IT installationskoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT installationskoncept"

Transkript

1 IT installationskoncept Version september 2012 Herning Kommune

2 Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed. For Koncern IT For Kommunale Ejendomme Jens Erik Poulsen Anders Bech Rasmussen Systemadministrator Tlf.: Tlf.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING ØKONOMI OG FINANSIERING NETVÆRK OG KABLING KRYDSFELTER PDS KABLING FIBER KABLING TEST OG DOKUMENTATION NETVÆRKSKOMPONENTER (AKTIVT UDSTYR) TRÅDLØS NETVÆRK EL INSTALLATION OG EL-FORSYNING AF IT UDSTYR TEST OG DOKUMENTATION ALARMER TYVERIALARM (AIA) AIA sendeudstyr til kontrolcentral ADGANGSKONTROL (ADK) EL-LÅSE VIDEOOVERVÅGNING TELEFONI SÆRLIGE INSTALLATIONER SPECIELT OMKRING UDBUD OG TILBUD... 16

4 1 INDLEDNING Nærværende dokument kan altid hentes i seneste udgave på Koncern IT s web support: IT installationskonceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme. Konceptet fokuserer på, hvilke krav Herning Kommune har til etablering af IT installationer og infrastruktur. Blandt andet i forhold datanet, netværkskomponenter, alarmer, telefoni og video og herunder opmærksomhedspunkter ved særlige installationer. Målgruppen til dokumentet er leverandører og samarbejdspartnere, der udfører arbejde og installation i forbindelse med IT i Herning Kommune. Målgruppen er også kolleger i Herning Kommune, som udarbejder udbudsmateriale, hvori der indgår IT i udbudsmaterialet. Kravene til IT installationer og infrastruktur udvikler sig hurtigt og hele tiden. Det er derfor et generelt krav, at leverandører, samarbejdspartnere og kolleger ved udbuds- og tilbudsforretninger skal sikre IT installationer og infrastruktur lever op til tidssvarende standarder således, at netværk har den fornødne båndbredde til afvikling af programmer og telefoni mv.. For at kunne opnå driftsstabilitet samt rationel vedligeholdelse og service på især aktivt udstyr i netværket, SKAL der anvendes standardkomponenter. Kabling og installationer skal, uanset om det er nybyggeri, renoveringer eller udbygning af eksisterende løsninger, overholde de her nævnte tekniske krav. Alle opgaver omkring kabling er en del af den basale infrastruktur til administrations- og institutionsbygninger. Side - 4

5 2 ØKONOMI OG FINANSIERING Følgende skal være en del at et udbud ved ombygning eller nybygning. Finansiering skal medtages i tilbud ved udbudsforretninger, renoveringsopgaver mv. Kabling og installationer skal - uanset om det er nybyggeri, renoveringer eller udbygning af en eksisterende løsning - overholde de her nævnte tekniske krav og øvrige gældende lovregler. Alle opgaver omkring kabling er en del af den basale infrastruktur til administrations- og institutionsbygninger. Valg af krydsfelt, der lever op til kravene i afsnit 3 Montering og kabling af det af bygherren leverede udstyr. Følgende er normaltvist at betragte som bygherre leverance. Det er bygherres ansvar at sørge for, at det er indregnet i budgettet for en evt. entreprise som bygherreleverance: Switche, Trådløse Acces Points, IP telefoner mv. leveres og konfigureres af Koncern IT Fiberkabel til bygning (WAN-tilgang) Loggere til energiopsamling. Ved mindre udbygninger af eksisterende løsninger har Koncern IT mulighed for at koordinere og få prissat og udført opgaverne. Der vil oftest være el-opgaver til udførelse af ekstern elektriker, og omkostninger til aktivt udstyr, nye switche, trådløse Access Points, etc. Institutioner og afdelinger i Herning Kommune skal selv finansiere disse investeringer og omkostninger ved udbygning af IT installationer. 3 NETVÆRK OG KABLING Formålet med krav til netværk og kabling er at få en robust, tidssvarende og langtidsholdbar datainstallation. Datanet består af krydsfeltskabe, fibertilgang til institutioner/afdelinger og mellem krydsfelter, kabling for dataudtag, trådløse Acces Points, tekniske installationer samt strøm til IT mv. 3.1 Krydsfelter udtag skal skabene være min HE, d 800 x b 600 mm Mere end 50 udtag min. 42 HE, d 800 mm x b 600 mm Skabene skal være med pladedør og aftagelige sideplader. Placering af skabe så der på begge sider er min. 50 cm betjeningsareal og ved front 120 cm betjeningsareal Ved større installationer skal skabene være med mekanisk ventilation i form af overtryk Side - 5

6 Pladedør i rack skal være monteret med Ruko lås fra Herning Kommunes Koncern IT Rack skabene skal være monteret med en tripel opus (runde ben) Rack skabene skal være jordet med min. 2.5mm Opmærkning af PDS installationen udføres med HX/UX nummer og der efter fortløbende numre eks. UX3-1 Krydsfeltet opmærkes tydeligt udvendigt med HX eller UX. Strøm til krydsfelter må ikke være tilsluttet EL-tidsstyring. Nedenstående tabel viser, hvordan farver for rammer og kabler skal monteres i forbindelse med forskellig anvendelse: Rammer Anvendelse Kabling Grå Administrativt net Grå Skole IT Grøn Bibliotek admin Sort Bibliotek publikumsnet Orange Åbent internet, diverse Rød CTS varme- og ventilationsstyring, adgangskontrol Grå Blå Up og down link, Access Points (trådløs) Blå Rød IP-alarm og andre tekniske installationer Rød Gul Porte dedikeret til IP telefoni / Dect Gul For tekniske installationer skal der med dymo angives, hvilken teknik, der er kablet. Kontakt Koncern IT før der kables så switch bliver korrekt konfigureret og teknikken bliver dokumenteret. 3.2 PDS kabling Der skal anvendes low-smoke zero halogen kabel Kabel fra krydsfelt til udtag ved arbejdsplads skal der bruges minimum Cat. 6 utp kabel Kabel fra udtag til Pc er, 250Mhz patchkabler, UTP Cat. 6 Et udtag ved en arbejdsplads skal indrettes med minimum 1 stk. dobbelt RJ45 dataudtag. Pds kabler konnekters med RJ45 konnektorer med farvemærkning (som fx Lexcom system) Respektafstande iflg. fabrikantens norm skal overholdes Forstået således at data stik skal være opmærket med grå rammer Drop til trådløst netværk skal monteres i et separat patch panel med blå rammer (på mindre installationer med få Acces Points kan det være acceptabelt at anvende eksisterende panel og samle trådløs kabling sidst i panelet) Specialrammer Tele / Alarm / CTS m.m. afsluttes samlet i Pacth-panelet startende bagerst i panelet Multifunktionsmaskiner skal have tilført dobbelt drop. 3.3 Fiber kabling Fiberkabel skal være konnekter med fusion splidsning Fiberkabling terminers med SC konnektorer min. 2 par fremført Side - 6

7 Fiberkabler afsluttes i 19" opspænding Krydsfelter forbindes med 8 leders fiberkabler Fiberkabler type: Single mode min 8 leder 9/125 My G652.D 3.4 Test og dokumentation Tester skal anvendes og dokumenteres for det enkelte kabel Kabelet skal være testet efter Cat 6 Standards (EN50173 PL Class E eller TIA Cat 6) Stik og krydsfelter mærkes vedr. tilhørsforhold Installationen indtegnes på bygningsplantegninger Installationen skal certificeres af producenten af komponenterne så der er garanti* Udskrift af dokumentation og plantegninger afleveres monteret i plastlomme i Rackskabe. * Som fx LexCom garanti Schneider Electric funktionalitets- og reservedelsgaranti, som gælder i op til 20 år. Funktionalitets- og reservedelsgarantienbaseres på et allerede udfærdiget LexCom testcertifikat (LexCom Testcertifikat eller Lex- Com Plus Testcertifikat) og forudsætter, at alle komponenter, der ønskes omfattet af garantien, er leveret af Schneider Electric. (LexCom hedder fra 1. maj 2012 Actassi). Side - 7

8 4 NETVÆRKSKOMPONENTER (AKTIVT UDSTYR) Aktivt udstyr konfigureres og leveres fra Herning Kommunes Koncern IT (finansiering af udstyrets investering er institutionernes/afdelingernes ansvar) Tildeling af IP adresser sker via Koncern IT o Faste IP adresser til CTS anlæg adgangskontrol mv. tildeles af Koncern IT o Patch kabling skal ske ifølge aftale med Koncern IT, men bør foretages samtidig med installationen. Montagerammer samt blindpropper forsynes med standardiseret farvesystem (EIA/TIA606) Aktivt udstyr må IKKE være tilkoblet EL tidsstyring. 4.1 Trådløs netværk På institutioner med Dect løsninger skal indgås et nærmere samarbejde omkring kabling til trådløs og Dect. Der skal etableres dobbelt drop i loftshøjde for forberedelse til trådløse Acces Points og Dect base. Kabling der er forberedt og medtaget i byggeelementer skal kabelføres og termineres, så vi undgår at disse udtag bliver muret til og malet over. Herning Kommune anvender et controller baseret trådløst netværk (centralt konfigureret og administreret). Koncern IT er behjælpelig med trådløst net til eksisterende skoler og institutioner. Dvs. hvor bygningen er i brug og der kan laves trådløs indmåling ud fra faktiske forhold. Ved større nybyggerier og renoveringer skal kabling til det trådløse net være indeholdt i udbudet/entreprisen. Det kræver specialviden at planlægge trådløst net i forhold til bygningskonstruktionen, materiale anvendelse etc. Specielt for plejehjem og døgninstitutioner med alarm og vagtkald teknik (fx. Dect), SKAL der laves kabling til trådløst net med dobbelt data udtags til henholdsvis Dect og WIFI. Indmåling der vil give total Dect dækning vil tilsvarende give mulighed for totalt WIFI dækning. Side - 8

9 5 EL INSTALLATION OG EL-FORSYNING AF IT UDSTYR Forsyning af 230 V for EDB udtag, skal ske via 2 polede grupper, der ikke forsyner andet end datanet. Berøringsbeskyttelse udføres med HPFI relæer ved større antal samlede PC ere, ellers med PFI relæer. Der må maksimalt være 10 stk. arbejdsstationer pr gruppe. Stikkontakt til power-panel (leveres med runde ben) i krydsfelter Stikdåser / stikkontakter til EDB udstyr, udføres med skrå ben, uden afbryder, og mærkes tydeligt EDB 1 Arbejdsplads for kontor skal indeholder o 2 stk. 230V stik med skrå ben fra gruppe for datanet o 2 stk. 230V med runde ben fra gruppe for stik o 1 stk. dobbelt RJ45 dataudtag. Udligningsforbindelser udføres jfr. stærkstrømsbekendtgørelsen af 1993 Udligning af krydsfelter med andre metalgenstande Ved gennemføring af brandceller/sektioner skal der tætnes med godkendt pasta Multifunktionsmaskiner skal have egen strømgruppe og dobbelt RJ45 dataudtag. Installationen for kontorarbejdsplads bør udføres i installations kabelkanaler under vinduer. 5.1 Test og dokumentation Afprøvning udføres jfr. kap. 61 i stærkstrømsbekendtgørelsen Dokumentation på bygningsplantegninger, der angiver føringsveje, udtag krydsfelter mv. Side - 9

10 6 ALARMER Der skal sendes til kontrolcentral efter aftale med Koncern IT og Kommunale Ejendomme (Kommunen har eget 70 - nummer). 6.1 Tyverialarm (AIA) Entreprenøren skal inden opstart fremvise dokumentation for certificering/uddannelse i udførelse af AIA installationer. Installationer udføres iht. F&P. Der skal anvendes åbne anlæg, der kan serviceres og købes af alle. Service på anlæg udføres minimum hvert 2 år, for at minimere: Fejlalarmer Rettelser til forholdsordren / kontaktpersoner (forgæves opkald - Forøget vægter omkostning) Ændringer på bygnings udformning og indretning, som gør at anlægget evt. ikke virker. Dokumentation: Montering af et passende antal alarmskilte i døre og vinduer (Herning Kommune alarmskilte) Der skal sendes til den jyske kontrolcentral (Kommunen har eget 70 - nummer) Kunde/installation nummer fra kontrolcentral monteres på betjeningspanel Der skal udarbejdes en installationserklæring på udført arbejde Anlægsdele opmærkes med tilhørsforhold - zone/indgangs numre og kunde nr. på betjeningspanel. Små anlæg: Premier 816 / 832 (F&P nr ) Områder: 4. Zoner: 16/32 Brugerkoder: 30/64 Sendeudstyr: SIA 3 sender indbygget, således at der overføres bruger defineret tekst, når der sendes via IRIS 420 TCP/IP til kontrolcentral Mulighed for slutbruger software til redigering af koder. Mellem anlæg: Galaxy GD 264 (F&P nr ) Områder: 32. Zoner: 264 Brugerkoder: 1000 Sendeudstyr SIA 3 sender indbygget, således at der overføres bruger defineret tekst, når der sendes via IRIS 420 TCP/IP til kontrolcentral. Mulighed for slutbruger software til redigering af koder Automatisk til- og frakobling Kan integreres med Unitek adgangskontrol via nøglezoner giver fuld betjening. Side - 10

11 Store anlæg: Nox system (F&P nr ) Områder: 800. Zoner: Brugerkoder: (kan være både pin kode og/eller kort) Sendeudstyr Indbygget SIA3-IP sender i centralen, således at der overføres bruger defineret tekst, når der sendes til kontrolcentral Mulighed for klient software uden begrænsninger Systemet forbindes direkte til Ethernet Objektsikring gennem trådløse detekterings moduler eller temperatur- og fugtkontrol Systemet har multisprog valg mulighed for sprog valg efter nationalitet Automatisk til- og frakoblinger Centraler i netværk (kun en med sendeudstyr samme klient software) Kan bruges som kombineret tyverialarm og adgangskontrol via kortlæsere interfaces velegnet op til ca. 40 døre. Stort udvalg af forskellige læser typer AIA sendeudstyr til kontrolcentral Alarmsender IRIS 420 (F&P nr ) Kommuniker via TCP/IP til kontrolcentralen (KC) Kan forbindes direkte til AIA alarmer med SIA 3 sender indbygget, således alarm tekster overføres til KC der så har bedre mulighed for at overvåge og handle ud fra forholdsordren Kan direkte erstatte ATU udstyr fra TDC da den har 16 alarm indgange IP adresser samt switch placering sker via Koncern IT i Herning kommune Kabel fra krydsfelt til udtag ved centraludstyr skal der bruges Lexcom kabel kat. 6. UTP Data stik skal være opmærket med røde rammer Kabel fra udtag til IRIS, 250Mhz patchkabler, UTP kat. 6. Side - 11

12 7 ADGANGSKONTROL (ADK) Adgangskontrolsystemet er Unilock (leveres via Solar). Systemet styres centralt via Koncern IT i Herning kommune / eller anden afdeling i kommunen. Skoler / institutioner styrer egen adgangskontrol. LS10-2 låsecomputer placeres hvis muligt, i umiddelbar nærhed af døren Kortlæser T370 m/pinkode-tastetur anvendes såvel ude som inde, dog anvendes T320 hvor der ikke behøves pinkoder. Som EM Marine læser ISO/RFID kort/brikker Udtryk placeres på døren ved håndtaget, som fuga minimodul m/nøgle symbol Kabling lokalt mellem LS10-2 skærmet kabel (RS485 bus) Kabling til eksterne locationer, via HK fiber forbindelse På ekstern location, ved racket placeres CV72 Ethernet/RS485 konverteren, hvori den lokale installation afsluttes Data installation til CV72 Ethernet/RS485 konverter (Se under datanet) Data stik skal være opmærket med røde rammer IP adresser sker via Koncern IT i Herning kommune. 7.1 El-låse Der anvendes typisk låse som: Abloy EL-580/582 (standard modul-lås med håndtag, slutblik i karm kan genbruges) Abloy EL-502 (Butterfly-lås, ingen håndtag). Der skal anvendes skjult karmoverføring som: Abloy EA280 (kort) EA281 (lang). Fortrinsvis EA281 - pga. længere levetid på låseledning. Låsekablet afsluttes i samledåse, hvor karmoverføringen rammer karmen. (mulighed for udskiftning ved slid) Side - 12

13 8 VIDEOOVERVÅGNING I Herning Kommune er der i dag ikke udarbejdet en overordnet strategi for videoovervågningsløsninger. Det er Koncern IT s anbefaling, at institutioner og afdelinger tænker i enterprise teknik og investeringer for at undgå mange små og selvstændige og forskelligartede løsninger. Opsætning og overvågningskameraer ved kommunale bygninger skal desuden være i overensstemmelse med Byrådsbeslutning fra 16. februar 2009, sagsnr E. Der følgende anbefalinger for etablering af videoovervågningsløsninger på nuværende tidspunkt: Ved udbygning med videoovervågning i eksisterende netværk kontaktes Koncern IT. Koncern IT leverer switche og konfigurerer disse jfr. Koncern IT s IP-plan. Videoovervågningsnetværk etableres som et selvstændigt VLAN pr. lokation Udbygning i eksisterende netværk skal foretages så kabling går direkte til X-felt switch, dvs. uden brug af andet aktivt udstyr Koncern IT leverer struktur for IP-plan til video netværk. Planen er del af en samlet IP-plan for hele kommunen Hvor det er muligt at opnå bedre udnyttelse af PoE teknik, skal det medtages i en samlet vurdering af behov (trådløse Access Points, IP-telefoni, mv.). Vurdering og beslutning om anskaffelser af switche med PoE mulighed foretages pr. krydsfelt Kabling i krydsfelt foretages af eller i samarbejde med Koncern IT samtidig med konfiguration af netværksudstyr Til patch kabling i x-felter anvendes selvstændig kablingsfarve til video udstyr (kameraer, server mv.). Kabler med den angivne farve kan leveres af Koncern IT Etablering af kabling, opmærkning mv. skal overholde samme krav som for data netværk og krydsfelter Ved etablering af videoovervågnings netværk (selvstændigt lukket net - uden om eksisterende net), skal kabling, opmærkning mv. overholde samme krav som for data netværk og krydsfelter. Side - 13

14 9 TELEFONI Herning Kommune har egen IP telefoni løsning. Fremtidig telefoni strategi er baseret på IP telefoni og mobil telefoni.. Løsninger, der er baseret på analoge systemer, skal konverteres til IP teknologi, herunder også pumpe- og tyverialarmer mv. Vi har drift af eksisterende Dect telefoni, men ellers anvendes Dect kun i samspil med alarm og kaldeteknik på plejehjem og døgninstitutioner. Alarm og kald teknik supporteres af leverandør. IP telefoni konfigureres og leveres af Koncern IT. Finansieringen af telefoni er ved forvaltningerne eller afdelingerne selv. Kablet IP telefoni skal foretages jævnfør nærværende krav til kabling. Telefoni kan kables via alle VLANs der anvendes til at kable PC er (admin, elevnet, guest). Kontakt altid Koncern IT for en gennemgang af teknik og anvendelses muligheder. Side - 14

15 10 SÆRLIGE INSTALLATIONER I dag indgår IT installationer i sammenhæng med mange forskellige IT produkter, som kræver understøttende infrastruktur. De IT installationer og forudsætninger til IT produkter, hvor krav eller retningslinjer ikke er beskrevet i nærværende dokument, bør altid afstemmes med Koncern IT. Dette for at sikre, at forvaltninger, afdelinger og institutioner opnår en driftssikker IT infrastruktur. Side - 15

16 11 SPECIELT OMKRING UDBUD OG TILBUD Indhentning af flere tilbud: Ved udbud skal gældende udbudsregler og Herning Kommunes byggestyringsregler samt Herning Kommunens udgave af AB 92 eller ABT 93 efterleves. Ovennævnte kan udelukkende bruges som generelle installationskrav og kan ikke stå alene som udbudsmateriale på den enkelte institution, men skal tilføres lokale krav og forhold. Side - 16

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014

IT-Forsyningen. Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Version 1.0 24. juni 2014 Juni 2014 Benjamin Salamon Mads Tarstrup Thomas Dall-Arnesen IT-Forsyningen Fremtidig strategi for telefonianvendelse i Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner Version 1.0 24. juni 2014 Fremadrettet strategi

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Sikringssystem NOX er et kombineret sikringssystem, der forener adgangskontrol, tyverialarm, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget?... 4 3 Hvilke IP-adresser benyttes?...

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift Grundlag for projektgennemførelse NHN har behov for så tidligt som muligt

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere