Varenummer: Version:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com"

Transkript

1 Varenummer: Version:

2

3

4 Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruktionen. Hvis din bærbare pc, som bruges i trin 3 under installationen, ikke er udstyret med en seriel portindgang, skal du anvende en seriel-til-usb converter (kontakt Support - se side 30). Med hensyn til antennedækningen i den pågældende sommerbolig kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte fra den antenne, som følger med WEB HOME, til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. USB Converter Alternativ antenne

5 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E

6 WEB HOME - Indledning Indledning WEB HOME består af selve WEB HOME -enheden, der sættes op i el-skabet i sommerboligen og via en GSM-forbindelse er i trådløs kontakt med en server, som sommerhusejeren kan gå ind på via internettet. WEB HOME -enheden kobles sammen med en række Devireg 550 termostater. WEB HOME fungerer udelukkende sammen med Devireg 550 termostater. Du kan afprøve og kontrollere på stedet, om installationen virker. DEVI har nemlig udviklet et konfigureringsprogram, Devicom configurator, der giver sikkerhed for, at WEB HOME fungerer, inden sommerhuset forlades. Programmet indeholder en grundig tjekliste, som systematisk guider dig gennem konfigureringen. Det betyder, at du roligt kan køre videre til næste opgave og være helt sikker på, at WEB HOME fungerer perfekt. Installationen af WEB HOME består af 4 trin, der beskrives i detaljer på de følgende sider. Trin 1: Opsætning og installation af det ønskede antal Devireg 550 termostater, som skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Trin 2: Installation af WEB HOME -enheden og tilslutninger (fx termostater, tyverialarm og vandvarmer). Trin 3: Konfigurering af WEB HOME -systemet vha. bærbar pc. Trin 4: Aflæsning og videregivelse af kundens bruger-id, som giver adgang til WEB HOME på internettet. 1

7 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 1: Installere termostater Anbefalinger vedr. placering af termostat Installationshøjde, når Devireg 550 anvendes som rumføler: typisk mellem cm. Termostaten må ikke placeres på steder, hvor den udsættes for vandstænk eller anden fugtpåvirkning. Ikke for tæt på døre og vinduer, der kan åbnes. 2

8 WEB HOME - Trin 1 Ikke på en væg, der rammes af direkte sollys. Ikke på et sted hvor den bliver dækket af gardiner, håndklæder eller lign., der måtte hænge foran. Devireg 550 må ikke installeres i mindre rum med utilstrækkelig ventilation, såsom badeværelser. I de tilfælde placeres termostaten uden for rummet og i stedet benyttes gulvføler (FS). Ikke på indersiden af en ydervæg. 3

9 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Installere Devireg 550 termostat Fjern frontdækslet ved forsigtigt at trykke på udløsertappen i toppen (midterste hul). 2 Træk dækslet ud Løsn de to skruer - én i hver side. 4 Træk forsigtigt displaymodulet af. 5 Fjern rammen fra termostaten. 5 4

10 Trin 1: Installere termostater 6 Tilslut termostaten. 5

11 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 5 Når du installerer Devireg 550, skal du vælge opvarmningstype og dermed følertype. Du har tre valgmuligheder: Komfortopvarmning: Konstant temperatur på gulvet i fx badeværelse eller andre rum, hvor man ofte går med bare fødder. Montér gulvføleren og vælg kun gulvføler i grundopsætningen (se side 9). Total rumopvarmning: Styring af rumtemperaturen i opholdsrum, stuer osv. Ingen gulvføler: En gulvføler er ikke til stede og kan ikke installeres. Vælg kun rumføler i grundopsætningen (se side 9). Vær opmærksom på, at temperaturstyringen er mindre præcis uden gulvføler. DEVI anbefaler, at der installeres en gulvføler. Benyt ikke Devireg 550 uden gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader og andre temperaturfølsomme overflader! Montér gulvføleren og vælg både gulv- og rumføler i grundopsætningen (se side 9). 6

12 Trin 1: Installere termostater 6 Montér termostaten i vægboksen. Før du udfører arbejde på en Devireg 550 termostat, bør du sikre, at forsyningen til andre termostater, den måtte være koblet sammen med, er afbrudt. 7 Saml termostaten igen ved først at placere rammen, derefter montere displaymodulet, og til sidst trykke frontdækslet på plads. Displayet skal placeres forsigtigt på modulet, og det 8-benede stik skal sættes præcist i ved at benytte de 4 tapper omkring stikket. Når de 2 skruer i siden skrues i, må de ikke skrues hårdt i. De skal blot spændes let. 7

13 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere Devireg 550 Første gang man slutter termostaten til netspændingen, skal man vælge en kode for at få adgang til grundopsætningen. Ordet COdE vises på displayet. 1 Drej på knappen for at vælge kode og bliv ved med at dreje, indtil koden 0044 vises. 2 Tryk på knappen. 8

14 Trin 1: Installere termostater 3 Vælg dernæst den/de følere, der skal benyttes til det aktuelle varmesystem: Devireg 550 kan benytte sig af to følere: en indbygget rumføler en ekstern gulvføler, der placeres i gulvet. Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS), eller både rum- og gulvføler (rfs). 4 Tryk på knappen, når du har valgt. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til 10. Benyt altid gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 9

15 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Ændre grundopsætning Gør følgende for at ændre i grundopsætningen: 1 Hold knappen inde i 12 sekunder. Nu vises ordet COdE. 2 Drej på knappen for at vælge kode. 12 sek. 3 Drej, indtil koden 0044 vises. 4 Tryk på knappen. 10

16 Trin 1: Installere termostater Du har nu adgang til grundopsætningsmenuen, der fører dig igennem følgende menupunkter: Opsætning af Netværkstype Temperaturvisning Føler Maks. temperatur Offset Natsænkning Urvisning Grundvisning i display ALO C OF FS L O For hvert menupunkt kan du vælge at lave en indstilling (ved at dreje på knappen og dernæst trykke på knappen) eller gå videre til næste punkt ved at trykke på knappen (og dermed acceptere den aktuelle (fabriks)indstilling). 11

17 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværkstype Først skal du angive om termostaten skal fungere alene (ALOne), som mastertermostat (MASter) eller som slavetermostat (SLAve). Alle Devireg 550 termostater i en bygning kan kobles sammen i et netværk med master og slaver. Det giver mulighed for central justering af fx indstilling af ur og andre parametre. I et netværk må kun én termostat være master. Sæt slaverne op først. Læs mere om netværk på side 20. Hvis du ikke ønsker at sætte termostater op i netværk med master og slaver, skal du vælge ALO. Det har ingen betydning mht. den senere tilslutning til WEB HOME, om der er defineret et netværk med master- og slavetermostater eller om alle termostater er defineret som alone. 1 Drej knappen for at vælge ALO, MAS el. SLA. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis du vælger Slave, vil ikke alle punkter i grundopsætningen være tilgængelige. De manglende indstillinger kan kun justeres på masteren. 12

18 Trin 1: Installere termostater Temperaturvisning Vælg herefter, om termostaten skal vise temperaturgrader som Celcius (C) eller Fahrenheit (F). 1 Drej på knappen for at vælge C eller F. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 13

19 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Føler Dernæst skal du vælge den eller de følere, der skal anvendes til det aktuelle varmesystem. Devireg 550 kan benytte sig af to følere, en indbygget rumføler samt en ekstern, der placeres i gulvet. 1 Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS) eller både rum- og gulvføler (rfs). 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til

20 Trin 1: Installere termostater Maksimum temperatur Af hensyn til forskellige gulvtyper kan man vælge en maksimal temperatur i gulvet (Mt), der ikke må overskrides. Temperaturen kan justeres mellem 20 C og 50 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede maksimum gulvtemperatur vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Maks. temperaturer for forskellige gulvtyper: Fliser på spånplade 30 C Tæppe/vinyl på spånplade 35 C Trægulve (parket, planker osv.) 30 C Andre (beton, cement osv.) 45 C Den maksimale gulvtemperatur er fra fabrikken indstillet til 45 C for at undgå overophedning. I forbindelse med trægulvskonstruktioner anbefaler DEVI at begrænse den maksimale temperatur til 30 C. 15

21 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Offset justering Offset (OFFS) kan bruges til at korrigere temperaturvisningen i Devireg 550 for eventuel misvisning i forhold til et termometer i rummet. Hvis termometeret fx viser 1 C mere end termostaten, kan denne offset justeres med +1 C. Så vil termostaten komme til at vise det samme som termometeret. Indstillingsområdet er fra -5,5 C til +5,5 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede justering af offset vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 16

22 Trin 1: Installere termostater Natsænkning I forbindelse med den indbyggede timer kan termostaten programmeres til at sænke temperaturen til økonominiveau, fx om natten. Mht. antallet af grader, som temperaturen skal sænkes (LO) med, kan du vælge en værdi mellem 0 C og -30 C. Du kan for eksempel vælge -5 C, hvis temperaturen skal sænkes med 5 grader. 1 Drej på knappen for at vælge det ønskede økonominiveau. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis der er installeret normal rumopvarmning, bør temperaturen ikke sænkes med mere end ca. 5 grader om natten. 17

23 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Urvisning (12 timer AM/PM el. 24 timer) Til sidst skal du indstille uret. Vælg, om uret skal være køre med 24 timer eller 12 timer AM/PM. 1 Drej på knappen for at vælge 12 eller 24 timer. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hermed afsluttes ændringer af grundopsætningen, og displayet vender nu tilbage til den daglige betjeningsmenu. Mht. indstilling af ur og natsænkning henvises til brugervejledning til Devireg 550 termostaten. 18

24 Trin 1: Installere termostater Fabriksindstillinger Termostaten er fra fabrikken indstillet med følgende parametre: Betjening Fabriksindstilling Mulige valg Netværkstype Alone Alone, Master eller Slave Temperaturvisning C C eller F Føler Rum- og gulvføler(rfs) Rumføler (rs), gulvføler (FS) el. rum- og gulvføler (rfs) Maks. temperatur +45 C +20 C til +50 C Offset 0.0 C -5,5 C til +5,5 C Natsænkning -5 C 0 til -30 C Ugedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urvisning timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslet --:-- --:-- Timerindstillinger - Op til 336/uge 19

25 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværksindstilling Flere Devireg 550 kan forbindes i et netværk. Alle Devireg 550 termostater, som er installeret i en bygning, kan forbindes med hinanden via netværk, der giver mulighed for central justering af programmering og andre parametre som for eksempel indstilling af ur. Netværket kan indeholde op til 32 enheder, dvs. 1 masterenhed og op til 31 slaveenheder. Der er kun mulighed for én masterenhed. En Devireg 550 kan stå alene, selv om den er forbundet til netværket. Termostaten vil i så fald ikke reagere på eller sende netværksinformationer, men den vil tælle som en af de maksimum 32 enheder i netværket. Netværket er et separat net med to ledninger; ledningerne er uden skærm, ikke snoede og ikke polariserede for hurtig installation. Enhederne tilsluttes parallelt i netværket. Netværksledningerne kan fremføres i samme rørføring som spændingsførende ledere. Den maksimale længde af ledningerne er op til 500 m. Hvis flere masterenheder er konfigureret på netværket, vil en fejlmeddelelse blinke i displayet, og enheden skal konfigureres igen. Hvis en Devireg 550 er konfigureret som slaveenhed, vil følgende parametre blive styret fra masterenheden: Ur Ugedag C eller F 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Natsænkningsprogram Tilbehør til netværk: Netsværkskabel, en-leder 0,75 mm2 (100 m). Ved lange afstande benyttes 1,5 mm2 ledning. Kontakt Support - se side

26 Trin 1: Installere termostater Fejlmeddelelser Devireg 550 har et indbygget system, som konstant undersøger varmesystemet, termostaten selv og et muligt netværk for funktionsfejl. Hvis der opstår en fejl, vil displayet blinke og den fundne fejl kan aflæses. Fejlnummeret kan ses på ugedagene 1-7. Nr. Fejl Hvad gør jeg? 2 Konfigureret som Master, men har registreret endnu en Master. 3 Konfigureret som Slave, men har ikke modtaget styremeldinger fra en masterenhed. 4 Termostaten er slukket på grund af overophedning. 5 Følerfejl. Gulvføleren kortsluttet. Udskift gulvføleren. 6 Følerfejl. Gulvføleren afbrudt. Udskift gulvføleren. 7 Uret er ikke indstillet. Indstil uret. For at udføre en reset efter en fejlmeddelese, skal du gå ind i grundopsætningen og gå alle punkter igennem (se side 10). Fejl på gulvføler/følerledning eller overophedning af termostaten vil medføre frakobling af varmen. Kun én enhed må konfigureres som Master. En af enhederne skal konfigureres som Master. Lad termostaten afkøle et stykke tid. Gå derpå ind i grundopsætningen for at forlade fejlmeddelelsen. 21

27 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tekniske specifikationer for Devireg 550 termostat Temperaturområde +5 til +35 C eller OFF Temperaturbegrænsning +20 til +50 C Driftsspænding V Ohmsk belastning ~ 50/60 Hz250 V ~ 16 A Induktiv belastning cos ϕ = 0.3 Max. 1 A Energiforbrug < 500 mw Batteribackup 100 timer Natsænkning 0 til -30 C Offset -5 Kapslingsklasse IP 30 Følertype NTC-gulvføler Følerværdi 15 kohm/25 C 22

28 Trin 1: Installere termostater Devireg 550 tilslutningsdiagram 23

29 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte strømforsyningen Strømforsyningen til WEB HOME består af en 24V enhed, der skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Forbind strømforsyningen til klemmerne 13 og 14 på WEB HOME -enheden. Vær opmærksom på polariteten. Til termostat 24

30 Installere WEB HOME -enhed Tilslutte antennen Antennen til WEB HOME består af to dele: et tilslutningsstik, som sættes i selve WEB HOME -enheden, og selve antennen med ledning og magnetfod. Bemærk: Antennen med magnetfod er kun beregnet til indendørs brug. 1 Sæt de to antennedele sammen. 2 Sæt antennestikket i antenneindgangen på WEB HOME -enheden med et fast tryk. 3 Placér antennens magnetfod et hensigtsmæssigt sted. Anbefalinger mht. placering af magnetisk antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Den må ikke placeres, så antennen kommer til at sidde op ad metal. Flyt evt. antennen højere op i huset. 25

31 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tilslutte antennen Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME vha. Devicom configurator (læs mere under trin 3), skal du afprøve modtageforholdene på stedet og afgøre, om antennen skal placeres et andet sted for at opnå optimale modtageforhold. For at opnå bedre antennedækning skal du i første omgang følge anbefalingerne mht. placering (se forrige side). Under særlige forhold kan det være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlænger-kabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME -enheden. 26

32 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte Devireg 550 termostater Forbind en af de forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME ved at slutte den til devinet (klemme 11 og 12) på WEB HOME enheden. Tykkelsen på ledning, der anvendes ved forbinding og tilslutning af termostaterne, skal minimum være 0,75 mm2. Man kan maksimalt tilslutte 31 forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME. 27

33 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Anvende relæudgang (output) Til relæudgangen på WEB HOME kan man for eksempel tilslutte en vandvarmer. Forbind outputenhed (fx vandvarmer) til klemmerne 1 og 2 på WEB HOME -enheden. Af hensyn til egensikring må man ikke slutte noget til relæudgangen, som på nogen måde kan udgøre fare, fx antænde ild (håndklæde på radiator uden overophedningssikring), tænde for apparater (fx ovn i sauna, hvor der kan ligge håndklæder), osv. 28

34 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Anvende indgang (input) Til indgangen på WEB HOME -enheden kan man tilslutte en temperaturføler eller for eksempel en tyverialarm. Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME (vha. Devicom configurator), kan du vælge om indgangen skal være temperaturføler eller digital indgang (se side 43). Hvis du vil bruge indgangen til temperaturmåling, skal du vælge temperaturføler under konfigureringen. Du kan blandt andet tilslutte DEVI s standard termostatgulvføler med 3m ledning som temperaturføler til indgangen (kontakt Support - se side 30). Hvis du vil bruge indgangen til for eksempel en tyverialarm (on/ off indgang), skal du vælge digital indgang under konfigureringen. Temperaturføler, tyverialarm o.lign. skal sluttes til klemme 7 og 8 på WEB HOME -enheden. 29

35 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Support Hvis du har brug for support til WEB HOME, bedes du kontakte: DEVI A/S, Salg Danmark Bødkervej 8, Vinding 7100 Vejle Telefon: Nødbatteri i WEB HOME WEB HOME -enheden kører med batteribackup, så kunden får besked - også hvis strømmen svigter. Batteriet i WEB HOME er kun beregnet til nødopkald, der vedrører WEB HOME (fx om strømafbrydelse). Den vil således ikke fungere, efter at nødopkaldet er foretaget, og giver derfor ikke besked om eventuelle fejl på eksternt udstyr, som måtte være tilsluttet WEB HOME (fx tyverialarm). Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME Der er en række muligheder for tilslutninger og udvidelser til WEB HOME. Læs mere i Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME. SIM-kort SIM-kortet, der sidder i WEB HOME enheden, er låst til enheden og kan ikke benyttes til mobiltelefoni. 30

36 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tekniske specifikationer for WEB HOME -enhed Effektforbrug Relæ: - Ohmsk belastning - Induktiv belastning Max. 3 W IP klasse: IP20 Omgivelsestemperatur Indikering Størrelse 250V ~ 2A 1A (power factor 0,3) -10 C til +40 C 2x16 tegns display med baggrundslys D/H/B 53x86x105mm Tekniske specifikationer for strømforsyning Indgangsspænding 230 VAC +10%/-20% Udgangsspænding Udgangseffekt IP klasse: Omgivelsestemperatur Størrelse 24 VDC 24 W IP20-10 C til +40 C D/H/B 53x86x70mm 31

37 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 3: Konfigurere WEB HOME Tilslutte bærbar pc til WEB HOME 1 Sluk din bærbare pc. 2 Sæt pc-kablet i det tilhørende stik på WEB HOME -enheden. 3 Sæt computerstikket i indgang til seriel port på den bærbare pc. Hvis din bærbare pc ikke er udstyret med en seriel portindgang, kan du benytte en seriel-til-usb converter, som kan bestilles separat (kontakt Support - se side 30). 32

38 WEB HOME - Trin 3 Installere Devicom configurator på pc 1 Tænd for den bærbare pc. 2 Sæt cd-rommen med Devicom configurator til WEB HOME i cd-rom-drevet. Nu starter setup-programmet til Devicom configurator automatisk. Lidt efter vises velkomstbilledet til setup-programmet. Hvis Microsoft.NET Framework 1.1 Package ikke findes på din pc i forvejen, vil set-up programmet automatisk sørge for, at det bliver installeret, før Devicom configurator installeres. 3 Klik på knappen Next. 33

39 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 4 I næste vindue kan du vælge, hvilken mappe på pc ens harddisk Devicom configuratorprogrammet skal ligge i. Setup-programmet foreslår normalt den mappe (Folder), hvor andre programmer er installeret i forvejen. Under normale omstændigheder behøver du ikke at angive en anden placering. Du kan også angive om det kun er dig (Just me), der skal have adgang til programmet, eller om det skal være tilgængelig for alle brugere af pc en (Everyone). Klik på knappen Next. 5 Klik på knappen Next for at indlede installationen af Devicom configurator på din pc. 34

40 Trin 3: Konfigurere WEB HOME 6 Når installationen er færdig, får du besked om, at installationen er færdig. Klik på knappen Close. Der bliver automatisk anbragt en genvej til Devicom configurator på pc ens skrivebord. 35

41 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Åbne programmet Devicom configurator Klik på ikonet til Devicom configurator på pc ens skrivebord. Nu vises vinduet Devicom configurator. Vælge sprog i Devicom configurator Hvis du vil skifte til et andet sprog for konfigureringsprogrammet end det, som er markeret med flag i menuen øverst, kan du klikke på flaget og vælge et andet sprog. Begynde konfigureringen af WEB HOME Klik på Åbn. 36

42 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Nu vises vinduet Devicom WEB HOME, hvor du kan konfigurere den aktuelle WEB HOME installation. I venstre side kan du navigere rundt blandt de forskellige enheder, som du har tilsluttet WEB HOME. Du kan klikke på plus-/minustegnene for at åbne/lukke de enkelte dele af installationen. Højre side af vinduet afspejler dit valg i venstre side, dvs. den enhed du har klikket på i navigationsdelen. Nederst vises en jobliste med de punkter, du skal igennem for at udføre konfigureringen af WEB HOME. 37

43 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Angive navn på huset 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. I feltet Navnet på huset vises et nummer, der angiver ID-en på den aktuelle WEB HOME -enhed. 2 Slet nummeret og indtast i stedet navnet på huset med den aktuelle WEB HOME -installation i feltet Navnet på huset. 3 Klik på knappen Gem. 38

44 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Navngive termostater 1 Under Devireg 550 system i navigationsdelen vises alle termostatenheder, som er tilsluttet WEB HOME -enheden i huset. Hver termostat er angivet med en unik ID. Kontrollér, at antallet af termostater i listen stemmer overens med det antal Devireg 550 termostater, du har monteret i huset. Eventuelle termostater, der ikke er blevet forbundet i netværket til WEB HOME, vil ikke fremgå af listen. 39

45 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 2 Når du skal navngive en af termostaterne, skal du først udpege den pågældende termostat i huset. Gå hen til den termostat, du vil navngive, og slå den fra. For at kunne slå den fra, skal timeren være frakoblet, dvs. ursymbolet vises ikke på displayet. Man kan koble timeren til og fra ved at trykke på knappen. Drej nu termostatknappen til venstre, indtil der står OFF på displayet. Nu er termostaten slået fra, og i listen over termostater i Devicom configurator vil den være markeret med et gult spørgsmålstegn. 3 Klik på termostaten med den gule markering. 4 Slet termostatens ID-nummer og indtast i stedet et sigende navn (fx navn på det rum, hvor termostaten er placeret) i feltet Beskrivelse. Hvis du slår termostaten (der som standard er slået til) fra ved at fjerne markeringen i feltet Slået til, vil den ikke være synlig og tilgængelig for kunden, når han/hun logger på WEB HOME på internettet. 40

46 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Under Information finder du en række oplysninger om den pågældende termostat, bl.a. om status og kvalitet på devinet (til fejlsøgning) og temperaturen i det pågældende rum. 5 Hvis du vil vide mere om en termostat (fx dens unikke ID og version), kan du klikke på knappen Information. Så vises vindue med information om enheden. 6 Klik til sidst på knappen Gem for at gemme dine angivelser. Nu vil det navn, du har givet termostaten, fremgå af navigationsdelen, hvor den skifter til grøn markering. Fortsæt med at navngive termostaterne i listen i Devicom configurator ved at gentage punkterne 1-6. Når du har navngivet alle termostater bliver jobbet markeret som udført i joblisten nederst i vinduet. 41

47 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive aux. indgang 1 Gå til Aux. indgang/udgang. 2 Klik på Temperaturføler. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 3 Aktivér temperaturføleren ved at sætte markering i feltet Slået til. 4 Indtast et navn på temperaturføleren i feltet Beskrivelse. 5 Nu kan du klikke på knappen Gem for at gemme dine angivelser eller fortsætte med at lave alarmindstillinger for indgangen (se næste side). 42

48 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Vælge indgangstype Når du definerer alarminstillinger for indgangen, skal du først vælge, hvilken type indgangen skal tilpasses: Digital indgang (On/Off-indgang) til fx alarmrelæ i 3.parts tyverialarm. Temperaturføler (analog) til temperaturmåling (fx med DEVIs standard termostatgulvføler) 43

49 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Alarmindstillinger for temperaturføler 1 Vælg Temperaturføler under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangsværdien er MINDRE end alarmgrænse. Send alarm, hvis indgangsværdien er STØRRE end alarmgrænse. 3 Indtast talværdi i feltet Alarmgrænse. 4 Klik på knappen Gem. 44

50 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Alarmindstillinger for digital indgang 1 Vælg Digital indgang under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangen skifter fra LAV til HØJ (fordi indgangen bliver afbrudt). Send alarm, hvis indgangen skifter fra HØJ til LAV (fordi indgangen kortslutter). 3 Klik på knappen Gem. 45

51 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive relæudgang 1 Klik på Relæudgang. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 2 Aktivér relæudgangen ved at sætte markering i feltet Slået til. 3 Indtast et sigende navn på relæudgangen i feltet Beskrivelse. Du kan afprøve om relæudgangen virker korrekt ved at: Slå relæudgangen til med Relæ ON. Slå relæudgangen fra med Relæ OFF. 4 Klik på knappen Gem. 46

52 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Sikre at signaldækningen er i orden Klik på WEB HOME i navigationsdelen. Nu vises signaldækningen til højre. Under GSM netværksregistrering / signalkvalitet kan du til enhver tid aflæse den aktuelle signaldækning. Hvis den ligger i det røde område, er dækningen utilstrækkelig, og du er nødt til at sikre en bedre dækning ved at ændre antennens placering (se næste side). Hvis den ligger i det gule område, vil der være risiko for udfald, og vi anbefaler, at du forsøger at opnå en bedre dækning, så signalet kommer til at ligge i det grønne område (se næste side). Hvis den ligger i det grønne område, er dækningen i orden, og du behøver ikke at foretage dig yderligere. 47

53 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Opnå bedre signaldækning For at opnå bedre signaldækning skal du gøre følgende: 1 Følg anbefalingerne mht. placering af den magnetiske antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Antennen må ikke sidde op ad metal. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME enheden (læs mere på side 25-26). Hvis det mod forventning ikke skulle lykkes at opnå en tilfredsstillende signaldækning, kontakt da venligst Support (se side 30). 2 Hvis det ikke forbedrer dækningen, flyt antennen højere op (i huset). 3 Hvis det ikke forbedrer dækningen, kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Den alternative antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. 48

54 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Teste forbindelse til server Som sidste punkt på joblisten skal du teste forbindelsen til serveren. 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. 2 Tryk på knappen Test forbindelse til serveren. Nu vises en række meddelelser under Status med Ringer op til serveren som den første. 3 På et tidspunkt vises dialogboksen Information med besked om, at kommunikationen med serveren er lykkedes 4 Klik på knappen OK. Til sidst vises meddelelsen Klar under Status. 49

55 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Farvemarkeringer på termostater Når termostaterne ses i Devicom configurator under Devireg 550 system i navigationsdelen, kan de have forskellige ikoner med farvemarkeringer og forskellig betydning (se nedenfor). Hvis du vil vide mere om en termostat, kan du klikke på dens navn/ nummer i navigationsdelen og derefter få vist yderligere oplysninger i højre side af vinduet. Grå markering: Termostaten er ikke slået til i Devicom configurator. Grøn trekant: Termostaten er o.k. Gult spørgsmålstegn: Termostaten er slået fra (Off). 50

56 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Blåt udråbstegn: Fejl på termostaten. Eksempel: Termostaten er af en tidligere version (før version 6.02), som ikke understøttes af WEB HOME. Løsning: Udskift termostaten til en nyere version. Fejlen kan også skyldes, at termostaten er sat op som slave, uden at en anden termostat samtidig er defineret som master. Løsning: Sæt den pågældende termostat op som alone eller definér en anden termostat som master (læs mere om netværksindstilling på side 20). Rødt kryds: WEB HOME kan ikke kommunikere med termostaten, fx fordi den er defekt. Løsning: Tjek kabel til termostat og selve termostaten. 51

57 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 4: Aflæse og meddele kundens bruger-id Aflæse/meddele kundens bruger-id Når du har udført trinene 1-3, og installationen af WEB HOME er udført og virker, skal du som det sidste aflæse og videregive kundens bruger-id, som består af et sekscifret tal, på WEB HOME -enheden. Kunden skal bruge denne bruger-id, første gang han/hun logger ind på WEB HOME på internettet. 1 Tryk på i-knappen øverst til højre på enheden. Nu vises et tal i displayet. 2 Skriv tallet i feltet Bruger-ID på bagsiden af Brugervejledning til WEB HOME. 3 Læg Brugervejledning til WEB HOME i en kuvert og send vejledningen til kunden. 4 Udfyld også garantibeviset. ID en står også på bagsiden af enheden. 52

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere