Ældrerådet. Referat. af møde den 19. februar 2010 kl i Paraplyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet. Referat. af møde den 19. februar 2010 kl i Paraplyen"

Transkript

1 Ældrerådet Referat af møde den kl i Paraplyen

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF ÆLDRERÅDETS FORRETNINGSORDEN BERETNINGER / ORIENTERINGER FRA: BEHANDLING AF FORSLAG TIL HØRINGSSVAR BEHANDLING AF ØVRIGE FORSLAG SAGER OPSTÅET EFTER DAGSORDENENS UDSENDELSE ADMINISTRATIVE FORHOLD FORESTÅENDE VIRKSOMHED EVENTUELT Side 2 af 20

3 Medlemmer: Jørgen Tved Poula Thrane Torben Nikolaisen Kirsten Jørgensen Vibeke Frej John Marius Pedersen Bjarne Nederby Jessen Mogens Lehd Pedersen Inge Sørensen Fraværende: Bjarne Nederby Jessen Torben Nikolaisen (suppleant indkaldt) Inge Sørensen Mogens Lehd Pedersen Side 3 af 20

4 Åben dagsorden Sager til behandling 1. 00A /01988 Godkendelse af referat fra sidste møde Sagens kerne Der er udarbejdet referat af møde den 15. januar Indstilling Det indstilles, at referatet godkendes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 1 Poula Thrane har bemærkninger til høringssvar i punkt 5. De ting, der nævnes, er fremadrettet. Hun ville have indkaldt, men da Torben Nikolaisen er blevet syg, venter hun til næste gang. De skal først høres i maj måned. Forslaget drøftes derfor først ved næste møde. Hanne Hilslev Rasmussen mener, det er en god idé med vaccination hos egen læge. Er det tanken, at sundhedsdagene bortfalder? Jørgen Tved oplyser, at dette drøftes senere i dagsorden. John M. Pedersen har bemærkninger til side 16. Med hensyn til rådighedsbeløb. Kommunen arbejder på, at det skal blive kr. og ikke kr. Jørgen Tved oplyser, at Ældresagen arbejder på, at det skal være kr. Referat er herefter godkendt. Side 4 af 20

5 2. 00A /01988 Godkendelse af dagsorden Sagens kerne Der er udarbejdet forslag til dagsorden jf. Ældrerådets forretningsorden. Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 2 Jørgen Tved orienterede om at Torben Nikolaisen har orlov indtil mødet i maj. Suppleant Hanne Hilslev Rasmussen er indtrådt i denne periode. Jørgen Tved oplyser, at madpriser behandles under pkt. 6. Kommissioriun og årsberetning behandles også under pkt. 6. Poula Thrane ønsker, at Ældrerådet aftaler, hvordan der skal udtales til pressen. Dette drøftes under punkt med beretninger fra de forskellige udvalg. Punkt om godkendelse af Ældrerådets forretningsorden. Poula Thrane har svært ved at gennemskue, hvordan 7 Kommunikation og Presse fungerer. John M. Pedersen mener, at der var noget i denne paragraf, der skulle ændres samtidig med, at der skulle ændres noget omkring konstitueringen, så den stemmer overens med vedtægten. Punktet udsættes, så ændringer kan foretages sammen med sædvanlig sekretær. Dagsordenen herefter godkendt. Side 5 af 20

6 3. 00A /01988 Godkendelse af Ældrerådets forretningsorden Sagens kerne Forretningsordenen er tilrettet efter drøftelse på sidste møde. Indstilling Det indstilles, at forretningsordenen godkendes. Bilag Revideret forretningsorden Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 3 Udsættes til næste møde. Vedtægt og udkast til forretningsorden medsendes referatet, således at disse kan sammelignes med henblik på rettelser til forretningsordenen. Side 6 af 20

7 4. 00A /01988 Beretninger / orienteringer fra: Sagens kerne - formand - kasserer - forretningsudvalg - Udvalget for Voksne og Sundhed - Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati - Udvalget for Miljø og Teknik Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 4 Formand Jørgen Tved uddelte kalender og billede til de, som endnu ikke har modtaget dette. Den 8. februar var Jørgen Tved og Poula Thrane til møde med Anette Westh og Helle Hagemann Olsen. Diskuterede hvilke ting der pressede sig på samt samarbejdet fremover. Der skal afholdes to dialogmøde (juni og september), således at Ældrerådet får mest mulig indflydelse på budget. Mødet foregik på en god facon. Jørgen Tved havde ros med til Helle Hagemann Olsen og Annette Westh i forhold til, at man som borger kan låne hjælpemidler og refererede til en konkret sag. Det viste sig dog, at det faktisk var hospitalet, der havde sørget for hjælpemidler i den konkrete sag. Derudover var der en diskussion om madpriserne i Paraplyen. Sagen sendes til Statsforvaltningen. Annette Westh havde tidligere forklaret, at sagen havde været til høring i Ældrerådet. Jørgen Tved afviste dette og henviste til det sene tidspunkt, Ældrerådet havde fået budgetmateriale til høring, og at materialet havde været mangelfuldt, hvilket var anført i Ældrerådets høringssvar. Ifølge finansloven skal den udbragte mad sættes ned til 45 kr. Hvad er prisen på biretten? Ordningen træder først i kraft 1. juli, så dette vides ikke endnu. De vender tilbage om dette. Der har ikke været indkaldt til konstituerende møde i Klagerådet, så Jørgen Tved anmodede om, at der arbejdes videre med dette, så Klagerådet kan blive konstitueret. Indtil 1. juli, hvor man regner med, at loven, som ophæver Klagerådet træder i kraft, skal det fungere. Torben Nikolaisen er valgt som formand men på grund af hans sygdom, indstilles John M. Pedersen, indtil Torben Nikolaisen er tilbage. Poula Thrane foreslår, at Hanne Hilslev Rasmussen indtræder som suppleant i Klagerådet, indtil Torben Nikolaisen er tilbage. Trekløveret i Ølsted og Tømmerpladsvej i Frederiksværk. Ældrerådet har ikke tidligere beskæftiget sig med disse institutioner. Det er nu blevet bekræftet, at der er handicappede ældre, der bor på disse to institutioner. Ældrerådet har modtaget et interessant brev fra Pårørenderådet: er det mulig at reducere et budget så meget, at det ender i omsorgssvigt? Ældrerådet skal fremover også behandle sager fra disse institutioner. Side 7 af 20

8 Forslag fra forvaltningen om, at man stryger store stikkedage i forhold til influenzavaccination. Ældresagen udfører sekretærarbejdet ved disse dage, og lægerne betaler. Jørgen Tved mener ikke, at disse dage skal stryges, da man kommer i større tal ved disse store stikkedage. Vi vil gerne bibeholde det sociale samvær, da det er rigtig mange af de ældre, der møder frem. Poula Thrane har opfattelsen af, at der er økonomi i det. Hun mener, at der bør graves i dette. John M. Pedersen mener, at det bliver dyrere, hvis man vælger lægerne frem for den ordning der er nu, for hvem skal have sekretariatsfunktionen? Poula Thrane oplyser, at det ikke er meningen, at man laver en store prikkedag hos lægen, men at vaccinationerne laves individuelt. Vibeke Frej har indtryk af, at det er svært at komme i kontakt med en læge, og at ventetiden er lang, så hvis alle skal vaccineres hos lægen, bliver ventetiden endnu længere. Argumenter: Poula Thrane mener, at der er et lægehus i Hundested, hvor folk kan komme mellem kl for at få taget blodprøver. Hvis ikke man er kommet til inden kl. 10, bliver man sendt hjem. John M. Pedersen forklarer, at folk kun bliver sendt hjem, hvis der er noget særlig med blodprøverne (skal sendes videre mv.) Hanne Hilslev Rasmussen forstår ikke, hvorfor man skal bruge en journal ved vaccinationen. Jørgen Tved oplyser, at der er nogle ganske få, der bliver afvist på grund af problemer med medicin, sygdom mv. Derfor er det vigtigt at have journalen. Der har dog ikke været nogen sygdomstilfælde i de år, vaccinationen er blevet brugt, og derfor mener Ældrerådet, at argumentet med journalen er lidt tyndt. Kirsten Jørgensen spørger til, om der skal betales for lokalerne ved store stikkedag Jørgen Tved oplyser, at det skal der. Ældrerådet er enige om at kæmpe for at bevare store stikkedag. Sagen tages op igen. Jørgen Tved berettede om informationsmøde for kommende pensionister. Helle Hagemann Olsen og Annette Westh havde ikke hørt noget om problemer med informationsmøderne. Ældrerådet fik et løfte om, at der til de kommende møder vil blive sendt et brev til alle, der skal på pension inden for det pågældende kvartal, så man ved, hvordan der foregår. Ældrerådet harforeslået, at møderne afholdes på skift i Hundested og Frederiksværk. Dette ønske er ikke blevet fuldt. Efterfølgende har Jørgen Tved mødeplan med fire informationsmøder: den 18. marts, den 24. juni, den 23. september og den 25. november i Paraplyen. Den 18. marts kan Jørgen Tved ikke, og derfor foreslår han, at Poula Thrane og Kirsten Jørgensen deltager dette møde. Til de øvrige møder deltager Jørgen Tved og Poula Thrane. Spørgsmål til huslejeforhøjelse i det almennyttige byggeri. Betaler kommunen huslejen, hvis lejlighederne ikke er udlejet? Kommunen her råderet over 25% af det almennyttige byggeri. Dette gælder også ældreboligerne. Hvis nogle af lejlighederne ikke er udlejet, skal kommunen dermed betale huslejen. Jørgen Tved har modtaget oplysninger om, at der i ældreboligerne på Skovbrynet har været ledige ældreboliger siden maj måned. Dette virker underligt, når borgere bliver afvist til ældreboliger på grund af visitationsreglerne. Hvor stort er behovet for ældreboliger/plejeboliger? Ældrerådet skal være på vagt overfor tomme ældreboliger det kan ikke accepteres. Borgerne bør vejledes i forhold til de lidt dyrere ældreboliger i forhold til muligheden for boligtilskud, så de ikke bliver afskrækket af den grund. Informationen bør derfor være noget bedre. Vibeke Frej har for nyligt oplevet dårlig information på et plejecenter i forhold til økonomi. Poula Thrane oplyser, at selv kr. kan være meget for folk, der er mindre bemidlede, og at huslejerne derfor kan give anledning til afslag. Det er ikke rimeligt, at man ryger ud af systemet, hvis man takker nej til et tilbud tre gange på grund af økonomien. Side 8 af 20

9 Vibeke Frej mener at visitationen bør laves om. Jørgen Tved mener, der må kunne lave noget informationsmateriale. Ældrerådet vil henvende sig til Udvalget for Voksne og Sundhed med en anbefaling af, at der skal være en forbedring af denne information. Dels at Ældrerådet er bekendt med, at der står mange ledige lejligheder, hvor huslejen sandsynligvis spiller en stor rolle. Ældrerådet vil gerne have, at man informerer folk i forhold til diverse tillæg mv. Jørgen Tved spurgte, om kommunen har søgt noget i en pulje på 25 mio. kr., som regeringen har afsat til kommunal ældrepleje i Poula Thrane orienterede om, at i forbindelse med, at rengøringen er omlagt til 40 min. hver 14. dag i stedet for 20 min. pr. uge, gives en times rengøring i stedet for. På visitationspapirerne står der, at det er en time, og længere nede står der 40 min. Den er rejst i Udvalget tidligere som principiel sag, hvor visitationen oplyste, at man får en time. Der er afsat fem minutter til transport, så derfor bliver tiden taget fra den enkelte borgers rengøring. Visiteret 1 time udført 40 min. Ældrerådet afventer sagens udvikling. Jørgen Tved har talt med en borger, som spørger, om man skal søge ældrechecken. Ifølge vejledningerne kommer ældrechecken pr. automatik, men borgeren har fået ad vide i skranken, at der skulle søges. Vibeke Frej oplyser, at hver gang man er indkaldt til sygehuset, er der gratis transport for pensionister dette er vigtig information. Kommunen bør også gøre opmærksom på den slags. Den service, man får ved borgerservice, er ikke tilstrækkelig. De er tilsyneladende ikke klædt på til de spørgsmål, der kan komme. Ældrerådet vil undersøge, om denne transportservice er indtægtsbestemt, eller om den gælder for alle. Ældrerådet modtager sandsynligvis et brev fra direktøren med svar på, om ældrechecken kommer pr. automatik. Jørgen Tved har modtaget henvendelse fra en borger på 85 år, der er næsten blind ikke kan høre. Borgeren kan ikke blive visiteres til en plejehjemsplads. Denne sag vil ikke blive behandlet i Ældrerådet, da det er en enkeltsag. Modtaget håndbog om pension mv.: Pensionist eller efterlønsmodtager Den kan bestilles og koster 40 kr. Man kan forudbestille bogen Værd at vide fra Ældresagen. John M. Pedersen bestiller 6 stk. Vedrørende for meget udbetalt boligydelse på Sivsangervej, som skal tilbagebetales, hvis man har tilbageholdt oplysninger i beregningsgrundlaget. Denne sag vil ikke blive behandlet i Ældrerådet, da det er en enkeltsag. Det er blevet anbefalet beboeren at gå til en advokat. Foto af Ældrerådet er kommet i Arresøposten. De siger tak for Ældrerådets brev med oplysning om, hvem der går ind som repræsentanter på de forskellige plejeinstitutioner. Alle vil bringe foto af Ældrerådet. Ældrerådet har fra Ugebladet Mandag Morgen og Trygfonden modtaget en tryksag Danskernes sundhed kommunernes valg. Det blev pålagt formanden at søge Trygfonden om fem hjertestartede, så kommunen er nogenlunde dækket ind, når de fem, man har lånt, skal afleveres her til sommer. Næstformand Når der er noget, der skal behandles i Ældrerådet, bør man ikke give kommentarer til pressen som medlem af Ældrerådet, da man derved vil blive bundet op på sin udtalelse. Der har været nogle uheldige situationer, hvor medlemmer af Ældrerådet har udtalt sig uheldigt som medlem af Ældrerådet. Udtaler man sig derimod som privat person, har man ikke bundet sig, som medlem af Ældrerådet. Der bør være fælles fodslag. Side 9 af 20

10 John M. Pedersen mener, at det bør være formanden, der udtaler sig på Ældrerådets vegne. Vibeke Frej giver ros til Jørgen Tved for at udtale sig som formand for Ældrerådet. Hun foreslår, at man sparrer med Jørgen Tved ved henvendelser fra pressen. Jørgen Tved mener, at når Ældrerådet udtaler sig, så er det et enigt Ældreråd. Han mener dog stadig, at det er vigtigt, at hele Ældrerådet deltager i den offentlige debat. Ældrerådet er enige om, at hvis man udtaler sig til pressen, så udtaler man sig ikke som medlem af Ældrerådet, men som privat person. Der er kun formanden, der udtaler sig på vegne af Ældrerådet. Sagen tages op igen, når Ældrerådet er fuldtalligt. Side 10 af 20

11 5. 00A /01988 Behandling af forslag til høringssvar Sagens kerne Hvis Ældrerådet ønsker at afgive høringssvar til de politiske dagsordener, skal disse drøftes og udarbejdes. Indstilling Det indstilles, at eventuelle høringssvar udarbejdes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 5 Klagerådets årsberetning er modtaget. Jørgen Tved foreslår, at der laves et høringssvar til Udvalget for Voksne og Sundhed, hvor vi beklager beslutningen om, at Klagerådet skal nedlægges. Når Klagerådet ikke har haft det antal klager, der skal til for at opretholde Klagerådet, skyldes det også manglende information om Klagerådet fra kommunen. Kommunen har dermed et ansvar for, at antallet af klager ikke er tilstrækkeligt. Hvad sker der, når Klagerådet nedlægges? Hvor klager man så til? Der vil mangle en institution, som kan kigge på sagen med andre briller. John M. Pedersen oplyser, at der har været mange klager i 2009 i forhold til Han mener, at man bør kigge på, hvorfor der ikke kommer flere klager. I nogle tilfælde kan det skyldes, at klagen bliver løst i forvaltningen, inden den når til Klagerådet. Poula Thrane mener, at der kan være et problem, at kommunen tager stilling til, om de vil ændre på afgørelsen, inden den kommer til Klagerådet. Der forventes, at Klagerådet modtager en orientering om disse tilfælde. Jørgen Tved og John M. Pedersen udarbejder på Ældrerådets vegne et høringssvar til Klagerådets årsberetning. Jørgen Tved har modtaget forslag om opfølgning på tillægsaftaler for Man prøver at indrette budgetterne efter behov og økonomi for plejecentrene. Jørgen Tved foreslår, at Ældrerådet gør Byrådet opmærksom på at vi ser nogle behov, både for flere plejeboliger, flere ældreboliger, og at der er behov for en bedre hjemmepleje, end det vi oplever. Han forslår, at Poula Thrane kigger på behovene og laver en oversigt til Ældrerådet. Høringssvaret sendes til Byrådet nogle dage før byrådsmødet. Ældrerådet samles i næste uge for at udarbejde svaret mailes herefter rundt. Embedslægens rapport De rapporter, vi har fået, fortæller, at kommunen har nogle gode, veldrevne plejehjem. Der har på alle plejecentrene været nogle fejl, men det bliver slået fast, at det er i småtingsafdelingen og bestemt ikke fatale fejl. Der er nogle forslag til små forbedringer fra embedslægen. Jørgen Tved foreslår, at Ældrerådet bemærker dette i et høringssvar. Poula Thrane påpeger, at de forslag, der er kommet fra embedslægen, er forhold, som er blevet påpeget i flere år. Hun mener derfor, at Ældrerådet bør gøre opmærksom på, at der stadig er problemer i medicineringen og træningen - de er stadig ikke bragt i orden. John M. Pedersen gør opmærksom på, at der er forhold, som gælder samtlige plejecentre, der stadig ikke er faldet på plads. Han mener, det er beklageligt, at det stadig ikke er bragt i orden efter så mange år. Side 11 af 20

12 Hanne Hilslev Rasmussen stiller spørgsmålstegn ved, at tilsyn kan udskydes. Jørgen Tved gør opmærksom på, at der ikke er noget forslag om, at nogle tilsyn skal springes over. Jørgen Tved mener, at Ældrerådet skal tilslutte sig de anbefalinger, der ligger i forhold til blandt andet medicinering og aktivering/træning. Poula Thrane laver et udkast til et høringssvar til rapporten fra embedslægen. Rapport fra CareGroup Jørgen Tved oplæste sit forslag til høringssvar til rapporten fra CareGroup. Hanne Hislev Rasmussen oplæste sine kommentarer til rapporten. Hun mener, det er vigtigt, at medarbejderne trives godt. Visiteringen det er vigtigt, at det går hurtigt. Hvem hjælper med genoptræningen efter et hospitalsophold? Bytteydelser er ikke muligt på plejecentre, hvilket ikke er i overensstemmelse med loven. Manglende medbestemmelse i forhold til maden på plejecentrene. Poula Thrane har ikke modtaget rapporterne fra CareGroup. Poula Thrane sender kommentarer til rapporterne til Jørgen Tved. Jørgen Tved laver herefter et samlet høringssvar fra Ældrerådet. Selvtrænertilbud for borgere i fleksjob Ældrerådet har ingen bemærkninger til lukning af selvtrænerordningen. Anvendelse af midler til styrkelse af Ældreplejen Ældrerådet har ingen bemærkninger til anvendelsen af midlerne. Ældrerådet skal dog være opmærksom på, at det handler om borgernes tarv. John M. Pedersen mener, at kurser i kompetenceudvikling på 2-3 dages varighed ikke er tid nok til at få et godt resultat. Jørgen Tved mener, at der er tale om opkvalificering af medarbejdere, som har en basisviden i forvejen. Hanne Hilslev Rasmussen spørger til, om det er det samme personale, som skal passe demente og øvrige borgere. Det giver frustrationer i hverdagen for både medarbejdere og borgere. Jørgen Tved oplyser, at man har erkendt, at nedlæggelsen af dementafdelingen ikke var godt. Man vender tilbage til dementafdelinger, da det er vigtigt med trygge og kendte rammer. Ældrerådet mener ikke, det er optimalt, at man flytter demente rundt. Ældrerådet vil tage sagen op igen. Rosen Ældrerådet har ingen bemærkninger til Rosen. Poula Thrane påpeger, at det ikke er oplyst, om borgeren skal fortsætte med at betale kosten på plejecentret, mens de er på Rosen og også betaler kost der. Hun mener ikke, resultatet vil være, at borgerne vil få det bedre af at komme på Rosen. Sagen genoptages i Ældrerådet i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens demenspolitik. Lukket dagsorden: Flere udbydere har budt på det kommunale tilsyn. Side 12 af 20

13 Jørgen Tved mener at man bør beholde aftalen med nuværende udbyder, da man efterhånden har nået en god standard af rapporterne. Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen, men vil gøre opmærksom på, at vi har været meget begejstrede for rapporter fra nuværende udbyder. Side 13 af 20

14 6. 00A /01988 Behandling af øvrige forslag Indstilling Det indstilles, at eventuelle øvrige forslag drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 6 Flytning af aktiviteter fra Havlit til Gimble Jørgen Tved refererede punkter fra lokalplan, som omhandler aktivitetscentret fra Der står det lynende klart, at det er et ældreområde, man har på Havlit. På mødet med Anette Westh og Helle Hagemann Olsen gjorde vi opmærksom på denne lokalplan. Helle Hagemann Olsen oplyste, at på grund af flertal i det gamle byråd gælder beslutningen. Jørgen Tved har taget kontakt til SF, som oplyser, at de støtter, at der skal være sindslidende på Havlit. Jørgen Tved sender brev til SF med argumenter for, hvorfor man skal bevare de ældre på Havlit. Bilag fra udvalget den 23. november Man vil flytte en sindslidende ind i en ledig lejlighed på Havlit. Det vil sige, at man er begyndt at agere, inden der er taget en endelig beslutning for Havlit. Der kommer en besigtigelse den 10. marts 2010 kl på Havlit, hvor Jørgen Tved og Poula Thrane deltager. Beslutningen om, at man skal flytte de ældre fra Havlit til Gimble, ønskes anket til Statsforvaltningen, dels på grund af den beslutning, der er taget i forbindelse med budgettet, dels fordi man er begyndt at agere (jf. sagsnr. 2009/14886 af 23. november 2009). Ældrerådet vil ligeledes anføre, at der for området ligger en lokalplan, som meget klar og tydeligt siger, at det skal være til brug for ældre. Årsberetningen Den tilrettede udgave af årsberetningen er udsendt pr. . John M. Pedersen foreslår, at man til næste år laver et udvalg, som udfærdiger årsberetningen. Årsberetningen er godkendt. Jørgen Tved indhenter tilbud på trykning af årsberetningen. Lovforslag om afbuaukratisering Man forventer, at der bliver afleveret høringssvar fra en lang række organisationer, bl.a. Danske Ældreråd. Om Ældrerådet er det ændringer i forhold til valg og i forhold til høringsretten. Det kan aftales med kommunerne, hvilke sager kommunerne skal sende til høring i Ældrerådene. Kan der ikke opnås enighed, skal Ældrerådene have alle sager, der angår de ældre til høring. Der forventes ikke høringssvar til regeringens lovforslag fra de enkelte Ældreråd, men vi kan naturligvis både skriftligt og ved fremmøde gøre vores synspunkter gældende. Regeringen forventer, at loven træder i kraft den 1. juli Det samlede lovforslag er udsendt til Ældrerådets medlemmer efter dette møde. Side 14 af 20

15 Der står ikke noget i lovforslaget om, hvad der skal afløse klagerådene, når de skal nedlægges. Det forventes, at det høringssvar, der vil komme fra Danske Ældreråd, vil stemme overens med de bemærkninger, vi har. Jørgen Tved mener ikke, at Ældrerådet ønsker nogen begrænsninger. Sagen genoptages på næste møde, når alle har modtaget materialet. Materiale om kommissorium Sagen udsættes til næste møde. Bilag fra De Københavnske Ældreråd vedlægges referatet. Dialogmøde planlagt i marts 2010 på Skjoldborg Hanne Hilslev Rasmussen spørger, om ikke Ældrerådet bør deltage i dette møde? Jørgen Tved vil gå videre til Lone?? Lunderød med ønske om at deltage i dette dialogmøde. Side 15 af 20

16 7. 00A /01988 Sager opstået efter dagsordenens udsendelse Sagens kerne Formanden vil orientere om eventuelle sager, der er opstået efter udsendelse af dagsordenen. Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 7 Nordgruppen Poula Thrane foreslår at Kirsten Jørgensen fortsætter med at sidde i Nordgruppen. Godkendt. Side 16 af 20

17 8. 00A /01988 Administrative forhold Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 8 Ingen bemærkninger. Side 17 af 20

18 9. 00A /01988 Forestående virksomhed Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 9 Ingen bemærkninger. Side 18 af 20

19 10. 00A /01988 Eventuelt Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Beslutning: Ældrerådet, den, punkt 10 Kursus for Ældrerådsmedlemmer i Taastrup den 15. marts. Hanne Hilslev Rasmussen deltager i stedet for Torben Nikolaisen. Jørgen Tved, Mogens Lehd Pedersen, Hanne Hilslev Rasmussen, Kirsten Jørgensen, Vibeke Frej, Poula Thrane og John M. Pedersen deltager. Der er arrangeret samkørsel til kurset i Taastrup. Bil 1: Kirsten Jørgensen, Poula Thrane og John M. Pedersen. Bil 2: Jørgen Tved, Mogens Lehd Pedersen, Vibeke Frej og Hanne Hilslev Rasmussen. Hanne Hilslev Rasmussen deltager ved Repræsentantskabsmøde 26. og 27. april i Nyborg i stedet for Torben Nikolaisen. Side 19 af 20

20 Underskriftsark Protokollen godkendt. Jørgen Tved Side 20 af 20

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 BERETNINGER /

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 15. januar 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 15. januar 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 MØDEPLAN 2010...

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. Referat. af møde den 15. april 2011 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. Referat. af møde den 15. april 2011 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat afmøde den 26. oktober 2012 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 22. marts 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 14. december 2012 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde fredag, den 25. oktober 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet I Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 på Åsebro 9 A, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 18. juni 2010 kl Solkrogen 3, Asserbo

Ældrerådet. Referat. af møde den 18. juni 2010 kl Solkrogen 3, Asserbo Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 Solkrogen 3, Asserbo Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 BERETNINGER

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 23. april 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 23. april 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 BERETNINGER /

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 22. februar 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 25. maj 2012 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. juni 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Dorthe Jensen (

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. Referat. af møde den 22. oktober 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. Referat. af møde den 22. oktober 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen Ældrerådet Referat Møde den kl. 09:00 Paraplyen Indkaldelse Poula Thrane Mogens Lehd Pedersen Vibeke Frej Ella Bertelsen Lillian Skjødt Ib Schaldemose Lone Karakavuk Annette Kjærsgaard John Rolsted 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 31. august 2012 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. november 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. november 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 MØDEPLAN 2011...

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 10. marts 2014 kl i Paraplyen

Ældrerådet i Halsnæs Kommune. af møde den 10. marts 2014 kl i Paraplyen Ældrerådet i Halsnæs Kommune af møde den 10. marts 2014 kl. 09.15 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Lillian Skjødt ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen (

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. september 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Kirsten Jørgensen ( ) næstformand Vibeke Frej ( ) Ella Bertelsen (

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2013

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2013 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2013 Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Gert Clevin,, Michael Thamdrup, Amalie Hammer- Jakobsen,

Læs mere

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Ældrerådet i Halsnæs Kommune Årsberetning for 2010 Medlemmerne af Ældrerådet Fra venstre: Mogens Lehd Pedersen, Bjarne Nederby Jessen, Jørgen Tved, John M. Pedersen, Poula Thrane, Inge Sørensen, Kirsten

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 15-02-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Zahlesvej 18 2. sal Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 25. februar 2015 kl i mødelokalet i stueetagen

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 25. februar 2015 kl i mødelokalet i stueetagen Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde Den 25. februar 2015 kl. 14.30-16.00 i mødelokalet i stueetagen Medlemmer: Henrik Hoffmann bolig 16, Steen Hansen, pårørende til bolig 15, Louise Sjørslev, leder

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-01.-2015 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 14. januar 2015 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Connie Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin.

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Møde Nr. 20 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Sted Grønnegadecentret Deltagere Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Referent Birgit

Læs mere

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016.

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016. Dagsorden Dato: 22-02-2016 09:00:00 Udvalg: Seniorrådet Sted: Den gamle byrådssal, Servicecenter Hørning 1 Godkendelse af dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendes

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00)

Ældrerådet. referat. Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Forside referat Onsdag, den 08. maj 2014, kl. 12.00. (Itt: kl.14.00) Medlemmer Else Lea Olsen (Formand) Laannguaq Lynge (Næst formand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo Larsen (Tasiilaq) Jørgen Sanimuinaq

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Høringssvar vedr. nyt forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd (BOP) for Enggården, Dragør Kommune

Høringssvar vedr. nyt forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd (BOP) for Enggården, Dragør Kommune Høringssvar vedr. nyt forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd (BOP) for Enggården, Dragør Kommune 12. november, 2013 Vi har som pårørende-repræsentanter i Enggårdens Beboer- og Pårørenderåd BOP

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret Page 1 of 5 Ølsted d. 25 januar 2008. Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr 2 den 15 januar 2008 kl. 18.30 I Møderummet Deltagere: Formand Page 2 of 5 Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Frivillighedscentret, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 100 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård.

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård. Forum: Seniorrådsmøde Tid: Mandag den 3.3 2014 kl. 9-12 Sted: Rådhuset Værløse, Bryllupssalen Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere