L Æ KSIKRING. i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Æ KSIKRING. i boligen"

Transkript

1 L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning af væskefølere

2 DanTaet DanTaet læksikring er et enkelt og pålideligt system, der lukker for vandet ved lækage eller vandspild. Derfor anbefales DanTaet af relevante institutioner, ligesom førende forsikringsselskaber giver op til 50% rabat på rørskadeforsikring ved anvendelse af DanTaet læksikring. Med en bred palette af sikringsanlæg til alle arter rørinstallationer i bolig, erhverv og industri tilbyder DanTaet et totalkoncept til beskyttelse af bygninger, inventar og personer imod såvel indtrængende som udstrømmende vand. 2.

3 Boligen Til den private bolig findes 2 hovedtyper af læksikring: Brugsvand: Type BB/BX Fjernvarme: Type FB/FX OptiTight Herudover findes kombinationsanlæg, se skema side 11. Anskaffelse DanTaet læksikring købes gennem Deres VVS-installatør. Det er en betingelse for at opnå forsikringsrabat at systemet installeres og idriftsættes af en autoriseret VVS-installatør. Forsikring Følgende forsikringsselskaber går aktivt ind for vandskadeforebyggelse med DanTaet læksikringssystemer med op til 50% rabat på forsikringspræmien: ALKA forsikring Alm. Brand Aros forsikring Bauta forsikring Concordia Forsikring Danske Forsikring FDM Forsikring Forsikringsselskabet Himmerland Gartnernes Forsikring GF-Forsikring Gjensidige Forsikring if... Lærerstandens Brandforsikring Nykredit Forsikring NEM Forsikring Popermo Runa Forsikring Sønderjysk Forsikring Topdanmark Trekroner Tryg Vejle Brand Vestjylland Forsikring GS 3.

4 Vandspild koster! Vandpriserne stiger i takt med at grundvandet forurenes og vandressourcerne mindskes. På nuværende tidspunkt kan en dryppende hane koste op til kr./år i vand- og afledningsafgift. Utætte vandhaner: Hurtigt dryp Løber konstant 96 l pr. dag 384 l pr..dag l pr. år l pr. år Kr ,- pr. år Kr ,- pr. år Løbende cisterne: Langsom sivning Løber så det kan Urolig vanduden uro i vandspejl ses i vandspejl overflade 274 l pr. dag 548 l pr. dag l pr..dag l pr. år l pr. år l pr. år Kr ,- pr. år Kr ,- pr. år Kr ,- pr. år Priserne er fastsat ud fra et landsgennemsnit på 50,- kr. pr. m 3 vand. SBI-anvisningerne 160 og 165 udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut omtaler automatiske sikringsanlæg. 4.

5 Øvrige DanTaet produkter DanTaet tilbyder et udførligt program af systemer til erhverv og industri, ligesom DanTaet leverer specialanlæg efter opgave. DanTaet kan bl.a. overvåge og sikre: - Brugsvandsinstallationer - Fjernvarmeinstallationer - Varmtvandsinstalltioner imod bakterievækst (legionella) - Luftbefugtningsanlæg - Kølevandsinstallationer - Plaststøbemaskiner - Væskefølsomme rum (punktsikring af EDB udstyr o.l.) - Landbrugsinstallationer (svine-/heste-/kostalde, hønserier) - Kundespecifikke anlæg Uddrag af referenceliste: F.L. Schmidt DSB Fields Maersk Medical Novo Nordisk Lundbeck Flyvestation Aalborg Århus Domkirke Skt. Hans Kirke MATAS Rosenborg Slot Århus Kunstmuseum Odense Zoo LEGO H.C. Andersens Hus Odense Politigård Told & Skattestyrelsen Vestsjællandscentret Girobank Force Institutet, Ålborg TV2 Odense Teater Telia Jyske Bank Flyvestation Værløse TeleDanmark Ribe Domkirke Værdipapircentralen Århus Kommune Dæhnfeldt Odense Kommune Amalienborg Tekn. Lidl Forvaltning Gråsten Slot Københavns Ejendomme Utallige børnehaver, David Samlingen skoler, detailfor- Randers Kommune retninger, private... DanTaet læksikring kan bruges overalt! 5.

6 Brugsvand Til sikring og overvågning af boligens brugsvandsinstallation imod vandskader og vandspild anvendes system Brugsvand. DanTaet Brugsvand består af en flowmåler, en afspærringsventil og en kontrolboks, som permanent overvåger vandforbruget v.h.a impulser fra flowmåleren. Systemet reagerer ved såvel rørbrud og umådeholden aftapning som på sivninger (f.eks. fra toiletter) ved at afspærre rørinstallationen, aktivere en alarmudgang og give hørbar og synlig alarm. DanTaet Brugsvand vil reagere såfremt: - En enkelt aftapning overskrider den forvalgte størrelse (fabriksindstilling: 250 liter). - En sivning pågår uophørligt gennem en 24 timers periode. Systemet har taster for valg af Fri Aftapning og Feriefunktion. Systemet har en særlig feriefunktion, som ved aktivering sænker aftapningsgrænsen til 20 liter (fabriksindstilling), samtidig med at målerstilstand accepteres. Det er således muligt for familie eller bekendte at vande boligens blomster i beboernes fravær, idet beskyttelsen af boligen samtidig er skærpet. Systemet bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år. Mulighed for tilslutning af tyverialarm, SMS-sender og væskefølere. 6.

7 Til installatøren Brugsvand VVS montage: 1 3 Z 2 1: Kontrolboks 2: Flowmåler 3: Motorventil DanTaet Brugsvand anvendes til sikring af brugsvandsinstallationen i almindelige private hjem og mindre ejendomme med lavt vandforbrug. Brugsvand System Qn Kvs indbygningsmål m 3 /h kpa m 3 /h måler ventil BB 1,5 24 3,1 1/2" x 110 3/4" x 76 BX 2,5 26 4,9 3/4" x 130 3/4" x 76 Måleren kan monteres lodret eller vandret. Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE gennem ekstern nøgleafbryder. Strømforbrug max 20VA. Tilslutning af måler og afspærringsventil til kontrolboksen sker ved hjælp af stik, som blot skal kobles sammen og som ikke kan byttes/vendes forkert. 7.

8 Fjernvarme Til sikring og overvågning af direkte opvarmede fjernvarmeinstallationer anvendes systemerne FB i normalisolerede bygninger op til 250 m 2 med varmtvandsbeholder, henholdsvis FX i normalisolerede bygninger op til 400 m 2 med varmtvandsbeholder eller op til 250 m 2 med gennemstrømningsvandvarmer. Systemerne består af to flowmålere, to motorventiler, en kontraventil og en kontrolboks. Disse typer overvåger permanent rørinstallationen for lækage, og kontrollerer derudover for sivning flere gange i døgnet (OptiTight pat.). Ved lækage eller sivning afspærrer systemerne for fjernvarmetilførslen, aktiverer en alarmudgang og melder hørbar og synlig alarm. Med disse systemer afbødes den direkte fjernvarmetilslutnings risici, medens de driftøkonomiske og komfortmæssige fordele bevares. Omkostninger til installation, drift og vedligeholdelse er beskedne, og forsikringsselskaberne yder præmierabat for ejendomme sikret med DanTaet. Systemerne bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år. 8.

9 Til installatøren - Fjernvarme Til sikring af fjernvarmeinstallationer med direkte fjernvarme. VVS montage: 1 Z 2 3 Z 1: Kontrolboks 2: Afspærringsventil (frem) 6 5 3: Flowmåler (frem) 4: Flowmåler (retur) 4 5: Afspærringsventil (retur) 6: Kontraventil System FB OptiTight anvendes til villa på op til 250 m 2 med varmtvandsbeholder. System FX OptiTight anvendes til villa på op til 400 m 2 med varmtvandsbeholder eller op til 250 m 2 med gennemstrømningsvandvarmer. Fjernvarme System Qn Kvs indbygningsmål m 3 /h kpa m 3 /h måler ventil kontraventil FB OptiTight 1,5 67 1,8 1/2" x 110 1/2" x 55 1/2" x 47 FX OptiTight 2,5 63 3,2 3/4" x 130 3/4" x 76 3/4" x 56 Der anbefales et lige stykke rør på min. 5 x rør-dimensionen både før og efter målerne. Målerne kan monteres med urskiven vandret eller lodret; dog skal målernes urskiver vende ens. Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE gennem ekstern nøgleafbryder. Strømforbrug max 20VA. Tilslutning af måler og afspærringsventil til kontrolboksen sker ved hjælp af stik, som blot skal kobles sammen. Vær opmærksom på at ventiler forbindes korrekt i henhold til farvekoder. 9.

10 Combi - fjernvarme & brugsvand Combi systemerne kombinerer brugsvands- og fjernvarmesikring i en enkelt kontrolboks. Disse kan anvendes i installationer, hvor indføringerne er anbragt tæt; herved minimeres såvel pladsforbrug som investering. Til installatøren - Combi 1 Z 2 3 Z Z 1: Kontrolboks 2: Afspærringsventil (frem) 3: Flowmåler (frem) 8 7 4: Flowmåler (retur) 5: Afspærringsventil (retur) 6: Kontraventil 7: Flowmåler (brugsvand) 8: Motorventil (brugsvand) 10.

11 Dimensioner DanTæt systemerne til læksikring af boligen leveres i følgende varianter: Brugsvand System Qn Kvs indbygningsmål m 3 /h kpa m 3 /h måler ventil BB 1,5 24 3,1 1/2" x 110 3/4" x 76 BX 2,5 26 4,9 3/4" x 130 3/4" x 76 Fjernvarme System Qn Kvs indbygningsmål m 3 /h kpa m 3 /h måler ventil kontraventil FB OptiTight 1,5 67 1,8 1/2" x 110 1/2" x 55 1/2" x 47 FX OptiTight 2,5 63 3,2 3/4" x 130 3/4" x 76 3/4" x 56 Combi System Brugsvandsdel Fjernvarmedel CB/B OptiTight Som system BB Som system FB OptiTight CB/X OptiTight Som system BB Som system FX OptiTight CX/B OptiTight Som system BX Som system FB OptiTight CX/X OptiTight Som system BX Som system FX OptiTight Option DanTaet systemerne til læksikring i boligen kan udvides med et interface ILS-C og en væskeføler type LS-X, således systemet punktsikrer et udvalgt sted i boligen imod vandansamling, og evt. afspærrer vand- eller varmetilførslen ved væskeforekomst. Målere Brugsvand: Måleren kan monteres lodret eller vandret. Fjernvarme: Målerne kan monteres med urskiven vandret eller lodret; dog skal målernes urskiver vende ens. Der anbefales et lige rørstykke min. 5x rørdiameteren på begge sider af målerne, ligesom der bør monteres snavssamler foran hver flowmåler. Ventiler Motorventiler må ikke monteres med aktuatoren hængende nedad. I øvrigt valgfri orientering. Kontrolboks Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE gennem ekstern nøgleafbryder. Strømforbrug max 20VA. Forbindelser Forbindelser mellem ventiler, målere og kontrolboks er udført med DIN stik. Systemerne BB og BX kan ikke samles forkert. Ved systemerne FB OptiTight og FX OptiTight skal man ved samlingen være opmærksom på, at frem/ returløbs ventilerne forbindes til de rette udgange (farvekodet). Ved forbindelse af Combi systemer skal man endvidere være opmærksom på ikke at ombytte vandmåler med fremløbsmåler, eller brugsvand afspærringsventil med en fjernvarme af-spærringsventil. Såvel kassens stik som de tilhørende komponenter er farvekodet således den rette forbindelse er åbenbar. 11.

12 Højmevej DK-5250 Odense SV Tel: Fax: VVS-installatør: DanTaet er en dansk opfindelse, patentbeskyttet i en række lande i og udenfor EU.

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere