Feltaktivitet 2011_Feltaktivitet /05/ Side 1. i GRØNLAND i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltaktivitet 2011_Feltaktivitet 2003 30/05/11 14.29 Side 1. i GRØNLAND i 2011"

Transkript

1 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 20 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

2 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 2. GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN) GLISN er et nyt internationalt netværk af on-line bredbånds seismografer. De bliver installeret og drevet gennem et samarbejde mellem USA, Danmark, Schweiz, Tyskland, Canada, Italien, Japan og Norge, og kommer til at bestå af 20 ens real-tids stationer i og udenfor Grønland de 8 i Grønland. Formålet er at opgradere og udbygge de eksisterende netværk af seismografer for at finde og lokalisere både tektoniske men især glaciale jordskælv og andre cryo-seismiske hændelser. I et tværfagligt samarbejde hvor vi bruger data fra satellitter og geodæsi vil GLISN bidrage til forskningen omkring både gletcherdynamik og de underliggende geologiske og geofysike processer, der påvirker Indlandsisen ikke mindst i forbindelse med klimaændringer. Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen Arbejdsopgaver: Opgradering og installation af seismometre i Grønland Periode: maj og. juli til 5. august Antal deltagere: GeoBasis Nuuk I 2007 blev der påbegyndt en samlet lavarktisk økosystemmonitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf GeoBasis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Moniteringen fortsætter i 20 og gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi, Asiaq, Grønlands Naturinstitut, Danmarks Miljøundersøgelser og Lunds Universitet. Projektet finansieres af Energistyrelsen. Kontaktpersoner: Birger Ulf Hansen og Charlotte Sigsgaard, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Økologisk klimamonitering Periode: Medio maj til medio oktober Antal deltagere: 3 3. Kangersuneq isfjords sedimentationshistorie Fra fjordisen i den indre Godthåbsfjord blev der i slutningen af marts 20 gennemført geologisk og oceanografisk feltarbejde. Der blev gennemført målinger af saltholdighed og temperatur, og indsamlet vandprøver og sedimentkerner. Desuden blev der foretaget dybdemålinger i fjorden. Projektet blev finansieret af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Kontaktperson: Niels Nørgaard-Pedersen, GEUS Arbejdsopgaver: Maringeologi og oceanografi Periode: Uge 2 (marts) Antal deltagere: fra GEUS 4. Overvågning af Indlandsisen på n Qamanaarsup Sermia fra Indlandsisen i bunden af Godthåbsfjorden. Data herfra indgår også i Nuuk Basic Programmet. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 5. Vurdering af det fremtidige bidrag fra landbaserede isdækker til havniveaustigning (ice2sea) Tre GPS-instrumenter udsat i 2009 og 200 indsamles fra n Kangiata Nunaata Sermia i bunden af Godthåbsfjorden, for at levere inputdata til modellering af gletcherens dynamik. Projektet finansieres af ice2sea projektet under EU s 7. rammeprogram. 6. Overvågning af Indlandsisens En transmitterende GPS besøges/vedligeholdes på n Kangiata Nunaata Sermia i bunden af Godthåbsfjorden. I samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio, etableres samtidig et geodætisk overvågningskamera ved fronten af Kangiata Nunata Sermia. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 7. Gletchernes rolle i de kystnære områder (IMGLACO) En automatisk massebalancestation besøges og vedligeholdes på Indlandsisens rand i den nordlige del af Godthåbsfjordens opland. Projektet finansieres af Grønlands Klimaforskningscenter. 8. Maniitsoq meteoritkrater Med støtte fra Carlsbergfondet gennemfører GEUS feltarbejde sydøst for Maniitsoq. I det dybt nederoderede grundfjeld ved Maniitsoq er der opdaget rester af et stort arkæisk meteoritkrater, som skal undersøges nærmere. Projektet kan også have betydning for den igangværende efterforskning efter diamanter og sjældne jordarter i regionen. Kontaktperson: Adam Garde, GEUS Arbejdsopgaver: Grundforskning og malmgeologi Antal deltagere: 5

3 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 3 9. Undersøgelser af klima og landskabsudvikling ved Kangerlussuaq I forbindelse med projektet Climate Record in Kangerlussuaq gennemføres målinger af vandføring og sedimenttransport nær Kangerlussuaq lufthavn i Vestgrønland. Projektet finansieres af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Geomonitering Perioder: 9. til 7. maj og. til 4. juli Antal deltagere: 3 0. Greenland Analogue Project (GAP) En 750 meter dyb boring udføres nær randen af Indlandsisen ved Kangerlussuaq i Vestgrønland med henblik på at undersøge de hydrogeologiske forhold under randen af Indlandsisen. Desuden måles permafrostens tykkelse og grundvandets geokemiske signatur, samt udbredelsen af sprækker og forkastninger i grundfjeldet. Projektet finansieres af svenske, finske og canadiske atomaffaldsdeponeringsorganisationer, som samarbejder med en række universiteter. Formålet med projektet er at undersøge, hvad der kan ske med planlagte atomaffaldsdepoter i Skandinavien og Canada under istidsforhold. Kontaktperson: Knud Erik Klint, GEUS Arbejdsopgaver: Sprækkeopmåling og kortlægning samt udpegning af boresteder Periode: Juni og juli Antal deltagere: fra GEUS. Isranden ved Kangerlussuaq Formålet er at gennemføre undersøgelser af isbevægelser, istykkelser og gletschervariationer i området tæt på Indlandsisen baseret på undersøgelser tæt ved isranden, af randmoræner og aflejringer i tømte isdæmmede søbassiner. Projektet finansieres af Aarhus Universitet. Kontaktpersoner: Niels Tvis Knudsen og Christian Kronborg, Institut for Geoscience Arbejdsopgaver: Glaciologisk feltarbejde Periode: 8. juli til 6. august Antal deltagere: 7 2. Kompetencekursus ved Kangerlussuaq Formålet er at gennemføre et efteruddannelseskursus i glaciologi og glacialgeologi. Kurset finansieres af deltagerne og Aarhus Universitet. Kontaktpersoner: Niels Tvis Knudsen og Christian Kronborg, Institut for Geoscience Arbejdsopgaver: Feltarbejde og feltkursus Periode: 28. juli til 6. august Antal deltagere: 7 3. Permagas I En marin komponent af Geocenter projektet PERMAGAS gennemføres fra skibet Paamiut fra Naturinstituttet i Nuuk. Under togtet skal der indsamles data om marine gashydrater i Disko Bugt. Projektet finansieres af Geocenter Danmark. Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS Arbejdsopgaver: Maringeologiske undersøgelser Periode: 20. til 28. juni Antal deltagere: 4 4. Hovedfagskursus i naturgeografi på Disko Feltkurset anvender Arktisk Station i Godhavn som base. Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til feltteknik herunder apparater og metoder til indsamling af data med henblik på at belyse naturfaglige problemstillinger. Der fokuseres på samspillet mellem jord, vegetation, vand og klima. Den 5. juli er Københavns Universitet vært ved Dronning Margrethe og Prins Henriks besøg ved Arktisk Station på Disko. Ved besøget vil stationens forskning omkring klimaændringer og konsekvenser af permafrostens optøning blive præsenteret. Kurset finansieres af deltagerne og Arktisk Station. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Hovedfagskursus Periode:. til 2. juli Antal deltagere: 2 studerende 5. Permagas II En terrestrisk komponent af Geocenter projektet PERMAGAS gennemføres i området ved Mudderbugten. Feltarbejdet er koblet til Universietets hovedfagskursus i naturgeografi. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Feltundersøgelser Periode:. til 2. juli Antal deltagere: 5 6. Permafrost og miljøhistorie på Disko Som en del af PERMAGAS projektet skal vi ground-truthe terrænoverflader på det østlige Disko med henblik på kortlægning af permafroststrukturer ved remote sensing. Desuden skal vi bore i udvalgte søer dels for at skaffe oplysninger om den lokale isostasi og dermed alderen af terrænoverflader nær kysten og dels for belyse klimahistorien. Endelig sigter vi mod at tage prøver til exposure datering på det vestlige Disko. Kontaktperson: Svend Funder, Center for GeoGenetik, Geologisk Museum Arbejdsopgaver: Remote sensing, permafrost, palæoklima Periode: primo juli 7. Qajaa Ved bopladsen Qajaa gennemføres feltundersøgelser i samarbejde med Nationalmuseets bevaringsafdeling. Formålet er at vurdere hvorledes de permanent frosne møddingslag ved bopladsen bedst bevares. Projektet er en del af det tværgående forskningsprojekt: Nordlige Verdener som primært finansieres af Augustinus Fonden. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Naturgeografiske undersøgelser Periode: 8. til 23. juli Antal deltagere: fra Geocentret

4 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 4 8. Overvågning af Indlandsisen og gletschernes rolle i de kystnære områder på Upernavik Isstrøm nær Upernavik. Projekterne finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program og af Grønlands Klimaforskningscenter. 9. Vurdering af det fremtidige bidrag fra landbaserede isdækker til havniveaustigning (ice2sea) og overvågning af Indlandsisens Tre GPS instrumenter udsat i 2009 og 200 indsamles og en transmitterende GPS sættes ud på Upernavik Isstrøm nær Upernavik. I samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio, etableres samtidig et geodætisk overvågningskamera ved fronten af Upernavik Isstrøm. Projektet finansieres af ice2sea projektet under EU s 7. rammeprogram og af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Kontaktperson: Morten Langer Andersen, GEUS 20. Upernavik Isstrøms historie Upernavik Isstrøm er en af de vigtigste isstrømme i Nordvestgrønland. For at undersøge isstrømmens historie siden sidste istid skal der indsamles sedimentkerner fra søer nær isranden. Feltarbejdet finansieres primært af National Geographic Society via en bevilling til University at Buffalo i USA. Kontaktperson: Lena Håkonsson, GEUS Arbejdsopgaver: Palæoklimatiske undersøgelser fra GEUS 2. Overvågning af Indlandsisen og gletschernes rolle i de kystnære områder på Upernavik Isstrøm. Projekterne finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program og af Grønlands Klimaforskningscenter. Antal deltagere: Ingen fra GEOCENTRET 22. Overvågning af indlandsisens udløbsgletschere En station til præcise målinger af isens bevægelse sættes ud på udløbsgletscheren Upernavik Isstrøm. Data sendes løbende via satellit til USA. I samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio, USA, etableres samtidig et geodætisk overvågningskamera ved fronten af Upernavik Isstrøm. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Antal deltagere: Ingen fra GEOCENTRET 23. Overvågning af Indlandsisen på Indlandsisens rand nær Thule Air Base. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Periode: Juni 24. Kontinentalsokkelprojektet EAGER 20 Med den svenske isbryder Oden foretages et togt til farvandet nordøst for Grønland. Under togtet skal der indsamles bathymetriske, gravimetriske og seismiske data. Togtet, der har navnet EAGER (East Greenland Ridge) er et samarbejde mellem GEUS, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, Farvandsvæsenet, DTU Space, Danmarks Meteorologiske Institut, det Svenske Polarforskningssekretariat og Stockholms Universitet. Til togtet er der endvidere tilknyttet to følgeforsknings-projekter. Togtet er en del af det danske Kontinentalsokkelprojekt, der undersøger kontinentalsokkelen i udvalgte områder ved Færøerne og Grønland. Projektet er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Flere informationer på Kontaktperson: Christian Marcussen, GEUS Arbejdsopgaver: Indsamling af bathymetriske, gravimetriske og seismiske data Periode: 7. august til 9. september Antal deltagere fra Kontinentalsokkelprojektet: ca Overvågning af isdækket i Zackenbergdalen Tre automatiske massebalancestationer besøges og vedligeholdes på iskappen i A.P. Olsen Land ved Zackenberg i Nordøstgrønland. Desuden opmåles snedækket med georadar. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Kontaktperson: Michele Citterio, GEUS Periode: Maj

5 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side GeoBasis Zackenberg GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringsprogram, der blev påbegyndt i 995. Programmet omfatter blandt andet sneog permafrostmonitering, vandføring og næringsstoftransport, jordvandskemi og gasfluxmonitering. Desuden overvåges en række landskabsformer og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi og Danmarks Miljøundersøgelser. Projektet finansieres af Klimastyrelsen. Kontaktpersoner: Birger Ulf Hansen og Charlotte Sigsgaard, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Økologisk klimamonitering Periode: Medio maj til medio oktober Antal deltagere: Ekskursioner til Nordøstgrønland Der gennemføres to ekskursioner for oliegeologer til Nordøstgrønland. Med udgangspunkt i Mestersvig besejles området mellem Kong Oscar Fjord i syd til Young Sund i nord. Geologien vil dels blive betragtet fra skibet, dels vil der være et antal landsætninger, hvor geologien kan studeres på tæt hold. Geologien strækker sig fra Prækambriske forstenede istidsaflejringer over karbonatrev fra Perm-tiden til muddersten fra Øvre Kridt. Ekskursionerne finansieres af olieindustrien. Kontaktperson: Peter Alsen, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af ekskursioner Periode: 8. august til. september Antal deltagere: 3 fra Geocenter Danmark 28. Kulbrintegeologi i Nordøstgrønland Et borehold og fem felthold arbejder i området fra Traill Ø til Hold with Hope med geologiske undersøgelser og indsamling af geologisk prøvemateriale. Boreaktiviteterne fokuserer på den Kretassiske lagserie på det østlige Hold with Hope. Borehullet logges geofysisk og efter hjemkomsten gennemføres omfattende laboratorieanalyser af kernerne. Feltarbejdet er i 20 rettet mod den Kretassiske lagserie og feltholdene arbejder på at belyse områdets geologiske og strukturelle udvikling og samler prøver til dateringer og geokemiske analyser. Feltarbejdet er en del af omfattende undersøgelser af den Mesozoiske Kænozoiske lagserie i Nordøstgrønland, der blev påbegyndt i Resultaterne er af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokkelen, som olieindustrien forventes at indlede i de kommende år efter den nylige offentliggørelse af en licensrunde i Projektet finansieres af GEUS og en lang række internationale olieselskaber. Kontaktperson: Jørgen A. Bojesen-Koefoed, GEUS Arbejdsopgaver: Boringer, sedimentologi og oliegeologi Periode: 27. juli til 9. august Antal deltagere: Geologi i Nordøstgrønland I forbindelse med et togt med sejlskibet Activ skal der indsamles sedimentkerner med henblik på undersøgelser af regionens klimahistorie. Desuden vil der blive foretaget indsamlinger af de øvre Neoproterozoiske og nedre Palæozoiske bjergarter på Ella Ø og i Strindberg Land for at undersøge den biologiske udvikling fra encellede til flercellede organismer. Projekterne gennemføres i forbindelse med Nordøstgrønland-Ekspedition 20: Kunst og Videnskabsbåret Ekspedition ombord på ishavsskibet Activ. Kontaktpersoner: Naja Mikkelsen, GEUS og Svend Stouge, Geologisk Museum Arbejdsopgaver: Geologiske indsamlinger Periode:. til 5. september Antal deltagere: Seismologisk og termokronologisk profil over Kaledoniderne i Østgrønland. Formålet med projektet er at studere principielle elementer i bjergkædens og jordskorpens udviklingshistorie herunder den topografiske udvikling. Der gennemføres seismologisk dataindsamling og indsamling af bjergartsprøver langs et ca. 250 km langt øst-vest orienteret profil over de Kaledoniske Foldebjerge i Østgrønland. seismologiske stationer fordelt langs profilet blev etableret i 2009 for at registrere fjerne jordskælv i perioden I sommeren 20 hjemtages stationerne. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og Univers. Kontaktpersoner: Søren Bom Nielsen og Niels Balling, Institut for Geoscience. Arbejdsopgaver: Hjemtagning af seismologiske stationer Periode: 5. juni til. juli Antal deltagere: 3 3. Overvågning af Indlandsisen Der skal besøges og vedligeholdes to automatiske massebalancestationer på Violingletscher (en udløbsgletcher fra Indlandsisen) i bunden af Scoresby Sund i Østgrønland. Besøget gennemføres med helikopterstøtte. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 32. Overvågning af Indlandsisens Billeddata fra et geodætisk overvågningskamera etableret på klippesiden over Daugaard-Jensen Gletcher i bunden af Scoresby Sund i Østgrønland indsamles til brug i et samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. Antal deltagere: 33. Seismologisk undersøgelse af skorpe og kappe i Østgrønland Registrering af globale jordskælv i et område med den mest markante topografi i Østgrønland vil give os information om skorpe- og kappestruktur. De sparsomme data vi har i dag tyder på en tynd skorpe og en tynd litosfære under denne del af Grønland. 23 seismometre har stået ude i to år, og i 20 skal de indsamles. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og Univers samt Carlsbergfondet. Kontaktperson: Hans Thybo, Institut for Geografi og Geologi

6 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 6 Arbejdsopgaver: Indsamling af seismometre Periode: 28. juni til 6. august Antal deltagere: Refraktionsseismisk dataindsamling i Østgrønland Gennemførelse af refraktionsseismisk dataindsamling langs et 600 km langt øst vest profil ved 72 N. På Indlandsisen og på landjorden anvendes mobile seismografer og i Scoresbysund anvendes Ocean Bottom Seismometre. 350 km af profillinjen er på Indlandsisen. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og Univers. Der anvendes forskningsskibet Hakon Mosby fra Bergen Universitet og helikopter fra Air Greenland. En del af instrumenterne lånes fra PASSCAL instrumentcentret i USA; to deltagere er teknikere fra University of Texas, El Paso og fra PASSCAL. Kontaktperson: Hans Thybo, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Refraktionsseismisk dataindsamling Periode: 28. juni til 6. august Antal deltagere: Indlandsisen og klimaet i tiden efter istiden (RINK projektet) I 20 vil der blive indsamlet borekerner fra sydøst kysten af Grønland, særligt i området omkring Sermilik fjorden vil en række søer med tilknytning til Indlandsisen blev undersøgt. Materiale til fossilt DNA vil også blive indsamlet. Formålet med denne del af projektet er at undersøge Indlandsisens afsmeltning og randzonens reaktion på varmeperioder i tidlig Holocæn (for ca år siden) og efter Den Lille Istid (siden ca. 900). I et samarbejde med DTU Space vil vi genfotografier Upernavik gletscheren, Vestgrønland med henblik på en ny fotogrammetrisk opmåling af gletscherfronterne. Ligeledes vil vi i et DTU space ledet samarbejde besøge isdæmmede søer syd for Jakobshavn, hvor formålet er at rekonstruere dræneringshistorien relateret til gletscherdynamik og klima. Arbejdet støttes af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Forskningsrådet for Natur og Univers og Danmarks Grundforskningsfond. Kontaktperson: Kurt H. Kjær, Geologisk Museum. Arbejdsopgaver: Kvartærgeologi og palæoklima Periode: Ultimo juni til medio august Antal deltagere: Overvågning af Indlandsisens En transmitterende GPS besøges og vedligeholdes på isstrømmen Helheimgletcher i bunden af Sermilik fjord i Sydøstgrønland. Billeddata fra et geodætisk overvågningskamera etableret på klippesiden over Helheimgletcher indsamles til brug i et samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 37. Sermilikstationen Stationen er bemandet af to personer. De varetager stationens basisprogram, som omfatter målinger vedrørende klima, glaciologi, hydrologi og geomorfologi ved stationen og på Mittivakkat gletscheren. Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgave: Geografisk monitering Periode: 20. juni til 6. august Antal deltagere: Overvågning af Mittivakkat gletscheren En automatisk målestation besøges og vedligeholdes på Mittivakkat gletscheren nær Tasiilaq i Sydøstgrønland. Feltarbejdet foregår med helikopterstøtte. 39. Feltarbejde, Mittivakkat gletscheren Feltarbejdet omfatter målinger af massebalance på Mittivakkat gletscheren samt indsamling af grundvandsprøver i boringer i smeltevandslette foran gletscheren. Projektet finansieres af Aarhus Universitet. Kontaktperson: Niels Tvis Knudsen, Institut for Geoscience Arbejdsopgaver: Glaciologiske undersøgelser Periode: 6. august til 7. august Antal deltagere: 40. Overvågning af Indlandsisen på Indlandsisen nær Tasiilaq i Sydøstgrønland. Feltarbejdet foregår med helikopterstøtte. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 4. Rekonstruktion af klimavariationer i Sydøstgrønland Mange af de store udløbsgletschere i Grønland er i de senere år begyndt at bevæge sig hurtigere og hurtigere, samtidig med at gletscherranden har trukket sig tilbage. Ny forskning tyder på, at de omkringliggende havstrømme spiller en stor rolle. For at undersøge om der er sammenhæng mellem gletscherkælvning og havstrømmenes variation set i et længere tidsperspektiv skal der indsamle sedimentkerner fra fjordene syd for Sermilik fjord ned til Bernstoff Isfjord. Formålet er at rekonstruere gletscher samt vandmasse variationer i de seneste år og hermed belyse samspillet mellem klima og gletschere over længere perioder (år til år tier). Vi vil også forsøge at indsamle længere sedimentkerner fra shelfen. Disse kerner dækker forhåbentlig hele tidsrummet efter sidste istid. Feltarbejdet er en del af SEDIMICE projektet der støttes af

7 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 7 Geocenter Danmark, FNU og Dansk Center for Havforskning. Feltarbejdet i 20 finansieres af Dansk Center for Havforskning. Kontaktperson: Camilla Snowman Andresen, GEUS Arbejdsopgaver: Indsamling af sedimentkerner til miljø- og klimaundersøgelser Periode: 0 dage i august Antal deltagere: Vurdering af mineralpotentialet i det sydlige Østgrønland Sydøstgrønland mellem 62 N og 67 N er et af de mindst kendte og mindst undersøgte områder i Grønland og der findes meget få basisdata. Efter indledende undersøgelser og prøveindsamlinger de sidste to år begynder i 20 en egentlig vurdering af regionens ressourcer omfattende detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning. Vurderingen vil i først omgang fokusere på den Arkæiske Skjoldungen region mellem 62 N og 64 N. Der skal foretages omfattende prøveindsamlinger. Prøverne skal anvendes til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser, og til aldersbestemmelser. En række geokemiske anomalier, som kan være relaterede til mineraliseringer og som er blevet påvist under de sidste to års indsamlinger af sedimentprøver vil blive undersøgt nærmere. Det daglige arbejde vil blive udført ved hjælp af helikopter og gummibåde. Ekspedition vil gøre brug af skibet M/V Fox som base. Projektet er finansieret af GEUS og af Råstofsdirektoratet i Grønland og det vil forsætte frem til 204. En række eksterne projekter vil modtage logistisk støtte under feltarbejdet. Kontaktpersoner: Bo Møller Stensgaard, GEUS Arbejdsopgaver: Ressource evaluering og geologisk kortlægning Periode: 9. juli til 2. august Overvågning af Indlandsisens Sermia i bunden af Bredefjord i Sydgrønland. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 44. Overvågning af Indlandsisen på Indlandsisen nær Sermilik Bræ ved Qassimiut i Sydgrønland. En transmitterende GPS besøges og vedligeholdes på Sermilik Bræ. Feltarbejdet foregår med helikopterstøtte. Projektet finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program. 45. Vurdering af det fremtidige bidrag fra landbaserede isdækker til havniveaustigning Tre GPS-instrumenter udsat i 2009 og igen i 200 indsamles fra n Sermilik Bræ ved Qassimiut i Sydgrønland, for at levere inputdata til modellering af gletcherens dynamik. En reference-gps på klippe besøges ligeledes og data fra et moniteringskamera fra Byrd Polar Center, Ohio, downloades. Projektet finansieres af ice2sea projektet under EU s 7. rammeprogram. I samarbejde med Byrd Polar Center, Ohio, etableres samtidig et geodætisk overvågningskamera ved fronten af Qajuuttap Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Geologisk Museum, Københavns Universitet Øster Voldgade 5-7, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade 2, B.670, 8000 Århus C, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post

8 Feltaktivitet 20_Feltaktivitet /05/ 4.29 Side 8 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I 2 0 3, 3, , , , km

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2010

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2010 Feltaktivitet 2010_Feltaktivitet 2003 15/06/10 16.25 Side 1 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2010 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland.

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2012 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2015 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 05 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2014 FELTAKTVTETER i GRØNLAND i 04 nformation fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2007 GEOCENTER

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2007 GEOCENTER FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2007 Information fra GEOCENTER KØBENHAVN Geocenter København fremlægger herved planerne for årets feltarbejde i Grønland. Områderne hvor der foregår feltarbejde er indtegnet

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2011

Klimaprojekter i Arktis 2011 Klimaprojekter i Arktis 2011 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2016

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2016 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2016 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Projekttitel Program for Overvågning af Grønlands Indlandsis; PROMICE 2014

Projekttitel Program for Overvågning af Grønlands Indlandsis; PROMICE 2014 Klimaprojekter i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

FELTAKTIVITETER. Information fra GEOCENTER DANMARK

FELTAKTIVITETER. Information fra GEOCENTER DANMARK FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2008 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2006 GEOCENTER

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2006 GEOCENTER FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2006 Information fra GEOCENTER KØBENHAVN Geocenter København fremlægger herved planerne for årets feltarbejde i Grønland. Områderne hvor der foregår feltarbejde er indtegnet

Læs mere

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2017

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2017 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 017 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2010

Klimaprojekter i Arktis 2010 Klimaprojekter i Arktis 2010 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN Det danske rige har fået vokseværk. Danmark bruger nu 150 millioner kroner på at deltage i et internationalt kapløb om hvilke lande i verden, der ejer havbunden

Læs mere

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016 18 Morten Rasch Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Workshop

Læs mere

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17

Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17 Diverse vedr. arktisk forskningsinfrastruktur ved Københavns Universitet og arktiske feltaktiviteter i 2016-17 Morten Rasch Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet Workshop

Læs mere

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis Trine Dahl-Jensen GEUS Lomonosov Ryggen Lincolnhavet Moris Jesup Rise Gakkel Ryggen Oversigt 2004-2007 Jordskælvsseismiske stationer

Læs mere

FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS)

FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS) FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS) 1 10 11 2 13 9 3 5 6 4 6 14 7,12 14 8 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Læs mere

the sea kayak climate expedition

the sea kayak climate expedition the sea kayak climate expedition I sommeren 2011 stævner en havkajakekspedition ud i Nordøstgrønland med det formål at dokumentere konsekvensen af den globale opvarmning. I samarbejde med forskningsgruppen

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon

Den sårbare kyst. 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon Den sårbare kyst Af: Mette Bendixen, Bo Elberling & Aart Kroon 28 TEMA // Permafrosten overrasker! Her ses den store landtange, der strakte sig flere hundrede meter ud i deltaet i år 2000. Foto: C. Siggsgard.

Læs mere

Kontinentalsokkelprojektet

Kontinentalsokkelprojektet Kontinentalsokkelprojektet Pressemøde om kontinentalsokkelprojektet i Videnskabsministeriet fredag den 1. oktober 2004 Udleveret materiale: Kopi af PowerPoint præsentationerne ved Kai Sørensen, Trine Dahl-Jensen

Læs mere

FN s havretskonventionens A76:

FN s havretskonventionens A76: FN s havretskonventionens A76: Mulighed for krav ud over 200 sømil i Polhavet Hvilke datatyper skal indsamles og hvordan? Ved Seniorrådgiver Christian Marcussen, GEUS Kontinentalsokkelprojektets indsatsområder

Læs mere

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD

KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD KORT VERSION GEUS STRATEGI 2016 GEOLOGI FOR SAMFUNDET VIDEN TIL VÆKST OG VELFÆRD GEUS er en vidensorganisation De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og

Læs mere

Kontinentalsokkelprojektet

Kontinentalsokkelprojektet Kontinentalsokkelprojektet Pressemøde om kontinentalsokkelprojektet i Videnskabsministeriet fredag den 1. oktober 2004 Udleveret materiale: Fakta-ark om Et multidiciplinært togt sydvest for Færøerne Pilotprojektet

Læs mere

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Bureau of Minerals and Petroleum Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Henrik Stendal hdal@nanoq.gl Copyright: NASA Visible Earth, the SeaWiFS

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Status for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt i området nord for Grønland

Status for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt i området nord for Grønland Status for Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt i området nord for Grønland Foredrag ved Christian Marcussen, GEUS Mødei detkongelige Geografiske Selskab 1. december 2009 9.8.2007 Foto: Bjørn Eriksson

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO

ARKTISK KOMMANDO ARKTISK KOMMANDO. DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF ARKTISK KOMMANDO DTU - Workshop KARL K. KRONSKJOLD AFDELINGSCHEF 29. Oktober 2015 DOMICIL I NUUK OPGAVER Det militære forsvar af Grønland og Færøerne Overvågning og suverænitetshævdelse Andre opgaver Eftersøgnings- og

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2016

Klimaprojekter i Arktis 2016 Klimaprojekter i Arktis 2016 Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra Klimastøtten til Arktis i 2016. Nærmere oplysninger om projekters udformning og resultater

Læs mere

GEUS: logistik og uddannelse i forbindelse med feltarbejde i Grønland

GEUS: logistik og uddannelse i forbindelse med feltarbejde i Grønland GEUS: logistik og uddannelse i forbindelse med feltarbejde i Grønland Workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i polaregnene 2016-2017 DTU, 29. oktober 2015 Jørgen A. Bojesen-Koefoed, Marianne

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Arktiske Forhold Udfordringer

Arktiske Forhold Udfordringer Arktiske Forhold Udfordringer Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Arktis og Antarktis Havstrømme Havstrømme Antarktis Arktis Havets dybdeforhold Ekspedition i 1901 Forsknings

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA

Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Miljøindsatsen i Arktis 2013 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter, som i 2013 er sat i gang med økonomisk støtte fra Miljøstøtteordningen

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie

Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie Iskerner en nøgle til jordens klimahistorie Af lektor Katrine Krogh Andersen Is og Klima, Niels Bohr Insitutet, Københavns Universitet Juli måned år 2006 blev i Danmark den varmeste måned i mange år, og

Læs mere

GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland

GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland Rene Forsberg, Tim Jensen Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU Januar 2014 rf@space.dtu.dk En ny gravimetrisk geoide er beregnet for Grønland, som første

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

Kontinentalsokkelprojektet

Kontinentalsokkelprojektet Kontinentalsokkelprojektet Pressemøde om kontinentalsokkelprojektet i Videnskabsministeriet fredag den 1. oktober 2004 Udleveret materiale: Baggrundspapir om kontinentalsokkelprojektet På kontinentalsokkelprojektets

Læs mere

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen Oktober 2000 Indhold Forord 3 Motivering 3 KMS s rolle i samfundet 3 Formål med forskning i KMS 4 Strategi for forskning i KMS 6 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast)

Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast) Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast) Jacob Kidmose (GEUS), Henrik Madsen (DHI), Jens Christian Refsgaard (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Østgrønland inklusive Indlandsisen. En ferskvandsmængde, der samlet set forventes at stige med 50 % i fremtiden ( ).

Østgrønland inklusive Indlandsisen. En ferskvandsmængde, der samlet set forventes at stige med 50 % i fremtiden ( ). Ferskvandsafstrømning - fra Østgrønland i en tid med klimaforandringer Indlandsisen i Grønland set fra satellit 15. juli 2000. (Copyright: SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE)

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Prækambrium

Historisk geologi 2. Kvarter Prækambrium Historisk geologi 2. Kvarter Prækambrium Hvor er vi? Typiske Spørgsmål, som vi ønsker at kunne bevare i Historisk Geologi Hvilken type aflejring ser vi? I hvilket miljø blev de afsat? Hvorfor farveskift?

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

GEUS 2015 og lidt mere

GEUS 2015 og lidt mere GEUS 2015 og lidt mere GEUS glaciologiske feltaktiviteter 2015 Vedligeholdelse af netværk af vejrstationer Vedligeholdelse af GPS og kamera netværk Genflyvning af højdekontur langs Indlandsisens rand (DTU-space)

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

GGEOID16 Opdateret geoide for Grønland tilpasset havniveau i Nuuk

GGEOID16 Opdateret geoide for Grønland tilpasset havniveau i Nuuk GGEOID16 Opdateret geoide for Grønland tilpasset havniveau i Nuuk Rene Forsberg DTU Space November 2016 rf@space.dtu.dk En opdateret geoide er beregnet for Grønland, som grundlag for et nyt GPS-konsistent

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland

Test din viden. Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis. 06 Skibsruterne i det nye Arktis. 01 Ekspeditionen fløj til Grønland Velkommen til ekspeditionen Test din viden Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis 01 Ekspeditionen fløj til Grønland 06 Skibsruterne i det nye Arktis 02 06 02 Råstofferne i Grønland 07 Holder

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Vejr og Hav. Charlotte Havsteen [FMT OSO] Må ikke offentliggøres uden tilladelse fra Forsvarets Materieltjeneste

Vejr og Hav. Charlotte Havsteen [FMT OSO] Må ikke offentliggøres uden tilladelse fra Forsvarets Materieltjeneste Vejr og Hav Charlotte Havsteen Grønland Grønland Grønland Topografi Havstrømme Havstrømme Temperaturstatistik i Grønland Wind chill factor Målinger i havet Målinger i atmosfæren Klimaforandringer Temperaturerne

Læs mere

11. marts 2011. - et megajordskælv og en katastrofal tsunami

11. marts 2011. - et megajordskælv og en katastrofal tsunami 11. marts 2011 - et megajordskælv og en katastrofal tsunami Af Tine B. Larsen og Trine Dahl-Jensen, GEUS De kraftigste jordskælv, vi kender til i moderne jordskælvshistorie, har alle fundet sted langs

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geofysik og geologisk kortlægning. Geofysik og geologisk kortlægning. Seniorgeofysiker Verner H. Søndergaard og Seniorforsker, Phd, Ingelise Møller Balling GEUS Disposition Indledning - forhistorie Fladedækkende geofysik nye muligheder

Læs mere

Indlandsisen, den smeltende kæmpe

Indlandsisen, den smeltende kæmpe AF SEBASTIAN H. MERNILD OG BJARNE HOLM JAKOBSEN Indlandsisen, den smeltende kæmpe et billede af årsagerne i for-, nu- og fremtid Sebastian H. Mernild Climate, Ice Sheet, Ocean, and Sea Ice Modeling Group,

Læs mere

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd Nuuk, Greenland 27. januar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Side 1 of 5 NunaMinerals overfører efterforskningslicensen for PAATUSOQ projektet (kritiske metaller) til partner Greenland Rare Earth Projects Ltd

Læs mere

Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet

Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet Målinger af tyngdefelt og magnetiske forhold i Polhavet af betydning for kontinentalsokkelprojektet Rene Forsberg Geodynamikafdelingen, Danmarks Rumcenter, rf@dnsc.dk Denne præsentation: Tyngdefelt og

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Polar Portalens Sæsonrapport 2015

Polar Portalens Sæsonrapport 2015 Polar Portalens Sæsonrapport 2015 Indlandsisen kom i 2015 ud med en større overfladeafsmeltning end normalt, på trods af at forsommeren var kold og snerig, og at smeltesæson startede sent. Sommeren i Grønland

Læs mere

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 Indhold: Baggrund Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 I. Kommunalreformen II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klimaområdet IV. Styrket vand og naturindsats

Læs mere

Ud vi kl i ngstendenser for Grønland

Ud vi kl i ngstendenser for Grønland Ud vi kl i ngstendenser for Grønland Ressourcer og miljø i global sammenhæng H. C. Bach Jørgen Taagholt Udgivet af Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Læs mere

LANDSKABSANALYSE OG TEKTONIK HVAD SIGER TERRÆNET OM DEN DYBE GEOLOGI?

LANDSKABSANALYSE OG TEKTONIK HVAD SIGER TERRÆNET OM DEN DYBE GEOLOGI? LANDSKABSANALYSE OG TEKTONIK HVAD SIGER TERRÆNET OM DEN DYBE GEOLOGI? Peter B. E. Sandersen & Flemming Jørgensen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate and Energy ATV Jord og Grundvand

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Med postadresse på Nordpolen

Med postadresse på Nordpolen Side 1 af 6 Newton 07.09.2014 kl. 03:00 Med postadresse på Nordpolen AF Lars From To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste forår får de om alt går

Læs mere

10.8.1 1. semester. Levende organismer og økologiske sammenhænge. 1 Samlæses med biologi og naturfag

10.8.1 1. semester. Levende organismer og økologiske sammenhænge. 1 Samlæses med biologi og naturfag 11.8 Naturgeografi Fagets identitet Naturgeografi omhandler grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

DMI s arktiske feltbaserede forskning, monitering og infrastruktur

DMI s arktiske feltbaserede forskning, monitering og infrastruktur DMI s arktiske feltbaserede forskning, monitering og infrastruktur 2015 2016 DMI aktiviteter Forskningsprogram Feltprogram om ocean kryosfære interaktioner i Inglefield Bredning (Steffen M. Olsen smo@dmi.dk

Læs mere

Pladetektonik og Jordens klima

Pladetektonik og Jordens klima Pladetektonik og Jordens klima Geologi og tid - Jordens historie på 1 år 1. marts (3.800 millioner år siden): første biologiske organismer, inkl. alger 12. november (600 millioner år): komplekse livsformer

Læs mere

ISAAFFIK HELIKOPTER SHARE 2016

ISAAFFIK HELIKOPTER SHARE 2016 ISAAFFIK HELIKOPTER SHARE 2016 GEUS (3 projekter) DMI (1 projekt) AU (3 projekter) Nanok (1 projekt) UNI VERSITET PLANEN 1. 8 PROJEKTER 2. 1200-1500 KM KYSTSTRÆKNING 3. OVERTAGE OG AFLEVERE HELIKOPTER

Læs mere

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Klimaforandringerne i historisk perspektiv. Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Klimaforandringerne i historisk perspektiv Dorthe Dahl-Jensen Niels Bohr Institute, University of Copenhagen ATVs konference om de teknologiske udfordringer på Grønland - set i lyset af klimaforandringerne.

Læs mere

Zackenberg i Nordøstgrønland

Zackenberg i Nordøstgrønland Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland ti års undersøgelser af klimaet, plante- og dyrelivet Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, i samarbejde med Dansk Polarcenter, Forskningsog

Læs mere

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Istidslandskaber Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet istidslandskaber arbejder eleverne med landskabsformer i Danmark og baggrunde for deres dannelse i istiden. Sammenhængen

Læs mere

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1 Geovidenskab A Vejledende opgavesæt nr. 1 Vejledende opgavesæt nr. 1 Forår 2013 Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 16 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt i vurderingen.

Læs mere

De kolde jorde 3.04 AF BO ELBERLING

De kolde jorde 3.04 AF BO ELBERLING 3.04 De kolde jorde AF BO ELBERLING Kulden, mørket og vinden får det meste af året jordbunden på Disko til at fremstå gold og livløs. Men hver sommer får Solen magt, og sneen smelter. Hvor jorden ikke

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra?

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vi fra? Forskning: Grønlands Fiskeriundersøgelser (Kbh.) 1946-92 Flytter til Grønland 1993-96 1995 EcoGreen Workshop 2001 Afd. for Marin Økologi 2005 Grønlands Klimaforskningscenter 2009 Miljøenhed

Læs mere

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet. Faglige resultater 2004

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet. Faglige resultater 2004 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Faglige resultater 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet, marts 2005. Faglige resultater 2004

Læs mere

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING Jesper B. Pedersen HydroGeophysics Group Aarhus University Disposition Induceret polarisation (IP) metoden Casestudy Eskelund losseplads o Lossepladsen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA

Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Miljøindsatsen i Arktis 2014 Aktiviteter støttet af ordningen for Miljøstøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter, som i 2014 er sat i gang med økonomisk støtte fra Miljøstøtteordningen

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Af Nynne Hjort Nielsen Ph.d. studerende ved Grønlands Naturinstitut (GN) og Aarhus Universitet (AaU) I 2012 lykkedes det for første gang at fange og mærke marsvin

Læs mere

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN Leif Thorning og Thorkild Maack Rasmussen Parti fra Godthåbsfjorden i Vestgrønland med renskurede, prækambriske bjergarter. Her er det muligt at beskrive de

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Naturgeografi C Svend

Læs mere

Råstofkortlægning ved Stjær, Århus Amtskommune, Amtsarkitektkontoret, maj 1981.

Råstofkortlægning ved Stjær, Århus Amtskommune, Amtsarkitektkontoret, maj 1981. Miljøcenter Århus Århus Vest - trin 1 kortlægning NOTAT Til Miljøministeriet Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Att.: Tom Hagensen Fra Mette Danielsen Sag 13708020 Dato Juli 2008 Projektleder

Læs mere

Den Dynamiske Jord. Ole B. Andersen, Tine B. Larsen, Peter Voss, Martin Glendrup

Den Dynamiske Jord. Ole B. Andersen, Tine B. Larsen, Peter Voss, Martin Glendrup Den Dynamiske Jord Ole B. Andersen, Tine B. Larsen, Peter Voss, Martin Glendrup Forord Dette materiale skal ses som et supplement til den udsendte plakat om jordens tyngdefelt fra satellit. Materialet

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere