Varenummer: Version:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com"

Transkript

1 Varenummer: Version:

2

3

4 Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruktionen. Hvis din bærbare pc, som bruges i trin 3 under installationen, ikke er udstyret med en seriel portindgang, skal du anvende en seriel-til-usb converter (kontakt Support - se side 30). Med hensyn til antennedækningen i den pågældende sommerbolig kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte fra den antenne, som følger med WEB HOME, til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. USB Converter Alternativ antenne

5 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E

6 WEB HOME - Indledning Indledning WEB HOME består af selve WEB HOME -enheden, der sættes op i el-skabet i sommerboligen og via en GSM-forbindelse er i trådløs kontakt med en server, som sommerhusejeren kan gå ind på via internettet. WEB HOME -enheden kobles sammen med en række Devireg 550 termostater. WEB HOME fungerer udelukkende sammen med Devireg 550 termostater. Du kan afprøve og kontrollere på stedet, om installationen virker. DEVI har nemlig udviklet et konfigureringsprogram, Devicom configurator, der giver sikkerhed for, at WEB HOME fungerer, inden sommerhuset forlades. Programmet indeholder en grundig tjekliste, som systematisk guider dig gennem konfigureringen. Det betyder, at du roligt kan køre videre til næste opgave og være helt sikker på, at WEB HOME fungerer perfekt. Installationen af WEB HOME består af 4 trin, der beskrives i detaljer på de følgende sider. Trin 1: Opsætning og installation af det ønskede antal Devireg 550 termostater, som skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Trin 2: Installation af WEB HOME -enheden og tilslutninger (fx termostater, tyverialarm og vandvarmer). Trin 3: Konfigurering af WEB HOME -systemet vha. bærbar pc. Trin 4: Aflæsning og videregivelse af kundens bruger-id, som giver adgang til WEB HOME på internettet. 1

7 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 1: Installere termostater Anbefalinger vedr. placering af termostat Installationshøjde, når Devireg 550 anvendes som rumføler: typisk mellem cm. Termostaten må ikke placeres på steder, hvor den udsættes for vandstænk eller anden fugtpåvirkning. Ikke for tæt på døre og vinduer, der kan åbnes. 2

8 WEB HOME - Trin 1 Ikke på en væg, der rammes af direkte sollys. Ikke på et sted hvor den bliver dækket af gardiner, håndklæder eller lign., der måtte hænge foran. Devireg 550 må ikke installeres i mindre rum med utilstrækkelig ventilation, såsom badeværelser. I de tilfælde placeres termostaten uden for rummet og i stedet benyttes gulvføler (FS). Ikke på indersiden af en ydervæg. 3

9 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Installere Devireg 550 termostat Fjern frontdækslet ved forsigtigt at trykke på udløsertappen i toppen (midterste hul). 2 Træk dækslet ud Løsn de to skruer - én i hver side. 4 Træk forsigtigt displaymodulet af. 5 Fjern rammen fra termostaten. 5 4

10 Trin 1: Installere termostater 6 Tilslut termostaten. 5

11 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 5 Når du installerer Devireg 550, skal du vælge opvarmningstype og dermed følertype. Du har tre valgmuligheder: Komfortopvarmning: Konstant temperatur på gulvet i fx badeværelse eller andre rum, hvor man ofte går med bare fødder. Montér gulvføleren og vælg kun gulvføler i grundopsætningen (se side 9). Total rumopvarmning: Styring af rumtemperaturen i opholdsrum, stuer osv. Ingen gulvføler: En gulvføler er ikke til stede og kan ikke installeres. Vælg kun rumføler i grundopsætningen (se side 9). Vær opmærksom på, at temperaturstyringen er mindre præcis uden gulvføler. DEVI anbefaler, at der installeres en gulvføler. Benyt ikke Devireg 550 uden gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader og andre temperaturfølsomme overflader! Montér gulvføleren og vælg både gulv- og rumføler i grundopsætningen (se side 9). 6

12 Trin 1: Installere termostater 6 Montér termostaten i vægboksen. Før du udfører arbejde på en Devireg 550 termostat, bør du sikre, at forsyningen til andre termostater, den måtte være koblet sammen med, er afbrudt. 7 Saml termostaten igen ved først at placere rammen, derefter montere displaymodulet, og til sidst trykke frontdækslet på plads. Displayet skal placeres forsigtigt på modulet, og det 8-benede stik skal sættes præcist i ved at benytte de 4 tapper omkring stikket. Når de 2 skruer i siden skrues i, må de ikke skrues hårdt i. De skal blot spændes let. 7

13 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere Devireg 550 Første gang man slutter termostaten til netspændingen, skal man vælge en kode for at få adgang til grundopsætningen. Ordet COdE vises på displayet. 1 Drej på knappen for at vælge kode og bliv ved med at dreje, indtil koden 0044 vises. 2 Tryk på knappen. 8

14 Trin 1: Installere termostater 3 Vælg dernæst den/de følere, der skal benyttes til det aktuelle varmesystem: Devireg 550 kan benytte sig af to følere: en indbygget rumføler en ekstern gulvføler, der placeres i gulvet. Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS), eller både rum- og gulvføler (rfs). 4 Tryk på knappen, når du har valgt. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til 10. Benyt altid gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 9

15 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Ændre grundopsætning Gør følgende for at ændre i grundopsætningen: 1 Hold knappen inde i 12 sekunder. Nu vises ordet COdE. 2 Drej på knappen for at vælge kode. 12 sek. 3 Drej, indtil koden 0044 vises. 4 Tryk på knappen. 10

16 Trin 1: Installere termostater Du har nu adgang til grundopsætningsmenuen, der fører dig igennem følgende menupunkter: Opsætning af Netværkstype Temperaturvisning Føler Maks. temperatur Offset Natsænkning Urvisning Grundvisning i display ALO C OF FS L O For hvert menupunkt kan du vælge at lave en indstilling (ved at dreje på knappen og dernæst trykke på knappen) eller gå videre til næste punkt ved at trykke på knappen (og dermed acceptere den aktuelle (fabriks)indstilling). 11

17 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværkstype Først skal du angive om termostaten skal fungere alene (ALOne), som mastertermostat (MASter) eller som slavetermostat (SLAve). Alle Devireg 550 termostater i en bygning kan kobles sammen i et netværk med master og slaver. Det giver mulighed for central justering af fx indstilling af ur og andre parametre. I et netværk må kun én termostat være master. Sæt slaverne op først. Læs mere om netværk på side 20. Hvis du ikke ønsker at sætte termostater op i netværk med master og slaver, skal du vælge ALO. Det har ingen betydning mht. den senere tilslutning til WEB HOME, om der er defineret et netværk med master- og slavetermostater eller om alle termostater er defineret som alone. 1 Drej knappen for at vælge ALO, MAS el. SLA. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis du vælger Slave, vil ikke alle punkter i grundopsætningen være tilgængelige. De manglende indstillinger kan kun justeres på masteren. 12

18 Trin 1: Installere termostater Temperaturvisning Vælg herefter, om termostaten skal vise temperaturgrader som Celcius (C) eller Fahrenheit (F). 1 Drej på knappen for at vælge C eller F. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 13

19 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Føler Dernæst skal du vælge den eller de følere, der skal anvendes til det aktuelle varmesystem. Devireg 550 kan benytte sig af to følere, en indbygget rumføler samt en ekstern, der placeres i gulvet. 1 Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS) eller både rum- og gulvføler (rfs). 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til

20 Trin 1: Installere termostater Maksimum temperatur Af hensyn til forskellige gulvtyper kan man vælge en maksimal temperatur i gulvet (Mt), der ikke må overskrides. Temperaturen kan justeres mellem 20 C og 50 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede maksimum gulvtemperatur vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Maks. temperaturer for forskellige gulvtyper: Fliser på spånplade 30 C Tæppe/vinyl på spånplade 35 C Trægulve (parket, planker osv.) 30 C Andre (beton, cement osv.) 45 C Den maksimale gulvtemperatur er fra fabrikken indstillet til 45 C for at undgå overophedning. I forbindelse med trægulvskonstruktioner anbefaler DEVI at begrænse den maksimale temperatur til 30 C. 15

21 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Offset justering Offset (OFFS) kan bruges til at korrigere temperaturvisningen i Devireg 550 for eventuel misvisning i forhold til et termometer i rummet. Hvis termometeret fx viser 1 C mere end termostaten, kan denne offset justeres med +1 C. Så vil termostaten komme til at vise det samme som termometeret. Indstillingsområdet er fra -5,5 C til +5,5 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede justering af offset vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 16

22 Trin 1: Installere termostater Natsænkning I forbindelse med den indbyggede timer kan termostaten programmeres til at sænke temperaturen til økonominiveau, fx om natten. Mht. antallet af grader, som temperaturen skal sænkes (LO) med, kan du vælge en værdi mellem 0 C og -30 C. Du kan for eksempel vælge -5 C, hvis temperaturen skal sænkes med 5 grader. 1 Drej på knappen for at vælge det ønskede økonominiveau. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis der er installeret normal rumopvarmning, bør temperaturen ikke sænkes med mere end ca. 5 grader om natten. 17

23 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Urvisning (12 timer AM/PM el. 24 timer) Til sidst skal du indstille uret. Vælg, om uret skal være køre med 24 timer eller 12 timer AM/PM. 1 Drej på knappen for at vælge 12 eller 24 timer. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hermed afsluttes ændringer af grundopsætningen, og displayet vender nu tilbage til den daglige betjeningsmenu. Mht. indstilling af ur og natsænkning henvises til brugervejledning til Devireg 550 termostaten. 18

24 Trin 1: Installere termostater Fabriksindstillinger Termostaten er fra fabrikken indstillet med følgende parametre: Betjening Fabriksindstilling Mulige valg Netværkstype Alone Alone, Master eller Slave Temperaturvisning C C eller F Føler Rum- og gulvføler(rfs) Rumføler (rs), gulvføler (FS) el. rum- og gulvføler (rfs) Maks. temperatur +45 C +20 C til +50 C Offset 0.0 C -5,5 C til +5,5 C Natsænkning -5 C 0 til -30 C Ugedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urvisning timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslet --:-- --:-- Timerindstillinger - Op til 336/uge 19

25 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværksindstilling Flere Devireg 550 kan forbindes i et netværk. Alle Devireg 550 termostater, som er installeret i en bygning, kan forbindes med hinanden via netværk, der giver mulighed for central justering af programmering og andre parametre som for eksempel indstilling af ur. Netværket kan indeholde op til 32 enheder, dvs. 1 masterenhed og op til 31 slaveenheder. Der er kun mulighed for én masterenhed. En Devireg 550 kan stå alene, selv om den er forbundet til netværket. Termostaten vil i så fald ikke reagere på eller sende netværksinformationer, men den vil tælle som en af de maksimum 32 enheder i netværket. Netværket er et separat net med to ledninger; ledningerne er uden skærm, ikke snoede og ikke polariserede for hurtig installation. Enhederne tilsluttes parallelt i netværket. Netværksledningerne kan fremføres i samme rørføring som spændingsførende ledere. Den maksimale længde af ledningerne er op til 500 m. Hvis flere masterenheder er konfigureret på netværket, vil en fejlmeddelelse blinke i displayet, og enheden skal konfigureres igen. Hvis en Devireg 550 er konfigureret som slaveenhed, vil følgende parametre blive styret fra masterenheden: Ur Ugedag C eller F 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Natsænkningsprogram Tilbehør til netværk: Netsværkskabel, en-leder 0,75 mm2 (100 m). Ved lange afstande benyttes 1,5 mm2 ledning. Kontakt Support - se side

26 Trin 1: Installere termostater Fejlmeddelelser Devireg 550 har et indbygget system, som konstant undersøger varmesystemet, termostaten selv og et muligt netværk for funktionsfejl. Hvis der opstår en fejl, vil displayet blinke og den fundne fejl kan aflæses. Fejlnummeret kan ses på ugedagene 1-7. Nr. Fejl Hvad gør jeg? 2 Konfigureret som Master, men har registreret endnu en Master. 3 Konfigureret som Slave, men har ikke modtaget styremeldinger fra en masterenhed. 4 Termostaten er slukket på grund af overophedning. 5 Følerfejl. Gulvføleren kortsluttet. Udskift gulvføleren. 6 Følerfejl. Gulvføleren afbrudt. Udskift gulvføleren. 7 Uret er ikke indstillet. Indstil uret. For at udføre en reset efter en fejlmeddelese, skal du gå ind i grundopsætningen og gå alle punkter igennem (se side 10). Fejl på gulvføler/følerledning eller overophedning af termostaten vil medføre frakobling af varmen. Kun én enhed må konfigureres som Master. En af enhederne skal konfigureres som Master. Lad termostaten afkøle et stykke tid. Gå derpå ind i grundopsætningen for at forlade fejlmeddelelsen. 21

27 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tekniske specifikationer for Devireg 550 termostat Temperaturområde +5 til +35 C eller OFF Temperaturbegrænsning +20 til +50 C Driftsspænding V Ohmsk belastning ~ 50/60 Hz250 V ~ 16 A Induktiv belastning cos ϕ = 0.3 Max. 1 A Energiforbrug < 500 mw Batteribackup 100 timer Natsænkning 0 til -30 C Offset -5 Kapslingsklasse IP 30 Følertype NTC-gulvføler Følerværdi 15 kohm/25 C 22

28 Trin 1: Installere termostater Devireg 550 tilslutningsdiagram 23

29 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte strømforsyningen Strømforsyningen til WEB HOME består af en 24V enhed, der skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Forbind strømforsyningen til klemmerne 13 og 14 på WEB HOME -enheden. Vær opmærksom på polariteten. Til termostat 24

30 Installere WEB HOME -enhed Tilslutte antennen Antennen til WEB HOME består af to dele: et tilslutningsstik, som sættes i selve WEB HOME -enheden, og selve antennen med ledning og magnetfod. Bemærk: Antennen med magnetfod er kun beregnet til indendørs brug. 1 Sæt de to antennedele sammen. 2 Sæt antennestikket i antenneindgangen på WEB HOME -enheden med et fast tryk. 3 Placér antennens magnetfod et hensigtsmæssigt sted. Anbefalinger mht. placering af magnetisk antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Den må ikke placeres, så antennen kommer til at sidde op ad metal. Flyt evt. antennen højere op i huset. 25

31 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tilslutte antennen Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME vha. Devicom configurator (læs mere under trin 3), skal du afprøve modtageforholdene på stedet og afgøre, om antennen skal placeres et andet sted for at opnå optimale modtageforhold. For at opnå bedre antennedækning skal du i første omgang følge anbefalingerne mht. placering (se forrige side). Under særlige forhold kan det være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlænger-kabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME -enheden. 26

32 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte Devireg 550 termostater Forbind en af de forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME ved at slutte den til devinet (klemme 11 og 12) på WEB HOME enheden. Tykkelsen på ledning, der anvendes ved forbinding og tilslutning af termostaterne, skal minimum være 0,75 mm2. Man kan maksimalt tilslutte 31 forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME. 27

33 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Anvende relæudgang (output) Til relæudgangen på WEB HOME kan man for eksempel tilslutte en vandvarmer. Forbind outputenhed (fx vandvarmer) til klemmerne 1 og 2 på WEB HOME -enheden. Af hensyn til egensikring må man ikke slutte noget til relæudgangen, som på nogen måde kan udgøre fare, fx antænde ild (håndklæde på radiator uden overophedningssikring), tænde for apparater (fx ovn i sauna, hvor der kan ligge håndklæder), osv. 28

34 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Anvende indgang (input) Til indgangen på WEB HOME -enheden kan man tilslutte en temperaturføler eller for eksempel en tyverialarm. Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME (vha. Devicom configurator), kan du vælge om indgangen skal være temperaturføler eller digital indgang (se side 43). Hvis du vil bruge indgangen til temperaturmåling, skal du vælge temperaturføler under konfigureringen. Du kan blandt andet tilslutte DEVI s standard termostatgulvføler med 3m ledning som temperaturføler til indgangen (kontakt Support - se side 30). Hvis du vil bruge indgangen til for eksempel en tyverialarm (on/ off indgang), skal du vælge digital indgang under konfigureringen. Temperaturføler, tyverialarm o.lign. skal sluttes til klemme 7 og 8 på WEB HOME -enheden. 29

35 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Support Hvis du har brug for support til WEB HOME, bedes du kontakte: DEVI A/S, Salg Danmark Bødkervej 8, Vinding 7100 Vejle Telefon: Nødbatteri i WEB HOME WEB HOME -enheden kører med batteribackup, så kunden får besked - også hvis strømmen svigter. Batteriet i WEB HOME er kun beregnet til nødopkald, der vedrører WEB HOME (fx om strømafbrydelse). Den vil således ikke fungere, efter at nødopkaldet er foretaget, og giver derfor ikke besked om eventuelle fejl på eksternt udstyr, som måtte være tilsluttet WEB HOME (fx tyverialarm). Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME Der er en række muligheder for tilslutninger og udvidelser til WEB HOME. Læs mere i Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME. SIM-kort SIM-kortet, der sidder i WEB HOME enheden, er låst til enheden og kan ikke benyttes til mobiltelefoni. 30

36 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tekniske specifikationer for WEB HOME -enhed Effektforbrug Relæ: - Ohmsk belastning - Induktiv belastning Max. 3 W IP klasse: IP20 Omgivelsestemperatur Indikering Størrelse 250V ~ 2A 1A (power factor 0,3) -10 C til +40 C 2x16 tegns display med baggrundslys D/H/B 53x86x105mm Tekniske specifikationer for strømforsyning Indgangsspænding 230 VAC +10%/-20% Udgangsspænding Udgangseffekt IP klasse: Omgivelsestemperatur Størrelse 24 VDC 24 W IP20-10 C til +40 C D/H/B 53x86x70mm 31

37 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 3: Konfigurere WEB HOME Tilslutte bærbar pc til WEB HOME 1 Sluk din bærbare pc. 2 Sæt pc-kablet i det tilhørende stik på WEB HOME -enheden. 3 Sæt computerstikket i indgang til seriel port på den bærbare pc. Hvis din bærbare pc ikke er udstyret med en seriel portindgang, kan du benytte en seriel-til-usb converter, som kan bestilles separat (kontakt Support - se side 30). 32

38 WEB HOME - Trin 3 Installere Devicom configurator på pc 1 Tænd for den bærbare pc. 2 Sæt cd-rommen med Devicom configurator til WEB HOME i cd-rom-drevet. Nu starter setup-programmet til Devicom configurator automatisk. Lidt efter vises velkomstbilledet til setup-programmet. Hvis Microsoft.NET Framework 1.1 Package ikke findes på din pc i forvejen, vil set-up programmet automatisk sørge for, at det bliver installeret, før Devicom configurator installeres. 3 Klik på knappen Next. 33

39 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 4 I næste vindue kan du vælge, hvilken mappe på pc ens harddisk Devicom configuratorprogrammet skal ligge i. Setup-programmet foreslår normalt den mappe (Folder), hvor andre programmer er installeret i forvejen. Under normale omstændigheder behøver du ikke at angive en anden placering. Du kan også angive om det kun er dig (Just me), der skal have adgang til programmet, eller om det skal være tilgængelig for alle brugere af pc en (Everyone). Klik på knappen Next. 5 Klik på knappen Next for at indlede installationen af Devicom configurator på din pc. 34

40 Trin 3: Konfigurere WEB HOME 6 Når installationen er færdig, får du besked om, at installationen er færdig. Klik på knappen Close. Der bliver automatisk anbragt en genvej til Devicom configurator på pc ens skrivebord. 35

41 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Åbne programmet Devicom configurator Klik på ikonet til Devicom configurator på pc ens skrivebord. Nu vises vinduet Devicom configurator. Vælge sprog i Devicom configurator Hvis du vil skifte til et andet sprog for konfigureringsprogrammet end det, som er markeret med flag i menuen øverst, kan du klikke på flaget og vælge et andet sprog. Begynde konfigureringen af WEB HOME Klik på Åbn. 36

42 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Nu vises vinduet Devicom WEB HOME, hvor du kan konfigurere den aktuelle WEB HOME installation. I venstre side kan du navigere rundt blandt de forskellige enheder, som du har tilsluttet WEB HOME. Du kan klikke på plus-/minustegnene for at åbne/lukke de enkelte dele af installationen. Højre side af vinduet afspejler dit valg i venstre side, dvs. den enhed du har klikket på i navigationsdelen. Nederst vises en jobliste med de punkter, du skal igennem for at udføre konfigureringen af WEB HOME. 37

43 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Angive navn på huset 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. I feltet Navnet på huset vises et nummer, der angiver ID-en på den aktuelle WEB HOME -enhed. 2 Slet nummeret og indtast i stedet navnet på huset med den aktuelle WEB HOME -installation i feltet Navnet på huset. 3 Klik på knappen Gem. 38

44 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Navngive termostater 1 Under Devireg 550 system i navigationsdelen vises alle termostatenheder, som er tilsluttet WEB HOME -enheden i huset. Hver termostat er angivet med en unik ID. Kontrollér, at antallet af termostater i listen stemmer overens med det antal Devireg 550 termostater, du har monteret i huset. Eventuelle termostater, der ikke er blevet forbundet i netværket til WEB HOME, vil ikke fremgå af listen. 39

45 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 2 Når du skal navngive en af termostaterne, skal du først udpege den pågældende termostat i huset. Gå hen til den termostat, du vil navngive, og slå den fra. For at kunne slå den fra, skal timeren være frakoblet, dvs. ursymbolet vises ikke på displayet. Man kan koble timeren til og fra ved at trykke på knappen. Drej nu termostatknappen til venstre, indtil der står OFF på displayet. Nu er termostaten slået fra, og i listen over termostater i Devicom configurator vil den være markeret med et gult spørgsmålstegn. 3 Klik på termostaten med den gule markering. 4 Slet termostatens ID-nummer og indtast i stedet et sigende navn (fx navn på det rum, hvor termostaten er placeret) i feltet Beskrivelse. Hvis du slår termostaten (der som standard er slået til) fra ved at fjerne markeringen i feltet Slået til, vil den ikke være synlig og tilgængelig for kunden, når han/hun logger på WEB HOME på internettet. 40

46 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Under Information finder du en række oplysninger om den pågældende termostat, bl.a. om status og kvalitet på devinet (til fejlsøgning) og temperaturen i det pågældende rum. 5 Hvis du vil vide mere om en termostat (fx dens unikke ID og version), kan du klikke på knappen Information. Så vises vindue med information om enheden. 6 Klik til sidst på knappen Gem for at gemme dine angivelser. Nu vil det navn, du har givet termostaten, fremgå af navigationsdelen, hvor den skifter til grøn markering. Fortsæt med at navngive termostaterne i listen i Devicom configurator ved at gentage punkterne 1-6. Når du har navngivet alle termostater bliver jobbet markeret som udført i joblisten nederst i vinduet. 41

47 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive aux. indgang 1 Gå til Aux. indgang/udgang. 2 Klik på Temperaturføler. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 3 Aktivér temperaturføleren ved at sætte markering i feltet Slået til. 4 Indtast et navn på temperaturføleren i feltet Beskrivelse. 5 Nu kan du klikke på knappen Gem for at gemme dine angivelser eller fortsætte med at lave alarmindstillinger for indgangen (se næste side). 42

48 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Vælge indgangstype Når du definerer alarminstillinger for indgangen, skal du først vælge, hvilken type indgangen skal tilpasses: Digital indgang (On/Off-indgang) til fx alarmrelæ i 3.parts tyverialarm. Temperaturføler (analog) til temperaturmåling (fx med DEVIs standard termostatgulvføler) 43

49 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Alarmindstillinger for temperaturføler 1 Vælg Temperaturføler under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangsværdien er MINDRE end alarmgrænse. Send alarm, hvis indgangsværdien er STØRRE end alarmgrænse. 3 Indtast talværdi i feltet Alarmgrænse. 4 Klik på knappen Gem. 44

50 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Alarmindstillinger for digital indgang 1 Vælg Digital indgang under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangen skifter fra LAV til HØJ (fordi indgangen bliver afbrudt). Send alarm, hvis indgangen skifter fra HØJ til LAV (fordi indgangen kortslutter). 3 Klik på knappen Gem. 45

51 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive relæudgang 1 Klik på Relæudgang. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 2 Aktivér relæudgangen ved at sætte markering i feltet Slået til. 3 Indtast et sigende navn på relæudgangen i feltet Beskrivelse. Du kan afprøve om relæudgangen virker korrekt ved at: Slå relæudgangen til med Relæ ON. Slå relæudgangen fra med Relæ OFF. 4 Klik på knappen Gem. 46

52 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Sikre at signaldækningen er i orden Klik på WEB HOME i navigationsdelen. Nu vises signaldækningen til højre. Under GSM netværksregistrering / signalkvalitet kan du til enhver tid aflæse den aktuelle signaldækning. Hvis den ligger i det røde område, er dækningen utilstrækkelig, og du er nødt til at sikre en bedre dækning ved at ændre antennens placering (se næste side). Hvis den ligger i det gule område, vil der være risiko for udfald, og vi anbefaler, at du forsøger at opnå en bedre dækning, så signalet kommer til at ligge i det grønne område (se næste side). Hvis den ligger i det grønne område, er dækningen i orden, og du behøver ikke at foretage dig yderligere. 47

53 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Opnå bedre signaldækning For at opnå bedre signaldækning skal du gøre følgende: 1 Følg anbefalingerne mht. placering af den magnetiske antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Antennen må ikke sidde op ad metal. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME enheden (læs mere på side 25-26). Hvis det mod forventning ikke skulle lykkes at opnå en tilfredsstillende signaldækning, kontakt da venligst Support (se side 30). 2 Hvis det ikke forbedrer dækningen, flyt antennen højere op (i huset). 3 Hvis det ikke forbedrer dækningen, kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Den alternative antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. 48

54 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Teste forbindelse til server Som sidste punkt på joblisten skal du teste forbindelsen til serveren. 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. 2 Tryk på knappen Test forbindelse til serveren. Nu vises en række meddelelser under Status med Ringer op til serveren som den første. 3 På et tidspunkt vises dialogboksen Information med besked om, at kommunikationen med serveren er lykkedes 4 Klik på knappen OK. Til sidst vises meddelelsen Klar under Status. 49

55 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Farvemarkeringer på termostater Når termostaterne ses i Devicom configurator under Devireg 550 system i navigationsdelen, kan de have forskellige ikoner med farvemarkeringer og forskellig betydning (se nedenfor). Hvis du vil vide mere om en termostat, kan du klikke på dens navn/ nummer i navigationsdelen og derefter få vist yderligere oplysninger i højre side af vinduet. Grå markering: Termostaten er ikke slået til i Devicom configurator. Grøn trekant: Termostaten er o.k. Gult spørgsmålstegn: Termostaten er slået fra (Off). 50

56 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Blåt udråbstegn: Fejl på termostaten. Eksempel: Termostaten er af en tidligere version (før version 6.02), som ikke understøttes af WEB HOME. Løsning: Udskift termostaten til en nyere version. Fejlen kan også skyldes, at termostaten er sat op som slave, uden at en anden termostat samtidig er defineret som master. Løsning: Sæt den pågældende termostat op som alone eller definér en anden termostat som master (læs mere om netværksindstilling på side 20). Rødt kryds: WEB HOME kan ikke kommunikere med termostaten, fx fordi den er defekt. Løsning: Tjek kabel til termostat og selve termostaten. 51

57 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 4: Aflæse og meddele kundens bruger-id Aflæse/meddele kundens bruger-id Når du har udført trinene 1-3, og installationen af WEB HOME er udført og virker, skal du som det sidste aflæse og videregive kundens bruger-id, som består af et sekscifret tal, på WEB HOME -enheden. Kunden skal bruge denne bruger-id, første gang han/hun logger ind på WEB HOME på internettet. 1 Tryk på i-knappen øverst til højre på enheden. Nu vises et tal i displayet. 2 Skriv tallet i feltet Bruger-ID på bagsiden af Brugervejledning til WEB HOME. 3 Læg Brugervejledning til WEB HOME i en kuvert og send vejledningen til kunden. 4 Udfyld også garantibeviset. ID en står også på bagsiden af enheden. 52

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Brugervejledning. devireg 540/550

Brugervejledning. devireg 540/550 DK Brugervejledning devireg 540/550 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion til devireg 550 4 Brugen af deviheat varmesystemet 6 Daglig betjening 7 Indstilling af ur og ugedag 10 Programmering

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid Devireg TM 550 DK Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsvejledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 316

DK Installationsvejledning. devireg 316 DK Installationsvejledning devireg 316 Ž Anvendelsesområder: devireg 316 er en universal DIN-skinnetermostat med en byggehøjde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring af rumtemperatur, gulvtemperatur,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning DK Devireg TM 27 Installations- og brugervejledning 1 Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. Din bolig har fået installeret et elektrisk gulvvarmesystem fra DEVI. DEVI er Europas ledende gulvvarme

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) er en enhed der tænder og slukker for varmen. Der

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere