Kapitel 1: Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Introduktion"

Transkript

1

2 infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante forudsætninger i direktiv 1999/5/EU. Copyright 2008 Electronics Line 3000 Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. -2-

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion : Dokumentation - konventioner : Specifikationer : Systemoversigt : Hardware-design... 9 Kapitel 2: Systeminstallation : Planlægning før installation : Installationsprocedure : Bagsidens sabotagekontakt : Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening : Frontpanelets design : Systemstatus LED'er : Betjeningspanelets frontpanel : LCD-display : Talebesked : LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse : Tilkobling/frakobling : Fjerntilkobling/-frakobling via SMS : Fjerntilkobling/-frakobling via DTMF : Aktivering af alarm på betjeningspanelet Kapitel 4: Avanceret systembetjening : Menunavigering : Stop kommunikation : Detektor Udkoblet/Ej udkoblet : Brugerkoder : Følg mig : Hændelseslog : Servicemenu Kapitel 5: Telekontrol og tovejs-audio : Indgående opkald : Udgående opkald Kapitel 6: Hjemmeautomation og PGM-styring : Styring af betjeningspanel : Fjernbetjeningsstyring : Telefonstyring : Tidsskemaer (ikke relevant for PGM) Kapitel 7: Enheder : Enhedstilmelding : Enhedsnavne : Sletning af enhed : Supervisionstid Resynkronisering : Zoner : Fjernbetjeninger : Betjeningspaneler : Repeatere : Trådløs sirene : Proxbrikker Kapitel 8: Indgangs/udgangs-timere og systemtoner : Indgangs/udgangsforsinkelse : Tilkobling ved udgang : Supplerende indgangsforsinkelse : Indgangsafvigelse : Udgangsgenstart : Tilkoblingstoner : Toner i hjemmeautomationen : Systemproblemtoner : Lydvalg

4 Kapitel 9: Systemmuligheder : Indstilling af swinger : Kodespærring : Tilkoblings-/frakoblingsmuligheder : Panikalarm : Forsinkelse af strømtab : Displaymuligheder : Valgmuligheder for PGM-udgang : Vægterkode (fremtidig mulighed) : Visningen "Ingen tilkobling" : Støjdetektering : "Ingen bevægelse" Tid : Valgmulighederne Mikrofon/Højttaler : Talebeskeder : Installatøradgang : Auto Logvisning (fremtidig mulighed) : Sommertid : Rapportér fejlproblem : Annullér alarm : Krydszoneinddeling (fremtidig mulighed) : Verificeret Brand : Batteritype Kapitel 10: Kommunikation : Rapportering til kontrolcentral : Overordnede valgmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkald : Fjernprogrammering : Serviceopkald : Kommunikationsmuligheder : GSM-valgmuligheder : TVA-hændelsesrapportindstillinger : Hændelsesmuligheder for Rapportering til kontrolcentralen : Talebesked Opkald Hændelsesindstillinger Kapitel 11: Programmering af hjemmeautomation : X10-oversigt : HA-enheder : Huskode : HA-styring Kapitel 12: Systeminitialisering : Initialisering : Genoprettelse af standardprogram : Slet brugerkoder : Slet trådløse sendere : Find moduler Bilag A: Menustruktur Bilag B: Senderinstallation PIR-detektorer (EL-2600/EL-2600PI/EL-2645/EL-2645PI) Magnetkontakt (EL-2601) Universalsender (EL-2602) Glasbrudsdetektor (EL-2606) Røgdetektor (EL-2603) Fjernbetjeninger (EL-2611/EL-2614/EL-2614E) Trådløse betjeningspaneler (EL-2620/EL-2640) Senderens tekniske data Bilag C: Hændelsestabel Bilag D: Zonetyper

5 Kapitel 1: Introduktion Denne manual er udarbejdet med henblik på installation af infinite prime-kontrolsystemet. Vi anbefaler, at du læser denne manual grundigt og i sin helhed, før du begynder at installere. På denne måde er det lettest for dig at forstå alle elementer i dette sikkerhedssystem. Denne manual er ikke beregnet til anvendelse af slutbrugere. Slutbrugere opfordres til at læse brugermanualen, der leveres sammen med systemet. Hvis du har spørgsmål angående procedurerne, der beskrives i manualen, bedes du kontakte Electronics Line 3000 Ltd. på (+972-3) : Dokumentation - konventioner I hele manualen har vi forsøgt at inkludere alle betjenings- og programmeringsfunktioner ved at bruge en ensartet struktur og rækkefølge i menuerne. Der er en detaljeret forklaring af, hvordan du navigerer i styresystemets menu i afsnit 4.1: Menunavigering. For at forenkle procedurerne, der vises i manualen, bruges følgende konventioner: Dette betyder Vælg... Brug pilene til at rulle gennem valgmulighederne, og tryk på. Vælg Slet log fra menuen Hændelses log. Vælg tid/dato, sæt dato fra servicemenuen. Gå ind i hovedmenuen ved at trykke på, og indtast din brugerkode. Brug pilene, til du kommer til Hændelses-log, og tryk på. Brug pilene, til du kommer til Slet-log, og tryk på. Gør som før, men denne gang navigerer du igennem tre menuniveauer. [7012] Genvejen til et specifikt menupunkt fra hovedmenuen. I dette tilfælde er dette genvejen for Indstil dato. Disse vises i procedurerne som en ekstra hjælp til menunavigering. [#5] En genvej til et specifikt punkt i en undermenu. For eksempel er [#5] til Aktivér/deaktiver sirener i undermenuen den genvej, der åbnes, når du har valgt den detektor, som du ønsker at programmere. Symbolet på en tast, der vises på betjeningspanelet 5. Interface-test Teksten, der rent faktisk vises på LCD-displayet (fed kursiv). NB! Vigtig anvisning. Tabel 1.1: Dokumentation - konventioner -5-

6 1.2: Specifikationer Generelt Zoner: 32 trådløse zoner (1 sender pr. zone), 1 fast forbundet zone (zone 33) Trådløse fjernbetjeninger: 19 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløse betjeningspaneler: 4 LCD-betjeningspaneler med fast ledningsforbindelse: 2 (INFINITE-BTP/L), 3 (INFINITE- BTP/TL) Repeatere: 4 Proxbrikker (Option): 16 (kontrolleret eller ikke-kontrolleret) Trådløs sirene: 1 (1-vejs eller 2-vejs) Brugerkoder: 32 Tilkoblingsmetoder: Fuld, Del eller Perimeter Hændelses-log: Kapacitet til 256 hændelser, stemplet med klokkeslæt og dato Kommunikation Kontrolcentralens rapporteringskonti til hændelser: 3 (8-cifret kontonummer) Konti til talebesked: 3 Telefonnumre: 3 normale, 3 talebesked, FP-tilbagekald og servicekald (hver med 16 cifre) Interfacemuligheder ved kommunikation: PSTN eller GSM (valgfrit udvidelsesmodul er påkrævet) Hjemmeautomation Styremedium: PLC (power-line carrier) Protokol: X10 HA-enheder: 16 individuelt adresseret Modtager Type: Superheterodyn, fast frekvens Frekvens: , eller 418MHz FM Datakryptering: SecuriCode Elektriske specifikationer Strømforsyningsindgang: 230VAC, 50Hz Backup-batteripakke: 7,2V/1,5Ah (6 x 1,2V Ni-MH genopladelige batterier, størrelse AA) Sikringsspecifikationer: 63mA/250V (AC-beskyttelsessikring), 1A/250V (beskyttelsessikring til batteri) Kontaktspecifikation for PGM-relæets udgang: 100mA (maks. belastning) Indbygget sirene: 105dB eller 85dB Sabotagekontakt: Normalt sluttet Driftstemperatur: 0-60 C Strømforsyningsforbindelsen til enheden skal være etableret iht. de nationale bestemmelser for permanente! elektriske installationer. Strømforsyningen skal passere en afbryderanordning, der er let at komme til. Hvis enheden er permanent tilsluttet hovedstrømforsyningen, skal der anvendes en 2-polet afbryderenhed (15A maks.), og ledningerne skal have et tværsnit på min mm 2 i en leder på mindst 16 mm. Hvis hovedstrømforsyningen er forbundet til en sikring, skal sikringen angives som afbryderenheden, og fatningen skal være maks. 2 m fra kontrolpanelet. Batterier skal leveres af en forhandler og udskiftes af autoriseret servicepersonale. Backup-batteripakken skal udskiftes hvert femte år. Batterierne skal opbevares på et køligt og tørt -6-

7 1.3: Systemoversigt Infinite prime er et trådløst styresystem med alle funktioner. Systemet forventes at kunne dække sikringsbehovet i de fleste privatboliger. Dette system er blevet udviklet på en design-idé med sigte på en let og enkel installation og brug. Med dette for øje baseres brugerfladen på en enkel, menubetjent model, der opfylder de vigtigste krav både fra bruger og installatør. Du kan programmere infinite prime på stedet ved hjælp af det indbyggede LCD-betjeningspanel eller en pc, eller fjernprogrammere med en pc ved at bruge up/downloading softwaren. Kontrolcentralens kommunikation og up/downloading anvender enten normal PSTN eller højhastigheds mobil kommunikation. SMS-beskeder er en ny meddelelsesmåde, der bruges både til kontrolcentral- og Følg mig-brugerovervågning. Desuden kan SMS-beskeder sendes til styresystemet, så brugeren kan sende kommandoer til systemet overalt på kloden. Styresystemets hjemmeautomationsegenskaber giver et væld af funktioner. Hjemmeautomationsmodulet forbinder X10-enheder i strømforsyningsnetværket og giver brugeren kontrol over enheden via et antal forskellige medier. Det følgende viser komponenterne, der udgør systemet, og systemets interaktion med eksterne kommunikationsnetværk. -7-

8 Figur 1.1: Systemarkitektur -8-

9 1.4: Hardware-design Målet med dette afsnit er at sætte dig ind i forskellige printkort, der udgør systemet. Bortset fra hovedkortet, kan hvert enkelt udvidelses modul fås som ekstraudstyr beregnet til installation inde i plastkabinettet. Figur 1.2: Systemdesign 1. Hovedkort 2. PSTN-opkaldsmodul (ekstraudstyr) 3. Hjemmeautomationsmodul (ekstraudstyr) 4. GSM kommunikationsmodul (ekstraudstyr) 5. Backup-batteripakke -9-

10 1.4.1: Hovedkortet Hovedkortet er systemets hjerne og er forbundet til forskellige udvidelses moduler ved hjælp af et antal interface-stik. Desuden inkluderer hovedkortet en programmerbar udgang, en input-zone via den faste ledningsforbindelse og en USB-port til pcprogrammering. Figur 1.3: Hovedkort 1. USB-port for tilslutning til pc 2. DIP-kontakt til flash-programmering 3. Stik til indbygget sender 4. Interface-stik til fladkabel til PSTN-modul 5. Ekstra forsyningsudgang (AC-drevet:10-15V, batteridrevet: 6-8V) 6. Den programmerbare relæudgang (100mA maks. last) 7. Zone med fast ledningsforbindelse (Zone 33) 8. Status-LED 9. Stik til Interphone-modul 10. Hovedkortets stik til flash-programmering 11. Terminalblok til LCD-betjeningspanel med fast ledningsforbindelse 12. Interface-stik til fladkabel til LCD-betjeningspanel, indbygget højtaler, mikrofon og sirene 13. Sabotagekontakt på forsiden 14. Ikke i brug 15. Interface-stik til hjemmeautomationsmodul 16. Terminalblok til AC-strømforsyning 17. Terminalblok til hjemmeautomationsmodul 18. Beskyttelsessikring til AC-strømforsyning 19. Beskyttelsessikring til backup-batteri 20. Interface-stik til fladkabel til GSM-modul 21. Stik til backup-batteri 22. Ekstra stik til backup-batteri -10-

11 1.4.2: PSTN-modul PSTN-modulet udstyrer systemet med en standardopkalder til kommunikation via (analog telefoni) Public Switched Telephone Network (PSTN). Brug ikke VoIP-telefoner til kommunikation med den centrale overvågningsstation. I visse tilfælde kan systemet ikke overføre alarmsignaler via VoIP-netværket. Alternative stik til telefonlinje Figur 1.4: PSTN-modul 1. Status-LED 2. Stik til flash-programmering 3. Terminalblok til telefonlinje (terminaler 1 & 2: udgående linje til telefon, terminaler 3 & 4: Indgående linje fra telefonselskabet) 4. Interface-stik til fladkabel til hovedkortet 5. Telefonstik til udgående linje til telefon 6. Telefonstik til indgående linje fra telefonselskabet 1.4.3: Hjemmeautomationsmodul Hjemmeautomationsmodulet udstyrer systemet med en interface til strømforsyningsnetværket og styrer over 16 hjemmeautomationsenheder under anvendelse af X10-protokollen via en ekstern eller intern strømforsyningsinterface (PLI), afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis den eksterne PLI anvendes, skal den tilsluttes til HA-modulet, som vist i fig. 1.6, position 5, og figur 1.7, sæt den derefter til strømforsyningen. Se Kapitel 11: Programmering af hjemmeautomation, hvis du ønsker flere informationer om X10-protokollen og de tilgængelige programmeringsmuligheder. Figur 1.5 viser HA-modulet, der er anvendt i systemerne med intern PLI. -11-

12 Figur 1.5: Hjemmeautomationsmodul (med intern PLI) 1. Interface-stik til hovedkortet 2. Stik til flash-programmering 3. Strømforsyningslinjens terminaltilslutninger til hovedkortet (1 - neutral; 2 - aktiv) Figur 1.6 viser HA-modulet, der er anvendt i systemerne med ekstern PLI. Figur 1.6: Hjemmeautomationsmodul (med ekstern PLI) 1. Interface-stik til hovedkortet 2. Status-LED 3. Stik til flash-programmering 4. Jumper header 5. Stik til den eksterne strømforsyningsinterface Ved ekstern X10 PLI anbefaler vi at bruge tovejs-ttl/cmos-interface som f.eks. XM10Emodulet, forbundet til HA-modulet med et RJ11-kabel, der tilsluttes som vist på fig Figur 1.7: RJ11-ledningsdiagram -12-

13 1.4.4: GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodulet gør systemet i stand til at kommunikere via mobile netværk. Dette giver evnen til at sende eller modtage SMS-beskeder, udføre up/downloading og implementere trådløse 2-vejs stemmeapplikationer. Figur 1.8: Mobil kommunikationsmodul 1. SIM-kortholder 2. SIM-kortfrigivelse 3. Status-LED 4. Stik til flash-programmering 5. Interface-stik til fladkabel til hovedkortet 6. Intern antenne 7. Eksternt antennestik -13-

14 Kapitel 2: Systeminstallation Følgende kapitel forklarer, hvordan systemet installeres og giver retningslinjer og tip om, hvordan installationen optimeres. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i de forskellige printkort, der udgør systemet se 1.4: Hardware-design. 2.1: Planlægning før installation Før installationen iværksættes, er det umagen værd at lave en råskitse af bygningen og bestemme den ønskede position af styresystemet og hver enkelt trådløs enhed. Når du bestemmer placeringen af installationen, skal du tage højde for følgende: Montering af styresystemet på et sted, hvor der er let adgang til telefon- og strømforsyningsforbindelser. Hvis du installerer med GSM-mobil kommunikationsmodul, skal styresystemet monteres i en position, hvor GSM-signalet er stærkt. Se følgende afsnit med henblik på at vælge den optimale placering af trådløse enheder i forhold til styresystemet : Retningslinjer for installation af trådløse enheder For at optimere kommunikationen skal der tages højde for følgende retningslinjer: Hvis der er mulighed for det, skal styresystemet monteres centralt i forhold til de trådløse detektorer. Undgå at installere tæt ved kraftige støjkilder eller radiofrekvensinterferens. F.eks. airconditionanlæg/varmekanaler og afbryderskabe. Sørg for så lille en afstand mellem styresystemet og sendere som muligt. Sørg for så få hindringer mellem styresystemet og sendere som muligt. Figur 2.1: Så få hindringer som muligt Konstruktionsmaterialer af metal, som f.eks. stålarmerede betonvægge, reducerer rækkevidden af radiotransmissioner. Figur 2.2: Vedrørende konstruktionsmaterialer -14-

15 Reduktionen af RF-signalernes styrke er direkte proportional med forhindringens tykkelse, forudsat at forhindringerne er af det samme materiale. Figur 2.3: Vedrørende forhindringens tykkelse 2.2: Installationsprocedure Når sættet er pakket ud, skal du sikre dig, at du har alt nødvendigt udstyr. Vi anbefaler, at du installerer systemet som følger: TRIN 1: Åbn kabinettet. TRIN 2: Forsyn systemet midlertidigt med strøm. TRIN 3: Tilmeld senderne. TRIN 4: Test den valgte monteringsplads. TRIN 5: Installer styresystemet og senderne permanent : Trin 1 Åbning af kabinettet Sådan åbnes kabinettet: 1. Fjern kabinetskruen forneden på forsidebeklædningen. 2. Brug en skruetrækker og tryk forsigtigt på frigørelsesknapperne som vist i fig Løft forsidebeklædningen væk fra bagsiden af kabinettet. Du vil Kabinetskrue bemærke, at forsidebeklædningen er fastgjort til bagsiden med to fastgørelsesbånd og betjeningspanelets fladkabel : Trin 2 Forsyn systemet med strøm Figur 2.4: Åbning af kabinettet For at tilmelde og teste senderne er det nødvendigt at forsyne systemet midlertidigt med strøm, før styresystemet installeres. Tilslut ikke backup-batteriet på dette trin. Træk strømforsyningskablet gennem ledningshullet på bagsiden af beklædningen, og tilslut kablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedkortet. Se 1.4.1: Hovedkortet, for nøjagtig lokalisering af AC-strømforsyningsindgangen. Luk forsidebeklædningen, og tilslut ACstrømforsyningen. På dette trin skal du se bort fra evt. problemtilstande på LCD-displayet (f.eks. Lavt batteri) : Trin 3 Tilmelding af sendere For at styresystemet kan finde en enhed, skal systemets sendere tilmeldes. I almindelige vendinger betyder tilmelding af en sender, at der sendes to transmissioner fra en enhed, når styresystemet er i tilstanden Tilmelding. -15-

16 Sådan tilmeldes en enhed: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode (standardinstallationskoden er 1111). 3. Indtast 91 (Programmering, Enheder) for at komme ind på menuen Enheder. 4. Tryk på navigationstasterne ( / ) i menuen, indtil den enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zoner eller Betjeningspaneler). 5. Tryk på. 6. Tryk på navigationstasterne ( / ) i menuen, indtil den helt præcise enhed, som du ønsker at tilmelde, vises på LCD-displayet (f.eks. Zone 3 eller Betjeningspanel 2). 7. Tryk på. Hvis en enhed ikke er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet tilstanden Tilmelding. Under tilstanden Tilmelding venter systemet på to transmissioner fra enheden. Hvis en enhed allerede er blevet tilmeldt på den valgte placering, starter styresystemet ikke tilstanden Tilmelding. Hvis enheden allerede er blevet tilmeldt på en anden placering, ignorerer systemet forsøg på at tilmelde. 8. Send 2 transmissioner fra enheden se installationsvejledningerne for hver enkelt enhed i Bilag B, hvis du vil have flere oplysninger. 9. Når Gem? vises på styresystemets LCD-display, skal du trykke på. Displayet skifter automatisk til den næste valgmulighed for den pågældende enhed. Hvis du for eksempel trykker på for af bekræfte Zonetilmelding, føres du automatisk til valgmuligheden Zonetype. 10. Fortsæt med at indtaste andre parametre for den valgte enhed. Ved at trykke på kommer du tilbage til foregående menuniveau. Tryk på, når du er i hovedmenuen (menuniveau 1), for at komme ud af menutilstanden : Trin 4 Test af det valgte monteringssted Når alle sendere er blevet tilmeldt, anbefaler vi, at du tester det valgte monteringssted, før du monterer styresystemet og de trådløse enheder permanent. Du kan teste sendernes styrke ved at anvende funktionen TX-test. Sådan testes signalstyrken: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode. 3. Indtast 7072 (Service, Sender, TX test) for at starte tilstanden TX test. 4. Aktivér senderen, som du ønsker at teste. Senderens specifikationer vises på styresystemets LCD. Desuden lyder der mellem én og fire toner for at angive senderens signalstyrke. Hvis der lyder fire toner, er senderne på den bedst mulige placering se, -16-

17 4.7.7: Sender hvis du ønsker flere oplysninger. 5. Når du har testet hver enkelt sender, skal du trykke på for at gå ud af tilstanden TX-test. Hvis du installer med GSM-mobil kommunikationsmodulet, skal du teste GSMsignalstyrken ved at bruge systemets RSSI-måler. Sådan testes GSM-signalstyrken: 1. Tryk på. 2. Indtast din installationskode. 3. Tryk på 709 (Service, GSM-signal). Signalstyrken for det mobile netværk vises se 4.7.9: GSM-signalstyrke, hvis du vil have flere oplysninger : Trin 5 Installering af styresystemet og senderne Når du har valgt og testet styresystemets og hver enkelt senders monteringsposition, er du klar til at installere systemet permanent. For at installere senderne permanent skal du følge installationsvejledningerne for hver enkelt enhed (i Bilag B i denne manuel, eller leveret individuelt med hvert enkelt produkt). Sådan installeres styresystemet: 1. Afbryd AC-strømforsyningen til styresystemet. 2. Åbn kabinettet som forklaret i 2.2.1: Trin 1 Åbning af kabinettet. 3. Fjern backup-batteripakken. Hvis du vil installere styresystemet med sabotagekontakt på bagsiden, er det også nødvendigt at afbryde det flade kabel, der forbinder hovedkortet til betjeningspanelet på forsiden og fjerne hovedkortet. Figur 2.5 viser styresystemet med afmonteret hovedkort og batteripakke. Øverste monteringshul Øverste monteringshul Placering af skruen til sabotagekontakt på bagsiden Nederste monteringshul Nederste monteringshul Figur 2.5: Bagsidebeklædning (hovedkort og batteripakke afmonteret) -17-

18 4. Anbring styresystemet på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. Hvis der anvendes sabotagekontakt på bagsiden, skal hullet til skruen til sabotagekontakten på bagsiden markeres. 5. Monter murankrene i de korrekte positioner. 6. Træk de nødvendige kabler gennem ledningshullet på bagsidebeklædningen (f.eks. AC-strømforsyning og telefonledning), og udfør de nødvendige tilslutninger. 7. Tilslut strømforsyningskablet til AC-strømforsyningsindgangen på hovedkortet se 1.4.1: Hovedkortet. 8. Tilslut telefonledningen til telefonterminalblokken på PSTN-modulet se 1.4.2: PSTN-modul. 9. Tilslut om nødvendigt supplerende faste ledningsforbindelser til LCDbetjeningspaneler se 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser. 10. Monter styresystemet på væggen med fire skruer, og sæt om nødvendigt skruen til bagsidens sabotagekontakt i se 2.3: Bagsidens sabotagekontakt. Styresystemet skal monteres, så det kan modstå en kraft på mindst tre gange dets egen vægt. 11. Sæt hovedkortet i igen, og tilslut de perifere moduler. 12. Tilslut fladkablet, der forbinder hovedkortet til betjeningspanelet på forsiden, og sæt fastgøringsbåndene til forsidebeklædningen på igen. 13. Tilslut AC-strømmen. Tilslut altid AC-strømforsyningen før batteripakken tilsluttes. Batterierne leveres uopladede. Når du tilslutter batteriet første gang, er det sandsynligt, at systemet viser Lavt batteri. Lad batteriet lade op i mindst 18 timer før brug. 14. Slut batteripakken til stikket på hovedkortet. 15. Anbring holdekrogene foroven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 16. Når styresystemet er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se 12.5: Find moduler. 2.3: Bagsidens sabotagekontakt Bagsidens sabotagekontakt er valgfrit ekstraudstyr, der giver en ekstra sikring, hvis styresystemet skulle blive fjernet fra væggen. Bagsidens sabotagekontakt sidder på bagsiden af styresystemets hovedkort og holdes hele tiden inde af det udsnit af bagsidebeklædningen, der vises i figur 2.6. Figur 2.6: Udløsning af bagsidens sabotagekontakt ved perforering For at denne funktion kan virke, skal du sætte en skrue i sabotagekontaktens monteringshul se 2.2.5: Trin 5 Installering af styresystemet og senderne. Hvis styresystemet fjernes fra væggen, ødelægger skruen den perforerede del af plastikken, men sidder fortsat fast i væggen. Som følge deraf udløses sabotagekontakt, og der genereres en alarm. -18-

19 2.4: Installering af LCD-betjeningspaneler med faste ledningsforbindelser Systemet understøtter LCD-betjeningspaneler, der er forbundet med faste ledningsforbindelser, så de kan installeres i en afstand på op til 300 m fra styresystemet. Stik til fla s h - Figur 2.7: Fast ledningsforbindelse til LCD-betjeningspanel (bagsidebeklædning taget af) Sådan installeres LCD-betjeningspaneler med fast ledningsforbindelse: 1. Afbryd strømforsyningen, både AC og batteriet, på styresystemet. 2. Fjern bagsidebeklædningen på betjeningspanelet. Dette gøres ved at trykke på de to knappen (nederst på betjeningspanelet) med en lille skruetrækker og forsigtigt trække bagsidebeklædningen væk fra kabinettets forside. 3. Anbring betjeningspanelets bagsidebeklædning på sin plads på væggen, og markér de øverste og nederste monteringshuller. 4. Monter murankrene i de korrekte positioner. 5. Træk kablet fra styresystemet gennem ledningshullet i bagsidebeklædningen, og fastgør bagsidebeklædningen på væggen med fire skruer. 6. Tilslut terminalblokken på betjeningspanelet til den rigtige terminalblok på styresystemets hovedkort som vist i figur 2.8. Figur 2.8: Tilslutninger til LCD-betjeningspanelet med fast ledningsforbindelse -19-

20 7. Tænd for strømforsyningen til styresystemet. 8. Indstil betjeningspanelets adresse som følger: a. Vær sikker på, at betjeningspanelets sabotagekontakt er åben. b. Tryk samtidigt på tasterne 1, 3 og 5 på betjeningspanelet. c. Brug piletasterne ( / ) til at vælge betjeningspanelets adresse. d. Tryk på. 9. Anbring holdekrogene foroven på forsidebeklædningen på bagsidebeklædningen, og luk ved at hægte forsidebeklædningen på med krogene. 10. Når betjeningspanelerne med fast ledningsforbindelse er installeret, skal funktionen Find moduler udføres se 12.5: Find moduler. -20-

21 Kapitel 3: Grundlæggende systembetjening 3.1: Frontpanelets design Frontpanelet rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet. Med nedenstående diagram kan du sætte dig ind i de forskellige elementer på frontpanelet. LCDdisplay Systemstatus LED'er Tilkoblingstaster Alfanumerisk betjeningspanel Taster til menunavigering Figur 3.1: Frontpanel 3.2: Systemstatus LED'er De to LED'er, Tilkobling og Strøm, giver vigtige informationer om systemets status. Hvis LED'en for Tilkobling er... Off On Blinker betyder det... Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet. Der er slået alarm. Alarmvisningen slettes, næste gang en tilkoblingssekvens startes, eller efter at en relevant hændelse er blevet vist i hændelsesloggen. Tabel 3.1: LED-visning Tilkoblet Alarmvisningen vises ikke efter en panikalarm uden lyd. Hvis LED'en for Strøm er... Off On Blinker (langsomt) Blinker (hurtigt) Tabel 3.2: LED-visning Strøm betyder det... Både AC- og batteristrømforsyningen er afbrudt. Systemstrøm er OK. Niveauet for backup-batteriet er lavt, eller lavt batteriniveau fra senderne. Strømtab. -21-

22 3.3: Betjeningspanelets frontpanel Det alfanumeriske betjeningspanel på forsiden gør dig i stand til at udføre forskellige betjenings- og programmeringsjob. Ud over de almindelige funktioner i et alfanumerisk standard betjeningspanel, har betjeningspanelet et antal specialfunktioner. Disse funktioner vises i det følgende skema. Tast Specialfunktion 1 Bruges til at indlæse symboler i navneredigering. 0 Bruges til at indlæse symboler i navneredigering. Bruges til at annullere det aktuelle valg. Bruges til at komme tilbage til foregående menuniveau. Bruges til at komme ind i tilstanden Menu. Bruges til at vælge det aktuelle menupunkt. Bruges til at markere slutningen på en indtastet værdi. Skifter status i funktionen Zone Udkoblet/Ej udkoblet. Bruges til at tænde og slukke for hjemmeautomationsenheder eller PGM. Bruges til at indsætte et mellemrum før det aktuelle tegn i navneredigering. Bruges til at indlæse T,,, P, +, *, # i redigeringen af telefonnumre. Bruges til at indlæse hexadecimaltegn (A-F) i redigering af kontonummer. Skifter mellem punktnavne og standardnavne. Skifter mellem stemplet klokkeslæt/dato i hændelsesloggen. Skifter mellem AM og PM, når klokkeslættet indstilles i 12-timers format. Bruges til at slukke for hjemmeautomations- eller PGM-enheder. Bruges til at slette det aktuelle tegn i navne- og telefonnummerredigering. Bruges til at rulle tilbage i det aktuelle menuniveau. Giver adgang til genveje til funktionerne Global dørklokke og Beskedcenter. + (genvej Global dørklokke) + (genvej Optag besked) + (genvej Afspil besked) Bruges til at rulle fremad i det aktuelle menuniveau. Bruges til at rulle igennem listen over systemets problemtilstande under standby. Tabel 3.3: Funktioner på betjeningspanelet på forsiden 3.4: LCD-display LCD-displayet rummer en detaljeret brugerflade med henblik på betjening og programmering af systemet : Standby Tilstanden Standby kan defineres som systemets tilstand, når det er frakoblet og ikke i tilstanden Menu. I tilstanden Standby vises den armerede status, systemstatus eller systemlogo. Hvis systemstatus er normal, vises det aktuelle klokkeslæt. FRAKOBLET 11:22:02 Figur 3.2: Typisk standby-display -22-

23 Dette FRAKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLET PERIMETER TILKOBLET FULD TILKOBLET DEL TILKOBLER PERI. TILKOBLER DEL TILKOBLET IN PERI. TILKOBL. IN DEL TILKOBLER IN PERI. TILKOBL. IN Tabel 3.4: Tilkoblet status betyder Systemet er frakoblet. Systemet er tilkoblet ved brug af den viste tilkoblingsmetode. Systemet er i gang med at tilkoble (vises under udgangsforsinkelsen). Systemet er tilkoblet ved hjælp af den viste tilkoblingsmetode med funktionen Straks tilkobling aktiveret. Systemet er i gang med at tilkoble med funktionen Straks tilkobling aktiveret. Dette ZONER I ALARM SAB. ALARM FORLAD INDEN 56 FRAKOBL INDEN 11 SYSTEM IKKE KLAR TAST./BTP. LÅST SYSTEM PROBLEMER Tabel 3.5: Systemstatus betyder Zoner er blevet aktiveret. En eller flere enheder har været pillet ved. Udgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 56 sekunder tilbage). Indgangsforsinkelsen foretager nedtælling (der er 11 sekunder tilbage). Systemet er ikke klar til at tilkoble. Kontrollér, at alle døre og vinduer er lukket. Der var fem mislykkede forsøg på at indtaste en brugerkode, betjeningspanelet er låst i 30 minutter. Der er registreret en problemtilstand, tryk på for yderligere oplysninger : Systemproblemtoner I tilfælde af systemproblemer, afgiver infinite prime en række toner for at alarmere brugeren. For at slukke for disse toner skal du trykke på og rulle gennem systemets problemliste, der vises på LCD'et. Når problemet er afhjulpet, forsvinder problemet fra systemets problemliste. For at denne funktion kan virke, skal Problemtoner aktiveres under programmeringen se 8.8.1: Problemtoner. Systemets problemtoner lyder ikke fra klokken 10:00 om aftenen til klokken 7:00 om morgenen for ikke at forstyrre beboerne, der måske sover. Du kan imidlertid programmere systemet til at altid at underrette om telefonproblemer omgående se 8.8.2: Telefonproblemtoner. 3.5: Talebesked Visse versioner af hardwaren infinite prime understøtter talebesked ved systemstatus. Hvis denne funktion aktiveres under programmeringen (se 9.13: Talebeskeder), afspiller systemet en kort besked for at angive tilkobling, frakobling, udkoblede zoner, systemproblem, ventende besked og vandalarm. Muligheden for talebesked er hardwareafhængig. -23-

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. iconnect Installationsmanual for kontrolsystem - Version 4.00 Katalognummer: ZI0547E (05/09) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Hold denne tast nede, indtil "Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #]

Hold denne tast nede, indtil Straks tilk. OK? vises. Tryk derefter på. derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] infinite prime Brugermanual - Version 2.00 Katalognummer: ZI0647A (11/08) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolpanel er i overensstemmelse

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Oversigt -3- Funktion Tast Yderligere information [BRUGER KODE] derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] derefter [HA ENHED #]

Oversigt -3- Funktion Tast Yderligere information [BRUGER KODE] derefter [BRUGER KODE] derefter [HA ENHED #] derefter [HA ENHED #] iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6

Kapitel 2: Brugerfladen... 5 2.1: Frontpaneltastaturet... 5 2.2: Fjernbetjeninger... 6 2.3: Trådløst tastatur... 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion og oversigt... 3 1.1: Sikkerhedssystem-komponenter... 3 1.2: Systemovervågning... 4 1.3: Hjemmeautomation... 4 1.4: GSM overvågning og betjening...4 Kapitel

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Indholdsfortegnelse -3-

Indholdsfortegnelse -3- infinite 250 Installation Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0372A (9/04) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012

Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Fotoalarm P7 Brugermanual 2012 Marts 2015 Referenceoversigt Funktion Tryk Yderligere information Tilkobling Hvis Et-Tast Tilkobling ikke er tilsluttet Kontrol Systemet, indtastes Brugerkoden ved eller

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere