STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra stk. i maalet og fjord er der optat endel med smaa norsk~ fisk~ri~r. Uken 9-5 desember. prisen var fra 3-35 kr. pr. maal. nøter. Talvik er der endel sild til- Til Valdersund indkom likeledes sidste stede; men der mangler paalitelige STRSLDFSKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste uke i stor utstrækning hin-fra maal, pris 28-35, gjen- strikfet. Øksfjord skal der være et dret av uveir, saa der blev liten nemsnit 30 kr. pr. maal. Disse fangster godt sildefiske. nden amtet er andrivning. Mandag kom forsøksdam- vil bli medtat i næste ukekvantum. tagelig opesket maal, hvorav per Havellen ind til Abelvær med Til Nærø i Namdalen er indbragt til sildoljefabriken 0400 maal, til 430 maal storsild og til Valdersund 420 maal storsild, pris 30, saltet 560 hjemmeforbruk og agn 4700 maal indkom 7 drivere med fra 30 til 200 tønder. og saltet til handelsvare 500 maal. maal; nogen gjennemsnitsfangst er Fetsildfisket. Bjugn i Søndre Pris 6-8 kr. pr. maa. ikke opgit. Prisen var fra Trondhjem er ingen nye stæng sat i For hele landet er til 5 desember kr. pr. maal. Senere var der vende- sidste uke, men av tidligere stæng er anmeldt opfisket maal fetsild reise og landligge for uveir indtil der optat 850 maal og desuten 30 mot i 96, 4404 i 95, fredag da endel drivere gik ut paa maal garnsild, hvorav saltet 255 tdr i 94, i 93 og fangstfeltet. Lørdag indkom til Kri- og solgt til hermetikfabrik 690 maal i 92. Der er iaar saltet stiansund damper fra Sulshavet med Prisen var fra kr. pr. maal tønder mot i 96, 200 maal, pris 3 kr. pr. maal. Til og sildens størrelse 4-7 streks. Ved i 95,25420i94, Valdersund indkom lørdag eftermid- ukens slutning var der tilstede 2 i 93 og tdr. i 92. dag 2 drivere med fra maal, notbruk og 20 garnbaater. m vinterfisket i Finmarken pris 30 kr., og senere om aftenen Namdalen har fetsildfisket tat sig foreligger endnu ingen meddelelser, indkom yderligere til Valdersund 6 op i sidste uke. Nærø er fisket og saa fisket antages at være helt ubedampskibe med gode fangster. alt saltet 20 tdr. 4-6 streks garnsild, tydelig. er ilandbragt til Valdersund 4300 maal. pris kr. maalet og av notsild Til Abelvær indkom lørdag en dam per er der optat og solgt 300 kasser til med 200 maal og til Halten-Sulen er en pris av kr pr. kasse; men i sidste uke indbragt 660 maal, pris der staar endnu i laas ca Veiret. Meteorologiske observato kr. pr. maal. Fra Stoksund maal sild. Her er tilstede 0 notbruk og Titran mangler der oplysninger og garnfiske og stængning paagik om storsildfisket. Fangstfeltet er lørdag. Ved Buø i Kolvereid er der væsentlig Sulshavet og 7 il 8 mil sat 4 større sildestæng, der opgives nord av Finvær. antagelig at indeholde en 7 il 8000 alt er iaar anmeldt opfisket 5950 maal streks fetsild. Herav maal storsild mot i 96, optat 250 maal, hvorav saltet 220 tdr. i 95 og 9322 maal i 94 til om- Pris var ikke sat. Av garnsild blev trent samme tid. der opfisket 40 maal, hvorav saltet V ærdien av aarets storsildfangst 200 tdr., pris 25 kr. pr. maal. anslaaes efter de meddelte priser at Namsos er sat et stæng under Heia kunne sæhes til ca kroner antagelig indeholdende 500 maal mot til 6 desember 96, smaasild, solgt til sildoljefabrik for til 8 desember 95 og kr pr. maal kr. til 9 desember 94. Tromsø amt var fisket smaat, kun denne uke har storsildfisket hat litt fiske i Kvæfjord, Salangen, Maen god begyndelse, idet der søndag langen og Hillesøy, men uten nogen og mandag indkom til Kristiansund nævneværdig betydning. fra Sulshavet og Haltenhavet 0 damp- Finmarkens amt er der fisket skibe med fra maal, i gjen- noget i sidste uke. Kistrand er der ri um beretter: Sydkysten hadde de første 3 dage svake nordlige vinde, resten av uken frisk vestlig bris. Vestkysten hadde ogsaa nordlige vinde søndag og mandag, tirsdag storm fra syd, onsdag, torsdag og fredag storm fra vest eller NV, lørdag svake, ubestemte vinde. Nordlandskysten har for det meste hat sydlige eller østlige vinde, oftest svake, men sterke søndag samt tirsdag og onsdag. Lofoten er nordlige og nordvestlige friske vinde fremherskende, men sterk storm av SSV tirsdag. Finmarkskysten har hat vekslende vinde, oftest svake, men sterke tirsdag og halv storm av SV onsdag.

2 . 302 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 desember 97 Storsildfisket. td~gramm~r+ pslag 5. /2: Storsildfisket vendereise igaaraftes for fiskerne fra Titran og Bustviken. Veiret fremdeles urolig og utrygt. pslag 5. 6/2: Storsildfisket: Til Kristiansund igaar damper fra Sulshavet med 200 maal, pris 3. Til Halten-Sulen ukefangst 660 maal, pris Til Gjæslingerne igaar damper med 200 maa. Til Valdersund igaar eftermiddag 2 drivere med fra maal, pris 30 og senere igaar yderligere 6 dampere med god fangst. utsendes imorgen. Kvantumsopgave pslag 5. 7/2: Storsildfisket: Samlet ukefangst 5090 maal, hvorav til Valdersund 3600, Abelvær 630, Halten-Sulen 660 og til Kristiansund 200 maal. beregnet eftermelding fra Valdersund foregaaende uke utgjør totalfangsten iaar 5950 maal mot ifjor og maal i 95. Til Valdersund igaar og idag 6 drivere maal, pris Kristiansund: Siden lørdag indkomne fra Sulen-Haltenhavet 0 drivdampere maal, størrelse , pris 3-35, godveir. pslag 8. Trondhjem 5/2: For den forløpne uke er ingen melding om fisket indløpet. Stiftamtmanden. Fetsildfisket. pslag 44. Trondhjem 5/2: Bjugns lensmandsdistrikt. uken ingen nye notstæng, ubetydelig garnfiske. uken opfisket 880 maal, hvorav garnsild 30, notsild 850 maal, heravantages solgt hermetikfabrik 690 maal, saltet handelsvare 255 tønder. Resten til hjemmeforbruk. Kvalitet 4-7. Pris Ved ukens slutning 2 notbruk med 200 mand, 20 garnbaater med 50 mand. alt opfisket inden amtet maal, hvorav iset 570 maal, solgt sildoljefabrik 2325 maal, hermetikfabrik 954 maal, saltet handelsvare 5958 tønder. Stiftamtmanden. pslag 47. Namsos 5/2: Nærø: Tilvirket i bygden 20 tønder garnsild, 4-6 streks, pris maalet, notsild optat og solgt 300 kasser, pris 4 kr. pr. kasse. ndestængt staar ca maal, tilstede 0 notbruk, 2 kjøpere. Garnfiske og stængning paagaar. Til Nærø videre indbragt 420 maal storsild. Pris 30. Tilvirket herav 560 tønder handelsvare. Kolvereid; Ved Buø gjort 4 større sildestæng, opgit antagelig 7 å 8000 maal streks fetsild, optat 250 maal notsild, herav saltet 220 tønder streks. Pris ikke sat. pfisket garnsild 40 maal, herav tilvirket 200 tønder, pris pr. maal 25 kr. Namsos: stæng under Heia paa antagelig 500 maal smaasild, solgt til sildoljefabrik for 5 kr. pr. maal. alt Namdalen maal notsild, 9865 maal garnsild (tidligere ikke medtat 2 maal), tilvirket handelsvare tønder notsild, 4258 tønder garnsild (tidligere ikke medtat 50 maal), sildoljefabrik 7253 tønder, hermetildabrik 250 tønder, agn 608 tønder, 62 tønder iset. Politimesteren. pslag 49. Tromsø 5/2: Kvæfjord: Denne uke stængt ca. 500 maal smaasild hvorav optat 250 maal solgt sildoljefabrik, pris 8. Salangen: Denne uke og forrige uke stængt og optat 000 maal smaasild, hvorav solgt sildoljefabrik 800 maal, resten kreaturfor. ngen utsigt nye stæng. Pris 6. Malangen: Siden sidste beretning optat 500 maal hvorav solgt sildoljefabrik 33 maal, handelsvare 350 tønder. Til husbruk 00 maal. Pris 6 kroner pr. maal. Hillesøy denne uke 2 mindre stæng Nordfjord. ptat solgt agn 00 maal pris 6. alt optat inden amtet maal hvorav tilvirket handelsvare 909 tønder solgt sildoljefabrik 6768 maal, hermetikfabrik 2250 maal. set 500 maal, agn 805 maal. Stiftamtmanden. pslag 50. Vardø 5/2: Kistrand meget smaasild. lderfjord endeloptat smaanøter. Talvik endel sild tilstede, men savner paalitelige underretninger, større del distriktet rikt sildfiske. Øksfjord: ptat anslagsvis maal hvorav solgt sildoljefabriker maal, til agn, hjemmeforbruk 4700 maal, saltet 500 maal, maal uavhændet. Pris 6-8 kroner maalet. Amtmanden. pslag 9. 7/2: Til 5 desember anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset 232 maal, solgt sildoljefabrikker maal, hermetikfabrikker maal og saltet handelsvare tønder, mot i 96 henholdsvis og i Ut~nlandsk~ fisk~ri~r. Uken 9~5 desember. Det sve n s k e s i de fis k e var ogsaa i sidste uke i den væsentlige grad hindret av uveir. Siden mandag, da der indbragtes ca hl. delvis meget stor sild, fisket ved Koppargrund, har der omtrent intet fiske været for uveir. Lørdag reiste endel baater ut og forsøkte efter silden sydvest om Winga, men resultatet forelaa ikke lørdag middag. Prisen var mandag fra kr. pr. hl. som betaltes av private opkjøpere. sidste uke blev der opfiskei 5886 hl. storsild og totalfangsten til 5 desember utgjør hl. mot i 96, i 95 og hl. i 94. aar er saltet hl. mot 6824 i 96 og 520 hl. i 95. td~gramm~r + Det svenske sildefiske. pslag 4. 8/2: Sildefisket Bohuslen hadde en ukefangst av5886 hl. storsild. Totalfangst iaar hl. mot i 96, og i 95. Saltet 4258 hl. mot 6824 i 96 og 520 i mark~dsb~r~tning~r m. o. Uken 9-5 desbr. Klipfiskmarkedet. td~grammtr + pslag 5. 2/2: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg 200 norsk, beholdning 9800 norsk, priser uforandret. Santander ingen beholdning. Paris London Fra ndustriforsyningsdepartementet. Ved kongelig resolution av 5 desember d. a. er det bestemt:,, medhold av lov av 4 mai 97 no. 5, litr. a og c, om foranstaltninger til at sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer bestemmes, at det skal være forbudt at sælge mineralske smøroljer eller smøroljer, hvori mineralsk olje indgaar som bestanddel, til andre end Staten, og at denne gi ves eneret til at sælge eller la forsælge alle smøroljer i landet. ndustriforsyningsdepartementet bemyndiges til at træffe de til sakens fremme nødvendige forføininger. Denne bestemmelse træder ikraft straks. Hvilket herved meddeles til almindelig underretning med tilføiende av at overtrædese av disse bestemmelser straffes med bøter eller fængsel i indtil 6 maaneder. Kristiania, 7 desember 97. Brisling etc. tilfø-rt Bergen i tiden /2-_ 5 /2 97. Hvorfra Bris-!ing skj. Pris Smaasild pr. skj. skj. Pris pr. skj. S. Bergenhus amt do N.Bergenhus amt Romsdals amt S. Trondhjems amt Nordlands amt Tils. 783~ 0206 ~ Desuten 466 skj. blanding a kr fra S. Bergenhus amt, 65 skj. blanding a kr fra S. Bergenhus amt, 973 skj. blanding a kr fra N. Bergenhus amt, tilsammen 2604 skj. blandin. Værdi brisling... kr smaasild blanding Tils. kr

3 9 desember 97 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerbedrft fra fskerdrektøren ~ ~ Distrikt Fetsildfisket fil '5 desember J 97. Finmarkens amt Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje- hermetik- Saltet maal maal fabrik fabrik tdr. maal maal Tromsø amt Nordlands amt Namdalen S. Trondhjems amt _ Romsdals amt N. Bergenhus amt Tilsammen Mot i i kke opgit i i i i i i Brisling etc. tilført Stavanger i tiden o_5/ Bris- Pris Smaa- Pris Blan- Pris Hvorfra!ing pr. sild pr. ding pr. skj. skj. skj. skj. skj. skj. Stavanger amt S. Bergenhus amt N. Bergenhus amt Nordlands amt Tils Røkt Værdi brisling... kr smaasild blanding Krigsforsikring av fiskerflaaten. (Skrivelse fra Handelsdepartementet til Fiskeridirektøren av 5 desember 97) Under henvisning til hr. direktørens skrivelse av 8 ds. angaaende Statens overtagelse av krigsrisikoen for fiskeflaaten meddeles, at Stortinget 2 ds. har fattet følgende beslutninger:. Stortinget samtykker i, at Staten overtar krigsrisikoen for den norske fiske- og fangstflaate uten erlæggelse av præmie. 2. Handelsdepartementet bemyndiges til at træffe de nærmere kr bestemmelser til sakens gjennemføreise. Man henviser forøvrig til st. prp. nr. 97 og indst. s nr. 265 for 97. Som allerede antydet i propositionen finder departementet en anmeldelse av fartøierlje, som betingelse for risikoens overtagelse, overflødig. verensstemmende hermed har departementet idag tilskrevet krigsforsikringen at Statens overtagelse av krigsrisikoen løper fra 3 ds. Det med hr. direktørens skrivelse av 8 ds. indsendte forslag til tarif har departementet underhaanden forelagt direktøren i Det norske Veritas som intet væsentlig har fundet at bemerke ved forslaget. Departementet finder efter dette at burde godta forslaget, saaledes at disse satser vil bli lagt til grund ved eventuelt opgjør av krigsskadeserstatning. De for den allerede eksisterende statsforsikring av fartøier under 20 tons indkomne indmeldelser annuleres, og de dertil hørende takster trær ut av kraft, idet den fastsatte tarifs satser fra 3 ds. blir at anvende ogsaa for disse fartøiers vedkommende. Som det vil være hr. direktøren bekjendt har Statens krigsforsikring hittil kun omfattet selve fartøierne derimot ikke redskap og anden utrustning. midlertid har vedkommende stortingskomite, som det av indstillingen vil sees, fremholdt ønskeligheten av at forsikringens ramme udvides noget paa dette punkt. Da komiteens anførsler ved sakens behandling i Stortinget ikke foranlediget nogen bemerkninger, anser departementet sig berettiget til at utvide forsikringen til ialfald i nogen grad at omfatte ogsaa redskaper og utrustning. Hvordan dette skal nærmere ordnes vil departementet senere komme tilbake til. Man skal dog bemerke at der heller ikke her vil bli forlangt nogen anmeldelse. gsaa for redskapsforsikringen vil bli fastsat tarif. Forslag til en saadan tarif er som det vil være hr. direktøren bekjendt u'tarbeidet av den av departem~ntet sammenkaldte fiskerikomite. Departementet har imidlertid endnu ikke hat anledning til at gjennemgaa denne tarifs satser, som man maa forbeholde sig adgang til at revidere. det bemerkes at departementet saasnart det lar sig gjøre vil utarbeide en rundskrivelse angaaende Statens overtagelse av krigsrisikoen skal man bede de interesserte paa bedst mulig maate gjort bekjendt med foranstaaende.

4 ~ ~---~_ UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 desember 97 _.. _ _.._----- De engelske fiskerier. Hvalfangsten i Natal i 96. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) ndberetning fra konsul J. Egeland, Durban ktober 97 Januar -ktober 97 Tre selskaper drev hvalfangst i \ Cwts. ~ Cwts. ~ Natal i 96, nemlig Union Whaling & Fishing Co., Ltd., og Premier For alle sorter tils Whaling Co., Ltd., begge ved Bluff, S pecificert for følgende sorter: Durban, samt Grindrod Whaling Co., Sild ved Park Rynie, Natal. Brisling Antallet av fangstbaater var 8. Makrei Antallet av funktionærer var 596, Torsk hvorav europæere 200, indfødte 34, Lange Sei li 5062 hinduer 55. Hyse l Der fangedes følgende antal hval: Flyndre [ Spermacethval Kveite ~ Finhval : Knølhval ,-----~-~ Blaahval (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Seihval... 0 Rethva alt 853 De irske fiskerier. Utbyttet var: lje 3939 tons, værdi ca. et Guano 836,, 000 ktober 97 ktober ~ c Barder 000 Cwts. ~ Cwts. ~ alt ce ~.-.~------, ~c--~~-+---= For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild Brisling l 90 Makrei Torsk Lange Hyse.... Flyndre eller ca. 0 % mindre end i Et selskap utdelte en dividende av 25 %. Hvaloljen solgtes til saapefabrikerne i Durban; gjennemsnitsprisen var ca i 628 De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) ktober 97 Cwts cb 24 pr. ton; guanoen fandt ogsaa marked i Natal. Gjennemsnitspris ca. cb 6 pr. ton. Spermacetoljen blev skibet til Storbritannien. Fangsten av bardehval viser en betydelig nedgang; spermacethvalen derimot en opgang, nemlig 585 stk. mot 486 i 95. * 96:

5 9 desember 97 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 305 Argentinas handelsomsætning i 96. mporten av norske eksportartikler, Utdrag av indberetning fra minister S. A. Christophersen, Buenos Aires. Klipfisk. Beholdningerne var ved aarets begyndelse yderst knappe, hvorfor markedet holdt sig meget fast med tendens til stigning, og denne tendens blev mere og mere fremtrædende, efterhvert som fasteuken nærmet sig. Prisen for norsk kassefisk, som til en begyndelse stod i $ 34 a $ 37 papir pr. kasse a 45 kg., steg efterhaanden, indtil der i sidste halvdel av mars betaltes op til $ 54 for god og tør vare. begyndesen av april ankom imidlertid dis. Rio de la Plata med henimot 3000 kasser klipfisk, og denne store tilførsel virket trykkende paa markedet, saaledes at prisen gik ned til $ 48 il $ 45 pr. kasse, alt efter fiskens kvalitet. Efter paaske indtraadte der et nyt prisfald til $ 4 pr. kasse, men da de fleste gamle kontrakter nu var effektuert, og tilførselen av den nye sæsongs fisk var meget ringe og tilslut næsten ganske ophørt, blev stemningen litt efter litt fastere, og ved aarets slutning var prisen igjen kommet op i $ 52 pr. kasse. For norsk benløs fisk betaltesder i begyndelsen av januar $ 0.50 papir pr. 0 kg. brutto, men - i likhet med prisen paa kassefisk - steg prisen i de første maaneder og notertes hen~ imot paaske med $ 3.50 il $ 4 pr. 0 kg. Senere gik prisen under mindre fluktuationer ned til $ a.50, men i september blev markedet atter noget fastere, og prisen steg til $ 2 a $ 2.50, paa hvilket nivaa den holdt sig til slutten av oktober. Beholdningerne var imidlertid nu uttømt, og da der ingen tilførsel fandt sted, var denne kvalitet ikke længere gjenstand for notering. Først ut i desember ankom der nogen mindre partier benløs klipfisk, som omsattes til $ 4 il $ 4.50 pr. 0 kg. Av skotsk fisk var tilførslerne under hele aaret yderst knappe, og noteringerne holdt sig derfor paa samme høide, ja undertiden endog litt over prisen paa den norske kasse fisk. Paa grund av vanskeligheterne ved at skaffe klipfisk fra Norge og Eng- land begyndte importørerne at ind- Tø rf is k. For denne vare notertes føre newfoundlandsk fisk fra de der til en begyndelse $ 9.25 il $ 9.50 Forenede Stater. Denne vare opgives papir pr. 0 kg., men da tilførslen at staa adskillig tilbake for den norske under hele aaret var yderst begræni kvalitet, da den ikke er saa om- set, gik prisen stadig op, uten nævnehyggelig behandlet, og noteringerne værdig fluktuationer, og stod ved laa derfor $ 3 il $ 4 under prisen for aarets utgang i $ 5.50 pr. 0 kg. den norske kassefisk. Benløs fisk, Den samlede indførsel av tørfisk hvorav der likeledes ankom en del opgik kun til 67 tons (værdi $ 9365 fra Staterne, betaltes med $.50 il $ 2 guld), mot 260 tons i 95. Praktisk under noteringerne for den norske. talt hele det nævnte kvantum im Den newfoundlandske klipfisk, som portertes direkte fra Nor g e, idet bare tidligere praktisk talt var ukjendt her- 240 kg. angives at være ankommet ute, har paa denne maate faat ind- andetsteds fra. pas og antagelig ogsaa fast fotfæste S ard i n e r. Herav indførtes der paa markedet. Norsk klipfisk har tilsammen 3 64 tons (værdi $ saaledes faat en ny konkurrent, men guld), mot 2593 tons aaret forut. hvis eksportørerne hjemme ogsaa i Av det førstnævnte kvantum ankom fremtiden vil være omhyggelige med 2647 tons fra Spanie'n, mens der fra kvaliteten og kun levere førsteklasses Nor g e ikke indførtes mere end 80 vare, er- der ingen grund til at frygte tons til en værdi av $ guld, for, at den norske fisk vil tape sin mot 739 tons i 95. Grunden til førerstilling paa det argentinske mar- denne betragtelige tilbakegang i indked. Kjøperne her er meget konser- førslen av norske sardiner maa dels søvative, og norsk klipfisk har nu en- kes i eksportvanskeligheterne i Norge, gang faat ord for at være den bedste. dels i priserne for den norske vare, En følge av de knappe tilførsler som laaadskillig over, hvad de spanske og høie priser var ogsaa den, at sardiner kunde kjøpes for. fiskerne i Mar del Plata forsøkte at Spanske sardiner solgtes en gros for fremstille klipfisk av den saakaldte $ 0.70 il $ 0.80 papir pr. 4 æsker il corbina negra. Denne fiskesort er 200 gram. For norske sardiner var meget fet, og da fiskerne ikke for- prisen nominel. staar at tilberede den ordentlig, hadde Ame rik ans k e sardiner blev ifjor varen gjennemgaaende et litet appe- for første gang utbudt paa markedet. titlig utseende og blev snart harsk. Disse skal til en begyndelse ha været Denne industri vil derfor neppe komme litet tilfredsstillende baade med hensyn til at overleve krigen. til kvalitet og utstyr, men har senere Argentinsk klipfisk solgtes en gros undergaat en forbedring i begge retfor $ 0.40 il $ 0.50 papir pr. kg. ninger, og da de solgtes adskillig bil- Totalimporten av klipfisk androg ligere end de spanske, har de eftertil 2034 tons kassefisk (værdi $ haanden ra at nogen utbredelse. guld) og 33 tons benløs fisk (værdi And ref is k e kon ser v er. nd $ guld), mot henholdsvis 3789 førslen herav utgjorde idethele 798 tons og 8 tons aaret forut. tons til en værdi av $ guld Fra Norge ankom der 756 tons mot 697 tons i aaret 95. kassefisk (værdi $ guld) og 8 Specificerte opgaver over, hvor de tons benløs fisk (værdi $ guld), importerte fiskekonserver skriver' sig mot 3444 tons kassefisk og 68 tons fra, foreligger der endnu ikke, men benløs fisk i 95. det maa antages, at disse hovedsage- Av skotsk kassefisk indførtes der lig bestod av nedlagt laks og hum- 68 tons til en værdi av $ 2346 mer fra de Forenede Stater, endel guld, mot 28 tons aaret forut, og spanske og muligens litt italienske fra de Forenede Stater ankom der fiskekonserver, en ubetydelighet smaa- 84 tons kassefisk (værdi $ 400 makrel i olje og vinsauee av fransk guld) og 52 tons benløs fisk (værdi nedlægning etc. $ 0360). følge meddelelse fra det statistiske ndførslen av klipfisk til Bue nos kontor blev der ifjor fra Nor g e ikke A ire sutgjorde kasser i 96, indført anden fiskehermetik end sarmot kasser i 95. diner.

6 :. 306 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 desember 97 S a l tet o g pre s se t fis k. Under utførselsforbud, høie priser etc. vanskedenne MARKEDSPRSER. betegnelse er opført sild i lake, liggjorde indførslen fra Europa. tørsaltede sardiner etc., hvorav der Fra Norge importertes der la Bergen, 7 desember 97. tilsammen indførtes 909 tons til en tons kondensert melk til en værdi av Eksportmarkedet er fremdeles uten værdi av $ guld, mot 204 $ 2 29 guld, mot 5 tons i 95. noteringer. tons aaret forut. Nestle's melk solgtes en gros for For storsildfisket synes utsigterne Hvormeget der av det anførte kvan- $ a $ pr. kasse indeholturn falder paa s a t e t s i l d er ikke dende 4 dusin bokser. For andre at være gode. Salt fra pakhus, Middelhavs kr. 35 specifieert, men der skal avsættes ikke merker notertes der fra $ 6 til $ 22 pr. maal a 40 liter. saa ganske litet av denne vare i de pr. kasse. forskjellige russiske kolonier her i Medicintran. Da beholdningerne landet. Den mest benyttede embal- i løpet av aaret 95 var blit be- Foreslaat forlængelse av Murmanslage for handlen med disse kolonier tydelig redueert, blev der ifjor til- banen og anlæg aven fiskerihavn paa er blikbokser indeholdende 0 kg. trods for alle transportvanskeligheter MU~mansi<ysten. Forresten er forbruket av saltet sild indført adskillig mere medicintran end ndberetning fra generalkonsul H. A. Falsen, ubetydelig. aaret forut. Totalimporten opgik Archangelsk. Hovedmængden ankom antagelig nemlig til kg. paa fat (værdi -- som vanlig fra Holland og England. $ 6273 guld) og 0699 dusin flasker En her utkommende avis meddeler, Fra Nor g e blev der ikke indført (værdi $ guld), mot kg. at der er oppe et forslag om at bygge saltet sild i det forløpne aar. og 8890 dusin flasker i 95, en sidelinje til Murmansbanen, ut til Rø k es il d. Herav importertes der ndførselen av medicintran fra østsiden av Murmanskysten, til bugten 2504 kg. ei blikæsker (værdi $.753 Norge utgjorde kg. (værdi Portehnieha. denne bugt tænkes guld) og 206 kg. i dunker (værdi $ guld), mot kg. aaret anlagt en handels- og industrihavn, $ 403 guld), mot henholdsvis forut, mens der fra de Forenede Stater udelukkende i det øiemed at ophjælpe kg. og 6624 kg. i aaret 95. ankom kg. (værdi $ 4770 guld), fiskerierne og sælfangsten. Avisen Heller ikke -røkesild var ifjor gjen- mot 982 kg. i 95. tilføier, at projektet allerede nu er stand for import fra N orge. Den paa flasker importerte medi- næsten helt utarbeidet og tænkes Kondensert melk Totalimporten cintran, der hovedsagelig bestod av realisert i den allernærmeste fremtid. herav opgik til 250 tons til en værdi Seott's Emulsion, skrev sig næsten av $ guld, mot ~08 tons aaret udelukkende fra de Forenede Stater. forut. Næsten hele det indførte kvantum ankom fra. de Forenede Stater, da General-rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) ~vantum for uken til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 5/2 97 (Quantities reported too late to be incuded in the report for thls week are added to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... o hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember!) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapaeked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast) (ny sæsong)... maal il 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember!) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkømmet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapaeked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nonisjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seap aeked maekerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (AH mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). 3) Eftermelding foregaaende uke. Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde. l Totalkvantum til 5/ ) AlS John Griegs boktrykkeri.

7 Hærdet ~ i ;) 268:,~~ 707 n~rg~s utf0rs~ a fiskevrodukttr fra januar tu S d~s~mb~r 97 og j nk~n som ~ndt~ is d~s~mb~r.. Fetsild. Nordsjø A slands-. -. l<lipfisk, Siorsild sild Brisling Khpfisk, islandsk Rundfisk R?t- sild norsk! etc.! kg. skjær' tdr. slid tdr. tdr. idr. tdr. kg. l kg. {g. tdr. {bo Toldsleder Vaarslld log ska.... Kristiania. Sandefjord. Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær... ' Narvik... Tromsø Hammerfest ~52! Sei kg. Hyse, Ande. R D.m. R.m. B rund tørfisk o~n tran tran an <: k-td!. [ og. td td tdr. r. r., 27872: ' i i ! , 396 ~ s 02 : 9402 l ' 90700; ' l ' : , , Vardø..... ~! : ~) Vadsø..., Andre l 273 -alt'! ~ 0~ '76-!, ''-'--64;3i~~50-4'3 33 i ; i,3()3 80 ~ 469!~8~ 20 5~7'- 402 uken ' i !J5~.~_':'2?~.~ 57! 287 i 65 3: 0 25 : 8 4 i Hval- Sæl- Bottle-!. r ild f rski Sild, fvlakrel, Makrei, Laks, levende: Allden ']oidsteder hvalolje tran tran noseiran! Sldet an S ' e røkt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer KristialJiil... Sandefjord.. Kristi<llsand. Flekkefjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. Bergen... Florø.... AalesulJd... Kristiansund. Trondhjem. Bodø.. Svolvær... 'td t-d t r. r. ur. td '. tdr. ks. l 'b' a td r. l {g. {g. l {g. - (g. stk. '~ ~ ~ ~ ~ S ' i ] 55 6 ;) Fisk, saltet fada; kg. 3500: ' 247 5! ] , ! Narvih: Tromsø... 0% 678 ; , l Lllllllerfest Yv) lk l t \'nd:,u ~00 Andre :0 :3 alt -= ~-! ~2. 2~785!.~ 344 ~2~7' 53474' --, ~ fisk, saltet tar ] ~ J422'~ i 350'82' 93-'20' ' _~!.:_. -=.,...~ ~~..,...,_~~ ~~_~_'_...,._ '-'''''''.--.~ '~.,--n=...;~~_,.~ l uken 255 ~~~'~~-,,=.M_=~~~_,_~_'_~...,-.,..,..._... ~ ~' : l 570 a5579-i. l 22 Brunblank Brun kjærr. Haatdr. td r. tdr. Sildemel Fiske- Sælskind Hermetik guano kg. kg. kg. kg l l i , i:l c J 485: l i 3 670,3446'7: ~'-i ~

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr. 5 32-37 og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal,

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere