Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600"

Transkript

1 4600 BRUGERMANUAL

2 Indhold 1. INTRODUKTION TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse) PROGRAMMERBARE FUNKTIONER AF MONTØR (funktionsbeskrivelse) NØDKODE PROCEDURE UDSKIFTNING AF BATTERI I COBRA FJERNBETJENING UDSKIFTNING AF BATTERI I DRIVER CARD FEJLFINDINGSGUIDE GARANTIBETINGELSER OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING BRUGERMANUAL 4600

3 Kære kunde, Tak for du har valgt vores produkt, som en tyverialarm i 46XX serien med avanceret teknologi, der opfylder kravene i de standarder, som er fastsat af bilproducenterne og i EU-direktiverne. Teknologien anvendt i vores fjernbetjeninger og Driver Cards garanterer en høj sikkerhed mod forsøg at reproducere den digitale kode. Vi vil gøre dem opmærksom på at sikkerhedsniveauet kan øges ved at tilføje følgende moduler: NIVEAUSENSOR Denne sensor detekterer hvis køretøjet bugseres eller fælgene forsøges stjålet. MIKROBØLGEMODUL Dette modul er nødvendig til cabriolet udgaver eller ved køretøjer med brændstofvarmer, da dette modul ikke er følsomt overfor luftbevægelser: STARTBLOKERING At tilføje et ekstra startblokeringsmodul til systemet. RUDE KOMFORTMODUL Ved at montere dette modul, så vil de elektriske ruder automatisk lukke når systemet armeres. SPORINGSMODUL Ved at tilføje et Cobra sporingsmodul, SCD15, som er koblet op til 24 timers kontrolcentral. I denne manual har vi listet alle standard funktionaliteterne for systemet og dem de kan bede den autoriserede Cobra montør at aktivere. Visse funktioner er dog ikke tilladt at aktivere i EU lande. Læs denne brugermanual grundigt igennem for at få det fulde udbytte af produktet BRUGERMANUAL 3

4 INTRODUKTION Dette system styres af bilens originale fjernbetjening og er udstyret med en seriel CAN grænsefl ade (Controller Area Network), som muliggør kommunikation med køretøjets CAN BUS datanetværk og styres derfor af bilens originale fjernbetjening, eller, med visse andre varianter i 46XX serien også med en Cobra fjernbetjening (ekstratilbehør) TILKOBLING OG FRAKOBLING MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING. For tilkobling af systemet: Så tryk på låseknappen på bilens originale fjernbetjening eller, hvis Cobra systemet er forsynet med det, A knappen på Cobra fjernbetjeningen. Tilkoblingsstatus er bekræftet ved at: Køretøjets døre låses (med Cobra fjernbetjening kun, hvis centrallåsledninger er monteret); Lydsignaler (hvis aktiveret, ej tilladt i DK); Blink fra afviserblink (kun når køretøjet originale fjernbetjening anvendes); LED nødpanelet lyser. Beskyttelsesfunktionerne i alarmen aktiveres efter 25 sekunder, som bekræftes med at LED nødpanelet begynder at blinke. Knap A > for tilkoblling af alarm og lukke dørene B A For frakobling af systemet: Så tryk på åbneknappen på bilens originale fjernbetjening eller, hvis Cobra systemet er forsynet med det, B knappen på Cobra fjernbetjeningen. Frakoblingsstatus er bekræftet af: Køretøjets døre åbnes (med Cobra fjernbetjening kun hvis centrallåsledninger er monteret); Lydsignaler (hvis aktiveret, ej tilladt i DK); Blink fra afviserblink (kun når køretøjet originale fjernbetjening bruges); LED nødpanelet holder op med at blinke. B Knap B > for frakobling af alarm og A åbning af dørene Bemærk: Hvis alarmen også er leveret med Driver Card (ekstratilbehør), så vil det også være muligt at tilkoble og frakoble systemet ved at trykke på trykknappen. Systemet leveres med et sæt standard funktioner (aktive funktioner). Montøren er i stand til at aktivere nogle fl ere funktionaliteter (programmerbare funktioner) med en indvirkning på sikkerhed og komfort systemet kan tilbyde. Nedenstående er listerne over de to grupper. BRUGERMANUAL 4600

5 3. - AKTIVE FUNKTIONER Beskyttelse med ultrasoniske sensorer: Systemet beskytter køretøjets kabine med ultrasonisk sensor. Ethvert forsøg på at komme ind i bilen vil blive opdaget, og alarmen vil blive udløst Perimetrisk beskyttelse med åben dør advarselsdiagnose. Alarmen vil blive udløst ved åbning af alle døre, bagagerum og motorhjelm. Skulle du have efterladt en dør åben, mens systemet aktiveres så vil systemet give signal, i form af 3 blink fra afviserblink og 3 lydsignaler fra sirenenen (5 lydsignaler, hvis / frakobling lydsignaler funktionen er aktiveret) Kabeloverklipning beskyttelse (kun for systemer med back-up batteri sirene). Alarmen vil blive udløst, hvis systemet ikke længere har forbindelse til strøm (klipning af kabler - batteri frakobling) og dermed signalere sabotage Startblokering. Så snart systemet er tilkoblet, så er ikke længere muligt at starte motoren (kun visse udgaver af 46XX og kræver at ledninger for startblokering er monteret) BRUGERMANUAL Tilkobling af systemet med den ultrasoniske kabinebeskyttelse deaktiveret. Denne funktion gør det muligt at tilkoble systemet og have kabinebeskyttelsen midlertidigt afbrudt. Beskyttelsen skal deaktiveres, hver gang du efterlader en person eller et dyr i bilen. Også, hvis du ønsker at efterlade en rude åben, så skal du deaktivere kabinebeskyttelsen for at undgå falske alarmer. Alle andre beskyttelser forbliver aktiv. Frivillig frakobling af kabinesensorer sker når følgende procedure foretages: 1. Tryk på knappen på LED nødpanelet indenfor 5 sekunder efter nøglen er taget ud af tændingen. 2. Hold knappen på LED panelet nedtrykket indtil LED signalerer: med 1 flash at systemets kabinesensorer er frakoblet. med 2 fl ash at systemet kabinesensorer er frakoblet sammen med ekstra moduler tilsluttet. Næste gang alarmen aktiveres, så tilkobles kabinesensorerne automatisk Note: ved visse modeller frakobles kabinesensorerne automatisk når rude-/r er nede), som bekræftes med svage beeps fra sirenen. Spørg din installatør, hvis denne funktionalitet er leveret af systemet på din bil. 5

6 3.6 - LED nødpanel. Panelets primære funktion er at vise systemtilkobling og frakobling. Når køretøjet låses forbliver panelet tændt indtil de 25 s armeringstid er gået, dernæst begynder panelet at blinke som indikation på at alarmen er tilkoblet. LED panelet slukker så snart systemet er frakoblet Alarmhukommelse. Hvis alarmen er blevet udløst (alarm på) mens den har været armeret, så vil den advare dig med 3 afviserblink og 3 lydsignaler (5 lydsignaler, hvis / frakobling lydsignaler funktionen er aktiveret). Den gemmer i sin hukommelse også årsagen til opstået alarm og viser det på LED nødpanelet. Tæl antallet af blink og tjek den tilhørende alarmårsag i tabellen. Når nøglen i køretøjets tændingslås i position ON, så slettes hukommelsen Nødfrakobling. Hvis køretøjet originale fjernbetjening bliver væk, eller hvis den ikke virker, skal du åbne døren med mekanisk nøgle, og dreje tændingsnøglen på ON. Hvis systemet ikke automatisk deaktiveres med transponder i nøglen, så anvend nødroceduren beskrevet i kapitel Alarmtilstand Når systemet går i gang (alarm PÅ) vil sirenen lyde og blinklys flashe i 28 s. ANTAL AF LED FLASH ÅRSAG TIL UDLØST ALARM 1 flash Åben dør detektering. 2 flash Ultrasonisk kabinesensor. 3 flash Åben motorhjelm detektering. 4 flash Tænding ON detektering. 5 flash Åbent bagagerum detektering. 6 flash Dør åben detektering fl ash Teknisk alarm detektering. Kontakt din montør. 6 BRUGERMANUAL 4600

7 4. - PROGRAMMERBARE FUNKTIONER Aktivering og regulering af lydstyrken af akustiske tilkobling og frakobling signalering. Denne funktion gør det muligt at aktivere et kort akustisk signal for bekræftelse af systems tilkobling og frakobling. Ej tilladt i EU Passiv armering. Systemet vil automatisk armere 30 s efter tændingsnøglen er slået fra, og førerens dør er blevet åbnet og lukket Auto re-armering. detekteret, eller når en korrekt nød PIN-kode er tastet på LED panelet. Denne funktionalitet er helt uafhængig af de andre funktioner Komfort lukning med Cobra fjernbetjening. Da dette er en eventuel originalfunktion på køretøjet, så først kontroller om det er til rådighed. Hvis ikke kan du spørge din installatør om at montere et ekstra rudemodul. Ved at holde A-knappen nedtrykket på Cobra fjernbetjening kan du lukke ruderne på afstand. Advarsel: Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at lukke ruderne meget tæt på køretøjet. Systemet vil automatisk re-armere, hvis det efter 115 s, er blevet frakoblet og ingen dør er blevet åbnet (ingen går ind i køretøjet) Auto re-armering med dørlåsning. Som auto re-armering, vil dørene låse (hvis CDL tilslutninger er foretaget) Passiv motorstart blokering Funktionen bliver aktiv efter 115 s køretøjet er slukket, men bliver straks deaktiveret hvis Driver Card (ekstratilbehør) er 4600 BRUGERMANUAL 7

8 4.7 - Anti hi-jacking. Denne funktion forhindrer køretøjet for at blive stjålet mens du kører. Det er blevet undersøgt til også at garantere førerens sikkerhed. Hvis føreren ikke er genkendt af systemet, vil han/hun blive betragtet som ikke at have tilladelse til at føre køretøjet. Systemet vil generere en alarm sekvens og det vil forhindre, at køretøjet kan starte igen efter det har været slukket. Under normal brug af køretøjet, så er føreren systemet genkendt på to måder: - Manuelt (uden Driver Card*): ved at indtaste de to første cifre i pinkoden på nødpanelet Føreren skal anerkendes af systemet hver gang tændingsnøglen er i position ON, eller når tændingen er på og føreren åbner og lukker sidedøren for at komme ud. Hvis genkendelsen af fører ikke gennemføres indenfor 60 sekunder, så vil LED starte med at blinke hurtigt, rapporterende den mislykkede genkendelse i yderligere 30 sekunder. Når dette tidsrum er udløbet, så vil systemet generere en alarm også selvom motoren kører. Startspærre funktionen bliver aktiv når tænding er i position OFF og det vil ikke være muligt at starte køretøjet. For at afslutte anti hi-jack funktionen, så tast den fi rcifrede PIN kode på led panelet. - Automatisk (med Driver Card*). Føreren skal være genkendt af systemet når det registrerer et Driver Card. Hvis genkendelsen af fører ikke gennemføres indenfor 60 sekunder, så vil LED starte med at blinke hurtigt, rapporterende den mislykkede genkendelse i yderligere 30 sekunder. Når dette tidsrum er udløbet, så vil systemet generere en alarm også selvom motoren kører. Startspærre funktionen bliver aktiv når tænding er i position OFF og det vil ikke være muligt at starte køretøjet. For at afslutte anti hi-jack funktionen, så skal systemet genkende Driver Card. Hvis Driver Card er slået fra så tryk på knappen på Driver Card. Advarsel: for midlertidigt at deaktivere anti hi-jack-funktionen (Driver Card er ødelagt eller har fladt batteri), så indtast de fire cifre PIN-koden. Funktionen vil blive aktiv igen ved åbning og lukning af førerdøren, når tændingsnøglen er tændt, eller ved at dreje tændingsnøglen ON og OFF. Bemærk: produktet er leveret med denne funktion deaktiveret, da denne funktion ikke er tilladt i den europæiske typegodkendelse. Den kan kun bruges til ikke europæiske lande, hvor funktionaliteten ikke er i konflikt med de lokale forskrifter 8 * Ekstratilbehør BRUGERMANUAL 4600

9 4.8 - Værkstedstilstand. Denne funktion gør det muligt for midlertidigt at deaktivere alle programmerede automatiske beskyttelsesfunktioner af systemet Den kan bruges, som et eksempel, når du har brug for at efterlade køretøjet på et værksted for vedligeholdelse for at undgå den automatiske aktivering af nogen funktionalitet. Når værkstedsfunktionen er aktiv, så får føreren lov til at dreje tændingsnøglen 10 gange (motoren kører). Efter 10 gange så vil systemet gendanne alle automatiske funktioner. Aktivering - Åbn førerdøren sidedør. - Drej tændingsnøglen til position ON. - Indtast hele nød PIN-koden (4 cifre) på nødpanelets trykknap. - Et flash fra blinklysene vil bekræfte aktiveringen. Deaktivering - Tryk på låseknappen og dernæst åbneknappen på den originale fjernbetjening - Et fl ash fra blinklysene og et lydsignal vil bekræfte deaktiveringen Panikalarm med Cobra fjernbetjeningen. Hvis denne funktion er aktiveret, så tryk på A-knappen på fjernbetjeningen efter at bilen er låst og de 28 sekunders aktiveringstid er gået (dioden på LED panelet begynder at blinke), så giver det mulighed for at generere en 10 sekunders panikalarm. Hvis denne funktion er aktiveret, så er det ikke muligt at anvende funktionen beskrevet i afsnit Find dit køretøj med Cobra fjernbetjeningen. Hvis denne funktion er aktiveret, så tryk på A-knappen på fjernbetjeningen efter at bilen er låst og de 28 sekunders aktiveringstid er gået (dioden på LED panelet begynder at blinke), så giver det mulighed for at generere en 10 sekunders cyklus med blink fra blinklysene og buzzer lyd. Hvis denne funktion er aktiveret, så er det ikke muligt at anvende funktionen beskrevet i afsnit BRUGERMANUAL 9

10 Personlig PIN kode. Den personlige identifi kations PIN kode er en fi recifret kode, som allerede er lagret i systemet. Mærkaten med PIN-koden skal udleveres af installatøren påført på PIN kodekortet. Gem PIN koden på et sikkert sted. Koden er nødvendig til nødfrakobling af systemet såfremt bilens fjernbetjening ikke virker. PIN-koden bruges også til andre anvendelsesområder. På din anmodning kan din installatør personliggøre PIN-koden (kræver softwaremodul). PIN CODE C4415A2A S/N PERSONLIG PIN-kode PIN CODE 1122 Den unikke pinkode er placeret på en sticker bagpå alarmmodulet og skal påføres nødkode-kortet 10 BRUGERMANUAL 4600

11 5. - NØDFRAKOBLING AF ALARM Hvis bilens originale fjernbetjening er mistet eller ikke fungerer, så åbn døren med den mekaniske nøgle og sæt tænding på. Hvis systemet ikke automatisk deaktiverer, så følg nedenstående: Tryk på nødpanelets trykknap det antal af gange svarende til første ciffer i PIN-koden. Hver tryk på knappen bekræftes med et hurtigt LED blink. Lav en længere pause for at lade systemet forstå, at du nu har indtastet det første ciffer, et længere blink på LED vil bekræfte det. Gør det samme for de resterende tre cifre, så snart alle fire cifre er tastet, så vil systemet frakoble. Tryk det antal gange svarende til første ciffer i pinkoden SIRENE PÅ PIN KODE OK ALARM SYSTEM DEAKTIVERET Kort flash pause Langt flash Tast næste PIN KODE ciffer 4600 BRUGERMANUAL 11

12 6. - COBRA FJERNBETJENING (ekstratilbehør) - UDSKIFTNING AF BATTERI Cobra fjernbetjeningens batteri er et CR2032, 3V lithium batteri. Dens udskiftning er nødvendig, så snart, ved at trykke på en af de to trykknapper, LED blinker uregelmæssigt eller bare et kort øjeblik. For at udskifte batteriet udføre følgende trin: åbn skallen til fjernbetjeningen. Vær omhyggelig med at løfte det op i det punkt er angivet på tegningen. Tag batteriet ud som vist (bortskaf det tomme batteriet i passende beholder for bortskaffelse). Vent cirka 10 sekunder, sæt derefter det nye batteri i. Rør det kun på siderne som vist på tegningen. Sørg også for, at polariteten er korrekt, som vist på tegningen. Klik igen skallen på og tryk på fjernbetjeningens trykknap A for at kontrollere, om systemet fungerer korrekt. 12 BRUGERMANUAL 4600

13 7. - DRIVER CARD (ekstratilbehør) - UDSKIFTNING AF BATTERI. Driver Card batteriet er et CR2032, 3V lithium batteri. Når Driver Card batteriet er næsten tomt, så vil LED nødpanelet fl ashe 10 gange. Hvis alarmsystemet ikke desarmerer når Driver Card er inde i bilen, så prøv at desarmere ved at trykke på Driver Card trykknap, ellers skift batteriet. For at skifte batteri, skal du åbne Driver Card skallen, vær omhyggelig med at åbne på det punkt der er angivet på tegningen. Fjern batteriet ved at trække det ud på den viste måde. Vent ca 10 sek Sæt det nye batteri i og sørg for at dine fi ngre kun rører siderne. Sørg også for, at polariteten er korrekt, som vist på figuren. Luk skallen og tryk på knappen på Driver Card og kontroller at systemet reagerer korrekt. Udfør testen nærheden af køretøjet. Bortskaf det tomme batteriet i passende beholder for bortskaffelse. I tilfælde af tab af begge Driver Card s, så kan en nødfrakobling udføres. Der henvises til desarmering / nødprocedure beskrevet i kapitel BRUGERMANUAL 13

14 8. - FEJLFINDINGSGUIDE. FJERNBETJENINGEN ARMERER ELLER DESARMERER IKKE SYSTEMET. Mulig årsag Mulig løsning a. Hvis systemet er armeret, så udfør nødfrakobling af systemet (se kapitel 5). b. Udskift batteriet. For Cobra fjernbetjeninger se kapitel 6. For original fjernbetjening, så følg Batteriet er tomt instruktionerne beskrevet i bilens instruktionsbog. c. Hvis du ikke kan løse problemet, så kontakt din montør. SYSTEMET HAR GENERERET EN FALSK ALARM - TJEK PÅ LED NØDPANELET (ALARM HUKOMMELSESFUNKTION) FOR ÅRSAGEN TIL UDLØST ALARM. Mulig årsag Alarm genereret af ultrasonisk sensor Alarm genereret af dør / bagagerum / fronthjelm åbning Mulig løsning a. Tjek om ruderne og eventuelt soltag er lukket. b. Tjek køretøjet indvendigt om der er nogle objekter der bevæger sig eller et objekt kan bevæge sig ved langsomme luftbevægelser. c. Hvis du ikke kan løse problemet, så kontakt din montør a. Tjek at alle døre/bagagerum og fronthjelm er lukket. b. Hvis du ikke kan løse problemet, så kontakt din montør 14 BRUGERMANUAL 4600

15 9. - GARANTIBETINGELSER Dette produkt er solgt med 24 måneders garanti fra købsdatoen, som valideres af kvittering eller faktura. Garantien vil være ugyldig, hvis produktet viser tegn på manipulation, ukorrekt installation, skader forårsaget af fald eller transport, forsømmelighed og andet der ikke kan tilregnes fabrikationsfejl. I tilfælde af forkert installation af systemet, er fabrikanten ikke forpligtet til at erstatte for skader: - Af nogen art og direkte eller indirekte - På ting eller på personer. For at modtage garantidækning skal du kontakte din autoriserede forhandler med tilstrækkelig dokumentation, der viser købsdatoen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Cobra Automotive Technologies CAT-VA Declaration of Conformity The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the product: Description: Wireless alarm system for automotive application Model: 4600 Type: 4600 family with siren type 5365 is in conformity with the essential equirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The product has been tested against the following standards and specifications: EMC : ECER10 Health and Safety: Relevant tests of ECER116 Regulation EN50371 Radio Spectrum: EN EN and declares that the: TRANSMITTERS Models 8702, 8703, 8015 and 2771 conform to the essential requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/ /5/EC in accordance to the following relevant standards and Directives: Radio: EMC: Health & Safety: EN /2 EN /3 EN EN The products are marked with the following CE marking and Notified Body number according to the Directive 1999/ /5/EC: Dario Parisi Products Homologation Engineer Tel BRUGERMANUAL 15

16 Producenten hæfter ikke for eventuelle fejl og fejlfunktioner i antityveri-enheden og / eller i det elektriske system af køretøjet som følge af forkert installation og / eller manglende overholdelse af de angivne tekniske specifikationer. Systemet må kun betragtes som afskrækkende overfor tyveriforsøg. 06DE3497B - 07/12 Cobra Automotive Technologies via Astico VARESE - ITALY

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere