Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr ) 7. stk. 3

2 Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt. SOSU Nord er kendetegnet ved at være en fagskole med spidskompetencer indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område i relation til de målgrupper vi henvender os til. Vi er en erhvervsskole og uddanner i henhold til gældende lovgivning for området. Vi er kendetegnet ved at uddanne elever i tæt samspil med arbejdsgiverne i en vekselvirkning mellem teori og praksis og med en praksisnær læring som gennemgående grundlag. Skolens vision: At SOSU Nord er et attraktivt og professionelt læringssted og kompetencecenter indenfor sundhed, omsorg og pædagogik. At SOSU Nord medvirker til at skabe faglig stolthed og lyst til livslang læring. At SOSU Nords ansatte er veluddannede, dynamiske og udviklingsorienterede. 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for Historisk udvikling og opnåede resultater Frafaldsprocent måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 20, ,10/16,74* Sosu hjælper 15, ,53/21,15** Sosu assistent ,48/7,44 ** Pgu/Pau 0 0 Den store difference mellem tallene fra 2007 og 2008 skyldes forskellige opgørelsesmetoder og kan derfor ikke sammenlignes. *)Det 1. Tal refererer til optaget i jan.08, hvor der var 53 elever. Disse elever var kendetegnet ved at ca1/3 del havde massive personlige og sociale problemer, og mange blev i samarbejde med UU centrene vejledt anden steds hen. Det sidste tal er fra faldet på aug. 08 optaget.

3 **) Optag før og efter 1.juli Fremtidige mål - Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start 2008 resultat 2 Fremtidige mål* måltal måltal** Grundforløb 20,14 % 19,14 % 19,14 % Sosu hjælper 11,72 % 10,0 % 10,0 % Sosu assistent 8,0 % 7,5 % 7,5 % Pau Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2008 Indsatsområde 1. (i 2008) Styrke samspillet mellem skolen og det primære praktikområde med henblik på en øget gennemførelse for social- og sundhedshjælpereleverne Målgruppe Social- og sundhedshjælperelever på SOSU Nord (afdelingerne i Hjørring, Vodskov og Svenstrup) Initiativer/redskaber 1. Udvikle kontaktlærerfunktionen og praktikvejlederfunktionen og samspillet mellem disse, herunder implementere den værdsættende samtale 2. Styrke kendskabet hos alle uddannelsesinteressenter til hinandens kompetencer og roller mhp. et optimalt samspil omkring den enkelte elev, herunder Hvornår er en elev i risiko for at stoppe? Hvad er signalerne, hvornår skal der reageres og af hvem? Fastsætte struktur for vejledninger og helhedsvurderinger ud fra en skelnen mellem vejledning, der har til formål at støtte eleven i at gennemføre uddannelsen og en sanktionsgivende helhedsvurdering 2 Målt på 3. og 4. kvartal 2007 og 1.og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2008 og 1.og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2009 og 1.og 2. kvartal 2010

4 Hvordan laver vi læring i samarbejde mellem de forskellige typer af vejledere, så de vejledere, der har spidskompetencer, kan bidrage til kompetenceudvikling af kontaktlærere og daglige praktikvejledere? Hvornår bør samtaler mellem kontaktlærer og elev finde sted, hvilke rammer og indhold? 3. Udvikle pædagogiske tiltag vedrørende overgangen for eleverne mellem skole/ praktik og praktik/skole med henblik på at fremme elevernes læring. Hvordan trækkes praktikoplevelser ind på skolen for de elever, der bedre kan arbejde ud fra egne oplevelser (modsat abstrakt arbejde med teori) og hvordan kan eleverne tage teori med sig ud i praktikken for at kunne koble den til nye praktikoplevelser? Forventet effekt På baggrund af denne indsats forventer vi at nedbringe frafaldet på social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1 i hovedforløbet) med 1 % i En større effekt vil være sandsynlig i Evaluering: Vi har gennem 2008 afviklet 1 dags konference via DEL, for lærerne, hvor vi fik afklaret hvornår en elev er frafaldstruet, samt blev præsenteret for redskaber til afhjælp af frafaldstruede. Vi arbejder fortsat på at forbedre vores indsats, udvikle redskaber samt deler viden på tværs af afdelinger og faggrænser. Vi har fået udarbejdet/justeret funktionsbeskrivelser for både kontaktlærerne og vejlederne. Vi har fået beskrevet og anvender klare rammer for samtaler med eleverne. Vi inviterer vejledere fra praktikken ind på skolen dels som undervisere, dels til at overvære elevernes fremlæggelser. Vi arbejder kontinuerligt på at sikre et tæt samspil mellem teori og praktik. Det er svært at afgøre om denne indsats har forbedret elevernes gennemførelse, men vi arbejder videre og tror vi kan se en målbar effekt ved udgangen af Indsatsområde 2(i 2008) På SOSU Nord arbejder vi løbende med at udvikle vores pædagogiske og didaktiske tilgang, således at vi til stadighed kan tilgodese den enkelte elevs faglige og personlige læringsbehov. Vi arbejder med individuelle læringsforløb og vi tilrettelægger differentieret uddannelsesforløb efter elevernes niveau og individuelle læringsmål. Vi oplever, at flere elever, som påbegynder en social- og sundhedsuddannelse ikke altid har positive erfaringer med at gå i skole og at lære i skole-/ uddannelsesregi. Mange har læse- og skriveudfordringer, desuden har en nogle en ophobning af sociale problemer. Elevernes selvværd og selvtillid på det personlige og faglige område kan være lavt. En del elever er ikke særligt motiverede for læring og uddannelse. For at imødekomme disse elevers særlige behov kræver det, at vi som skole er kreative, og i særlig grad arbejder med at udvikle motiverende og engagerende læringsmiljøer. Mennesket har forskellige læringsstile d.v.s. de tilegner sig viden på forskellig måde afhængig af deres individuelle læringsstil.

5 Derfor har vi valgt at et andet af vores indsatsområder for 2008 og 2009 er at: Udvikle og anvende anderledes undervisningsmetoder, der kan imødekomme elevernes individuelle læringsstil Vi vil tilbyde elever på social- og sundhedsuddannelserne undervisning, der er målrettet deres individuelle læringsstil, med henblik på at fastholde i uddannelse. Det kræver, dels at lærerne tilegner sig viden om forskellige læringsstile og deres betydning for tilrettelæggelse af individuelle undervisningsforløb, dels at der udvikles undervisningsmetoder, der kan tilgodese elevernes forskellige læringsstile. Målgruppe Alle lærere, vejledere, bibliotekarer på SOSU Nord (afdelingerne i Hjørring, Vodskov og Svenstrup) Initiativer/redskaber Alle i målgruppen tilegner sig viden om forskellige læringsstile, samt viden om hvorledes læringsstile afdækkes. Desuden arbejdes der med betydningen af at tilrettelægge efter elevernes individuelle læringsstil. Der udvikles undervisningsmetoder, der målrettes forskellige læringsstile. De forskellige nye metoder samles i et inspirationshæfte. Undervisningsmetoder, målrette forskellige læringsstile, afprøves i undervisningen, og justeres efter behov. Undervisningsmetoder, målrettet forskellige læringsstile, implementeres løbende i undervisningen og vil senere være et synligt redskab i elevernes elevplan. Forventet effekt Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning efter elevernes individuelle læringsstil vil øge læringsudbyttet samt give øget fagligt selvværd og selvtillid og engagement. Eleverne får bedre mulighed for at være medansvarlig for egen læring. At både lærer og elev arbejder ud fra den enkelte elevs læringsstil, vil bidrage til et bedre læringsudbytte og læringsmiljø og derigennem bidrage til øget gennemførelse af eleverne. Vi forventer ved denne indsats at nedbringe frafaldet med 8 % (samlet på grundforløb og hovedforløb) Evaluering. Projektet er stort og tværgående. Alle skolens undervisere og ledelse har været på kursus i læringsstile. Udover nedsættelse af en projektgruppe blev der også nedsat en projektstyregruppe. Projektstyregruppen har særligt bidraget med at medvirke i løbende opsamling af erfaringer og viden om projektets fremdrift, medvirket i koordineringen og evaluering af processen. Vi har løbende kunne registrere en positiv effekt i forbindelse med projektprocessen. Underviserne har bl.a. udviklet undervisningsmateriale sammen med eleverne, hvor effekten har været dobbeltlæring. En anderledes motiverende og kreativ tilgang til fremlægning af elevernes temaprojektarbejde. Underviserne arbejder fortsat på at omsætte teori til praksis, hvor effekten udmønter sig i form af at sætte relationer, pædagogik og didaktik på dagsordnen i de enkelte team. Effekten i forhold til at anvende viden om positiv psykologi og aspekter i gode læringsmiljøer er konstateret i vejledning af nye elever, der angiveligt har svært ved engelsk. Her har det været muligt at reducere kompleksiteten for eleverne, fordi vi nu kan tilbyde forskellige læringsstile med henblik på at imødekomme elevernes behov for forskellige læringstilgange. Der er blevet udviklet introduktionsforløb, hvor eleverne har fået indsigt i egen lærings- og arbejdsstil. Effekten heraf har været positiv i form af at eleverne giver udtryk

6 for lettelse over at der bliver tilrettelagt undervisning med hensynstagen til elevernes forskellige læringsstile. Flere team har indkøbt materiale og indrettet fysiske rammer, der tilgodeser de forskellige læringsstile. Biblioteket har stor succes med deres indkøb af sækkestole, hvor eleverne har mulighed for at sidde/ ligge ned under fremvisning af undervisningsvideoer og læsning. Sækkestolspladserne er godt søgt, og eleverne giver udtryk for at de føler sig imødekommet. Det er svært at sige om vi ved netop denne indsats har nedbragt frafaldet, men vi arbejde videre med projektet i 2009 og håber senere at kunne se en målbar effekt. 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 5 Beskrivelse af skolens særlige udfordring mht. gennemførelse og frafald. Videreudvikle pædagogikken, så spredning i elevforudsætningerne, behov for individualisering, samt ønsket om flere gennemføre uddannelserne kan opfyldes Udvikle samspillet mellem skolen og arbejdspladserne omkring uddannelserne. Styrke samarbejdet med UU-centrene. Udbygge et tættere samspil mellem vejleder, det enkelte team, kontaktlærer og faglærer i samarbejdet om den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer. Bedre mulighed for at støtte elever med særlige behov. Udviklingen i tilgangen Tilgang: UNI-C tal 2008/09 (eget skøn)* 2009/10 (eget skøn) Grundforløb Sosu hjælper Sosu assistent Pau *)Dimensionering tal for hele Se desuden idékatalog, litteraturhenvisninger. aspx Se også Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af handlingsplaner 2008 på

7 Statistik på Grundforløb 2008 Hvem er vores elever? SOSU Nord køn Kvinde Mand Hovedtotal SOSU Nord, Hjørring SOSU Nord, Vodskov SOSU Nord, Svenstrup Hovedtotal instnr Kvinde Mand Hovedtotal SOSU Nord samlet 93,06% 6,94% 100,00% Vi har som det fremgår en stor overvægt af kvinder, der søger ind på grundforløbet. Hvor gamle er de? SOSU Nord Aldersfordeling Total SOSU Nord, Hjørring -17 år år år SOSU Nord, Hjørring Total SOSU Nord, Vodskov -17 år år år år SOSU Nord, Vodskov Total SOSU Nord, Svenstrup -17 år år år SOSU Nord, Svenstrup Total 23 Hovedtotal 144 Sum af elever Alder instnr2 instnr -17 år år år 25+ år Hovedtotal SOSU Nord samlet 65,28% 20,14% 13,89% 0,69% 100,00% Over 65.% er under 17 år, når de begynder på grundforløbet

8 Hvor kommer de fra? SOSU Nord herkomst Total SOSU Nord, Hjørring Dansk herkomst SOSU Nord, Hjørring Total SOSU Nord, Vodskov Dansk herkomst 82 Efterkommere 1 Indvandrere SOSU Nord, Vodskov Total SOSU Nord, Svenstrup Dansk herkomst SOSU Nord, Svenstrup Total 23 Hovedtotal 144 Sum af elever herkomst Dansk instnr2 herkomst Efterkommere Indvandrere Hovedtotal SOSU Nord samlet 94,44% 0,69% 4,86% 100,00% Statistik på hovedforløbet Hvem er vores elever? Sum af elever SOSU Nord Køn Total SOSU Nord, Hjørring Kvinde 232 Mand SOSU Nord, Hjørring Total SOSU Nord, Vodskov Kvinde 287 Mand SOSU Nord, Vodskov Total SOSU Nord, Svenstrup Kvinde 347 Mand SOSU Nord, Svenstrup Total 364 Hovedtotal 905 Sum af elever Køn Kvinde Mand SOSU Nord samlet 95,69% 4,31%

9 Hvor gamle er de? SOSU Nord Alder Total SOSU Nord, Hjørring -17 år år år år SOSU Nord, Vodskov -17 år år år år SOSU Nord, Svenstrup -17 år år år år 219 Hovedtotal 905 Sum af elever Alder instnr2-17 år år år 25+ år SOSU Nord samlet 4,97% 11,71% 22,54% 60,77% Hvor kommer de fra? SOSU Nord Herkomst Total SOSU Nord, Hjørring Dansk herkomst 217 Indvandrere SOSU Nord, Vodskov Dansk herkomst 270 Efterkommere 3 Indvandrere SOSU Nord, Svenstrup Dansk herkomst 342 Efterkommere 1 Indvandrere 21 Hovedtotal 905 Sum af elever Herkomst Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere SOSU Nord samlet 91,60% 0,44% 7,96%

10 3. Særlige indsatsområder i 2009 Indsatsområder 1. Styrkelse af vejledningsindsatsen overfor elever, såvel ved opstart samt i situationer hvor en elev opleves som frafaldstruet. Beskrivelse af problemstillingen: Vi oplever at mange elever, specielt på grundforløbet falder fra ret tidligt i forløbet, trods intensiv vejledning. Vi oplever at frafaldstruede elever ofte er usikre på krav og forudsætninger for gennemførelse samt usikre på egne kompetencer. Ligeledes oplever vi et stigende antal af elever med sociale og personlige problemstillinger. Målgruppe: Principielt alle elever på SOSU Nord. Initiativer/redskaber: Før skolestart: Informationsmøder, hvor eleverne møder deres vejleder og evt. kontaktlærer Kompetenceafklaring, speciel med fokus på afklaring af evt. specielle behov for støtte(eks. Læselærer/IT rygsæk) Ved skolestart/gennem uddannelsen Alle elever får i samarbejde med vejledere og kontaktlærer udarbejdet en individuel uddannelsesplan, der løbende justeres under uddannelsen Alle elever får tildelt en kontaktlærer. Kontaktlærerordningen er tænkt som en ordning alle elever vil have glæde af, fordi kontaktlæreren, bliver den person som skal sikre, at eleven på intet tidspunkt mister overblikket. Eleven får respons i forhold til sin faglige progression og det kan således medvirke til at eleven får den nødvendige støtte, når der er behov for det og relevant udfordring i forhold til elevens potentiale. Kontaktlæreren er omdrejningspunkt i forhold til at afdække den enkelte elevs behov for at bruge de forskellige støtte muligheder skolen kan tilbyde. Kontaktlærerens funktion er ikke kun individuel faglig sparring, samarbejdet på holdet evalueres løbende og kontaktlæreren får hermed en vigtig funktion som garant for at fællesskabet og gruppens samarbejde kommer i fokus og støtter herved udviklingen af generelle kompetencer. Vejlederne og læselærer er tilknyttet et team med det formål at sikre et tæt samspil/samarbejde med lærerne i forbindelse med afdækning af/ arbejdet med at tilgodese den enkelte elevs individuelle behov. Vejlederne er ansvarlige for gennemførelsesvejledning og har tæt kontakt med UU centre ved frafaldstruede elever. Socialpædagogisk støtte har til formål at støtte vejledernes arbejde med komplekse elevsituationer med henblik på at fastholde eleverne i uddannelse eller vejlede dem til anden uddannelse. Desuden er formålet at støtte elever, der har så svære personlige problemer, at det truer deres mulighed for at gennemføre uddannelsen. Elev - til elev mentorordning. Ordningen er etableret ud fra den overbevisning at erfarne elever kan noget, som professionelle vejledere ikke kan og skal ses som et supplement til disse. Ordningen er specielt for grundforløbseleverne og 2-sprogede elever. Effekt: Frafaldet forventes at kunne nedbringes med 0,5 % point (ca.10 %)via denne indsats.

11 Indsatsområde 2: På SOSU Nord arbejder vi løbende med at udvikle vores pædagogiske og didaktiske tilgang, således at vi til stadighed kan tilgodese den enkeltes elevs faglige og personlige læringsbehov. Vi arbejder med individuelle læringsforløb og vi tilrettelægger differentierede uddannelsesforløb efter elevernes niveau og individuelle læringsmål. Vi oplever at flere elever, som påbegynder en social- og sundhedsuddannelse ikke altid har positive erfaringer med at gå i skole og at lære i skole/ uddannelsesregi. Mange har læse og skriveudfordringer, desuden har nogle en ophobning af sociale problemer. Elevernes selvværd og selvtillid på det personlige og faglige område kan være lavt. En del elever er ikke særlig motiveret for læring og uddannelse. For at imødekomme disse elevers særlige behov kræves det, at vi som skole er kreative og i særlig grad arbejder med at udvikle motiverende og engagerende læringsmiljøer. Mennesket har forskellige læringsstil d.v.s. de tilegner sig viden på forskellige måder afhængig af deres individuelle læringsstil. Derfor vil vi i 2009 videreføre/ udbygge vores indsatsområde fra 2008 ved at: Videreudvikle og anvende anderledes undervisningsmetoder, der kan imødekomme elevernes individuelle læringsstil. Målgruppe: Alle elever på SOSU Nord: Initiativer/ redskaber. Alle elever tilegner sig viden om forskellige læringsstile, samt viden om hvorledes læringsstile afdækkes. Elevernes egen læringsstil afdækkes. Der udvikles undervisningsmetoder/materiale, der målrettes forskellige læringsstile. Undervisningsmetoder, målrettet de forskellige læringsstile, og målrettet den enkelte elev, vil være et synligt redskab i elevernes uddannelsesplan. Forventet effekt: Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen ud fra elevernes individuelle læringsstil vil øge læringsudbyttet, samt give øget faglig selvværd og selvtillid og engagement. Vi forventer ved denne indsats at nedbringe frafaldet med 0,5 % point (Ca. 10 %)over 2 år (08/09) Når vi ikke forventer en større nedbringelse af frafaldet, er det fordi vi oplever en betydelig mere kompleks elevsammensætning, med særlige læringsbehov.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Institutionsnummer: 153 408 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021 Indledning Ekstraordinært indsatsområde med finansiering: I Skive er samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og UU efterhånden blevet et varemærke. Vi vil noget sammen og vi er særdeles bevidste om

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer: 545406 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Link til

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser

Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Sosu-skolernes arbejde med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser Konference 8. maj 2012 Pernille Hjermov og Sanya Gertsen Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Formål med evalueringen og dagen

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Bilag med Vejledning til beregning af frafaldsprocent er korrigeret 15. januar 2009. Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer:

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere