпада Све организације које производе отпад морају да именују лице одговорно за управљање отпадом Организације морају да израде План за управљање отпадом уколико производе више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 кг опасног отпада годишње Отпад мора да се складишти на безбедан начин у сваком тренутку Произвођачи отпада могу да складиште опасан отпад који су произвели најдуже 12 месеци Опасан отпад мора да се упакује и обележи на начин који обезбеђује заштиту здравља људи и животне средине Мешање опасног отпада (са другим опасним отпадом или неопасним отпадом) је забрањено Опасан отпад мора да се третира пре одлагања Здравствене установе које производе више од 500 кг опасног отпада годишње морају да добију одобрење за свој План за управљање отпадом од Министарства здравља Сав фармацеутски отпад се третира као опасан отпад Документација о целокупном произведеном отпаду се чува и подноси на увид надлежној агенцији, која се о томе извештава једном годишње (SEPA Агенција за заштиту животне средине) Грешке у разврставању отпада никада не треба да исправља ни произвођач отпада, нити помоћни радници, пребацивањем отпада из једног контејнера у други. Уколико је инфективни отпад случајно одбачен у црну кесу (за комунални отпад), та кеса се затвори, потом цела спакује у жуту кесу (за инфективни отпад), како би се даље третирала као инфективни отпад. Законска обавеза је да се грешке у разврставању одмах пријаве. 7

8 Да би се осигурала безбедност свих у ланцу поступака са отпадом, обавезно је придржавати се мера предострожности и процедура за безбедно руковање медицинским отпадом СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Aнализа стања управљања медицинским отпадом у државним здравственим установама у Републици Србији, начињена још током и почетком године, указала је на недостатак ваљаног система управљања отпадом. Највећа фракција ризичног медицинског отпада припада току инфективног медицинског отпада (ИМО). У Републици Србији је већ године, према дефинисаним приоритетима надлежних министарстава, овај ток дефинисан као приоритет. На основу података о отпаду који се ствара у одређеним установама, а према постојећој мрежи државних здравствених установа у Републици Србији (Уредба о Плану мреже здравствених установа ( Сл. гласник РС, бр. 42/2006 и 119/2007)), Министарство здравља је, почев од јуна 2007, разрадило национални систем за безбедно управљање медицинским отпадом, у циљу увођења униформног система управљања инфективним медицинским отпадом у свим здравственим установама државног сектора. Очекивани крајњи резултат текућих активности био је да од јуна не буде инфективног отпада који ће напуштати здравствене установе, а да претходно није стерилисан, то јест учињен неинфективним. Такође, циљ увођења процедура одвајања категорије медицинског инфективног отпада од осталих, на месту пружања здравствених услуга, био је смањење количине испоруке ове категорије отпада за 50%, сразмерно количини и просеку који важи за развијене земље света. 8

9 1.2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ За управљање медицинским отпадом, који по својим својствима може бити опасан и/или неопасан, релевантни су следећи прописи: 1. Закон о управљању отпадом ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10) 2. Правилник о управљању медицинским отпадом ( Сл. гласник РС, број 78/2010) 3. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( Сл. гласник РС, број 56/2010) 4. Стратегија управљања отпадом за период ( Сл. гласник РС, број 29/2010) 5. Закон о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон и 43/2011 одлука УС). Закон начелно уређује поједина питања управљања отпадом и упућује на уређивање ове области посебним Законом о управљању отпадом 6. Закон о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) 7. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 88/2010) 8. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( Сл. гласник РС, број 135/04) 9. Закон о превозу опасних материја ( Сл. лист СФРЈ, бр. 27/90 и 45/90 исправка и Сл. лист СРЈ, бр. 24/94, 28/96 др. закон, 21/99, 44/99 и 68/02) 10. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању ( Сл. лист СРЈ Међународни уговори, број 2/99). 9

10 Овај закон садржи дефинисане категорије отпада које треба надзирати: клинички отпад настао медицинским третманом у болницама, медицинским центрима и клиникама; отпад из производње и припреме фармацеутских производа, отпадни фармацеутски производи, препарати и лекови и остали опасан отпад, по дефиницији и својствима. У Анексу II Закона су категорије отпада које захтевају посебну пажњу, док се у Анексу III налази попис опасних карактеристика. Ту су врло јасно дефинисана својства: запаљивости, експлозивности, токсичности и инфективности. Конвенција уређује прекогранични транспорт опасног отпада. 11. Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ( Сл. гласник РС, бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012) 12. Уредба о параметрима и критеријумима за повраћај, реализацију и смањење плаћања надокнада за загађење животне средине ( Сл. гласник РС, број 113/05) 13. Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина ( Сл. гласник РС, бр. 55/2001, 72/2009 др. правилник, 56/2010 др. правилник и 98/10). Правилником се прописују ближи услови и начин разврставања, паковања и чувања отпада секундарних сировина, које се могу користити непосредно или прерадом, а потичу из технолошких процеса производње, рециклаже, прераде или регенерације отпадних материја, услуга, потрошње или других делатности. Каталог отпада, у коме је наведен попис отпада, у односу на својства и место настанка, усаглашен је у потпуности са Европским каталогом отпада. 14. Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада ( Сл. гласник РС, бр. 60/2009 и 101/2010) 10

11 15. Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају ( Сл. гласник РС, број 53/2002) овом уредбом су ближе прописани услови и начин обављања превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају. 16. Закон о заштити становништва од заразних болести ( Сл. гласник РС, број 125/04) Закон дефинише поступке и мере у циљу спречавања и контроле заразних болести унутар здравствених установа. Програм који се односи на заштиту становништва од заразних болести захтева надзор прописаних хигијенских мера, укључујући стерилизацију и дезинфекцију, у циљу контроле инфекције. Међутим, наведено не регулише довољно створени медицински отпад у здравственим установама. 17. Закон о здравственој заштити ( Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 72/2009 др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 др. закон) овим законом се уређује систем здравствене заштите, организација здравствене службе, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес у здравственој заштити, права и обавезе пацијената и др. 18. Закон о санитарном надзору ( Сл. гласник РС, број 125/2004) овим законом уређују се послови санитарног надзора, начин и поступак вршења санитарног надзора, одређују се области и објекти који подлежу санитарном надзору и санитарни услови које ти објекти морају испуњавати, као и овлашћења, права и дужности санитарних инспектора у поступку санитарног надзора. 19. Закон о сахрањивању и гробљима ( Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и Сл. гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 11

12 Следећи прописи регулишу питања безбедности и здравља на раду: 1. Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник РС, број 101/2005) 2. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ( Сл. гласник РС, број 60/2006) 3. Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ( Сл. гласник РС, број 60/2006) 4. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ( Сл. гласник РС, бр. 72/06 и 84/06) 5. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ( Сл. гласник РС, бр. 72/06 и 84/06) 6. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине ( Сл. гласник РС, бр. 94/2006 и 108/06) 12

13 1.3. ПОВРЕЂИВАЊЕ ОШТРИМ ПРЕДМЕТИМА ОСОБА КОЈЕ РУКУЈУ ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ Повређивање оштрим предметима особа које рукују инфективним медицинским отпадом (ИМО) представља озбиљан проблем. ИМО је сврстан у категорију ОПАСНОГ медицинског отпада, те руковање истим представља значаjан ризик по здравље запослених, како због могућности преноса инфекције, тако и због физичког повређивања (повреде оштрицама и опекотине). Физичке опасности се обично доводе у везу са оштрим предметима (игле, скалпели и сл), који могу да исеку или пробију кожу. Тиме се отвара место за улазак патогених микроорганизама. Бројне епидемиолошке студије указују на то да особа која доживи повреду зараженим оштрим предметом у просеку има: 30% могућности да се зарази вирусом Hepatitis B (HBV); 3% могућности да се зарази вирусом Hepatitis C (HCV); 0,3% шансе да се зарази HIV вирусом. Приликом сакупљања отпада, повреде оштрим предметима могу да се десе услед примене импровизованих контејнера за оштре предмете (пластичне флаше и сл), грешака у разврставању (бацања оштрих предмета у кесе са отпадом) или неправилног затварања контејнера за оштре предмете. Никада не треба пунити контејнер за оштре предмете изнад означене црте или 3/4 запремине контејнера. Од осталих мера опреза, које у свакодневном раду треба примењивати, подразумева се и примена технике безбедног руковања и стално ношење рукавица. Истраживања показују да чак и када се пробију, рукавице могу да смање ризик од инфекције до 50%. 13

14 У случају повреде оштрим предметом, обавезно треба пријавити повреду према протоколу за пријављивање повреда који постоји у установи. У циљу унапређења рада битно је анализирати разлоге повреде ЦИЉЕВИ ИЗВЕШТАЈА I. ОПШТИ ЦИЉЕВИ Да се на основу квантитативних показатеља праћења процеса управљања ИМО у Републици Србији омогући: анализа стања; процена могућих количина отпада, ради планирања даљих активности; увид у заступљеност повређивања оштрим предметима особа које рукују ИМО, као значаjног ризика по здравље запослених, како због могућности преноса инфекције, тако и због физичког повређивања. II. СПЕЦИФИЧНИ С обзиром да је циљ увођења процедура одвајања категорије медицинског инфективног отпада од осталих, на месту пружања здравствених услуга, смањење количине испоруке ове категорије отпада за 50%, специфични циљеви извештаја су: да се прикажу количине генерисаног и третираног ИМО у државним здравственим установама, на нивоу Републике Србије; приказ количине произведеног ИМО по типу установе; увид у динамику генерисања отпада као: количина отпада створена по амбулантној посети; количина отпада створена по болесничком дану (patient bed/day); 14

15 количина отпада створена по једној микробиолошкој анализи (мрежа института и завода за јавно здравље) и количина отпада створена по једном радном дану установе; да омогући процену ефикасности рада система за третман ИМО. 15

16 2. МЕТОДОЛОГИЈА Извештајем су обухваћени генерисање и третман инфективног медицинског отпада, као и повређивање оштрицама запослених на пословима управљања медицинским отпадом (УМО), у државним здравственим установама на територији Републике Србије, које су у току два узастопна пројекта Министарства здравља биле сврстане у места третмана, односно места стварања отпада. У Извештају су представљени подаци за 2013, базирани на активностима проистеклим из узастопних пројеката МЗ: 1. Техничка подршка управљању медицинским отпадом у Србији, , инфективни медицински отпад 78 аутоклава /55 здравствених установа /25 возила (CARDS, Фонд EУ) и 2. Техничка подршка третману медицинског отпада у Србији, године, инфективни, патоанатомски и фармацеутски отпад 46 аутоклава (Belimed, Швајцарска). Инструмент прикупљања података био је специјално дизајниран упитник, послат у 250 здравствених установа, прилагођен свакој понаособ. У току првог пројекта, у 55 здравствених установа на територији Републике Србије инсталиран је систем за прераду ИМО. Како је као изабрани метод за третман одабрана стерилизација отпада аутоклавирањем, инсталирано је 78 аутоклава (Getinge), уз претходних девет постојећих (у установама на територији Београда) Синтион аутоклава. МЗ је том приликом, преко донације ЕУ, обезбедило исто толико машина за уситњавање оштрих предмета (78 дробилица за минимизацију стерилног, то јест новонасталог комуналног отпада). Основни принцип за додељивање аутоклава и дробилице био је количина ИМО која се ствара у једној здравственој установи. 16

17 Из оперативних разлога, Србија је у току пројеката подељена на три регије: Војводина, централни и јужни део Републике. Унутар регија поштована је дистрибуција установа по принципу административних округа, у складу са тада важећом Уредбом о Плану мреже здравствених установа, Сл. гласник РС, бр. 42/2006 и 119/2007 (мапа 1). Мапа 1. Подела територије Републике Србије по пројектним областима, Подела територије Србије за потребе CARDS пројекта на три пројектне регије Подела територијее Републике Србије по административним окрузима Извор података: Пројекат МЗ Техничка подршка управљању медицинским отпадом у Републици Србији 17

18 Према опредељеном оперативном моделу, сачињена је подела установа/места за третман ИМО на 2 категорије: централно место за третман (ЦМТ), које прерађује сопствени отпад, као и отпад из додељених здравствених установа и локално место за третман (ЛМТ), задужено за безбедни третман сопственог отпада. ЦМТ/ЛМТ установама додељен је задатак и да сакупљају отпад из осталих здравствених установа у округу. Установе чији се инфективни отпад узима на третман назване су МС установе (установе које су места стварања отпада и чији се отпад транспортује до места третмана). Сваки административно-управни округ има најмање једно ЦМТ. Најчешће је то општа болница у централном граду округа. Изузетак представљају окрузи у којима се налазе установе терцијерног нивоа здравствене заштите клинички центри, где функцију ЦМТ-а преузима и дом здравља или институт за јавно здравље, у централном граду округа (Шумадијски управни округ, Јужнобачки, Нишавски и град Београд). Град Београд је због великог броја здравствених установа сва три вида здравствене заштите издвојен као посебан ентитет, јер се у дотичном случају није поштовала уобичајена шема: један округ једна ЦМТ/ЛМТ установа. 18

19 Као показатељи ефикасности система за управљање ИМО, у извештају су коришћени следећи индикатори, приказани у табели 2. Табела 2. Показатељи праћења процеса управљања инфективним медицинским отпадом Место ТРЕТИРАЊА отпада Место САКУПЉАЊА отпада (ЦМТ/ЛМТ) Округ Назив установе Назив установе која третира отпад Број амбулантних посета по МС установи Број болничких дана Број болничких дана Број амбулантних посета Кг отпада створеног у МС установи поликлиници Кг сопственог отпада из ЦМТ/ЛМТ Број циклуса стерилизације АКЦИДЕНТИ у току руковања ИМО Повређивање оштрим предметима радника који рукују отпадом Анализом података о количини створеног и третираног отпада добијени су следећи сложени показатељи: динамика генерисања отпада (waste generation rate): количина генерисаног отпада по једној амбулантној посети у установама примарне здравствене заштите; по једном болесничком дану (kg/patient/day), односно по једној микробиолошкој анализи, у лабораторијама завода/института за јавно здравље; количина отпада генерисана по једном радном дану установе; количина отпада третирана по једном циклусу стерилизације. 19

20 2.1. ДЕФИНИЦИЈЕ ПОКАЗАТЕЉА БРОЈ ПОСЕТА (број амбулантних пацијената), као један од индикатора за прерачунавање и процену количине отпада која настаје у здравственој установи, подразумева дословце: број пацијената. У овај број улазе сви пацијенти који су дошли у дом здравља или стационарну установу која пружа амбулантне услуге, у одређеном временском периоду, без обзира коју врсту услуге су користили. Сви пацијенти уписани у протокол тог дана су број посета (број пацијената у току дана, outpatient visits). У случају да је један исти пацијент долазио два пута, два пута је заведен у протокол и рачуна се као две посете. БРОЈ ПАЦИЈЕНТ ДАНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ сваки дан боравка пацијента у болници се рачуна као једна посета лекару у примарној здравственој заштити. Овакав начин прикупљања и обраде података је препоручен из разлога могућности поређења података јер, када се израчунавају укупне количине отпада које настају у здравственим установама, морају се сабирати количине настале у примарној заштити и количине створене у стационарним установама. БРОЈ ЦИКЛУСА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ једно пуњење аутоклава ИМО до његовог пуног капацитета, ради третирања истог стерилизацијом на температури од 121 С ( Getinge ) или 134 С ( Синтион ). Овај параметар служи као мера ефикасности рада система за третман, с обзиром да је познат његов максимални капацитет и укупна количина третираног ИМО. 20

21 2.2. ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ РАДА СИСТЕМА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА Стерилизација паром је једноставна и ефикасна метода, погодна за лако контролисање и потврђивање ефикасности рада. Међутим, стерилизација може да се користи искључиво за третман инфективног отпада. Неке врсте отпада могу да експлодирају у аутоклаву, услед високог притиска и температуре (запаљиве супстанце, оксиданси и сл), што би могло да доведе до повреде радника на аутоклаву, као и оштећења опреме. Цитотоксични лекови, жива и сл. могу да испаре, што би довело до њиховог ширења из аутоклава, кроз филтере, и контаминације радне околине и оператера. Будући да је оператерима забрањено да отварају паковања са отпадом, они морају да верују произвођачима отпада да су свој посао обавили коректно када је у питању раздвајање медицинског отпада. Капацитет једног система за стерилизацију у Getinge аутоклаву износи 25 кг отпада по једном циклусу стерилизације. Инфективни отпад који се одлаже у привремена складишта унутар здравствених установа мора да се подвргне стерилизацији пре законски прописаног истека рока од генерисања истог, тако да се након тога не може чекати на попуњеност капацитета аутоклава (табела 3). Табела 3. Време складиштења инфективног медицинског отпада До 8 С Између 8 С и 15 С Температура чувања ( С) Зими Изнад 15 С Лети Највише до 5 дана Највише до 72 часа Највише до 48 часова Највише до 24 часа Извор података: Правилник о управљању медицинским отпадом ( Сл. гласник РС, број 78/2010) 21

22 3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА У овом извештају су приказане количине створеног и третираног инфективног медицинског отпада, по окрузима и врстама здравствених установа, у периоду од једне године (2013). Представљени резултати су добијени радом 53 система за третман ИМО. Дистрибуција места третмана (ЦМТ и ЛМТ) је у потпуности усклађена са постојећом (на почетку пројекта) Уредбом о Плану мреже здравствених установа. Резултати су добијени прикупљањем, обрадом и анализом података о управљању ИМО из 193 државнe здравственe установe у Србији, на територији 23* административна округа и територији града Београда (мапа 2): 108 домова здравља; 7 домова здравља са стационаром; 7 специјализованих домова здравља за посебне популационе групe (студенти, радници); 31 болничке установе; 12 установа терцијерног нивоа здравствене заштите; 13 од 23 института/завода за јавно здравље и 15 специјалних болница, бања и лечилишта. * Подаци за Топлички округ нису достављени. 22

23 Мапа 2. Просторна дистрибуција ИЗВОРА ДОСТУПНИХ ПОДАТАКА ЗА ИЗВЕШТАЈ, Србија, Недоступни и недостављени подаци представљени су као места исказане шупљине 23

24 3.1. ПРИКАЗ КОЛИЧИНЕ ГЕНЕРИСАНОГ И ТРЕТИРАНОГ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА У ДРЖАВНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Године 2013, у све три пројектне регије у Србији и граду Београду, евидентирана је производња и прерада, путем стерилизације у аутоклаву, 2035 тона ( ,8 кг) отпада. Од тога је, у испитиваном периоду, прикупљено и третирано: у Војводини: 560,4 тоне; у централној Србији: 963,5 тона и у регији јужне Србије: 124,4 тоне отпада. Град Београд издвојен је и вођен у пројектном распореду установа као посебан географско-административни ентитет, због великог броја здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите. У регулисаним токовима ИМО, у Београду је произведено и стерилисано 386,7 тона ИМО (табела 4). Систем управљања ИМО, основан у Србији кроз CARDS пројекат, реализован je у 55 места третмана. Обухват евидентираних података у овом извештају износи 96,4%: 53 од 55 установа за третман отпада из базе података с почетка пројеката, од којих су 33 централно место (ЦМТ), а 20 локално место третмана отпада (ЛМТ). Отпад генерисан радом ЦМТ/ЛМТ установа = ,65 кг (1550,4 тоне); уз третман сопственог ИМО, ЦМТ/ЛМТ установе су прикупиле и третирале ,1 кг (484,6 тона), створеног од стране других државних, и неких приватних здравствених установа (МС установе), табела 4. 24

25 Табела 4. Укупна количина створеног и третираног ИМО у три пројектне области и граду Београду, по местима третмана, Србија, Пројектни регион Број округа ЦМТ & ЛМT (кг) МС установе (кг) Укупно третираног ИMО (кг) Војводина , , ,7 Централна Србија , , ,1 Југ Србије 4* , , ,9 Град Београд / , , ,1 Укупно , , ,8 * Подаци за Топлички округ нису достављени ГЕНЕРИСАЊЕ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА У ДРЖАВНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПО ТИПУ УСТАНОВЕ И ВРСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ У табелама које следе приказани су: количина произведеног отпада по типу установе појединачно и збирно, по окрузима (табеле 5, 6, 7, 8 и 9); динамика генерисања отпада као: количина отпада створена по амбулантној посети (табела 6); количина отпада створена по болесничком дану, patient bed/day (табела 8); количина отпада створена по једној микробиолошкој анализи мрежа института и завода за јавно здравље (табела 9); количина отпада створена по једном радном дану установе (табеле 6, 8 и 9). 25

26 Табела 5. Генерисање ИMО према врсти здравствене установе, Србија, Врста установе Број установа Укупно створеног ИMО (тоне) Домови здравља (ДЗ) ,25 ДЗ са стационаром 7 11,69 Специјализовани ДЗ 7 9,46 Опште болнице ,89 Терцијерни ниво здравствене заштите ,24 Специјалне болнице, бање и лечилишта 15 44,20 Институти/заводи за јавно здравље 13 79,11 Укупно ,84 Табела 6. Евиденција генерисања ИМО у установама примарне здравствене заштите домови здравља (ДЗ), Србија, Пројектни регион Број ДЗ ИМО количина (кг) Број амбулантних посета Динамика генерисања отпада* Кг/дан Војводина , ,011 10,82 Централна Србија , ,007 7,74 Југ Србије , ,006 8,33 Град Београд , ,012 31,00 Укупно , ,009 14,47 *WGR (kg/outpatient) = кг отпада по једној амбулантној посети 1 Запажена разлика у цифрама тоталног скора у табелама 4 и 5 (190,14 тона) објашњава се чињеницом да постоје здравствене установе које преузимају ИМО из приватних здравствених установа, за које постоји велика вероватноћа да нису евидентиране у оквиру регулисаног тока отпада. 26

27 Табела 7. Евиденција генерисања ИМО у установама примарне здравствене заштите, Србија, Регион Број округа Број ДЗ Произведено ИМО (кг) Војводина ,8 Централна Србија ,8 Југ Србије 4* ,8 Град Београд ,5 ДЗ са стационаром / ,05 Специјализовани ДЗ / ,99 Укупно 23* ,9 * Без Топличког округа Табела 8. ИМО генерисан у општим болницама (ОБ), Србија, Пројектни регион Број ОБ ИМО количина (кг) Динамика генерисања отпада** Кг/дан Војводина ,04 0,34 107,04 Централна Србија ,30 0,35 85,37 Југ Србије ,95 0,37 58,30 Укупно ,29 0,35 83,57 **WGR (kg/bed-day) = кг отпада по једном болничком дану Анализирајући остварене WGRs, закључује се да је просечна стопа генерисања ИМО за домове здравља износила 0,01 кг отпада по амбулантној посети, а за опште болнице 0,35 кг по болничкој постељи/дан. Генерисање ИМО у институцијама из мреже јавног здравља (ИЈЗ/ЗЈЗ) пореклом је од следећих делатности института и завода: узимање хуманих узорака на микробиолошку анализу, као и материјала из разних медијума животне средине. Подаци приказани у извештају су прикупљени за 13 од 23 ИЈЗ/ЗЈЗ, различите величине и значаја у припадајућем региону, што објашњава хетерогеност резултата (табела 9). 27

28 Табела 9. Отпад генерисан у институтима/заводима за јавно здравље, Србија, Установа Број микробиол. анализа ИМО количина (кг) Динамика генерисања отпада*** Кг/дан ИЈЗ Србије ,03 48,66 ЗЈЗ Суботица / / 14,80 ЗЈЗ Зрењанин ,02 15,93 ИЈЗ Војводине ,10 68,06 ЗЈЗ Кикинда ,14 8,08 ЗЈЗ Сомбор ,04 21,72 ЗЈЗ Панчево ,02 10,48 ЗЈЗ Ваљево ,17 12,90 ИЈЗ Крагујевац ,08 53,61 ЗЈЗ Краљево ,04 15,32 ЗЈЗ Шабац ,03 30,11 ЗЈЗ Лесковац ,005 2,67 ЗЈЗ Пирот ,5 0,002 0,73 Укупно ,6 0,05 23,3 ***WGR = кг отпада по једној микробиолошкој анализи На основу интерпретације табеларно приказаних резултата закључује се да на годишњем нивоу, у здравственим установама у Републици Србији, од укупно евидентиране количине ИМО: 15% настаје приликом пружања амбулантних услуга ( ,9 кг); 81% из болничке здравствене заштите, док 4% потиче од лабораторијских анализа (79.106,6 кг отпада). 1 Број фактурисаних услуга износи Услуге на санитарној микробиологији и услуге санитарних прегледа, у ЗЈЗ Зрењанин, не фактуришу се, тако да је укупан број микробиолошких анализа знатно већи од наведеног броја 28

29 3.3. ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ РАДА СИСТЕМА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА У циљу процене ефикасности рада система за третман ИМО, добијене вредности количине отпада третиране по једном циклусу стерилизације указују на то да је рад система за третман ПРЕОПТЕРЕЋЕН, то јест да се у том процесу не води рачуна о попуњености капацитета рада аутоклава: С средње = 28,56 кг/циклусу (просек за Републику Србију), С max = C min = 51,06 кг/циклусу (ОБ Пожаревац), 15,64 кг/циклусу (ОБ Сомбор). 24 од 52 установе (46%) по једном циклусу стерилизације стерилишу више од 25 кг. Према успостављеним стандардима рада аутоклава (Getinge), наведено се сматра непрописно великом количином отпада по једном циклусу, с обзиром на превелику густину паковања унутар за то предвиђеног простора. Из истог разлога, на терену се запажа још један проблем, настао при покушају оператера да сабијају кесе са инфективним материјалом долази до повређивања радника. Кесе с инфективним отпадом никада не треба сабијати јер могу и да се поцепају, ослобађајући свој садржај и биоаеросоле. С друге стране, постоје установе чији капацитети нису попуњени, то јест стерилишу мање од 15 кг по једном циклусу. 29

30 3.4. ПОВРЕЂИВАЊЕ ОШТРИМ ПРЕДМЕТИМА ОСОБА КОЈЕ РУКУЈУ ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ Током 2013, пријављено је 118 повреда нанетих оштрим предметима особа које рукују ИМО. Намеће се закључак да се овом процесу не приступа с довољно ажурности (дијаграм 1). Дијаграм 1. Повређивање оштрим предметима особа које рукују инфективним отпадом, Србија, укупно повреда 118 без повреда - установе 24 укупно установа Извор података: Извештаји здравствених установа о управљању ИМО, Србија, Стога се стручна обука за запослене у здравству, који рукују опасним медицинским отпадом, врши од стране стручњака запослених у Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. Од почетка године до данашњег дана, кроз 172 семинара, 3278 запослених у здравству прошло је обуку. Од тога је 2464 запослених лица обучено, узимајући у обзир да су сви полазници нивоа: менаџер, надзорник и обнова знања претходно похађали курс за ниво техничара. 30

31 Током је спроведено 14 акредитованих семинара, за 498 полазника: за техничаре 5 семинара, 150 полазника; менаџере 1 семинар, 14 полазника; за обнову раније стеченог знања 2 семинара, 56 полазника; за надзор и праћење квалитета управљања медицинским отпадом 2 семинара, 46 учесника едукације; обука за управљање фармацеутским отпадом 4 семинара, 232 полазника. Такође, неопходно је ове нове ризике по здравље ускладити са законским актима из области безбедности и здравља на раду. 31

32 4. ЗАКЉУЧЦИ Највећи ток ризичног медицинског отпада инфективни медицински отпад на националном нивоу се третира у оквиру система погона за третман инфективног отпада, успостављеног на бази 24 административна округа и територији града Београда. Погони се називају централна и локална места за третман и опремљена су аутоклавима, чијим је радом године сав евидентирано генерисан отпад учињен безбедним, пре одлагања на депонију. У регулисаним токовима инфективног медицинског отпада, годинe, из укупно 193 државнe здравственe установe у Србији, у све три пројектне регије и граду Београду, као посебном географско-административном ентитету, евидентирана је производња и прерада 2035 тона ( ,8 кг) отпада. У Војводини: 560,4 тонe, централној Србији 963,5 тона и у регији јужне Србије: 124,4 тонe. У Београду је произведено и стерилисано 386,7 тона инфективног медицинског отпада. Евиденција третираног инфективног отпада извршена је за 53 од 55 здравствених установа (96,4% установа из базе података с почетка пројеката), од којих су 33 централно место (ЦМТ), а 20 локално место третмана отпада (ЛМТ): отпад генерисан у ЦМТ/ЛМТ установама = ,65 кг (1550,4 тоне); отпад прикупљен и третиран за МС установе = ,1 кг (484,6 т). Од укупно евидентиране количине ИМО у здравственим установама у Републици Србији, године, 15% пореклом је од амбулантних услуга ( ,9 кг), 81% из болничке здравствене заштите, док се 4% ствара приликом вршења лабораторијских анализа (79.106,6 кг). 32

33 Динамиком генерисања отпада од 0,35 кг по једном кревету у болничким капацитетима у Србији (опште болнице), по дану, године је премашена количина одговарајућа параметру квалитета рада здравствених установа у развијеним земљама света. У циљу процене ефикасности рада система за третман инфективног отпада, добијене вредности количине отпада третиране по једном циклусу стерилизације указују на чињеницу да је рад система за третман ИМО преоптерећен: чак 24 од 52 установе (46%) по једном циклусу стерилизације стерилишу више од 25 кг, колико је норма за аутоклав Getinge; с друге стране, постоје установе чији капацитети нису попуњени, то јест стерилишу мање од 15 кг по једном циклусу. У току пријављено је 118 повреда особа које рукују инфективним медицинским отпадом, нанетих оштрим предметима. Намеће се закључак да се овом процесу не приступа с довољно ажурности. Након вишедеценијског занемаривања проблема генерисања и диспозиције отпада унутар здравственог система у Србији, захваљујући активностима два узастопна пројекта Министарства здравља постигло се много у овој области, пре свега: подизање свести здравствених радника о неопходности континуираног спровођења принципа добре праксе у области управљања медицинским отпадом (УМО); едуковање ширег спектра здравствених радника и сарадника у области УМО, за ниво: возача, оператера, техничара, менаџера и руководилаца, као и на пољу управљања фармацеутским отпадом запослених у здравству 33

34 на територији Републике Србије је од почетка године до данашњег дана обучено. Током спроведено је укупно 14 акредитованих семинара, за 498 полазника. У свакој здравственој установи просечно је по двоје запослених обучено за УМО, значајно чешће медицински кадар. Мотивисаност запослених у здравственим установама за обуке у области УМО је у порасту; инсталирање система за третман ИМО стерилизацијом: у првој фази је инсталирано 78 аутоклава, у 55 здравствених установа; у другој етапи још 46. Сви административни окрузи су на такав начин збринути; више од 90% здравствених установа поседује сопствене планове за управљање медицинским отпадом. Ситуација на терену која угрожава реализацију и одрживост успоставњеног система УМО у Републици Србији: нејасна хијерархија у процесу извештавања, услед евидентираних нејасноћа у усвојеним законским и подзаконским актима у области управљања отпадом и медицинским отпадом у току су измене наведеног; проблеми у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на раду, јер расположива буџетска средства нису довољна за све компоненте процеса; мањкавости у финансијској одрживости активности установљених пројектом. Генерално, Србији недостају технологије за потпуно решење опасних токова медицинског отпада. 34

35 5. ПРЕДЛОЗИ МЕРА Унапредити процесе едукације здравствених радника и сарадника у области управљања инфективним медицинским отпадом. Специјална обука запослених у здравственом сектору освежиће знања и вештине запослених и ојачати могућности превенције потенцијалних инфекција. У континуитету спроводити подизање свести о неопходности принципа добре праксе у области УМО. Организовати и узети учешће у кампањама за подизање свести и нивоа информисаности (поред стручне јавности) и грађана о предностима адекватног збрињавања инфективног медицинског отпада у Србији. Такође, омогућити и размену мишљења грађана када је у питању ова, од непроцењивог значаја важна област за здравље и здраво окружење свих грађана Србије (форуми и сл). Смишљено смањивати количину генерисаног отпада и подстицати континуирану одговорност. Подаци о створеним количинама ИМО у државној мрежи здравствених установа на територији Републике Србије требало би да послуже за процену могућих количина отпада, ради стратешког планирања даљих активности попут искоришћености људских и техничких ресурса и динамике прикупљања и третмана инфективног медицинског отпада. Повређивање оштрим предметима особа које рукују ИМО, као нове ризике по здравље, неопходно је ускладити са законским актима из области безбедности и здравља на раду. Осигурати буџетску линију за спровођење мера безбедности и здравља на раду. Установити нова радна места на пословима УМО у државним здравственим установама. 35

36 Изменама и допунама подзаконске регулативе обезбедити и установити процес извештавања. Предуслов за даље унапређење и одрживи развој УМО је унапређење законских оквира и политике за еколошки развој. У свакодневном раду примењивати четири кључна начела управљања отпадом: начело дужне одговорности сви су одговорни за безбедно управљање својим отпадом; начело близине отпадом би требало управљати што је могуће ближе месту на којем настаје; начело предострожности уколико постоје сумње, отпад класификовати као најопаснију могућу категорију, посебно када је реч о мешавинама различитих врста отпада; хијерархија отпада начин управљања отпадом требало би да се одабере тако да повећа, што је више могуће, корист од наведеног отпада. При раду са инфективним отпадом обавезно треба поштовати правила и смернице наведене у Плану за управљање отпадом здравствене установе. На овај начин, применом неколико једноставних правила за управљање отпадом, осигурава се безбедност сваког здравственог радника, као и безбедност других људи који учествују у ланцу управљања инфективним отпадом. 36

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX 12.2.2013. На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ( Службени гласник РС, број 36/09), а у вези са

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere