Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg"

Transkript

1 Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Optagelse af nye klubber 6. Vedtægtsændringer a. JYRAK forslag nr. 12 ændring af vedtægternes 4 b. JYRAK forslag nr. 17 ændring af vedtægter 12 avlsrådet c. JYRAK forslag nr. 18 ændring af vedtægter 10 - disciplinærnævnet 7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv. 8. Budget 9. Indkomne forslag a. JYRAK forslag nr. 2 tilføjelse til FIFe s registreringsregler b. JYRAK forslag nr. 3 Sletning af national stambogsføringsregel SIA/OSL c. JYRAK forslag nr. 4 ændring af ordlyd (skal præciseres) d. JYRAK forslag nr. 5 ændring af national stambogsføringsregel e. JYRAK forslag nr. 7 ændring af FIFe s avls og registreringsregler (skal præciseres) f. JYRAK forslag nr. 8 FIFe s stambogføringsregler (skal præciseres) g. JYRAK forslag nr. 9 ændring af krav til student judge (skal præciseres) h. JYRAK forslag nr. 10 FIFe s avls og registreringsregler ny bestemmelse skal præciseres i. JYRAK forslag nr. 11 ændring af nationale stambogsføringsregler afsnit 2 j. JYRAK forslag nr. 13 sletning af national tilføjelse til FIFe s avls og registreringsregler k. JYRAK forslag nr. 14 forslag om at gøre stambogen delvis tilgængelig l. JYRAK forslag nr. 15 og Racekatten og Katteklubben etablering af en mentorordning m. JYRAK forslag nr. 16 ændring af FIFe avls og registreringsregler art. 1 n. Racekatten ny stk til FIFe s avls og registreringsregler o. Racekatten tilføjelse til FIFe s avls og registreringsregler p. Ændring af registrering af VAR for BRI q. Racekatten og Darak ændring af stambogsføringsregler litra d) (skal præciseres) 10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe s Generalforsamling 11. Valg af forretningsudvalg På valg er: a. Næstformand Inge Nord valgt 2004 for 2 år b. Sekretær Tom Høj valgt 2004 for 2 år c. Hanne Kaarsberg valgt 2004 for 2 år d. Jørgen Jensen valgt 2005 for 1 år e. Ole Amstrup valgt 2005 for 2 år ønsker at fratræde 12. Valg af kasserer a. Susanne Christoffersen valgt 2004 for 2 år 13. Valg af repræsentanter til FIFe s generalforsamling Side 1 af 9

2 14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter 15. Valg af avlsrådsmedlemmer og 2 suppleanter På valg er: a. Lene Balle valgt 2004 for 2 år b. Jette Rybak valgt 2005 for 1 år c. Lotte Borch valgt 2005 for 2 år ønsker at fratræde Avlsrådet består endvidere af Jan Krag valgt 2005 for 3 år Heidi Tværmose valgt 2005 for 3 år Anne Marie Bjelke Hansen, suppleant Charly Riis, suppleant 16. Valg af disciplinærnævn På valg er: a. Allan Lund Christensen valgt 2004 for 2 år b. Birgitte Kold Kjeldsen valgt 2004 for 2 år Disciplinærnævnet består endvidere af Peer R. Amundsen valgt 2005 for 2 år Birgitte Grønkjær valgt 2005 for 2 år Kurt Olesen valgt 2005 for 2 år Henrik Koldborg, suppleant Vibeke Lerche, suppleant 17. Eventuelt Felis Danicas fungerende formand Inge Nord åbnede plenarforsamlingen og bød plenarer og tilhørere velkommen. Ad 1 Valg af dirigent Inge Nord foreslog på vegne af forretningsudvalget Eva Baden som dirigent. Eva Baden blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Hun konstaterede endvidere, at der for at vedtage ændringer til vedtægterne skulle være 2/3 flertal svarende til 14 stemmer for vedtægtsændringer. Øvrige beslutninger og valg sker med almindeligt flertal. Dirigenten fik oplyst antallet af medlemmer i Felis Danicas 4 medlemsklubber der giver JYRAK 9 plenarer På baggrund af 2195 medlemmer Racekatten 5 plenarer På baggrund af 1257 medlemmer DARAK 5 plenarer På baggrund af 1287 medlemmer Katteklubben 2 plenarer På baggrund af 565 medlemmer Der var ca tilhørere ud over plenarerne for: JYRAK Jørgen Jensen, Ole Amstrup, Peter Hansen, Anette Hansen, Freddie Nørreskov Jensen, Lene Glem, Henrik Hansen, Marianne Jensen og Carsten Bircow Lassen Racekatten Hanne Rasmussen, Tom Høj, Camilla Scharff, Per Baden, og Jan Høyer DARAK Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Jette Rybak, Bette Lind og Torsten Jespersen Side 2 af 9

3 Katteklubben Inge Nord og Susan Elvekjær Ad 2 Valg af stemmetællere Ole Amstrup, Jan Høyer, Bette Lind og Susan Elvekjær valgt. Ad 3 Formandens beretning Felis Danica 2006 er året, hvor Felis Danica bliver 50 år. Det er 50 år siden at de daværende klubber enedes om, at danne en føderation, og fastsatte fælles retningslinier. Jeg har af gode grunde ikke været med så længe, men qua dette samarbejde, som er forudsætningen for vores tilslutning til FIFe, er det lykkedes Felis Danica at holde sammen på de danske opdrættere. Danmark er et af de få, om ikke eneste FIFe-lande, som ikke også har en eller flere independantklubber. Denne fødselsdag fejrer vi med et 3-rings show i Fredericia Messecenter i Maj. Året har været noget omtumlet for os alle i FU grundet den pludselige sygemelding fra FD`s formand, Ole Amstrup. Vi fik en kort melding om, at jeg nu måtte tage foreløbigt over. Og det var så sådan set det, vi hørte, indtil januar måned, hvor Ole meddelte FU endeligt, at han ikke kom tilbage. Så det vikariat, jeg i første omgang troede, skulle være af kortere varighed, blev pludselig en permanent foranstaltning. Ole havde med vanlig ildhu involveret sig i mange ting, og ad hoc måtte vi samle op og løse opgaverne efterhånden som vi blev klar over, at de forefandtes. Medlemstal og plenarer I år er klubbernes samlede medlemstal for første gang, i den tid jeg kan huske, ikke steget men faldet til i alt Ikke noget alarmerende fald i forhold til sidste år, hvor tallet var på Medlemmerne er fordelt således på klubberne: JYRAK 2195 DARAK 1287 RACEKATTEN 1257 KATTEKLUBBEN 565 Dette fald i medlemmer har ikke haft indflydelse på antallet af søgte stamtavler. Her er der nemlig fremgang på 258 til i alt /3 er maine coons, nemlig 1965 og 1/5 norske skovkatte, nemlig Det betyder, at disse 2 racer alene tegner sig for ca. halvdelen af alle stambogsføringer. Mødeaktivitet I årets løb er der afholdt 6 FU-møder + 1 telefonmøde. 4 af disse møder har været heldagsmøder. Der blev afholdt et meget vellykket opdrætterseminar, og med den interesse der var for dette, skal dette gerne blive et permanent tilbud. Der har i november været afholdt møde med specialklubberne, avlsråd og disciplinærnævn. Desuden har Camilla, efter Oles afgang, deltaget i de sidste møder i forbindelse med oprettelsen af det danske katteregister, hvor der ved årsskiftet var registreret ca katte. Tom og jeg har deltaget i et avlsrådsmøde i et forsøg på at løse den konflikt der var rådsmedlemmerne imellem, som vi blev bekendt med på fællesmødet i november. Der har været holdt møde omkring en henvendelse fra et forsikringsselskab om kattesygesikring, hvor vi nu venter på et udspil fra selskabet. Kattemasinet Kattemagasinet er året igennem blevet produceret af Ole Orthmann, og Annie har været redaktør. Det er et flot blad, og Annie er udfarende nok til at få folk til at komme med indlæg til bladet. Underskuddet i år er svimlende! Det skyldes både den høje portoudgift, som vi på uheldig vis forsøgte at minimere, ved at lade Forbrugerkontakt stå for distributionen. Det blev kun til et enkelt nummer, Side 3 af 9

4 inden vi måtte tilbage til det sikre postvæsen og den høje porto. Dernæst skyldes det store underskud manglen på annonceindtægter. Det mangler vi virkelig en der kan tage sig af! Disciplinærnævnet Fra disciplinærnævnet er der fremsendt en rapport, som jeg her vil læse op: 5 af disse afgørelser har været anket til forretningsudvalget. Det er en forholdsvis stor andel af de sager, der har været behandlet og truffet afgørelse om i disciplinærnævnet. Alene for at behandle disse ankesager havde vi et aftenmøde. FU har herefter besluttet, at ankesager for fremtiden skal koste samme beløb at behandle som disciplinærsager. Avlsrådet Avlsrådet har også lavet en rapport, som en repræsentant selv vil fremlægge. Avlsrådet har, som konsekvens af et ønske fremsat på mødet med Specialklubberne i 2004, fremsat et forslag om åbne stambøger, og undrer sig sikkert over, at dette ikke er med på dagsordenen. Det er det ikke da klubberne gerne vil sikre sig forud, at dette er et reelt ønske blandt et flertal af medlemmerne. Avlsrådet har desuden gjort sig den ulejlighed, at gennemgå forslagene til plenarforsamlingen og komme med tilkendegivelser til disse. Hjemmesiden Den er nu heldigvis ved at være kørende, ikke mindst takket være Susan, der har været primus motor i det. Åbenbart er vi gået helt forkert af hinanden i forhold til den tidligere webmaster! Min holdning er den, at man skal være taknemmelig for frivillig arbejdskraft. Og give tid og plads før man skrider til at droppe hjælpen. Også selv om nogle af brugerne har syntes, at vores tålmodighed grænsede til ligegyldighed. FIFe generalforsamling 2005 i Malmø Ved Oles pludselige afgang er vi alle blevet snydt for et referat fra FIFe s generalforsamling i Malmø. Det endelige referat er endnu ikke offentliggjort, men skulle blive det i denne weekend. Kort kan nævnes, at Eric Reijers abdicerede til fordel for det lønnede job som general sekretær. Anette Sjødin fra Sverige blev formand, og endelig blev Dorte Kaae vicesekretær. Felis Danicas burmeserforslag blev vedtaget, og Seysheller blev godkendt både i kort- og langhår. Dommerelever Vi har haft 2 kandidater til FIFe s forprøve til dommerelev. Annie Orthmann og Mette Bjørnestad Bestod begge og dermed er dommerelever. Til lykke med det. Forretningsudvalget Igen i år, har vi udskiftning i vores egne rækker. Tom Høj genopstiller ikke til forretningsudvalget. Det er ikke Toms eget valg, men specielle regler i Racekattens forretningsorden, der betinger dette. Han vil blive savnet både som person og for sine evner. Beretningen blev godkendt med akklamation Ad 4 Regnskab Kassereren havde meddelt at hun ikke kunne deltage i plenarforsamlingen grundet afholdelse af ferie i udlandet. På hendes vegne gennemgik Tom Høj regnskabet med tilhørende noter. Regnskabet gav anledning til enkelte spørgsmål der blev besvaret. Jette Rybak spurgte til årsagen til at revisionspåtegningen ikke fremgik af der kopierede regnskab, hvortil Tom Høj svarede, at det skyldtes han havde fået regnskabet per mail og lavet kopier herud fra. Herefter læsten han revisionspåtegningen op for forsamlingen. Regnskabet blev godkendt med akklamation Side 4 af 9

5 Ad 5 Optagelse af nye klubber Der var ingen ansøgninger om optagelse som medlem af Felis Danica. Ad 6 Vedtægtsændringer Der var 3 forslag om ændring af vedtægter på dagsordenen. Ændring af vedtægter kræver et flertal på 2/3. Forslag 6a ændring af vedtægternes stemmer for og 7 stemmer imod forslaget vedtaget Forslag 6b ændring af vedtægternes 12 9 stemmer for og 12 stemmer imod forslaget faldet Forslag 6c ændring af vedtægternes 10 og 4 i Regler for nævnet Forslaget gav anledning til debat og navnlig omkring fjernelse af muligheden for at anke en disciplinærnævnsafgørelse til forretningsudvalget. Med undtagelse af forslagsstiller var der bred enighed om at ankemuligheden ikke skulle fjernes. På baggrund heraf trak Jyrak den del af forslaget der omhandlede fjernelse af ankemulighed. Debatten mundede ud i et ændringsforslag, så forslaget kom til at lyde således: 10 Felis Danicas Klagenævn Klagenævnet består af 5 medlemmer. Klagenævnets medlemmer er valgt for 2 år. I lige år vælges en jurist og et medlem. I ulige år en dyrlæge og 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. Klagenævnet konstituerer sig selv. De valgte må ikke være medlem af forretningsudvalget eller have bestyrelsesposter i de tilknyttede hovedklubber. Som en konsekvens heraf udskiftes 1, stk.1 i Regler for nævnet med ordlyden af den nye stemmer for og 0 stemmer imod forslaget enstemmigt vedtaget Ad 7 fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn m.m. Forretningsudvalget har oprindeligt foreslået uændret kontingent. Som en konsekvens af vedtagelsen af forslag 6a stiger kontingent til det dobbelte. Forslag til stigning af kontingent fra kr. 10,- til kr per medlem vedtaget med 21 stemmer Forretningsudvalget har foreslået uændrede priser vedrørende stambogsføring og udstilling. Forslag til uændrede priser vedrørende stambogsføring og udstilling vedtaget med 21 stemmer Ad 8 Budget 2005 Tom Høj gennemgik på vegne kassereren budgettet for 2006, der udviser et mindre underskud på kr ,-. Budgettet gav anledning til en mindre debat for så vidt angår jubilæumsudstillingen der er budgetteret til et nul-resultat. Budgettet blev ændret så der budgetteres med et underskud på jubilæumsudstillingen på kr ,- således det samlede budget udviste et underskud på kr ,-. Plenarerne lovede hinanden at arbejde på at udstillingen som minimum løber rundt. Side 5 af 9

6 Budgettet enstemmigt vedtaget Ad 9 Indkomne forslag Forslag 9a faldet på Jyraks generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. Forslag 9b 9 stemmer for, 8 stemmer imod og 4 undlod at stemme forslaget vedtaget Forslag 9c 21 stemmer for forslaget vedtaget Forslag 9d 21 stemmer for forslaget vedtaget Forslag 9e Forslaget vedtaget i ændret form på Jyraks plenarforsamling. Den ændrede formulering blev uddelt til plenarerne, hvorefter forslaget kom til afstemning. 20 stemmer for og 1 stemme imod forslaget vedtaget Forslag 9f Der er ikke tale om en forslag der kan stemmes om. Forslaget skal betragtes som en opfordring til forretningsudvalget at kontakte FIFe LO Commision for at få dem til at se på problemstillingen. Forslag 9g Forslaget gav anledning til debat der resulterede i et ændringsforslag således at forslaget fik denne ordlyd: Either at leas tone cat registered under his own pedigree name must have obtained the title GIC/GIP during the last 5 years, or he must have shown at leas tone cat to the title GIC/GIP under his own name within the last 5 years. 12 stemmer for, 8 stemmer imod og 1 undlod at stemme forslaget vedtaget Forslag 9h Forslaget gav anledning til en debat, der mundede ud i at forslaget trukket. Forslag 9i Forslag 9i faldet på Jyraks generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. Forslag 9j 15 stemmer for, 5 stemmer imod og 1 undlod at stemme forslaget vedtaget Forslag 9k Forslaget gav anledning til debat om hvorvidt alle skulle have adgang til hovedstambogen, eller om det kun skulle være en begrænset persongruppe. Forslaget kom i ændret form til afstemning med følgende ordlyd: Side 6 af 9

7 Felis Danicas stambog gøres tilgængelig for hovedklubberne og Felis Danica til at indhente og verificere oplysninger i forhold til stambogen. 21 stemmer for forslaget vedtaget Forslag 9l Forslaget var stillet i 3 af de 4 hovedklubber. Der var bred tilslutning til ideen bag forslaget, om end de økonomiske konsekvenser ikke er beskrevet. Da en vedtagelse af forslaget som det er stillet i princippet er en blanco check, blev der stilles ændringsforslag således intentionerne i forslaget vedtages og der i et samarbejde mellem forslagsstillerne og forretningsudvalget udarbejdes rammer og budget for ordningen. Herved opnås styring med økonomien. Forslaget kom til afstemning med følgende ordlyd i forlængelse af det oprindelige forslag: På baggrund af ovenstående udarbejder forretningsudvalget i samarbejde med forslagsstillerne rammer og budget for programmet. 21 stemmer for forslaget vedtaget Forslag 9m Forslaget blev kort debatteret hvorefter det kom til afstemning med en ændring i afsnit 1.2 hvor datoen 1 st of January 2007 ændredes til 1 st of January stemmer for, 9 stemmer imod og 1 undlod at stemme forslaget vedtaget Forslag 9n Forslag 9n faldet på Racekattens generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. Forslag 9o Forslaget vedtaget med ændret ordlyd på Racekattens generalforsamling. Den nye formulering blev uddelt til plenarerne. Da forslaget strider med FIFe regler art blev det trukket af forslagsstiller. Forslag 9p Forslaget trukket på grund af vedtagelse af forslag 9d. Forslag 9q Forslaget er faldet på både Racekatten og Daraks generalforsamling hvorfor der ikke skal til afstemning Ad 10 Valg af forslag til videresendelse til FIFe s generalforsamling Forslag 9e, 9g og 9m sendes videre til FIFe s generalforsamling Ad 11 Valg af forretningsudvalg Som ny formand blev Inge Nord valgt for 1 år Som sekretær blev Susan Elvekjær valgt for 2 år Per Baden blev valgt for 2 år Hanne Kaarsberg blev valgt for 2 år Jørgen Jensen blev valgt for 2 år Lene Glem blev valgt for 1 år Side 7 af 9

8 Forretningsudvalget består herefter af: Formand Inge Nord, valgt 2006 for 1 år Sekretær Susan Elvekjær, valgt 2006 for 2 år Camilla Scharff, valgt 2005 for 2 år Per Baden, valgt 2006 for 2 år Jørgen Jensen, valgt 2006 for 2 år Lene Glem, valgt 2006 for 1 år Aase Nissen, valgt 2005 for 2 år Hanne Kaarsberg, valgt 2006 for 2 år Herefter er formand Inge Nord, Camilla Scharff, Lene Glem og Aase Nissen på valg i Inge Nord takkede Tom Høj for hans arbejde i forretningsudvalget og gav udtryk for at han efterlader et tomrum, både hvad angår hans evner og hans personlighed. Hun overrakte en kasse med lidt vin og lækkerier som tak for indsatsen. Ad 12 valg af kasserer Susanne Christoffersen blev genvalgt med akklamation for 2 år. Ad 13 Valg af repræsentanter til FIFe s generalforsamling Inge Nord er som formand for Felis Danica automatisk delegeret Jørgen Jensen fra Jyrak valgt som bisidder. Ad 14 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Marian Jensen og Jette Rybak valgt som revisor med akklamation. Som revisorsuppleanter valgtes Per Hilfling-Olesen og Henrik Koldborg, ligeledes med akklamation. Ad 15 Valg af avlsråd Til avlsrådet skulle der vælges to medlemmer for 3 år og 1 medlem for 1 år. Der var til pladserne 6 kandidater. Der kunne afgives i alt 63 stemmer der fordelte sig således: Kandidat Kategori 1. runde 2. runde Valgt for Lene Balle I 7 René Rasmussen III 7 Charly Riis II+III+IV 12 1 år Ole Amstrup IV 14 3 år Knud Jørgensen II 14 3 år Susanna Bugge III 9 Avlsrådet ser herefter således ud: Lene Balle, valgt for 2 år i Jan Krag, valgt for 3 år i Heidi Tværmose, valgt for 3 år i Ole Amstrup, valgt for 3 år i Knud Jørgensen, valgt for 3 år i Charly Riis, valgt for 1 år i Side 8 af 9

9 Til avlsrådet skulle der endvidere vælges to suppleanter for 1 år. Der var til pladserne 4 kandidater. Der kunne afgives i alt 42 stemmer der fordelte sig således: Kandidat Kategori 1. runde 2. runde Valgt for Lene Balle I 12 1 år René Rasmussen III 5 Lene Christiansen 5 Susanna Bugge III 9 1 år Lene Balle valgt som 1. suppleant Susanne Bugge valgt som 2. suppleant Ad 16 Valg af disciplinærnævn Allan Lund Christensen og Birgitte Kold Kjeldsen var begge villige til genvalg, og genvalgtes ved akklamation. Disciplinærnævnet ser herefter således ud: Peer R. Amundsen, valgt for 2 år i Birgitte Grønkjær, valgt for 2 år i Kurt Olesen, valgt for 2 år i Allan Lund Christensen, valgt for 2 år i Birgitte Kold Kjeldsen, valgt for 2 år i Henrik Koldborg og Vibeke Lerche var begge villige til genvalg som suppleanter, og genvalgtes ved akklamation. Ad 17 Eventuelt Dirigenten gav ordet frit og gjorde opmærksom på, at der under eventuelt ikke kan vedtages noget. Peer R. Amundsen gjorde opmærksom på, at disciplinærnævnets årsrapport. Ingen yderligere ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede plenarforsamlingen, og gav ordet til Inge Nord der takkede dirigenten for slagets ledelse og ønskede alle en god hjemfart. Tom Høj Susan Elvekjær Eva Baden Inge Nord Referent Dirigent Formand Side 9 af 9

Side 1 af 7. Dagsorden

Side 1 af 7. Dagsorden Felis Danicas plenarforsamling 2007 afholdt søndag den 18. februar 2007 kl. 13.00 Afholdt på Park Hotel i Korsør Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Felis Danica Plenarforsamling 2010

Felis Danica Plenarforsamling 2010 Felis Danica Plenarforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Optagelse af nye klubber 6. Vedtægtsændringer a. JYRAK forslag nr. 1, Ændring af vedtægterne

Læs mere

Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent blev foreslået Lars Seifert-Thorsen, der blev valgt. Som referent blev valgt Camilla Scharff.

Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent blev foreslået Lars Seifert-Thorsen, der blev valgt. Som referent blev valgt Camilla Scharff. Referat fra Felis Danicas Plenarforsamling den 22. februar 2009 Dagsorden: 1) Valg af dirigent (og referent) 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning 4) Regnskab 5) Optagelse af nye klubber 6)

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

a. Hvornår og hvor skal det finde sted? b. Hvilke emner skal tages op. Evt. en alternativ måde at afholde Plenarforsamlingen på

a. Hvornår og hvor skal det finde sted? b. Hvilke emner skal tages op. Evt. en alternativ måde at afholde Plenarforsamlingen på FU-møde afholdt søndag den 13. juli 2003 kl. 11.00 på Musholm Feriecenter - Korsør Deltagere: Referent: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Camilla Scharff

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ordinær generalforsamling JYRAK

Ordinær generalforsamling JYRAK Ordinær generalforsamling JYRAK Side 1 / 24 Indholdsfortegnelse Forretningsorden for JYRAKs Generalforsamling Side 3 Dagsorden til JYRAKs generalforsamling 2010 Side 4 Regnskab for 2009 (Bilag 12) Side

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup

Læs mere

FU-møde afholdt tirsdag den 11. marts 2003 kl

FU-møde afholdt tirsdag den 11. marts 2003 kl FU-møde afholdt tirsdag den 11. marts 2003 kl. 17.00 Deltagere: Referent: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK),

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Generalforsamling d

Generalforsamling d Generalforsamling d. 13. 2. 2016 Søren Solgård byder velkommen. 1 minuts stilhed for de afgående. Ad 1. Valg af dirigent. Peter Lund valgt som dirigent. Peter Lund konstaterer, at generalforsamlingen er

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere