Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen"

Transkript

1 Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

2 Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne... 9 Retningslinier for håndtering af butikstyveri... 9 Procedurer ved butikstyveri Efter butikstyveriet Litteratur mv Indledning Alle forretninger oplever tyveri af varer mv. Det er derfor vigtigt, at alle ved, hvordan de takler disse situationer. Denne vejledning henvender sig til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen og beskriver både, hvordan I kan forebygge butikstyveri og hvordan en tyverisituation kan håndteres. Butikstyveri Når en kunde stjæler varer eller andre værdier fra butikken uden at bruge vold eller trusler om vold. BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandel. BAR Handel arbejder for et godt arbejdsmiljø inden for detailhandelsområdet ved at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. BAR Handel er nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven og er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet, der sikrer, at al kommunikation og bistand er afstemt med både arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Lige så snart tyven anvender vold eller truer med vold for at beholde de værdier/varer, han/hun har stjålet, er der tale om røveri. I den forbindelse skal butikkens retningslinjer for håndtering af røveri følges. Det kan du læse mere om i BAR Handels vejledning Røveri i butikker I tilknytning til denne vejledning hører pjecen Må vi be om din opmærksomhed, som er en pjece til personalet, om hvordan de kan være med til at forbygge butikstyveri. Den indeholder også retningslinjer for håndtering af butikstyveri. Pjecen findes udelukkende på BAR Handels hjemmeside, som et Gør det selv produkt, hvor det er muligt at slette og føje ny tekst til, så informationen passer til jeres forhold. Pjecen er udviklet i et system, som sætter teksten op i A5 format - direkte til at printe ud. 1

3 Sådan griber I det an Start med at vurdere omfanget af butikstyverier. Gennemgå de butikstyverier I har haft Hvad skete der? Hvilke varer blev stjålet? Hvem var tyven/tyvene? osv. Når I har fået et overblik over dette, vil det være lettere at vurdere problemets omfang og afgøre, hvordan I kan forebygge tyverier. Med baggrund i denne vurdering kan I iværksætte forskellige forebyggelsestiltag ift. varehåndteringen, indretning af butikken, teknisk udstyr og personalets daglige opmærksomhed. Dernæst er det vigtigt at få udarbejdet en plan for, hvordan I vil håndtere et butikstyveri og instruere personalet, så alle ved, hvad de skal gøre i situationen. Mistænkelig adfærd Mistænkelig adfærd er et vigtigt signal om, at der er noget galt. Typiske signaler kan fx være kunden, der virker synligt nervøs, kunden der vender tilbage til et bestemt område, kunden der har en stor taske med, eller kunden som ser sig meget omkring. Få en snak i butikken om, hvad I forstår som mistænkelig adfærd, så alle kan blive bedre til at fange signalerne. Forebyggelse af butikstyveri I dette afsnit er der eksempler på forskellige tiltag, som kan medvirke til at forebygge tyveri, men det kan også være en god idé at rådføre sig med fagfolk, fx Det Kriminalpræventive Råds konsulenttjeneste, Politiet, sikkerhedsfirmaer, forsikringsselskaber eller andre folk i detailbranchen. Tjek også om jeres forsikringsselskab stiller særlige krav til sikkerheden og til hvordan I skal handle i tilfælde af et tyveri. Kundeobservation/-kontakt Personalets opmærksomhed er en vigtig nøgle til forebyggelse af butikstyveri, da det kan få den formodede tyv til at opgive sine planer. Det gælder om at henvende sig og gøre opmærksom på, at kunden er set. Få talt om, hvordan personalet kan være opmærksomt i dagligdagen både ift. kunderne, områder i butikken, fx prøverum, øde områder, eller hvor der er eftertragtede varer. Hvis butikken har en aftale med vagtordning eller butikskontrollanter, så se dem som et supplement til personalets opmærksomhed og lav aftaler for, hvilken rolle butikkens personale har, og hvad firmaet tager sig af. I storcentre eller handelsstrøg er det også en god idé at lave aftaler med de nærmeste butikker om at være opmærksomme på mistænkelige episoder i og omkring hinandens butikker og informere hinanden herom. Vær opmærksom på, at persondataloven sætter grænser for, hvilke informationer I må videregive også selvom I vurderer, at der er en begrundet mistanke. Kend til disse regler i butikken. I har sikkert alle erfaringer, som I kan tale ud fra. Hvis I har haft et butikstyveri, som er optaget på butikkens videoovervågning, kan I se dette sammen og derudfra tale om den adfærd butikstyven havde. Vær dog opmærksom på, at der kan være begrænsninger ift., hvad I må vise ifølge persondataloven. Tal om hvordan personalet skal henvende sig til en mistænkelig kunde. Aftal også hvornår og hvordan I kan tillade at afvise en kunde i døren, fx. når personen er kendt fra tidligere tyveri. Tricktyve Tricktyvene bruger mange kneb, så de i et øjebliks uopmærksomhed kan få taget den/de varer, de er interesseret i. De er kreative og udvikler hele tiden nye metoder. Nedenfor er beskrevet nogle af de typiske metoder. Det kan være en større gruppe, der kommer ind - enten i samlet flok eller hver for sig. De har hver især forskellige opgaver, fx èn der spotter varerne, én der lægger varerne til side et uovervåget sted i butikken, én der holder øje og én der samler og tager tyvekosterne. Der kan også være én eller flere, der opholder personalet ved at spørge ind til noget, fx varer, som skal bestilles, hentes på lageret, eller beder om at få fremvist varer, der er låst inde i montre eller lign. På den måde har personalet al opmærksomheden rettet mod dette, imens andre medvirkende tager tyvekosterne. 2 3

4 Oftest stopper de indsamlede varer ned i fx tasker, indvendige lommer i overtøj eller russerposer (poser foret med metal/ stanniol, så alarm ikke aktiveres). Tasker, tøj og overtøj kan også være foret med metal. Nogle har også udviklet en slags elektrisk sender, som forstyrrer alarm-standerne ved udgangen, så de ikke virker. Der findes også eksempler på, at en af tricktyvene, hvis varesikringsalarmen alligevel aktiveres, bliver tilbage og opdager, at denne har trådt en varesikringsalarm op i den ene sko og imens personalet er ved at undersøge dette, forlader de andre tricktyve stedet med alle tyvekosterne. Men en tricktyv kan også være en enkelt person, der fx beder ekspedienten om at vise mange varer frem eller på anden måde forsøger at forvirre og aflede opmærksomheden. Andre typer af tricktyverier kan være behændighedstyve. De beder om at få vekslet penge, oftest mindre sedler til store sedler. De veksler lidt frem og tilbage med flere forskellige størrelser/antal sedler og får derved forvirret personalet så meget, at tyvene oftest kommer derfra med et noget større beløb end berettiget. Der er altså mange muligheder for tricktyverier og det er derfor en god ide at få talt om, hvilke oplevelser I har haft med tricktyve, så I på den måde bliver bedre til at spotte dem og forhindre tyveri. Hvis I ikke selv har erfaringer, kan I måske spørge jer lidt frem hos andre butikker. Ha også en aftale for, hvordan I kan tilkalde hjælp fra en kollega eller advisere hinanden, hvis I har mistanke om, at der er tricktyve på spil, fx brug af kodeord. Fremvisning af varer I butikker hvor I fremviser varer, bør I have nogle klare retningslinjer for, hvor mange varer I viser frem ad gangen, så I kan bevare overblikket over varerne. Det kan især være en god idé ift. værdifulde varer. Gør det også, selvom kunden virker interesseret, oprigtig, og I gerne vil yde en god service. Hvis kunden undrer sig, kan I forklare årsagen til at I gør, som I gør. Det vil de fleste godt kunne forstå, og dermed ikke tage det som udtryk for dårlig service eller krænkelse. I tøjbutikker kan I også have regler for, hvor mange varer kunderne må få med ind i prøverummet. Det bør også kontrolleres, at kunden har alle varer med ud af prøverummet igen. Hvis man tager varer fra aflåst skab, montre o.lign., bør det låses igen, når man har taget varen ud også selvom man er i gang med en kundeekspedition. Håndtering af penge Luk altid pengeskuffen, når der ikke sker ind- eller udbetalinger, så tyven ikke kan stikke hånden ned i kassen og tage kontanterne. Få diskret kontanter væk fra kassen (pengeskuffen) i løbet af dagen, så pengebeholdningen holdes nede.. Ha faste rutiner for disse procedurer, fx hvad er maksimumsbeholdningen, hvordan skal pengene føres diskret fra kasse til pengeskab og hvem skal gøre det. Alternativt kan der indrettes en deponeringsboks ved kassen, så man løbende deponerer pengene aftal rutiner for dette også. Placering af varer Hvor og hvordan varerne placeres har stor betydning for antallet og omfanget af butikstyverier. Eftertragtede og attraktive varer bør placeres i de mere trafikerede områder i butikken, så personalet har mulighed for at holde øje med varerne. Værdifulde varer bør fx placeres nær kasseområdet og væk fra ind- og udgangsdøre - eventuelt i aflåste montrer eller andre aflåste skabe. Indretning af butikken Jo bedre mulighed personalet har for at overskue butikken og kunderne, desto sværere er det at begå butikstyveri. Inventar og varer bør derfor ikke hindre et frit udsyn fra kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet. Benyt derfor lave reoler og placer dem, så det giver mulighed for bedre overblik og er med til at forhindre, at der er områder, hvor en butikstyv kan få varer gemt af vejen. Det kan også overvejes kun at have et styk af varen fremme i udstillingen, så kunden skal spørge efter varen hos personalet. Orden i både butikslokalet, baglokaler og lagre sikrer yderligere overskuelighed. Sørg også for at der er orden i butikken, da det signalerer, at der styr på tingene. Spejle i butikken kan bidrage til en bedre overvågning, men husk at tyvene også kan bruge spejlene til at holde øje med personalet. 4 5

5 Tv-/videoovervågning Selve frygten for at blive afsløret kan også være med til, at en butikstyv opgiver sit ærinde. Tv-/videoovervågningsudstyret bør være af en sådan kvalitet, at billeder kan lagres og bruges i efterforskningsøjemed. Udstyret bør stå et sted, hvor uvedkommende ikke kan få adgang til optagelserne, fx i et aflåst sikkerhedskabinet. Kameraerne kan fx placeres ved ind- og udgangsdøre og områder, hvor en formodet tyv forventes at opholde sig. Vær opmærksom på, at en tyv hurtigt spotter, hvis der er områder i butikken, der ikke er overvåget. Der kan også sættes tvskærme op ved fx indgangen, hvor kunderne kan se de aktuelle billeder fra overvågningen. På den måde signalerer man, at der overvåges, og at man har fokus på butikstyverier. Det kan få en butikstyv til at opgive sit ærinde. Der er særlige regler om brugen og placering af tv-/videoovervågning, se litteraturlisten. Elektronisk- og mekanisk varesikring Elektronisk varesikring advarer personalet ved hyl eller bip om, at en vare er ved at blive fjernet fra butikken, uden at personalet har deaktiveret sikringen. Mekaniske sikringer som fx montre, skabe, gitre eller låse og læder/wire til fastlåsning af varer gør et tyveri mere besværligt og kan derfor være med til at en tyv opgiver. Samme effekt kan mekaniske sikringsordninger, der ødelægger eller beskadiger en vare, hvis andre end personalet forsøger at fjerne den, have. Hvis butikken har behov for varesikring, er det vigtigt at vurdere, om den skal være synlig for kunderne, svær at fjerne, enkel at aktivere/deaktivere, have høj afsløringsgrad og/ eller lav frekvens for fejlalarmer. Det er vigtigt, at systemet er pålideligt, så fx fejlalarmer undgås. Ha klare retningslinjer for hvad personalet gør, når en elektronisk alarm går i gang, fx hvordan de henvender sig til kunden. Husk, at der kan være tale om en fejlalarm. Elektronisk og mekanisk sikring bør kun ses som et supplement til personalets opmærksomhed i det daglige. Vær opmærksom på, om det er muligt at snyde jeres varesikringssystem og giv personalet instrukser om, hvad de i det tilfælde skal være opmærksomme på. Vagter og butikskontrollanter I visse tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med særlige vagter ved ind- og udgangsdøre. Der kan også indgås aftaler med særlige butikskontrollanter/detektiver, der ubemærket færdes i butikken og holder opsyn med kunderne samt anvender butikkens tv-/videoovervågning. Disse kontrollanter kan også håndtere en evt. varesikrings alarmer (elektronisk alarm) og har samtidig ansvar for at tilbageholde og anmelde butikstyve. Sørg for at aftale med vagt- eller kontrolfirmaet, hvilken rolle butikkens personale har, og hvad firmaet tager sig af. Informer medarbejderne om, hvordan de skal samarbejde med kontrollanterne, fx hvornår og hvordan de kan tilkaldes, hvad de skal oplyse om osv. Eksternt vagtpersonel skal være godkendt af Rigspolitichefen. 6 7

6 Plan og instruktion af medarbejderne Skiltning At skilte med at butikken har forskellige former for sikring fx varesikring, tv-/ videoovervågning, har også en præventiv effekt. Men skilt kun med det I har. Ved tv-/ videoovervågning påbyder Datatilsynet, at I skal skilte med det, hvis I har det. Sørg for at skiltene sidder et tydeligt sted fx ved indgangsdøre, kassen og prøverum. I kan også skilte med, at kunderne bør tage en vogn eller kurv med ind i butikken. Har kunderne en vogn eller kurv, er varerne mere synlige. Skilt tydeligt med, at butikstyveri anmeldes. Personalets indsats er vigtig ved god forebyggelse. Men det kræver, at personalet ved, hvad de skal gøre i dagligdagen. Her er instruktion vigtig. Tal om, hvad I forstår som mistænkelig adfærd, og hvad personalet i den forbindelse skal være opmærksomme på. Derudover skal alle i butikken vide, hvordan I håndterer en formodet butikstyv. At tilbageholde en butikstyv kræver grundig instruktion i, hvordan man gør det. Derudover skal føle sig i stand til det og kunne udvise fornøden autoritet. Husk at det skal være ok at sige fra, hvis man af psykiske eller fysiske grunde ikke føler, man kan håndtere opgaven. Uanset hvad, så er der ingen, der skal udsætte sig selv for hverken kraftige verbale eller fysiske angreb eller risiko herfor, så hellere lade tyven smutte eller tilkalde politi. Klare retningslinjer for håndtering af butikstyveri er med til at skabe tryghed for personalet. Retningslinier for håndtering af butikstyveri Situationer med butikstyveri kan være meget forskellige både fra butik til butik og i selve butikken. Der er stor forskel på butikstyve, fx børn/unge/ældre, kvinder/ mænd, og om de er alene eller i grupper. Der er også stor forskel på, hvordan de reagerer, når de bliver opdaget. Nogle bliver flove og skamfulde, andre bliver aggressive og sætter sig til verbal og/ eller fysisk modværge og andre igen bryder måske sammen. Der er også stor forskel på personalet, fx unge/ældre, kvinder/ mænd og butikserfaring. Ligesom der er forskel på, om man er den eneste medarbejder i butikken, eller om der er flere ansatte til stede. Derudover handler det om at kunne vise handlekraft, virke autoritær og sætte sig respekt. Men også om at udvise forståelse, fx hvis der er tale om børn, ældre og syge. Med klare retningslinjer ved personalet, hvem der har hvilken rollen ifm. tilbageholdelse af en butikstyv samt hvilke holdninger butikken har ift. håndtering af butikstyveri. Retningslinjer bør udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse/ arbejdsgiver og personale eller repræsentanter herfor. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen, hvis I har en sådan. Eller tag det op på et personalemøde eller ifm. den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Herved sikres en fælles forståelse og dermed større sikkerhed for, at retningslinjerne følges. Retningslinjerne bør indeholde følgende: Hvor og hvornår en formodet butikstyv må tilbageholdes Hvem der skal henvende sig til en formodet butikstyv Hvordan og hvornår politiet skal tilkaldes Hvordan en butikstyv tilbageholdes Hvad man gør, hvis butikstyven gør modstand eller nægter at følge med, herunder om man så skal foretage civil anholdelse, og hvem der må foretage den (Læs mere under Civilanholdelse) Hvordan man udspørger en butikstyv Hvad man gør, hvis det alligevel ikke er en butikstyv Hvordan butikstyveriet anmeldes Hvad man gør efter tyveriet Hvis I har indgået aftaler med centervagter, vagtfirmaer, butikskontrollanter, politi o.lign., så indarbejd de aftalte procedurer i jeres retningslinjer. Skriv retningslinjerne ned i et dokument eller som en del af personalepolitikken i personalehåndbogen. Uvedkommende bør ikke have adgang til retningslinjerne. 8 9

7 Procedurer ved butikstyveri Tilbageholdelse af en tyv Tilbageholdelse er, når du går hen til en formodet butikstyv og beder vedkommende følge med. En tyv kan kun tilbageholdes, hvis: observatøren har set, at tyven har taget varen observatøren har set, at tyven har forladt salgsområdet og har passeret den sidste salgskasse/-mulighed, og derfor er på vej ud af butikken den stjålne vare ikke er betalt og fortsat er hos tyven (f.eks. hvis varesikringsalarmen (den elektroniske alarm) bliver aktiveret, og det formodes ikke at være en fejlalarm Skal tyven tilbageholdes så gælder det om, at: få øjenkontakt med tyven og hold øje med dennes hænder, sidstnævnte for at holde øje med, om vedkommende lægger varerne fra sig vær så vidt muligt to om at rette henvendelse til tyven Henvende sig bestemt, men diskret og venligt til tyven og bede denne om at følge med ud i baglokalet. Man kan for eksempel sige; jeg vil gerne tale med dig om noget, jeg har observeret. Af diskretionshensyn synes jeg, at vi skal gå ud i vores baglokale. behandle tyven med respekt, da der kan være tale om en fejl, især ældre mennesker kan lave fejl og glemme føre tyven ind i et ledigt lokale, hvis det er muligt. Knive, sakse og andet, der kan bruges til at true med, fjernes Hvis tyven tilstår, så: bed tyven om at fremvise billedlegitimation. Hvis tyven nægter og politiet ikke kan komme til stede, skal der foretages en kontrolopringning til politiet, der kan hjælpe med at af-/bekræfte tyvens identitet udfyld anmeldelsesblanket og følg de anmeldelsesprocedurer butikken har og som er aftalt med det lokale politi anmeldelsesblanket fra findes under borgerservice og blanketter. Hvis tyven ikke tilstår; så: pres eller tru ikke tilståelser ud af kunden kontakt politiet, der som minimum skal sende en patrulje, hvis kunden er voldelig, fremkommer med trusler eller ikke er samarbejdsvillig hvis det er mindreårige, så overvej om det er politiet eller forældrene, der skal kontaktes. Aftal fast procedure for, hvad I gør. hvis det fx er demente personer, bør disse behandles med konduite. Procedurer når tyven ikke følger frivilligt med: bevar roen og meddel, at hvis tyven ikke følger frivilligt med, så vil politiet blive kontaktet En uberettiget henvendelse kan opfattes som krænkende, men hvis man forklarer kunden, hvad der var mistænkeligt, kan de fleste normalt godt forstå og acceptere det. Er tyven et barn så overvej, om det er politiet eller forældrene, der skal kontaktes. Aftal fast procedure for, hvad I gør. Nogle butikker har den holdning, at det er bedre at få deres varer igen, frem for at politianmelde. Det vil sige, at personalet ikke venter til, at tyven har forladt butikken (det sidste betalingsområde), men derimod straks retter henvendelse til tyven. Her kan man sige, Jeg har observeret, at du har.. skal jeg holde den, imens du ser dig mere omkring. Tyven kan i det tilfælde som hovedregel ikke anmeldes for butikstyveri, idet man ikke kan bevise, at tyven ikke havde til hensigt at betale for varerne, inden tyven forlod butikken. lade tyven gå imellem jer, så tyven ikke kan stikke af og så I kan se, hvis tyven smider varerne fra sig. holde afstand og så vidt muligt ikke røre ved tyven forklare hvad det er, I har set bede tyven om at tømme indholdet af tasker, poser, lommer mv. I må ikke selv tjekke det. Underbyg anmodningen med, at man har set eller har optagelser af, at tyven har taget varen og at det vides, at tyven har lagt den præcis i lommen, tasken eller andet. Hvis tyven nægter, afventes politiets ankomst undgå fysisk kontakt hvis tyven fortsat ikke følger med, så: - lad altid tyven gå, hvis tyven sætter sig til fysisk modværge eller fremkommer med trusler, og der er risiko for, at nogen kan lide overlast. Registrer i stedet udseende, sprog, beklædning og særlige kendetegn - brug evt. signalementsblanket og sikre eventuelle tv-overvågningsbilleder. Gør evt. anskrig Stop tyven såfremt det kræves af forsikring aldrig være alene med tyven, bl.a. fordi det øger risikoen for beskyldninger efterfølgende. - gør anskrig hvis tyven stikker af (undersøg om det kræves af forsikring) - kontakt politiet, hvis situationen kan eskalere - foretag en såkaldt civil anholdelse, hvis det kan ske, uden at nogen udsættes for fare. (Læs side 12 om civilanholdelse) 10 11

8 Civil anholdelse Civil anholdelse er, når privatpersoner tilbageholder en person mod dennes vilje. Ofte vil der i denne situation skulle anvendes fysisk magt for at tilbageholde personen man tager f.eks. fat i tyvens arm og fører denne ind i baglokalet. Vær opmærksom på på, at den magtanvendelse, der skal til, skal stå i rimeligt forhold til værdien af de stjålne effekter. Derudover skal man også være opmærksom på, at netop anvendelsen af magt kan provokere og få situationen til at eskalere. Overvej derfor nøje, hvilken risiko man udsætter sig selv for den og om man i det hele taget vil anvende civile anholdelser i butikken. Politiet skal straks kontaktes og informeres om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen. Efter butikstyveriet Efter ethvert butikstyveri bør hændelsesforløbet skrives ned, da man kan blive indkaldt som vidne i straffesagen senere hen. Tilbageholdelse af en butikstyv kan være ubehageligt. For eksempel hvis butikstyven er personlig, er grædende eller måske aggressiv, eller at der er tale om en hel gruppe. Alt afhængig af situationen kan der være mere eller mindre behov for at tale om oplevelsen. Gør det til en fast procedure, at I efter hændelsen får talt om, hvad der er sket. Lad dem, der har været involveret i situationen, få talt ud om den, uden afbrydelser eller gode råd til, hvordan de ellers kunne have taklet det. Det vigtigste her er bare, at dem der har været involveret får talt ud om hændelsen. På et senere tidspunkt kan I tage situationen op på et personalemøde og gennemgå den for at lære af situationen. Både ift. at blive endnu bedre til at opfange signaler og til at takle selve håndteringen af butikstyven. I kan fx tale om: hvordan tyveriet foregik hvad butikstyven gjorde hvordan I opdagede, at det var et tyveri, hvordan I håndterede det, om butikkens retningslinjer hjalp jer i situationen, om tyveriet giver anledning til at ændre retningslinjerne om noget kunne være taklet anderledes Litteratur mv. Aftale mellem HK Handel og Dansk Erhverv om tvovervågning Lov om tv-overvågning Persondataloven Butikstyveri anmeldelsesblanket - BBE3-2449CE997528/0/P105_butikstyv_0408.pdf Signalementsblanket

9 Denne vejledning henvender sig til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen, og beskriver både, hvordan man kan forebygge butikstyveri, og hvordan en situation med butikstyveri kan håndteres. BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet HK Handel Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Lederne Vermlandsgade København S Tlf.: HK-varenummer: Branchevejledningen kan købes via varenummer: Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision Tryk: 1. udgave, 1. oplag ISBN

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Risk Management. Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen

Risk Management. Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen Risk Management Fokus på svind og sikkerhed i Detailhandlen Indhold Om Gunnebo som sikkerhedspartner Side 4 Referencer Side 5 Analyse og vejledning Svind Side 6 Side 7 Side 8 + 9 Røveri Side 10+11 Svind

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri

Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri Bilag 1: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold xxx Arbejdstilsynet har d. xxx modtaget høringssvar fra xxx. Høringssvaret er

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD TRANSPORT- MIDDEL BANDEORD SOLDATER AFVIS HASTIGT BYGGE- MATERIALE 4 9 1 BIDRAGE 7 VÆRE MÆRKE 11. BOGSTAV MEL- LEMØSTLIG FYRSTE KADAVER 5 BEFRI PIGENAVN RUMSTATION 3

Læs mere

TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer

TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer De seneste år har tyvene fundet på endnu flere opfindsomme måder at få adgang til smykkerne/urene, og det sætter

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014.

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. 1 FORMÅL Større bevidsthed om trusler og forebyggelse af vold Konflikthåndtering

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Kropsbårne kameraer (Bodycams)

Kropsbårne kameraer (Bodycams) Kropsbårne kameraer (Bodycams) SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Konsulent Steffen Bisboe Konsulent Jes Mouritsen Oktober 2017 Ministeriet for børn, Undervisning og Ligestilling (Oktober 2017).

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri

Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til vaskeri og renseri Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I på jeres arbejdsplads finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere