X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse"

Transkript

1 X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering. Passer i alm. gruppetavle. Er forprogrammeret. Enkel og logisk betjening. Mulighed for temperaturfølere. SMS alarm hvis temperatur går udover alarmgrænser. Sikker, kun oprettede brugere har adgang. Op til 10 brugere. SIM kort er beskyttet mod misbrug da der bruges PIN-kode. Kan styre varme, gulvvarme varmepumper mm. Kan forbindes til røg, og tyverialarmer. Mulighed for kundetilpasning af software

2 - 2 -

3 Indholdsfortegnelse: X88S... 1 SMS fjernstyring til sommerhuse... 1 Kom hurtigt i gang:... 4 Generelt:... 6 Indgange:... 6 Udgange:... 6 Superbruger:... 7 Tilslutninger:... 8 Forsyning:... 8 Indgange:... 8 Udgange:... 8 Eksempel på tilslutning: Daglig betjening: Tænde en udgang: Slukke en udgang: Puls på udgang: Status på indgange: Status på udgange: Til/Framelde statusbeskeder: Se brugere: Temperaturstyring Aktuel temperatur Setpunkt: Alarmgrænser Styring efter setpunkt Valg af udgang til automatik Hysterese Specielle kommandoer: Softwareversion: Reset system: Antennesignal: Opsætning System Navn Pinkode Svar Indgange: Navngivning af indgange Udgange: Navngivning af udgange: Brugeradministration: Opret/ret bruger Slet bruger:

4 Kom hurtigt i gang: 1. Ret pinkode på SIM kort til Isæt SIM 3. Sæt spænding på X88S (24VDC på klemme 35 og 0VDC på klemme 36) 4. Statusdioder på fronten kan man læse drift status. Øverst diode: Blinker langsom: under opstart søger net Blinker hurtig: arbejder, modtager eller sender sms Konstant: er på net og er klar til brug. 5. De 3 nederste dioder på fronten viser status på de 3 første relæer 6. Send Version (uden anførselstegn) til X88S. 7. Du får nu en melding tilbage om at du er oprettet som superbruger, gør du ikke det, så reset venligst modulet. Hvordan du gør det finder du på side 5 i denne manual. 8. Tænd udgang 1? Send tænd 1 eller start 1 til X88S 9. Sluk udgang 2? Send sluk 2 eller stop 2 til X88S 10. I stedet for udgangsnr kan man bruge navnet på udgangen, f.eks. vil tænd varme eller start varme tænde udgang 1 og sluk varme vil slukke for varmen. 11. Indgangene er sat op som følgende: Indgang 1-3 kan man tænde/slukke de 3 første relæer med en ekstern afbryder (kip). 12. Relæudgangene er sat op til følgende: Relæ 1 er forbeholdt varme (radiator/varmepumpe) Relæ 2 er forbeholdt gulvvarme Relæ 3-8 er disp. for vandvarmer, varmepumpe osv.( kan navngives ) 13. Varme automatik: Ved hjælp af temperaturføler som kan leveres til x88s kan man styre temperaturen hjemmefra. Man skriver blot: temp auto hvorefter man sender temp 20 for at holde temperaturen på 20 C 14. Tjek temperatur: send temp så man kan se den aktuelle temperaturen i sommerhuset. Ændre temperatur: send temp så vil X88s holde temperatur på 20 C grader. Set lav og høj temperatur alarm: temp så holdes temp på 20 C og der sendes en sms hvis temperaturen kommer under 15 C eller over 25 C - 4 -

5 Eller send temp alarm så kommer der en sms ved temperatur under 15 C eller over 25 C. 15. Som standard vil det være relæ nr. 1 der køre på automatik, som kan ændres ved at skrive tempudgang 2 hvorefter det er udgang 2 der styres efter temperaturføleren. For manuel drift skrives temp auto off hvorefter den tænder og slukker vha sms. 16. Dioden for udgang med automatik vil blinke langsom når den er Slukket, og hurtig når den er tændt LK-Tech anbefaler TDC eller Telmore SIM kort, modulet er testet med disse kort. Telmore bruger også TDC s net og dette har generelt god dækning

6 Specifikationer: Generelt: Størrelse Forsyningsspænding: Indgange Tæller indgange Udgange Temperaturfølere SIM kort Antenne 1005 * 90 * 60 mm VDC min 2A 6 stk. npn 3 stk. npn 3 skifte 5 slutte Max 230VAC, max 1A 2 stk. (ekstraudstyr) Standard 3V, taletidskort understøttes. Indbygget. Kan leveres med ekstern antenne. Indgange: Indgange er NPN, dvs. at for at aktivere en indgang skal den forbindes til gnd (klemme 19 eller 20) Udgange: Udgange styres let med tænd og sluk, udgange kan navngives så man f.eks kan skrive tænd varme i stedet for at skulle huske på at varme f.eks er udgang 4, se parameterliste for opsætning. Det er muligt at styre en udgang med både tænd varme og start x hvor x er udgangsnummer. Tænd x sætter/tænder en udgang sluk x resætter/slukker en udgang puls x sætter udgang i et sekund og resætter den derefter. Reset: Resetknappen findes på front af X88S mellem de 2 pile i LK-Tech logo. Brug en kuglepen eller lign til at trykke på knappen med. Afhængigt af hvor i programmet X88S er kan det være nødvendigt at holde reset inden i 30 sek. Alle dioder begynder at blinke hurtigt når reset udføres. Modulet kan resættes på 2 måder: - 6 -

7 1: Soft reset. Nulstiller X88S som hvis den blev slukket. For at udføre softreset skal holdes reset knappen inde indtil statusdioden begynder at blinke hurtigt. Slip resetknap så snart statusdioden begynder at blinke. 2: Hard reset. Resætter X88S til fabriksindstillinger. For at udføre hardreset skal holdes reset knappen inde indtil statusdioden begynder at blinke hurtigt. Når statusdioden begynder at blinke holdes reset knappen inde indtil alle 4 dioder på fronten begynder at blinke, slip herefter reset knappen. Alternativt kan Resetknappen holdes inde mens der sættes spænding på modulet. Superbruger: Superbruger er bruger 1, denne bruger kan oprette og slette andre brugere samt rette i systemparametre. Ved levering er der ingen bruger 1 i X88S. Når X88S modtager sin første sms oprettes afsender automatisk som bruger 1 og du vil modtage en besked om dette. Start derfor med at sende indgange eller start til X88S for at oprette dig selv som superbruger. Du kan overdrage superbrugerrolle til en anden med ret kommandoen hvor er den nye superbrugers telefonnummer

8 Tilslutninger: Forsyning: Klemme VDC Klemme 36 0 VDC Forsyningen er sikret mod forkert polaritet vha. diode. Forsyningsspænding skal være mellem 11 og 28 VDC. Indgange: Klemme Npn indgange. Dvs. at en indgang skal trækkes til 0 volt for at blive aktiv. Klemmerne 19 og 20 er GND Klemme: 21: +5Volt til temperaturføler 22: Disp, ingen interne forbindelse 23: Indgang 1 for kip af udgang 1 24: Indgang 2 for kip af udgang 2 25: Indgang 3 for kip af udgang 3 26: Indgang 4 27: Indgang 5 - PIR 28: Indgang 6 29: Indgang for temperaturføler 1 30: Indgang for temperaturføler 2 31: Tæller 1 32: Tæller 2 33: Alarm on/off Udgange: Klemme 1-18 Relæ 1 Klemme 1, og 2 Klemme 1 er fælles for relæ 1 og 2 Potentialfrie sluttekontakter for varme Relæ 2-8 -

9 Klemme 1, og 3 Klemme 1 er fælles for relæ 1 og 2 Potentialfrie sluttekontakter for gulvvarme - 9 -

10 Relæ 3 Klemme 4 og 5 Potentialfrie sluttekontakter for varmepumpe. Relæ 4 Klemme 6 og 7 Potentialfrie sluttekontakter Relæ 5 Klemme 8 og 9 Potentialfrie sluttekontakter Relæ 6 Relæ 7 Relæ 8 Klemme 10, 11 og 12 Potentialfrie skiftekontakter, 10 og 11: Slutte 10 og 12 Bryde Klemme 13, 14 og 15 Potentialfrie skiftekontakter, 13 og 14: Slutte 13 og 15 Bryde Forberedt til sirene. Klemme 16, 17 og 18 Potentialfrie skiftekontakter, 16 og 17: Slutte 16 og 18 Bryde Udgange må max belastes med 1A. Max spænding 230VAC

11 Eksempel på tilslutning:

12 Daglig betjening: Tænde en udgang: Når man skal tænde/sætte en udgang har man følgende muligheder: Tænd Start eller On Tænd 1 Denne kommando vil sætte udgang 1 On 8 Denne kommando vil sætte udgang 8 start varme / tænd varme Denne kommando vil sætte udgangen benævnt varme (udgang 1) Slukke en udgang: Når man skal slukke/resætte en udgang har man følgende måder: sluk stop eller off Puls på udgang: Stop 1 Denne kommando vil slukke udgang 1 Off 8 Denne kommando vil slukke udgang 8 Sluk varme Denne kommando vil stoppe udgangen benævnt varme Puls 1 Denne kommando tænder udgang 1 i 1 sek. og slukker den derefter. Puls 8 Denne kommando tænder udgang 8 i 1 sek. og slukker den derefter. Status på indgange: indgange X88S svarer med status på alle indgange. Status på udgange: udgange X88S svarer med status på alle udgange

13 Alarm X88s kan bruges som simpel tyverialarm. Aktiver alarm ved at holde et tryk tilsluttet klemme 33 (alarm on/off) inde i 5 sekunder, sirenen vil give 3 korte bip som signal for at alarm er tilkoblet. Alarmen kan også tilkobles ved at sende alarm til til x88s Frakobling, hold alarmtryk inde i 5 sekunder, sirenen vil give 1 bip som signal for at alarmen er frakoblet. Alarmen kan også frakobles ved at sende alarm fra til X88s Når alarmen til/frakobles sendes der en sms med alarmstatus. Når indgang 6 (klemme 28) aktiveres vil X88s tænde sirenen, denne vil være tændt i 3 minutter hvorefter den slukkes, aktiveres klemme 6 igen tændes sirenen i yderlige 3 minutter. Sirenen kan frakobles med sms afstil X88s er IKKE godkendt af forsikringsselskaberne. Til/Framelde statusbeskeder: Til Fra Se brugere: List Denne kommando vil tilmelde statusbeskeder. Dvs. at hvis en indgang aktiveres vil du få besked. Denne kommando vil framelde statusbeskeder. Dvs. at hvis en indgang aktiveres vil du ikke få besked. Denne kommando vil returnere en liste med brugere i X88S Efter hvert telefonnr vil der være et A eller et D. A = aktive brugere. D = deaktiverede brugere Se til/framelde statusbeskeder herover. Temperaturstyring Aktuel temperatur For at aflæse den aktuelle temperatur sendes temp X88s vil nu svare med den aktuelle temperatur samt alarmgrænser

14 Setpunkt: For at sætte den ønskede temperatur til f.eks 20 grader sendes: Eks: Temp 20 Alarmgrænser kan medsendes som 3 og 4 parameter. Eks: Temp Setpunkt er nu 20 grader og der vil sendes en alarm hvis temperatur er < 15 eller > 25 grader Alarmgrænser For at stille alarmgrænser sendes Temp alarm Lav alarmgrænse er nu 15 grader, høj alarmgrænse 25. Alarmgrænser skal være > -20 og < 50. Styring efter setpunkt For at aktivere temeratureguleringen sendes: Temp auto on For at deaktivere temeratureguleringen sendes: Temp auto off Valg af udgang til automatik Med kommandoen tempudgang x kan det styres hvilken udgang der skal styres gyldige valg for x er 1, 2 og 3 Dette gør det muligt at lade X88s styre enten varme, gulvvarme eller varmepumpe. Hysterese Det er muligt med komandoen hysterese x at indstille hysteresen på temeraturreguleringen Med et setpunkt på 20 grader og hysterese = 2 vil der først tændes for udgangen når temperaturen når under 18 grader. Hysteresen er kun gældende for start, udgangen slukkes så snart temperaturen er over setpunkt. Hysteresen bruges også i forbindelse med temperaturalarmer

15 X88s sender en alarm så snart temperaturen er under eller over alarmgrænserne. Før næste alarm vil blive afsendt skal temperaturen stige/falde til over/under alarmgrænse + hysteresen. Dette for at undgå at få mange alarmer hvis temeraturen ligger lige omkring alarmgrænse. Standardværdien for hysterese er 1 Specielle kommandoer: Softwareversion: version X88S sender dig en sms med softwareversion Reset system: Systemreset Denne kommando vil resætte X88S til fabriksindstillinger. Kan kun udføres af bruger 1 (Superbruger) Antennesignal: Signal X88S sender dig en sms med info om antennesignal. Signal bør være >

16 Opsætning X88S sættes op vha. sms beskeder. Beskeden deles op med mellemrum mellem de enkelte parametre. Eks: Indgang navn 4 pumpe, denne kommando vil sætte X88S op så beskeden Pumpe on sendes når indgang 4 sættes og Pumpe off sendes når indgang 1 resættes. System Navn Navnet på styringen, medsendes i alle beskeder. Navnet må bestå af 1-10 karakterer. Eks: navn sommerhus Standard værdi: LK-Tech Pinkode Pinkode, hvis du ønsker en anden pinkode end standardkoden. Husk at pinkoden skal være 8064 på dit SIM-kort for at du kan komme i gang, derefter kan du ændre PIN Eks: pin 1234 Standard værdi: 8064 Husk at PIN kode skal ændres på SIM kortet så den matcher det der indstilles i X88s Svar Denne parameter styrer om X88S sender en kvittering på alle modtagne beskeder. Eks: svar 1 1: X88S kvitterer for alle modtagne beskeder. 0: Ingen kvittering Standard værdi:

17 Indgange: Navngivning af indgange On/Off: Hvis man ikke specificerer on/off som vist længere nede på siden navngives indgangen ens for både on og off. Eks: Indgang navn 4 alarm_dykpumpe Når indgang 4 aktiveres vil X88S sende Alarm_dykpumpe on, når indgangen deaktiveres vil X88S sende Alarm_dykpumpe off Tilladte værdier: Indgang, parameter 3: 1-6 Navn, parameter 4: Max 20 karakterer. On: Denne parameter styrer den tekst der sendes når en indgang aktiveres: Eks: Indgang navn 4 on pumpe_startet Tilladte værdier: Indgang, parameter 3: 1-6 Navn, parameter 4: Max 20 karakterer. Standard værdi: Indgang X on Off: Denne parameter styrer den tekst der sendes når en indgang deaktiveres: Eks: Indgang navn 4 off pumpe_stoppet Tilladte værdier: Indgang, parameter 3: 1-6 Navn, parameter 4: Max 20 karakterer. Standard værdi: Indgang X off

18 Udgange: Navngivning af udgange: Denne parameter styrer hvilke kommandoer der skal bruges for at tænde og slukke en udgang. Defineres der ikke noget navn skal man sende start 1 for at tænde udgang 1. Selvom en udgang navngives som i eksemplet kan man stadig tænde den med start x hvor x er udgangsnummer (1-8) Eks: udgang navn 1 varme tænd varme vil herefter tænde udgang 1 sluk varme vil herefter slukke udgang 1 Tilladte værdier: Indgang, parameter 3: 1-8 Navn, parameter 4: Tekst, max 10 karakterer. Standard værdi: 1-8 Brugeradministration: Opret/ret bruger Ret funktionen bruges både til at oprette en ny bruger og til at overskrive en eksisterende. Ret funktionen kan kun bruges af bruger 1 (Superbruger) Eks: ret Vil oprette som bruger 2, en evt. eksisterende bruger 2 overskrives. Tilladte værdier: Bruger, parameter 2: 1-10 Navn, parameter 3: Tal, max 14 karakterer. Standard værdi: Ingen. Slet bruger: Sletter bruger. Eks: slet 2 sletter bruger 2, Bruger 1 kan ikke slettes

19 Tilladte værdier: Bruger, parameter 2:

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere