Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013"

Transkript

1 / Politik og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse, ledige stillinger og timelønninger. De seneste tal viser følgende: Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde i oktober fuldtidspersoner, en stigning på 300 personer i forhold til september Det ikke-sæsonkorrigerede antal ledige udgjorde i oktober måned personer, en stigning på knap 300 i forhold til måneden før. I HK udgjorde antallet af bruttoledige personer, hvilket var knap 100 lavere end tallet for september. Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,7 pct., hvilket var uændret i forhold til måneden før. Den ikke-korrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde 5,2 pct., hvilket også var uændret i forhold til måneden før. For HK s medlemmer udgjorde ledighedsprocenten 5,7 pct., samme som i september. Ledigheden blandt de forsikrede er fortsat højest blandt aldersgrupperne år og år. Den samlede ledighed for begge grupper var henholdsvis 7,0 og 8,1 pct. I HK er ledigheden også p.t. højest i aldersgruppen år (9,2 pct.). Ledigheden for mænd og kvinder på hele arbejdsmarkedet udgjorde hhv. 5,0 og 5,5 pct., svarende til 0,5 pct. point i mændenes favør. Blandt HK s medlemmer er ledighedsprocenten derimod noget højere for mænd end for kvinder (0,4 pct. point). Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,1 pct. point). Opgjort på regioner er HK-ledigheden højest i Region Syddanmark og Region Nordjylland, der har en ledighedsprocent på 6,1 pct., og lavest i Region Sjælland, hvor ledigheden nåede ned på 5,6 pct. HK-ledigheden opgjort på afdelinger er størst i HK/Midt (6,6 pct.), mens ledigheden i HK/Midtvest er lavest med 5,4,pct. 20,4 pct. af de ledige i oktober måned kan karakteriseres som langtidsledige. Blandt HK s medlemmer var langtidsledige, svarende til 23,1 pct. Antallet af forsikrede steg i oktober måned med 0,1 pct. Også i HK s a-kasse steg antallet af medlemmer med 0,1 pct. point. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde i 2. kvartal 2013 knap 2,1 mio. personer, hvilket var et fald på 0,4 pct. i forhold til året før. I kommunerne er antallet af beskæftigede lønmodtagere faldet med fuldtidsstillinger, svarende til et fald på 3,2 pct. i forhold til året før. Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 med 15,3 pct. til ledige stillinger. De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Opgjort på branche er der flest ledige stillinger inden for Handel og transport m.v. Lønnen i den private sektor steg i 3. kvartal 2013 med 1,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønnen steg i 2. kvartal med 0,1 pct. i kommuner og regioner og 0,9 pct. i staten.

2 Ledighed Figur 1: Ledighedsprocent for HK og hele arbejdsmarkedet seneste 13 måneder, 2013M10 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 2012M M M M M M 03 Alle 5,9 6,0 6,0 6,7 6,7 6,4 5,9 5,6 5,4 5,0 5,0 5,2 5,2 HK 6,5 6,0 6,4 6,7 6,5 6,4 5,9 5,9 5,9 5,4 5,4 5,8 5,8 Alle sæsonk. 6,1 6,1 6,1 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 2013M M M M M M M 10 Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,7 pct. i oktober måned, hvilket var uændret i forhold til måneden før. Den ikke-sæsonkorrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde 5,2 pct., ligeledes uændret i forhold til måneden før. Ledigheden i HK udgjorde 5,8 pct. i oktober måned, hvilket var det samme niveau som i september.. Bilag D indeholder en oversigt over ledigheden i samtlige a-kasser. 3F har sammen den højeste ledighed p.t. på 8,5 pct. Tabel 1: Fuldtidsledige i HK og på arbejdsmarkedet i alt, sæson- og ikke sæsonkorrigeret, 2013M M 10 A lle, ikke sæso nk. A lle, sæso nko r F uldtidsledige Ændring i fo rho ld til fo rrige mnd. I fo rho ld til fo r 3 mnd. siden I fo rho ld til sidste år H K, ikke sæso nk. H K i pct. af alle Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde fuldtidspersoner, en stigning på godt 300 fuldtidspersoner i forhold til september Det ikke-sæsonkorrigerede ledighedstal i oktober måned opgjort brutto viste personer; en stigning på 269 fuldtidsledige i forhold til måneden før. Set i forhold til samme måned sidste år er antallet af fuldtidsledige ca lavere, men opmærksomheden skal henledes på, at ca a-kasse-medlemmer, der mistede deres dagpengeret i årets første otte dagpengemåneder i 2013 og en del heraf vil ikke længere indgår i gruppen af ledige, selvom de fortsat ikke er kommet i beskæftigelse.

3 2012M M M M M M M M M M M M M10 HK-ledigheden udgjorde fuldtidsledige, hvilket var ca lavere end året før. Igen skal der gøres opmærksom på, at medlemmer mistede dagpengeretten i de første 8 måneder af Figur 2 viser udviklingen i den generelle ledighed korrigeret for sæsonudsving inden for det seneste år. Antallet af ledige dagpengemodtagere er faldet siden årsskiftet. I samme periode har der været en lidt kraftigere stigning i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, hvilket kan indikere, at der er en del af de medlemmer, der er faldet ud af dagpengesystemet, kan være overgået til kontanthjælp. Bilag E og F indeholder oversigt over udviklingen og omfanget af aktivering af HK s medlemmer fordelt på tilbud, afdelinger og kommuner. Figur 2: Bruttoledighed m.v. korrigeret for sæsonudsving for de seneste 13 måneder, 2013M Bruttoledige Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere Aktiverede dagpengeberettigede Aktiverede kontanthjæl psmodtagere (arbejdsmarkedsparate) 0 Ledigheden er højest blandt aldersgrupperne år og år, jf. tabel 2. Ledigheden for begge aldersgrupper udgjorde henholdsvis 7,0 og 8,1 pct. i oktober måned. Tabel 2: Ledighedsprocenter for arbejdsmarkedet generelt og for HK fordelt på alder, ikke-sæsonkorrigeret, 2013M M 10 A lle I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r HK I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd. Blandt HK s medlemmer er det også de årige, der p.t. har den højeste ledighed (9,2 pct.). Ledighedsprocenten for HK ere er fortsat højere for mænd end for kvinder, jf. tabel 3. Ledigheden for mænd er 6,1 pct. og for kvinder 5,7 pct. Således er der p.t. samlet set en overledighed for mænd på 0,4 pct. point.

4 2012M M M M M M M M M M M M M10 Overledigheden for mænd blandt medlemmerne af HK s a-kasse er størst i aldersgruppen 60 år+ (1,0 pct. point). Blandt kvinder i den fødedygtige alder er der derimod en overledighed i forhold til mandlige medlemmer på samme alder. På arbejdsmarkedet generelt er der en overledighed blandt kvinder på 0,5 pct. point. Tabel 3: Ledighed fordelt på køn, 2013M M 10 M ænd Kvinder F o rskel seneste mnd. F o rskel fo rrige måned F o rskel samme måned sidste år Udviklingen i HK-ledighedsprocenten viste forskellige tendenser, jf. figur 3. Figur 3: Regionale HK-ledighedsprocenter seneste 13 måneder, 2013M10 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5,0 4,5 HK-ledigheden er lavest i Region Sjælland og Region Midtjylland med en ledighedsprocent på 5,6 pct. HK-ledigheden er højest i Region Syddanmark og Region Nordjylland (6,1 pct.). Ledigheden blandt HK s a-kasses medlemmer er højere end den generelle ledighed i alle regioner, jf. tabel 4. Størst er overledigheden i Region Nordjylland (0,9 pct. point).

5 Tabel 4: Ledighed fordelt på regioner, 2013M M 10 A lle I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r HK I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd. Antallet af fuldtidsledige, brutto, i HK/Hovedstaden udgjorde personer, svarende til ca. 1/3 af de fuldtidsledige. Tabel 5: Fuldtidsledige i HK fordelt på afdelinger og aldersgrupper, 2013M10 Ledighedsprocenten er højest i HK/Midt og lavest i HK/Midtvest (henholdsvis 6,6 pct. og 5,4 pct.). Ledigheden i HK/Midtvest er lavest for alle aldersgrupper i alderen 25 og derover. Tabel 6: Bruttoledighedsprocent for HK opgjort på afdelinger og aldersgrupper, 2013M10 I bilagstabellerne A og B findes en samlet tabel over ledigheden fordelt på afdeling, kommune og aldersgruppe. Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,1 pct. point).

6 Tabel 7: Ledighed for mænd og kvinder fordelt på afdelinger, 2013M10 6,2 5,7 Som det fremgår af tabel 8, er ca. hver femte (20,4 pct.) dagpengemodtager langtidsledig. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er man langtidsledig, hvis man har været ledig eller aktiveret i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Andelen af langtidsledige er lidt højere blandt HK s medlemmer. Blandt HK s medlemmer var 23,1 pct. langtidsledige i oktober måned. Tabel 8: Langtidsledige, oktober Bilag C indeholder en oversigt over antallet og andelen af langtidsledige opgjort på afdeling og kommune. A-kasse Antallet af forsikrede stegt i oktober måned med 0,1 pct. point. I HK s a-kasse steg antallet af medlemmer ligeledes med 0,1 pct. point. Tabel 9: Samtlige forsikrede samt medlemmer af HK's A-kasse fordelt på alder, 2013M10 Tabel 10 viser medlemsudviklingen opgjort på de respektive a-kasser. I oktober måned var det Akademikerne, der stod for den største fremgang på nye medlemmer! Ligesom i de forudgående måneder stod 3F for det største absolutte tab på medlemmer. På de følgende pladser fulgte Kristelig A-kasse og Bupl med tab på hhv. 553 og 240 medlemmer. 1 Kilde: Jobindsats.dk

7 Inden for det seneste år er det Akademikerne inkl. ingeniørerne, der har oplevet den største medlemsfremgang på godt 9.100, svarende til en stigning på 5,3 pct. 3F har i samme tidsrum mistet knap medlemmer. Tabel 10: Forsikrede fordelt på a-kasser, 2013M10 Antallet af efterlønsmodtagere (fuldtidsdeltagere) er i forhold til året før faldet med personer til under grænsen til personer, et fald på 6,3 pct. Antallet af HK ere faldt i samme tidsrum med 765 personer til personer, svarende til et fald på 9,9 pct. Tabel 11: Efterlønsmodtagere samtlige samt medlemmer af HK's a-kasse fordelt på alder, 2013K2 Tabellen er senest opdateret: Godt 13 pct. af efterlønsmodtagerne er medlem af HK s a-kasse.

8 Beskæftigelse Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde knap 2,1 mio. personer i 2. kvartal Set i forhold til forrige kvartal steg beskæftigelsen med fuldtidsbeskæftigede. Set i forhold til året før var der dog tale et fald i beskæftigelsen på godt personer(0,4 pct.). Tabel 12: Beskæftigelsen (1.000) fordelt på brancher, 2012K2 2012K2 B eskæftigede Ændring ift.fo rrige kvartal Ændring ift.fo rrige kvartal, pct. Ændring ift. året fø r Ændring ift. året fø r, pct. I seneste kvartal er fuldtidsbeskæftigelsen steget i de fleste brancher. Indenfor Hotel og restauranter steg beskæftigelsen med ca Inden for undervisning fald beskæftigelsen med personer, hvilket dog skal ses i sammenhæng med lærerkonflikten i foråret. Tabel 13 viser udviklingen i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer. Kommunerne har oplevet det største tab på fuldtidsbeskæftigede. Den private sektor er gået frem med ca fuldtidsbeskæftigede.

9 Tabel 13: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer, 2013K2 Tabellen er senest opdateret: Ledige stillinger Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 i forhold til forudgående kvartal med 15,3 pct. til Antallet af ledige stillinger steg i alle regioner. Antallet af ledige stillinger udgør 1,4 pct. af de besatte stillinger. Tabel 14: Ledige stillinger fordelt på region, 2013K2 Tabellen er senest opdateret: De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Knap af de ubesatte stillinger findes inden for Handel og transport mv. Inden for Bygge og anlæg var der tale om en stigning i antallet af ubesatte stillinger på hele 43,8 pct. Også indenfor information og kommunikation steg antallet af ubesatte stillinger kraftigt. Tabel 15: Ledige stillinger fordelt på erhverv, 2013K2 Tabellen er senest opdateret:

10 Timelønninger Lønudviklingen fordelt på brancher Tabel 16: Årlige lønstigninger i den private sektor fordelt på brancher, 2013K2 2013K3 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 med 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønstigningstakten var således uændret i forhold til 1.. kvartal Den årlige lønstigning var størst inden for Information og Kommunikation, hvor lønnen steg 2,0 pct. i forhold til samme kvartal året før. Set over de seneste 3 år er lønnen i den private sektor steget med 4,8 pct. Finansiering og forsikring har udvist den største stigning på 7,6 pct.; Kultur, fritid og anden service har haft den laveste lønstigning på 2,2 pct. Tabel 17: Årlige lønstigninger i kommuner og regioner fordelt på brancher, 2013K3 2013K3 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i kommuner og regioner steg i 3. kvartal 2013 med 0,1 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 17. Lønstigningstakten var 3,7 pct. point lavere end i forrige kvartal. Vandforsyning og renovation stod for den største stigning på 2,8 pct. i forhold til forrige kvartal. Over de seneste 3 år er lønnen inden for Vandforsyning og renovation steget med 6,2 pct.

11 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Tabel 18: Årlige lønstigninger i staten fordelt på brancher, 2013K3 2013K3 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Lønnen i staten i 3. kvartal 2013 steg med 0,9 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 18. Lønstigningstakten faldt med 0,4 pct. point i forhold til forrige kvartal. Forskning og udvikling har stået for den største stigning på 3,1 pct. over de seneste tre år. Inden for Statslig administration, forsvar og politi er lønnen steget med 0,2 pct. i de seneste tre år. Figur 4 viser lønudviklingen i de tre sektorer i de seneste tre år. Figur 4: Lønudviklingen seneste 3 år (1. kvartal, 2005=100), 2013K Privat sektor Statslig sektor 117 Kommuner og regioner 115 Tabellen er senest opdateret:

12 I gennemsnit har lønmodtagerne i den private sektor haft en lille reallønsfremgang inden for det seneste år, mens lønmodtagerne i kommunerne har oplevet et tab af købekraft, jf. tabel 19. Tabel 19: Lønstigninger inden for seneste år og seneste 3 år 3 N o minel lø nstigning seneste år R eallø nsstigning seneste år N o minel lø nstigning seneste 3 år R eallø nsstigning seneste 3 år Tabellen er senest opdateret: Efter modregning af stigningen i forbrugerpriserne i perioden kan det konstateres, at medarbejdere i alle sektorer har haft et reallønsfald i de forløbne 3 år. Størst er det for ansatte i staten. 3 Prisudviklingen er beregnet i forhold til september 2013.

13 Bilag A: Bruttoledighed i pct. opdelt på afdelinger, kommuner og alder, oktober 2013

14

15 Bilag B: Bruttoledige fordelt på afdelinger, kommuner og alder, oktober 2013

16

17 Bilag C: Langtidsledige generelt og HK specifikt fordelt på afdelinger, kommuner og alder, oktober 2013

18

19 Bilag D: Bruttoledighed i samtlige a-kasser, 2013M10

20 Bilag E: Antal aktiverede fordelt på tilbud, oktober 2013 okt-13 A nsættelse med lø ntilskud i stat A nsættelse med lø ntilskud i regio n A nsættelse med lø ntilskud i ko mmune A nsættelse med lø ntilskud i selvej. inst. Virkso mhedspraktik, stat Virkso mhedspraktik, regio n Virkso mhedspraktik, ko mmune

21 Bilag F: Aktiverede medlemmer fordelt på afdelinger, kommuner og aktiveringstilbud, okt. 2013

22

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, A-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. Arbejdsmarkedsrapport, februar 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. - / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, maj 2015 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,5 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,5 pct. Arbejdsmarkedsrapport, december 2014 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i januarmåned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a- kasser på 18,5 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i januarmåned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a- kasser på 18,5 pct. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. - Arbejdsmarkedsrapport, marts 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2014

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Det samlede antal forsikrede steg i oktober måned med 0,1 pct.; I HK s a-kasse var medlemstallet uændret.

Det samlede antal forsikrede steg i oktober måned med 0,1 pct.; I HK s a-kasse var medlemstallet uændret. - Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

med

med Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Ledigheden falder i samtlige nordjyske kommuner, viser den seneste månedlige opgørelsee fra Danmarks Statistik. Samtidigtt stiger antallet af lønmodtagere med 1.079

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2015

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, september 2015 - Arbejdsmarkedsrapport, september 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser Procent NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Ledighed fordelt på a-kasser De første år efter finanskrisen satte ind steg ledigheden betydeligt for ledige og toppede i 2011 med en gennemsnitlig

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Arbejdsløsheden i oktober Den 30. november Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Antallet af arbejdsløse steg med 200 fuldtidspersoner fra september til oktober, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 111.700

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, januar 2016

Arbejdsmarkedsrapport, januar 2016 - Arbejdsmarkedsrapport, januar 2016 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere