Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi Digitalisering og infrastruktur Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager IKT-platform til kulturvækst på Bornholm BORNHOLMS KUNSTMUSEUM Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,00 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Projektet har til formål at gøre Bornholms kulturelle og kreative industrier til en vækstgenerator i regionen. Med udgangspunkt i Kulturvækst Bornholms professionelle kulturinstitutioner skal regionens konkurrenceevne indenfor kulturøkonomien styrkes, så den kulturelle sektor får et løft og kommer til at stå styrket i fremtiden. Implementering af en IKT-platform med tilhørende IKT-service vil generere innovation af nyt digitalt og oplevelsesbaseret indhold rettet mod turister og borgere, udvikling af nye web-baserede teknologier rettet mod specifikke brugere, etablering af kreative og digitale iværksættere på Bornholm samt udvikling og etablering af IKT-kompetencer på kulturinstitutionerne og deres netværk. Projektet opdeles i to hovedaktiviteter, dels kravspecificering, leverance og design af IKT-platform, dels implementering af IKT-kapaciteterne i regi af de individuelle kulturinstitutioner. Projektets første fase vil løbe fra august 2011 til februar 2012 og projektets anden fase vil løbe fra marts 2012 til august 2012, hvor projektets resultater vil være forankret og rapporteret. Vedhæftede filer Break Break Projektpartnerernes medfinansiering i timer og kroner- udkast pdf AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 1

2 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.3 Anvendelse af ny teknologi Digitalisering og infrastruktur Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Udbredelsen af nye teknologier og øget globalisering har medført et skifte i retning af serviceerhverv, innovation og i stigende grad digitaliseret økonomi, I en sådan sammenhæng er det i højere grad den immaterielle værdi, fx i form af oplevelser, der definerer konkurrenceevnen og dermed den økonomiske fremdrift for en sektor. Som følge heraf er det essentielt, at kulturinstitutionerne på Bornholm satser på at få nye teknologier ind i deres forretning og dermed skaber rammebetingelser, som kan være med til at udnytte potentialet for en kreativ og innovativ vækst.for at kunne realisere potentialet for økonomisk vækst giver Kulturvækst Bornholm projektdeltagerne adgang til den rette kombination af færdigheder og finansiering, så rammebetingelserne er til stede for innovation og udvikling af nye forretningsmodeller. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Projektet har til formål at gøre Bornholms kulturelle og kreative industrier til en vækstgenerator i regionen. Med udgangspunkt i Kulturvækst Bornholms professionelle kulturinstitutioner skal regionens konkurrenceevne indenfor kulturøkonomien styrkes, så den kulturelle sektor får et løft og kommer til at stå styrket i fremtiden. Indsatsen understøtter direkte Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi der fokuserer på udvikling af Bornholm som oplevelsesunivers. De betydende kulturinstitutioner på Bornholm er organiseret i netværksorganisationen Kulturvækst Bornholm der dermed udgør en afgørende aktør i udviklingen af den bornholmske kultur- og oplevelsesøkonomi. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 2

3 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR IKT-platform til kulturvækst på Bornholm CVR CVR-nummer EAN nummer Navn BORNHOLMS KUNSTMUSEUM Adresse Otto Bruuns Plads 1 Postnummer 3760 By Gudhjem Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Lars Kærulf Møller Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Vibeke Dam Andersen Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Hvis andet, skriv Lars Kærulf Møller Andet Museumsforening Ansøgers pengeinstitut Navn Nordea Adresse Store Torv Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 3

4 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Projektet har til formål at gøre Bornholms kulturelle og kreative industrier til en vækstgenerator i regionen. Med udgangspunkt i Kulturvækst Bornholms professionelle kulturinstitutioner skal regionens konkurrenceevne indenfor kulturøkonomien styrkes, så den kulturelle sektor får et løft og kommer til at stå styrket i fremtiden. Udbredelsen af nye teknologier og øget globalisering har medført et skifte i retning af serviceerhverv, innovation og i stigende grad digitaliseret økonomi, I en sådan sammenhæng er det i højere grad den immaterielle værdi, fx i form af oplevelser, der definerer konkurrenceevnen og dermed den økonomiske fremdrift for en sektor. Som følge heraf er det essentielt, at kulturinstitutionerne på Bornholm satser på at få nye teknologier ind i deres forretning og dermed skaber rammebetingelser, som kan være med til at udnytte potentialet for en kreativ og innovativ vækst. For at kunne realisere potentialet for økonomisk vækst giver Kulturvækst Bornholm projektdeltagerne adgang til den rette kombination af færdigheder og finansiering, så rammebetingelserne er til stede for innovation og udvikling af nye forretningsmodeller. Et vigtigt element i nye forretningsmodeller er evnen til at integrere nye digitale teknologer i kulturinstitutionerne og give dem mulighed for at producere og formidle indhold mere professionelt og med større gennemslagskraft. Projektet adresserer hvordan man specifikt kan øge brugen af IKT, digitale tjenester og høste fordelene af en digitaliseret kulturarv. Introduktionen af IKT har stor effekt på hele kultursektorens værdikæde fra idéudvikling, produktion, distribution og forbrug af kulturelle produkter. Projektets delelementer vil fungere som katalysatorer for institutionernes kapacitet til at eksperimentere og innovere f.eks. vil det være nemmere at skabe dialog med brugerne af oplevelsestilbuddene, nemt at lave nye websites til særlige initiativer og følge brugernes interaktion med tilbuddene, samt at markedsføre tiltagene bredt i og uden for Danmarks grænser. Internt i de deltagende institutioner vil det blive nemmere at få overblik over frivillige medhjælpere, som kan aktiveres i kulturarbejdet, gøre nøglepersoner i institutioner tilgængelige og styrke kompetenceudviklingen, ligesom projektets IKT-platform vil være med til at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af institutioner og med eksterne parter om bl.a. forretnings- og idéudvikling, indholdsproduktion og generelt etablering af netværk. Dermed vil Kulturvækst Bornholm i høj grad blive en drivende kraft for en positiv spiral i den kulturelle sektor i regionen og bl.a. være med til at tiltrække flere turister, få flere i arbejde og øge andelen af e-handel hos institutionerne. Ligesom en fortsat stærk turistsektor er afhængig AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 4

5 af, at kulturinstitutionerne udvikler sig og hele tiden har fokus på at optimere og forny deres indholdsproduktion og oplevelsestilbud. Implementeringen af en IKT-platform med tilhørende IKT-service i regi af Kulturvækst Bornholm forventes at generere følgende konkrete effekter: Innovation af nyt digitalt, interaktivt og oplevelsesbaseret indhold på de bornholmske kulturinstitutioner der samtidig gøres tilgængeligt for kulturinstitutionernes brugere, herunder turister og borgere via egne og fælles webmedier. Udvikling af nye web-baserede teknologier i form af mobilløsninger, individuelle APP s for kulturinstitutionerne, mixed-reality løsninger rettet mod specifikke brugere (læring, kunst, kultur, forebyggelse). Etablering af kreative og digitale iværksættere afledt af kulturinstitutionernes tilgængeliggjorte indholdspotentialer og fælles web-platform for udvikling, produktion og distribution til brugerne. Udvikling og etablering af IKT-færdigheder og IKT-kompetencer på kulturinstitutionerne og deres netværk samt IKT-professionalisering af kulturinstitutionernes drift og udvikling. Projektet vil resultere i en IKT-platform der dækker kulturinstitutionernes fem væsentligste behov: En webplatform (WEB) der håndterer og understøtter kulturinstitutionernes webkommunikation, herunder online e-handelsløsninger, søgemaskineoptimering, mobile webløsninger, integration til sociale medier, syndikering mellem sites, kalender for aktiviteter, workflow til indholdsredigering, e-learning modul, sprogversionering og analytics (løbende effektmåling af digital interaktion). Et Content Management System (CMS) der håndterer og understøtter indholdsproduktion, herunder et fælles billed- og videoarkiv for institutionerne, hvor alt materiale kan opbevares og genbruges i forskellige sammenhænge på kulturinstitutionernes websites og øvrige webmedier. Et Customer Relation Management system (CRM) der håndterer og understøtter kulturinstitutionernes relationer til brugere og interessenter, herunder kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, frivillige, medlemmer, venneforeninger, bestyrelser. Et projektstyringsmodul (PRO), der understøtter kulturinstitutionernes projekthåndtering, herunder projektstyring, projektkoordination og projektudvikling på tværs samt udviklingsarbejdet mellem kulturinstitutionerne, herunder vidensdeling og samarbejde om organisationsudvikling og initiering af nye projekter institutionerne i mellem. Et administrations- og økonomisystem (ADM) i form af en online alternativ til Officepakken tekst, tal, kalender, opgaver, mails) og et økonomisystem der håndterer og understøtter kulturinstitutionernes økonomistyring, projektøkonomi og online systemrevision. Projektet vil endvidere resultere i en IKT-service i form af en uddannelses- og supportkapacitet, der understøtter kulturinstitutionernes fælles og individuelle anvendelse af IKT-platformens faciliteter og redskaber. Uddannelses- og supportkapaciteten vil blive organiseret i regi af AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 5

6 Kulturvækst Bornholm der som erhvervsdrivende forening vil forankre IKT-platformen som et grundlæggende element i kulturinstitutionernes fælles udviklings- og driftsorganisation. Projektet opdeles i to aktivitets- og projektfaser, med tilhørende milepæle: 1. Kravspecificering, leverance og design af IKT-platform. Denne hovedaktivitet omfatter etablering af projektorganisation, detailplanlægning, kravspecificering, valg af leverandørorganisation, udbud og leverance af IKT-platform, opsætning og design af systemfunktioner samt test og planlægning af udrulning hos kulturinstitutionerne. Milepælene for første hovedaktivitet er dels kravspecifikation og udbud, dels leverance og klargørelse af IKT-platform med tilhørende driftsorganisation i regi af den erhvervsdrivende forening Kulturvækst Bornholm. 2. Implementering af IKT-platform og IKT-service. Denne hovedaktivitet omfatter etablering og opsætning af IKT-platformen, planlægning og implementering af uddannelses- og supportaktiviteter og serviceleverandør samt iværksættelse og anvendelse af IKT-platform og IKT-service. Milepælene for anden hovedaktivitet er dels implementeringen af IKT-kapaciteter i form af IKT-platform og IKT-service, dels iværksættelsen af anvendelse og implementering af IKTkapaciteterne i regi af de individuelle kulturinstitutioner. Projektets 10 partnere deltager direkte i projektet med en samlet ressourceindsats på timer svarende til en medfinansiering på DKK (differentieret opgørelse vedhæftet). Projektets første fase vil løbe fra august 2011 til februar 2012 og projektets anden fase vil løbe fra marts 2012 til august 2012, hvor projektets resultater vil være forankret og rapporteret. 6. Effektvurdering Følgende spørgsmål skal besvares af projekter registreret under indsatsområdet Anvendelse af ny teknologi Antal (kun heltal) Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes som følge af projektdeltagelsen at styrke anvendelsen af ny teknologi? Hvor mange samarbejder internt i virksomheden/institutionen/ organisationen forventes projektet at skabe? Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/ organisationer forventes projektet at skabe? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes at deltage i projektet? Hvor mange virksomheder/institutioner/organisationer forventes som følge af projektdeltagelsen at udvikle/implementere produkt-/proces-/ organisatorisk/markedsføringsinnovation? AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 6

7 Følgende spørgsmål skal besvares af projekter registreret under kategorien Digitalisering og infrastruktur Antal (kun heltal) Hvor mange virks./institutioner/organisationer forventes som følge af projektdeltagelsen at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer inden for digitalisering eller infrastruktur? 15 Eventuelle andre effekter fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema Implementeringen af en IKT-platform med tilhørende IKT-service i regi af Kulturvækst Bornholm forventes at generere følgende konkrete effekter: Innovation af nyt digitalt, interaktivt og oplevelsesbaseret indhold på de bornholmske kulturinstitutioner der samtidig gøres tilgængeligt for kulturinstitutionernes brugere, herunder turister og borgere via egne og fælles webmedier. Udvikling af nye web-baserede teknologier i form af mobilløsninger, individuelle APP s for kulturinstitutionerne, mixed-reality løsninger rettet mod specifikke brugere (læring, kunst, kultur, forebyggelse). Etablering af kreative og digitale iværksættere afledt af kulturinstitutionernes tilgængeliggjorte indholdspotentialer og fælles web-platform for udvikling, produktion og distribution til brugerne. Udvikling og etablering af IKT-færdigheder og IKT-kompetencer på kulturinstitutionerne og deres netværk samt IKT-professionalisering af kulturinstitutionernes drift og udvikling. Introduktionen af IKT har stor effekt på hele kultursektorens værdikæde fra idéudvikling, produktion, distribution og afsætning af kulturelle produkter til Bornholms borgere og turister. Projektets delelementer vil fungere som katalysatorer for institutionernes kapacitet til at eksperimentere og innovere. Projektets IKT-platform vil være med til at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af institutioner og med eksterne parter om bl.a. forretningsog idéudvikling, indholdsproduktion og generelt etablering af netværk. IKT-projektet vil sikre at Kulturvækst Bornholm kan blive en drivende kraft for en positiv spiral i den kulturelle sektor i regionen og bl.a. være med til at tiltrække flere turister, få flere i arbejde og øge andelen af e-handel hos institutionerne. Ligesom en fortsat stærk turistsektor er afhængig af, at kulturinstitutionerne udvikler sig og hele tiden har fokus på at optimere og forny deres indholdsproduktion og oplevelsestilbud. Følgende nøgletal for vækst kan opstilles: Vækst i kulturinstitutionernes turismeomsætning: 1-2 mio DKK. Væksten er en forventning om kulturinstitutionenres øgede attraktion og tilgængelighed der afleder flere besøg på kulturinstitionernes digitale og fysiske platforme, både før, under og efter turisternes besøg på Bornholm. Estimatet er baseret på erfaringer fra lignende digitaliseringer af kulturindholdet i Danmark og og udlandet. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 7

8 Vækst i turismeerhvervets serviceomsætning: 3-4 mio DKK. Væksten er estimeret ud fra en forventning om øget oplevelsesbaseret attraktion der afleder omsætning af flere pakkerejser, konferencer og kulturrejser der kombinerer omsætning af oplevelsesturisme (kulturinstitioner og attraktioner) og turismeservice (hoteller og fødevarer). Det forventede estimat er baseret på erfaringer fra CRT om effekterne af øget oplevelsesindhold og tilgængelighed som led i turismeudvikling. Vækst i kulturinstitutionernes borgeromsætning: 1-2 mio DKK. Væksten er estimeret ud fra en forventling om øget anvendelse af kulturinstitutionernes formidling fra flere brugergrupper, herunder særligt unge, skoler og virksomheder der i stigende grad anvender digitale og sociale medier som kanaler for deres kulturanvendelse. Forventlingen bygger på erfaringer fra lignende digitaliseringer af kulturformidling indenfor museumsverdenen, herunder på Arbejdermuseet, Skagens Museum og Statens Museum for Kunst. Vækst i Bornholms kreative erhvervs omsætning: 4-5 mio DKK. Væksten er estimeret ud fra en kvalificeret forventling om iværksætning af nye kreative virksomheder på Bornholm til indholdsproduktion, apps, design. Forventningen bygger dels på erfaringer fra bl.a. Katrinebjerg i Aarhus og EU's Grønbog for frigørelse af kulturelle og kreative industriers potentialer. Vækst i Bornholms oplevelsesøkonomiske omsætning: 5-6 mio DKK. Kulturvækst Bornholm udgør den organisatoriske og professionelle kerne af Bornholms kulturerhverv. Væksten er er estimeret ud fra en forventning om at IKT-platformen vil danne grundlag for udvikling af Bornholms oplevelsesunivers, herunder både koordinering af klyngeuniversets oplevelsesdesign og den digitale tilgængelighed af disse oplevelser. Projektets IKT-platform og IKT-service vil i denne sammenhæng komplementere udviklingen af medier til synliggørelse og markedsføring, herunder i regi af Destination Bornholm. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 8

9 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Regionalfondsprojektet Udgifter til intern projektadministration Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) , Inventar og udstyr , Grundkøb (10 %) 0, Køb og opførelse af bygning 0, Salg af prototype/scrapværdi (indsæt negativt beløb) 0, Patenter, knowhow og produktionslicenser , Andet ,00 Total ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter 280 timer af 300 DKK Projektarbejde, faktiske udgifter 500 timer af 400 DKK. Projektarbejdet omfatter koordinering af projektets aktiviteter, herunder udbud af konsulentassistance og IKT-leverancer, detailplanlægning og detailstyring af projektet, gennemførelse af projektets informations- og PR-foranstaltinger samt projektets rapportering Ekstern konsulentbistand 700 timer af 800 DKK. Konsulentassistancen omfatter kravspecifikaltion af projektets IKTplatform og IKT-service, rådgivning til projektledelsen (budgetteret som projektansættelse under post 1240), leverance af IKT-service i form af IKT-support og og IKT-træning til projektets 10 partnere. 80 % af konsulentbistanden vil omfatte samarbejde med kulturinstitutionernes medarbejdere med udvikling og design af indhold i IKT-platformens indhold samt træning og uddannelse af kulturinstitutionernes medarbejdere i anvendelse af IKT-platformen. Timeprisen er estimeret idet konsulentassistancen skal i udbud Revisionsudgifter (PwC) Efter PWC's gældende satser Inventar og udstyr Etableringen af IKT-platformen forudsætter opgradering af de 10 kulturinstitutioners eksisterende IKT-udstyr, svarende til ca DKK pr. partner Patenter, knowhow og produktionslicenser Estimeret ramme til programmer Andet Estimeret ramme til anskaffelse og design af projektetes IKT-systemer (PRO, CRM, CMS, WEB og ADM). Leveancerne skal i udbud og vil både omfatte leverance at systemelementernes software samt design af systemelementernes opsætning baseret på kulturinstitutionernes kravspecifikationer udviklet i samarbejde og med ekstern konsulentbistand. Hosting/ drift af CMS'en vil ligeledes ligge i udbuddet og indholdet vedligeholdes af institutionerne selv. Systemelementerne CMS, PRO og CRM vil blive prioriteret indenfor den ansøgte budgetramme. Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , I alt ,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 9

10 Socialfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) Støtteberettigede socialfondsudgifter Undervisning, standardsats 0, Undervisning, faktiske udgifter 0, Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % 0, I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00 Noter: Naturalier Fast ejendom 0, Udstyr eller materialer 0, Jord 10 % 0, Interim justeringskonto for jord 10 % 0, Jord i alt (max 10 % af konto 1430) 0, Naturalier i alt 0,00 Noter: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 10

11 Deltagerudgifter Deltagerudgifter (underhold/løn), standardsats 0, Deltagerudgifter (underhold/løn), faktiske udgifter 0, Deltagerudgifter i alt 0,00 Noter: Samlede støtteberettigede udgifter Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 Noter: Indsæt beløb for Kontante tilskud ,00 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 11

12 Finansiering af Regionalfondsprojektet (overførte beløb) Regionalfondsstøtte 892. EU-støtte ,00 Deltagerfinansiering 910. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier 930. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0, Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud 956. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0, Kontante statslige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentligt lignende , I alt (totalbeløb) ,00 Egenfinansiering 971. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentligt lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) 0, Samlet finansiering i alt ,00 Noter: Kontante tilskud fra offentligt lignende Bornholms Vækstforums regionale udviklingsmidler prioriteret til kulturområdet. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Aug Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Hovedaktiviteter: Aug Feb Kravspecificering, leverance og design af IKT-platform. Denne hovedaktivitet omfatter etablering af projektorganisation, detailplanlægning, kravspecificering, valg af leverandørorganisation, udbud og leverance af IKT-platform, opsætning og design af systemfunktioner samt test og planlægning af udrulning hos kulturinstitutionerne. Hovedaktiviteter: Mar Aug Implementering af IKT-platform og IKT-service. Denne hovedaktivitet omfatter etablering og opsætning af IKT-platformen, planlægning og implementering af uddannelses- og supportaktiviteter og serviceleverandør samt iværksættelse og anvendelse af IKT-platform og IKT-service. Milepæle: Aug Feb Milepælene for første hovedaktivitet er dels kravspecifikation og udbud, dels leverance og klargørelse af IKT-platform med tilhørende driftsorganisation i regi af den erhvervsdrivende forening Kulturvækst Bornholm. Milepæle: Mar Aug Milepælene for anden hovedaktivitet er dels implementeringen af IKT-kapaciteter i form af IKT-platform og IKT-service, dels iværksættelsen af anvendelse og implementering af IKTkapaciteterne i regi af de individuelle kulturinstitutioner. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 13

14 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet 10 Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Bornholms Kunstmuseum fungerer i projektet som tilsagsmodtager for netværksorganisationen Kulturvækst Bornholms i alt 10 netværksdeltagere der alle er partnere i projektet, herunder Bornholms Kunstmuseum. Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? Bornholms Kunstmuseum vil fungere som projektleder og deltager i projektet. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Udgifter til projektledelse og projektadministration, udgifter til IKT-platform samt forholdsvis anvendelse af IKT-service. CVR-nummer EAN nummer Navn BORNHOLMS KUNSTMUSEUM Adresse Otto Bruuns Plads 1 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Gudhjem Bornholm Lars Kærulf Møller Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 14

15 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 15

16 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 16

17 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: BORNHOLMS KUNSTMUSEUM Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 10 Noter: - Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte omregnet til helårsansatte. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 17

18 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Projektet vil ikke kunne gennemføres uden tilskud fra Regionalfonden og Vækstforums regionale udviklingsmidler. Projektets nyhedsværdi Bornholms betydende kulturinstitutioner er organiseret i netværksorganisationen Kulturvækst Bonrholm. Implementeringen af en følles IKT-ålatfor og IKT-serive repræsenterer en længe efterspurgt rammebetingelse for frigørelse og tilvejebringelse af Bonrholms kulturrelle og kreative potentialer for vækst, men vil samtidig repræsentere en nyskabelse indenfor kulturinstitutioners samarbejde såvel på Bonrholm som i Danmark. Projektets informations- og pr-foranstaltninger IKT-platformen repræsenterer i sig selv en platform for kulturinstitutionernes informations- og PR-aktiviteter. Projektet fremdrigt og resultater vil som supplement hertil blive kommunikeret gennem etablering af en særlig web- og blogfacilitet samt gennemførelse af en workshop og en konference med deltagelse af interessenter og brugere. Regionalfondens bidrag vil fremgå af alle PR-aktiviteter, pr-materiale, hjemmesider og workshop-papirer. Projektets overholdelse af udbudsregler Projektet vil overholde EU's udbudsregler. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 18

19 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt skal projektet forholde sig til nedenstående miljøindikatorer Antal (kun heltal) Antal ture ind i beskyttede områder (antal ture) - Areal der udspredes gylle på i forbindelse med biogasanlæg der har opnået programstøtte (hektar) - Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons) - Mængde energi udvundet fra fornyelige ressourcer/sparet på ikkefornyelige ressourcer (megawatt) - Redegørelse for ovenstående vurderinger Indiker hvis projektet har anden effekt Hvis anden effekt beskriv hvorledes Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Ingen effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet forventes at få væsentlig betydning for Bornholms kultur- og oplevelsesøkonomiske udvikling i form af forøget omsætning, indtjening og arbejdespladser. Projektet forventes direkte at understøtte iværkstning af IKT-arbejdspladser, udvikling og formidling af digitale oplevelseskoncepter, udvikling af IKT-kompetencer på kulturinstitutionenre samt udvikling digitale teknologier. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 19

20 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Projektet har til formål at gøre Bornholms kulturelle og kreative industrier til en vækstgenerator i regionen. Med udgangspunkt i Kulturvækst Bornholms professionelle kulturinstitutioner skal regionens konkurrenceevne indenfor kulturøkonomien styrkes, så den kulturelle sektor får et løft og kommer til at stå styrket i fremtiden. Implementering af en IKT-platform med tilhørende IKT-service vil generere innovation af nyt digitalt og oplevelsesbaseret indhold rettet mod turister og borgere, udvikling af nye web-baserede teknologier rettet mod specifikke brugere, etablering af kreative og digitale iværksættere på Bornholm samt udvikling og etablering af IKTkompetencer på kulturinstitutionerne og deres netværk. Projektet opdeles i to hovedaktiviteter, dels kravspecificering, leverance og design af IKT-platform, dels implementering af IKTkapaciteterne i regi af de individuelle kulturinstitutioner. Projektets første fase vil løbe fra august 2011 til februar 2012 og projektets anden fase vil løbe fra marts 2012 til august 2012, hvor projektets resultater vil være forankret og rapporteret. 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet? Ja Hvis ja, hvorfra? Bornholms Vækstforums regionale udviklingsmidler prioriteret til kulturområdet. Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Lars Kærulf Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 20

21 Navn Lars Kærulf Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 1- Dato: 6. Maj :4 21

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.1 Rådgivning Ansøgte

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE

REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE REGIONALFONDEN ANSØGNING OM MÅL 2 STØTTE Projektets navn. Startdato (dd.mm.åååå). Hvilken vækstkilde hører projektet primært under (kun ét kryds)?... Søges der anden støtte til projektet?... Virksomhedsudviklingsprogrammet

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-7-2007 Projekt slut dato: 31-12-2008 Bevilling A: Midtjylland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 15-11-2010 Projekt slut dato: 26-10- Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danmark som højhastighedssamfund.pdf

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Syddanmark, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. Bright Green Test Island BGTI Modelleringsprojekt

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. Bright Green Test Island BGTI Modelleringsprojekt ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om innovation

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter"

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 2.2.1 Iværksætterkompetencer

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Regionalfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB)

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB) ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform

KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform Bornholms Museum Bornholms Kunstmuseum Musikhuzet Bornholm Bornholms Teater Bornholms Middelaldercenter Bornholms Biblioteker Svanekegaarden Grønbechs Gård Oluf

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr.

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr. Bilag 19 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Hej. Hermed ansøgning til Turismepuljen Yenlig hilsen. Steen Lorentzen Bestyrelsesformand

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Hej. Hermed ansøgning til Turismepuljen Yenlig hilsen. Steen Lorentzen Bestyrelsesformand Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) 5. december 2016 14:43 Visit Holstebro VS: Turismepuljen 2017 Ansøgningsskema til turismepulje

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Kulturvækst baseret på Bornholms kulturelle og kreative

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgning om tilskud under Turismepulje 2016 skal indsendes til Holstebro Kommune på mail: kommunen@holstebro.dk att.: Turismepuljen 2016. Udvalget for Erhverv og

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune)

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) 30. november 2016 14:51 Visit Holstebro VS: Ansøgninge turismepulje 2017 Ans0gningEnJyskAften.pdf;

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service

Kofoed og Co Aps. Havnegade 29, 5000 Odense C. Christian Meisner Kofoed Odense. Velfærdsteknologier og -service Indstillingsskema til vækstforum Bilag 30a Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere