Varenummer: Version:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com"

Transkript

1 Varenummer: Version:

2

3

4 Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruktionen. Hvis din bærbare pc, som bruges i trin 3 under installationen, ikke er udstyret med en seriel portindgang, skal du anvende en seriel-til-usb converter (kontakt Support - se side 30). Med hensyn til antennedækningen i den pågældende sommerbolig kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte fra den antenne, som følger med WEB HOME, til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. USB Converter Alternativ antenne

5 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E

6 WEB HOME - Indledning Indledning WEB HOME består af selve WEB HOME -enheden, der sættes op i el-skabet i sommerboligen og via en GSM-forbindelse er i trådløs kontakt med en server, som sommerhusejeren kan gå ind på via internettet. WEB HOME -enheden kobles sammen med en række Devireg 550 termostater. WEB HOME fungerer udelukkende sammen med Devireg 550 termostater. Du kan afprøve og kontrollere på stedet, om installationen virker. DEVI har nemlig udviklet et konfigureringsprogram, Devicom configurator, der giver sikkerhed for, at WEB HOME fungerer, inden sommerhuset forlades. Programmet indeholder en grundig tjekliste, som systematisk guider dig gennem konfigureringen. Det betyder, at du roligt kan køre videre til næste opgave og være helt sikker på, at WEB HOME fungerer perfekt. Installationen af WEB HOME består af 4 trin, der beskrives i detaljer på de følgende sider. Trin 1: Opsætning og installation af det ønskede antal Devireg 550 termostater, som skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Trin 2: Installation af WEB HOME -enheden og tilslutninger (fx termostater, tyverialarm og vandvarmer). Trin 3: Konfigurering af WEB HOME -systemet vha. bærbar pc. Trin 4: Aflæsning og videregivelse af kundens bruger-id, som giver adgang til WEB HOME på internettet. 1

7 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 1: Installere termostater Anbefalinger vedr. placering af termostat Installationshøjde, når Devireg 550 anvendes som rumføler: typisk mellem cm. Termostaten må ikke placeres på steder, hvor den udsættes for vandstænk eller anden fugtpåvirkning. Ikke for tæt på døre og vinduer, der kan åbnes. 2

8 WEB HOME - Trin 1 Ikke på en væg, der rammes af direkte sollys. Ikke på et sted hvor den bliver dækket af gardiner, håndklæder eller lign., der måtte hænge foran. Devireg 550 må ikke installeres i mindre rum med utilstrækkelig ventilation, såsom badeværelser. I de tilfælde placeres termostaten uden for rummet og i stedet benyttes gulvføler (FS). Ikke på indersiden af en ydervæg. 3

9 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Installere Devireg 550 termostat Fjern frontdækslet ved forsigtigt at trykke på udløsertappen i toppen (midterste hul). 2 Træk dækslet ud Løsn de to skruer - én i hver side. 4 Træk forsigtigt displaymodulet af. 5 Fjern rammen fra termostaten. 5 4

10 Trin 1: Installere termostater 6 Tilslut termostaten. 5

11 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 5 Når du installerer Devireg 550, skal du vælge opvarmningstype og dermed følertype. Du har tre valgmuligheder: Komfortopvarmning: Konstant temperatur på gulvet i fx badeværelse eller andre rum, hvor man ofte går med bare fødder. Montér gulvføleren og vælg kun gulvføler i grundopsætningen (se side 9). Total rumopvarmning: Styring af rumtemperaturen i opholdsrum, stuer osv. Ingen gulvføler: En gulvføler er ikke til stede og kan ikke installeres. Vælg kun rumføler i grundopsætningen (se side 9). Vær opmærksom på, at temperaturstyringen er mindre præcis uden gulvføler. DEVI anbefaler, at der installeres en gulvføler. Benyt ikke Devireg 550 uden gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader og andre temperaturfølsomme overflader! Montér gulvføleren og vælg både gulv- og rumføler i grundopsætningen (se side 9). 6

12 Trin 1: Installere termostater 6 Montér termostaten i vægboksen. Før du udfører arbejde på en Devireg 550 termostat, bør du sikre, at forsyningen til andre termostater, den måtte være koblet sammen med, er afbrudt. 7 Saml termostaten igen ved først at placere rammen, derefter montere displaymodulet, og til sidst trykke frontdækslet på plads. Displayet skal placeres forsigtigt på modulet, og det 8-benede stik skal sættes præcist i ved at benytte de 4 tapper omkring stikket. Når de 2 skruer i siden skrues i, må de ikke skrues hårdt i. De skal blot spændes let. 7

13 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere Devireg 550 Første gang man slutter termostaten til netspændingen, skal man vælge en kode for at få adgang til grundopsætningen. Ordet COdE vises på displayet. 1 Drej på knappen for at vælge kode og bliv ved med at dreje, indtil koden 0044 vises. 2 Tryk på knappen. 8

14 Trin 1: Installere termostater 3 Vælg dernæst den/de følere, der skal benyttes til det aktuelle varmesystem: Devireg 550 kan benytte sig af to følere: en indbygget rumføler en ekstern gulvføler, der placeres i gulvet. Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS), eller både rum- og gulvføler (rfs). 4 Tryk på knappen, når du har valgt. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til 10. Benyt altid gulvføler, hvis varmekablet er installeret på eller under træoverflader! 9

15 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Ændre grundopsætning Gør følgende for at ændre i grundopsætningen: 1 Hold knappen inde i 12 sekunder. Nu vises ordet COdE. 2 Drej på knappen for at vælge kode. 12 sek. 3 Drej, indtil koden 0044 vises. 4 Tryk på knappen. 10

16 Trin 1: Installere termostater Du har nu adgang til grundopsætningsmenuen, der fører dig igennem følgende menupunkter: Opsætning af Netværkstype Temperaturvisning Føler Maks. temperatur Offset Natsænkning Urvisning Grundvisning i display ALO C OF FS L O For hvert menupunkt kan du vælge at lave en indstilling (ved at dreje på knappen og dernæst trykke på knappen) eller gå videre til næste punkt ved at trykke på knappen (og dermed acceptere den aktuelle (fabriks)indstilling). 11

17 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværkstype Først skal du angive om termostaten skal fungere alene (ALOne), som mastertermostat (MASter) eller som slavetermostat (SLAve). Alle Devireg 550 termostater i en bygning kan kobles sammen i et netværk med master og slaver. Det giver mulighed for central justering af fx indstilling af ur og andre parametre. I et netværk må kun én termostat være master. Sæt slaverne op først. Læs mere om netværk på side 20. Hvis du ikke ønsker at sætte termostater op i netværk med master og slaver, skal du vælge ALO. Det har ingen betydning mht. den senere tilslutning til WEB HOME, om der er defineret et netværk med master- og slavetermostater eller om alle termostater er defineret som alone. 1 Drej knappen for at vælge ALO, MAS el. SLA. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis du vælger Slave, vil ikke alle punkter i grundopsætningen være tilgængelige. De manglende indstillinger kan kun justeres på masteren. 12

18 Trin 1: Installere termostater Temperaturvisning Vælg herefter, om termostaten skal vise temperaturgrader som Celcius (C) eller Fahrenheit (F). 1 Drej på knappen for at vælge C eller F. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 13

19 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Føler Dernæst skal du vælge den eller de følere, der skal anvendes til det aktuelle varmesystem. Devireg 550 kan benytte sig af to følere, en indbygget rumføler samt en ekstern, der placeres i gulvet. 1 Drej på knappen for at vælge enten rumføler (rs), gulvføler (FS) eller både rum- og gulvføler (rfs). 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis Devireg 550 kun benytter gulvføler, bliver den aktuelle temperatur (5 til 35 ) ikke vist i displayet; der vises derimod en skala fra 1 til

20 Trin 1: Installere termostater Maksimum temperatur Af hensyn til forskellige gulvtyper kan man vælge en maksimal temperatur i gulvet (Mt), der ikke må overskrides. Temperaturen kan justeres mellem 20 C og 50 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede maksimum gulvtemperatur vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Maks. temperaturer for forskellige gulvtyper: Fliser på spånplade 30 C Tæppe/vinyl på spånplade 35 C Trægulve (parket, planker osv.) 30 C Andre (beton, cement osv.) 45 C Den maksimale gulvtemperatur er fra fabrikken indstillet til 45 C for at undgå overophedning. I forbindelse med trægulvskonstruktioner anbefaler DEVI at begrænse den maksimale temperatur til 30 C. 15

21 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Offset justering Offset (OFFS) kan bruges til at korrigere temperaturvisningen i Devireg 550 for eventuel misvisning i forhold til et termometer i rummet. Hvis termometeret fx viser 1 C mere end termostaten, kan denne offset justeres med +1 C. Så vil termostaten komme til at vise det samme som termometeret. Indstillingsområdet er fra -5,5 C til +5,5 C. 1 Drej på knappen, indtil den ønskede justering af offset vises. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. 16

22 Trin 1: Installere termostater Natsænkning I forbindelse med den indbyggede timer kan termostaten programmeres til at sænke temperaturen til økonominiveau, fx om natten. Mht. antallet af grader, som temperaturen skal sænkes (LO) med, kan du vælge en værdi mellem 0 C og -30 C. Du kan for eksempel vælge -5 C, hvis temperaturen skal sænkes med 5 grader. 1 Drej på knappen for at vælge det ønskede økonominiveau. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hvis der er installeret normal rumopvarmning, bør temperaturen ikke sænkes med mere end ca. 5 grader om natten. 17

23 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Urvisning (12 timer AM/PM el. 24 timer) Til sidst skal du indstille uret. Vælg, om uret skal være køre med 24 timer eller 12 timer AM/PM. 1 Drej på knappen for at vælge 12 eller 24 timer. 2 Tryk på knappen, når du har valgt indstilling. Hermed afsluttes ændringer af grundopsætningen, og displayet vender nu tilbage til den daglige betjeningsmenu. Mht. indstilling af ur og natsænkning henvises til brugervejledning til Devireg 550 termostaten. 18

24 Trin 1: Installere termostater Fabriksindstillinger Termostaten er fra fabrikken indstillet med følgende parametre: Betjening Fabriksindstilling Mulige valg Netværkstype Alone Alone, Master eller Slave Temperaturvisning C C eller F Føler Rum- og gulvføler(rfs) Rumføler (rs), gulvføler (FS) el. rum- og gulvføler (rfs) Maks. temperatur +45 C +20 C til +50 C Offset 0.0 C -5,5 C til +5,5 C Natsænkning -5 C 0 til -30 C Ugedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urvisning timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslet --:-- --:-- Timerindstillinger - Op til 336/uge 19

25 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Netværksindstilling Flere Devireg 550 kan forbindes i et netværk. Alle Devireg 550 termostater, som er installeret i en bygning, kan forbindes med hinanden via netværk, der giver mulighed for central justering af programmering og andre parametre som for eksempel indstilling af ur. Netværket kan indeholde op til 32 enheder, dvs. 1 masterenhed og op til 31 slaveenheder. Der er kun mulighed for én masterenhed. En Devireg 550 kan stå alene, selv om den er forbundet til netværket. Termostaten vil i så fald ikke reagere på eller sende netværksinformationer, men den vil tælle som en af de maksimum 32 enheder i netværket. Netværket er et separat net med to ledninger; ledningerne er uden skærm, ikke snoede og ikke polariserede for hurtig installation. Enhederne tilsluttes parallelt i netværket. Netværksledningerne kan fremføres i samme rørføring som spændingsførende ledere. Den maksimale længde af ledningerne er op til 500 m. Hvis flere masterenheder er konfigureret på netværket, vil en fejlmeddelelse blinke i displayet, og enheden skal konfigureres igen. Hvis en Devireg 550 er konfigureret som slaveenhed, vil følgende parametre blive styret fra masterenheden: Ur Ugedag C eller F 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Natsænkningsprogram Tilbehør til netværk: Netsværkskabel, en-leder 0,75 mm2 (100 m). Ved lange afstande benyttes 1,5 mm2 ledning. Kontakt Support - se side

26 Trin 1: Installere termostater Fejlmeddelelser Devireg 550 har et indbygget system, som konstant undersøger varmesystemet, termostaten selv og et muligt netværk for funktionsfejl. Hvis der opstår en fejl, vil displayet blinke og den fundne fejl kan aflæses. Fejlnummeret kan ses på ugedagene 1-7. Nr. Fejl Hvad gør jeg? 2 Konfigureret som Master, men har registreret endnu en Master. 3 Konfigureret som Slave, men har ikke modtaget styremeldinger fra en masterenhed. 4 Termostaten er slukket på grund af overophedning. 5 Følerfejl. Gulvføleren kortsluttet. Udskift gulvføleren. 6 Følerfejl. Gulvføleren afbrudt. Udskift gulvføleren. 7 Uret er ikke indstillet. Indstil uret. For at udføre en reset efter en fejlmeddelese, skal du gå ind i grundopsætningen og gå alle punkter igennem (se side 10). Fejl på gulvføler/følerledning eller overophedning af termostaten vil medføre frakobling af varmen. Kun én enhed må konfigureres som Master. En af enhederne skal konfigureres som Master. Lad termostaten afkøle et stykke tid. Gå derpå ind i grundopsætningen for at forlade fejlmeddelelsen. 21

27 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tekniske specifikationer for Devireg 550 termostat Temperaturområde +5 til +35 C eller OFF Temperaturbegrænsning +20 til +50 C Driftsspænding V Ohmsk belastning ~ 50/60 Hz250 V ~ 16 A Induktiv belastning cos ϕ = 0.3 Max. 1 A Energiforbrug < 500 mw Batteribackup 100 timer Natsænkning 0 til -30 C Offset -5 Kapslingsklasse IP 30 Følertype NTC-gulvføler Følerværdi 15 kohm/25 C 22

28 Trin 1: Installere termostater Devireg 550 tilslutningsdiagram 23

29 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte strømforsyningen Strømforsyningen til WEB HOME består af en 24V enhed, der skal kobles sammen med WEB HOME -enheden. Forbind strømforsyningen til klemmerne 13 og 14 på WEB HOME -enheden. Vær opmærksom på polariteten. Til termostat 24

30 Installere WEB HOME -enhed Tilslutte antennen Antennen til WEB HOME består af to dele: et tilslutningsstik, som sættes i selve WEB HOME -enheden, og selve antennen med ledning og magnetfod. Bemærk: Antennen med magnetfod er kun beregnet til indendørs brug. 1 Sæt de to antennedele sammen. 2 Sæt antennestikket i antenneindgangen på WEB HOME -enheden med et fast tryk. 3 Placér antennens magnetfod et hensigtsmæssigt sted. Anbefalinger mht. placering af magnetisk antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Den må ikke placeres, så antennen kommer til at sidde op ad metal. Flyt evt. antennen højere op i huset. 25

31 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Tilslutte antennen Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME vha. Devicom configurator (læs mere under trin 3), skal du afprøve modtageforholdene på stedet og afgøre, om antennen skal placeres et andet sted for at opnå optimale modtageforhold. For at opnå bedre antennedækning skal du i første omgang følge anbefalingerne mht. placering (se forrige side). Under særlige forhold kan det være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlænger-kabel (kontakt Support - se side 30). Denne antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME -enheden. 26

32 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tilslutte Devireg 550 termostater Forbind en af de forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME ved at slutte den til devinet (klemme 11 og 12) på WEB HOME enheden. Tykkelsen på ledning, der anvendes ved forbinding og tilslutning af termostaterne, skal minimum være 0,75 mm2. Man kan maksimalt tilslutte 31 forbundne Devireg 550 termostater til WEB HOME. 27

33 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Anvende relæudgang (output) Til relæudgangen på WEB HOME kan man for eksempel tilslutte en vandvarmer. Forbind outputenhed (fx vandvarmer) til klemmerne 1 og 2 på WEB HOME -enheden. Af hensyn til egensikring må man ikke slutte noget til relæudgangen, som på nogen måde kan udgøre fare, fx antænde ild (håndklæde på radiator uden overophedningssikring), tænde for apparater (fx ovn i sauna, hvor der kan ligge håndklæder), osv. 28

34 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Anvende indgang (input) Til indgangen på WEB HOME -enheden kan man tilslutte en temperaturføler eller for eksempel en tyverialarm. Når du senere i forløbet skal konfigurere WEB HOME (vha. Devicom configurator), kan du vælge om indgangen skal være temperaturføler eller digital indgang (se side 43). Hvis du vil bruge indgangen til temperaturmåling, skal du vælge temperaturføler under konfigureringen. Du kan blandt andet tilslutte DEVI s standard termostatgulvføler med 3m ledning som temperaturføler til indgangen (kontakt Support - se side 30). Hvis du vil bruge indgangen til for eksempel en tyverialarm (on/ off indgang), skal du vælge digital indgang under konfigureringen. Temperaturføler, tyverialarm o.lign. skal sluttes til klemme 7 og 8 på WEB HOME -enheden. 29

35 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Support Hvis du har brug for support til WEB HOME, bedes du kontakte: DEVI A/S, Salg Danmark Bødkervej 8, Vinding 7100 Vejle Telefon: Nødbatteri i WEB HOME WEB HOME -enheden kører med batteribackup, så kunden får besked - også hvis strømmen svigter. Batteriet i WEB HOME er kun beregnet til nødopkald, der vedrører WEB HOME (fx om strømafbrydelse). Den vil således ikke fungere, efter at nødopkaldet er foretaget, og giver derfor ikke besked om eventuelle fejl på eksternt udstyr, som måtte være tilsluttet WEB HOME (fx tyverialarm). Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME Der er en række muligheder for tilslutninger og udvidelser til WEB HOME. Læs mere i Ekstra muligheder for tilslutning til WEB HOME. SIM-kort SIM-kortet, der sidder i WEB HOME enheden, er låst til enheden og kan ikke benyttes til mobiltelefoni. 30

36 Trin 2: Installere WEB HOME -enhed Tekniske specifikationer for WEB HOME -enhed Effektforbrug Relæ: - Ohmsk belastning - Induktiv belastning Max. 3 W IP klasse: IP20 Omgivelsestemperatur Indikering Størrelse 250V ~ 2A 1A (power factor 0,3) -10 C til +40 C 2x16 tegns display med baggrundslys D/H/B 53x86x105mm Tekniske specifikationer for strømforsyning Indgangsspænding 230 VAC +10%/-20% Udgangsspænding Udgangseffekt IP klasse: Omgivelsestemperatur Størrelse 24 VDC 24 W IP20-10 C til +40 C D/H/B 53x86x70mm 31

37 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 3: Konfigurere WEB HOME Tilslutte bærbar pc til WEB HOME 1 Sluk din bærbare pc. 2 Sæt pc-kablet i det tilhørende stik på WEB HOME -enheden. 3 Sæt computerstikket i indgang til seriel port på den bærbare pc. Hvis din bærbare pc ikke er udstyret med en seriel portindgang, kan du benytte en seriel-til-usb converter, som kan bestilles separat (kontakt Support - se side 30). 32

38 WEB HOME - Trin 3 Installere Devicom configurator på pc 1 Tænd for den bærbare pc. 2 Sæt cd-rommen med Devicom configurator til WEB HOME i cd-rom-drevet. Nu starter setup-programmet til Devicom configurator automatisk. Lidt efter vises velkomstbilledet til setup-programmet. Hvis Microsoft.NET Framework 1.1 Package ikke findes på din pc i forvejen, vil set-up programmet automatisk sørge for, at det bliver installeret, før Devicom configurator installeres. 3 Klik på knappen Next. 33

39 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 4 I næste vindue kan du vælge, hvilken mappe på pc ens harddisk Devicom configuratorprogrammet skal ligge i. Setup-programmet foreslår normalt den mappe (Folder), hvor andre programmer er installeret i forvejen. Under normale omstændigheder behøver du ikke at angive en anden placering. Du kan også angive om det kun er dig (Just me), der skal have adgang til programmet, eller om det skal være tilgængelig for alle brugere af pc en (Everyone). Klik på knappen Next. 5 Klik på knappen Next for at indlede installationen af Devicom configurator på din pc. 34

40 Trin 3: Konfigurere WEB HOME 6 Når installationen er færdig, får du besked om, at installationen er færdig. Klik på knappen Close. Der bliver automatisk anbragt en genvej til Devicom configurator på pc ens skrivebord. 35

41 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Åbne programmet Devicom configurator Klik på ikonet til Devicom configurator på pc ens skrivebord. Nu vises vinduet Devicom configurator. Vælge sprog i Devicom configurator Hvis du vil skifte til et andet sprog for konfigureringsprogrammet end det, som er markeret med flag i menuen øverst, kan du klikke på flaget og vælge et andet sprog. Begynde konfigureringen af WEB HOME Klik på Åbn. 36

42 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Nu vises vinduet Devicom WEB HOME, hvor du kan konfigurere den aktuelle WEB HOME installation. I venstre side kan du navigere rundt blandt de forskellige enheder, som du har tilsluttet WEB HOME. Du kan klikke på plus-/minustegnene for at åbne/lukke de enkelte dele af installationen. Højre side af vinduet afspejler dit valg i venstre side, dvs. den enhed du har klikket på i navigationsdelen. Nederst vises en jobliste med de punkter, du skal igennem for at udføre konfigureringen af WEB HOME. 37

43 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Angive navn på huset 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. I feltet Navnet på huset vises et nummer, der angiver ID-en på den aktuelle WEB HOME -enhed. 2 Slet nummeret og indtast i stedet navnet på huset med den aktuelle WEB HOME -installation i feltet Navnet på huset. 3 Klik på knappen Gem. 38

44 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Navngive termostater 1 Under Devireg 550 system i navigationsdelen vises alle termostatenheder, som er tilsluttet WEB HOME -enheden i huset. Hver termostat er angivet med en unik ID. Kontrollér, at antallet af termostater i listen stemmer overens med det antal Devireg 550 termostater, du har monteret i huset. Eventuelle termostater, der ikke er blevet forbundet i netværket til WEB HOME, vil ikke fremgå af listen. 39

45 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E 2 Når du skal navngive en af termostaterne, skal du først udpege den pågældende termostat i huset. Gå hen til den termostat, du vil navngive, og slå den fra. For at kunne slå den fra, skal timeren være frakoblet, dvs. ursymbolet vises ikke på displayet. Man kan koble timeren til og fra ved at trykke på knappen. Drej nu termostatknappen til venstre, indtil der står OFF på displayet. Nu er termostaten slået fra, og i listen over termostater i Devicom configurator vil den være markeret med et gult spørgsmålstegn. 3 Klik på termostaten med den gule markering. 4 Slet termostatens ID-nummer og indtast i stedet et sigende navn (fx navn på det rum, hvor termostaten er placeret) i feltet Beskrivelse. Hvis du slår termostaten (der som standard er slået til) fra ved at fjerne markeringen i feltet Slået til, vil den ikke være synlig og tilgængelig for kunden, når han/hun logger på WEB HOME på internettet. 40

46 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Under Information finder du en række oplysninger om den pågældende termostat, bl.a. om status og kvalitet på devinet (til fejlsøgning) og temperaturen i det pågældende rum. 5 Hvis du vil vide mere om en termostat (fx dens unikke ID og version), kan du klikke på knappen Information. Så vises vindue med information om enheden. 6 Klik til sidst på knappen Gem for at gemme dine angivelser. Nu vil det navn, du har givet termostaten, fremgå af navigationsdelen, hvor den skifter til grøn markering. Fortsæt med at navngive termostaterne i listen i Devicom configurator ved at gentage punkterne 1-6. Når du har navngivet alle termostater bliver jobbet markeret som udført i joblisten nederst i vinduet. 41

47 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive aux. indgang 1 Gå til Aux. indgang/udgang. 2 Klik på Temperaturføler. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 3 Aktivér temperaturføleren ved at sætte markering i feltet Slået til. 4 Indtast et navn på temperaturføleren i feltet Beskrivelse. 5 Nu kan du klikke på knappen Gem for at gemme dine angivelser eller fortsætte med at lave alarmindstillinger for indgangen (se næste side). 42

48 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Vælge indgangstype Når du definerer alarminstillinger for indgangen, skal du først vælge, hvilken type indgangen skal tilpasses: Digital indgang (On/Off-indgang) til fx alarmrelæ i 3.parts tyverialarm. Temperaturføler (analog) til temperaturmåling (fx med DEVIs standard termostatgulvføler) 43

49 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Alarmindstillinger for temperaturføler 1 Vælg Temperaturføler under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangsværdien er MINDRE end alarmgrænse. Send alarm, hvis indgangsværdien er STØRRE end alarmgrænse. 3 Indtast talværdi i feltet Alarmgrænse. 4 Klik på knappen Gem. 44

50 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Alarmindstillinger for digital indgang 1 Vælg Digital indgang under Indgangsindstillinger. 2 Vælg én af flg. alarmindstillinger: Slået fra, der vil ikke blive sendt alarm. Send alarm, hvis indgangen skifter fra LAV til HØJ (fordi indgangen bliver afbrudt). Send alarm, hvis indgangen skifter fra HØJ til LAV (fordi indgangen kortslutter). 3 Klik på knappen Gem. 45

51 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Aktivere og navngive relæudgang 1 Klik på Relæudgang. Nu vises det tilhørende faneblad til højre. 2 Aktivér relæudgangen ved at sætte markering i feltet Slået til. 3 Indtast et sigende navn på relæudgangen i feltet Beskrivelse. Du kan afprøve om relæudgangen virker korrekt ved at: Slå relæudgangen til med Relæ ON. Slå relæudgangen fra med Relæ OFF. 4 Klik på knappen Gem. 46

52 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Sikre at signaldækningen er i orden Klik på WEB HOME i navigationsdelen. Nu vises signaldækningen til højre. Under GSM netværksregistrering / signalkvalitet kan du til enhver tid aflæse den aktuelle signaldækning. Hvis den ligger i det røde område, er dækningen utilstrækkelig, og du er nødt til at sikre en bedre dækning ved at ændre antennens placering (se næste side). Hvis den ligger i det gule område, vil der være risiko for udfald, og vi anbefaler, at du forsøger at opnå en bedre dækning, så signalet kommer til at ligge i det grønne område (se næste side). Hvis den ligger i det grønne område, er dækningen i orden, og du behøver ikke at foretage dig yderligere. 47

53 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Opnå bedre signaldækning For at opnå bedre signaldækning skal du gøre følgende: 1 Følg anbefalingerne mht. placering af den magnetiske antenne: Den skal placeres uden for elskabet. Antennen må ikke sidde op ad metal. Hvis du sætter den alternative antenne op, skal den også sættes sammen med tilslutningsdelen med stikket til WEB HOME enheden (læs mere på side 25-26). Hvis det mod forventning ikke skulle lykkes at opnå en tilfredsstillende signaldækning, kontakt da venligst Support (se side 30). 2 Hvis det ikke forbedrer dækningen, flyt antennen højere op (i huset). 3 Hvis det ikke forbedrer dækningen, kan det under særlige forhold være nødvendigt at skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlængerkabel (kontakt Support - se side 30). Den alternative antenne kan sættes op både indendørs og udendørs. 48

54 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Teste forbindelse til server Som sidste punkt på joblisten skal du teste forbindelsen til serveren. 1 Klik på WEB HOME i navigationsdelen. 2 Tryk på knappen Test forbindelse til serveren. Nu vises en række meddelelser under Status med Ringer op til serveren som den første. 3 På et tidspunkt vises dialogboksen Information med besked om, at kommunikationen med serveren er lykkedes 4 Klik på knappen OK. Til sidst vises meddelelsen Klar under Status. 49

55 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Farvemarkeringer på termostater Når termostaterne ses i Devicom configurator under Devireg 550 system i navigationsdelen, kan de have forskellige ikoner med farvemarkeringer og forskellig betydning (se nedenfor). Hvis du vil vide mere om en termostat, kan du klikke på dens navn/ nummer i navigationsdelen og derefter få vist yderligere oplysninger i højre side af vinduet. Grå markering: Termostaten er ikke slået til i Devicom configurator. Grøn trekant: Termostaten er o.k. Gult spørgsmålstegn: Termostaten er slået fra (Off). 50

56 Trin 3: Konfigurere WEB HOME Blåt udråbstegn: Fejl på termostaten. Eksempel: Termostaten er af en tidligere version (før version 6.02), som ikke understøttes af WEB HOME. Løsning: Udskift termostaten til en nyere version. Fejlen kan også skyldes, at termostaten er sat op som slave, uden at en anden termostat samtidig er defineret som master. Løsning: Sæt den pågældende termostat op som alone eller definér en anden termostat som master (læs mere om netværksindstilling på side 20). Rødt kryds: WEB HOME kan ikke kommunikere med termostaten, fx fordi den er defekt. Løsning: Tjek kabel til termostat og selve termostaten. 51

57 I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g - W E B H O M E Trin 4: Aflæse og meddele kundens bruger-id Aflæse/meddele kundens bruger-id Når du har udført trinene 1-3, og installationen af WEB HOME er udført og virker, skal du som det sidste aflæse og videregive kundens bruger-id, som består af et sekscifret tal, på WEB HOME -enheden. Kunden skal bruge denne bruger-id, første gang han/hun logger ind på WEB HOME på internettet. 1 Tryk på i-knappen øverst til højre på enheden. Nu vises et tal i displayet. 2 Skriv tallet i feltet Bruger-ID på bagsiden af Brugervejledning til WEB HOME. 3 Læg Brugervejledning til WEB HOME i en kuvert og send vejledningen til kunden. 4 Udfyld også garantibeviset. ID en står også på bagsiden af enheden. 52

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid Devireg TM 550 DK Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere