Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus"

Transkript

1 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august 2011 kl i mødelokale Salix, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden: 1. Orientering om og status for revurderingsprocessen. 2. Habilitet. 3. Drøftelse af tilskudsstatus for lægemidler med indhold af glucosamin (M01AX05), jf. 2 høringssvar på nævnsforum. ( 4. Drøftelse af tilskudsstatus for antidepressiva (N06A), jf. 7 høringssvar på nævnsforum. ( 5. Første indledende drøftelse af tilskudsstatus for opioiderne (N02A), jf. materiale og indkomne bidrag på nævnsforum. 6. Eventuelt. P.N.V. Elisabeth Thomsen

2 Ad 5. Første indledende drøftelse af tilskudsstatus for opioiderne (N02A), jf. materiale og indkomne bidrag på nævnsforum.

3

4

5

6

7 Bilag A N02 Analgetica N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Diphenylpropylamin- derivater Phenylpiperidin- derivater N02AC Morphinan- derivater N02AE N02AF Oripavine- derivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodica N02AX Andre opioider N02AB02 Pethidin N02AB03 Fentanyl N02AC04 Dextropropoxyphen N02AE01 Buprenorphin N02AF02 Nalbufin N02AG02 Ketobemidon og antispasmodica N02AX02 Tramadol N02AX06 Tapentadol N02AA01 Morphin N02AA03 Hydromorphon N02AA04 Nicomorphin N02AA05 Oxycodon N02AA55 Oxycodon, kombinationer N02AA59 Codein komb. ekskl. Psykoleptika R05 (udsnit) R05DA Opiumalkaloider og derivater N07 (udsnit) N07BC Midler mod opioidafhængighed 16. august 2011 R05DA04 codein N07BC02 Methadon

8 Bilag B Den 16. august 2011 Læsevejledning til skemaer nedenfor UDKAST Oversigt over lægemidler i ATC-gruppe A02A, opioider : Det eller de lægemidler, med indhold af indholdsstoffet, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N02A, Opioider. Revurderingen omfatter som udgangspunkt alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den xx.yy.2011 Derudover er medtaget enkelte lægemidler i andre ATC-grupper, som ligeledes anvendes ved stærke smerter. : En sammenskrivning af den eller de angivne indikationer for lægemidler med indhold af det pågældende lægemiddelstof og lægemiddelform/administrationsvej, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler1 1 : Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, B etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 155 af den 20. februar : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. Enkelttilskud: Oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud og bevillingsprocent. Lægemiddelstyrelsen har ikke fastsat vejledende kriterier for enkelttilskud til disse lægemidler. Behandlingspris per døgn: De angivne behandlingspriser per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus 3. Den anvendte periode er de 6 prisperioder med første periodestart den 30. maj 2011 og sidste periodestart den 25. juli * angiver, at behandlingsprisen er per dosis og ikke per døgn. Disse lægemidler anvendes efter behov eller i individuel dosering. Naturlige opiumalkaloider (N02AA) N02AA01 Morphin Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder 1 Lægemiddelstyrelsen. Produktresuméer for de enkelte lægemidler revurdering/vejledninger/retningslinjer-for-vurdering-og-sammenli--kudsstatus 1

9 Bilag B Den 16. august 2011 Contalgin, depottabletter Contalgin Uno, depotkapsler Depolan, depottabletter Doltard, depottabletter Malfin, depottabletter Morfin "DAK", injektionsvæske, opløsning Morfin "DAK", tabletter Depotgranulat: Til længerevarende lindring af stærke, intraktable smerter. Depottabletter: Kroniske stærke smerter. Tabletter: Stærke smerter Morfin injektionsvæske: Stærke smerter. Præanæstetisk medikation. Enkelttilskud Generelt tilskud 2006: : : : : , heraf 645 depotgranulat (enkeltdosisbeholder) Ikke relevant N02AA03 Enkelttilskud Hydromorphon Jurnista, depottabletter Palladon, depotkapsler, hårde Palladon, injektions-/infusionsvæske, opløsning Palladon, kapsler, hårde Behandling af stærke smerter. Generelt tilskud Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske, opløsning 2006: : : : : 295 Peroral: Ikke relevant injektions-/infusionsvæske: 0 N02AA04 Nicomorphin 2

10 Bilag B Den 16. august 2011 Enkelttilskud Vilan, injektionsvæske, opløsning Vilan, suppositorier Vilan, tabletter Stærke smerter. Generelt tilskud 2006: : : : : 3.074, heraf suppositorier Ikke relevant N02AA05 Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm", depottabletter OxyContin, depottabletter Oxynorm, injektions-/infusionsvæske, opløsning Oxynorm, kapsler, hårde Oxynorm, oral opløsning OxyNorm Dispersa, smeltetabletter Moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika. Generelt tilskud: Depottabletter, Kapsler, hårde og smeltetabletter Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske og oral opløsning 2006: : : : : , heraf 505 oral opløsning og 767 inj.-/infusionsvæske Enkelttilskud 2008: Oxynorm:11 ansøgninger, heraf 7 bevilget (66 %) 2009: Oxynorm: 8 ansøgninger, heraf 2 bevilget (25 %) 2010: Oxynorm: 12 ansøgninger, heraf 4 bevilget (33%) N02AA55 Oxycodon, kombinationer Targin, depottabletter (markedsført d ) Stærke smerter som kun kan behandles tilstrækkeligt med 3

11 Bilag B Den 16. august 2011 opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres. Generelt klausuleret tilskud (den ændrede Targin tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, som samtidig har opioidinduceret obstipation) 2008: : : 667 Enkelttilskud 2008: : 88 ansøgninger, heraf 77 bevilget (88%) 2010: 107 ansøgninger, heraf 82 bevilget (77%) N02AA59 Codein, komb. ekskl. Psykoleptika (codein + paracetamol) Fortamol, tabletter Kodipar, filmovertrukne tabletter Pinex Comp, tabletter Akutte korterevarende smerter af op til 5 dages varighed. B Ikke generelt tilskud 2006: : : : : Enkelttilskud 2008: 45 ansøgninger, heraf 11 bevilget (24 %) 2009: 45 ansøgninger, heraf 9 bevilget (20 %) 2010: 46 ansøgninger, heraf 12 bevilget (26%) N02AB02 Pethidin Petidin "DAK", injektionsvæske, opløsning Petidin "DAK", suppositorier Petidin "DAK", tabletter Stærke smerter. Præmedikation. Generelt tilskud 4

12 Bilag B Den 16. august 2011 Enkelttilskud 2006: : : : : 3.086, heraf suppositorier og 364 inj. væske Ikke relevant N02AB03 Fentanyl Abstral, resoribletter, sublinguale Actiq, sugetabletter Durogesic, depotplastre Fentanyl "ratiopharm", depotplastre Instanyl, næsespray, opløsning ( Markedsført ) Ionsys, transdermalt system Lafene, depotplastre Matrifen, depotplastre Depotplastre: Voksne: Stærke, kroniske smerter, som kun kan behandles adækvat med opioid analgetika. Børn: Langtidsbehandling af svære kroniske smerter hos børn over 2 år, der er i opioidbehandling. Sugetabletter: indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos patienter, der i forvejen modtager opioid som vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter. Gennembrudssmerter er en forbigående forværring af smerter, der fremkommer på baggrund af ellers kontrollerede vedvarende smerter. Patienter, der får opiod-vedligeholdelsesbehandling, defineres som patienter, der får mindst 60 mg morphin per os dagligt, mindst 25 mikrogram transdermalt fentanyl i timen, mindst 30 mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg hydromorphon per os dagligt eller en ækvianalgetisk dosis af et andet opioid i mindst en uge. Transdermalt system: anvendes for behandling af akutte, moderate til svære post-operative smerter udelukkende under hospitalsophold. Næsespray : indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioider for kroniske cancersmerter. 5

13 Bilag B Den 16. august 2011 Gennembrudssmerter er en kortvarig forværring af en ellers kontrolleret kronisk baggrundssmerte. Patienter i opioid-vedligeholdelsesbehandling tager mindst 60 mg oral morfin dagligt, mindst 25 mikrogram transdermal fentanyl pr. time, mindst 30 mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg oral hydromorfon dagligt eller en tilsvarende ækvianalgetisk dosis af et andet opioid i en uge eller længere. Generelt tilskud: Depot plastre Ikke generelt tilskud: Sublinguale resoribletter, sugetabletter, næsespray, og transdermalt system 2006: : : : : , heraf depotplaster Enkelttilskud 2008: Actiq, sugetabletter: 6 ansøgninger, heraf 3 bevilget (50 %) 2009: Actiq, sugetabletter: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %) 2010: Instanyl, næsespray: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %) N02AC04 Dextropropoxyphen Abalgin, filmovertrukne tabletter Svage smerter. Ikke generelt tilskud 2006: : : : : Enkelttilskud 2008: 6 ansøgninger, heraf 3 bevilget (50%) 2009: 8 ansøgninger, heraf 3 bevilige (38%) 2010: 15 ansøgninger, heraf 3 bevilige (20%) N02AE01 Buprenorphin 4 Buprenotex, sublinguale resoribletter(0,4 mg, 2 mg og 8 mg) Subutex, resoribletter, sublinguale (0,4 mg, 2 mg og 8 mg) Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h) Temgesic, injektionsvæske, opløsning 4 Resoribletter i styrkerne 2 og 4 mg er ikke omfattet af revurderingen, 6

14 Bilag B Den 16. august 2011 Temgesic, resoribletter, sublinguale (0,2 og 0,4 mg) Transtec, depotplastre (35, 52,5 og 70 µg/h) Sublinguale resoribletter: Stærke smerter. Injektionsvæske: Stærke smerter. Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h): Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opiod er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan er ikke egnet til behandling af akutte smerter. Transtec, depotplaster (35, 52,5 og 70 µg/h): Moderat til svær cancersmerte og svær smerte, som ikke reagerer på analgetika af ikke-opioid klasse. TRANSTEC er ikke egnet til behandling af akut smerte. Enkelttilskud A Generelt tilskud: Depotplastre, sublinguale resoribletter 0,2 og 0,4 mg Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning, sublinguale resoribletter 2 og 8 mg 2006: : : : : , heraf depotplaster og resoribletter Ikke relevant for depotplastre, sublinguale resoribletter 0,2 og 0,4 mg 0 N02AF02 Nalbufin Nalpain, injektionsvæske, opløsning Indiceret til kortvarende lindring af moderate til svære smerter. Det kan også anvendes som præ- eller postoperativt analgetikum. Enkelttilskud 0 Ikke generelt tilskud 2008: : : - 7

15 Bilag B Den 16. august 2011 N02AG02 Enkelttilskud Ketobemidon og antispasmodica Ketogan, suppositorier Ketogan, tabletter Stærke smerter. Generelt tilskud 2006: : : : : Ikke relevant N02AX02 Tramadol Dolol, brusetabletter Dolol, injektionsvæske, opløsning Dolol, kapsler, hårde Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde Gemadol Retard, depotkapsler Mandolgin,, brusetabletter Mandolgin, kapsler, hårde Mandolgin, suppositorier Mandolgin Retard, depottabletter Mandolgin Uno, depottabletter Metracop, kapsler, hårde Nobligan, injektionsvæske, opløsning Nobligan, kapsler, hårde Nobligan, opløselige tabletter Nobligan, orale dråber, opløsning Nobligan, suppositorier Nobligan Retard, depottabletter Tadol, kapsler, hårde Tadol, suppositorier Tradolan, injektionsvæske, opløsning Tradolan, tabletter Tradolan Retard, depottabletter Tramadol "Actavis", kapsler, hårde Tramadol Retard "Actavis", depottabletter Tramadol Retard "Hexal", depottabletter Moderate til stærke smerter. A Generelt tilskud Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning 8

16 Bilag B Den 16. august : : : : : , heraf kapsler, hårde og depottabletter Enkelttilskud 2008: 1 ansøgning, heraf 1 bevilget (100 %) 2009: 1 ansøgning, heraf 0 bevilget (0 %) 2010: - N02AX06 Tapentadol Palexia Depot, depottabletter ( Markedsført 27/12/2010) Enkelttilskud Til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika. Generelt tilskud 1. kvartal 2011: kvartal 2011: 461 Ikke relevant R05DA, Opiumalkaloider og derivater R05DA04 Codein 5 Enkelttilskud Kodein "Alternova", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", oral opløsning Kodein Stærk "DAK", oral opløsning Hostestillende. Svage smerter. Generelt tilskud: Tabletter Ikke generelt tilskud: Oral opløsning 2006: : : : : Tabletter: Ikke relevant Oral opløsning: 5 Kodein tabletter er medtaget, da disse også anvendes mod stærke smerter (?) 9

17 Bilag B Den 16. august : 43 ansøgninger, heraf 39 bevilget (91 %) 2009: 63 ansøgninger, heraf 63 bevilget (100 %) 20010: 61 ansøgninger, heraf 60 bevilget (98 %) N07BC, Midler mod opioidafhængighed N07BC02 Methadon 6 Metadon "DAK", tabletter Metadon "DAK", oral opløsning Methadon "Pinewood", oral opløsning Metadon "DAK", injektionsvæske, opløsning Tabletter og inj. væske: Stærke smerter. Oral opløsning: Til substitutionsbehandling af patienter, der er afhængige af opioider. Behandlingen gives samlet med medicinsk og psykologisk behandling og social rehabilitering. Enkelttilskud Generelt tilskud 2006: : : : : Opdelt på lægemiddelform:??? Ikke relevant 6 Metadon tabletter og injektionsvæske er medtaget, da disse har indikationen stærke smerter. 10

18 Bilag C 16. august 2011 Prisoversigt for lægemidler mod stærke smerter N02A Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 16/ til 25/ ) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis Lægemiddel- 6. Styrke(r) 7. Gns. laveste 8. Gns. laveste gruppe (mg) 1 Generelt form (mg) enhedspris (kr.) behandlingspris tilskud per døgn (kr.) N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AA01 Morphin 60 5,2,6 Ja Depottabletter 30 4,42 8, ,2,6 Ja Depottabletter 30 3,17 6,34 60 Ja Tabletter ,29 2,97 7,74 5, ,6 Ja Depotkapsler 30 6,85 13,7 60 5,2,6 Ja Depotgranulat 30 12,68 25,36 Ja Injektionsvæske 20 mg/ml 3,05 N02AA03 Hydromorphon 10 Ja Kapsler, hårde 1,3 2,6 2,1 4,17 16,15 16, ,6 Ja Depottabletter 8 17,43 21, ,2,6 Ja Depotkapsler, hårde 4 7,44 18,6 Nej Injektion/infusionsvæske mg/ml 158,02 393,08 N02AA04 Nicomorphin 60 Ja Tabletter 5 1,09 13, ,4,6 Ja Suppositorier 10 7,81 46,86 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 4,64 N02AA05 Oxycodon 40 Ja Kapsler, hårde 10 4,15 16,6 40 Ja Smeltetabletter 10 5,85 23,4 40 5,2,6 Ja Depottabletter 20 10,65 21,3 40 5,2,6 Ja Depottabletter 20 8,68 17,36 40 Nej Oral opløsning 1 10 mg/ml 0,61 5,73 24,4 22,92 Nej Injektion/infusionsvæske 10 mg/ml 14,11 N02AA55 Oxycodon, komb ,2,6 Klausul Depottabletter ,35 22,7 N02AA59 Codein, komb. 200 codein 5,7 Nej Filmovertrukne tabletter 30, ,66 10, codein 7 Nej Tabletter ,51 10, codein 7 Nej Tabletter 28, ,09 7,60 1

19 Bilag C 16. august 2011 N02AB Phenylpiperidinderivater N02AB02 Pethidin 600 5,7 Ja Tabletter 25 0,69 16, ,7 Ja Suppositorier 100 5,64 33,84 Ja Injektionsvæske 50 mg/ml 3,17 N02AB03 Fentanyl 25 µg/time 5,6 Ja Depotplastre 25 µg/time 51,47 17,16 25 µg/time 5,6 Ja Depotplaster 25 µg/time 55,31 18, µg 5,6 Nej Sugetabletter µg 116,79 116,79 934,32 467, µg 5,6 Nej Resoribletter µg 94,17 94,17 753,36 376, µg 5,6 Nej Næsespray µg/dosis 116,76 116,76 467,04 233,52 N02AC Diphenylpropylaminderivater 5,3,8 N02AC04 Dextropropoxyphen 300 Nej Filmovertrukne tabletter 65 2,65 12,23 N02AE Oripavinederivater N02AE01 Buprenorphin 35-52,5 5,6 Ja Depotplastre 35 52,5 µg/time 89,7 132,37 25,63 37,82 0,8 µg Ja Resoribletter 0,2 2,98 11,92 Nej Injektionsvæske 0,3 mg/ml 13,29 N02AF Morphinanderivater N02AF02 Nalbufin Nej Injektionsvæske 10 mg/ml 13,70 N02AG Opioider i komb. med antispasmodica N02AG02 Ketobemidon+antispas N02AX Andre opioider N02AX02 Tramadol Ja Tabletter ,31 13,86 Ja Suppositorier ,93 14,79 Ja Kapsler, hårde 100 5,45 21,80 Ja Orale dråber 100 mg/ml 2,99 11,96 Ja Brusetabletter 50 2,31 18,48 5,2,6 Ja Depottabletter 200 1,17 2,34 5,2,6 Ja Depottabletter 200 3,97 7,94 5,2,6 Ja Depotkapsler 200 5,89 11,78 5,6 Ja Depotkapsler, hårde 200 6,94 13,88 Ja Suppositorier 100 2,54 10,16 Nej Injektionsvæske 50 mg/ml 4,85-5,36 2

20 Bilag C 16. august 2011 N02AX06 Tapentadol 200 N07BC N07BC02 Metadon R05DA R05DA04 Codein ,9 Ja Depottabletter ,93 25,86 5,7 Ja Tabletter 5 0,64 1,92 5,7 Ja Oral opløsning 1 mg/ml 0,08 1,20 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 5,46 5,3,7 Ja Filmovertrukne tabletter 25 1,08 8,64 5,3,7 Nej Oral opløsning 3 8 mg/ml 0,42 0,52 28,00 13,00 Noter/forklaringer: 1 Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt 2 Doseres 2 gange dagligt 3 Doseres 3 eller flere gange daglig 4 Doseres 1-2 gange daglig 5 Ækvieeffektiv dosis fra Den Nationale rekommendationslistes baggrundsnotater 6 Rekommanderet i Den Nationale rekommendationsliste 7 Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i Den Nationale rekommendationsliste 8 Ikke rekommanderet i Den Nationale rekommendationsliste 9 Ækvieffektiv dosis fra IRF præparatanmeldelse 10 Prisen er beregnet som et gennemsnit af priserne i lægemidlets sidste 6 prisperioder 3

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer:

Anvendes både i den akutte og kroniske smertebehandling Synonymer: Nr.: Emne Opioider Gruppe af lægemidler der udøver deres analgetiske effekt ved stimulereing af centrale opioidreceptorer. Opdeles, afhængig af affinitetsmønsteret til receptorerne i (1) rene og (2) partielle

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER En undersøgelse af registerdata vedrørende forbrug, brugere og aldersfordelinger i Danmark 2003-2013 Lene Jarlbæk MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER EN UNDERSØGELSE AF REGISTERDATA VEDRØRENDE

Læs mere

Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for opiater - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal.

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal. 1 Lægemidler der kan benyttes til selvmord Indhold I. Phenobarbital/Fenemal II. Medikamenter der kan benyttes i stedet for Fenemal III. Sikkerhed side 7 IV. Hvorfor denne liste? side 8 I. Phenobarbital

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Notat Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider.

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Sundhedsstyrelsen Att: Elisabeth Thomsen Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014

Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Jan Bjørn Nielsen, Palliativt Team Temadag, Holstebro 21. maj 2014 Smertebehandling Smertetyper Nociceptive smerter Neurogene smerter Skyldes vævsbeskadigelse Skyldes læsion af det perifere eller centrale

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 391, tirsdag den 19. marts Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. marts I mødet deltog: Nævnsmedlemmer:

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin BUDSKABER Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin Over 4.000 patienter i Region Midtjylland bruger smerteplastre med fentanyl. Det er de præparater/den administrationsform, hvor der

Læs mere

Kliniske retningslinier

Kliniske retningslinier Kliniske retningslinier - Palliation i Udgivet af Palliationssygeplejerskerne i Hjørring, Thisted, Hobro, Farsø og Aalborg 1 Kliniske retningslinier Palliationssygeplejerskerne i har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER 2016 KORTLÆGNING AF OPIOIDFORBRUGET I DANMARK Sundhedsstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Velkommen til Pacinggruppe ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Introduktion I gruppen vil du møde andre mennesker med kroniske smerter, samt forskellige fagpersoner med mange års erfaring i smertebehndling.

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Lægemidler der er velegnede til selvmord

Lægemidler der er velegnede til selvmord Lægemidler der er velegnede til selvmord Indholdsfortegnelse Vejledning... se nedenfor Liste med velegnede lægemidler... side 2 Sikkerhed... side 9 Hvorfor denne liste?... side 9 Alfabetisk fortegnelse

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER

KLINISKE RETNINGSLINIER KLINISKE RETNINGSLINIER for medicinsk smertebehandling juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef IV Paracetamol: Inhiberer produktionen af CNS prostaglandiner Nedsætter feber Sjældent behov

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Smertekvaliteter... 3 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)... 5 Akutte smerter Kroniske smerter Omregning

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Smertebehandling ved avanceret cancer. Symptombehandling

Smertebehandling ved avanceret cancer. Symptombehandling Smertebehandling ved avanceret cancer Symptombehandling April 2012 SMERTEBEHANDLING VED AVANCERET CANCER Definition Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel eller potentiel

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke

Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Sortiment pr. 13. september 2013 Lægemiddelnavn Form Styrke Asacard depotkapsler, hårde 162,5 mg Aspirin Kardio enterotabletter 100 mg Hjerdyl tabletter 150 mg Hjerdyl tabletter 75 mg Hjertealbyl enterotabletter

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Smerter hos ældre patienter af Overlæge, dr. med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Smerter hos ældre patienter af Overlæge, dr. med. MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Smerter hos ældre

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det?

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Ved Privathospitalet Mølholm Smerte Smerte er en mester, der gør os små, En ild

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring Risikosituationslægemidler Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring En svær dement borger sad og tyggede på noget. Med besvær kunne vi få det ud af hendes mund,

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Anja Raunsmed Sygeplejerske Hospice Limfjord Søren Ringgaard Læge Hospice Limfjord & KLB

Anja Raunsmed Sygeplejerske Hospice Limfjord Søren Ringgaard Læge Hospice Limfjord & KLB 1 Anja Raunsmed Sygeplejerske Hospice Limfjord Søren Ringgaard Læge Hospice Limfjord & KLB 2 Program Præludium Patofysiologiske mekanismer ved hyppige symptomer og deres behandling Kakesi Fatique Smerter

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Sundhedsstyrelsens høring over Medicintilskudsnævnets indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider, ATC gruppe N02A m.fl.) Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Læs mere

Behandling af cancersmerter

Behandling af cancersmerter Behandling af cancersmerter Smertebehandling til mennesker ramt af kræftsygdomme IRF 5.2.2009 Overlæge Gerd Leikersfeldt Palliativ medicinsk afdeling P20, Bispebjerg hospital gldoc@dadlnet.dk 1 IASP International

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Den 29. juni 2011 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C01 (Hjerteterapi) Baggrund og indhold Lægemiddelstyrelsen har som led

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016 Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar Bemærk at ændringerne kun gælder de nævnte lægemiddelnavne og former. Liste over svage smertestillende lægemidler med generelt tilskud:

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 6. januar 2011 Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 346, tirsdag den 14. december 2010 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. december

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Side 1 af 9 VEJ nr 9264 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-06-2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i følgende forskrifter VEJ nr 38 af 18/06/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler VEJ nr 9009 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SST, j.nr. 5-3210-13 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Rapport over fællesprojekt for studieophold for farmaceutstuderende ved Københavns Universitet foråret 2012 Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Lene Juel Kjeldsen, SAFE, Amgros I/S Henriette

Læs mere