Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 73 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Hæmatologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (32) 22. Det samlede indtryk er godt (31) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (32) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (30) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (31) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 15. Den skriftlige information er god (10) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (12) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (32) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (31) 16. Den mundtlige information er god (31) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (29) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (29) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (31) 9. Patienten oplever ikke fejl (30) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (15) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (28) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (27) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (26) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (32) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (30) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (30) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (27) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (32) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (30) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (14) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (29) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (22) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (22) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (20) 14. Patienten modtager skriftlig information (16) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (2) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (1) G G G * * * * G G 97 3 * * * * * * * * * * * * * 100 * % * G G G * G * G * G * Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 2. Modtagelsen på afdelingen er god (32) G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,1 55,7 3,2 0,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 * år 0 0,0 0,0 0,0 0, år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Kvinde 0 0,0 0,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 0 0,0 0,0 0,0 0, Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,9 44,2 1,9 0,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 32 59,4 40,6 0,0 0,0 G 0-59 år 5 60,0 40,0 0,0 0, år 27 59,3 40,7 0,0 0,0 - - Akut indlagt 32 59,4 40,6 0,0 0,0 - - Mand 21 52,4 47,6 0,0 0,0 - - Kvinde 11 72,7 27,3 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 32 59,4 40,6 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 5

6 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (22) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (28) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (32) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (29) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (22) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (29) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (31) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (30) * G G G * * * * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 6

7 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi ,0 12,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 22 77,3 22,7 * G 0-59 år 3 33,3 66, år 19 84,2 15,8 - - Akut indlagt 22 77,3 22,7 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 13 84,6 15,4 - - Kvinde 9 66,7 33, _260 Med. hæmatologisk afsnit 22 77,3 22, Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,5 52,3 1,2 0,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 17 35,3 64,7 0,0 0,0 G 0-59 år 1 100,0 0,0 0,0 0, år 16 31,3 68,8 0,0 0,0 - - Akut indlagt 17 35,3 64,7 0,0 0,0 - - Mand 11 27,3 72,7 0,0 0,0 - - Kvinde 6 50,0 50,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 17 35,3 64,7 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 7

8 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,9 56,5 3,7 1,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 28 32,1 60,7 7,1 0,0 G 0-59 år 4 75,0 25,0 0,0 0, år 24 25,0 66,7 8,3 0,0 - - Akut indlagt 28 32,1 60,7 7,1 0,0 - - Mand 18 33,3 55,6 11,1 0,0 - - Kvinde 10 30,0 70,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 28 32,1 60,7 7,1 0, I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi 549 1,2 93,3 5,5 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 32 3,1 87,5 9,4 * * 0-59 år 5 20,0 60,0 20, år 27 0,0 92,6 7,4 - - Akut indlagt 32 3,1 87,5 9,4 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 21 0,0 95,2 4,8 - - Kvinde 11 9,1 72,7 18, _260 Med. hæmatologisk afsnit 32 3,1 87,5 9,4 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 8

9 7_1. I hvilket omfang oplevede du, at din egen viden og ressourcer blev inddraget i hele dit indlæggelses-/behandlingsforløb? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 29 3,4 82,8 13, år 5 20,0 60,0 20, år 24 0,0 87,5 12,5 - - Akut indlagt 29 3,4 82,8 13,8 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 18 0,0 88,9 11,1 - - Kvinde 11 9,1 72,7 18, _260 Med. hæmatologisk afsnit 29 3,4 82,8 13, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi 426 0,9 89,3 9,8 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 22 4,5 81,8 13,6 * * 0-59 år 4 25,0 75,0 0, år 18 0,0 83,3 16,7 - - Akut indlagt 22 4,5 81,8 13,6 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 15 0,0 93,3 6,7 - - Kvinde 7 14,3 57,1 28, _260 Med. hæmatologisk afsnit 22 4,5 81,8 13,6 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 9

10 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 29 34,5 62,1 3,4 0, år 4 50,0 50,0 0,0 0, år 25 32,0 64,0 4,0 0,0 - - Akut indlagt 29 34,5 62,1 3,4 0,0 - - Mand 19 31,6 68,4 0,0 0,0 - - Kvinde 10 40,0 50,0 10,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 29 34,5 62,1 3,4 0, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en sygeplejerske, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 31 45,2 54,8 0,0 0, år 4 75,0 25,0 0,0 0, år 27 40,7 59,3 0,0 0,0 - - Akut indlagt 31 45,2 54,8 0,0 0,0 - - Mand 21 42,9 57,1 0,0 0,0 - - Kvinde 10 50,0 50,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 31 45,2 54,8 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 10

11 8_3. Hvordan oplevede du stemningen blandt personalet på afdelingen? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 30 46,7 53,3 0,0 0, år 4 75,0 25,0 0,0 0, år 26 42,3 57,7 0,0 0,0 - - Akut indlagt 30 46,7 53,3 0,0 0,0 - - Mand 21 38,1 61,9 0,0 0,0 - - Kvinde 9 66,7 33,3 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 30 46,7 53,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 11

12 BEHANDLINGSFORLØB 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (27) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (30) 9. Patienten oplever ikke fejl (30) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (2) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (27) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (1) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (12) * * * * * * * G * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 8_4 er en opsamling af spørgsmål 8_4a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 8_4a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvad årsagen til, at han/hun ikke fik dækket sit søvnbehov var og hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 8_6 og 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 12

13 8_4. Fik du den hjælp, du havde brug for? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 27 88,9 11, år 4 100,0 0, år 23 87,0 13,0 - - Akut indlagt 27 88,9 11,1 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 18 88,9 11,1 - - Kvinde 9 88,9 11, _260 Med. hæmatologisk afsnit 27 88,9 11, _4a. Fik du den hjælp, du havde brug for til at spise og drikke? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 24 75,0 25,0 0,0 0, år 3 100,0 0,0 0,0 0, år 21 71,4 28,6 0,0 0,0 - - Akut indlagt 24 75,0 25,0 0,0 0,0 - - Mand 18 72,2 27,8 0,0 0,0 - - Kvinde 6 83,3 16,7 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 24 75,0 25,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 13

14 8_4b. Fik du den hjælp, du havde brug for til personlig hygiejne? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 18 72,2 16,7 11,1 0, år 3 100,0 0,0 0,0 0, år 15 66,7 20,0 13,3 0,0 - - Akut indlagt 18 72,2 16,7 11,1 0,0 - - Mand 14 71,4 14,3 14,3 0,0 - - Kvinde 4 75,0 25,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 18 72,2 16,7 11,1 0, _4c. Fik du den hjælp, du havde brug for til smertebehandling? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 19 89,5 5,3 5,3 0, år 4 75,0 25,0 0,0 0, år 15 93,3 0,0 6,7 0,0 - - Akut indlagt 19 89,5 5,3 5,3 0,0 - - Mand ,0 0,0 0,0 0,0 - - Kvinde 6 66,7 16,7 16,7 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 19 89,5 5,3 5,3 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 14

15 8_5. Fik du dækket dit behov for søvn og hvile under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 30 63,3 26,7 6,7 3, år 5 60,0 40,0 0,0 0, år 25 64,0 24,0 8,0 4,0 - - Akut indlagt 30 63,3 26,7 6,7 3,3 - - Mand 19 57,9 31,6 5,3 5,3 - - Kvinde 11 72,7 18,2 9,1 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 30 63,3 26,7 6,7 3, Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi ,2 87,8 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 30 6,7 93,3 * * 0-59 år 5 0,0 100, år 25 8,0 92,0 - - Akut indlagt 30 6,7 93,3 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 19 10,5 89,5 - - Kvinde 11 0,0 100, _260 Med. hæmatologisk afsnit 30 6,7 93,3 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 15

16 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi 56 30,2 48,0 14,3 7,5 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 2 50,0 0,0 50,0 0,0 * * 0-59 år 0 0,0 0,0 0,0 0, år 2 50,0 0,0 50,0 0,0 - - Akut indlagt 2 50,0 0,0 50,0 0,0 - - Mand 2 50,0 0,0 50,0 0,0 - - Kvinde 0 0,0 0,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 2 50,0 0,0 50,0 0, Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi 513 4,5 11,8 21,1 62,7 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 27 0,0 7,4 18,5 74,1 * G 0-59 år 5 0,0 20,0 40,0 40, år 22 0,0 4,5 13,6 81,8 - - Akut indlagt 27 0,0 7,4 18,5 74,1 - - Mand 17 0,0 5,9 23,5 70,6 - - Kvinde 10 0,0 10,0 10,0 80, _260 Med. hæmatologisk afsnit 27 0,0 7,4 18,5 74,1 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 16

17 12_1. Blev du informeret om, hvorfor der var ventetid? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 1 0,0 100,0 * år 1 0,0 100, år 0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 1 0,0 100,0 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 0 0,0 0,0 - - Kvinde 1 0,0 100, _260 Med. hæmatologisk afsnit 1 0,0 100, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,7 69,9 5,6 1,9 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 12 25,0 75,0 0,0 0,0 * * 0-59 år 3 33,3 66,7 0,0 0, år 9 22,2 77,8 0,0 0,0 - - Akut indlagt 12 25,0 75,0 0,0 0,0 - - Mand 7 14,3 85,7 0,0 0,0 - - Kvinde 5 40,0 60,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 12 25,0 75,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 17

18 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (16) 15. Den skriftlige information er god (10) 16. Den mundtlige information er god (31) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (30) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (31) G * * G * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 18

19 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det Specialeresultat for Hæmatologi ,7 37,6 15,0 21,7 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 16 12,5 37,5 12,5 37,5 G 0-59 år 2 50,0 0,0 0,0 50, år 14 7,1 42,9 14,3 35,7 - - Akut indlagt 16 12,5 37,5 12,5 37,5 - - Mand 10 10,0 40,0 10,0 40,0 - - Kvinde 6 16,7 33,3 16,7 33, _260 Med. hæmatologisk afsnit 16 12,5 37,5 12,5 37, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,8 68,5 0,7 0,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 10 30,0 70,0 0,0 0,0 * * 0-59 år 1 100,0 0,0 0,0 0, år 9 22,2 77,8 0,0 0,0 - - Akut indlagt 10 30,0 70,0 0,0 0,0 - - Mand 6 16,7 83,3 0,0 0,0 - - Kvinde 4 50,0 50,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 10 30,0 70,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,1 57,6 3,1 0,2 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 31 32,3 64,5 3,2 0,0 G 0-59 år 5 60,0 40,0 0,0 0, år 26 26,9 69,2 3,8 0,0 - - Akut indlagt 31 32,3 64,5 3,2 0,0 - - Mand 20 20,0 80,0 0,0 0,0 - - Kvinde 11 54,5 36,4 9,1 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 31 32,3 64,5 3,2 0, _1. Hvordan vurderer du samlet set omfanget af den information, du fik, mens du var indlagt? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 30 3,3 90,0 6,7 * år 5 20,0 60,0 20, år 25 0,0 96,0 4,0 - - Akut indlagt 30 3,3 90,0 6,7 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 19 0,0 100,0 0,0 - - Kvinde 11 9,1 72,7 18, _260 Med. hæmatologisk afsnit 30 3,3 90,0 6,7 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 20

21 16_2. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 31 51,6 41,9 3,2 3, år 5 80,0 20,0 0,0 0, år 26 46,2 46,2 3,8 3,8 - - Akut indlagt 31 51,6 41,9 3,2 3,2 - - Mand 20 50,0 45,0 0,0 5,0 - - Kvinde 11 54,5 36,4 9,1 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 31 51,6 41,9 3,2 3,2 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 21

22 UDSKRIVELSE 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (26) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (32) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (14) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (15) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (20) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (30) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (29) G * G * * * * * 97 3 * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20_1 er en opsamling af spørgsmål 20_1a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_1a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 22

23 16_3. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit indlæggelsesforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 26 92,3 7, år 5 80,0 20, år 21 95,2 4,8 - - Akut indlagt 26 92,3 7,7 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 17 88,2 11,8 - - Kvinde 9 100,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 26 92,3 7, Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Specialeresultat for Hæmatologi ,4 50,9 7,3 0,4 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 32 31,3 59,4 6,3 3,1 G 0-59 år 5 40,0 60,0 0,0 0, år 27 29,6 59,3 7,4 3,7 - - Akut indlagt 32 31,3 59,4 6,3 3,1 - - Mand 21 28,6 66,7 4,8 0,0 - - Kvinde 11 36,4 45,5 9,1 9, _260 Med. hæmatologisk afsnit 32 31,3 59,4 6,3 3,1 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 23

24 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,1 56,0 6,7 3,2 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 14 35,7 50,0 7,1 7,1 * G 0-59 år 2 50,0 50,0 0,0 0, år 12 33,3 50,0 8,3 8,3 - - Akut indlagt 14 35,7 50,0 7,1 7,1 - - Mand 9 22,2 66,7 11,1 0,0 - - Kvinde 5 60,0 20,0 0,0 20, _260 Med. hæmatologisk afsnit 14 35,7 50,0 7,1 7, Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,6 69,1 8,2 0,0 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 15 13,3 80,0 6,7 0,0 * * 0-59 år 1 0,0 100,0 0,0 0, år 14 14,3 78,6 7,1 0,0 - - Akut indlagt 15 13,3 80,0 6,7 0,0 - - Mand 11 0,0 90,9 9,1 0,0 - - Kvinde 4 50,0 50,0 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 15 13,3 80,0 6,7 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 24

25 20. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi ,4 16,0 16,7 56,9 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 20 10,0 15,0 20,0 55,0 * * 0-59 år 3 0,0 0,0 33,3 66, år 17 11,8 17,6 17,6 52,9 - - Akut indlagt 20 10,0 15,0 20,0 55,0 - - Mand 12 8,3 16,7 16,7 58,3 - - Kvinde 8 12,5 12,5 25,0 50, _260 Med. hæmatologisk afsnit 20 10,0 15,0 20,0 55, _1. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om noget? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 30 13,3 86,7 * år 5 40,0 60, år 25 8,0 92,0 - - Akut indlagt 30 13,3 86,7 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 19 10,5 89,5 - - Kvinde 11 18,2 81, _260 Med. hæmatologisk afsnit 30 13,3 86,7 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 25

26 20_1a. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om efterbehandling/genoptræning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 21 0,0 14,3 19,0 66,7 * år 4 0,0 50,0 0,0 50, år 17 0,0 5,9 23,5 70,6 - - Akut indlagt 21 0,0 14,3 19,0 66,7 - - Mand 13 0,0 15,4 30,8 53,8 - - Kvinde 8 0,0 12,5 0,0 87, _260 Med. hæmatologisk afsnit 21 0,0 14,3 19,0 66, _1b. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om den medicin du skulle tage? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 29 0,0 0,0 6,9 93,1 * år 4 0,0 0,0 0,0 100, år 25 0,0 0,0 8,0 92,0 - - Akut indlagt 29 0,0 0,0 6,9 93,1 - - Mand 19 0,0 0,0 10,5 89,5 - - Kvinde 10 0,0 0,0 0,0 100, _260 Med. hæmatologisk afsnit 29 0,0 0,0 6,9 93,1 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 26

27 20_1c. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte din læge eller sygehus? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 27 3,7 0,0 0,0 96,3 * år 5 0,0 0,0 0,0 100, år 22 4,5 0,0 0,0 95,5 - - Akut indlagt 27 3,7 0,0 0,0 96,3 - - Mand 16 0,0 0,0 0,0 100,0 - - Kvinde 11 9,1 0,0 0,0 90, _260 Med. hæmatologisk afsnit 27 3,7 0,0 0,0 96, _2. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 29 96,6 3,4 * år 5 100,0 0, år 24 95,8 4,2 - - Akut indlagt 29 96,6 3,4 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 - - Mand 18 94,4 5,6 - - Kvinde ,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 29 96,6 3,4 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 27

28 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (31) 22. Det samlede indtryk er godt (31) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (32) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (32) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 28

29 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,7 55,7 1,9 0,7 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 31 45,2 51,6 3,2 0,0 G 0-59 år 5 60,0 40,0 0,0 0, år 26 42,3 53,8 3,8 0,0 - - Akut indlagt 31 45,2 51,6 3,2 0,0 - - Mand 20 40,0 55,0 5,0 0,0 - - Kvinde 11 54,5 45,5 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 31 45,2 51,6 3,2 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,0 47,6 2,6 0,8 - Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 31 61,3 38,7 0,0 0,0 G 0-59 år 5 80,0 20,0 0,0 0, år 26 57,7 42,3 0,0 0,0 - - Akut indlagt 31 61,3 38,7 0,0 0,0 - - Mand 20 60,0 40,0 0,0 0,0 - - Kvinde 11 63,6 36,4 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 31 61,3 38,7 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 29

30 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 32 78,1 18,8 3,1 0, år 5 60,0 40,0 0,0 0, år 27 81,5 14,8 3,7 0,0 - - Akut indlagt 32 78,1 18,8 3,1 0,0 - - Mand 21 81,0 14,3 4,8 0,0 - - Kvinde 11 72,7 27,3 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 32 78,1 18,8 3,1 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) 32 84,4 15,6 0,0 0, år 5 80,0 20,0 0,0 0, år 27 85,2 14,8 0,0 0,0 - - Akut indlagt 32 84,4 15,6 0,0 0,0 - - Mand 21 90,5 9,5 0,0 0,0 - - Kvinde 11 72,7 27,3 0,0 0, _260 Med. hæmatologisk afsnit 32 84,4 15,6 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) , ,7 - Speciale Hæmatologi , ,1 - Alder 0-59 år 5 15,6 8 62,5 * 60+ år 27 84, ,0 * Indlæggelsesform Akut indlagt , ,2 * Planlagt indlagt ,0 * Køn Mand 21 65, ,4 * Kvinde 11 34, ,3 * Afsnit 6008_260 Med. hæmatologisk afsnit , ,7 - Indlæggelsestid 1-2 dage 8 25, ,5 * 3-7 dage 14 43, ,0 * 8-14 dage 6 18,8 7 85,7 * 15+ dage 4 12, ,0 * Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR 6008_260 MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (32) 22. Det samlede indtryk er godt (31) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (32) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (30) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (31) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (17) 15. Den skriftlige information er god (10) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (12) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (32) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (31) 16. Den mundtlige information er god (31) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (29) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (29) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (31) 9. Patienten oplever ikke fejl (30) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (15) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (28) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (27) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (26) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (32) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (30) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (30) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (27) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (32) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (30) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (14) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (29) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (22) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (22) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (20) 14. Patienten modtager skriftlig information (16) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (2) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (1) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle), Sygehus Lillebælt SIDE 32

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Knæ Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere