Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: kwh el 7.653,6 m³ naturgas ,6 Liter Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på B C D E F G G Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Bjernevej 35: 1 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 2 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 3 Efterisolering af ydervægge 12 kwh el 544,5 m³ naturgas 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 22,7 år

2 SIDE 2 AF 36 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 4 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 5 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) 10 kwh el 452,7 m³ naturgas 0,00 m³ koldt 97 kwh el 398,2 m³ naturgas kr kr. 12,5 år kr kr. 14,8 år 6 Udskiftning af toilet 6,40 m³ koldt 300 kr kr. 15,6 år Bjernevej 37: 9 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 10 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 11 Udskiftning af kedelanlæg 572 kwh el ,2 m³ naturgas 2.827,7 Liter 12 Efterisolering af ydervægge 65 kwh el 344,6 Liter 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 9,7 år kr kr. 34,1 år 13 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 54 kwh el 286,1 Liter kr kr. 18,8 år Bjernevej 39: 18 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 19 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år 20 Udskiftning af kedel til kondenserende kedel (Energimærke A) 124 kwh el 618,2 m³ naturgas kr kr. 9,7 år 21 Efterisolering af ydervægge 25 kwh el 450,0 m³ naturgas kr kr. 27,3 år

3 SIDE 3 AF 36 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 22 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 21 kwh el 373,6 m³ naturgas kr kr. 15,0 år Bjernevej 41: 25 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 26 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 27 Efterisolering af ydervægge 20 kwh el 343,6 m³ naturgas 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 35,7 år 28 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 16 kwh el 285,5 m³ naturgas kr kr. 19,7 år Bjernevej 43: 31 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 32 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 33 Efterisolering af ydervægge 746,5 Liter 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 16,6 år 34 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 621,8 Liter kr kr. 9,1 år 35 Udskiftnig af kedelanlæg -111 kwh el ,7 m³ naturgas 3.204,0 Liter kr kr. 12,1 år Bjernevej 45: 39 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 40 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år

4 SIDE 4 AF 36 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 41 Udskiftning af kedelanlæg 572 kwh el ,2 m³ naturgas 2.827,7 Liter 42 Efterisolering af ydervægge 65 kwh el 344,6 Liter kr kr. 9,7 år kr kr. 34,1 år 43 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 54 kwh el 286,1 Liter kr kr. 18,8 år Bjernevej 47: 48 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 49 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 50 Udskiftning af kedelanlæg 572 kwh el ,2 m³ naturgas 2.827,7 Liter 51 Efterisolering af ydervægge 65 kwh el 344,6 Liter 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 9,7 år kr kr. 34,1 år 52 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 54 kwh el 286,1 Liter kr kr. 18,8 år Bjernevej 49: 56 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 57 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år

5 SIDE 5 AF 36 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 58 Udskiftning af kedelanlæg 572 kwh el ,2 m³ naturgas 2.827,7 Liter 59 Efterisolering af ydervægge 65 kwh el 344,6 Liter kr kr. 9,7 år kr kr. 34,1 år 60 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 54 kwh el 286,1 Liter kr kr. 18,8 år Bjernevej 51: 64 Montering af spareforanstaltning 21,90 m³ koldt 65 Udskiftning af bruser 19,20 m³ koldt 66 Udskiftning af kedelanlæg 572 kwh el ,2 m³ naturgas 2.827,7 Liter 67 Udskiftning af toilet 6,40 m³ koldt 68 Efterisolering af ydervægge 65 kwh el 344,6 Liter 800 kr. 200 kr. 0,2 år 700 kr. 800 kr. 1,2 år kr kr. 9,7 år 300 kr kr. 15,6 år kr kr. 34,1 år 69 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 54 kwh el 286,1 Liter kr kr. 18,8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere

6 SIDE 6 AF 36 energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: G Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

7 SIDE 7 AF 36 Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Bjernevej 35: 7 Isolering af fyldinger i nordfacade 4,5 m³ naturgas 32 kr. 8 Udskiftnig af døre og vinduer 0,00 m³ koldt 2 kwh el 80,0 m³ naturgas 600 kr. Bjernevej 37: 14 Toilet udskiftes til nyt med to skyl 6,40 m³ koldt 15 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,0 Liter 16 Udskiftnig af døre og vinduer 9 kwh el 50,5 Liter 17 Udskiftning af varmtvandsbeholder kwh el -653,5 Liter 300 kr. 21 kr. 400 kr kr. Bjernevej 39: 23 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,6 m³ naturgas 25 kr. 24 Udskiftnig af døre og vinduer 4 kwh el 66,4 m³ naturgas 500 kr. Bjernevej 41:

8 SIDE 8 AF 36 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 29 Isolering af fyldinger i nordfacade 1 kwh el 2,7 m³ naturgas 30 Udskiftnig af døre og vinduer 3 kwh el 50,0 m³ naturgas 21 kr. 400 kr. Bjernevej 43: 36 Toilet udskiftes til nyt med to skyl 6,40 m³ koldt 37 Isolering af fyldinger i nordfacade 5,9 Liter 38 Udskiftnig af døre og vinduer 110,9 Liter 300 kr. 42 kr. 800 kr. Bjernevej 45: 44 Toilet udskiftes til nyt med to skyl 6,40 m³ koldt 45 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,0 Liter 46 Udskiftnig af døre og vinduer 9 kwh el 50,5 Liter 47 Udskiftning af varmtvandsbeholder kwh el -653,5 Liter 300 kr. 21 kr. 400 kr kr. Bjernevej 47: 53 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,0 Liter 54 Udskiftnig af døre og vinduer 9 kwh el 50,5 Liter 55 Udskiftning af varmtvandsbeholder kwh el -640,6 Liter 21 kr. 400 kr kr.

9 SIDE 9 AF 36 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Bjernevej 49: 61 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,0 Liter 62 Udskiftnig af døre og vinduer 9 kwh el 50,5 Liter 63 Udskiftning af varmtvandsbeholder kwh el -640,6 Liter 21 kr. 400 kr kr. Bjernevej 51: 70 Isolering af fyldinger i nordfacade 3,0 Liter 71 Udskiftnig af døre og vinduer 9 kwh el 50,5 Liter 72 Udskiftning af varmtvandsbeholder kwh el -640,6 Liter 21 kr. 400 kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Fyns Almennyttige Boligselskab Afdeling 0516 Faaborg (LAB) Sag nr , 050 Afdeling 0516 dækker over tre ejendomme, disse deles på tre særskilte energimærkninger, nærværende mærkning omfatter ejendommen Bjernevej med 9 fritliggende huse opført i 1963 og væsentligt ombygget i Opvarmningen er forskellig i husene, tre er gasopvarmede med centralvarme og med varmtvandsbeholder opvarmet med centralvarmevandet. Et hus er med et oprindeligt olieopvarmede potfyr med blæser for luftvarme. Fem huse er med oliefyret Dantherm luftvarme. Huse med luftvarme er med elopvarmet varmtvandsbeholder. Energimærkningen er udarbejdet efter retningslinierne i håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3

10 SIDE 10 AF 36 Der er efter aftale med Fyns Almennyttige Boligselskab ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtelse af alle huse i ejendommen, de fremskaffede tegniger, samt byggeskik på opførelsestidspunktet. Ejendomsmesteren var til stede ved alle besigtigelser. Syd- og vestfacaderne er renoveret med nye vinduer og døre med energiglas, facaderne er her isoleret udvendigt med 100 mm isolering. Loftet er isoleret med 250 mm mineraluld i forbindelse med ombygningen i Det foreslås, at de resterende to facader, mod nord og øst også isoleres udvendigt og vinduer og døre skiftes til nye med lavenergiglas med varm kant. Ingen af de foreslåede foranstaltninger er rentable, men det vil, ud over en god energiesparelse, give et betydeligt bedre indeklima, da der er et stort kuldenedfald fra de uisolerede vægge. Ved renovering af gulve vil det være hensigtsmæssigt, at isolere gulvene bedre end de nuværende 40 mm mineraluld mod krybekælderen. Det skønnes ikke muligt, at efterisolere fra krybekælderen på grund af den ringe højde. Krybekældre er utilgængelige, bortset fra en lille lem i gulvet, hvor isoleringen kan ses, men det skønnes ikke muligt, at isolere gulv mod krybekælderen gennem den lille lem og med den ringe højde i krybekælderen. Tagrummet er utilgængeligt, men isoleringstykkelsen i tagrummer kan ses på tegning over den nye tagkonstruktion udført i 1993 Bjernevej 35: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 37: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 39: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 41: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 43: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 45: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 47: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 49:

11 SIDE 11 AF 36 Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Bjernevej 51: Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Bjernevej 35: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 37: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 39: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 41: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 43: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 45: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 47: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 49: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i Bjernevej 51: Lofter er iflg. tegning isoleret med 250 mm mineraluld, der er lagt 200 mm ovenpå de oprindelige 50 mm ved renoveringen i 1993.

12 SIDE 12 AF 36 Ydervægge Bjernevej 35: Forslag 3: Forslag 7: Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 37: Forslag 12: Forslag 15: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 39: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge.

13 SIDE 13 AF 36 Forslag 21: Forslag 23: De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 41: Forslag 27: Forslag 29: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 43: Forslag 33: Forslag 37: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 45: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230

14 SIDE 14 AF 36 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. Forslag 42: Forslag 45: De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 47: Forslag 51: Forslag 53: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 49: Forslag 59: Forslag 61: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger Bjernevej 51:

15 SIDE 15 AF 36 Forslag 68: Forslag 70: Isolerede ydervægge er 23 cm teglblokke udvendigt isolerede med 100 mm mineraluld afdækket med pladebeklædning. Ved køkkenvinduer er der fyldinger med ukendt isolering. Husene er oprindelig opført med de såkaldte T 23 teglblokke med en murtykkelse på 230 mm plus indvendig puds. Flere vægge er udvendig isolerede med 100 mm mineraluld. De vægge der endnu ikke er isolerede er meget kolde og giver anledning til kuldenedfald og dårligt indeklima. Det foreslås, at den udvendige isolering gennemføres på alle ydervægge. De uisolerede ydervægge foreslås isoleret som de allerede isolerede med 100 mm mineraluld, der afdækkes med afdækningsplade som de eksisterende. Ved isolering af ydervægge foreslås det, at den udvendige isolering føres hen over de to fyldinger

16 SIDE 16 AF 36 Vinduer, døre og ovenlys Bjernevej 35: Forslag 8: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 37: Forslag 16: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 39: Forslag 24: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 41: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue.

17 SIDE 17 AF 36 Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Forslag 30: Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 43: Forslag 38: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 45: Forslag 46: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 47: Forslag 54: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 49:

18 SIDE 18 AF 36 Forslag 62: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant. Bjernevej 51: Forslag 71: Indgangsdør med 2 ruder. Dør er monteret med 2 lags termoruder. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Eksisterende tolags energirude i fast karm mod syd Terrassedør med 1 rude og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energirude. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. Massiv oplukkelig lem ved fast vindue. De fleste vinduer er skiftet til nye med lavenergiglas i Der er enkelte vinduer fra opførelsestidspunktet, alle med termoglas. Vinduer og dør med tolags termoglas udskiftes til nye med energiglas emd varm kant.

19 SIDE 19 AF 36 Gulve og terrændæk Bjernevej 35: Forslag 4: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 37: Forslag 13: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 39: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres.

20 SIDE 20 AF 36 Forslag 22: Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 41: Forslag 28: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 43: Forslag 34: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 45:

21 SIDE 21 AF 36 Forslag 43: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 40 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 47: Forslag 52: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 49: Forslag 60: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd

22 SIDE 22 AF 36 eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Bjernevej 51: Forslag 69: Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 40 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Der er en lille krybekælder under alle huse. Gulve er parketglve på bjælker, der er isoleret mellem bjælkerne med 50 mm Rockwool. Gulvene bør efterisoleres, men der er ikke plads til at isoleringen kan udføres nedefra, hvorfor gulvene må tages op før der kan efterisoleres. Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 100 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad

23 SIDE 23 AF 36 Kælder Bjernevej 35: Der er ikke kælder. Bjernevej 37: Der er ikke kælder. Bjernevej 39: Der er ikke kælder. Bjernevej 41: Der er ikke kælder. Bjernevej 43: Der er ikke kælder. Bjernevej 45: Der er ikke kælder. Bjernevej 47: Der er ikke kælder. Bjernevej 49: Der er ikke kælder. Bjernevej 51: Der er ikke kælder.

24 SIDE 24 AF 36 Ventilation Ventilation Bjernevej 35: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 37: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 39: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 41: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 43: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 45: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 47: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

25 SIDE 25 AF 36 Bjernevej 49: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bjernevej 51: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

26 SIDE 26 AF 36 Varme Varmeanlæg Bjernevej 35: Forslag 5: Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er en Junkers med balanceret aftræk og et røggastab på 10% og en røggastemperatur på 141 grader ved sidste måling. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Sidste kontrolmåling viser et røggastab på 10% og en røggastemperatur på 141 grader. Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondensenrende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler med lukket forbrænding. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. Bjernevej 37: Oliefyret varmluftskaloriefere Dantherm type DVM 20 med en Riello brænder type 40G2. Sidste prøve viser et røggastab på 14,4 %. Da der er tale om en ettrins brænder sættes virkningsgrade ved dellast lig med virkningsgraden ved fuldlast. Forslag 11: Det eksisterende oliefyrede anlæg udskiftes til et naturgasfyret kondenserende anlæg med radiatorvarme. Radiatorer og rør er medregnet i omkostningerne Bjernevej 39: Forslag 20: Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er en Junkers gaskedel med balanceret aftræk uden angivelse af alder. Med en CO2 % på 5,9 skønnes røggastabet til at være ca. 10%. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Den ældre gaskedel udskiftes til ny kondensenrende solo gaskedel. I henhold til bygningsreglementet stilles der krav til virkningsgrad ved udskiftning af gaskedel. Dette betyder at der ikke længere må installeres traditionelle kedler med lukket forbrænding. Der opnås derved også den største besparelse, men ikke nødvendigvis den bedste rentabilitet, da kondenserende kedler er noget dyrere. Det er vigtigt at kondenserende kedler kører med lave driftstemperaturer. Det er derfor nødvendigt at vurdere om varmekilder er store nok for at opnå den nødvendige indetemperatur på kolde dage. I visse tilfælde kan udskiftning af kedel først opnå maksimal effekt, hvis der samtidig foretages forbedring af klimaskærmen. Bjernevej 41:

27 SIDE 27 AF 36 Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er en Milton type Moduline 400 gaskedel med balanceret aftræk. Røggastabet er oplyst til 2,2% og røggastemperaturen til 65 grader. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Bjernevej 43: Forslag 35: Den eksisterende varmluftskedel udskiftes til en ny kondenserende naturgasfyret kedel med balanceret aftræk. Bjernevej 45: Oliefyret varmluftskaloriefere Dantherm type DVM 20 med en Riello brænder type 40G2. Sidste prøve viser et røggastab på 14,4 %. Da der er tale om en ettrins brænder sættes virkningsgrade ved dellast lig med virkningsgraden ved fuldlast. Forslag 41: Det eksisterende oliefyrede anlæg udskiftes til et naturgasfyret kondenserende anlæg med radiatorvarme. Radiatorer og rør er medregnet i omkostningerne Bjernevej 47: Oliefyret varmluftskaloriefere Dantherm type DVM 20 med en Riello brænder type 40G2. Sidste prøve viser et røggastab på 12,9 %. Da der er tale om en et-trins brænder sættes virkningsgraden ved dellast lig med virkningsgraden ved fuldlast. Forslag 50: Det eksisterende oliefyrede anlæg udskiftes til et naturgasfyret kondenserende anlæg med radiatorvarme. Radiatorer og rør er medregnet i omkostningerne Bjernevej 49: Oliefyret varmluftskaloriefere Dantherm type DVM 20 med en Riello brænder type 40G2. Sidste prøve viser et røggastab på 12,9 %. Da der er tale om en et-trins brænder sættes virkningsgraden ved dellast lig med virkningsgraden ved fuldlast. Forslag 58: Det eksisterende oliefyrede anlæg udskiftes til et naturgasfyret kondenserende anlæg med radiatorvarme. Radiatorer og rør er medregnet i omkostningerne Bjernevej 51: Oliefyret varmluftskaloriefere Dantherm type DVM 20 med en Riello brænder type 40G2. Sidste prøve viser et røggastab på 12,9 %. Da der er tale om en et-trins brænder sættes virkningsgraden ved dellast lig med virkningsgraden ved fuldlast. Forslag 66: Det eksisterende oliefyrede anlæg udskiftes til et naturgasfyret kondenserende anlæg med radiatorvarme. Radiatorer og rør er medregnet i omkostningerne

28 SIDE 28 AF 36 Varmt vand Bjernevej 35: Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Bjernevej 37: Forslag 17: Varmt produceres i 110 l præisoleret elvandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Varmtvandsbeholder udskiftes til naturgasopvarmet beholder i forbindelse med konvertering til Naturgasopvarmning, se forslag herom under varmeanlæg. Bjernevej 39: Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Bjernevej 41: Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Bjernevej 43: Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Bjernevej 45: Forslag 47: Varmt produceres i 110 l præisoleret elvandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Varmtvandsbeholder udskiftes til naturgasopvarmet beholder i forbindelse med konvertering til Naturgasopvarmning, se forslag herom under varmeanlæg. Bjernevej 47:

29 SIDE 29 AF 36 Forslag 55: Varmt produceres i 110 l præisoleret elvandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Varmtvandsbeholder udskiftes til naturgasopvarmet beholder i forbindelse med konvertering til Naturgasopvarmning, se forslag herom under varmeanlæg. Bjernevej 49: Forslag 63: Varmt produceres i 110 l præisoleret elvandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Varmtvandsbeholder udskiftes til naturgasopvarmet beholder i forbindelse med konvertering til Naturgasopvarmning, se forslag herom under varmeanlæg. Bjernevej 51: Forslag 72: Varmt produceres i 110 l præisoleret elvandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Der forekommer ikke cirkulation på varmt Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/8" stålrør. Rørene er uisolerede, men ført, således, at isolering praktisk talt er umuligt. Varmtvandsbeholder udskiftes til naturgasopvarmet beholder i forbindelse med konvertering til Naturgasopvarmning, se forslag herom under varmeanlæg.

30 SIDE 30 AF 36 Fordelingssystem Bjernevej 35: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 37: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 39: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 41: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 43: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 45: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 47: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 49: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler. Bjernevej 51: Rør til varmeanlæg er skjulte, men er antageligt ført i de gsmle luftkanaler.

31 SIDE 31 AF 36 Automatik Bjernevej 35: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 37: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 39: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 41: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 43: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 45: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 47: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 49: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bjernevej 51: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vand Toiletter Bjernevej 35: Det eksisterende toilet er med enkelt skyl

32 SIDE 32 AF 36 Forslag 6: Det ksisterende toilet med enkelt skyl udskiftes til et nyt med dobbelt skyl Bjernevej 37: Forslag 14: Det eksisterende toilet er med enkelt skyl Toilet udskiftes til nyt med to skyl Bjernevej 39: Det eksisterende toilet er med dobbelt skyl Bjernevej 41: Det eksisterende toilet er med dobbelt skyl Bjernevej 43: Forslag 36: Det eksisterende toilet er med enkelt skyl Toilet udskiftes til nyt med to skyl Bjernevej 45: Forslag 44: Det eksisterende toilet er med enkelt skyl Toilet udskiftes til nyt med to skyl Bjernevej 47: Det eksisterende toilet er med dobbelt skyl Bjernevej 49: Det eksisterende toilet er med dobbelt skyl Bjernevej 51: Forslag 67: Toilet i det oprindelige er med dobbelt skyl Det eksisterende toilet i det ekstra badeværelse er med dobbelt skyl Det gamle toilet udskiftes til nyt med dobbelt skyl

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ahrendtsgade 012 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022448 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Hermans Vænge 48 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-023615-019 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 13 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Blomstervænget 60 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-010756-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegårdsvej 12 Postnr./by: 5881 Skårup Fyn BBR-nr.: 479-061092 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Holbækvej 323 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-020808-001 Energikonsulent: Lars Bentzen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolteskovvej 3 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012991 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 120 kwh el 494,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 120 kwh el 494,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 8 Adresse: Kilden 1 Postnr./by: 5500 Middelfart BBR-nr.: 410-012934-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrrebakken 4 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-021326-001 Energikonsulent: Ernst Christiansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Herslevvej 027 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009249-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Svalevej 5 Postnr./by: 6640 Lunderskov BBR-nr.: 621-252063-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Egevænget 8 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-002405-001 Energikonsulent: Søren Hem Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Høstlyngen 43 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-302807-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 89 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Colbjørnsensvej 25 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001848 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-108393-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere