111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1"

Transkript

1 Fredag den 19. august 2016 (D) møde Fredag den 19. august 2016 kl Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Af udenrigsministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Mødet er åbnet. Kl. 10:00 Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Af udenrigsministeren (Kristian Jensen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:00 Forhandling Som der er orienteret om, kan udenrigsministeren ikke være til stede i salen i dag, og derfor taler forsvarsministeren på regeringens vegne. I første omgang drejer forhandlingen sig om det stillede ændringsforslag, og der har hr. Nikolaj Villumsen, Enhedslisten, bedt om ordet. Værsgo. Kl. 10:01 (Ordfører) Enhedslisten støtter, at Danmark deltager i destruktionen af resterne af Libyens kemiske våben. Det er positivt, ja, meget positivt, at det danske forsvar på den måde kan bruges til nedrustning og ødelæggelse af masseødelæggelsesvåben og derfor bakker op om FN's beslutninger. Det er ikke en ufarlig opgave, og dermed skal der fra Enhedslistens side også lyde en stor tak og held og lykke til det mandskab, som vi om lidt stemmer for at til sende af sted. Hele besætningen på de to skibe fortjener vores fulde ære og respekt. Enhedslisten støtter forslaget, og det står klart fast, men vi har alligevel stillet et ændringsforslag, som indtil nu har fået opbakning fra SF. Ændringsforslaget går på at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for hele den civile besætning om bord. Jeg håber, at et flertal i Folketinget kan bakke op om det forslag. De søfolk, vi sender af sted, sendes af sted for at deltage i en FN-mission, og derfor bør deres forhold også være i tråd med FN's konventioner. Det er forholdene desværre ikke, som det ser ud nu. Vedtages det her ændringsforslag ikke, vil vi desværre have en situation, hvor udenlandske søfolk ikke vil have ret til dansk overenskomst, selv om de sejler på et skib under dansk flag. Derfor håber jeg, at et flertal vil tilslutte sig ændringsforslaget, så vi sikrer, at når Danmark udfører missioner for FN, følger vi også i ILO's regler. Kl. 10:03 Tak. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Hr. Nick Hækkerup, Socialdemokraterne, værsgo. Kl. 10:03 (Ordfører) Tak. Alle de bemærkninger, som Enhedslisten gav indledningsvis, om det fornuftige i den beslutning, vi skal tage, og det relevante i den indsats, der skal gøres, er vi enige i, og jeg tror, at hele Folketinget er enig i dem. Det, som er skillelinjen her, er spørgsmålet om, som det blev sagt, danske løn- og arbejdsvilkår. Det skib, det drejer sig om her, er jo det civile skib, ikke det militære skib, men det civile skib, som skal med for at transportere resterne af kemiske våben, og som sådan som jeg forstår det, og i hvert fald hvis det det svarer fuldstændig til det, der var situationen, da vi sejlede rester af kemiske våben og kemiske våben ud af Syrien er registreret i DIS og dermed undergivet dansk lovgivning. Det betyder, hvad man måske ikke helt fangede i ordførerens indlæg, at såvel danske søfolk som udenlandske søfolk er omfattet af reguleringer som lov om søfarendes arbejdsforhold, den danske arbejdsskadelov, den danske arbejdsskadeforsikring og de danske regler om arbejdsmiljø. Det er så fuldstændig rigtigt, at danske søfolk dækkes af danske overenskomster, og eventuelle udenlandske søfolk er ansat i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter og det er i den her situation rederiforeningerne, Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og Dansk Metals maritime afdeling i det, der hedder DIS-kontaktudvalget, hvor rammerne for løn- og ansættelsesvilkårene bliver godkendt. Så det er altså ikke det rene klondike. Når Socialdemokratiet ikke kan støtte det foreliggende ændringsforslag, er der sådan set to grunde til det. Den ene er, at det konkret er forkert. Den anden er, at det principielt er forkert.

2 2 Fredag den 19. august 2016 (B 197) Det er konkret forkert, fordi og det nævnte ordføreren selv at ILO jo har peget på en anden løsningsmodel, hvis man vil gøre op med det her regime, nemlig at iværksætte en trepartsdialog i forhold til DIS-loven, hvilket jo også ligger lige ned ad den måde, man plejer at håndtere arbejdsmarkedsforhold på i Danmark. Det skete under den tidligere regering og førte til, at der blev startet en dialog med LO, med Dansk Metals maritime afdeling, med 3F og Dansk Rederiforening, og som jeg forstår det, er der for ganske nylig afgivet svar fra DIS-kontaktudvalget. Pointen her er selvfølgelig, at eventuelle ændringer skal ske ikke vedtaget af Folketinget og vores indblanding i og fastsættelse af lønforhold, men i dialog med arbejdsmarkedets parter. Det er principielt forkert, fordi Folketinget skal være varsom med at blande sig direkte i lønløsninger, fordi det jo strider mod den danske model. Hvis man accepterer det, accepterer man principielt også, at det er legitimt at gøre det samme i andre situationer også, når det ikke som i det her tilfældet ville være et spørgsmål om at løfte, men et spørgsmål om at forringe. Endelig kan man selvfølgelig spørge: Hvad ville konsekvensen være, hvis vi ikke havde den DIS-lovgivning, den DIS-regulering, som vi har i øjeblikket? Der tror jeg bare, at man skal huske på, at DIS-reguleringen blev lavet i en situation, hvor danske skibe var undervejs til at blive udflaget i stor stil, og at reguleringen sådan set blev lavet for ikke mindst også at sikre, at der fortsat var beskæftigede danske søfolk. I øjblikket er der vel i omegnen af beskæftigede danske søfolk, og så vidt jeg ved, har det tal været nogenlunde konstant over den seneste årrække. Der skal ikke så meget fantasi til at forestille sig, hvad konsekvensen ville være, hvis vi ikke havde haft den regulering. Så var skibene udflaget, og det vil sige, at der havde været ingen eller ganske få danske søfolk, og så må man vel forestille sig, at de danske søfolk, der havde været, havde været i en situation, hvor de havde sejlet på færger som Sejerøfærgen eller noget i den stil, men næppe på de store internationale skibe, som der sejles på i øjeblikket. Så af de grunde kan Socialdemokratiet ikke støtte det foreliggende ændringsforslag. Kl. 10:07 Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Finn Sørensen, Enhedslisten. Kl. 10:07 Tak, og tak til ordføreren. Jeg er da rystet over, at en socialdemokrat stiller sig op på talerstolen og siger, at det er principielt forkert, hvis Folketinget fjerner en urimelig bestemmelse i den konkrete situation og sikrer, at den transport, vi taler om, foregår på normale danske løn- og ansættelsesvilkår. At det skulle være principielt forkert vil jeg da gerne bede ordføreren om at uddybe. Er det så også principielt forkert, når den tidligere regering udsendte et meget klokkeklart cirkulære til landets kommuner og offentlige myndigheder med en klar anbefaling om at anvende ILO's bestemmelser, når man udliciterer eller køber opgaver af private firmaer? Var det så også principielt forkert, at den tidligere regering skærpede anvendelsen af ILO-konventionen, når det drejer sig om staten og statslige virksomheder? Kunne jeg få en forklaring på det? Kl. 10:08 Kl. 10:08 Det er måske det ældste trick i bogen at sige, at jeg har sagt noget, som jeg ikke har sagt. Det, jeg sagde, var, at Folketinget principielt skal være meget varsom med at diktere lønløsninger. Det var det, jeg sagde, og det skal Folketinget efter min bedste overbevisning være varsom med. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har et system i Danmark, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der grundlæggende regulerer arbejdsmarkedets forhold. Jeg tror simpelt hen, at det er med til at sikre, at vi har et så velfungerende arbejdsmarked, som vi har. Det virker, som lidt af en udflugt. Hvis ordføreren ville læse Enhedslistens ændringsforslag, kan han se, at der ikke står noget om, at der skal laves en lønløsning vedtaget af Folketinget. Der står bare, at i forhold til det her lovforslag som jeg egentlig troede Socialdemokraterne var kritiske over for, og hvor det offentlige, staten, beder om at få udført en opgave skal vi bare sikre, at den opgave bliver udført på normale løn- og arbejdsvilkår, ligesom vi gør med ILOkonvention 94 i staten og statslige virksomheder, der ikke er i konkurrence, ligesom vi opfordrer til det i forhold kommunerne. Jamen sagen er jo, at Enhedslisten med ændringsforslaget dikterer en lønløsning. Jeg synes, at noget af det og det kan være, at hr. Finn Sørensen ikke hørte det jeg lagde vægt på at sige, var, at det for at håndtere den problemstilling, som der jo er, er relevant at starte den op i en anden løsningsmodel, nemlig at lade arbejdsmarkedets parter snakke om det, end Enhedslistens forslag om at sætte sig ned og lave løsningen her på Christiansborg. Det har ILO jo også peget på. Jeg kan se, at hr. Finn Sørensen ryster på hovedet. Det tager jeg som en anerkendelse af, at den dialog har været der, altså at LO, Dansk Metals maritime afdeling, 3F og Rederiforeningen har været igennem den dialog. Kl. 10:10 Tak. Der er yderligere en kort bemærkning, og den er fra hr. René Gade, Alternativet. Kl. 10:10 René Gade (ALT): Som jeg hører ordføreren, hører jeg, at det egentlig også er de samme argumenter, der gør, at Alternativet ikke stemmer for ændringsforslaget. Jeg skal bare lige uddybe det, sådan at jeg er sikker på historikken, for jeg synes faktisk, at debatten, der rejses her af Enhedslisten, er meget interessant, og vi havde svært ved at vurdere, om vi skulle gå ind og kræve, at der måske skulle ændres noget nu og her. Men vi synes, at vi i den givne situation, hvor vi ikke kan ændre noget på den eksisterende mission uden at tilsidesætte nogle helt andre og måske i vores øjne væsentligere forhold altså den mission, vi skal ud og løse gerne vil lægge op til, at der bliver stillet spørgsmålet: Kan vi tage den her debat igen, altså i rette fora? Det er vel egentlig også det, jeg hører ordføreren sige, nemlig at de forhandlinger, der har været, jo endnu ikke er afsluttet politisk. Det er noget, man kan tage op og se på igen. Skal det bringes videre og tages op i trepartsforhandlingerne af arbejdsmarkedets parter, eller hvorhenne skal det ende? Men det er vel en politisk legitim tanke

3 Fredag den 19. august 2016 (B 197) 3 fra Enhedslistens side, der lægger op til, at vi skal tale videre om det her; det er måske bare ikke lige det rigtige sted at gøre det. Det er fuldstændig rigtigt. Så er der en kort bemærkning fra hr. Nikolaj Villumsen, Enhedslisten. Tak for det. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre hr. Nick Hækkerup om, er, om Socialdemokraterne anerkender, at vi har at gøre med en ret særlig situation her. Altså, vi har at gøre med en situation, hvor vi sender et dansk bidrag til en FN-indsats, hvilket er rigtig positivt, og har så en situation, hvor FN har kritiseret Danmark for ikke at leve op til FN's konvention, når man nægter udenlandske arbejdstagere på danske skibe, der sejler under dansk flag, dansk overenskomst. Det er helt rigtigt, at FN's kritik gik på, at man burde løse det her grundlæggende problem i en trepartsforhandling, men vi har jo i dag mulighed for at sende et signal fra Folketinget om, at vi faktisk synes, at Danmark bør overholde FN's arbejdstagerkonventioner, ILOkonventionerne, på det her område, og så kræve, at der, når vi arbejder for FN, som vi gør i det her tilfælde, sker en efterlevelse af netop de konventioner. Kl. 10:12 Kl. 10:12 Det centrale i det, hr. Nikolaj Villumsens siger, er jo anerkendelsen af, at det her skal løses i trepartsforhandlingerne; det er sådan set det, der er kernen i det. Hele Socialdemokratiets principielle kritik går på det her med, at vi fra Folketingets side vil diktere den løsning, som jeg ikke tror stimulerer det, at vi får de mest optimale fremtidige relationer. Kl. 10:13 Hr. Nikolaj Villumsen. Kl. 10:13 Tak for det. Men vi har jo muligheden i dag! Vi har i dag muligheden for at sende et klart signal om, at udenlandske søfolk skal have ret til dansk overenskomst. Der skal være dansk overenskomst på danske skibe. Beslutningen om at sende det signal står det os jo fuldstændig frit for at tage her i Folketinget. Jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokraterne ikke bakker op, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra hr. Nick Hækkerup, om man fra Socialdemokraternes side vil sende en opfordring til forsvarsministeren om at få styr på det her. Nu er det tredje gang, vi har en dansk mission, der bakker op om FN, men som ikke følger FN's konventioner. Det kan Folketinget jo altid gøre, hvis man vil. Det, jeg bare siger, er, at det præcis er her, man skal træde varsomt, for hvis man gør det konkret, må der nødvendigvis ligge som rationel følgeslutning af det, at man principielt accepterer det som en fornuftig løsningsmodel, at Folketinget blander sig konkret i sådan nogle forhold, og hvis man principielt accepterer det, bliver man nødt til at acceptere det, hvis andre også måtte gøre det, og så er det legitimt. Her siger jeg bare, at jeg synes, at man skal træde varsomt, fordi vi har arbejdsmarkedets parter til at regulere, hvordan forholdene på arbejdsmarkedet skal være, og det er faktisk en model, som har vist sig at være rigtig god for vores samfund. Tak til ordføreren. Der er ikke flere ordførere, der har bedt om ordet, men vi har en privatist, nemlig hr. Finn Sørensen, Enhedslisten. Kl. 10:15 (Privatist) Tak. Egentlig er det jo rigtig sørgeligt, at det her kommer til at fylde så meget i en debat, hvor hele Folketinget og også Enhedslisten er enige om, at vi skal yde den her indsats. Det er vi sådan set glade for at der er en enstemmig holdning til. Men det er klart, at når man hører nogle argumenter, som er, undskyld mig, helt i skoven i forhold til, hvad jeg egentlig troede Socialdemokraterne stod for, så er man jo nødt til at stille spørgsmål til det. Det, som jeg stejlede over, og som vi stejler over, er, at ordføreren står og siger, at det principielt er forkert, hvis Folketinget skulle tage det skridt i forbindelse med den her konkrete transport at sikre, at det arbejde bliver udført på normale danske løn- og ansættelsesvilkår. Det var det, jeg reagerede på. Det er det, hr. Nikolaj Villumsen har reageret på. Det er det, som jeg tror alle almindelige lønmodtagere vil reagere på, når de hører, at det skulle være principielt forkert. Det handler ikke om, Folketinget sidder og vedtager en lønløsning. Det er jo en fordrejning af, hvad ændringsforslaget går ud på. Det går såmænd bare ud på, at Danmark i det her konkrete tilfælde lever op til noget, som hele Folketinget principielt er enige om, nemlig at ILO-konvention nr. 94 er en rigtig god konvention, som vi også har implementeret i Danmark. Vi har ratificeret den. Den er implementeret senest ved et udmærket cirkulære af, jeg tror, det var lige omkring 30. juni 2014 af den tidligere beskæftigelsesminister, som jeg har refereret i en kort bemærkning. Det er noget, jeg troede vi var fuldstændig enige om i Folketinget. Jeg ved godt, at der er nogle arbejdsgivere og nogle borgerlige partier, der ikke er glade for, at det foregår ude i kommunerne og den slags. Men vi har da været enige med Socialdemokraterne om at lave en god indsats for en bedre implementering af ILO-konvention nr. 94 under den tidligere regering det er en af de ting, vi er glade for i forhold til den regering og det samarbejde og nu får vi at vide, at det principielt er forkert, fordi det er at ligge og blande sig at lave en konkret løsning. Det var såmænd bare lige det, jeg gerne ville præcisere. Tak for ordet.

4 4 Fredag den 19. august 2016 (B 197) Det er der en kort bemærkning til fra hr. Morten Østergaard, Det Radikale Venstre. Morten Østergaard (RV): Jeg skal bare bede hr. Finn Sørensen om at bekræfte, at hvis ændringsforslaget falder, hvad der er noget, der tyder på, så vil de pågældende søfolk sejle under løn- og arbejdsvilkår, der svarer til det, der er sædvanligt for det maritime område i Danmark, og som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter på det område. Det vil de i det omfang, der er tale om danske søfolk. Hr. Morten Østergaard. Morten Østergaard (RV): Nej, vi er nødt til at sige, at uden for den diskussion, vi har her om den konkrete mission, så er der aftalt en række særlige vilkår med det klare formål at sikre, at skibe ikke udflages, og med stor succes, som gør, at vi er en stor maritim nation, og det er der stor tilfredshed med er mit indtryk at vi er, både hos lønmodtagere og hos arbejdsgivere. Derfor er de vilkår, som søfolkene sejler under, de sædvanlige vilkår, som det ville have været, hvis de sejlede med en hvilken som helst anden last. Derfor, hvis man vedtager ændringsforslaget, bliver det andre vilkår end dem, der normalt gælder på det maritime område for folk, der sejler på danske skibe. Kl. 10:18 Kl. 10:18 Der er aldeles ikke enighed om den DIS-lov, som hr. Morten Østergaard står og forsvarer, og som er selve problemet, og som jo netop muliggør, at det ikke er danske overenskomster, der gælder på danske skibe. Og det er såmænd bare det, vi gerne vil sikre os i det her konkrete tilfælde, altså at der er det, som det bør være, og som Folketinget og den tidligere regering egentlig principielt var enige om, bare ikke når det drejer sig om søfart. Så tror jeg, at hr. Morten Østergaard er udmærket bekendt med, at der er udbredt utilfredshed i fagbevægelsen med den DIS-lov, og det er der da også mig bekendt i store dele af Socialdemokratiet. Så jeg synes, det var en god anledning til lige at få præciseret, hvad principperne er her. Kl. 10:19 Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Leif Lahn Jensen, Socialdemokraterne. Kl. 10:19 Leif Lahn Jensen (S): Tak. Jeg blander mig, fordi nu får Enhedslisten det jo til at lyde, som om - og det er også derfor, at jeg synes, at det, som hr. Morten Østergaard spørger om, er rigtigt - at de udenlandske søfolk rent faktisk ikke er reguleret i forhold til den samme ret, som der er i dansk arbejdsskadelov, dansk arbejdsskadeforsikring, regler om arbejdsmiljø, herunder heltidsregler. Så kan ordføreren ikke igen bekræfte: Ja, de udenlandske søfolk er under de samme gode regler som de danske, og ja, det er en fordel for de udenlandske søfolk, at der er de regler? Er det ikke bare at bekræfte det med et klingende ja? Det var ikke det, jeg talte om, hr. ordfører. Jeg talte om løn- og ansættelsesvilkår. Det er ikke så indviklet. Hr. Leif Lahn Jensen. Leif Lahn Jensen (S): Det kan da godt være, men det er det, jeg spørger om, og kan jeg ikke få et svar på det? Er det et klingende ja, at de udenlandske søfolk er omfattet af de her regler, nogle gode regler, som også danske søfolk, og det havde de sikkert ikke været, hvis det skib sejlede fra et andet land? Det er vi da nødt til at have et svar på, og så er jeg da lidt ligeglad med, hvad hr. Finn Sørensen så vil snakke om. Men jeg synes da, at folk derude kan kræve et svar fra Enhedslisten på det her spørgsmål. Jamen hr. Leif Lahn Jensen kender udmærket svaret. Det, hr. Leif Lahn Jensen nævner, er jo et faktum, men det er bare ikke det, jeg taler om. Jeg taler om løn- og ansættelsesvilkår og ILO-konvention 94, der lever op til de almindelige principper, som alle i den her sal ellers hylder, nemlig at når det offentlige skal hyre til opgaver, staten i hvert fald, skal det foregå på normale danske løn- og ansættelsesvilkår. Kl. 10:21 Tak til Finn Sørensen. Ønsker flere at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 10:21 Afstemning Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (EL), tiltrådt af et andet mindretal (SF), og der kan stemmes. Der er blevet sat en forkert afstemning i gang, så vi ruller lige tiden tilbage. Det må man kunne her i det danske Folketing. Det er ikke så nemt at ændre. Vi prøver lige en ekstra gang, men vent lige med at trykke på knappen, til vi er helt sikre på, at der står det rigtige, og at vi gør det rigtige. Vi prøver igen.

5 Fredag den 19. august 2016 (FM ) 5 Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (EL), tiltrådt af et andet mindretal (SF). Så vi stemmer om ændringsforslaget. Jeg konstaterer hermed, at i forhold til ændringsforslag nr. 1 er der 13 stemmer for, 88 stemmer imod. Så ændringsforslaget er forkastet. [For stemte 13 (EL og SF), imod stemte 88 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0]. Kl. 10:25 Forhandling Herefter drejer forhandlingerne sig så om forslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om forslaget? Det er der ikke, og dermed går vi til afstemning. Kl. 10:25 Afstemning Der stemmes nu om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen er slut. For stemte 99 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget. [Forslaget vil blive sendt til udenrigsministeren]. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Kl. 10:26 Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 6. september 2016 kl Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der også fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet. (Kl. 10:27).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

110. møde. Onsdag den 17. august 2016 (D) 1

110. møde. Onsdag den 17. august 2016 (D) 1 Onsdag den 17. august 2016 (D) 1 110. møde Onsdag den 17. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Betænkning. Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 2015/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2013/1 BTB 29 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. december 2013. Betænkning.

2013/1 BTB 29 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. december 2013. Betænkning. 2013/1 BTB 29 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. december 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Tillægsbetænkning. over. [af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Tillægsbetænkning. over. [af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)] 2008/1 TBL 36 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 17. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov

Læs mere

59. møde. Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1

59. møde. Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1 59. møde Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 29: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1 Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1 30. møde Tirsdag den 20. december 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 23: Forslag til folketingsbeslutning vedrørende valg af Folketingets

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning.

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning. 2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies Spillet om lovforslag introduk t ion til rollespil ETH LOGH nd byggies METH LOGH scal land byggies 2 Spillet om lovforslag Tag eleverne med ind i den politiske verden, hvor meninger mødes, hvor forhandlingsevner

Læs mere

112. møde. Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1

112. møde. Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1 Onsdag den 26. juni 2013 (D) 1 112. møde Onsdag den 26. juni 2013 kl. 12.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 229: Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)]

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)] Til beslutningsforslag nr. B 77 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

49. møde. Torsdag den 4. februar 2016 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 88:

49. møde. Torsdag den 4. februar 2016 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 88: Torsdag den 4. februar 2016 (D) 1 49. møde Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 88: Forslag til lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Betænkning. Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere