Kapitel 1: Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Introduktion"

Transkript

1

2 infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante forudsætninger i direktiv 1999/5/EU. Copyright 2008 Electronics Line 3000 Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. -2-

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion : Dokumentation - konventioner : Specifikationer : Systemoversigt : Hardware-design... 9 Kapitel 2: Systeminstallation : Planlægning før installation : Installationsprocedure : Bagsidens sabotagekontakt : Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening : Frontpanelets design : Systemstatus LED'er : Betjeningspanelets frontpanel : LCD-display : Talebesked : LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse : Tilkobling/frakobling : Fjerntilkobling/-frakobling via SMS : Fjerntilkobling/-frakobling via DTMF : Aktivering af alarm på betjeningspanelet Kapitel 4: Avanceret systembetjening : Menunavigering : Stop kommunikation : Detektor Udkoblet/Ej udkoblet : Brugerkoder : Følg mig : Hændelseslog : Servicemenu Kapitel 5: Telekontrol og tovejs-audio : Indgående opkald : Udgående opkald Kapitel 6: Hjemmeautomation og PGM-styring : Styring af betjeningspanel : Fjernbetjeningsstyring : Telefonstyring : Tidsskemaer (ikke relevant for PGM) Kapitel 7: Enheder : Enhedstilmelding : Enhedsnavne : Sletning af enhed : Supervisionstid Resynkronisering : Zoner : Fjernbetjeninger : Betjeningspaneler : Repeatere : Trådløs sirene : Proxbrikker Kapitel 8: Indgangs/udgangs-timere og systemtoner : Indgangs/udgangsforsinkelse : Tilkobling ved udgang : Supplerende indgangsforsinkelse : Indgangsafvigelse : Udgangsgenstart : Tilkoblingstoner : Toner i hjemmeautomationen : Systemproblemtoner : Lydvalg

4 Kapitel 9: Systemmuligheder : Indstilling af swinger : Kodespærring : Tilkoblings-/frakoblingsmuligheder : Panikalarm : Forsinkelse af strømtab : Displaymuligheder : Valgmuligheder for PGM-udgang : Vægterkode (fremtidig mulighed) : Visningen "Ingen tilkobling" : Støjdetektering : "Ingen bevægelse" Tid : Valgmulighederne Mikrofon/Højttaler : Talebeskeder : Installatøradgang : Auto Logvisning (fremtidig mulighed) : Sommertid : Rapportér fejlproblem : Annullér alarm : Krydszoneinddeling (fremtidig mulighed) : Verificeret Brand : Batteritype Kapitel 10: Kommunikation : Rapportering til kontrolcentral : Overordnede valgmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkald : Fjernprogrammering : Serviceopkald : Kommunikationsmuligheder : GSM-valgmuligheder : TVA-hændelsesrapportindstillinger : Hændelsesmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkald Hændelsesindstillinger Kapitel 11: Programmering af hjemmeautomation : X10-oversigt : HA-enheder : Huskode : HA-styring Kapitel 12: Systeminitialisering : Initialisering : Genoprettelse af standardprogram : Slet brugerkoder : Slet trådløse sendere : Find moduler Bilag A: Menustruktur Bilag B: Senderinstallation PIR-detektorer (EL-2600/EL-2600PI/EL-2645/EL-2645PI) Magnetkontakt (EL-2601) Universalsender (EL-2602) Glasbrudsdetektor (EL-2606) Røgdetektor (EL-2603) Fjernbetjeninger (EL-2611/EL-2614/EL-2614E) Trådløse betjeningspaneler (EL-2620/EL-2640) Senderens tekniske data Bilag C: Hændelsestabel Bilag D: Zonetyper

5 Kapitel 1: Introduktion Denne manual er udarbejdet med henblik på installation af infinite prime-kontrolsystemet. Vi anbefaler, at du læser denne manual grundigt og i sin helhed, før du begynder at installere. På denne måde er det lettest for dig at forstå alle elementer i dette sikkerhedssystem. Denne manual er ikke beregnet til anvendelse af slutbrugere. Slutbrugere opfordres til at læse brugermanualen, der leveres sammen med systemet. Hvis du har spørgsmål angående procedurerne, der beskrives i manualen, bedes du kontakte Electronics Line 3000 Ltd. på (+972-3) : Dokumentation - konventioner I hele manualen har vi forsøgt at inkludere alle betjenings- og programmeringsfunktioner ved at bruge en ensartet struktur og rækkefølge i menuerne. Der er en detaljeret forklaring af, hvordan du navigerer i styresystemets menu i afsnit 4.1: Menunavigering. For at forenkle procedurerne, der vises i manualen, bruges følgende konventioner: Dette betyder Vælg... Brug pilene til at rulle gennem valgmulighederne, og tryk på. Vælg Slet log fra menuen Hændelses log. Vælg tid/dato, sæt dato fra servicemenuen. Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på, og indtast din brugerkode. Brug pilene, til du kommer til Hændelses-log, og tryk på. Brug pilene, til du kommer til Slet-log, og tryk på. Gør som før, men denne gang navigerer du igennem tre menuniveauer. [7012] Genvejen til et specifikt menupunkt fra hovedmenuen. I dette tilfælde er dette genvejen for Indstil dato. Disse vises i procedurerne som en ekstra hjælp til menunavigering. [#5] En genvej til et specifikt punkt i en undermenu. For eksempel er [#5] til Aktivér/deaktiver sirener i undermenuen den genvej, der åbnes, når du har valgt den detektor, som du ønsker at programmere. Symbolet på en tast, der vises på betjeningspanelet 5. Interface-test Teksten, der rent faktisk vises på LCD-displayet (fed kursiv). NB! Vigtig anvisning. Tabel 1.1: Dokumentation - konventioner -5-

6 1.2: Specifikationer Generelt Zoner: 32 trådløse zoner (1 sender pr. zone), 1 fast forbundet zone (zone 33) Trådløse fjernbetjeninger: 19 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløse betjeningspaneler: 4 LCD-betjeningspaneler med fast ledningsforbindelse: 2 (INFINITE-BTP/L), 3 (INFINITE- BTP/TL) Repeatere: 4 Proxbrikker (Option): 16 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløs sirene: 1 (1-vejs eller 2-vejs) Brugerkoder: 32 Tilkoblingsmetoder: Fuld, Del eller Perimeter Hændelses-log: Kapacitet til 256 hændelser, stemplet med klokkeslæt og dato Kommunikation Kontrolcentralens rapporteringskonti til hændelser: 3 (8-cifret kontonummer) Konti til talebesked: 3 Telefonnumre: 3 normale, 3 talebesked, FP-tilbagekald og servicekald (hver med 16 cifre) Interfacemuligheder ved kommunikation: PSTN eller GSM (valgfrit udvidelsesmodul er påkrævet) Hjemmeautomation Styremedium: PLC (power-line carrier) Protokol: X10 HA-enheder: 16 individuelt adresseret Modtager Type: Superheterodyn, fast frekvens Frekvens: , eller 418MHz FM Datakryptering: SecuriCode Elektriske specifikationer Strømforsyningsindgang: 230VAC, 50Hz Backup-batteripakke: 7,2V/1,5Ah (6 x 1,2V Ni-MH genopladelige batterier, størrelse AA) Sikringsspecifikationer: 63mA/250V (AC-beskyttelsessikring), 1A/250V (beskyttelsessikring til batteri) Kontaktspecifikation for PGM-relæets udgang: 100mA (maks. belastning) Indbygget sirene: 105dB eller 85dB Sabotagekontakt: Normalt sluttet Driftstemperatur: 0-60 C Strømforsyningsforbindelsen til enheden skal være etableret iht. de nationale bestemmelser for permanente! elektriske installationer. Strømforsyningen skal passere en afbryderanordning, der er let at komme til. Hvis enheden er permanent tilsluttet hovedstrømforsyningen, skal der anvendes en 2-polet afbryderenhed (15A maks.), og ledningerne skal have et tværsnit på min mm 2 i en leder på mindst 16 mm. Hvis hovedstrømforsyningen er forbundet til en sikring, skal sikringen angives som afbryderenheden, og fatningen skal være maks. 2 m fra kontrolpanelet. Batterier skal leveres af en forhandler og udskiftes af autoriseret servicepersonale. Backup-batteripakken skal udskiftes hvert femte år. Batterierne skal opbevares på et køligt og tørt -6-

7 1.3: Systemoversigt Infinite prime er et trådløst styresystem med alle funktioner. Systemet forventes at kunne dække sikringsbehovet i de fleste privatboliger. Dette system er blevet udviklet på en design-idé med sigte på en let og enkel installation og brug. Med dette for øje baseres brugerfladen på en enkel, menubetjent model, der opfylder de vigtigste krav både fra bruger og installatør. Du kan programmere infinite prime på stedet ved hjælp af det indbyggede LCD-betjeningspanel eller en pc, eller fjernprogrammere med en pc ved at bruge up/downloading softwaren. Kontrolcentralens kommunikation og up/downloading anvender enten normal PSTN eller højhastigheds mobil kommunikation. SMS-beskeder er en ny meddelelsesmåde, der bruges både til kontrolcentral- og Følg mig-brugerovervågning. Desuden kan SMS-beskeder sendes til styresystemet, så brugeren kan sende kommandoer til systemet overalt på kloden. Styresystemets hjemmeautomationsegenskaber giver et væld af funktioner. Hjemmeautomationsmodulet forbinder X10-enheder i strømforsyningsnetværket og giver brugeren kontrol over enheden via et antal forskellige medier. Det følgende viser komponenterne, der udgør systemet, og systemets interaktion med eksterne kommunikationsnetværk. -7-

8 Figur 1.1: Systemarkitektur -8-

9 1.4: Hardware-design Målet med dette afsnit er at sætte dig ind i forskellige printkort, der udgør systemet. Bortset fra hovedkortet, kan hvert enkelt udvidelses modul fås som ekstraudstyr beregnet til installation inde i plastkabinettet. Figur 1.2: Systemdesign 1. Hovedkort 2. PSTN-opkaldsmodul (ekstraudstyr) 3. Hjemmeautomationsmodul (ekstraudstyr) 4. GSM kommunikationsmodul (ekstraudstyr) 5. Backup-batteripakke -9-

10 1.4.1: Hovedkortet Hovedkortet er systemets hjerne og er forbundet til forskellige udvidelses moduler ved hjælp af et antal interface-stik. Desuden inkluderer hovedkortet en programmerbar udgang, en input-zone via den faste ledningsforbindelse og en USB-port til pcprogrammering. Figur 1.3: Hovedkort 1. USB-port for tilslutning til pc 2. DIP-kontakt til flash-programmering 3. Stik til indbygget sender 4. Interface-stik til fladkabel til PSTN-modul 5. Ekstra forsyningsudgang (AC-drevet:10-15V, batteridrevet: 6-8V) 6. Den programmerbare relæudgang (100mA maks. last) 7. Zone med fast ledningsforbindelse (Zone 33) 8. Status-LED 9. Stik til Interphone-modul 10. Hovedkortets stik til flash-programmering 11. Terminalblok til LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse 12. Interface-stik til fladkabel til LCD-betjeningspanel, indbygget højtaler, mikrofon og sirene 13. Sabotagekontakt på forsiden 14. Ikke i brug 15. Interface-stik til hjemmeautomationsmodul 16. Terminalblok til AC-strømforsyning 17. Terminalblok til hjemmeautomationsmodul 18. Beskyttelsessikring til AC-strømforsyning 19. Beskyttelsessikring til backup-batteri 20. Interface-stik til fladkabel til GSM-modul 21. Stik til backup-batteri 22. Ekstra stik til backup-batteri -10-

11 1.4.2: PSTN-modul PSTN-modulet udstyrer systemet med en standardopkalder til kommunikation via (analog telefoni) Public Switched Telephone Network (PSTN). Brug ikke VoIP-telefoner til kommunikation med den centrale overvågningsstation. I visse tilfælde kan systemet ikke overføre alarmsignaler via VoIP-netværket. Alternative stik til telefonlinje Figur 1.4: PSTN-modul 1. Status-LED 2. Stik til flash-programmering 3. Terminalblok til telefonlinje (terminaler 1 & 2: udgående linje til telefon, terminaler 3 & 4: Indgående linje fra telefonselskabet) 4. Interface-stik til fladkabel til hovedkortet 5. Telefonstik til udgående linje til telefon 6. Telefonstik til indgående linje fra telefonselskabet 1.4.3: Hjemmeautomationsmodul Hjemmeautomationsmodulet udstyrer systemet med en interface til strømforsyningsnetværket og styrer over 16 hjemmeautomationsenheder under anvendelse af X10-protokollen via en ekstern eller intern strømforsyningsinterface (PLI), afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis den eksterne PLI anvendes, skal den tilsluttes til HA-modulet, som vist i fig. 1.6, position 5, og figur 1.7, sæt den derefter til strømforsyningen. Se Kapitel 11: Programmering af hjemmeautomation, hvis du ønsker flere informationer om X10-protokollen og de tilgængelige programmeringsmuligheder. Figur 1.5 viser HA-modulet, der er anvendt i systemerne med intern PLI. -11-

12 Figur 1.5: Hjemmeautomationsmodul (med intern PLI) 1. Interface-stik til hovedkortet 2. Stik til flash-programmering 3. Strømforsyningslinjens terminaltilslutninger til hovedkortet (1 - neutral; 2 - aktiv) Figur 1.6 viser HA-modulet, der er anvendt i systemerne med ekstern PLI. Figur 1.6: Hjemmeautomationsmodul (med ekstern PLI) 1. Interface-stik til hovedkortet 2. Status-LED 3. Stik til flash-programmering 4. Jumper header 5. Stik til den eksterne strømforsyningsinterface Ved ekstern X10 PLI anbefaler vi at bruge tovejs-ttl/cmos-interface som f.eks. XM10Emodulet, forbundet til HA-modulet med et RJ11-kabel, der tilsluttes som vist på fig Figur 1.7: RJ11-ledningsdiagram -12-

13 1.4.4: GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodulet gør systemet i stand til at kommunikere via mobile netværk. Dette giver evnen til at sende eller modtage SMS-beskeder, udføre up/downloading og implementere trådløse 2-vejs stemmeapplikationer. Figur 1.8: Mobil kommunikationsmodul 1. SIM-kortholder 2. SIM-kortfrigivelse 3. Status-LED 4. Stik til flash-programmering 5. Interface-stik til fladkabel til hovedkortet 6. Intern antenne 7. Eksternt antennestik -13-

14 Kapitel 2: Systeminstallation Følgende kapitel forklarer, hvordan systemet installeres og giver retningslinjer og tip om, hvordan installationen optimeres. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i de forskellige printkort, der udgør systemet se 1.4: Hardware-design. 2.1: Planlægning før installation Før installationen iværksættes, er det umagen værd at lave en råskitse af bygningen og bestemme den ønskede position af styresystemet og hver enkelt trådløs enhed. Når du bestemmer placeringen af installationen, skal du tage højde for følgende: Montering af styresystemet på et sted, hvor der er let adgang til telefon- og strømforsyningsforbindelser. Hvis du installerer med GSM-mobil kommunikationsmodul, skal styresystemet monteres i en position, hvor GSM-signalet er stærkt. Se følgende afsnit med henblik på at vælge den optimale placering af trådløse enheder i forhold til styresystemet : Retningslinjer for installation af trådløse enheder For at optimere kommunikationen skal der tages højde for følgende retningslinjer: Hvis der er mulighed for det, skal styresystemet monteres centralt i forhold til de trådløse detektorer. Undgå at installere tæt ved kraftige støjkilder eller radiofrekvensinterferens. F.eks. airconditionanlæg/varmekanaler og afbryderskabe. Sørg for så lille en afstand mellem styresystemet og sendere som muligt. Sørg for så få hindringer mellem styresystemet og sendere som muligt. Figur 2.1: Så få hindringer som muligt Konstruktionsmaterialer af metal, som f.eks. stålarmerede betonvægge, reducerer rækkevidden af radiotransmissioner. Figur 2.2: Vedrørende konstruktionsmaterialer -14-

15 Reduktionen af RF-signalernes styrke er direkte proportional med forhindringens tykkelse, forudsat at forhindringerne er af det samme materiale. Figur 2.3: Vedrørende forhindringens tykkelse 2.2: Installationsprocedure Når sættet er pakket ud, skal du sikre dig, at du har alt nødvendigt udstyr. Vi anbefaler, at du installerer systemet som følger: TRIN 1: Åbn kabinettet. TRIN 2: Forsyn systemet midlertidigt med strøm. TRIN 3: Tilmeld senderne. TRIN 4: Test den valgte monteringsplads. TRIN 5: Installer styresystemet og senderne permanent : Trin 1 Åbning af kabinettet Sådan åbnes kabinettet: 1. Fjern kabinetskruen forneden på forsidebeklædningen. 2. Brug en skruetrækker og tryk forsigtigt på frigørelsesknapperne som vist i fig Løft forsidebeklædningen væk fra bagsiden af kabinettet. Du vil Kabinetskrue bemærke, at forsidebeklædningen er fastgjort til bagsiden med to fastgørelsesbånd og betjeningspanelets fladkabel : Trin 2 Forsyn systemet med strøm Figur 2.4: Åbning af kabinettet For at tilmelde og teste senderne er det nødvendigt at forsyne systemet midlertidigt med strøm, før styresystemet installeres. Tilslut ikke backup-batteriet på dette trin. Træk strømforsyningskablet gennem ledningshullet på bagsiden af beklædningen, og tilslut kablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedkortet. Se 1.4.1: Hovedkortet, for nøjagtig lokalisering af AC-strømforsyningsindgangen. Luk forsidebeklædningen, og tilslut ACstrømforsyningen. På dette trin skal du se bort fra evt. problemtilstande på LCD-displayet (f.eks. Lavt batteri) : Trin 3 Tilmelding af sendere For at styresystemet kan finde en enhed, skal systemets sendere tilmeldes. I almindelige vendinger betyder tilmelding af en sender, at der sendes to transmissioner fra en enhed, når styresystemet er i tilstanden Tilmelding. -15-

16 Sådan tilmeldes en enhed: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode (standardinstallationskoden er 1111). 3. Indtast 91 (Programmering, Enheder) for at komme ind på menuen Enheder. 4. Tryk på navigationstasterne ( / ) i menuen, indtil den enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zoner eller Betjeningspaneler). 5. Tryk på. 6. Tryk på navigationstasterne ( / ) i menuen, indtil den helt præcise enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zone 3 eller Betjeningspanel 2). 7. Tryk på. Hvis en enhed ikke er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet tilstanden Tilmelding. Under tilstanden Tilmelding venter systemet på to transmissioner fra enheden. Hvis en enhed allerede er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet ikke tilstanden Tilmelding. Hvis enheden allerede er blevet tilmeldt på en anden placering, ignorerer systemet forsøg på at tilmelde. 8. Send 2 transmissioner fra enheden se installationsvejledningerne for hver enkelt enhed i Bilag B, hvis du vil have flere oplysninger. 9. Når Gem? vises på styresystemets LCD-display, skal du trykke på. Displayet skifter automatisk til den næste valgmulighed for den pågældende enhed. Hvis du for eksempel trykker på for af bekræfte Zonetilmelding, føres du automatisk til valgmuligheden Zonetype. 10. Fortsæt med at indtaste andre parametre for den valgte enhed. Ved at trykke på kommer du tilbage til foregående menuniveau. Tryk på, når du er i hovedmenuen (menuniveau 1), for at komme ud af menutilstanden : Trin 4 Test af det valgte monteringssted Når alle sendere er blevet tilmeldt, anbefaler vi, at du tester det valgte monteringssted, før du monterer styresystemet og de trådløse enheder permanent. Du kan teste sendernes styrke ved at anvende funktionen TX-test. Sådan testes signalstyrken: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode. 3. Indtast 7072 (Service, Sender, TX test) for at starte tilstanden TX test. 4. Aktivér senderen, som du ønsker at teste. Senderens specifikationer vises på styresystemets LCD. Desuden lyder der mellem én og fire toner for at angive senderens signalstyrke. Hvis der lyder fire toner, er senderne på den bedst mulige placering se, -16-

17 4.7.7: Sender hvis du ønsker flere oplysninger. 5. Når du har testet hver enkelt sender, skal du trykke på for at gå ud af tilstanden TX-test. Hvis du installer med GSM-mobil kommunikationsmodulet, skal du teste GSMsignalstyrken ved at bruge systemets RSSI-måler. Sådan testes GSM-signalstyrken: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode. 3. Tryk på 709 (Service, GSM-signal). Signalstyrken for det mobile netværk vises se 4.7.9: GSM-signalstyrke, hvis du vil have flere oplysninger : Trin 5 Installering af styresystemet og senderne Når du har valgt og testet styresystemets og hver enkelt senders monteringsposition, er du klar til at installere systemet permanent. For at installere senderne permanent skal du følge installationsvejledningerne for hver enkelt enhed (i Bilag B i denne manuel, eller leveret individuelt med hvert enkelt produkt). Sådan installeres styresystemet: 1. Afbryd AC-strømforsyningen til styresystemet. 2. Åbn kabinettet som forklaret i 2.2.1: Trin 1 Åbning af kabinettet. 3. Fjern backup-batteripakken. Hvis du vil installere styresystemet med sabotagekontakt på bagsiden, er det også nødvendigt at afbryde det flade kabel, der forbinder hovedkortet til betjeningspanelet på forsiden og fjerne hovedkortet. Figur 2.5 viser styresystemet med afmonteret hovedkort og batteripakke. Øverste monteringshul Øverste monteringshul Placering af skruen til sabotagekontakt på bagsiden Nederste monteringshul Nederste monteringshul Figur 2.5: Bagsidebeklædning (hovedkort og batteripakke afmonteret) -17-

18 4. Anbring styresystemet på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. Hvis der anvendes sabotagekontakt på bagsiden, skal hullet til skruen til sabotagekontakten på bagsiden markeres. 5. Monter murankrene i de korrekte positioner. 6. Træk de nødvendige kabler gennem ledningshullet på bagsidebeklædningen (f.eks. AC-strømforsyning og telefonledning), og udfør de nødvendige tilslutninger. 7. Tilslut strømforsyningskablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedkortet se 1.4.1: Hovedkortet. 8. Tilslut telefonledningen til telefonterminalblokken på PSTN-modulet se 1.4.2: PSTN-modul. 9. Tilslut om nødvendigt supplerende faste ledningsforbindelser til LCDbetjeningspaneler se 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser. 10. Monter styresystemet på væggen med fire skruer, og sæt om nødvendigt skruen til bagsidens sabotagekontakt i se 2.3: Bagsidens sabotagekontakt. Styresystemet skal monteres, så det kan modstå en kraft på mindst tre gange dets egen vægt. 11. Sæt hovedkortet i igen, og tilslut de perifere moduler. 12. Tilslut fladkablet, der forbinder hovedkortet til betjeningspanelet på forsiden, og sæt fastgøringsbåndene til forsidebeklædningen på igen. 13. Tilslut AC-strømmen. Tilslut altid AC-strømforsyningen før batteripakken tilsluttes. Batterierne leveres uopladede. Når du tilslutter batteriet første gang, er det sandsynligt, at systemet viser Lavt batteri. Lad batteriet lade op i mindst 18 timer før brug. 14. Slut batteripakken til stikket på hovedkortet. 15. Anbring holdekrogene foroven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 16. Når styresystemet er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se 12.5: Find moduler. 2.3: Bagsidens sabotagekontakt Bagsidens sabotagekontakt er valgfrit ekstraudstyr, der giver en ekstra sikring, hvis styresystemet skulle blive fjernet fra væggen. Bagsidens sabotagekontakt sidder på bagsiden af styresystemets hovedkort og holdes hele tiden inde af det udsnit af bagsidebeklædningen, der vises i figur 2.6. Figur 2.6: Udløsning af bagsidens sabotagekontakt ved perforering For at denne funktion kan virke, skal du sætte en skrue i sabotagekontaktens monteringshul se 2.2.5: Trin 5 Installering af styresystemet og senderne. Hvis styresystemet fjernes fra væggen, ødelægger skruen den perforerede del af plastikken, men sidder fortsat fast i væggen. Som følge deraf udløses sabotagekontakt, og der genereres en alarm. -18-

19 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser Systemet understøtter LCD-betjeningspaneler, der er forbundet med faste ledningsforbindelser, så de kan installeres i en afstand på op til 300 m fra styresystemet. Stik til fla s h - Figur 2.7: Fast ledningsforbindelse til LCD-betjeningspanel (bagsidebeklædning taget af) Sådan installeres LCD-betjeningspaneler med fast ledningsforbindelse: 1. Afbryd strømforsyningen, både AC og batteriet, på styresystemet. 2. Fjern bagsidebeklædningen på betjeningspanelet. Dette gøres ved at trykke på de to knappen (nederst på betjeningspanelet) med en lille skruetrækker og forsigtigt trække bagsidebeklædningen væk fra kabinettets forside. 3. Anbring betjeningspanelets bagsidebeklædning på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. 4. Monter murankrene i de korrekte positioner. 5. Træk kablet fra styresystemet gennem ledningshullet i bagsidebeklædningen, og fastgør bagsidebeklædningen på væggen med fire skruer. 6. Tilslut terminalblokken på betjeningspanelet til den rigtige terminalblok på styresystemets hovedkort som vist i figur 2.8. Figur 2.8: Tilslutninger til LCD-betjeningspanelet med fast ledningsforbindelse -19-

20 7. Tænd for strømforsyningen til styresystemet. 8. Indstil betjeningspanelets adresse som følger: a. Vær sikker på, at betjeningspanelets sabotagekontakt er åben. b. Tryk samtidigt på tasterne 1, 3 og 5 på betjeningspanelet. c. Brug piletasterne ( / ) til at vælge betjeningspanelets adresse. d. Tryk på. 9. Anbring holdekrogene foroven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 10. Når betjeningspanelerne med fast ledningsforbindelse er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se 12.5: Find moduler. -20-

21 Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening 3.1: Frontpanelets design Frontpanelet rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet. Med nedenstående diagram kan du sætte dig ind i de forskellige elementer på frontpanelet. LCDdisplay Systemstatus LED'er Tilkoblingstaster Alfanumerisk betjeningspanel Taster til menunavigering Figur 3.1: Frontpanel 3.2: Systemstatus LED'er De to LED'er, Tilkobling og Strøm, giver vigtige informationer om systemets status. Hvis LED'en for Tilkobling er... Off On Blinker betyder det... Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet. Der er slået alarm. Alarmvisningen slettes, næste gang en tilkoblingssekvens startes, eller efter at en relevant hændelse er blevet vist i hændelsesloggen. Tabel 3.1: LED-visning Tilkoblet Alarmvisningen vises ikke efter en panikalarm uden lyd. Hvis LED'en for Strøm er... Off On Blinker (langsomt) Blinker (hurtigt) Tabel 3.2: LED-visning Strøm betyder det... Både AC- og batteristrømforsyningen er afbrudt. Systemstrøm er OK. Niveauet for backup-batteriet er lavt, eller lavt batteriniveau fra senderne. Strømtab. -21-

22 3.3: Betjeningspanelets frontpanel Det alfanumeriske betjeningspanel på forsiden gør dig i stand til at udføre forskellige betjenings- og programmeringsjob. Ud over de almindelige funktioner i et alfanumerisk standard betjeningspanel, har betjeningspanelet et antal specialfunktioner. Disse funktioner vises i det følgende skema. Tast Specialfunktion 1 Bruges til at indlæse symboler i navneredigering. 0 Bruges til at indlæse symboler i navneredigering. Bruges til at annullere det aktuelle valg. Bruges til at komme tilbage til foregående menuniveau. Bruges til at komme ind i tilstanden Menu. Bruges til at vælge det aktuelle menupunkt. Bruges til at markere slutningen på en indtastet værdi. Skifter status i funktionen Zone Udkoblet/Ej udkoblet. Bruges til at tænde og slukke for hjemmeautomationsenheder eller PGM. Bruges til at indsætte et mellemrum før det aktuelle tegn i navneredigering. Bruges til at indlæse T,,, P, +, *, # i redigeringen af telefonnumre. Bruges til at indlæse hexadecimaltegn (A-F) i redigering af kontonummer. Skifter mellem punktnavne og standardnavne. Skifter mellem stemplet klokkeslæt/dato i hændelsesloggen. Skifter mellem AM og PM, når klokkeslættet indstilles i 12-timers format. Bruges til at slukke for hjemmeautomations- eller PGM-enheder. Bruges til at slette det aktuelle tegn i navne- og telefonnummerredigering. Bruges til at rulle tilbage i det aktuelle menuniveau. Giver adgang til genveje til funktionerne Global dørklokke og Beskedcenter. + (genvej Global dørklokke) + (genvej Optag besked) + (genvej Afspil besked) Bruges til at rulle fremad i det aktuelle menuniveau. Bruges til at rulle igennem listen over systemets problemtilstande under standby. Tabel 3.3: Funktioner på betjeningspanelet på forsiden 3.4: LCD-display LCD-displayet rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet : Standby Tilstanden Standby kan defineres som systemets tilstand, når det er frakoblet og ikke i tilstanden Menu. I tilstanden Standby vises den armerede status, systemstatus eller systemlogo. Hvis systemstatus er normal, vises det aktuelle klokkeslæt. FRAKOBLET 11:22:02 Figur 3.2: Typisk standby-display -22-

23 Dette FRAKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLET PERIMETER TILKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLER PERI. TILKOBLER DEL TILKOBLET IN PERI. TILKOBL. IN DEL TILKOBLER IN PERI. TILKOBL. IN Tabel 3.4: Tilkoblet status betyder Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode. Systemet er i gang med at tilkoble (vises under udgangsforsinkelsen). Systemet er tilkoblet ved hjælp af den viste tilkoblingsmetode med funktionen Straks tilkobling aktiveret. Systemet er i gang med at tilkoble med funktionen Straks tilkobling aktiveret. Dette ZONER I ALARM SAB. ALARM FORLAD INDEN 56 FRAKOBL INDEN 11 SYSTEM IKKE KLAR TAST./BTP. LÅST SYSTEM PROBLEMER Tabel 3.5: Systemstatus betyder Zoner er blevet aktiveret. En eller flere enheder har været pillet ved. Udgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 56 sekunder tilbage). Indgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 11 sekunder tilbage). Systemet er ikke klar til at tilkoble. Kontrollér, at alle døre og vinduer er lukket. Der var fem mislykkede forsøg på at indtaste en brugerkode, betjeningspanelet er låst i 30 minutter. Der er registreret en problemtilstand, tryk på for yderligere oplysninger : Systemproblemtoner I tilfælde af systemproblemer, afgiver infinite prime en række toner for at alarmere brugeren. For at slukke for disse toner skal du trykke på og rulle gennem systemets problemliste, der vises på LCD'et. Når problemet er afhjulpet, forsvinder problemet fra systemets problemliste. For at denne funktion kan virke, skal Problemtoner aktiveres under programmeringen se 8.8.1: Problemtoner. Systemets problemtoner lyder ikke fra klokken 10:00 om aftenen til klokken 7:00 om morgenen for ikke at forstyrre beboerne, der måske sover. Du kan imidlertid programmere systemet til at altid at underrette om telefonproblemer omgående se 8.8.2: Telefonproblemtoner. 3.5: Talebesked Visse versioner af hardwaren infinite prime understøtter talebesked ved systemstatus. Hvis denne funktion aktiveres under programmeringen (se 9.13: Talebeskeder), afspiller systemet en kort besked for at angive tilkobling, frakobling, udkoblede zoner, systemproblem, ventende besked og vandalarm. Muligheden for talebesked er hardwareafhængig. -23-

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Systemfunktioner... 6 2. INSTALLATION... 10 2.1 Valg af monteringssted... 10 2.2 Installering af PowerMaster-10...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Intrunet SPC. Tyverialarmcentraler til alle behov og miljøer. Answers for infrastructure.

Intrunet SPC. Tyverialarmcentraler til alle behov og miljøer. Answers for infrastructure. Intrunet SPC Tyverialarmcentraler til alle behov og miljøer Answers for infrastructure. 1 Beskytter din investering på alle niveauer Intrunet SPC-serien af tyverialarmcentraler tilbyder en omkostningseffektiv,

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere