Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL"

Transkript

1 Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Din sikringsrådgiver Generelt om sikring Sikringspolitik 7 Sikringsprocedurer og sikringsansvarlig 9 Sikring af udendørsarealer Overvågning 10 Vagtfirmaer 11 Belysning 12 Erhvervsnabohjælp 12 Vedligehold af virksomhedens udendørs arealer 13 Sikring af udstillede biler Mærkning af værdifulde bildele 14 Alarmer og bevægelsessensorer 14 Indberet tyverier 15 3

4 Indledning Denne sikringsguide giver dig gode råd om, hvordan du kan sikre din bilforretning mod tyveri og indbrud. Fokus er hovedsageligt på sikring af udendørs arealer samt af de biler, der er udstillet på disse arealer. Guiden er tænkt som en hjælp til dig som bilforhandler, men det er ikke en færdig opskrift på, hvordan du skal sikre din forretning. Den optimale sikringsløsning vil altid være individuel og afhænger af en række forhold på din adresse. Derfor anbefaler AutoBranchen Danmark, at du kontakter en sikringskonsulent, før du lægger dig fast på den ene eller den anden løsning. For at lette processen for dig, har vi tilknyttet Arne Ellegaard fra RoestConsult som AutoBranchen Danmarks sikringskonsulent. Han har mange års erfaring med denne type opgaver og yder gratis rådgivning til dig som medlem. Denne folder skal betragtes som et af flere led i AutoBranchen Danmarks indsats for at bekæmpe det stigende problem med tyveri og hærværk mod udendørs biludstillinger. Vi har en løbende dialog med politiet, forsikringsselskaberne og sikkerhedsbranchen om problemets omfang, og over for myndigheder presser vi desuden på for en opprioritering af problemet. 4

5 Din sikringsrådgiver Kære AutoBranchen Danmark-medlem Mit navn er Arne Ellegaard, og jeg er din personlige rådgiver, når det gælder sikring af din forretning og biludstilling mod tyveri, indbrud og hærværk. Efter aftale med AutoBranchen Danmark, tilbyder jeg dig gratis sikkerhedsvurdering og gratis rådgivning om sikringsløsninger, der opfylder dine behov. Jeg har mange års erfaring som operativ leder og efterforsker i politiet, herunder flere år i Rejseholdet som efterforsker og efterforskningsleder. I mit virke som sikkerhedskonsulent har jeg de senere år blandt andet rådgivet flere bilforhandlere om, hvordan de kan sikre deres virksomhed bedst muligt. Jeg har et indgående kendskab til markedets mange forskellige sikringsløsninger og deres leverandører. Derfor kan jeg anvise dig den optimale løsning for din virksomhed under hensyntagen til de konkrete forhold på din adresse og din risikograd. Du er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg kører i hele landet. Du finder mine kontaktdetaljer nedenfor. Med venlig hilsen Arne Ellegaard Roest Consult v/ Arne Roest Ellegaard Agersnapsvej 12, 7100 Vejle Telefon

6 Generelt om sikring Erfaringer fra flere sammenlignelige brancher viser, at det betaler sig at fokusere på forebyggelse af tyveri og indbrud. Ved målrettet indsats kan du og din virksomhed selv reducere kriminalitet og sikre, at jeres kunder kan få en god oplevelse ved et besøg. Sikringen af en bilforretning har mange facetter, idet der oftest skal anvendes en kombination af tekniske tiltag, som fx overvågning og alarmer, og taktiske initiativer, som f.eks. erhvervsnabohjælp, skiltning og vedligeholdelse. Derudover er der også forskel på at sikre et areal med biler og bilerne i sig selv. En stor del af arbejdet med sikring består i at få alle virksomhedens medarbejdere til at løfte deres del af opgaven. Der kan opnås en betydelig sikring ved forholdsvis simple tiltag. Husk! Indbrudstyvens tre hovedfjender er: Tid (tyven kan overraskes) Støj (tyven kan høres) Lys (gør tyven mere synlig). Derfor skal du prøve at se på din forretning med indbrudstyvens øjne. Hvor er forretningens svage punkter, og hvor ville du selv bryde ind? 6

7 Sikringspolitik Det er en god idé at formulere en skriftlig sikringspolitik i din virksomhed, der sætter indbrudssikringen i system. Indbrud og tyveri har store omkostninger for de fleste virksomheder. De tab, der opstår, kan være vanskelige at forsikre sig mod. Dertil kommer alle frustrationerne, sure kunder og måske også dårlig omtale. Derfor er det lige så vigtigt at sikre virksomheden som at forsikre den. En sikringspolitik vil typisk bestå af et sæt fælles værdier og hensigtserklæringer. På baggrund heraf kan der udarbejdes vejledninger og retningslinjer, som er nødvendige for virksomhedens forskellige sikringsområder. Uanset om det gælder sikring af virksomhedens indendørs- eller udendørsarealer, værksted eller udstilling, er det vigtigt at din virksomhed signalerer en konsekvent holdning til sikring. Når din virksomhed har lavet en skriftlig sikringspolitik, er det vigtigt, at din virksomhed også: Gør sikringspolitikken synlig for virksomhedens øvrige medarbejdere. Synliggør politikken for kunder og for omverdenen i øvrigt. Jo større synlighed, desto højere grad af sikkerhed. 7

8 8

9 Sikringsprocedurer og sikringsansvarlig Din virksomhed bør i øvrigt nedfælde en række procedurer for, hvordan sikring rent praktisk håndteres. Du kan evt. overveje at udpege en sikringsansvarlig, der har ansvaret for virksomhedens sikring i det daglige. Det øverste ansvar for virksomhedens sikkerhed og sikringspolitik ligger dog altid hos ledelsen, så derfor er det vigtigt, at ledelsen sammen med den sikringsansvarlige nøje definerer ansvarsområdet. Det er vigtigt, at ansvarsområder bliver klart afgrænset og let forståelige. Når der sker et indbrud eller andet brud på sikkerheden, bør den sikringsansvarlige sammen med ledelsen analysere hændelsesforløbet for at få udarbejdet en løsning, der forebygger en gentagelse. Det er ikke den sikringsansvarlige, der skal låse og sikre virksomheden hver dag. Den opgave skal løses i fællesskab med alle virksomhedens medarbejdere. Den sikringsansvarlige har ansvaret for at sikre, at alle medarbejdere kender sikringspolitikken og ved, hvordan man skal forholde sig, hvis de opdager sikringsbrud, f.eks.: Hvem orienteres i virksomheden, når der er begået sikringsbrud? Hvem anmelder sikringsbrud? Hvordan anmeldes kriminalitet til politiet? Hvordan skelnes mellem akutte og ikke-akutte hændelser? Hvem anmelder til forsikringsselskabet? Hvem indberetter til AutoBranchen Danmarks tyveriportal Behovet for en sikringsansvarlig og dennes funktion afhænger af virksomhedens størrelse og omfatter mange arbejdsopgaver. Derfor skal den sikringsansvarlige eventuelt have eller tilbydes nødvendig uddannelse og efteruddannelse. Der findes forskellige kurser i sikring. Kontakt Arne Ellegaard fra Roest Consult for mere information. 9

10 Sikring af udendørs arealer Overvågning Overvågning er én blandt flere egnede sikkerhedsforanstaltninger. Men overvågning i sig selv hindrer ikke tyveri og indbrud. Overvågning er med til at reducere kriminalitet og kan levere beviser for et givent tyveri og måske identificere gerningsmændene. Overvågning, som bør kombineres med andre sikringsmetoder, kan foretages forskellige steder. Typisk er det en god idé at overvåge indkørsler og skjulte områder, der ikke kan ses fra offentlig vej. Der findes i dag overvågningsløsninger, der med få kameraer kan dække meget store arealer ved at kunne dreje 360 grader rundt. Overvågningsløsninger kan gøres intelligente ved eventuelt at kombinere dem med bevægelsessensorer og opkobling til overvågningscentral. På den måde kan kameraerne aktiveres og med det samme indstilles på dét område, hvor der er registreret bevægelser. Herefter kan en videooperatør om nødvendigt anråbe mennesker på arealet over en højtaler eller tilkalde vagt eller politi. Du kan høre mere om forskellige overvågningsløsninger ved at kontakte Arne Ellegaard. 10

11 Under alle omstændigheder er det vigtigt at underrette medarbejderne om virksomhedens anvendelse af overvågning. Du skal åbent fortælle, hvad formålet med overvågningen er, da medarbejdere ellers kan føle, at de bliver udspioneret. Dansk lovgivning kræver, at der tydeligt skiltes med, at området videoovervåges. Det er dit eget ansvar at kende til lovgivningen omkring overvågning, før du sætter kameraer op. Du kan få hjælp hos Arne Ellegaard og hos leverandører af overvågningsudstyr. Det er vigtigt, at videoovervågningsudstyr er af god kvalitet og indstillet korrekt, så politiet kan anvende billeder i en evt. efterforskning. Udstyret bør også fungere i mørke. Skiltning ved virksomheden er en oplagt mulighed for at holde tyve væk. En tyv ved dermed, at tyveri indebærer en forøget risiko, idet virksomheden i mange tilfælde kan føre bevis for, hvad den pågældende har foretaget sig på området. Du kan med fordel opsætte skilte på flere sprog, da erfaringer viser, at flere indbrud hos bilforhandlere begås af udenlandske tyve. Vagtfirmaer Du kan vælge at købe dig til de ydelser, som vagtfirmaer udbyder. Vagtordninger kan indeholde runderingsvandringer gennem virksomheden, hvor vagtpersonalet tjekker alle relevante steder, når alle medarbejdere har forladt arbejdspladsen. Vagtfirmaer tilbyder mange forskellige ydelser, men det er vigtigt, at du i samarbejde med vagtfirmaet finder frem til netop de ydelser, der er vigtige for din virksomhed. Vagtfirmaet skal være godkendt af myndighederne. Herudover findes der certificeringer, f.eks. ISO9001, der blandt andet er med til at bekræfte, at vagtvirksomheden gennemfører en formaliseret forretningsproces. 11

12 Belysning Belysning skal vælges og bruges rigtigt og bør derfor koordineres med andre former for sikringstiltag. Du kan vælge at have permanent belysning, eller indstille lyset således, at det først tænder, når nogen nærmer sig. Lyset bør dog placeres højt, så det lyser hele området op. Belysningen kan etableres som såkaldt chok-belysning i form af en kraftig lampe med en bevægelsesføler, der tænder, når indbrudstyven træder ind i området. Samtidig er det energibesparende med en føler, så lyset ikke brænder konstant. Belysningen mindsker en indbrudstyvs muligheder for at skjule sig under et indbrud. Virksomhedens naboer og forbipasserende har således mulighed for at reagere. Erhvervsnabohjælp Erhvervsnabohjælp er en nyere måde at bidrage til sikring af både din egen og naboernes virksomhed. Typisk udgør et erhvervsnabohjælpområde op til tætliggende virksomheder, som via aftalte kontaktoplysninger orienterer hinanden om usædvanlige hændelser eller iagttagelser. Alle medarbejdere i nabohjælpsvirksomheder skal inddrages, så de er opmærksomme på usædvanlige hændelser og iagttagelser også hos naboen. Alle medarbejdere skal vide, hvordan de videregiver deres iagttagelser. Er der fokus på nabohjælp, får det eventuelle tyve til at føle sig usikre, da alle jo hjælper alle i det pågældende nærområde. Erhvervsnabohjælp er en egnet løsning for mange i autobranchen, da flere bilforretninger grupperer sig i det samme område. Du kan med fordel tale med dine kolleger i byen om muligheden for et samarbejde på dette område. Engagement og ansvarsfølelse er et signal til tyve om, at der bliver taget hånd om tingene, hvilket gør det sværere at lave indbrud. Det er en god idé at sætte skilte op i erhvervsnabohjælpområdet. Skiltning med erhvervsnabohjælp skaber tryghed og er i sig selv med til at sikre området. Aftalerne i erhvervsnabo- 12

13 hjælpsområdet skal holdes ajour og skarpe, f.eks. gennem halvårlige møder, hvor der gøres status, motiveres, og hvor vigtigheden af samarbejdet understreges og fastholdes. Vedligehold af virksomhedens udendørs arealer Når arealerne omkring virksomheden er ordentligt vedligeholdte og rengjorte, er det med til at vise, at din virksomhed tager ansvar. Vedligeholdte og rengjorte arealer sender et signal om professionalisme. Det gælder om at løse problemerne, mens de er små. Derfor bør du straks udbedre skader, så der ikke opstår mere hærværk. Har du opstillet et hegn, f.eks. i virksomhedens bagområde, og opstår der et lille hul, bør du straks reparere hullet. Fjern straks affald, hold området rent og signalér derved, at uorden ikke accepteres. Oprydning er en effektiv metode til at bekæmpe mindre forseelser. Det sender et signal til tyven om, at din virksomhed har styr på tingene, og at indbrudstyven ikke kommer let til tyvekosterne. 13

14 Sikring af udstillede biler Mærkning af værdifulde bildele Du kan sikre egnede genstande, f.eks. dæk og fælge, ved at mærke dem enten med et synligt eller usynligt mærke. En mærkningsordning er med til at afskrække tyve, da det bliver besværligt og risikabelt at afsætte tyvekosterne. Mærkning hjælper desuden politiet i opklaringsarbejdet. Det er vigtigt at informere om mærkningsordningen og sætte skilte op, så alle kan se, at virksomheden har mærket værdigenstande. Typisk mærkes der med virksomhedens CVR-nummer. Mærkning af værdigenstande kan udføres på forskellig måde. I autobranchen vil det ofte være mest hensigtsmæssigt at mærke usynligt. Der findes såkaldt usynlig DNA-mærkning, der ikke er synlig med det blotte øje. Kontakt Arne Ellegaard for yderligere information. Alarmer og bevægelsessensorer Det kan være en god idé at installere ekstra alarmer i biler, der er udstillet udendørs. Der findes mange alarmløsninger, men en af de mest anvendelige i autobranchen er en trådløs bilsikring, der kombinerer en alarm med en rystelsessensor, der registrerer, hvis bilen udsættes for kraftig berøring. Der er mulighed for, at sensoren så udsender et signal over mobilnettet, således at du eller et vagtfirma får besked om et muligt indbrud i en bil via SMS. En sådan løsning kan nemt til- og frakobles over mobiltelefonen. Du kan med fordel høre nærmere om mulighederne hos Arne Ellegaard. 14

15 Indberet tyverier I 2012 og 2013 registrerede politiet samlet set 415 indbrud hos landets bilforhandlere. Det er et rystende højt tal, som AutoBranchen Danmark ønsker kraftigt reduceret. Derfor anbefaler vi dig, at du indberetter indbrud og tyverier eller blot mistænkelig adfærd på din virksomheds område. Du har mulighed for at indberette på hvor du kan udfylde et kort spørgeskema. Ved at indberette indbrud og/eller tyveri, er du med til at sætte fokus på problemet. Særligt oplysninger vedrørende de konkrete tyvekoster, og den samlede værdi af disse genstande, er brugbare. Disse oplysninger registrerer politiet ikke, og man får dermed ikke et samlet overblik over problemet via politiets statistikker. Jo mere data AutoBranchen Danmark får, desto nemmere er det at få beslutningstagerne til at forstå, hvor stort et problem autobranchen står over for. Medarbejdere fra AutoBranchen Danmark monitorerer indberetningerne og reagerer, hvis f.eks. flere forhandlere i samme område oplever indbrud, eller hvis det samme registreringsnummer bliver observeret flere steder. 15

16 AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark Skagensgade Taastrup Tlf

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere