Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation"

Transkript

1 Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne i STAR, om at indhente tilbagemeldinger fra de studerende, der var blevet interviewet i forbindelse med de første institutionsakkrediteringer. På tidspunktet for indhentningen af tilbagemeldingerne var det første af akkrediteringspanelernes to besøg gennemført på en række universiteter og professionshøjskoler. De studerendes tilbagemeldinger dannede grundlag for en principiel diskussion i STAR af, hvordan studenterperspektivet repræsenteres på den bedste måde, og af hvordan det sikres, at de studerende kan tage aktiv del i institutionsakkrediteringsprocessen. Nedenstående afsnit indeholder diskussionens hovedpointer, organiseret kronologisk i forhold til akkrediteringsprocessen. Der er tale om en kondenseret gengivelse af drøftelserne i STAR. 10. oktober 2014 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandlere Kristian Klausen Sofie Bjerg Kirketerp Tel Mail Med baggrund i disse punkter, har der i AI været en intern drøftelse af, hvor og hvordan det er muligt at imødekomme STARs forslag indenfor de lovgivnings- og proceduremæssige rammer, AI opererer indenfor. Denne replik findes sidst i dokumentet. STARs udviklingsforslag Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation i ekspertpanelerne. STAR forslår derfor, at der gives mulighed for, at STAR kan komme med forslag eller kommentarer til studenterrepræsentanter i panelerne. Udvælgelse af studerende til interview Der kan være stor forskel på det oplevede undervisnings- og studiemiljø på forskellige campusser under samme institution. I de tilfælde, hvor uddannelsesaktiviteterne er spredt over flere campusser, foreslår STAR derfor, at AI sikrer, at der en geografisk spredning, når institutionen inviterer studerende til at deltage i interviews på institutionsbesøgene. Side 1/3

2 Forberedelse på interview For at give de studerende, der skal interviewes, et hensigtsmæssigt indblik i akkrediteringsprocessen, samt mulighed for at forberede sig bedst muligt, foreslås det, at AI udsender en informationspakke forud for besøget. Pakken kan eksempelvis indeholde (1) AI s animationsfilm om akkreditering, (2) emneoversigt for interviewet (for andet besøg også en beskrivelse af audit trails), og (3) terminologiliste. STAR mener, at det kan hjælpe til at skabe et mere tillidsfuldt forhold til AI, hvis den studerende modtager informationspakken direkte fra AI. Planlægning af interview I planlægning og afvikling af interviews bør AI sikre, at de studerende oplever, at de bliver hørt, kan tale frit samt at der er mulighed for at kommentere på emner, som de studerende finder relevante for kvalitetssikringsarbejdet på institutionen. Danmarks Akkrediteringsinstitution Afrapportering på interview For at give den studerende ejerskab i forhold til akkrediteringsprocessen og dens resultater, foreslår STAR, at AI giver de studerende en klar tilbagemelding på, hvordan akkrediteringspanelet tolker interviewet. Dette kan fx ske ved, at panelets formand giver en mundtlig opsummering umiddelbart efter interviewet eller ved at der sendes en opsummerende direkte til de studerende. Involvering i høringsfasen Det er STARs ønske, at institutionerne modtager tilbagemeldinger fra institutionens studerende i høringsfasen. Afrapportering på akkrediteringsprocessen I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige akkrediteringsrapport, anbefalinger og Akkrediteringsrådets afgørelse, finder STAR det ønskværdigt, at resultater kommunikeres direkte til studerende og studenterorganisationer. Dette kan fx inkludere en kondenseret oversigt over udviklingsforslag på baggrund af institutionsakkrediteringerne. AI s replik på udviklingsforslagene Den forberedende fase Det er muligt, at STAR i højere grad kan inkluderes som en aktør, der hjælper med at identificere potentielle studenterrepræsentanter til akkrediteringspanelerne. Dette kan eksempelvis ske ved, at STAR indsender bud på panelmedlemmer til en pulje, som AI kan rekruttere fra. STAR kan ikke, indenfor den lovgivningsmæssige ramme, blive høringspart i forbindelse med specifikke paneler. Udvælgelse af studerende til interview Det bør allerede være praksis, at studerende så vidt muligt repræsenterer forskellige campusser. AI vil selvfølgelig evaluere, om det også har været tilfældet. Side 2/3

3 Forberedelse på interview AI er åben overfor at styrke de studerendes forberedelse forud for interviewene. Der er allerede udarbejdet informationsmateriale, som institutionerne hver især kan sende til de studerende forud for interview på akkrediteringspanelets første besøg. Det skal dog evalueres, om (a) dette sker og (b) om materialet er godt nok? Institutionerne er dog ofte nødt til at finde afløsere for studerende i sidste øjeblik. På den ene side besværliggør det udsendelsen af information, på den anden side kan en bedre forberedelse forud for interviewet betyde, at de studerende føler sig mere forpligtede til at deltage. En løsning kan være, at den indledende suppleres med skriftligt materiale i forbindelse med selve interviewet, så alle deltagere har modtaget basisinformation om akkrediteringsprocessen og AI. Ligesom det vil være fordelagtigt, hvis interview med studerende indledes med en mundtlig introduktion til akkrediteringsprocessen, hvor der blandt andet lægges særlig vægt på de studerendes anonymitet i rapporten. Danmarks Akkrediteringsinstitution Planlægning af interview Udover en styrkelse af de studerendes viden om akkrediteringsprocessen, kan en måde at imødekomme eventuelle problematikker under selve interviewet være at slutte den strukturerede del af interviewet før tid og derefter søge afklaring på, om der er andre relevante mener, interviewet ikke har berørt. Man kan endvidere overveje at invitere færre studerende til hvert interview, hvorved den enkelte studerende vil få mere taletid. Afrapportering på interview Det er ikke muligt for panelet at melde tilbage omkring tolkning på dette tidspunkt i processen, da udtalelserne i interviewene skal ses og tolkes i sammenhæng med resten af vurderingsgrundlaget og af panelet i fællesskab. Desuden er vurderingerne på dette tispunkt foreløbige og fortrolige. AI vil dog undersøge, hvorvidt det er muligt, at panelformanden kort opridser de emner, der er blevet diskuteret på interviewet, dog uden at komme med vurderende bemærkninger. Dette område kan eventuelt også imødekommes ved, at de studerende får et bedre kendskab til processen generelt samt til hvordan deres bidrag indgår. Involvering i høringsfasen Uddannelsesinstitutionerne er hver især høringspart og det står dem frit for at involvere relevante parter i høringsfasen. AI bemærker i denne sammenhæng, at formålet med høringen er at afdække eventuelle faktuelle fejl og mangler. Afrapportering på akkrediteringsprocessen AI er åben overfor muligheden for at udarbejde opsummerende materiale på baggrund af akkrediteringsrapporterne, men er fortsat i færd med at afsøge mulighederne herfor. Blandt andet afventes en samlet evaluering af første runde institutionsakkrediteringer. Side 3/3

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere