Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred"

Transkript

1 Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Alternativets mærkesag om fysiske forhold Mere grøn energi Da Danmark i fremtiden ønsker at udnytte vedvarende energikilder bedre, er der brug for et decentralt og effektivt energisystem og distributionsnetværk. For at støtte investeringerne i lokalt forankret energiproduktion ønsker Alternativet at støtte en bæredygtig energi-andelsbevægelse. Vi skal følge op på kommunens initiativer omkring solenergi! Denne mærkesag skal ses i sammenhæng med beskrivelsen i dette dokuments 3 afsnit: A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog, B) Kommunens vision og mærkesager, C) Fakta og beskrivelser torsdag den 23. februar

2 A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog Alternativets vurdering Vurdering af natur og ressourcer Geoparken er udtryk for at vores natur er i verdensklasse. Vurdering af grøn energi Der er for meget sort energi. Kommunens energiplan er et skridt i den rigtige retning. Vurdering af netværk (tele / IT) Dækningen svinger fra lokalsamfund med fibernet til områder med ringe muligheder. Vurdering af veje stier og anlæg Veje og stier vedligeholdes og forbedres. Det er godt på vej. Alternativets vision Vision for natur og ressourcer Vi ønsker mere vild natur, større biodiversitet, skovrejsning og langt flere bier. Vores unikke friske luft må ikke ødelægges af emissioner, giftskyer eller lugt af gylle. Vision for grøn energi Vi drømmer om flere lokale anlæg med grøn energi, som lokalsamfundene selv har ansvaret for. Vi skal følge op på kommunens initiativer omkring solenergi! Vision for netværk (tele / IT) Vi støtter det igangværende arbejde med at gøre dækningen bedre og mere ensartet. torsdag den 23. februar

3 Vision for veje stier og anlæg Faren for oversvømmelser kræver store investeringer i beskyttelser mod vand. Vi drømmer om stier, der er så brede at også terrangående kørestole kan komme ud i naturen. Alternativets idekatalog Flere bier Vi ønsker mere natur og derfor mindre brug af pesticider og andre gifte. En god indikator for naturens tilstand, er mængden og variation af bier. Vi støtter DN og drømmer om at naturen får en større stemme i byrådet. Landskabsstrategi med skovrejsning og mere fri og vild natur Fra politisk hold er der sat et mål om at fordoble Danmarks skovareal i løbet af en skovgeneration - med andre ord skal der være ca. 25 % skov i Danmark i I Odsherred er der lige nu ca. 7 % - og kun planer om en mindre udvidelse af Jyderup Skov i retning mod Vig. Alternativet mener, at vi kan gøre det meget bedre og skabe oplevelsesrige, energiproducerende og klimatilpassede landskaber med masser af skov og et mangfoldigt dyre- og planteliv! Vi er inspirerede af et studie fra Arkitektskolen i København af Lise Kloster Bro, der præsenterer en samlet landskabsstrategi for Odsherred. I hendes plan er Odsherreds karakteristiske randmoræner og lavbundsarealer rammen om en ny skovrejsning i dødislandskabet bag den anden bue. Her skal etableres en naturnær lysskov, der med en frodig underskov og forskelligartet løvtag vil skabe en atmosfære af liv, intimitet og nærvær. Planen er koblet sammen med en nedtrapning af den nuværende dræning af Lammefjorden, således at energiskove kan skyde sig ind som tunger i den sydvestlige del heraf. Med denne plan vil skovarealet i Odsherred komme op på 26,7 %. Se Alternativets naturpakke for yderligere ideer Oversvømmelser Faren for oversvømmelser kræver store investeringer i beskyttelser mod vand. torsdag den 23. februar

4 B) Kommunens vision Alternativet er glad for det arbejde kommunen allerede har lavet om visionen for der er mange gode tanker, initiativer og planer. Her følger et udpluk af kommunens vision - det der handler om Fysiske forhold. Kapacitet / Fysiske Forhold er fremhævet i denne udgave af kommunens vision for det andet står med småt: Odsherred er den rekreative have for det øvrige Sjælland og Hovedstadsområdet. Det er de unikke naturoplevelser i Geoparken. Det er køkkenhaven, hvor man henter sine fødevarer. Det er baghaven, hvor man bor og opholder sig, hvor man er sig selv og sammen med andre. Skellet mellem turisme og hverdagsliv - heltidsborgere og fritidsborgere er udvisket. Alle borgere, både heltids- og fritidsborgere, er en del af kommunen og er aktive parter i kommunens lokale fællesskaber og skaber grundlag for et aktivt erhvervs- og handelsliv i Odsherred og et levende kultur- og foreningsliv. Odsherred er et godt sted at bo. Her er fællesskab og rumlighed. Her bor man tæt på naturen med plads til både fred og ro og et aktivt og sundt liv. Befolkningstallet er stabilt og fritidsborgerne opholder sig oftere og længere tid i deres sommerhuse. Odsherred er et attraktivt sted at bo for folk over 50+, både i kommunens byer og i sommerhusområderne, hvor flere og flere bor hele året. Odsherred er på forkant med udviklingen. Med en klar prioritering af kommunens styrker - og mod til fravalg - er der skabt grundlag for en positiv udvikling, og Odsherred og er et eksempel, som andre kommuner kigger på for at finde inspiration. Visionen er baseret på 7 principper Ud af 7 principper har princip 3 og 4 særlig relevans for Fysiske Forhold, de er uddybet her: 1. Én kommune - koncentrer og prioriter 2. Lev lokalt - tænk regionalt 3. Det store i det små Odsherred rummer mange små oplevelser, skjulte skatte og mulighed for at blive ved med at opdage nye steder og kvaliteter. Se det store i det små og byg på det eksisterende fremfor at skabe nye fyrtårne. Det fintmaskede netværk af oplevelser er Odsherreds fyrtårn. Et fyrtårn, som Geoparken er med til at samle og sætte ord på. Understøt det med netværk mellem aktørerne, kvalitetsløft, fælles formidling, støttepunkter, osv. 4. Forbind og iscensæt En af kommunens allerstørste styrker og potentialer ligger i den lange og varierede kyststrækning, der byder på mange forskellige naturmæssige oplevelser. Gør naturoplevelserne tilgængelige både mentalt og fysisk. Iscensæt stederne, så variationen og attraktionen styrkes. Skab forbindelser mellem natur og byer og mellem turismen og hverdagslivets zoner. 5. For borgere og fritidsborgere 6. Engager og involver 7. Vær stolt og fortæl det Kommunens 9 mærkesager Kommunen har disse mærkesager i strategien (i parentes står vores kategorisering): 1. Én hovedstad (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og ressourcer) torsdag den 23. februar

5 2. Styrkelse af Rørvig og Havnebyen som turismebyer (Kapacitet / Erhverv / Turisme) 3. Forskønnelse og oprydning i lokal- og landsbyer (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og ressourcer) 4. Udvikling af sommerhusbyer og -områder (Kapacitet / Erhverv / Turisme) 5. Tilgængeliggørelse af natur og landskab (Vision / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid) 6. Differentiering af strande (Visionær profil / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid) 7. Fødevarer som løftestang (Visionær profil / Mad & Økologi) 8. Tilgængelighed til kunst og Kultur (Visionionær profil / Kunst & Kultur) 9. Et positivt billede af Odsherred (Visionær profil) Her er uddybning af kommunens mærkesager under Kapacitet / Fysiske forhold: Kommunens mærkesager vedrørende natur og ressourcer # 1 ÉN HOVEDSTAD: Nykøbing Der er brug for at koncentrere ressourcerne med en tydeligere rollefordelingen mellem kommunens byer. Med de tre hovedbyer i dag spredes indsatser, detailhandel og ikke mindst både borgere, erhvervlivets, kommunens og turisternes fokus. Byoplevelsen med udvalgsbutikker, byliv, kultur og spisesteder efterspørges både af borgere og fritidsborgere. Der er brug for at styrke den urbane oplevelse i Odsherred, og det sker kun hvis man samler kræfterne ét sted. # 3 FORSKØNNELSE OG OPRYDNING I LOKAL- OG LANDSBYER Tomme og nedslidte boliger og områder sætter et negativt præg på kommunen både visuelt og oplevelsesmæssigt, og samtidig er det med til presse priser og muligheden for at sælge boliger. En prioriteret oprydnings- og forskønnelsesindsats skal være med til at gøre Odsherred til et attraktivt sted at bo, styrke de kvaliteter, der er i området, og gøre området mere attraktivt for sommerhusejere og turister. Og i sidste ende understøtte et mere positivt billede af Odsherred hos borgere og turister. Alternativets kommentarer til kommunens mærkesager Med hensyn til Fysiske forhold er vi enige i kommunens mærkesag 3) om oprydning i lokalsamfund og mærkesag 5) om tilgængeliggørelse af natur og landskab, men er i tvivl med hensyn til mærkesag 1) om at lave Nykøbing til en hovedstad. Vi mener det er vigtigere at støtte de lokale samfunds livskraft end at lave centralisering. torsdag den 23. februar

6 C) Fakta og beskrivelser Disse oplysninger er hentet fra kommunens visions-dokument. Odsherred Kommune er som helhed defineret som landdistriktskommune, hvor langt den største del af kommunen er defineret som landdistrikt. Kun Nykøbing skiller sig ud som det eneste bysamfund med over indbyggere, som dog er defineret ved at være byområde beliggende længere væk fra de største byer. En kommune med små bysamfund Odsherred Kommune er karakteriseret ved at være en kommune med mange, relativt små bysamfund. Med lidt over 5000 indbyggere er Nykøbing kommunens største by og det eneste sted, der har en reel bykerne og en snert af urbanitet. Når man sammenligner med resten af landet, er kommunens største by lille i stør- relse og indbyggertal. Dette har selvfølgelig betydning, da en række offentlige funktioner ikke findes i byer af denne størrelse. De større bysamfund i de omkringliggende kommuner - eksempelvis Holbæk, Kalundborg samt hovedstaden - supplerer Odsherred med forskellige funktioner og faciliteter og har dermed en vis betydning for kommunen. 9 Havnebyen 660 indbyggere 7 Rørvig 1006 indbyggere 6 Højby 1427 indbyggere 1 Nykøbing Sjælland 5139 indbyggere 11 Nr. Asmindrup 622 indbyggere 5 Vig 1537 indbyggere 12 Egebjerg 379 indbyggere 8 Fårevejle Kirkeby 716 indbyggere 4 2 Asnæs 2902 indbyggere 10 Fårevejle Stationsby 1775 indbyggere Grevinge 635 indbyggere 3 Hørve 2431 indbyggere torsdag den 23. februar

7 Byer placeret inde i landet En af kommunens allerstørste styrker og potentialer ligger i den lange og variere- de kyststrækning, der byder på mange forskellige naturmæssige oplevelser. Det er langs denne kyststrækning, man finder kommunens sommerhuse hovedsageligt i større og mindre sommerhusområder. Kommunens byer ligger derimod i høj grad placeret inde i landskabet. Dette bety- der blandt andet, at byerne er fysisk og mentalt afkoblede fra de største naturop- levelser og sommerhusområder. De to dele understøtter ikke hinanden naturligt i så høj grad, som man kunne ønske. Kommunens interne infrastruktur Et fint netværk af veje Internt i Odsherred dækker vejnettet overordnet set det meste af kommunen. Rute 21 (Holbæk- Vig-Odden), Rute 225 (Rørvig Nykøbing - Højby Fårevejle Kirkeby) og den tidligere hovedvej (Nykøbingvej/Holbækvej) kobler de nordlige og sydlige dele af kommunen, men en række større og mindre landeveje går på tværs (øst-vest). Egebjerghalvøen og Oddenhalvøen er de to steder, der er infra- strukturelt mest afkoblet fra kommunens hovedbyer og hovedveje. Et mangelfuldt netværk cykelforbindelser Odsherred er præget af at have et relativt dårligt netværk af cykelstier og forbin- delser, og generelt er det udfordrende som cyklist at komme rundt i Odsherred. Få steder finder man egentlige cykelstier, og der er ikke optimale forhold rent sikkerhedsmæssigt. Mange cykelforbindelser løber langs de større veje, hvor man ikke får den oplevelsesmæssige tur, man kunne få gennem kommunen. Det dårlige netværk af cykelstier gør, at det både som borger og besøgende ikke bliver et naturligt valg at tage cyklen hverken når man skal opleve naturen, når man skal til og fra byer og sommerhusområder, til stranden eller cykle til nærme- ste skole, station eller lignende. Kommunen bugner af natur- og landskaber, der er rammen for de rekreative op- levelser, som ofte er appellerende for cykelturister. Men cykelturismen, som er en populær ferieform i Danmark, har infrastrukturelt svære kår i Odsherred. Et punkteret netværk af rekreativ infrastruktur Der findes en lang række længere vandreruter i Odsherred Kommune, og det er særligt langs kyster og i naturområder, stiforbindelserne løber. Mange stiforløb er karakteriserede ved at være længere, lukkede forløb, som dels ikke gør det muligt at tage de korte hverdagsture, dels ikke kobler sig på hinanden, så det skaber fle- re muligheder for at tage forskellige ruter. En del af Geopark-projektet er desuden en 40 kilometer lang højderygssti, der løber langs de tre landskabsbuer. De første 7 kilometer skal efter planen stå færdig i I kommunens nordøstlige del, omkring Rørvig, Nykøbing og Klint, er der relativt mange stiforbindelser, og det samlede netværk hænger overordnet set fint sam- men. Samtidig er der dog en række områder, særligt omkring Veddinge Bakker, omkring sommerhusområderne ved lyngen og på Odden, hvor der er relativt få eller ingen deciderede vandreruter eller sti-netværk. En lang række af sommerhusområderne, særligt langs Sejerøbugten, er generelt dårligt koblet op på det overordnede net at stier og vandreruter. En del af disse områder er samtidig udfordrede af, at det kan være svært at komme rundt internt i sommerhusområderne, som er strukturelt opbygget, så man som gående ofte kun kan komme ned til stranden (eller op til de store veje). torsdag den 23. februar

8 Manglende digital IT-infrastruktur En af Odsherreds strukturelle udfordringer er manglende digital infrastruktur. Muligheden for en hurtig dataforbindelse med 100 megabit er ikke lige så udbredt i Odsherred som mange andre steder i landet. Omvendt er udbredelsen af det mobile bredbånd på niveau med resten af Danmark, følge Erhvervsstyrelsens bredbåndsdækning i Et enigt byråd besluttede i budgetaftalen for 2014 at tilbyde gratis leje af kommunale arealer til udbydere af datatjenester for at forbedre det mobile bredbånd. Tomme og funktionstømte bygninger I Odsherred er i dag tomme boliger, hvilket svarer til 8,6 % af den samlede boligmasse på helårsboliger. På landsplan er i alt boliger tomme, hvilket svarer til at 5,9 % af den samlede boligmasse på Odsherred har altså et væsentligt højere antal tomme boliger end på landsplan, ligesom tilfældet er i mange andre landdistrikter i resten af landet. Det store udbud af ejendomme til salg presser priserne i bund og sætter samtidig deres præg på kommunen både visuelt og oplevelsesmæssigt. Udover de tomme boliger der præger Odsherreds fysiske fremtoning, findes der desuden mange tomme erhvers- og industribygninger. Disse bygninger er med til at forstærke indtrykket af byer der er ved at blive tømt for funktion og liv. I mange byer, som tidligere havde et handelsliv, præges bymidterne i disse byer desuden af tomme butikslokaler, der tydeligt fortæller om den tilbagegang byerne har været igennem de sidste årtier. De tomme bygninger er i vid udstrækning spredt over det meste af kommunen, men der er en tendens til, at den procentvise andel af tomme bygninger er højere i lokal- og landsbyer. Dette betyder, at disse byer i højere grad opleves som delvist forladte, og udviklingen har en langt større negativ betydning for det oplevede bymiljø. Samtidig vurderes det, at den fortsatte urbanisering - også internt i kom- munen - kun vil fortsætte. Der er ikke et entydigt billede af, hvor de tomme bygninger placerer sig i byerne, men i lokal- og landsbyerne opleves det ofte mere udtalt i de tidligere bymidter og ved stationsområderne. En anden by-type, som er særligt hårdt ramt af tomme boliger, er de såkaldte vejkantsbyer. Denne landsbytype har to væsentlige problemer: Det ene problem er, at husene i vejkanten er uattraktive, fordi de er beliggende ved en stor vej og dermed har få eller ingen herlighedsværdier. Det andet problem er, at vejkantsby- ernes forfald bliver meget synligt for de forbipasserende indbyggere og turister. Tomme almene boliger 5 % af de almene boliger, der findes i Odsherred i 2014, svarende til 82 stk., står tomme. Til sammenligning er tallet på landsplan 4 %. Sammenlignet med andre områder uden for de store byer er tallet i Odsherred relativt lavt. En af årsa- gerne til dette kan hænge sammen med, at kun 9 % af den samlede boligmasse i Odsherred er almene boliger sammenlignet med 20 % på landsplan. I 2010 stod 7 % af den almene boligmasse i kommunen tom, og der er tilmed ble- vet opført 94 nye almene boliger fra 2010 til Dette betyder en lille stigning i antallet af borgere, der bor i alment boligbyggeri. Landskaber Potentialer [+] Odsherreds landskaber tilbyder stor diversitet i natur- og land- skabstyper, og det karakteristiske istidslandskab har skabt et af de mest dramatiske landskaber på Sjælland. 157 m2 kyststrækning, der er af meget forskellig oplevelses- mæssig karakter, og blandt andet tilbyder mange attraktive strande. torsdag den 23. februar

9 Landskabet er en ressource i kommunen, hvor der dyrkes fø- devarer, der er med til at brande Odsherred. Fødevarerne skaber grundlag for en forholdsvis stor landbrugs- sektor samt mindre gårdbutikker og fødevareproducenter. Fødevarerne besidder et op- levelsesmæssigt potentiale, både i kraft af gårdbutikkerne og de restauranter i kommunen der bruger lokalt producerede råvarer. De åbne vidder og store landska- ber tilbyder stilhed, fred og ro. Landskaberne besidder store kulturhistoriske fortællinger med blandt andet mange gravhøje og de inddæmmede områder ved Lammefjorden og Sidinge Fjord. Geoparkprojektet besidder et stort potentiale til at udfolde og iscenesætte de landskabelige kvaliteter i kommunen samlet. Udfordringer [-] De landskabelige kvaliteter og særlige nedslag fremstår for en meget stor dels vedkommende utilgængelige og isolerede. Der mangler en samlet strategi for udfoldelse af de landskabelige kvaliteter i Odsherred. Der er generelt dårlig skiltning og vejvisning til de særlige steder i landskabet. Den rekreative infrastruktur til og mellem de særlige steder i landskabet er dårlig og mange steder stort set ikke- eksisterende. Strande Potentialer [+] Odsherred har 157 km kyst, der tilbyder op til 12 forskellige udpegede badestrande. Nogle af Danmarks bedste badestrande er beliggende i Odsherred. Strandene er meget forskelligartede og tilbyder badeoplevelser for enhver smag. Nogle af Odsherreds strande særligt i den sydlige del tiltrækker mange besøgende fra de omkringliggende kommuner. Udfordringer [-] Strandene fremstår ikke hver især med en profil og er ikke programmeret til andet end badning og har ikke målgruppeorienterede aktiviteter på strandene. Strandene tilbyder generelt ikke andet end basale funktioner som parkeringsplads, toilet og enkelte steder iskiosker o.l. Det kræver en del udgifter til pleje og vedligehold at holde strandene attraktive til badning og rekreation, hvilket særligt gælder strandene i Sejerøbugten, som samler meget tang. torsdag den 23. februar

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Kapacitet: Mennesker. Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser. længere fremme i dokumentet

Kapacitet: Mennesker. Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser. længere fremme i dokumentet Kapacitet: Mennesker Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering og vision

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Alternativets mærkesager om Natur

Læs mere

Visionær profil: Mad & Økologi

Visionær profil: Mad & Økologi Visionær profil: Mad & Økologi Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Se kortet Økologisk Odsherred. Se kortet

Læs mere

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 NY BRUG AF SOMMERHUSOMRÅDERNE Hvordan skal sommerhusområderne i Odsherred udvikle sig? DET FAKTUELLE FAKTA OM ODSHERRED / 26.000 fritidshuse / 15.800

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1 NOTAT 8 Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov Scenarie 2 By og land - Fokus 1 04. september 2014 1 Hvad er bynære behov En erkendelse af de negative konsekvenser ved det industrialiserede landbrug

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området

Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Fremtidig udvikling og tilpasning i Kalvehave området Nærværende tilpasningsplan for hele Kalvehaveområdet tager udgangspunkt i de karakteristika der beskriver området, - for at fastholde, og ultimativt

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 - inddelt e Rækkeetiketter Dragsholm Brug af Dragsholms bygninger / stalde Ellinge Lyng Fugletårn i

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Odsherred Byråd PLANSTRATEGI 2015

Odsherred Byråd PLANSTRATEGI 2015 Odsherred Byråd PLANSTRATEGI 2015 INDHOLD Forord 3 Vision 2025 4 Fællesskabernes Odsherred 7 Det mobile Odsherred 13 Den nære natur 17 Byernes roller 21 Et godt miljø 25 Det aktive Odsherred 31 Redegørelse

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Bilag 1: Procesforløb for bosætning

Bilag 1: Procesforløb for bosætning Bilag 1: Procesforløb for bosætning For at sikre at bosætningspolitiken er velbegrundet og forankret i organisationen, er politikken udarbejdet på baggrund af en række forskellige initiativer. Afgørende

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

UDVIKLING AF TURISMEN

UDVIKLING AF TURISMEN PROJEKT FRIKOMMUNE PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF TURISMEN odsherred - landets største sommerhuskommune Sommerhusområder Lidt fakta om Odsherred Kommune Ca. 33.000 indbyggere Ca. 26.000 sommerhuse 3 svømmehaller

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere