Ingen skat på parkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen skat på parkering"

Transkript

1 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til at drive forretningen Lønmodtagere kan nu få refunderet udgifter i forbindelse med erhvervsmæssig parkering uden at blive beskattet og på samme tid få skattefri befordringsgodtgørelse. Fra 1. januar 2017 gælder dette også selvstændige erhvervsdrivende, hvis de vælger at få fradrag for befordringsgodtgørelser efter Skatterådets takster frem for at vælge fradrag for faktisk afholdte udgifter. SKAT har tidligere antaget, at omkostninger til parkeringsudgifter allerede indgik i Skatterådets satser for kørselsgodtgørelse, men fra årsskiftet indgår udgifter til erhvervsmæssig parkering ikke i beregningsgrundlaget for skattesatserne. Dette betyder, at selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag for erhvervsmæssige parkeringsudgifter, uanset at de samtidig får fradrag for udgifter til befordring efter Skatterådets satser. Hvis selvstændige erhvervsdrivende i stedet vælger at fratrække de faktiske udgifter, vil der også fremover være fradrag for parkeringsudgifter. En medarbejder skal ikke betale skat af en fast parkeringsplads betalt af arbejdsgiveren eller for parkering ude i byen. Arbejdsgiveren har endvidere fradragsret for disse udgifter. Skatterådet har nedsat taksterne for skattefri befordringsgodtgørelse fra 3,63 kroner per kilometer til 3,53 kroner per kilometer ved årlig kørsel under kilometer. Nedsættelsen skyldes dels, at parkeringsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, og dels at brændstofpriserne har været faldende. Min revisor laver ikke kun det, han skal. En dag ringede han eksempelvis til mig og spurgte, om ikke jeg kunne bruge muligheden for at udnytte fradraget for håndværker til noget, og så gik jeg i gang med et projekt, jeg alligevel gerne ville have klaret Larz Thielemann, neuropraktiker For neuropraktiker Larz Thielemann er det vigtigt at omgive sig med rådgivere og samarbejdspartnere, som har været tæt på ham og hans forretning i mange år. Oursourcingen aflaster ham, og samarbejdspartnere byder ind med nye ideer. læs side

2 nyt og nyttigt husk frist for virksomhedsomdannelse hvis du ønsker at omdanne din personlige virksomhed til et selskab, skal det ske senest 30. juni 2017, når årsregnskabet følger kalenderåret. Så går du med tanker om at omdanne din virksomhed, er det vigtigt, at du kontakter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen. Ramt af negative renter? Er du en af dem, der henover nytåret har fået brev fra din bank om, at din virksomhed skal betale renter for at have et indestående i banken? Læs her, hvordan du muligvis kan undgå negative renter. Men hvad hvis du ikke kan undgå dem? Kan du trække dem fra i skat, og hvordan skal du bogføre dem? HAR din virksomhed plus på bankkontoen, kan du overveje, om det kan betale sig at have pengene stående som et indlån i banken, eller om din virksomhed med fordel kan bruge pengene anderledes. Tag et kig på din virksomheds likviditetsbudget, så du kan vurdere, om det er et tilbagevendende fænomen, at der står et større indlån i banken. Hvis det er tilfældet, kan det være en god ide at overveje om pengene kan bruges anderledes. Sker det kun sjældent, at du har plus på bankbogen, og er det et mindre beløb, er det ikke sikkert, at det kan betale sig at gøre så meget ved det i forhold til de negative renter, din virksomhed eventuelt skal betale til banken. Undgå negative renter De åbenlyse muligheder for at undgå negative renter er eksempelvis at afdrage på anden gæld eller at betale dine kreditorer tidligt. Måske kan du ovenikøbet forhandle dig til en kontantrabat. Hvis din virksomhed generelt har en stor overskudslikviditet, kan du overveje, hvorvidt pengene skal investeres mere langsigtet i at udvikle din virksomhed eller investere dem i andre projekter. Hvis du overvejer andre investeringer, eksempelvis køb af værdipapirer, skal du huske omkostningerne ved køb og salg og risikoen for kurstab. Dette skal du overveje i forhold til den gevinst, du kan opnå. Kan negative renter trækkes fra i skat? Der er almindelig fradragsret for negative renter på indlånskonti som med øvrige renteudgifter i din virksomhed. Du skal blot indberette de negative renter som en renteudgift i virksomhedens selvangivelse. Lån en million i Vækstfonden HVIS dit kapitalgrundlag ikke er stærkt nok til at låne penge i banken, kan et lån fra Vækstfonden være en mulighed. Du kan søge lån både til en veletableret virksomhed, der har brug for midler til yderligere vækst, eller til en relativt nystartet virksomhed. Tidligere skulle lånet være på minimum to millioner, men i 2016 blev grænsen sat ned til en million kroner. Vækstfonden skal bruge en forretningsplan, dit CV og økonomiske oplysninger om ejere og nøglepersoner i virksomheden, når de vurderer en ansøgning. Hvis du driver en etableret virksomhed, skal du fremlægge reviderede regnskaber for de seneste tre år. Vækstfondens risiko er høj ved disse lån, og derfor er der krav om, at du stiller personlig kaution for lånet, ligesom renten normalt er højere end renten i bankerne. Løn i holdingselskaber: Pas på maskeret udlodning Hvorfor opstår negative renter? Der er flere, der sætter penge ind i banken, end bankerne låner ud tilsammen. Derfor har bankerne et såkaldt indlånsoverskud i Nationalbanken. Nationalbanken kræver negative renter for indlånet af bankerne, og derfor taber bankerne penge på at have et indlånsoverskud. Nogle banker kræver nu en del af de renteomkostninger dækket hos de virksomheder, der har et indestående i deres bank. Sådan bogfører du negative renter Negative renter bogføres som renteudgifter, ligesom hvis det var renter på et lån. De negative renter må ikke reducere din virksomheds eventuelle renteindtægter, selvom renterne stammer fra et indestående i banken. Tal med din revisor Tal med din revisor om, hvad negative renter betyder for din virksomhed, og om det giver anledning til ændringer i din virksomhed. DU skal levere en reel modydelse, hvis du får udbetalt en løn. Det betyder med andre ord, at du skal yde en reel arbejdsindsats. Hvis du har et holdingselskab, der alene har passive investeringer, kan det være vanskeligt at argumentere for, at din løn skal være specielt høj. Typisk kan man hæve op til kroner i løn. Hvis du hæver mere end det, vil SKAT betragte det som maskeret udlodning, og du skal i stedet betale udbytteskat, og selskabet får ikke fradrag for beløbet. din revisor informerer udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert foto Morten Melhede tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 2. februar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Ulovlige lån kan lovliggøres Hvis du som kapitalejer ulovligt har lånt penge i dit selskab, er det nu muligt at lovliggøre lånet. Vær opmærksom på betingelserne, der skal opfyldes. Blandt andet, at lovliggørelsen skal ske på selskabets første generalforsamling i Vær også opmærksom på de skattemæssige aspekter, især hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet. Lovliggørelse af gamle ulovlige lån Hvis du har et ulovligt kapitalejerlån, der er ydet før 1. januar 2017, rummer loven nu en mulighed for at gøre lånet lovligt, hvis selskabet overholder nogle betingelser: Dit selskab skal holde en generalforsamling, som beslutter, at det tidligere ulovlige lån videreføres som et nyt lovligt lån. Beslutningen skal ske på den førstkommende generalforsamling efter 31. december Ellers er muligheden forpasset. Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie egenkapital ifølge det seneste årsregnskab reduceret med efterfølgende udbetalt udbytte. Har selskabet ikke tilstrækkelig med fri egenkapital, kan lånet altså ikke lovliggøres. Lånet skal fremadrettet ydes på sædvanlige markedsvilkår, eksempelvis med hensyn til rente, afdrag og sikkerhedsstillelse. Du skal stadig betale skat Hvis du som kapitalejer med bestemmende indflydelse låner penge i dit selskab, skal du betale skat af de lånte penge. Det gælder uanset, om lånet er lovligt eller ulovligt efter selskabslovens regler. Hvis lånebetingelserne ændres i forbindelse med lovliggørelse af et ulovligt lån, er der endvidere risiko for, at SKAT betragter det lovliggjorte lån som etablering af et helt nyt lån, som du skal beskattes af. Tal altid med din revisor, hvis du ønsker at lovliggøre et eksisterende lån eller ønsker at optage et nyt lån i selskabet. Bestemmende indflydelse i selskabet Som kapitalejer har du bestemmende indflydelse, hvis du råder over mere end 50 procent af stemmerne. Det er dog ikke kun dine egne kapitalandele, som skal tælles med. Kapitalandele, som tilhører dine nærtstående, indgår i vurderingen af, om du har bestemmende indflydelse. Det gælder eksempelvis aktier, som din ægtefælle, dine børn eller dine forældre ejer. I denne sammenhæng betragtes søskende ikke som nærtstående. Eksempel lovliggørelse af ulovligt lån To brødre ejer sammen Brødfabrikken A/S og råder hver især over 50 procent af stemmerne i selskabet. Selskabet har en samlet egenkapital på kroner, der består af en aktiekapital på kroner og overført overskud på kroner. Brødrene lånte i juni 2016 hver kroner af selskabet til en rente på fire procent, der svarer til markedsvilkår. Det var på daværende tidspunkt ulovligt ifølge selskabsloven. På generalforsamlingen den 10. marts 2017 beslutter brødrene at lovliggøre lånet. kan lånet lovliggøres ifølge selskabsloven? Ja! Lånet kan lovliggøres, da betingelserne er opfyldt: Beslutningen træffes på den første generalforsamling i 2017 Lånet til kapitalejerne udgør i alt kroner, og selskabets frie reserver udgør kroner. Lånet videreføres på markedsvilkår Dette dog under forudsætning af, at lånet udover renten i øvrigt er ydet på markedsvilkår. er lånet skattepligtigt? Nej, lånet er ikke skattepligtigt - hverken det oprindelige ulovlige lån eller det lovliggjorte lån. Skattepligten af lån omfatter kun kapitalejere, der råder over mere end 50 procent af stemmerne. I dette tilfælde har hver bror netop kun en stemmeandel på 50 procent. Brødre er endvidere ikke omfattet af definitionen af nærtstående. Deres stemmer skal altså ikke lægges sammen, når man vurderer, om de hver især har bestemmende indflydelse. pas på konkrete omstændigheder Denne artikel er ikke udtryk for specifik rådgivning, da de konkrete omstændigheder kan være forskellige fra kapitalejer til kapitalejer. Tal med din revisor. 1. KVARTAL

4 case: outsourcing Outsourcing giver mere tid til at drive forretning Outsourcing af alle vigtige hjælpefunktioner giver neuropraktiker Larz Thielemann mulighed for at drive virksomhed med både behandlingspraksis, internetbutik og eget forlag. Larz Thielemann har ikke altid arbejdet som neuropraktiker, men er oprindeligt udlært som sætter på Løgstør Bogtrykkeri i Nordjylland. En grafisk uddannelse, der senere førte til jobs i reklamebranchen. Da Larz Thielemann blev far til et barn med hjerneskade og særlige behov, fik han erfaring med metoder til hjemmetræning af børn med eksempelvis ADHD, autisme, spasticitet, talebesvær og manglende sociale kompetencer. Disse metoder udgør nu kernen i hans forretning. Langvarige samarbejder Jeg har gjort en dyd ud af at fastholde relationerne til de rådgivere og samarbejdspartnere, som jeg omgiver mig med. Det er samtidig nogle, der typisk har sympati for vigtigheden af at give børn, der har det svært, en reel behandling. Ofte har disse samarbejder varet i op mod 10 år. Jeg kunne sikkert finde nogle, der er billigere, men det lange samarbejde betyder, at de også er klar til at træde til, når jeg har brug for hjælp, fortæller Larz Thielemann og henviser til, at samarbejdspartnere omfatter en revisor, en bogholder, IT-folk, et webbureau og et trykkeri. Det gode forhold til mine leverandører er helt nødvendigt. Jeg kan eksempelvis ringe til min IT-redningsmand 24/7, hvis mit net ikke virker, eller hvis jeg sidder på Gran Canaria og min hjemmeside er blevet hacket. Bogholderiet ligger ude i byen Hvis en familie ønsker at gå i gang med en behandling, indgår de en aftale med Larz Thielemann om et indledende forløb, der sædvanligvis varer seks måneder. Forløbet indebærer konsultation, coaching, kostvejledning, opfølgning og evaluering af resultaterne. Før forløbet går i gang, afstemmer vi forventningerne, og betalingen skal falde inden den første konsultation. Med den model er jeg sikker på, at de er motiverede, og jeg har aldrig diskussioner om timeløn eller betaling og har som følge af forudbetalingen heller ikke tab på debitorer, påpeger han og fortsætter: Hvis folk ikke har penge her og nu, venter vi med at gå i gang. Man skal ikke købe noget, man ikke råd til. Bogføringen og regnskaberne er outsourcet, så Larz Thielemann kan koncentrere sig om sin egen forretning. Jeg gemmer mine fakturaer og mine udgiftsbilag, og ud fra det beregner min revisor og hans bogholder moms og laver regnskab, fortæller Larz Thielemann, der driver alle aktiviteterne i en personligt ejet virksomhed. Ingen svind og tilfredse kunder Fra sin internetbutik sælger Larz Thielemann blandt andet kosttilskud og olier. Nogle af produkterne har han selv udviklet i et tæt samarbejde med andre. Selve webshoppen er udviklet af et bureau. Når man outsourcer og har et tæt samarbejde, oplever jeg, at bureau-folkene holder mig ajour med, hvad der virker i forhold til webshop og features. Når jeg har brugt det samme bureau siden starten, kan jeg også bedre tillade mig at sige, at noget skal laves her og nu. Jeg bruger selvfølgelig min grafiske baggrund i dialogen med bureauet, der ved, at jeg har brug for folk, der både er kreative og tager ansvar, siger Larz Thielemann, som ikke har oplevet spild eller, at noget går i stykker under levering eller hos kunden. Han har heller aldrig oplevet, at en kunde er kommet tilbage med en vare, som vedkommende ikke var tilfreds med. Ofte har disse samarbejder varet i op mod 10 år. Jeg kunne sikkert finde nogle, der er billigere, men det lange samarbejde betyder, at de også er klar til at træde til, når jeg har brug for hjælp. Leverer bøger direkte fra lager Larz Thielemann har skrevet flere bøger. Han har blandt andet skrevet bogen Sofies Nye Verden fra grøntsag til gymnastikpige, som handler om hans datters udvikling og Sådan hjælper du dit barn med særlige behov. Et par børnebøger om sjove ordsprog er det også blevet til. Fordi han har outsourcet den praktiske håndtering af bogsalget, kan han koncentrere sig om at skrive bøgerne, typisk i de perioder, hvor han ikke har så mange konsultationer. Når en af hans bøger bliver bestilt via hjemmesiden, går bestillingen videre til et lagerhotel, der sørger for at sende bøgerne 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 case: outsourcing videre til kunderne fra et centralt lager. En ordning, som han også vil bruge i sin webshop. På den måde ser han aldrig sine varer og kan koncentrere sig om at sælge i stedet for at bruge tiden på logistik, pakning og kørsel til posthuset. Sparring med revisoren Den løbende sparring med samarbejdspartnere og rådgivere er vigtig for Larz Thielemann og hans enmandsvirksomhed, da han ikke selv kan holde sig ajour med ny lovgivning og ændrede regler. Det gælder også i samarbejdet med revisoren. Min revisor laver ikke kun det, han skal. En dag ringede han eksempelvis til mig og spurgte, om ikke jeg kunne bruge muligheden for at udnytte fradraget for håndværker til noget, og så gik jeg i gang med et projekt, jeg alligevel gerne ville have klaret. Interviewet slutter med, at Larz Thielemann får besøg af sin rengøringsmand, der sørger for, at kontoret og lokalerne i hans hjem er præsentable, hvilket er nødvendigt, fordi konsultationerne foregår hjemme hos ham selv. Min rengøringsmand kan også lige klare diverse småreparationer, græsplænen og en dryppende vandhane, så det har jeg også outsourcet. En ting mere, jeg ikke skal tænke på, så jeg kan koncentrere mig om at gøre det, som jeg er bedst til, nemlig at hjælpe børn, der har det svært, afslutter Larz Thielemann. Bøger, butik og behandling Larz Thielemann skriver også bøger, som han udgiver på sit eget forlag, som hedder Hjernetips. Endvidere driver han internetbutikken hvor han sælger kosttilskud, fortrinsvis til børn og unge. Målgruppen er børn med epilepsi, ordblindhed, manglende sociale kompetencer, dårlig motorik eller autisme. Forældrene kommer som regel af sig selv via mund-til-øre metoden, eller fordi de har læst noget om behandlingen på Facebook eller via Google. 1. KVARTAL

6 din revisor SERIE DIN REVISOR INFORMERER bringer en artikelserie, hvor du kan læse om aktuelle forhold relateret til din revisor. En revisor er bundet af revisorloven og en lang række krav, som betyder, at revisorer skal kontrollere en række forhold og dokumentere en del handlinger. Disse artikler forklarer, hvad og hvorfor revisorer gennemfører disse aktiviteter. I dette nummer sætter vi fokus på revisionspåtegninger på årsrapporterne Forstå din revisionspåtegning Sæsonen for regnskabsaflæggelse er i fuld gang. Hvis din revisor i den forbindelse afgiver en revisionspåtegning på din årsrapport, vil du se, at påtegningen er ændret i forhold til tidligere. Vær samtidig opmærksom på, at påtegningen kan omtale forhold, som er særlige for netop din virksomhed. NÅR en revisor afgiver en revisionspåtegning, er revisoren omfattet af en lang række regler. Disse regler er med til at sikre høj grad af troværdighed og dermed, at din virksomhed får et velfortjent forspring hos kreditgivere og forretningspartnere. Selve værdien i en revision er, at din revisor rapporterer om forhold i regnskabet, og det betyder, at revisoren indimellem er nødt til at tilpasse revisionspåtegningen som følge af handlinger eller udeladelser i virksomheden. Det kunne måske være tilfældet i din virksomhed. Vær opmærksom på, at revisionspåtegningen i år har fået vokseværk og er blevet væsentlig længere. Det skyldes, at nye internationale retningslinjer foreskriver en væsentlig mere detaljeret beskrivelse af omfanget af en revision samt ansvarsfordelingen. Modifikationer til konklusionen Når et regnskab skal aflægges efter årsregnskabsloven, skal det give et retvisende billede. Din revisor behøver ikke at påpege småting i påtegningen, med mindre de samlet set påvirker det retvisende billede. Hvis der derimod er en fejl eller en mulig fejl som efter revisors opfattelse er eller kan være væsentlig, er revisoren nødt til at omtale og forklare forholdet og tilpasse sin konklusion om regnskabet. Formålet med denne tilpasning er at fortælle regnskabsbrugerne, at revisoren har en anden opfattelse end selskabets ledelse, eller at der er risiko for væsentlige fejl. Det klæder regnskabsbrugeren på til at læse og forstå Tre gode råd, hvis din revisionspåtegning er tilpasset Drøft forholdene med din revisor Sæt dig ind i de regler, som er relevante for din virksomhed Lav procedurer, der sikrer, at fejl eller misforståelser ikke opstår regnskabet og træffe beslutninger på baggrund af dette. En modifikation til konklusionen kan både være et udtryk for, at revisoren er uenig med dig, eller at det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig overbevisning om et forhold eller en regnskabspost. Forhold i regnskabet Hvis der er beskrevet et forhold i regnskabet, som din revisor mener er vigtigt for forståelse af regnskabet, kan revisoren henlede læserens opmærksomhed på dette. Dette er altså ikke udtryk for en kritik af dig eller regnskabet, men derimod en venlig henvisning til et vigtigt forhold i regnskabet. Overskriften i påtegningen vedrørende dette lyder: Fremhævelse af forhold i regnskabet. Forhold vedrørende revisionen Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen er som regel forhold, som du eller din revisor ikke har nogen indflydelse på. Det er således blot omstændigheder, som bliver oplyst, hvis eksempelvis regnskabet er blevet omfattet af revisionspligt, og sidste års regnskab derfor ikke er revideret. Der er som regel tale om en serviceoplysning til læseren. Overtrædelse af bogføringslovgivningen og ledelsesansvar Oplysninger om overtrædelse af bogføringslovgivningen og ledelsesansvar er et helt særligt krav i Danmark, og derfor er oplysninger af denne karakter placeret til sidst i revisionspåtegningen. Som virksomhedsejer skal man holde mange bolde i luften, og selvom det mest interessante oftest er at drive sin virksomhed, er det stadig ledelsens ansvar at sørge for, at lovgivningen bliver overholdt. Hvis ikke lovgivningen bliver overholdt, er det i nogle tilfælde revisors pligt at rapportere herom i revisionspåtegningen. Revisoren skal eksempelvis oplyse, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overtrådt. Din revisor skal også oplyse, hvis anden lovgivning er overtrådt, og dette kan være forbundet med ansvar for ledelsen. Hvorvidt forholdet er ansvarspådragende fremgår som regel direkte af lovgivningen. Vær opmærksom på, at din revisor hverken kan eller skal vurdere, om ledelsen rent faktisk vil ifalde ansvar eller straf. Det er naturligvis altid irriterende, hvis sådan en bemærkning fremgår af revisionspåtegningen, men det er revisors pligt at rapportere om dette. Er du kommet i den situation, er det bedste råd at kontakte revisor og få en snak om, hvad der skal til, for at det ikke sker igen. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Kan jeg trække det fra i skat? Et af de mest almindelige spørgsmål, som kunderne stiller deres revisor, er: Kan jeg trække det fra i skat? Selvstændige erhvervsdrivende har ofte høje forventninger til, hvilke udgifter de er berettiget til at trække fra i skat. SKATTELOVGIVNINGEN definerer fradragsberettigede udgifter som udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Heri ligger blandt andet, at private udgifter ikke er fradragsberettigede. Yderligere er det et krav, at udgiften ligger inden for, hvad man betegner som en normal driftsrisiko. Fartbøder og parkeringsbøder skal du selv betale At en udgift skal være udtryk for en normal driftsrisiko betyder, at bøder for overtrædelser af lovgivningen ikke er fradragsberettigede. Det gælder eksempelvis fartbøder og parkeringsbøder. Det hjælper ikke, at du argumenterer for, at overtrædelsen er sket i arbejdstiden, og at det har været nødvendigt at køre for stærkt eller parkere ulovligt for at nå et vigtigt møde i byen. Parkeringsbøder må ikke forveksles med betaling i parkeringsautomater for at parkere lovligt på en P-plads. Parkeringsudgifter er fradragsberettigede, hvis parkeringen har forbindelse med dit erhverv og ikke eksempelvis drejer sig om tandlægebesøg i arbejdstiden. Efter en ny praksis kan lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende få skattefri kørselsgodtgørelse og samtidig få dækket parkeringsudgifterne. Firmarejser til udlandet skal have et sagligt program En anden kategori, der giver anledning til megen diskussion, er udgifter til rejser. Mange har en forventning om, at disse udgifter kan trækkes fra i skat. Men SKAT accepterer ikke fradrag for rejser, der har et overvejende turistmæssigt islæt. Det er samtidig vanskeligt at komme igennem med studierejser, som ikke har et konkret sigte. SKAT har eksempelvis beskattet medarbejderne i en virksomhed, fordi de deltog i en firmaudflugt til Prag på en forlænget weekend fra fredag til mandag, hvor der ellers var indlagt personalemøder i programmet, men hvor størstedelen af tiden var til fri disposition for deltagerne. En god tommelfingerregel er, at hvis du afholder et personalearrangement i udlandet med overnatning, skal du være klar til at tage diskussionen op, hvis SKAT kommer på kontrol. Udgifter til restaurantbesøg Udgifter til eksterne restaurantbesøg kan falde i tre hovedkategorier: Privat udgift: Eksempelvis en indehavers 50 års fødselsdag. Fradragsreglerne giver ingen fradrag hverken i moms eller skat. Repræsentationsomkostninger: Eksempelvis møder med forretningsforbindelser. Fradragsreglerne giver fradrag for skat med 25 procent og for moms med 25 procent. Personaleomkostninger: Eksempelvis julefrokost. Fradragsreglerne giver fradrag for skat 100 procent og for moms med 25 procent. Bemærk, at disse hovedkategorier kan blandes. 1. KVARTAL

8 Tel VIGTIGE DATOER marts 2017 april 2017 maj 2017 juni Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmod tagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, aconto-skat (selskaber) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 10. A-skat + AM-bidrag lønmod tagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 18. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse, lønmodtagere, Gaveanmeldelse 8. ATP og Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Etableringskonto, Iværksætterordningen, Lønsumsafgift (måned) 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige 29. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Kvartalsmoms (mellem) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 26. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2017 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2017 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,93 kr. Over 120 km: ,97 kr. kørselsgodtgørelse 2017 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,53 kr. Over km ,93 kr. Egen cykel eller knallert pr. km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2017 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,29 kr. Fri morgenmad ,05 kr. Fri frokost ,10 kr. Fri middag ,10 kr. 25 pct. godtgørelse ,75 kr. straksafskrivning 2017 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks 2016 December ,5 November ,5 Oktober 2016: ,7 September 2016: ,4 August 2016: ,5 Juli 2016: ,8 Juni 2016: ,8 Maj 2016: ,7 April 2016: ,6 Marts 2016: ,4 Februar 2016: ,4 Januar 2016: ,5 Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden (basisåret) Dermed er 2015 = 100. Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere