Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW"

Transkript

1 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol Enhed brine-vand-varmepumpe udstyret med supplerende forsyningsanlæg? nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold) Prated kw 26 nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold) Prated kw 26 nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold) Prated kw 23 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Prated kw 24 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) Prated kw 25 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) Prated kw 23 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold) η S % 133 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (koldere klimaforhold) η S % 135 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (varmere klimaforhold) η S % 132 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) η S % 162 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) η S % 164 årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) η S % 161 energieffektivitetsklasse energieffektivitetsklasse (lavtemperaturanvendelse) angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på Tj Tj = - 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,1 Tj = - 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,7 Tj = + 2 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,2 Tj = + 2 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,9 Tj = + 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,4 Tj = + 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 22,0 Tj = + 12 C (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,6 Tj = + 12 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 22,1 Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,1 Tj = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Pdh kw 21,7 Tj = driftsgrænse Pdh kw 21,0 Tj = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse) Pdh kw 21,7 bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) T biv C -5 bivalenttemperatur (varmere klimaforhold) T biv C 3 bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) T biv C -7 koefficient for effektivitetstab Tj = - 7 C Cdh 1,0 angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 C og udetemperatur på Tj Tj = - 7 C COPd 3,17 Tj = - 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,14 Tj = + 2 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,53 Tj = + 2 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,25 Tj = + 7 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,75 Tj = + 7 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,36 Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse D Wernau/Germany (2015/07)

2 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Produktdata Symbol Enhed Tj = + 12 C (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,98 Tj = + 12 C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,47 Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold) COPd 3,26 Tj = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) COPd 4,14 Tj = driftsgrænse COPd 3,02 Tj = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse) COPd 4,08 temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL C 65 elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand slukket tilstand P OFF kw 0,006 termostat fra-tilstand P TO kw 0,006 i standbytilstand P SB kw 0,006 krumtaphusopvarmningstilstand P CK kw 0,000 supplerende forsyningsanlæg nominel nytteeffekt Psup kw 5,1 nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Psup kw 2,9 energiinputtype andet ydelsesregulering lydeffektniveau inde L WA db 56 årligt energiforbrug Q HE kwh årligt energiforbrug (koldere klimaforhold) Q HE kwh årligt energiforbrug (varmere klimaforhold) Q HE kwh 8623 årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold) Q HE kwh årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold) Q HE kwh årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold) Q HE kwh 7382 for brine-vand-varmepumper: Nominel brinegennemstrømning, varmeveksler ude m³/h 3 for brine-vand-varmepumper: Nominel brinegennemstrømning, varmeveksler ude (lavtemperaturanvendelse) el fast m³/h 3 Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse D Wernau/Germany (2015/07)

3 Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Den energieffektivitet, som angives på dette datablad for produktgrupperingen, afviger muligvis fra den faktiske energieffektivitet efter installationen i en bygning, eftersom denne påvirkes af andre faktorer, så som varmetab i fordelingssystemet og produktdimensioneringen sammenholdt med bygningens størrelse og egenskaber. Angivelser til beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning I Værdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning 133 % II Faktor for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke 0,00 III Værdien af det matematiske udtryk 294/(11 Prated) 1,02 IV Værdien af det matematiske udtryk 115/(11 Prated) 0,40 V Differens mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold 2 % VI Differens mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold 1 % Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for varmepumpen I = % Temperaturstyring (fra datablad for temperaturstyringen) + 2 1,5 % Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 % Supplerende kedel (fra datablad for kedlen) ( I) x II = - 3 % Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %) Bidrag fra solenergi (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 % (fra datablad for solvarmekomponent) Solfangerstørrelse (i m 2 ) Beholderens vandindhold (i m 3 ) Solfangereffektivitet (i %) Beholderklasse: A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold: % Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A + 98 %, A %, A % Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere klimaforhold: V = 137 % under varmere klimaforhold: VI = 134 % Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse D Wernau/Germany (2015/07)

4 Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Fölnde produktinformation överensstämmer med kraven i EU-förordningarna 811/2013, 812/2013, 813/2013 och 814/2013 om komplettering av direktiv 2010/30/EU. Produktinformation Symbol Enhet Saltlösning-till-vatten-värmepump Utrustad med extra värmegenerator? Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden) Prated kw 26 Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden) Prated kw 26 Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden) Prated kw 23 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Prated kw 24 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Prated kw 23 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Prated kw 25 Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden) η S % 133 Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden) η S % 135 Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden) η S % 132 Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsklass (lågtemperaturapplikationer) η S % 162 η S % 164 η S % 161 Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 C och utomhustemperatur Tj Tj = - 7 C (genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,1 Tj = - 7 C (kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,1 Tj = - 7 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,7 Tj = - 7 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,9 Tj = + 2 C (genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,2 Tj = + 2 C (kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,3 Tj = + 2 C (varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,0 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,9 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Pdh kw 22,0 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,7 Tj = + 7 C (genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,4 Tj = + 7 C (kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,5 Tj = + 7 C (varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,1 Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 22,0 Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Pdh kw 22,0 Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,8 Tj = + 12 C (genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,6 Tj = + 12 C (kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,7 Tj = + 12 C (varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,4 Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 22,1 Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Pdh kw 22,0

5 Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Produktinformation Symbol Enhet Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Pdh kw 22,0 Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,1 Tj = bivalenttemperatur (kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,1 Tj = bivalenttemperatur (varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,0 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Pdh kw 21,7 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Pdh kw 21,8 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Pdh kw 21,7 Tj = temperaturdriftsgräns Pdh kw 21,0 Tj = temperaturdriftsgräns (lågtemperaturapplikationer) Pdh kw 21,7 Bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden) T biv C -5 Bivalenttemperatur (kallare klimatförhållanden) T biv C -15 Bivalenttemperatur (varmare klimatförhållanden) T biv C 3 Bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) T biv C -7 Bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) T biv C -17 Bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) T biv C 3 Degraderingskoefficient Tj = - 7 C Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 2 C Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 7 C Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 12 C Cdh 1,0 Degraderingskoefficient TOL Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tbiv Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = - 7 C (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Degraderingskoefficient TOL (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Degraderingskoefficient Tbiv (lågtemperaturapplikationer) Cdh 1,0 Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor fördelbelastning vid en inomhustemperatur på 20 C ochen utomhustemperatur Tj Tj = - 7 C COPd 3,17 Tj = - 7 C (kallare klimatförhållanden) COPd 3,46 Tj = - 7 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 4,14 Tj = - 7 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) COPd 4,28 Tj = + 2 C (genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 3,53 Tj = + 2 C (kallare klimatförhållanden) COPd 3,71 Tj = + 2 C (varmare klimatförhållanden) COPd 3,02 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 4,25 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) COPd 4,37 Tj = + 2 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) COPd 4,08 Tj = + 7 C (genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 3,75 Tj = + 7 C (kallare klimatförhållanden) COPd 3,92 Tj = + 7 C (varmare klimatförhållanden) COPd 3,34 Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 4,36

6 Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Produktinformation Symbol Enhet Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) COPd 4,44 Tj = + 7 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) COPd 4,22 Tj = + 12 C (genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 3,98 Tj = + 12 C (kallare klimatförhållanden) COPd 4,07 Tj = + 12 C (varmare klimatförhållanden) COPd 3,81 Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 4,47 Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) COPd 4,45 Tj = + 12 C (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) COPd 4,39 Tj = bivalenttemperatur (genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 3,26 Tj = bivalenttemperatur (kallare klimatförhållanden) COPd 3,27 Tj = bivalenttemperatur (varmare klimatförhållanden) COPd 3,11 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) COPd 4,14 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) COPd 4,17 Tj = bivalenttemperatur (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) COPd 4,13 Tj = temperaturdriftsgräns COPd 3,02 Tj = temperaturdriftsgräns (lågtemperaturapplikationer) COPd 4,08 Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift WTOL C 65 Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge Frånläge P OFF kw 0,006 Termostatfrånläge P TO kw 0,006 Standbyläge P SB kw 0,006 Vevhusvärmarläge P CK kw 0,000 Extra värmegenerator Nominell avgiven värmeeffekt Psup kw 5,1 Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden) Psup kw 4,8 Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden) Psup kw 1,6 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Psup kw 2,9 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Psup kw 3,4 Nominell avgiven värmeeffekt (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Psup kw 1,7 Typ av tillförd energi Övriga poster Kapacitetsreglering Ljudeffektnivå, inomhus L WA db 56 Elektrisk Årlig energiförbrukning Q HE kwh Årlig energiförbrukning (kallare klimatförhållanden) Q HE kwh Årlig energiförbrukning (varmare klimatförhållanden) Q HE kwh 8623 Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, genomsnittliga klimatförhållanden) Q HE kwh Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, kallare klimatförhållanden) Q HE kwh Årlig energiförbrukning (lågtemperaturapplikationer, varmare klimatförhållanden) Q HE kwh 7382 För saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösningsflöde, värmeväxlare utomhus m³/h 3 För saltlösning-till-vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösningsflöde, värmeväxlare utomhus (lågtemperaturapplikationer) fast m³/h 3

7 Systeminformationsblad med energirelaterade uppgifter Fölnde systeminformation överensstämmer med kraven i EU-förordningarna 811/2013, 812/2013, 813/2013 och 814/2013 om komplettering av direktiv 2010/30/EU. Den energieffektivitet som anges för produktpaketet på detta informationsblad kan avvika från energieffektiviteten efter paketets installation i en byggnad, eftersom den påverkas av ytterligare faktorer, t.ex. värmeförluster i distributionssystemet och dimensioneringen av produkterna i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper. Uppgifter om beräkning av säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning I Värdet för den primära pannans eller värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning 133 % II Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens värmeproduktion för paket 0,00 III Värdet för den matematiska formeln 294/(11 Prated) 1,02 IV Värdet för den matematiska formeln 115/(11 Prated) 0,40 V VI Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under genomsnittliga och kallare klimatförhållanden Skillnaden mellan den säsongsrelaterade energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under varmare och genomsnittliga klimatförhållanden 2 % 1 % Värmepumpens säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning I = % Temperaturregulator (från informationsblad för temperaturregulator) + 2 1,5 % Klass I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 % Tillsatspanna (från informationsblad för panna) ( I) x II = - 3 % Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning (i %) Solvärmebidrag (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 % (från informationsblad från solvärmeutrustning) Solfångarareal (i m 2 ) Tankvolym (i m 3 ) Solfångarens verkningsgrad (i %) Tankklassificering A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Paketets säsongsbundna energieffektivitet vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden: % Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning för paket vid genomsnittliga klimatförhållanden G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A + 98 %, A %, A % Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden: V = 137 % vid varmare klimatförhållanden: VI = 134 %

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 46 d 7 6 6 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger 6000 6 WM R ølgende produktdata er i overensstemmelse med kravene

Læs mere

A +++ A ++ A + B C D E F G

A +++ A ++ A + B C D E F G Ι ZSB 14 4 C 23 B C D E F G 2015 811/2013 Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013

Læs mere

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM d 5 5 6 kw kw kw 53 d 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ompress 6000 W W 7 kw m. WM ølgende

Læs mere

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013

Condens 5000 W C5000W24-4+110L 8738207697 XXL A ++ A + A B C D E F G B C D E F G 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 47 d 23 kw 2015 811/2013 Ι ondens 5000 W 5000W24-4110L 5000W24-4110LMed indbygget styring 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ondens

Læs mere

alpha innotec SW 232H kw kw db - db

alpha innotec SW 232H kw kw db - db alpha intec 50 10074642 alpha intec 10074642 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G WPF 23 sæt 55 C 35 C A A A B C D E F G 2015 812/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt x A A A A B C D E F G 2015 811/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt 185366 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h 5,4 WPF 13

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.first_page_labels_necessary_dk

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

Din personlige. varme system beregning. System beregning

Din personlige. varme system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold til Europa kommissionen.(commission

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7569430 Vitoladens 333-F, VP3U 7502830 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefa 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Z011460 - Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07 5,6 kw A2/W35, 230V 7542014

Læs mere

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

BILAG. Bilag I-X. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final ANNEXES 1 to 10 BILAG Bilag I-X til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) NR.../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og

Læs mere

WPC 04 cool A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 6 kw. 5 kw. 43 db 2015 811/2013

WPC 04 cool A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 6 kw. 5 kw. 43 db 2015 811/2013 WP 04 cool 6 kw 5 kw 43 d 5 kw 2015 811/2013 abrikant elastningsprofil nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige for nergieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige for nergieffektivitetsklasse

Læs mere

2015-07-31 0020221972_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) Vaillant 2 Models A VCI DK 246/5-5

2015-07-31 0020221972_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) Vaillant 2 Models A VCI DK 246/5-5 Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) 1 Brand name Vaillant 2 Models A VCI DK 246/5-5 A 3 Temperature application - - High/M edium/l ow 4 Hot water generation: Specified

Læs mere

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw

EU-direktiv for energieffektivitet. Produktetiketten. 20 kw U-direktiv for energieffektivitet Som for elektriske apparater skal fabrikanter, efter 26. september 2015, mærke energiforbrugsrelevante varmeproducenter og beholdere med en produktetiket, en rp-etiket.

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.

Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere. Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk. Energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 7. oktober 2015 Indhold Hjælp og vejledninger

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter

Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Ecodesign og energimærkning af forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere inklusiv nye krav til kombinasjoner av varmeprodukter Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/83 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig PROUKTT VU 250 Y NILN olig ktiv varmegenvinding Ventilation < 325 m 3 /h Produktion af varmt brugsvand VU 250 Produktbeskrivelse VU 250 suger den varme fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 21.7.2015 L 193/43 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1187 af 27. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af kedler

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Part 1/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.2.2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

BILAG. Bilag I til IX. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

BILAG. Bilag I til IX. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final ANNEXES 1 to 9 BILAG Bilag I til IX til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Side 3. Indbefattede anlæg

Side 3. Indbefattede anlæg Side 1 Side 2 Forord EU forordning 811/2013 af 18. februar 2013 definerer kravene til energimærkning af anlæg til rumopvarmning og energimærkning af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Forordningen

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014.

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014. De$e dokument indeholder en forklarende tekst 3l en powerpoint- præsenta3on om reglerne, når man reklamerer, markedsfører og sælger anlæg 3l rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vi i daglig tale kalder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 LEK LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 LEK LEK Installatørhåndbog 8, 12, 16 Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring Opstilling Medfølgende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen

Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Informationsmøde hos NVE 15-12-2014 Krav om energimærkning af fastbrændselskedler, mv Jes Sig Andersen Formål Det anslås at vedtagelsen af ecodesignkrav vil medføre en energibesparelse i 2030 på 22 PJ

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 193/100 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 193/20 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1186 af 24. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af produkter til

Læs mere

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) 1 Brand name.

_00 1/8. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) 1 Brand name. Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013, 812/2013) 1 Brand name Vaillant 2 Models A B C VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4 A B C 3 Temperature application - - Medium Medium Medium /Low

Læs mere

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk Indhold 1. Forordningen og omfattede produkter

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger

Beregning af bygningers energibehov Ækvivalensdata for særlige komponenter og løsninger Vejledning til Be15 og SBi- anvisning 213: Bygningers Energibehov BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET, INDEKLIMA OG BÆREDYGTIGHED A.C. MEYERS VÆNGE 15 2450 KØBENHAVN SV SBI.DK CVR 29 10 23 84 Vejledning +45

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) 15078/14 ENER 446 ENV 872 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. november 2014 til: Komm. dok. nr.: D031811/03 Vedr.:

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Bygninger og Smart Grid

Bygninger og Smart Grid Bygninger og Smart Grid Fjernvarme med fokus på vandvarmere samt varmtvandsog direkte fjernvarmetilsluttede hårde hvidevarer Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, cnc@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6619 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414

Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414 Bekendtgørelsen, Ecodesign & Energimærkning Jes Sig Andersen / 290414 Alle disse krav og hvordan de måles Bekendtgørelsen Ecodesign Kedler EN303-5:2012 95% EN303-5:2012 Brændeovne EN13240:2007 EN13240:2007

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg 3.6.2014 L 164/83 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbårne varmeforsyningsanlæg (meddelt under nummer C(2014) 3452) (EØS-relevant

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 Ydeevnedeklaration... 2 Prestandadeklaration.... 6 Yteevnedeklarasjon.... 10 DK SE NO HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 02.09.2013 / 53-4003 www.hwam.com 1. Byggevaretype: HWAM 3630 IHS, HWAM 3650

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere