Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik"

Transkript

1 Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25

2 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter i vores hverdag e punkt 1 i vejledning Præsentation af undervisningsforløbet og målene for undervisningsforløbet, samt inddeling af klassen i grupper e punkt 2 i vejledning Grupperne introduceres for bilag 1 e punkt 3 i vejledning e bilag 1 Læreren sørger for, at grupperne gemmer deres materialer til næste lektion Grupperne gennemfører kurset på bilag 1 Forberedelse til første lektion Kopier elevmaterialet/kompendiet til alle elever Læs vejledningerne til lektionen e bilag 1 igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Inddel klassen i grupper, der skal være gældende for hele dette undervisningsforløb. Læreren skal medbringe: tangmagneter - 2 stk. pr. gruppe Mange papirclips Kamera til at tage billeder af elevernes arbejde, som senere skal lægges ind på hjemmesiden. ide 2 af 25

3 Anden lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet Der laves en fælles opstart e punkt 4 vejledning Læreren samler op på elevernes arbejde med bilag 1 e punkt 5 i vejledning Hjemmesiden vises til eleverne. Vis vejledning om hjemmesiden e punkt 6 i vejledning e bilag 2 Der laves en fælles opsamling på gruppernes arbejde på hjemmesiden e punkt 8 i vejledning Grupperne bliver præsenteret for den åbne opgave e punkt 9 i vejledning e bilag 3 Læreren sørger for, at grupperne gemmer deres materialer til næste lektion Grupperne skriver på hjemmesiden med baggrund i deres arbejde med bilag 1 e punkt 7 i vejledning Grupperne begynder at planlægge deres arbejde med den åbne opgave e bilag 3 ide 3 af 25

4 Forberedelse til anden lektion Læg billeder af elevernes arbejde med bilag 1 i en mappe på skolen computere, så eleverne kan hente billeder og sætte dem ind på hjemmesiden Læs vejledningerne til lektionen Reserver computere til eleverne Reserver smartboard eller projektor til at vise hjemmesiden for eleverne e bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring (se bilag 3 side 2): Kamera tangmagneter - 3 stk. pr. gruppe Batterier akse Papirclips Hammere Tegnestifter Metaldåse and Tape Legetøjsbiler af metal eleverne kan evt. selv medbringe disse pande pr. gruppe ide 4 af 25

5 Lektionen kan gentages - se vejledning Tredje lektion Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet Fælles opstart, hvor læreren fortæller om dagsordnen for lektionen e punkt 10 i vejledning Der laves en fælles afslutning, hvor grupperne forberedes til sidste lektion e punkt 11 i vejledning Grupperne arbejder med den åbne opgave ud fra bilag 3 Grupperne skriver på hjemmesiden e bilag 2 Forberedelse til tredje lektion Reserver computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læs vejledningerne til lektionen e bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring samme materialer som til forrige lektion ide 5 af 25

6 Fjerde lektion Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet Fælles opstart e punkt 12 i vejledning Læreren forbereder en lille konkurrence e punkt 13 i vejledning Læreren godkender gruppernes arbejde på hjemmesiden og offentliggør siderne e punkt 15 i vejledning om afslutning ser eleverne andre klassers løsning af samme opgave på hjemmesiden Grupperne færdiggør deres arbejde med bilag 3 Grupperne afslutter arbejdet med logbogen, begrebslisten og præsentationssiden Grupperne forbereder deres oplæg Grupperne indleder med et lille oplæg om deres opfindelse, og derefter afprøver de deres opfindelse e punkt 14 i vejledning Forberedelse til fjerde lektion Hav projektor eller smartboard til at vise elevernes præsentationssider Reserver computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læs vejledningerne til lektionen Medbring samme materialer som til forrige lektion og derudover et stopur til konkurrencen ide 6 af 25

7 Vejledning til forløbet Magneter Vejledning til første lektion Før forløbet startes af læreren, er det hensigtsmæssigt, at læreren har læst lærervejledningen igennem og har set vejledningsvideoen igennem på hjemmesiden. Undervisningsforløbet skal give eleverne den første introduktion til magneter. Eleverne skal igennem et kursus, hvori der indgår en del forsøg, som er beskrevet i materialet. Det kræves, at læreren medbringer stangmagneter og papirclips. år eleverne har gennemført kurset, skal de på egen hånd anvende deres viden til at løse en åben opgave. Forløbet afsluttes med, at eleverne gruppevis fremlægger deres resultater. Læreren/eleverne skal igennem forløbet tage billeder af deres arbejde, så de senere kan lægge billeder ind på hjemmesiden. De bilag, som skal bruges i forløbet, findes i elevkompendiet og sidst i dette kompendium. Punkt 1 om indledning tager læreren en magnet frem og sætter den fast på noget metal. Herefter spørger han eleverne om: Hvad er det, jeg har sat fast her? Hvorfor sidder den fast? Hvor kender I magneter fra? Og hvor har I set dem henne? Hvor i vores hverdag bruger vi magneter? e bilag 1 side 1 Hvordan kan magneter se ud? Eleverne skal komme med deres bud på spørgsmålene, men læreren skal ikke selv komme med sit svar, da spørgsmålene gerne må blive hængende uden svar, da svarene kommer igennem det arbejde, som eleverne skal i gang med. Punkt 2 Gennem samtalen er eleverne nu sporet ind på emnet, og for at bevare overblikket og motivationen hos eleverne skal de have en præsentation af hele emnet. De 3 hovedbudskaber i præsentationen skal være: Første budskab Målene for undervisningsforløbet skal præsenteres i store træk. De skal ikke læses op, men forklares med lærerens egne ord. Målene med forløbet er taget fra trinmålene for natur/teknik efter 4. klassetrin: Formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser Gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter ammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller, digitale billeder og lydoptagelser Formidle - mundtligt og skriftligt - data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier. ide 7 af 25

8 Andet budskab Den overordnede opbygning af forløbet, hvor eleverne skal: 1) Gennemføre et kursus om magneter 2) Løse en åben opgave om magneter 3) krive om deres arbejde i logbogen på hjemmesiden, som hører til forløbet 4) Fremlægge deres arbejde 5) e andre skolers arbejde med den samme opgave på hjemmesiden. Tredje budskab Klassen skal også inddeles i grupper. Det er vigtigt, at antallet af grupper i klassen passer med antallet af grupper, som læreren opretter på hjemmesiden. Disse grupper skal gælde for resten af dette forløb, og eleverne skal vide, hvilken gruppe de tilhører, når de skal skrive logbog på hjemmesiden. år eleverne skal arbejde på hjemmesiden, har de brug for billeder af deres arbejde, og derfor skal læreren eller eleverne tage billeder af deres arbejde igennem hele forløbet. Punkt 3 Grupperne får udleveret stangmagneter - mindst 2 pr. gruppe og papirclips. Herefter er grupperne klar til at gennemføre kurset, som er på bilag 1. Bilag 1 indeholder en del forsøg, som eleverne skal lave. Det er vigtigt, at eleverne giver sig god tid til opgaverne, så de får lavet forsøgene grundigt. På side 6 bilag 1 skal eleverne lave en opsamling på deres arbejde. Eleverne skal svare på spørgsmålene ved at vælge en af de tre svarmuligheder. Hver svarmulighed har et bogstav, og dette bogstav føres ned i sætningen, som er nederst på siden se pilen på billedet til venstre herfor. Har eleverne svært ved at svare på spørgsmålene, skal de se bilag 1 godt igennem, så vil de kunne finde svarene der. Løsningen på sætningen er: I er blevet KLOGERE på magneter. ide 8 af 25

9 Vejledning til anden lektion Punkt 4 Lektionen startes med at tale med eleverne om, hvad de lavede i sidste lektion. Dernæst præsenteres eleverne for dagsordenen for lektionen: 1. Opsamling på elevernes arbejde med bilag 1 2. Hjemmesiden præsenteres for eleverne 3. Grupperne skriver på hjemmesiden om deres arbejde med baggrund i bilag 1 4. Den åbne opgave præsenteres for grupperne 5. Grupperne planlægger arbejdet med den åbne opgave. Punkt 5 Opsamlingen på elevernes arbejde med bilag 1 kan deles i Den første del af opsamlingen tager udgangspunkt i side 2 på bilag 1. Her tales der med eleverne om, hvilke materialer som er magnetiske, og hvilke der ikke er. pørgsmål, som kan anvendes til eleverne, kunne være: a. Hvilke materialer har I valgt at undersøge? b. Hvilke materialer er magnetiske? c. Hvilke materialer er ikke magnetiske? d. De materialer, som er magnetiske, har de nogle fællestræk? e. Hvad har I lært ved at lave denne opgave? Gerne en større viden om, hvilke materialer som er magnetiske! ide 9 af 25

10 2. Den anden del af opsamlingen kan følge spørgsmålene på side 6 på bilag 1. a. pørgsmål 1 En stangmagnet har to ender: en nordpol, som er rød og en sydpol, som er hvid (farverne kan variere, så det er ikke sikkert, at det altid vil være sådan, at nord er rød og syd er hvid). Farverne tydeliggør, at en stangmagnet har to ender med forskellige egenskaber, mere om det i spørgsmål 3. b. pørgsmål 2 En stangmagnet er stærkest i enderne. Eleverne har lavet forsøg nummer 1, der viser, at der er flest papirclips, der hænger fast i enderne på stangmagneten. c. pørgsmål 3 år to ens ender på stangmagneten skubbes sammen, vil de frastøde hinanden. Det er en regel, som eleverne har gjort sig erfaringer med i forsøg nummer 3 og 4. d. pørgsmål 4 år to forskellige ender, en sydpol og en nordpol på en stangmagnet, skubbes sammen, vil enderne tiltrække hinanden. Denne regel har eleverne gjort sig erfaringer med i forsøg 2. e. pørgsmål 5 ættes to stangmagneter sammen, så begge nordpoler vender i samme retning, så bliver magneten lidt stærkere, end hvis eleverne kun havde en enkelt magnet. Denne regel har eleverne gjort sig erfaringer med på side 5 opstilling 3 og 4. f. pørgsmål 6 ættes to stangmagneter sammen, så en nordpol og en sydpol lægges sammen, vil magneten blive stærkere, end hvis eleverne kun havde en enkelt magnet. Denne regel har eleverne gjort sig erfaringer med på side 5 opstilling 5. g. pørgsmål 7 Ved at bruge to stangmagneter og vende en nordpol og en sydpol nedad og samtidig holde magneterne i en lille afstand på ca. 3 cm vil eleverne opnå den stærkeste tiltrækning af papirclips. Denne opstilling efterligner en magnet formet som en hestesko. En hesteskomagnet vil kunne løfte mere end en almindelig stangmagnet. Eleverne har gjort sig erfaringer med denne opstilling på side 5 opstilling 6.! Opstillingen viser en hesteskomagnet ide 10 af 25

11 Punkt 6 ideløbende med at grupperne arbejder med forløbet, skal grupperne ind på hjemmesiden hvor de skal skrive på 3 forskellige sider: 1. krive i en online logbog 2. Beskrive nøglebegreber 3. Lave en præsentationsside. For at grupperne kan komme ind på hjemmesiden, kræves det, at læreren logger ind med sit UIlogin. På hjemmesiden kan læreren hente og printe gruppernes login, der hænges op i klassen, så alle elever kan se klassens login. Hver gruppe skal skrive i deres egen logbog, begrebsside og præsentationsside. På hjemmesiden vil grupperne kunne finde en video, som fortæller og viser, hvordan de bruger hjemmesiden. år grupperne arbejder på hjemmesiden, er det vigtigt, at de ved, hvilken gruppe de tilhører. Det er vigtigt, at grupperne instrueres grundigt i de tre sider, de skal skrive på. I det følgende kan læreren læse om de tre sider, og grupperne kan bruge bilag Logbogen I logbogen skal grupperne skrive om, med hvad og hvordan de har arbejdet i forløbet, herunder deres arbejde med bilagene, opgaverne og samtalerne i klassen. Det skal fremgå af logbogen, hvordan grupperne har arbejdet i klassen, og hvilke løsninger de har valgt til de forskellige opgaver. 2. Begrebssiden På hjemmesiden skal grupperne også beskrive nogle nøglebegreber. år grupperne beskriver begreberne, skal de prøve at forklare begreberne så godt som muligt med deres egne ord og billeder. Begreberne, som skal beskrives, er: o Hvilke materialer er magnetiske? o Hvad hedder enderne på en magnet? o Hvor er en stangmagnet stærkest? o Hvilken opstilling kan løfte flest clips? 3. Præsentationssiden På denne side skal grupperne præsentere deres arbejde for andre. Grupperne har mulighed for at lægge 6 billeder ind. Billeder og tekst, som grupperne lægger ind på præsentationssiden, vil blive offentliggjort for andre klasser og skoler, der har adgang til hjemmesiden. Offentliggørelsen sker først, når læreren godkender gruppernes arbejde. Dette gøres på præsentationssiden. For at undgå, at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt, at læreren læser gruppernes resultatsider igennem, inden siderne offentliggøres. I anden, tredje og fjerde lektion vil det være en god idé, at grupperne har adgang til online computere, så de kan skrive i deres logbøger, når de ikke er i gang med opgaverne. På hjemmesiden kan læreren hente en lille film, som demonstrerer hjemmesidens funktioner, og hvordan grupperne skriver i logbogen. Denne film kan med fordel vises for grupperne. Filmen kan hentes på hjemmesiden under vejledninger. ide 11 af 25

12 Punkt 7 Grupperne skal beskrive deres arbejde med baggrund i bilag 1. På den måde øver eleverne sig i at bruge hjemmesiden se bilag 2. Derudover øver eleverne sig i at reflektere over, hvad de har lavet, og hvad de har lært. Punkt 8 Læreren samler op på elevernes arbejde på hjemmesiden. Læreren fortæller eleverne, at det, de laver på præsentationssiden, bliver offentliggjort, så andre elever rundt om i Danmark kan se, hvad de har lavet. Formålet med at skrive på hjemmesiden er, at eleverne skal øve sig i at reflektere over det, de laver, og hvad de lærer ved de øvelser, de laver. Hjemmesiden skal også være med at til at skabe en rød tråd i elevernes arbejde. Punkt 9 Eleverne skal i gang med at løse den åbne opgave, som er på bilag 3. Eleverne skal bruge deres erfaringer fra bilag 1, når de skal løse opgaven. Det er vigtigt at fremhæve, at eleverne skal LØFTE materialerne ud af firkanten, dvs. at de ikke må klemme på eller gribe fat i materialerne med magneterne og på den måde løfte dem ud. Materialerne skal HÆGE i magneterne, når de løftes ud af firkanten. Eleverne må gerne lave en opfindelse, hvorpå de fastgør de to magneter, så eleverne kan række ind over firkanten. år eleverne skal løfte de tunge materialer ud af firkanten, skal de bruge deres erfaringer fra side 5 på bilag 1. Eleverne skal sideløbende med deres arbejde med den åbne opgave skrive på hjemmesiden i logbogen og udfylde præsentationssiden. ide 12 af 25

13 Vejledning til tredje lektion Hvis grupperne har brug for mere tid til at skrive på hjemmesiden eller bygge/løse den åbne opgave, kan denne lektion gentages, indtil grupperne er klar til fjerde lektion Punkt 10 I den fælles opstart fortæller læreren om lektionens dagsorden: 1. Grupperne mødes og finder deres materialer frem 2. Grupperne løser den åbne opgave 3. Grupperne skal sideløbende skrive på hjemmesiden 4. Grupperne skal begynde at forberede et lille oplæg om deres arbejde til næste lektion(se bilag 2). Punkt 11 Læreren samler op på lektionen ved at sørge for, at grupperne har styr på deres materialer til næste lektion. Derudover præsenteres næste lektions dagsorden: æste lektion Løsning af den åbne opgave krive færdig på hjemmesiden Forberede og lave en lille fremlæggelse se bilag 2 En lille konkurrence ide 13 af 25

14 Vejledning til fjerde lektion Punkt 12 Der laves en fælles opstart for at vise lektionens dagsorden: Løsning af den åbne opgave krive logbog, begreber samt udfylde præsentationssiden på hjemmesiden Forberede og lave en lille fremlæggelse se bilag 2 En lille konkurrence. Punkt 13 om afslutning på gruppernes arbejde skal de gennemføre en lille konkurrence. Læreren forbereder et område i klassen med de materialer, som er på side 2 på bilag 3. Læreren gør klar med et stopur og laver et skema på tavlen, så grupperne kan se deres resultat i forhold til andre grupper. Gruppe nummer amlet antal points Konkurrencen går ud på, at grupperne skal løfte så mange materialer ud af firkanten som muligt inden for tidsgrænsen på 4 minutter. år tiden er gået, tælles points ene sammen efter nedenstående tabel, og resultatet skrives på tavlen. Genstand Point Papirclips 1 Tegnestifter 2 akse 5 Dåse med fyld 15 Hammer 20 ide 14 af 25

15 Punkt 14 Grupper gør sig klar, og på skift kommer grupperne op til det område i klassen, som læreren har klargjort, mens resten af klassen sidder og kigger på. Grupperne indleder med et lille oplæg om deres opfindelse (se bilag 2). Grupperne kan evt. bruge deres præsentationsside i forbindelse med deres fremlæggelse. år grupperne har holdt et lille oplæg, skal de gennemføre konkurrencen, mens læreren tager tid. Den gruppe, som kan løfte flest ting ud inden for tidsgrænsen, vinder. Læreren skriver resultaterne op på tavlen. Til sidst kåres en vinder. Punkt 15 Læreren offentliggør gruppernes arbejde på hjemmesiden og herefter vil billeder og tekst, som grupperne har lagt ind på præsentationssiden, blive offentliggjort for andre klasser og skoler med adgang til hjemmesiden. år gruppernes arbejde er godkendt, kan grupperne se andre klassers løsninger på samme opgave. For at undgå, at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt, at læreren læser gruppernes præsentationssider igennem, inden arbejdet godkendes, og siderne dermed offentliggøres. ide 15 af 25

16 Bilag 1 Kursus i magneter, side 1 af 6 Illustration De magneter, I skal bruge i dette forløb, hedder stangmagneter, og for at kunne kende forskel på enderne har enderne ofte to forskellige farver: 1. Den hvide ende hedder: = ydpolen 2. Den røde ende hedder: = ordpolen Til forsøgene på de næste sider skal bruges: tangmagneter Mange papirclips Eksempler på magneter i vores hverdag Kompas Køkkenskabe Hårdtørrere elmotorer Kraner på lossepladser Ophæng på køleskabe Computere ide 16 af 25

17 Bilag 1 Kursus i magneter, side 2 af 6 Kan magneten sidde fast på materialerne? Find selv på flere materialer! Materialet er magnetisk Materialet er IKKE magnetisk Materialer æt X æt X Jern Træ Papir Plastik ide 17 af 25

18 Bilag 1 Kursus i magneter, side 3 af 6 Forsøg 1 1. Tag en magnet og læg den oven på clips, som ligger på et bord. 2. Kør lidt rundt med magneten oven på clipsene. 3. Løft magneten op og tegn på magneten herunder, hvordan clipsene hænger på magneten. Tegn på denne magnet, hvordan clipsene hænger 1. Beskriv herunder, hvor på magneten der hænger flest clips? 2. Hvor er magneten stærkest? I enderne eller på midten? ide 18 af 25

19 Bilag 1 Kursus i magneter, side 4 af 6 Forsøg 2 Hvad sker der, når de to magneter nærmer sig hinanden? kriv dit svar her: Forsøg 3 kriv dit svar her: Hvad sker der, når de to magneter nærmer sig hinanden? Forsøg 4 Hvad sker der, når de to magneter nærmer sig hinanden? kriv dit svar her: ide 19 af 25

20 Bilag 1 Kursus i magneter, side 5 af 6 Hvilken opstilling kan løfte flest clips? Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder Opstilling 4 Opstilling 5 Opstilling 6 3 cm Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder Lav forsøget 3 gange og skriv antallet af clips herunder ide 20 af 25

21 Bilag 1 Kursus i magneter, side 6 af 6 Find koden Bogstavet fra det rigtige svar skrives nederst på siden pørgsmål nr. Opstilling pørgsmål var muligheder 1 Hvad hedder den røde ende på magneten? ordpolen ydpolen Vestpolen K H I 2 Hvor er en magnet stærkest? Midt på Enderne iderne B L A 3 Hvad sker der, når to røde ender skubbes sammen? Frastøder hinanden Ingen ting Tiltrækker hinanden O R Æ 4 Hvad sker der, når en rød og hvid ende skubbes sammen? Frastøder hinanden Ingen ting Tiltrækker hinanden E C G 5 Kan opstillingen til venstre løfte mere eller mindre end en enkelt magnet? Mere Det samme Mindre E T O 6 Kan opstillingen til venstre løfte mere eller mindre end en enkelt magnet? Mere Det samme Mindre P O R 7 3 cm Kan opstillingen til venstre løfte mere eller mindre end opstillingen i spørgsmål 6? Mere Det samme Mindre E D M I er blevet på magneter ide 21 af 25

22 Bilag 2 hjemmesiden I skal skrive på hjemmesiden her skal I skrive på 3 forskellige sider. e videovejledning på hjemmesiden. 1. Logbogen 2. Begrebssiden 3. Præsentationssiden I må også gerne sætte billeder ind i logbogen. 1. ide Logbogen I skal skrive om jeres arbejde brug punkterne som hjælp. Beskriv jeres arbejde med bilag 1 Hvad har du lært ved at arbejde med bilag 1? Hvordan har I arbejdet med at løse den åbne opgave? Beskriv, hvordan I øver jer! 2. ide Begrebssiden I skal svare på spørgsmålene, som er på siden Begreber på hjemmesiden o Hvilke materialer er magnetiske? o Hvad hedder enderne på en magnet? o Hvor er en stangmagnet stærkest? o Hvilken opstilling kan løfte flest clips? 3. ide Præsentationssiden I skal præsentere jeres arbejde på hjemmesiden, så andre kan se, hvad I har lavet. Find de 6 bedste billeder. Beskriv billederne med tekst. I kan også præsentere jeres arbejde ved at lave en beskrivelse af jeres løsning af den åbne opgave. Det, I laver, bliver offentliggjort på hjemmesiden, så andre klasser kan se det, I har lavet så lav det godt! ide 22 af 25

23 Bilag 3 Den åbne opgave, side 1 af 3 Beskrivelse I skal opfinde noget, som kan løfte disse ting ud af firkanten! and og papirclips blandet sammen i spanden 1 meter 1 meter I skal løfte så mange af disse ting, som I kan, ud af firkanten på 4 minutter. I må ikke skubbe tingene ud, men de skal løftes ud af firkanten. I får points efter, hvilke ting I kan løfte ud. Genstand Points Papirclips 1 Tegnestifter 2 akse 5 Legetøjsbiler 5 Batteri 10 Dåse med fyld 15 Hammer 20 ide 23 af 25

24 Bilag 3 Den åbne opgave, side 2 af 3 Krav Jeres arme, ben, hoved og krop må ikke række ind over firkanten I må kun bruge to stangmagneter Det er kun magneterne, der må røre ved de ting, I løfter ud af området Tingene, I løfter ud, skal hænge i stangmagneterne. I skal opfinde noget, som kan holde jeres magneter Kom godt i gang: e bilag 1 godt igennem måske I kan finde inspiration til noget! Prøv at bygge jeres eget område, som I kan øve på. Tegn skitser af jeres forskellige idéer til konstruktioner, der kunne løse opgaven. Diskutér i gruppen fordele og ulemper ved de forskellige idéer. Vælg til slut, hvilke af idéerne, I vil arbejde videre med. Gem skitserne, I kan få brug for dem! Overvej, hvordan I vil bygge jeres løsning hvilke materialer I vil bruge, og hvor I får dem fra, hvordan samlinger laves osv. Først nu er I klar til at bygge, afprøve og øve! Fremlæggelse I skal forberede en lille fremlæggelse af jeres arbejde. I skal komme ind på følgende: 1. På hvilken måde har I brugt det, I lærte på bilag 1? 2. Hvilke problemer havde I, da I arbejdede med den åbne opgave? Og hvordan løste I de problemer? 3. I kan også vise jeres præsentationsside for resten af klassen. ide 24 af 25

25 Bilag 3 Den åbne opgave, side 3 af 3 Materialer I skal bruge 3 batterier 2 sakse(magnetiske) 20 papirclips 2 hammere(magnetiske) 10 tegnestifter(magnetiske) Metaldåse halvfyldt med sand og en stangmagnet gjort fast på toppen med tape 6 legetøjsbiler(magnetiske) 3 kopper tørt sand 1 spand Materialerne, som er vist herover i skemaet, fordeles inden for firkanten, som bliver afmålt på gulvet i lokalet. and, tegnestifter og papirclips blandes i spanden, som også stilles i firkanten på gulvet. 1 meter Opgaven er nu at løfte så mange materialer ud af firkanten som muligt på 4 minutter! 1 meter ide 25 af 25

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival. Indledning...2 Model for undervisningsforløbet...2 Begrundelse for valg af model:...2 De tre læringsrum...3 Undervisningsrummet...3 Træningsrummet...3 Studierummet...3 Undervisningsforløbenes forskellige

Læs mere

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom!

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! Edderkopper Hej med dig! Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! I dette emne skal du blandt andet prøve:

Læs mere

Lærervejledning til introopgaverne. Vælg enkelte eller alle opgaver. Bliv klar til Naturfagsmaraton. Opgaverne ligger på hjemmesiden

Lærervejledning til introopgaverne. Vælg enkelte eller alle opgaver. Bliv klar til Naturfagsmaraton. Opgaverne ligger på hjemmesiden Lærervejledning til introopgaverne Bliv klar til Naturfagsmaraton Med introopgaverne kan eleverne lære om Naturvidenskabelig arbejdsmetode og arbejde med åbne opgaver. Dvs. opgaver, hvor der er mange forskellige

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Forsøg med magneter (permanente magneter)

Forsøg med magneter (permanente magneter) Forsøg med magneter (permanente magneter) Hvis der ikke er plads nok til notater her på papiret, så lav tegninger, forklaringer og noter resultater i dit hæfte. 1. Læg en magnet på et stykke flamingoplade

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 27 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om broer Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Forsøgsoversigt Magnetisme Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Hvordan gøres en savklinge magnetisk? 5.5 + 5.5.note Hvordan bestemmes og testes polerne på savklingen? 5.5 + 5.5.note Hvordan fjernes

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

OPGAVE: STOPURET BESKRIVELSE KOM GODT I GANG KRAV DER ER INGEN KRAV TIL

OPGAVE: STOPURET BESKRIVELSE KOM GODT I GANG KRAV DER ER INGEN KRAV TIL OPGAVE: STOPURET Jeres opgave er at udvikle opfindelser, der kan måle tiden. Jeres opfindelser skal kunne løse to opgaver: - De skal kunne måle op til 60 min, og tiden skal kunne aflæses på opfindelsen.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Brain Break event - event for 6. klasse

Brain Break event - event for 6. klasse Brain Break event - event for 6. klasse Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

BRAIN BREAKS 6. KLASSE

BRAIN BREAKS 6. KLASSE BRAIN BREAKS 6. KLASSE Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre og tager tidsmæssigt

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE

PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE MODUL 2-4: UNDERSØGELSE AF STYRKE - DESIGN PAPIRS BRUDSTYRKE: DESIGN DIN UNDERSØGELSE I klassen har I talt om, hvad det betyder, at papir er stærkt. I har også talt om, hvordan man kan sammenligne forskelligt

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Naturens byggeklodser

Naturens byggeklodser Naturens byggeklodser - Undersøgelse af materialers egenskaber Børnenes Universitet på DTU 2014 Workshopansvarlige: Christian Damsgaard og Louise Haaning Materialers egenskaber Materialers atomare opbygning

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger!

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger! Elevguide Hvad er ideen? Jeres klasse deltager i Naturfagsmaraton(NFM), som er et natur/teknik-undervisningsforløb. Det afsluttes med, at alle klasser, der deltager i Naturfagsmaraton, mødes til en konkurrence

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter.

Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter. 1 Magnetiske poler Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter. 1. Angiv fem genstande, som en magnet tiltrækker. En hvilken som helst

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2012 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 8-10 ugers varighed.

Læs mere

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse.

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Introduktion til undervisningsforløbet Forløbet behandler forskellige plangeometriske problemstillinger ud fra dagligdagsbegreberne ens og forskellig. Alle

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere