Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT OVER KONTROLPANELET 2.1 Funktioner på kontrolpanelet 2.2 Specifikationer 3. KOM GODT I GANG MED KONTROLPANELET 3.1 Tilslutning af kontrolpanelet 3.2 Aktivering af tilslutningstilstand Trådløs fjernbetjening Trådløs bevægelsesdetektor Trådløs dør-/ vindueskontakt Nøglebrikker Registrering af ekstra Denver ekstern sirene Zoneopsætning af enheder Sletning af enheder 4.OPSÆTNING 4.1 Ringetid for sirene 4.2 Forsinkelse ved ind- og udgang 4.3 Ændring af kode 4.4 Lagring af telefonnumre 4.5 Sletning af telefonnumre 4.6 Afslut opsætning 4.7 Alarmsvar, når du ikke er hjemme 4.8 Betjening via telefonopkald [column 2] 4.9 Sirenestyrke 5. TELEFONOPKALD / NØDOPKALD

2 6. BETJENING MED DENVER HSA-120 APP 7. BETJENING VIA KONTROLPANELET 8. BETJENING VIA SMS 8.1 Lagring af telefonnumre til SMS-beskeder 8.2 Deaktivering af systemet 8.3 Forespørgsel vedr. indstillinger 8.4 Lagring af telefonnumre 8.5 Omdøbning af zoner 8.6 SMS-advarsel ved lavt batteriniveau i tilsluttet enhed 8.7 Omdøbning af nøglebrikker 8.8 Forsinkelse ved ind- og udgang 8.9 Sirenestyrke og ringetid 8.10 Ændring af kode 8.11 Ændring af systemsprog 8.12 Gendannelse af systemets oprindelige indstillinger via SMS 9. FAQ 10. STANDARDER Page 3 1. INTRODUKTION Tak fordi du valgte at købe et DENVER - HSA-120 trådløst alarmsystem. Læs denne vejledning omhyggeligt og sæt dig ind i produktet, så du får det bedst mulige ud af det. Gem denne vejledning, så du kan slå op i den senere. Tilbehøret til dit alarm anlæg er parret med kontrolpanelet fra fabrikken. Det anbefales at fjerne papireret fra batteriet på tilbehøret én af gangen og registrere tilbehøret med det navn man vil give den pågældende zone med det samme. Dette gør det nemmere at holde styr på hvilke sensorer der giver alarm. (Dette kan gøres via app en eller via SMS (se punkt 8.5 i denne manual) 1.1 Indholdet i pakken - 1 x Kontrolpanel (med intern sirene) - 2 x Fjernbetjening - 2 x Trådløs bevægelsesdetektor - 2 x Trådløs vindues- / dørkontakt - 2 x Nøglebrik - 1 x AC-adapter - 2 x 800 mah batteri (8t i standby tilstand) 1.2 Features - Trådløst alarmsystem - Let at sætte op - Fjernbetjening via telefon - Understøtter op til 10 fjernbetjeninger, 50 trådløse enheder og 50 nøglebrikker - Radiofrekvenssikkerhed på alle enheder: mere end én million kodekombinationer - Enkel registrering af nye enheder - Indbygget 90dB sirene til afskrækkelse af evt. indtrængende personer - Kan gemme op til 5 telefonnumre og 5 SMS-numre - Kan aktiveres, deaktiveres og overvåges ude fra via telefonen 1.3 Anbefalinger

3 Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at du overholder nedenstående sikkerhedsforanstaltninger: - Glem ikke at aktivere kontrolpanelet, når du ikke er hjemme, og sørg for, at det fungerer korrekt. - Glem ikke at låse døre, vinduer og andre adgangsveje til dit hjem. - Hav altid din fjernbetjening på dig og lad den ikke ligge synligt fremme noget sted. - For at alarmsystemet kan fungere bedst muligt er det vigtigt nøje at overveje, hvor hver enkelt del af det skal sættes op. Det anbefales at opsætte detektorerne på glatte vægge, således at sabotagekontakten kan fungere frit. - Separat indkøbte enheder skal forbindes til kontrolpanelet manuelt. - Vent indtil autotesten er færdig, inden du sætter dækslet på detektoren igen. - Tag batterierne ud af de forskellige enheder, hvis du ikke skal bruge dem i længere tid. Derved forlænger du deres levetid. - Strålerne fra de enkelte bevægelsesdetektorer må ikke krydse hinanden. 1.4 Advarsler - Kontrolpanelet er udstyret med et separat batteri. Bortkast ikke brugte batterier med det almindelige husholdningsaffald men bortskaf dem på miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med EUdirektiverne 91/157/EØF og 93/86/EØF. - Undlad at åbne kontrolpanelets kabinet og forsøg ikke selv at reparere på det, hvis der opstår problemer med det. Kontakt i stedet kvalificeret servicepersonale (en tekniker eller kundeservice). - Behandl dette produkt med omhu og sørg for, at der ikke trænger vand ind i det, da indtrængende væske kan beskadige produktet. - Placér kontrolpanelet på et køligt og tørt sted med tilstrækkelig ventilation. Undlad at placere detektorer nær varme- eller køleapparater eller nær ventilationsanlæg. - Brug aldrig opløsningsmidler eller brændbare materialer til rengøring af denne enhed. - Undlad at tabe eller støde enheden. - Vær forsigtig, når du tager batteriholderen ud af kontrolpanelet. - DENVER Electronics påtager sig intet ansvar i tilfælde af indbrud, tyveri, tab eller skade på fast ejendom eller personer, strømsvigt eller andre forhold. Side 4 2. OVERSIGT OVER KONTROLPANELET 2.1 Funktioner på kontrolpanelet

4 Den øverste blå LED er statusindikator for Aktivering / Deaktivering. Når systemet er slået til, lyser den blå LED. Hvis systemet står i Hjemmetilstand, blinker LED-indikatoren én gang i sekundet. Den midterste hvide LED er indikator for Opsætning og Tilslutning. I Tilslutnings- og opsætningstilstand lyser denne LED. Den nederste grønne LED er indikator for Strøm. Hvis panelet er godt strømforsynet, lyser denne LED. Hvis batteriniveauet i kontrolpanelet er for lavt (<7V), blinker denne LED. LED-indikator for GSM-signal: hvis der intet GSM-signal er, eller intet SIM-kort er sat i, blinker denne LED-indikator én gang i sekundet. Hvis GSM finder signaler, blinker LED-indikatoren én gang hvert 3. sekund. Page 5

5 2.2. SPECIFIKATIONER Kontrolpanel - Strømforsyning: Indgangsspænding AC V 50-60Hz / Udgangsspænding DC 12V 500 ma - Internt batteri til back-up: 3,7V / 800 mah batteripakke x 2 - Intern sirene: 90dB - Antal understøttede enheder: 60 (inkl. 10 fjernbetjeningsenheder) - Radiofrekvens: 433MHz (±75 KHz) - Hus: ABS-plast - Driftsforhold: Temperatur: -10 C - 55 C Luftfugtighed: 80% (ikke-kondenserende) - Panelets mål (L x B x H): 191 x 131 x 26 mm 3. GODT I GANG MED KONTROLPANELET Inden du går i gang med kontrolpanelet skal du sikre dig, at hver enkelt enhed har fået tildelt en zone, og fastgøre elementernes beslag på de valgte steder. Glem ikke at sætte batterier i de enkelte enheder, og vent med at sætte bagdækslerne på enhederne, indtil du har udført test af systemet. Side Tilslutning af kontrolpanelet SIM-KORTET (medfølger ikke) skal understøtte 2G. Vær opmærksom på, at visse SIM-kort udelukkende er 3G (ikke 2G) og dermed ikke kan anvendes i dette alarmsystem. SIM-kortet skal også

6 være uden SIM-lås. Hvis kortet er SIM-låst, skal du ophæve denne spærring først (f.eks. i en mobiltelefon. 1. Sæt SIM-kortet (medfølger ikke) i kontrolpanelet som vist på tegningen herunder. 2. Forbind strømforsyningen til en stikkontakt. 3. Tænd på hovedkontakten ON / OFF. 4. Tænd kontrolpanelet. 3.2 Aktivering af tilslutningstilstand 1. Tryk på knappen #. Tryk dernæst på knappen 1 på kontrolpanelet for at aktivere tilslutningstilstand. LED-indikatoren for Tilslutning lyser op. Aktiver alarmen på den trådløst tilsluttede enhed for at forbinde den til kontrolpanelet. 2. Tryk på knappen Deaktivér ( ) på kontrolpanelet for at afslutte tilslutningstilstand. 3. Mens opsætningstilstand er aktiveret indtastes * 22 * kode * (STANDARDKODEN ER 1234) på kontrolpanelet for at slette forbindelsen til alle tilsluttede enheder. Page Trådløs fjernbetjening Aktivering af systemet Tryk på knappen Aktivér " " for at aktivere alarmsystemet. LEDindikatoren lyser op (kontrolpanelet afgiver ét bip). Systemet er aktiveret. Hvis en indtrængende person registreres, lyder sirenen. (Sirenen slukker efter 3 minutter iflg. standardindstillingerne). I mellemtiden ringer systemet automatisk op til de forud programmerede telefonnumre. Deaktivering af systemet

7 Tryk på knappen Deaktivér " " for at slå alarmsystemet fra. LED-indikatoren slukker (kontrolpanelet bipper to gange). Systemet er deaktiveret. Hjemmetilstand Tryk på knappen Hjemmetilstand " " på fjernbetjeningen. Systemets status-led lyser op og blinker. Alle sensorer i de almindelige zoner er aktiverede undtagen dem i Hjemmetilstandszonen. Sensorerne i Hjemmetilstandszonen er deaktiverede, således at du kan bevæge dig omkring i dit hjem. Page 8 Lydløs tilstand Tryk på knappen Hjemmetilstand " " og straks derefter på knappen Aktivér " " eller Deaktivér " ". Hvis du gør det, afgiver kontrolpanelet intet akustisk signal, når du slår alarmen til eller fra. Nødtilstand Alarmen udløses omgående, uanset systemets status, hvis der trykkes på knappen "SOS" på fjernbetjeningen. Samtidig sender kontrolpaneletet en besked pr. SMS ("RC-01 SOS", 01 står for fjernbetjeningens nummer) og ringer op til de forud lagrede telefonnumre. Registrering i kontrolpanelet Aktivér tilslutningstilstand på kontrolpanelet. Tryk på knappen #. Tryk dernæst på knappen 1 på kontrolpanelet. Tryk på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen for at registrere denne. Specifikationer Strømforsyning: DC 3V (CR2025 knapcellebatteri x1) Hvilestrøm: 10 ua Driftsstrøm: 7 ma Hus: ABS-plast Driftsforhold: Temperatur: -10 C C Relativ luftfugtighed: 80% (ikke-kondenserende) Mål:

8 Senderækkevidde 80 m (uhindret fugleflugt) 57 x 31 x 11 mm Radiofrekvens: 433MHz (± 75KHz) Page Trådløs bevægelsesdetektor Features Den højtydende trådløse bevægelsesdetektor indeholder en digital dual-core fuzzy-logisk infrarød styrechip med intelligent analyse. Denne teknologi identificerer forstyrrelser skabt af kroppens bevægelser og nedsætter antallet af falske alarmer. Med sin automatiske temperaturkompensation og anti-luftturbulens-teknologi tilpasser den sig let ændringer i miljøet. Design Oversigt over kredsløbet 1. LED-indikator 2. Detektorvindue 3. Beslag * Sabotagekontakt Når alarmen er slået til, vil sabotagekontakten udløse alarmen, såfremt kabinettet åbnes. ** Infrarød sensor Registrerer de infrarøde stråler, der afgives, når et menneske bevæger sig. Overfladen må ikke berøres. Hold overfladen ren. LED-indikatorer Blinker kontinuérligt: selv-tester. Blinker én gang: har registreret en indtrængende person. Blinker to gange: selv-test er gennemført; skifter til driftstilstand.

9 Blinker én gang hvert 3. sekund: angiver underspænding: batteriet skal udskiftes. (Du får besked via SMS, når batterierne er ved at løbe tør, såfremt bevægelsesdetektoren er registreret i kontrolpanelet). Anvendelse Åben kabinettet og fjern den strimmel, der beskytter batteriet. Selv-testen starter og varer i 30 sekunder. Page 10 Når sensoren er i drift, vil den, hvis den udløses mere end to gange indenfor 3 minutter, skifte til standby for at spare på strømmen. Hvis den ikke registrerer bevægelse indenfor de næste 3 minutter, skifter sensoren tilbage til driftstilstand. Registrering i kontrolpanelet Aktivér tilslutningstilstand på kontrolpanelet. Tryk på knappen #. Tryk dernæst på knappen 1 på kontrolpanelet. Tryk på Tilslutningsknappen på bagsiden af bevægelsessensoren eller udløs sensoren (ved at gå ind foran den). Installation Undgå at opsætte detektoren tæt på et vindue, et aircondition anlæg, en varmeapparat, et køleskab, en ovn, i direkte sollys eller på steder, hvor temperaturen skifter hurtigt, eller luften ofte er i bevægelse. Hvis to detektorer er anbragt, så deres synsfelter griber ind i hinanden, skal du justere placeringen, så du slipper for interferens og falske alarmer.

10 Sæt beslaget fast på væggen med skruer og fastgør detektoren til beslaget. Justér beslagets hældning for at indstille afstand og vinkel. Det anbefales at sætte detektoren op 2,2 m over gulvhøjde. Detektoren er mere følsom overfor krydsende bevægelser end overfor lodrette bevægelser. Test Set ovenfra Set fra siden A. Efter installation skal du tænde detektoren. Når detektoren har udført sin selv-test, der tager ét minut, skal du trykke på testknappen og gå rundt indenfor synsfeltet. Hold øje med LED-indikatoren for at sikre, at detektoren fungerer korrekt. B. LED-indikatoren blinker én gang, når den registrerer bevægelse. C. Justér detektorens vinkel, så du opnår den bedst mulige dækning. Page 11 Specifikationer Synsfelt Strømforsyning DC 3V (AA 1,5V LR6 batterier x 2) Hvilestrøm 30 ua Set ovenfra Alarmstrøm 15 ma Synsfelt 8m / 110 Senderækkevidde 80m (uhindret fugleflugt) Set fra siden Radiofrekvens

11 433MHz (± 75KHz) Hus: ABS-plast Driftsforhold: Temperatur: -10 C - 55 C Relativ luftfugtighed: 80% (ikke-kondenserende) Detektor mål (L x B x H) 107 x 53 x 32 mm Beslag mål (L x B x H) 52 x 30 x 26,5 mm Trådløs dør- / vindueskontakt Funktioner Dør- / vindueskontakter kan opsættes på døre, vinduer og andre objekter, der kan åbnes og lukkes. Sensoren sender signaler til kontrolpanelet, når magneten skilles fra senderen. Takket være sabotagekontakten vil ethvert forsøg på at fjerne dækslet på dør- / vindueskontakten udløse alarmen. Side 12 Design Oversigt over kredsløbet LED-indikatorer Blinker én gang: døren eller vinduet er åbent, og transmitteren sender et signal til kontrolpanelet. Blinker hurtigt: Angiver lavt batteriniveau: batterierne skal udskiftes. (Du får besked via SMS, når batterierne er ved at løbe tør, såfremt dør- / vindueskontakten er registreret i kontrolpanelet). Registrering i kontrolpanelet

12 Aktivér tilslutningstilstand på kontrolpanelet. Tryk på knappen #. Tryk dernæst på knappen 1 på kontrolpanelet. Åben døren / vinduet, så magneten skilles fra senderen. Tjek om registreringen er korrekt gennemført ved at aktivere systemet og skille magneten fra senderen igen ved at åbne den dør eller det vindue, hvor kontakten er sat op. Hvis sirenen lyder, er registreringen gennemført korrekt. Installation - Åben kabinettet og fjern den strimmel, der beskytter batteriet. - Montér sensoren på døren og magneten på dørkarmen. - Sørg for, at magneten er placeret over senderen. - Montér magneten højst 1 cm fra senderen og fastgør sender og magnet med dobbeltklæbende tape eller skruer. - Undgå at placere sensoren på steder, hvor der findes store mængder metal eller elektriske kabler, som f.eks.i nærheden af en brændeovn, eller i et bryggers. Side 13 Specifikationer Strømforsyning DC 12V (A23 12V batteri x 1) Hvilestrøm 30 ua Alarmstrøm 15 ma Senderækkevidde 80 m (uhindret fugleflugt) Radiofrekvens: 433MHz (± 75KHz) Hus: ABS-plast Driftsforhold: Temperatur: -10 C - 55 C Relativ luftfugtighed: 80% (ikke-kondenserende) Sender mål (L x B x H) 60 x 45 x 18 mm Magnet mål (L x B x H)

13 45 x 19 x 17,5 mm Nøglebrikker Features En nøglebrik gør det muligt at deaktivere systemet ved at køre nøglebrikken hen foran briklæseren på kontrolpanelet. Bemærk, kan KUN deaktivere alarmen, ikke aktivere den. Registrering af nøglebrikken i alarmsystemet Aktivér tilslutningstilstand på kontrolpanelet. Kør nøglebrikken hen over briklæseren på kontrolpanelet. Specificationer Mål 30 x 30 x 6 mm Registrering af ekstra Denver ekstern sirene Kontrolpanelet i HSA-120 indeholder en indbygget 90 db sirene. Dit Denver alarmsystem understøtter ekstra indendørs og / eller udendørs sirener (medfølger ikke), således at du kan udbygge systemet, så det passer til dine behov. Side 14 Hvis du vil registrere en ekstra Denver sirene, skal du kigge i vejledningen, der leveres med den nye sirene. Yderligere oplysninger om sirener og andre enheder, der er kompatible med dit Denver alarmsystem, finder du på vores hjemmeside denver-electronics.com Zoneopsætning af enheder Hver detektor kan allokeres til 4 forskellige zonekategorier: Hjemmezone, Forsinkelseszone, Normal zone og 24t zone. Når du vil allokere en detektor til en zone, skal du åbne dens kabinet og flytte jumperne i overensstemmelse med tegningen herunder: A. Hjemmezone B. Normal zone C. 24t zone D. Forsinkelseszone Hjemmezone Når systemet er aktiveret i Hjemmetilstand, udløser sensorerne i Hjemmezonen ikke alarmen. Det anbefales at allokere bevægelsesdetektorerne til Hjemmezonen, så du kan have systemet slået til i Hjemmetilstand, når du er hjemme, og kan bevæge dig omkring i hjemmet uden at udløse alarmen. Forsinkelseszone

14 Du kan indsætte en ind- og udgangsforsinkelse. Hvis du har gjort det, vil de sensorer, der er allokeret til Forsinkelseszonen ikke udløse en alarm indenfor den forsinkelsesperiode, du har valgt. Hvis du f.eks. allokerer en bevægelsesdetektor til Forsinkelseszonen og sætter ind- og udgangsforsinkelsen til 30 sekunder, vil bevægelsesdetektoren ikke udløse en alarm indenfor de første 30 sekunder efter, at du kommer ind i huset, og indenfor 30 sekunder før, du forlader hjemmet, således at du har tid til at gå eller komme uden at udløse alarmen. Se i vejledningen på side 15 eller 25 i denne manual, hvordan du indsætter en ind- og udgangsforsinkelse. Det anbefales at allokere dør- og vindueskontakter til Forsinkelseszonen. Normal zone Når systemet er aktiveret, vil udløsning af en sensor medføre, at sirenen lyder. Når systemet ikke er aktiveret, udløser sensorerne ikke alarmen. 24t zone Uanset om systemet er slået til eller fra, vil aktivering af en sensor allokeret til 24t zonen udløse alarmen. Det anbefales, at røg- og gasdetektorer samt udendørs lys allokeres til 24t zonen. Bemærk venligst, at DENVER-ASA-40 trådløs kæledyrsimmun bevægelsesdetektor (medfølger ikke) og DENVER-ASA-50 trådløs bevægelsesdetektor som standard er allokeret til Hjemmezone, mens andre enheder som standard er allokeret til Normal zone. Jumperne kan flyttes ved hjælp af en pincet. Page Sletning af enheder Gå ind i Opsætningen og indtast * 22 * kode * på kontrolpanelet (STANDARDKODEN ER 1234), hvis du vil slette alle tilsluttede enheder. 4. OPSÆTNING 1. Tryk på knappen # og tryk dernæst på knappen 2 på kontrolpanelet for at åbne opsætningen. 4.1 Ringetid for sirene Eksempel: Sæt ringetiden til at være 5 minutter. Gå ind i opsætningen og tast *1*5* Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Bemærk Ringetid kan indstilles til mellem 1 og 9 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter. 4.2 Forsinkelse ved ind- og udgang Eksempel: Programmér en udgangsforsinkelse på 60 sekunder. Gå ind i opsætningen og tast *2*60* Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført.

15 Bemærk Forsinkelsen kan indstilles til mellem 0 og 300 sekunder. Standardindstillingen er: ingen forsinkelse (0 sekunder). Eksempel: Programmér en indgangsforsinkelse på 50 sekunder. Gå ind i opsætningen og tast *3*50* Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Når funktionen er indstillet, vil kontrolpanelet bippe en gang hvert sekund efter, at du har aktiveret alarmen. Biphastigheden øges i de sidste 15 sekunder. Hvis en indtrængende person registreres, vil alarmen og alarmopkaldet blive forsinket tilsvarende. 4.3 Ændring af kode Page 16 Gå ind i opsætningen og tast *9*ny kode*. Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Bemærk Koden skal bestå af 4 cifre (0 til 9). Standardkoden er: Lagring af telefonnumre Eksempel: gem telefonnummeret som første telefonnummer. Gå ind i opsætningen og tast #1# # Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Eksempel 2: gem telefonnummeret som andet telefonnummer. Gå ind i opsætningen og tast #2# # Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Du kan gemme op til 10 telefonnumre. Bemærk Telefonnummer 1 til 5 er til lagring af telefonnumre til opkald fra alarmsystemet. Telefonnummer 6 til 10 er til lagring af telefonnumre til SMS advarselsmeddelelser. Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. 4.5 Sletning af telefonnumre Eksempel: slet det første telefonnummer. Gå ind i opsætningen og tast #1## Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført. Eksempel: slet det andet telefonnummer. Gå ind i opsætningen og tast #2## Du hører Operation succeeded (handling udført): opsætningen er gennemført.

16 Bemærk Hvis du vil slette alle eksisterende telefonnumre, skal du taste: #*## 4.6 Afslut opsætning Tryk på knappen Deaktivér på kontrolpanelet for at afslutte opsætningen. Hold knappen inde, til du hører to bip, og LED-indikatoren for opsætning slukker: systemet har afsluttet opsætningstilstand. 4.7 Alarmsvar, når du ikke er hjemme Hvis systemet registrerer en indtrængende person, vil sirenen omgående lyde, og kontrolpanelet sender en SMS-advarsel og kalder op til de forud lagrede telefonnumre. Du kan overvåge hjemmet fra afstand og styre systemet med telefonen, når du modtager opkaldet fra alarmsystemet. Bemærk Det er ikke påkrævet med indtastning af kode for at styre systemet, når du modtager et opkald fra alarmsystemet. Page Betjening via telefonopkald Metode 1 Når en alarm udløses, ringer kontrolpanelet op til de forud lagrede telefonnumre. Når du besvarer opkaldet, kan du styre kontrolpanelet på afstand ved hjælp af kommandoerne i tabellen herunder. Metode 2 1. Ring op til telefonnummeret på det SIM-kort, der sidder i dit kontrolpanel. 2. Indtast din kode efterfulgt af #. 3. Vælg den handling, du vil udføre (se vejledningen i tabellen herunder). Bemærk Opkaldet afsluttes automatisk, hvis du ikke sender nogen kommandoer i løbet af 30 sekunder. * Standardkoden er Tabel over kommandoer til betjening via telefonen Kommando Funktion Kommentar Tryk "1" Aktiverer systemet - Tryk "0" - Deaktiverer systemet og slår sirenen fra - - Afbryder overvågningen uden at ringe af - Afslutter telefonopkaldet uden at ringe af Tryk "*" Audioovervågning - Tryk "3" Telefonopkald med kontrolpanelet -

17 Tryk "6" Slår sirenen fra - Tryk "9" Slår sirenen til - Tryk "#" Afslutter betjening via telefon Du kan også afslutte betjeningen ved simpelthen at ringe af. 4.9 Sirenestyrke 1. Stil sirenen på højeste lydstyrke: gå ind i opsætningen og tast *23*1* 2. Stil sirenen på lydløs: gå ind i opsætningen og tast *23*0* Page TELEFONOPKALD / NØDOPKALD Opkaldsfunktion Kontrolpanelet understøtter telefonopkald: Indtast telefonnummeret, mens systemet er deaktiveret, og tryk på knappen på kontrolpanelet. Tryk på eller for at afslutte opkaldet. Den midterste hvide LED-indikator blinker én gang hvert 2. sekund under opkaldet. Hvis der indgår et opkald til kontrolpanelet, blinker LED-indikatoren én gang i sekundet. Hurtigopkald Denne funktion kan kun anvendes, når systemet er slået fra. Tryk på Opkaldsknappen på kontrolpanelet og hold den inde i 3 sekunder: Panelet ringer automatisk op til det første telefonnummer i hukommelsen. Tryk på Opkaldsknappen for at afslutte opkaldet. SOS Nødkaldsfunktion Uanset systemets status udløses alarmen, hvis Panikknappen {SOS} på kontrolpanelet holdes inde i 3 sekunder. Deaktivering af systemet på kontrolpanelet Hvis alarmen lyder, skal du indtaste koden og trykke på deaktiveringsknappen { } for at deaktivere alarmsystemet. Denne handling skal udføres indenfor 15 sekunder. Page 19

18 6. BETJENING MED DENVER HSA-120 APP Appen DENVER HSA-120 kan downloades fra Google Play og fra App Store. Du finder appen i Google Play og App Store ved at søge efter DENVER HSA-120. Du skal gemme mindst ét SMS-nummer i app en med det samme, inden du kan betjene alarmsystemet via appen. (dette er telefonnummeret på den telefon du vil bruge til at betjene anlægget med) I appen skal du klikke på hhv. Arm (aktivér) eller Disarm (deaktivér) for at slå systemet til eller fra. 7. BETJENING VIA KONTROLPANELET Beskrivelse Handling Funktioner Bemærkninger Aktivér Tilslutningstilstand #1 Systemet afgiver et bip og skifter til tilslutningstilstand. Gå ind i Opsætningen #2 Systemet afgiver et bip og skifter til opsætningstilstand Programmér Ringetid for Sirene *1*9* [9] er den periode, sirenen lyder (i minutter). Du kan vælge et tidsrum fra 1 til 9 minutter. Udgangsforsinkelse Indgangsforsinkelse *2*60* *3*60* [60] er den forsinkelse, du vil indsætte (i sekunder). Du kan vælge et tidsrum fra 0 til 300 sekunder. Ændring af Kode *9*ny kode* Koden skal bestå af 4 valgfrie cifre. Indprogrammering af #[1-10]#telefonnummer Se afsnit 4.5 Lagring af Telefonnumre # telefonnumre i denne Sletning af Telefonnumre Sletning af Alle Telefonnumre manual. #[1-10]## Sletter et af de lagrede telefonnumre. #*## Alle telefon- og SMSnumre slettes fra systemet. Sletning af Enheder *22*kode* Sletter alle tilsluttede enheder. Opsætning af Sirene *23*0* Deaktivér sirenen. *23*1* Aktivér sirenen. Afslutte Opsætning Tryk på Deaktiveringsknappen Kontrolpanelet bipper to gange: Opsætning er blevet afsluttet. Standardindstilling: 5 minutter. Standardindstilling: ingen forsinkelse (0 sekunder). Standardkode: [1-5] for telefonnumre. [6-10] for SMS-numre. Hvis der ingen numre er gemt i systemet, kan alarmanlægget ikke automatisk ringe op, hvis en alarm udløses.

19 Page BETJENING VIA SMS Vigtigt : FØR FØRSTE IBRUGTAGNING INDSÆT ET SIM-KORT I KONTROLPANELET. SØRG FOR AT VÆLGE ET SIM-KORT, DER IKKE KRÆVER PIN-KODE. GEM ET TELEFONNUMMER, SÅ DU KAN MODTAGE SMS-MEDDELELSER. (se vejledningen på modstående side, eller brug den gratis app). Kun indkodede numre kan betjene og konfigurere systemet. Hver SMS-betjening, der er angivet i denne vejledning, vises som følger: Du sender: Kontrolpanelet svarer: Kontrolpanelets svar SMS-kommando Den første MØRKEGRÅ taleboble står for den SMS-kommando, du sender til systemet. Den første lysere grå taleboble står for det svar, du modtager fra kontrolpanelet. I de følgende talebobler er dialogen mellem bruger og kontrolpanel vist som følger: (SMS'er sendt af bruger er vist i MØRKEGRÅT, mens SMS'er sendt af kontrolpanelet er vist i lysere gråt). Som standard er systemsproget engelsk. Hvis du vil ændre systemsproget, skal du kigge på side 27 i denne manual for nærmere anvisninger. Inden du kan betjene anlægget via SMS, skal du have gemt et telefonnummer i kontrolpanelet. Nummeret indtastes med kontrolpanelets tastatur, som beskrevet i afsnit 4.5 Lagring af telefonnumre i denne manual. Vigtigt Når du besvarer en henvendelse fra kontrolpanelet via SMS, skal du sikre dig, at der ikke er mellemrum mellem tegn som "." eller ":". Hvis du f.eks. vil lagre et SMS-nummer, skal det formateres på følgende måde: SMS numbers: Intet mellemrum efter "1." Page 21

20 8.1 Lagring af telefonnumre til SMS-beskeder Send: 8.2 Deaktivering af systemet Send 6 0 SMS numbers: Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) SMS numbers: Ok Bemærk Det første SMS-nummer modtager en SMS, når systemet deaktiveres ved hjælp af en nøglebrik. System disarmed. (systemet er deaktiveret) Aktivering af systemet Send: 1 System armed. (systemet er aktiveret) Hjemmetilstand Send: 2 System in home mode (systemet er i hjemmetilstand) Page Forespørgsel vedr. indstillinger Send: 8.5 Omdøbning af zoner Send "91~99". F.eks. for zone 1 sendes: System:Disarmed AC power:on (System: deaktiveret, AC-strøm: til) Bemærk: Zones names: 1. Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og

21 Der ovenfor anførte værdier ændres, når systemet er sat op. små bogstaver) 8.4 Lagring af telefonnumre Send: 5 Zones names: 1.Entrance door sensor (zonenavne: 1. Sensor på indgangsdør) Phone numbers: Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) Ok Bemærk Zonerne 1 til 9 kan omdøbes. Navnet på en zone kan ikke være på over 30 latinske tegn. Zone 10 til 50 kan ikke omdøbes. Phone numbers: Ok Page SMS-advarsel ved lavt batteriniveau i tilsluttet enhed (tilgængelig for tovejsenheder som f.eks. bevægelsesdetektorer) 8.7 Omdøbning af nøglebrikker Send: Ved enheder allokeret til zoner, der er blevet omdøbt, vil der blive sendt en SMS i formatet Zonenummer + zonenavn + Lavt BAT. Zone 10 Bedroom PIR Low BAT (zone 10 soveværelse PIR lavt BATT) For enheder allokeret til zoner, der ikke er blevet 10 Rename RFID tags:

22 omdøbt, vil der blive sendt en SMS i formatet Zonenummer + Lavt BATT. Zone 10 Low BAT (zone 10 lavt BATT) SMS-advarsel for udløst sabotagekontakt i enhed (tilgængelig for tovejsenheder som f.eks. bevægelsesdetektorer) Ved enheder allokeret til zoner, der er blevet omdøbt, vil der blive sendt en SMS i formatet Zonenummer + zonenavn + Sabotage. Zone 10 Bedroom PIR Tamper (zone 10 soveværelse PIR sabotage) For enheder allokeret til zoner, der ikke er blevet omdøbt, vil der blive sendt en SMS i formatet Zonenummer + Sabotage. Zone 10 Tamper (zone 10 sabotage) (omdøb nøglebrikker:) Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) Rename RFID tags: 1.Tom 2.Nurse 3.Nancy 4.David Ok Bemærk Det første SMS-nummer modtager en SMS, når systemet deaktiveres ved hjælp af en nøglebrik. Hvis den nøglebrik, der deaktiverer systemet, er blevet omdøbt, vil SMS-meddelelsen være i formatet "Tag 01 Tag name Disarm" (brik 01 briknavn deaktivér - "01" henviser til nøglebrikkens nummer). Andre nøglebrikker vil blive givet numre i den rækkefølge, de registreres i kontrolpanelet; SMSmeddelelsen vil i så fald være i formatet "Tag-04 Disarm" (brik 04 deaktivér - "04" henviser til nøglebrikkens nummer). Se side 13 i denne vejledning for nærmere oplysninger om, hvordan du registrerer nøglebrikker i kontrolpanelet. Page Forsinkelse ved ind- og udgang Send: 8.9 Sirenestyrke og ringetid Send: Entry delay time(0-300sec):0 Exit delay time(0-300sec):0 (indgangsforsinkelse (0-300 sek): 0 udgangsforsinkelse (0-300 sek.): 0) Siren volume(0=mute,1=high):1 Siren ringing time(1-9min):3 (sirenestyrke (0 = lydløs, 1 = høj): 1 sireneringetid (1-9 min): 3)

23 Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) Entry delay time(0-300sec):10 Exit delay time(0-300sec):20 (indgangsforsinkelse (0-300 sek): 10 udgangsforsinkelse (0-300 sek.): 20) Ok Bemærk Denne funktion påvirker kun de detektorer, der er allokeret til Forsinkelseszonen. Se side 14 i denne vejledning for oplysninger om, hvordan du allokerer en sensor til Forsinkelseszonen. Denne funktion kan anvendes, hvis du ønsker at medbringe en fjernbetjening eller en nøglebrik. Når du aktiverer systemet, aktiveres det først efter den fastlagte forsinkelse. Når du deaktiverer systemet, deaktiveres det efter udløb af den valgte forsinkelse. Når du aktiverer systemet, hører du et bip i sekundet som påmindelse om, at du skal ud af døren, inden forsinkelsesperioden udløber. Biphastigheden øges i de sidste 10 sekunder. Hvis en indtrængende person registreres, vil alarmen og alarmopkaldet blive forsinket tilsvarende. Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) Siren volume(0=mute,1=high):0 Siren ringing time(1-9min):1 (sirenestyrke (0 = lydløs, 1 = høj): 0 sireneringetid (1-9 min): 1) Ok 8.10 Ændring af kode Send: 13 Disarm password (4 digits): 1234 (deaktiveringskode (4 cifre): 1234) Kopiér, sæt ind og redigér (forskel på store og små bogstaver) Disarm password (4 digits): 8888 (deaktiveringskode (4 cifre): 8888) Ok STANDARDKODE: 1234 Page Ændring af systemsprog Send den kode, der modsvarer det sprog, du vil benytte. Hvis du f.eks. vil benytte engelsk, skal du sende Gendannelse af systemets oprindelige indstillinger via SMS Send:

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

G5S Alarm System Brugermanual

G5S Alarm System Brugermanual G5S Alarm System Brugermanual ALARM GSM SMART Phone Gripo 5 System Data frekvens Kan ringe til 5 forskellige telefonnumre samt til 5 SMS numre Sikker radiofrekvens, systemdele har mere en en million kodekombinationer

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning. VR-21 Læs denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-21 LÆSER

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere