Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud"

Transkript

1 Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå indbrud i området. Arbejdsgruppen fik følgende medlemmer: Harry Lahrmann, Blåbærstien 103 Jørgen Pedersen, Blåbærstien 98 Esben Svendsen, Tyttebærstien 13 Svend Erik Jensen, Revlingestien 31 Hans Hansen, Tyttebærstien 25 Arbejdsgruppen besluttede som det første at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt grundejerforenings medlemmer for dels at få klarlagt omfanget af indbrud i området og dels for at få en pejling på medlemmernes interesse for at Grundejerforeningen skal være fødselshjælper for forskellige former for indbrudssikring. Dette notat afrapporterer den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Respondenterne Undersøgelsen blev gennemført over Internettet og det betød at alene medlemmer med en e mail adresse kunne deltage. Af Tabel 1 fremgår det at spørgeskemaet har været udsendt til i alt 205 medlemmer og heraf har 77 % svaret på hele spørgeskemaet og 8 % på nogle af spørgsmålene. Disse svarprocenter er meget høje for denne type undersøgelse og vidner om et stor interesse for spørgsmålet blandt foreningens medlemmer. Respondenter Procent Ej svar 31 15,1% Delvis svar 16 7,8% Gennemført ,1% I alt ,0% Tabel 1 Svarprocent

2 Respondenterne har i gennemsnit ejet deres hus i 10 år, og en tredjedel af dem har i den periode haft indbrud se Figur 1. Figur 1 Har I haft indbrud i huset? Tabel 2 Viser antal sommerhuse med hhv. 0, 1, 2, 3, 4, 5 indbrud indenfor den periode den nuværende ejer har ejet huset dog max 10 år. Det ses at der i alt har været 82 indbrud i respondenternes huse, men også at kun de færreste har oplevet mere end et indbrud. Antal Ingen indbrud indbrud 39 2 indbrud 14 3 indbrud 2 4 indbrud 1 5 indbrud 1 I alt 82 Tabel 2 Indbrud pr sommerhus og samlet antal indbrud Figur 1 Viser indbruddenes fordeling over år. Antallet af indbrud har efter et meget lavt tal før den store udbygning af området gik i gang omkring årtusindskiftet ligget nogenlunde konstant på 6 8 indbrud om året med 2009 som en positiv undtagelse og 2011 som en negativ undtagelse Figur 2 Indbrud fordelt på år

3 Omkostning ved indbrud og anmeldelse til politi og forsikringsselskabskab De samlede omkostninger ved indbrud hos respondenterne var kr. I gennemsnit var der omkostninger i form af skader på sommerhuset for kr. pr. indbrud. Højeste omkostning var kr., 9 indbrud havde inden omkostninger ved skader. Ser vi i stedet på omkostninger i form af værdi af stjålne effekter var disse i gennemsnit på kr. pr. indbrud. Højeste værdi var kr., ved 8 indbrud blev der ikke stjålet noget af værdi. 83 % af indbruddene blev meldt til politiet og 76 % til forsikringsselskabet Figur 3 og Figur 4 viser antallet af indbrud og de samlede omkostninger ved indbruddene fordelt på måned. Der synes ikke at være et mønster i denne fordeling. Man kunne forestille sig at antal indbrud og omkostningerne ved indbruddene toppede i vinterperioden, men dette er ikke tilfældet Figur 3 Antal indbrud fordelt på måned Figur 4 Samlede omkostninger ved indbrud fordelt på måned

4 Hvordan kom tyvene ind? Tabel 3 viser hvordan tyvene kom ind ved de 82 indbrud. Det er nok ikke overraskende, at vinduerne er det svage led i husene. Vindue 69 % Dør 23 % Under byggeri 1 % Ej låst 3 % Udhus/carport/terrasse 4 % I alt 100 % Tabel 3 Tyvenes adgangsvej Tyvesikring 92 af respondenterne svarer, at de har en eller anden form for tyverisikring. Figur 5 viser hvordan respondenterne har tyverisikret deres hus den enkelte respondent kan godt har flere former for tyverisikring. Figur 5 Respondenternes tyverisikring Mange har mere end en type tyverisikring

5 Kategorien Andet dækker over: lys i vindue styret af ur Mærkning værdiløst indbo Døre og vinduer kan kun åbnes indefra med nøgle Lås på hoveddør betjenes med nøgle både ude og indefra, terrassedøren har kun indvendig dørgreb med indbygget Rukolås. lys i vindue styret af ur Interesse for fælles initiativer omkring tyverisikring Som anført i indledningen ønsker arbejdsgruppen at pejle medlemmernes interesse for at grundejerforeningen skal være fødselshjælper for forskellige former for indbrudssikring. Vi stillede derfor en række spørgsmål om interessen for en række mulige initiativer. Initiativerne og svarene herpå forestiller arbejdsgruppen kunne danne grundlag for drøftelser og beslutning om mulige initiativer på grundejerforeningens generalforsamling i påsken Fælles alarm Figur 6 til Figur 9 viser respondenternes interesse for forskellige former for fælles tyverialarm. Figur 6 Respondenternes interesse for igennem en fælles forhandling få tilbud fra et el-firma / alarm-firma på tyverisikring af vore sommerhuse: - med alarm til egen telefon

6 Figur 7 Respondenternes interesse for igennem en fælles forhandling få tilbud fra et el-firma / alarm-firma på tyverisikring af vore sommerhuse: - med selvstændigt tyverisikringslaug blandt grundejerforeningens medlemmer - der hyrer lokal til at "se efter" ved alarm Figur 8 Respondenternes interesse for igennem en fælles forhandling få tilbud fra et el-firma / alarm-firma på tyverisikring af vore sommerhuse: - med fælles kontrakt med vagtselskab Figur 9 Respondenternes interesse for igennem en fælles forhandling få tilbud fra et el-firma / alarm-firma på tyverisikring af vore sommerhuse: - med individuel kontrakt med vagtselskab

7 Kommentar vedr. fælles alarm Vi er ikke interesseret, da vi ikke har noget værdifuldt i sommerhuset. Et vagtselskab kan ikke stoppe tyveri, tyvene er væk inden vagtselskabet kommer frem til stedet. De kan så iværksætte en retablering af alarm mm. som en lokal ligeså kan. Vagtselskabet kan dog have en præventiv virkning, hvis de har en form for rundering i området. Vi har Falck-alarm - og video-overvågning ved alarm-udløsning - og lys udadtil styret af ur - samt låge ved indkørsel ved bortrejse ikke interesseret i alarm midt om natten og skulle køre flere hundrede kilometer for at konstatere falsk alarm Ved ikke om vi vil installere alarm, har kun snakket lidt om det. Det kan selvfølge betyde noget hvad prisen er. Hjælper ikke meget. Hvis tyvene vil ind kommer de ind. Så sørg for at gardiner er trukket fra og der ikke ligger dyre ting fremme. Vi tror det er de nye huse med nyt indbo der er eftertragtede Ingen behov for yderligere sikring, intet fristende at gå efter. Vi havde forsøg på indbrud, hvor det dog ikke lykkedes tyvene at komme in, men alt hvad der stod på terrassen (havemøbler, blomsterkummer mm.)blev stjålet. sæt videoovervågning ved indfaldsveje, så kan man se hvem der kommer, husk de er hurtig væk igen, hverken vagtselskab eller politi når knap at komme op af stolen før de igen er væk Det værste ved indbrud er ikke, at fjernsynet og andre let omsættelige effekter stjæles, men at sommerhuset måske står med åbne døre/vinduer, vandet løbende, varmen kørende osv. i en periode, indtil indbrud opdages. Fællestiltag en god ide Er godt tilfreds med mit anlæg Hylende tyverialarmer er generelt en dårlig ide. Vi har dårlige erfaringer fra et sommerhus på Odden, hvor naboens tyveri-alarm ofte går i gang uden grund. måske bedst hvis der kan findes en fra området, som fælles vagtselskab kan kontakte God ide at lave en fælles ordning også selvom der er % af husene der ikke vil være med. vagtselskab og egen telefon tror vi ikke forebygger det store. Der er mange muligheder- alt afhænger jo af prisen og kan man ikke få billeder af tyven er det lige gyldigt siger politiet. ikke nødvendigt på en tom grund Vi har ikke de store værdier i vores hus. ad nr 2: Den lokale mand kunne også rundere (rundt om husene) ca 1 gang om ugen for at se om vinduer eller døre var åbne eller slået i stykker. Han kunne ved alarm også gå ind i huset og ringe til mig så vi sammen kan se om noget er stjålet (han er så "mine øjne"); evt kunne han tage fotos med sin mobil og sende dem til mig elektronisk. Jeg er ikke interesseret i at bruge penge på en masse tyverisikring hvis der kommer en tyv, kommer han med eller uden alarm. Har ingen kommentarer, da vi ikke har oplevet noget ubehageligt og kender ikke, hvor stort problemerne med tyveri i området er. Vagt værn er i nogle tilfælde måske ok, men de kommer typisk langvejs fra, og da tyvene i de fleste tilfælde kun bruger få minutter i huset, så når vagtværnet ikke frem i tide. Jeg tror mere på sensor lys omkring huset, samt en kæde over indkørslen er en bedre løsning, og så er det en billig løsning. OBS, det er også vigtig at holde øje med mistænkelige biler, evt skrive bil nr op, det kunne være en hjælp til politiet ved evt indbrud. Der er intet af synderlig værdi i huset. Vi mener derfor at der ikke er behov for tyverisikring. Om vi vil være med eller ikke, det kommer an på prisen. Hvis vi får fast bopæl i sommerhuset vil vi være interesseret i tyverisikring for øjeblikket har vi intet der af synderlig værdi. Vi har valgt at bruge penge for at få et eksternt firma til at håndtere alarmen - mest af alt på grund af den afskrækkende effekt Problemet er størst ved helt nye huse, og dermed nyt inventar.

8 Bomanlæg ved Havvejen Figur 10 Bomanlæg ved Havvejen (der findes udvalget bekendt sommerhusområder der har bomanlæg ved indkørsel - kræver kode / fjernbetjening) Kommentar vedr. bomanlæg Jeg bor i nr. 2-hvor mange gange skal jeg ud og hjælpe folk ind? Der kan ikke komme uventede gæster på besøg Det er dyrt og kan være til besvær. Men jeg mener, det er den bedste løsning. Og besværet værd. Måske kunne man se på muligheden for een fælles indkørsel syd for området. (Ved vandværket). Vi ved ikke hvor stort problemet er i vores område med hensyn til tyverier. Måske var det en mulighed hvis problemet med tyverier er stort. Man kan nemt komme ind medmindre man indhegner hele området Men det skal gennemtænkes på grund af pris og trafikken. Der kan jo ikke være bom helt ud til vejen. Det er jo også ugæstfrit. God ide hvis bomanlægget bliver med fjernbetjening og en kode til gæster. Måske ---- meget afhængig af det praktiske element. Der er en række praktiske problemer med adgang for besøgende, håndværkere osv. Men det kunne måske være en løsning, hvis der kun er lukket for bom i vinterhalvåret, hvor der iøvrigt også er dobbelt så mange indbrud i sommerhuse som om sommeren. kun for vinterhalv året Effektiv og god ide Forekommer upraktisk/usmidigt - men lad os se nogle mulige løsninger:-) Vil give problemer nå huset udlejes? problem i forb. med udlejning? Kommer an på pris mv. Der er meget udlejning af husene, men så får de selvfølgelig også en fjernbetjening til bommen, men hvad med håndværkere osv.? Men det lader sig sikkert løse. Jeg synes det er en super ide. Meget dårlig og dyrt forslag. Er foreslået på generalforsamling og er forhåbentlig skudt ned en gang for alle. Synes jeg er en SUPER god mulighed. Koden kan ændres ved behov og den ny kode sendes med mail til grundejerne, brandvæsnet og politiet. En bom er en FOREBYGGENDE løsning. Hvilken effekt har det haft de andre steder hvor man har etableret bom? Det er et åbent og tilgængeligt område og ikke et fængsel. Det er alt dyrt, for besværlig ved udlejning. Mange sommerhuse bliver udlejet hvad med dem Hvad betyder fjernbetjening? Kan man åbne for gæster fra sommerhuset? Umiddelbart er vi mest negative over for en sådan løsning. Man kunne undersøge andres erfaring. giver gener ved gæstebesøg (ærlige gæster) Det kunne være en rigtig god ide. Det vil helt klart kunne mindske risikoen for indbrud. Med mange feriegæster(lejere) tror jeg ikke det vil fungere.

9 Nabohjælp Figur 11 Opdele grundejerforeningen i delområder, og for hver at disse lade grundejerforeningen være fødselshjælper til at etablere lokale Nabohjælp med telefonkæder osv: Kommentar vedr. Nabohjælp praktiseres i dag mellem 2 naboer/genboer. Har et fint samarbejde med genbo i nr. 2 (Blåbærstien) De fleste har vel mere eller mindre lavet aftaler med naboerne om tilsyn. Naboerne må selv finde sammen om nabohjælp. Her har vi allerede en aftale med naboerne Det bør vi kunne klare uden grundejerforeningens medvirken Tror ikke det vil fungere. Selv om vi har været her rigtig meget har vi aldrig observeret noget mistænkeligt, vel fordi det foregår om natten. Har selv aftalt nabohjælp på vores stikvej, hvilket vil sige at vi har udvekslet telefonnumre indbyrdes og runderer om naboernes huse når de er tomme, for at se 0m alt er i orden. Blåbærstien har en naboaftale nedskrevet med telefonnumre og mailadresser. Vi har selv på Blåbærstien 88 tillige suppleret denne naboaftale med tilsvarende aftaler med andre grundejere i området, bl.a. fordi vi bor på Sjælland 379 km. fra sommerhuset og derfor ikke lige kan smutte forbi. Grundejerforeningen kunne foranledige uddelt mærkater om Nabohjælp til opsætning på sommerhusene. Vi har selv etableret kontakt til vores naboer, kunne være rart med en navne og adresse liste for naboer fra delområde. Nabohjælp bør opdeles stikvej opdelt Altid godt med et vågent øje på de andre huse generelt ved traveture m.v. i området. God idé med en kontakt-/telefonliste for samtlige i grundejerforeningen - eller kontaktinfo til nogen, der ligger inde med sådanne lister. God ide at udbygge til flere naboer Er delvist etableret. Vi er i gang med nabohjælp 43-53, men problemet er at ingen af os er i området i perioder. Desuden er det lidt træls at skulle rende rundt i et større område og tjekke folks huse, når man er i sommerhuset for slappe af:) Jeg vil meget gerne påtage mig opgaven at tjekke huse i nærheden af eget sommerhus, vil også godt være den man til alle tider kan komme i kontakt med om nødvendigt Jeg tvivler på effekten. Især i de perioder hvor få af husene er beboet, men hvor indbruddene oftest sker. Og naboerne skal ikke være bange for at kontrollere vores huse selvom vi ikke selv er der. vi bor selv på Tenerife og vore gode sommerhusnaboer ser efter huset måske en gang om måneden. Det meste af året er der frit spil for tyve. Det er altid en god ide. At holde lidt øje med hinandens huse kan være en god ide, dog med respekt for prv. færen.

10 Andre forslag? Video overvågning af Havvejen. Ved evt. indbrud kan video / billede log gennemses og evt se uønskede personer eller biler og deres reg. nr. Som vi har etableret os nu i eget hus - og samarbejde med genbo i nr. 2 (Blåbærstien) føler vi os ganske fint dækket ind video overvågning Vi udlejer vores hus, og det er stort set udlejet hele året. Hidtil har der ikke haft problemer Vi har aldrig haft problemer men jeg syntes det er en god ide. Jeg kan oplyse, at et af de første spørgsmål der bliver stillet af "nye kommende" grundejere er om de mange indbrud og hvad man gør for at forhindre dette. Med venlig hilsen Ole Rasmussen - Nybolig Fjerritslev 1) Opsætte et vejskilt med nabohjælp på de 3 stamveje ved Havvejen. Koster ca kr. pr. stk hos Delusio eller Seri Q Sign (selvfølgelig under forudsætning af, at nabohjælp har en vis udbredelses i sommerhusområdet). 2) Opfordre grundejere, der har haft/observeret indbrud til at kontakte grundejerforeningens bestyrelse, der udsender mail herom til samtlige øvrige grundejere. Så kan man iværksætte fornødne tjek af eget hus (og øvrige huse omfattet af aftalt nabohjælp). 3) Generelt opfordre grundejerne til at være opmærksomme på uregelmæssigheder, som kan ses på gåture i området, herunder i givet fald at gå ind på ejendomme, hvor der måtte være noget mistænkeligt (tilsyneladende tomme huse med åbne vinduer/døre). 4) Bestyrelsen tilkendegiver at ville stå for at formidle kontakt til grundejer, hvis vedkommende hus har været udsat for indbrud eller lignende. 5) Lav et link på hjemmesiden til Det Kriminalpræventive Råds gode anbefalinger til, hvordan tyven holdes ude. Få evt. en repræsentant herfra eller fra politiet til at komme til generalforsamlingen med et indlæg, materiale osv. Ved evt tilkald af vagtfirma, bør området runderes Telefonkæde det er løsningen, er også en sådan, man benytter sig af i div. Skoler. Desværre ikke pt. Lad være med at rulle for over alt, og lad være med at have dyre ting i sommerhuset, som er attraktiv for tyve, vi har for eksempel en svag sparepære i huset, som lyser døgnet rundt. Være opmærksom på biltyper (varevogne, kassevogne) notere nummerplader ned, evt. hvilket land (østeuropæiske).

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere