Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1

2 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer den medarbejderen om de regler og procedure der skal følges når man er ansat i Fubutec ApS. Personale håndbogen vil være tilgængelig på Fubutec s hjemmeside og således være tilgængelig for både medarbejdere og kommende medarbejdere. Det vil dermed også være muligt for vore kunder at se hvilke forhold vores medarbejdere arbejder under. Det er planen at håndbogen skal ajourføres løbende. Med tiden når de ansatte i Fubutec ApS får et samarbejdsudvalg, skal dette indgå i overvejelserne omkring revidering af håndbogen i samarbejde med ledelsen i Fubutec ApS. 2

3 Indholdsfortegnelse Fakta om Fubutec ApS Code of condukt Troværdighed:... 5 Ansvarlighed:... 5 Respekt og tillid:... 5 Indtjening:... 5 Miljø:... 5 Sociale rettigheder:... 6 Personale forhold : Arbejdstider : Udførsel af arbejdet : Time registrering : Arbejdstøj : Værktøj : Telefon og It udstyr : Firmabil : Lønforhold : Sygdom : Information : Overarbejde : Ferie : Sociale firma arrangementer Rekruttering Lærlinge Ryge og alkohol politik Rygeforbuddet Alkoholforbuddet Overtrædelse af ryge- og alkoholforbuddet Sundheds fremmende tiltag Medarbejderens udvikling og kurser Senior politik

4 Fakta om Fubutec ApS. Fubutec ApS er stiftet i 2011 af Lennart Fahlgren og Jakob Hyllegaard. Virksomheden Fubutec ApS, er en virksomhed der tilbyder sikring i form af brandalarm, tyverialarm adgangskontrol, overvågning samt intelligent bygnings installation. Der ud over vil der sideløbende være almene traditionelle elinstallationer. Virksomhedens mål er at blive en mellemstor virksomhed med ansatte der varetager en mindre markedsandel i Storkøbenhavn. Dette skal opnås ved at opbygge en solid kundekreds der kan kombinere fagområderne inden for nybyg og service. Vi vil blive ved med at være den virksomhed, der tilbyder den bedste service til vores kunder. Vi vil være dem med flest tilfredse kunder. Være den virksomhed der hele tiden følger op på nye tiltag, inden for bæredygtighed, og vil arbejde på at få det implementeret i firmaets arbejdsgang. Vi vil hele tiden holde os ajour med udviklingen inden for vores markedsandel, så vi formår at tilpasse os kundernes efterspørgsel og holde øje med konkurrenterne. Vi stræber efter en optimal konkurrence evne, via identifikation af ressourcer og kernekompetencer i firmaet, for at sikre den største værdi for vores kunder. 4

5 Code of condukt. Fubutec er en virksomhed der ønsker at fremstå som en troværdig, kvalitets bevist og seriøs samarbejdes partner inden for el-installatør- og sikrings branchen. Dette stiller naturligvis høje krav til medarbejder i Fubutec. I denne code of condukt beskrives derfor de krav der stilles til bestyrelsen, ledelsen samt medarbejdere ansat i Fubutec. Vi forudsætter desuden at underleverandører forsøger at efterleve vores krav og som minimum efterlever produktionslandets love og regler for arbejdere. Fubutec ApS medarbejders adfærd er en afspejling af de grundværdier som vi her nævner og beskriver: Troværdighed: Vi driver vores virksomhed i henhold til gældende love. Viden tilbageholdes ikke for såvel kunden, medarbejdere eller ansatte og vi tør udtrykke os klart og tydeligt både internt og eksternt. Ligeledes giver vi altid de korrekte oplysninger og overholder de aftaler der er indgået. Ansvarlighed: Ansvarlighed er ensbetydende med en selvfølge af det at være ansat i Fubutec, idet ansvarlighed skaber værdi for både kunden og virksomheden. Respekt og tillid: Alle meninger værdsættes og debatteres. Vi respekterer hinandens meninger og når beslutningen er truffet bakker alle op om at der arbejdes konstruktivt mod det det givne mål. Indtjening: Fubutec s mål er at sikre en fair indtjening til såvel medarbejdere og ejerkreds. I Fubutec forsøger vi ikke at øge indtjeningen på bekostning af andre. Fubutec s medarbejdere træffer ikke beslutninger for egen vindings skyld men træffer beslutninger som gavner både kunden og virksomheden. Miljø: Fubutec ApS føre en ansvarlig miljø politik som fremgår af vores Miljøredegørelse. 5

6 Sociale rettigheder: Fubutec arbejder ud fra ligestillingsprincippet om lige muligheder for alle, uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk holdning, nationalitet eller social herkomst. Fubutec ApS accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering i ansættelses forholdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde. Fubutec værdsætter en sund balance mellem arbejde og fritid og arbejder aktivt for at sikre, at medarbejderne opnår dette. De projekter, som Fubutec deltager i, skal have et sundt arbejdsmiljø og det er vores mål at medarbejdere ikke kommer ud for arbejdsulykker. Løn og andre vederlag samt ferie og fridage til afholdelse skal som minimum leve op til kravene i lovgivningen eller gældende aftaler. Børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Ansatte i Fubutec skal være over 15 år og som minimum have afsluttet den skolepligtige uddannelse. Dog accepteres det at unge under uddannelse ansættes i fritidsjob som maksimum udgør 6 timer pr. uge. 6

7 Personale forhold 1: Arbejdstider Arbejdstiden udgør 37 time pr. uge fordelt således: Mandag 7,5 timer Tirsdag 7,5 timer Onsdag 7,5 timer Torsdag 7,5 timer Fredag 7 timer Arbejdstiden er fra kl til kl dog fredag til kl I ovenstående tider er inkluderet 30 minutters frokost pause som medarbejderen selv betaler. Da Fubutec har stor forståelse for at privatlivet skal kunne hænge sammen er der mulighed for at foretage en individuel aftale om flextid. 2: Udførsel af arbejdet Enhver medarbejder vil være tilknyttet en leder som vil stå for planlægningen af de forskellige arbejdes opgaver. Lederen vil desuden instruere medarbejderen, i omfanget af arbejdet, samt hvorledes arbejdet skal udføres. Arbejdet skal udføres med fagligt stolthed og i henhold til Fubutec s kvalitets sikrings system samt gældende love. Såfremt der opstår tvivl om arbejdets udførsel skal lederen kontaktes. På tilbuds sager vil der blive udleveret et eksemplar af tilbuddet til medarbejderen således det er muligt at se hvad der skal udføres. 3: Time registrering Hver fredag inden arbejdsophør skal arbejdssedler for den for løbne uge fremsendes til lederen. På arbejdssedlerne skal der være påført time forbrug på de forskellige sager samt det materialeforbrug der har været. 7

8 4: Arbejdstøj Ved ansættelse udleveres en startpakke med arbejdstøj. Startpakken består af: 2 stk. arbejdsbukser 2 stk. sweatshirts 2 stk. T-shirt 1 stk. fleecejakke 1 par sikkerhedssko Det er medarbejderens ansvar at holde tøjet rent og passe godt på det. Defekt eller slidt arbejdstøj kan ombyttes til nyt. Vinter og regn beklædning stilles til rådighed efter behov. Arbejdstøjet er virksomhedens ejendom og skal returneres tilbage til virksomhedens ved ansættelses ophør. 5: Værktøj Der udleveres ved ansættelse 1 stk. standart værktøjssæt til låns, medarbejderes kvitterer for modtagelsen af værktøjet. Der skal værnes om værktøjet og det må ikke efterlades uden opsyn. Der er på lageret fælles værktøj til rådighed. Dette udlånes og registreres på listen for udlånt fællesværktøj. Værktøjet skal returneres hurtigst muligt, og i samme stand som udlånt, således øvrige medarbejdere kan bruge det. Der må ikke indkøbes værktøj uden skriftlig godkendelse af lederen, denne vil også vil sørge for at det ny indkøbte værktøj bliver registreret. Ved udvisning af grov uagtsomhed som medfører at værktøjet ødelækkes eller bortkommer, vil medarbejderen kunne drages til erstatnings ansvar. Ved ansættelses ophør skal udleveret værktøj tilbageleveres til virksomheden, evt. manglende værktøj vil blive modregnet i løn udbetaling. 8

9 6: Telefon og It udstyr Der ringes gratis mellem alle firmaets medarbejdere. Vi har pt. Onfone abonnements som tillader fri telefoni mellem alle firmaets mobiltelefoner, samt øvrige Onfone abonnementer. Desuden er der fri SMS inkluderet. Der er i abonnementet inkluderet 5 timers taletid til øvrige telefoner samt 500 Mb data overførsel. Såfremt opkald mv. ikke overstiger ovenstående grænse accepteres mobiltelefon anvendt privat. Anvendelse af mobiltelefonen udover de ovenstående retningslinjer, vil medføre at privat forbrug bliver modregnet i lønnen. Pc er der er udleveret må anvendes privat, dog må der ikke installeres software der ikke er godkendt af virksomheden. Der henvises til din leder for nærmere oplysning herom. Medarbejdere der har PC til rådighed vil få en mail adresse til rådighed der skal bruges til kommunikation der omhandler virksomheden. Mailen på ikke anvendes til private gøremål. Virksomheden forbeholder sig ret til at tjekke medarbejderes færden på internettet i arbejdstiden, ligeledes kan virksomheden ved vurderet behov læse medarbejderens mails. USB modems må ikke anvendes privat. 7: Firmabil Firmabiler må kun anvendes til erhvervsmæssig befordring. Firmabiler må kun transportere ansatte i virksomheden. Færdselsloven skal altid overholdes og aggressiv kørsel samt hurtige accelerationer er ikke tilladt. Det er forbudt at anvende firmabilen når man er påvirket af eller har indtaget alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer. Firmabilen skal fremstå i pæn og rydelig stand. Skader eller indbrud skal straks meldes til sin leder. Firmabiler er forsynet med GPS sender som logger bilens positioner. 8: Lønforhold I Fubutec aflønner vi efter individuelle kvalifikationer. Lønnen består af en grundløn samt mulighed for månedlig bonus såfremt medarbejderen efterlever de mål der arbejdes frem imod. Målene vil blive lavet i samarbejde med lederen og evalueret ved medarbejderudviklingssamtale. Lønnen fastsættes ved ansættelsesstart og kan forhandles 1 gang om året. 9

10 9: Sygdom Sygdom meddeles ved at ringe til lederen mellem kl og 7.00 på 1. fraværsdag. Virksomheden kan kræve læge erklæring fra 3. sygedag. Sygefravær over 5 dage vil medføre en personlig samtale med lederen. Såfremt en medarbejder har maksimum 5 sygedage på et år, resultere det i en bonus i form af 2 af virksomheden betalte fridage. Derudover tilbyder vi 2 øv dage pr. medarbejder pr. år. En øv dag betyder at man uden forudgående aftale kan tage fri blot ved at ringe til sin leder. 10: Information Fubutec ApS har en Facebook gruppe hvor man kan få løbende opdateringer om hvad der foregår i virksomheden. Derudover vil der blive givet information om fredagen til træning (læs mere her om under afsnittet om sundheds fremmende tiltag) Der vil også blive sendt information ud via . 11: Overarbejde I Fubutec ApS er overarbejde kun noget der forekommer i specielle situationer hvor det er påkrævet af kunde. Der udbetales et overarbejdes tillæg for de timer der har status af overarbejde. Fubutec betaler aftensmad i de tilfælde når man er på overarbejde til efter kl Aftensmaden består af et sundt og nærende måltid med drikkevarer til. 12: Ferie I Fubutec ApS stræber vi på at imødekomme alle medarbejders ønske om tidspunkt for afholdelse af ferie, af produktionsmæssige forhold lader det sig dog ikke altid gøre. Ønsker til afholdelse af sommerferie afleveres senest d. 15. marts på den liste som vil blive sendt ud til alle medarbejdere senest d. 1. marts. Såfremt listen ikke afleveres til virksomheden, vil Fubutec ApS stå for planlægning af sommerferien. Vi har i Fubutec indført en politik om ikke at overføre rest ferie til næste år. Al rest ferie skal således være afholdt inden det ny ferie kalender år begynder. 13: Sociale firma arrangementer Fubutec ApS arrangere som minimum pr. år, en sommerfest for medarbejderen med påhæng samt en julefrokost kun for medarbejderne. Derudover vil der være tilbud om sundhedsfremmende tiltag såfremt der er interesse for dette. 10

11 Rekruttering Da Fubutec ApS styrke er deres medarbejdere, lægges der stor vægt på om en ansøger er den rette for virksomheden, samt at virksomheden er den rette for ansøgeren. Fubutec har derfor følgene struktur for rekruttering af nye medarbejdere: Ved stillingsopslag fremsendes en ansøgning inden den pågældende tidsfrist elektronisk, mærket med stilling der søges. Ansøgningen skal som minimum indeholde: Vellignende foto CV for de seneste 5 år Kopi af eksamensbeviser Kort personlig beskrivelse Kvalifikationer og erfaring Efter en udvælgelse blandt de fremsendte ansøgninger, vil der blive indkaldt til første runde af job samtaler. Første runde består af et kort møde hvor en præsentation af virksomheden og ansøgeren vil finde sted. Herefter vil en udvælgelse til anden runde af jobsamtalerne finde af sted. Under anden runde af jobsamtalerne vil et mere uddybende interview af kandidaterne finde sted. Der vil desuden blive stillet medarbejderen en prøve af 15 minutters varighed, samt et spørgeskema med henblik på fastsættelse af ansøgerens personlige profil. Når anden runde af interviewene er afsluttet vil FubutecApS udvælge den korrekte medarbejder til at besætte jobbet. Alle ansøgere vil herefter modtage et svar om stillingen kan tilbydes eller ej. På nuværende tidspunkt modtages desværre ikke uopfordrede ansøgninger, og disse vil heller ikke blive arkiveret med henblik på senere tidspunkt at have relevans. 11

12 Lærlinge I Fubutec ApS ser vi det som en naturligdel af det at drive en el-installatør virksomhed, er ensbetydende med at være med til at uddanne fremtidens elektrikere. Vores mål er at vores lærlinge skal udgøre 20 % af produktionsmedarbejderstaben. Lærlinge vil i samarbejde med virksomheden fastlægge hvilket speciale han/hun skal have indenfor elektrikeruddannelsen. Herefter vil der blive udarbejdet en uddannelses plan der sikrer at alle de læringsmål der hører til uddannelsen vil blive nået under læretiden i virksomheden. Uddannelsesplanen vil blive gennemgået på den årlige medarbejder udviklings samtale. Lærlinge aflønnes til mindstelønnen, dog med mulighed for at opnå bonusser ved f.eks. gode karaktere på skolen samt en god arbejdsindsats. Lærlinge ansættes efter samme procedure som øvrige medarbejdere. 12

13 Ryge og alkohol politik Rygeforbuddet Det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Rygeforbuddet gælder både indendørs og udendørs arealer på virksomhedens adresse, indendørs og udendørs arealer på byggepladser, indendørs og udendørs arealer hos øvrige kunder, i firmabiler samt øvrige områder medarbejderen kunne tænkes at opholde sig. Alkoholforbuddet Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller euforiserende i arbejdstiden eller frokostpausen. Det er heller ikke tilladt at møde på arbejde påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af ryge- og alkoholforbuddet Overtrædelse af reglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelse vil blive anset som misligholdelse af ansættelsesforholdet, og medarbejderne kan derfor opsiges. I grove tilfælde af overtrædelse af forbuddet kan det medføre øjeblikkelig bortvisning. 13

14 Sundheds fremmende tiltag I Fubutec ser vi det som en vigtig opgave at være med til at bidrage til medarbejderenes sundhed. Vi har følgende tiltag som bidrager til et bedre velvære: Frugt og grønt ordning på virksomhedsadressen Vi servere kildevand på virksomhedsadressen Når der serveres mad i forbindelse med arrangementer vil denne være af sund og nærende karakter. Der udleveres gratis medlemskab til fitness center (pt. Fitnessworld) Hver fredag skal samtlige medarbejdere mødes i Fitnessworld til 1,5 times tvungen motion. Virksomheden betaler løn under motionen. Hele medarbejder staben deltager på lige fod og det forventes at alle giver sig fuldt ud. 14

15 Medarbejderens udvikling og kurser Vi ønsker i Fubutec at fastholde vores medarbejdere høje kvalifikations niveau, ved løbende personlig udvikling og videreuddannelse. Hvert år deltager ansatte i en medarbejder udviklings samtalen, hvori der vil blive lagt en personlig udviklingsplan for det kommende år. Til samtalen vil der blive fulgt op på det forrige år og om de tidligere satte mål er nået. Der vil også blive fulgt op på medarbejderens trivsel og samarbejde med øvrige medarbejdere samt ledelsen. Der vil endvidere være en opfølgning på om der er nogle kvalifikationer hos den enkelte medarbejde der skal styrkes, og såfremt dette er tilfældet, så hvilke kurser medarbejderen skal deltage i. 15

16 Senior politik Seniorpolitik er en naturlig del af en karriere- og et ansættelsesforløb. Derfor er Fubutec ApS seniorpolitik tilrettelagt ud fra styrker og svagheder i den modne alder med samme rettigheder til kompetenceudvikling m.v. som yngre kolleger. Fra det fyldte 55 år vil senior politik være en del af medarbejder udviklings samtalen. Da behovet for hvad en senior politik skal indeholde hos de forskellige medarbejdere variere meget, vil en senior politik i samarbejde mellem virksomheden og medarbejderen blive udarbejdet i hvert specifikt tilfælde. 16

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES

Indholdsfortegnelse Side 2. Velkomst Side 3. Praktiske oplysninger om ansættelsen Side 4-8 EES Medarbejderhåndbog Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere