Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af et nyt opsving. Vi forventer, at væksten i dansk økonomi bliver 1,7 % i år stigende til 2,1 % næste år. At det går bedre, er dog ikke det samme som, at det går godt. Der er stadig udfordringer i dansk økonomi. Vi forventer, at fremgangen i økonomien vil trække beskæftigelsen yderligere op. Da ledigheden allerede er lav, giver det en meget reel risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for politiske initiativer, der kan sikre, at den økonomiske fremgang ikke bremses af manglen på ressourcer. Det er ikke alene på arbejdsmarkedet, at vi er bekymrede for presproblemer. Det lempelige finansielle klima giver en reel risiko for bobledannelse i dansk økonomi. Særligt ejerlejlighedsmarkedet er allerede nu glohedt, og der kan blive behov for initiativer, som lukker luften ud af ballonen, inden den vokser sig for stor. Siden vores seneste prognose i marts har Nationalbanken via intervention nedbragt valutareserven med 69 mia. kr. for at modgå en svækkelse af kronen over for euroen. Oven på den kraftige valutaindstrømning i begyndelsen af året er det vores forventning, at Nationalbanken vil foretrække at reducere valutareserven yderligere, før en renteforhøjelse vil komme på tale. Vi forventer to selvstændige renteforhøjelser i andet halvår, hvilket vil bringe renten på indskudsbeviser op på minus 0,50 % ved årets udgang. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,7 2,1 1,7 2,1 Privatforbrug 1,9 1,9 1,6 2,0 Offentligt forbrug 1,0 0,3 0,7 0,2 Faste bruttoinvesteringer 0,2 3,2 2,5 3,9 Eksport 3,4 4,9 3,3 4,9 Import 1,9 4,6 2,8 4,6 Bruttoledighed (1000 personer) 125,1 116,8 128,1 122,4 Inflation 0,7 1,7 0,7 1,7 Offentlig saldo, % af BNP -1,0-2,1-2,4-2,5 Betalingsbalance, % af BNP 7,1 6,8 5,9 5,4 Vi er i begyndelsen af et nyt opsving Syv kvartaler i træk med positiv vækst Det går den rigtige vej for dansk økonomi: Der har for første gang siden årtusindeskiftet været positiv vækst syv kvartaler i træk, beskæftigelsen er stigende, og boligmarkedet er i bedring. Danmark er en lille åben økonomi, og fremgangen skyldes især, at der er kommet gang i hjulene i Europa. Siden vores seneste prognose i marts har dansk økonomi udviklet sig stort set som ventet, og vi har derfor ikke set anledning til at foretage større justeringer af vores prognose. Vi forventer fortsat, at dansk økonomi vil klare sig bedre de kommende år, understøttet af den svage krone, de lave renter og den lave oliepris. Vi venter således stadig en vækst på 1,7 % i år stigende til 2,1 % næste år. Om vi får ret, afhænger i høj grad af, om fremgangen i Europa viser sig robust. Det begyndende opsving befinder sig stadig på et skrøbeligt stadie og kan på ny slås ud af kurs, ligesom var tilfældet i , da den europæiske gældskrise blussede op. Det er værd at huske på, at selvom det går bedre, er det ikke det samme som, at det går godt. Både vores reale bruttonationalprodukt, beskæftigelse og huspriser ligger på et lavere niveau end før krisen. At dansk økonomi stadig halter efter, skyldes især, at husholdningerne stadig slæber rundt på en stor gæld, der blev optaget under det seneste opsving i midten af 00 erne. Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Presset på kronen er aftaget yderligere de seneste par måneder I begyndelsen af året kom der uvant stort fokus på Danmark og den danske fastkurspolitik som følge af det stærke opadgående pres på kronen. Det opadgående pres førte til fire rentenedsættelser og valutaintervention, således at indskudsbevisrenten blev nedsat til -0,75 %, og valutareserven kom helt op på 38 % af BNP i februar mod 23,2 % i slutningen af I slutningen af februar begyndte presset at aftage, hvilket bl.a. førte til, at Nationalbanken ad to omgange udvidede bankernes foliorammer, og Nationalbanken kunne opkøbe danske kroner for sammenlagt 68,9 mia. kr. i april og maj. Normalt vil interventionsopkøb for mia. kr. medføre en selvstændig dansk renteforhøjelse, men situationen er ikke normal, og vi vurderer, at Nationalbanken foretrækker at nedbringe valutareserven yderligere, før en renteforhøjelse vil komme på tale. Den uafklarede situation med Grækenland er også en medvirkende årsag til, at Nationalbanken i øjeblikket tøver. Vi forventer, at der findes en aftale mellem Grækenland og kreditorerne, hvilket vil betyde udstrømning af dansk valuta. På den baggrund er det vores vurdering, at Nationalbanken vil hæve renten to gange inden årets udgang, således at indskudsbevisrenten kommer op på -0,50 %. Selv hvis vi får ret, vil de pengepolitiske renter altså fortsat være ekstremt lave, og vi er fortsat langt fra et normalt niveau for renterne. Selvom der er sket en korrektion af de lidt længere renter, bl.a. som følge bedre økonomiske nøgletal i Europa og stigende inflationsforventninger, er renteniveauet stadig lavt. De ekstremt lave renter har konsekvenser. For det første er det med til at presse banksystemet, idet bankerne skal placere deres penge til negativ rente hos Nationalbanken, når de har opbrugt deres foliorammer. Det betyder, at bankerne har et incitament til at få pengene ud at arbejde, hvilket kan øge risikoen for, at bankerne tager for meget risiko. Der bør derfor være øget fokus på kreditvæksten de kommende år. For det andet betyder den lave rente, at der er øget risiko for aktivbobler på bl.a. aktie- og boligmarkedet. Især boligmarkedet er kommet i fokus på det seneste. Det er mindre end ti år siden, at dansk økonomi sidst oplevede et boligkrak, men de rekordlave renter har øget vores bekymring for dannelsen af en ny boligboble, især på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Ekstremt lave pengepolitiske renter i Danmark Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Valutareserven er fortsat stor Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik Lavt renteniveau trods korrektion Fuld fart på boligmarkedet i første halvår Boligmarkedet har været i langsom bedring det seneste par år, men der er kommet mere fart på i første halvår af i år. Således viser tal fra Danmarks Statistik, at hus- og ejerlejlighedspriserne steg med henholdsvis 2,6 % og 3,8 % fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal Vi skal nærmest helt tilbage til 2006 for at finde tilsvarende kraftige stigninger hen over et enkelt kvartal. Tal fra Boligsiden og ejendomsmæglerkæden home indikerer, at fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. De markante prisstigninger skyldes især de ekstremt lave renter, der trods de seneste ugers stigninger fortsat ligger utroligt lavt i et historisk perspektiv. De lave renter har gjort boligfinansiering billig, hvilket er med til at øge efterspørgslen. Også fremgangen på arbejdsmarkedet er med til at øge efterspørgslen og dermed boligpriserne. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte med at stige de kommende år, omend at rentestigningerne nok vil lægge låg på de mest ekstreme prisstigninger. Vi forventer dog stadig solide prisstigninger på henholdsvis 7,1 % i år og 5,8 % næste år. Der er således udsigt til, at huspriserne stiger mere end den nominelle indkomstudvikling skulle tilsige, men vi mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grund til at Note: Renter er inkl. kursskæring. Ekskl. bidragssatser. Kilde: Danske Bank Markets Huspriserne vil fortsætte med at stige juni

3 være bekymret for bobledannelse på markedet for huse, da prisniveauet fortsat er moderat. Det understøttes også af, at der fortsat ikke er nogen vækst i udlån til husholdninger trods de lave renter. En boligboble går typisk hånd-ihånd med høj udlånsvækst, ligesom det var tilfældet i midten af 00 erne. Den nuværende fremgang på boligmarkedet er ikke drevet af større gældsætning hos husholdningerne. Et væsentligt forbehold er dog, at udlånstallene alene dækker hele landet, og dermed ikke siger noget om de regionale forskelle. En god nyhed for dansk økonomi er, at fremgangen på boligmarkedet ikke længere alene er koncentreret i og omkring de store byer. Ifølge Boligmarkedsstatistikken var huspriserne i alle landsdele undtagen Bornholm højere i 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Vi forventer, at bedringen på tværs af landet vil fortsætte de kommende år, men stadig med hovedstadsområdet som motor. Selvom det generelt går bedre i flere dele af landet, er det vigtigt at understrege, at der stadig er områder, hvor markedet er meget skrøbeligt, hvor priserne fortsat er væsentligt under niveauet, vi så før krisen. Selvom prisfremgangen er bredt ud, stiger priserne fortsat klart mest i København og Aarhus, og da ejerlejlighedspriserne er kommet op på niveauet fra før krisen, er det værd at sætte fokus på risikoen for lokale bobler. At priserne har slået rekord, siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt der er tale om en boble. Efterspørgslen efter boliger i København og Aarhus kan også være drevet af fundamentale forhold eksempelvis tilflytning og stærk indkomstvækst. En måde at sætte prisudviklingen på lejligheder ind i en økonomisk kontekst for at vurdere risikoen for bobledannelse er at kigge på priserne sat i forhold til den regionale BNP-udvikling. Gør man det for København, giver udviklingen i første halvår stadig anledning til en vis bekymring. Selvom vi i øjeblikket stadig er 14,5 % fra toppen målt på denne måde, så er der tale om en reduktion i gabet på omkring ti procentpoint i forhold til afstanden i 4. kvartal sidste år. Der er altså fuld fart på ejerlejlighedsmarkedet i øjeblikket. Om der er tale om en boble i økonomisk forstand eller ej, kan i høj grad gå hen at blive en teoretisk diskussion som privatperson er det vigtigt, at man ikke gældsætter sig for hårdt, tror på evigt stigende priser eller lader sig forblænde af de utroligt lave renter. Det er bestemt ikke udelukket, at boligpriserne, især i de store byer, kan begynde at falde om nogle år, når renterne begynder at normaliseres. Prisfaldene kan i så fald ramme hårdt, uanset om der har været tale om en egentlig boble eller ej. Svækket krone en gave til dansk økonomi Siden december er der sket en massiv svækkelse af euroen og dermed også den danske krone som følge af fastkurspolitikken. Den effektive kronekurs ligger således i øjeblikket 3,6 % under niveauet i december sidste år. Det store fald i den effektive kronekurs betyder, at danske eksportvirksomheder har fået et stort løft i konkurrenceevnen, da danske varer er blevet relativt billigere i forhold til udenlandske. Svækkelsen har allerede haft stor effekt på dansk eksport i 1. kvartal, hvor vareeksporten steg med 4,4 % hen over kvartalet. Siden begyndelsen af 90 erne har vi kun haft fem kvartaler med højere kvartalsvækst i vareeksporten. Tjeneeksporten opgjort i konstante priser faldt i 1. kvartal, men det skyldes især teknikaliteter omkring en meget svingende deflator. Opgjort i løbende priser var der en vækst på 2,3 % hen over kvartalet. Overordnet er eksporten kommet godt i gang i Husprisstigninger skyldes ikke øget nettoudlån Anm: Databrud september 2013 Kilde: Danmarks Nationalbank og Danske Bank Tegn på at fremgangen på boligmarkedet er ved at sprede sig til flere dele af landet Anm: Bornholm indgår ikke i grafen. Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank Lejlighedspriserne korrigeret for løn, inflation og tilflytning nærmer sig også toppen Anm.: Regionalt BNP for14 og 15 er fremskrevet ved at korrigere den nominelle BNP-væskt på landsplan med en mervækst på 0,8 procentpoint. Lejlighedspriserne i første halvår er fremskrevet med tal fra Boligsiden. Kilde: Danmarks Statistik, Boligsiden og Danske Bank Voldsom svækkelse af den effektive kronekurs Kilde: Danmarks Nationalbank juni

4 Selvom kronen er blevet styrket lidt i maj og juni, så skal vi bortset fra en lille periode i 2012 helt tilbage til slutningen af 2002 for at finde en svagere krone. Vi forventer, at den svage krone vil forblive svag den kommende tid, hvilket sammen med vores forventning om øget vækst på vores eksportmarkeder betyder, at eksportudsigterne er lyse. Vi venter en samlet eksportvækst på 3,4 % i år stigende til 4,9 % næste år. Eksporten vil bidrage til væksten de kommende år Forbruget stiger Hen over årsskiftet har vi haft den højeste vækst i privatforbruget på et halvt år siden En kraftig stigning i varmeforbruget udløste en stigning i det samlede forbrug på 1,2 % i det sidste kvartal af 2014, mens en bredt baseret stigning sendte forbruget op med yderligere 0,7 % i første kvartal i år. I forhold til sidste år er forbruget nu 2,4 % højere. Hvordan man end vender og drejer det, er der nu faktisk ved at komme gang i forbrugsopsvinget, støttet af stigende realindkomst, stigende beskæftigelse, den lave rente og en ekstrem høj forbrugertillid. Men det ligner fortsat ikke den type kraftigt og lånefinansieret forbrugsopsving, der tidligere har skubbet gang i dansk økonomi oven på en krise. De første to måneder af andet kvartal har således budt på et ret kraftigt fald i Dankort-omsætningen. Stigningen i varmeforbruget i Danmarks Statistiks tal er sket fra et ekstremt lavt niveau i første del af 2014 og kommer næppe til at gentage sig. Derfor har vi egentlig ikke ændret ved vores prognose for privatforbruget, men udviklingen ind til videre betyder, at lidt af væksten er flyttet fra 2016 til 2015, når man opgør tallene på årsniveau. Grundlæggende er det stadig vores vurdering, at forbruget bliver holdt tilbage af den usædvanligt store gæld i husholdningerne. For husholdningerne samlet set svarer gælden i dag til cirka tre års indkomst, hvilket er samme niveau som i Men siden 2007 er værdien af ejerboligerne faldet fra 4,2 til tre års indkomst, og er altså nu stort set lige så stor som gælden. Husholdningerne mangler med andre ord at tilpasse gælden til det nye niveau af huspriserne. Vi har indregnet, at privatforbruget nogenlunde følger indkomstudviklingen i de kommende år, hvilket vil betyde, at gælden er omtrent uændret i kroner og øre. Det er bestemt også en mulighed, at husholdningerne reagerer på opsvinget ved at forøge gælden og på den måde gør forbrugsvæksten højere. Den forholdsvis kraftige stigning i boligpriserne indtil videre i år har helt klart gjort den udvikling mere sandsynlig. Men der er omvendt også en klar mulighed for, at en del husholdninger vil bruge den stigende indkomst til at betale af på gælden, og dermed dæmpe forbrugsvæksten i forhold til vores forventning. Det hører med til historien, at husholdningerne undrer krisen har haft en stigning i deres pensionsopsparing, der stort set opvejer faldet i boligformuen. Men pensionsformuen er bundet, og det meste af den vil blive beskattet ved udbetalingen. Der er solidt belæg for, at husholdningerne ser langt mere på friværdien i boligen end på pensionsformuen, når forbruget skal fastlægges. Varmeforbrug trak privatforbruget ned i 2014 Vi forventer ikke noget kraftigt forbrugsopsving Boliger er faldet, gælden er ikke Gæld Værdi af boliger Pensionsopsparing Andre finansielle aktiver % af disponibel indkomst Note: Ikke korrigeret for konvertering af kapitalpensioner. Pensionsopsparing er ekskl. opsparing i pengeinstitutter. Databrud i Kilder: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik, Realkredit Danmark og egne beregninger juni

5 Mere gang i prisstigningerne Som forventet er inflationen steget ganske kraftigt i årets første måneder; fra -0,1 % i januar til nu 0,6 %. Der er udsigt til, at stigningen fortsætter. Effekten af faldet i olieprisen vil gradvist glide ud af tallene, som i stedet vil blive trukket op af stigningen i olieprisen siden bunden i januar. Fra 2016 forsvinder også effekten af afgiftsnedsættelsen på energi, der i sig selv har trukket 0,2 procentpoint ud af inflationen. I perioden december 2014 marts 2015 blev kronen svækket med over fem procent i forhold til vores samhandelspartnere. Det presser importpriserne opad i Danmark, men effekten er gradvis og vil være med til at presse inflationen opad i en længere periode endnu. Det underliggende inflationspres i Danmark er fortsat beskedent og viser endnu ikke tegn på at være stigende. Lønvæksten er også fortsat meget beskeden, selvom vi forventer, at den kommer til at tage lidt til i takt med, at beskæftigelsen er på vej op. Der er ikke udsigt til samme solide fremgang i realindkomsten i 2016, men til gengæld trækker stigende beskæftigelse op i husholdningernes samlede indkomst. Inflationen på vej op Væksten i private byerhverv har været pæn forklarer beskæftigelsesfremgangen de senere år Pas på flaskehalse på arbejdsmarkedet Også beskæftigelsen har klaret sig godt over de seneste par år. Således steg beskæftigelsen ifølge nationalregnskabet med yderligere personer fra 4. kvartal sidste år til 1. kvartal i år. Siden bunden i 2. kvartal 2013 er den samlede beskæftigelse steget med Beskæftigelsesfremgangen siden bunden skyldes en stigning i den private beskæftigelse på , mens antallet af offentligt ansatte er faldet med At den private beskæftigelse har klaret sig så godt trods moderat BNP-vækst, skyldes bl.a., at BNPvæksten er blevet holdt nede af knap så arbejdskraftintensive erhverv. Således har bruttoværditilvæksten i private byerhverv (dvs. bruttoværditilvæksten ekskl. det offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse) faktisk været positiv hvert år siden Sidste år var bruttoværditilvæksten i de private byerhverv på 1,9 % mod en samlet BNP-vækst på 1,1 %. Vi er blevet overrasket over tempoet i beskæftigelsesfremgangen. Vi forventer nu, at beskæftigelsen vil stige med over personer fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal Den samlede beskæftigelse vil dermed komme op på personer. Vi forudsætter, at fremgangen hovedsagelig finder sted inden for det private, men regner også med, at den offentlige beskæftigelse vil begynde at stige svagt, da det er forudsat i den økonomiske politik. I april faldt bruttoledigheden til personer svarende til 4,8 % af arbejdsstyrken. Selvom bruttoledigheden er faldet, er det sket i et noget lavere tempo end fremgangen i beskæftigelsen. Det er ikke en dårlig ting, da det er et tegn på, at arbejdsstyrken er voksende. Vi forventer, at bruttoledigheden vil fortsætte med at falde i takt med den stigende beskæftigelse, men at tempoet fortsat vil være lavere. Årsagen er, at vi forventer, at der vil komme flere personer ind på arbejdsmarkedet i takt med, at jobudsigterne forbedres og som følge af forskellige arbejdsmarkedsreformer så som efterlønsreformen. Vi venter, at bruttoledigheden vil falde med yderligere personer frem mod udgangen af Hvis vi får ret, vil bruttoledigheden ved udgangen af næste år være på svarende til 4,3 % af arbejdsstyrken. Historisk set er der tale om et meget lavt niveau for ledigheden. At fremgangen i beskæftigelsen skal komme fra arbejdsstyrken, giver en forhøjet risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det er ikke givet, at arbejdsstyrken kan Øget vækst vil være med til at øge beskæftigelsen Regeringen har konsekvent overvurderet antallet af offentligt ansatte Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse og Danske Bank juni

6 udvides så forholdsvis kraftigt på så kort tid, samtidig med at det sikres, at der ikke opstår regionale eller faglige flaskehalse. Det er derfor afgørende at have stort fokus på arbejdsmarkedets fleksibilitet over de kommende kvartaler og år. Det er vigtigt at sige, at de normale advarselssignaler som lønpres og pres på betalingsbalancen virker mindre effektivt i en tid med indvandring af arbejdskraft fra resten af Europa og strukcfturelt overskud på betalingsbalancen. Vi kan snart løbe tør for arbejdskraft igen Ikke råderum til finanspolitiske lempelser Der blev afholdt Folketingsvalg torsdag den 18. juni, hvor blå blok vandt. I skrivende stund er regeringsforhandlingerne kun lige begyndt, og vi kender derfor ikke den kommende regerings økonomiske politik, men i Danmark giver regeringsskifter som oftest ikke store ændringer i den kortsigtede økonomiske politik. Det er heller ikke vores vurdering, at det bliver tilfældet denne gang. Der er naturligvis forskelle på den økonomiske politik mellem de forskellige politiske partier, men budgetloven og EU-regler lægger begrænsninger på politikernes handlemuligheder på det korte sigt. Vores prognose for de kommende år afhænger derfor ikke af regeringsskiftet, om end regeringsskiftet udgør en kilde til usikkerhed for vores skøn på udviklingen i den offentlige økonomi til næste år. Sidste år var første år, siden krisen satte ind, hvor Danmark havde overskud på den offentlige saldo et overskud, der endte på 34,6 mia. kr. svarende til 1,8 % af BNP. Overskuddet skyldtes især den fremrykkede beskatning af pensionsopsparing og de ekstraordinære indtægter fra PAL-skatten. Både i år og næste år er der udsigt til underskud på den offentlige saldo. Vi venter ikke, at den offentlige saldo vil overskride grænsen på 3 % af BNP, men de store underskud betyder, at der ikke er råderum til finanspolitiske lempelser i de kommende år. Den samlede økonomiske politik vurderes at blive strammet en smule over de kommende år, hvilket er fornuftigt afstemt med konjunkturerne. Offentlig saldo tæt på grænsen men uden at bryde den juni

7 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 890,2 0,0 0,6 1,9 1,9 Offentligt forbrug 504,0-0,5 1,4 1,0 0,3 Faste bruttoinvesteringer 345,7 1,0 3,7 0,2 3,2 - Erhvervsinvesteringer 205,6 3,4 1,1 2,0 5,3 - Boliginvesteringer 70,7-5,0 6,5-2,4 3,3 - Offentlige investeringer 69,3 0,3 8,6-1,9-3,2 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2-0,2 0,3-0,4 0,1 Eksport 1023,8 0,8 2,6 3,4 4,9 - Vareeksport 626,9 1,8-0,3 5,8 4,7 - Tjenesteeksport 396,9-0,8 7,1-0,3 5,2 Import 915,5 1,5 3,8 1,9 4,6 - Vareimport 574,9 3,6 2,3 3,2 4,3 - Tjenesteimport 340,6-2,0 6,4-0,3 5,1 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,3-0,3-0,5 0,9 0,5 BNP 1886,4-0,5 1,1 1,7 2,1 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 136,0 120,9 140,0 140,0 - % af BNP 7,2 6,3 7,1 6,8 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -20,0 34,6-20,4-44,1 - % af BNP -1,1 1,8-1,0-2,1 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 849,8 867,9 762,5 776,9 - % af BNP 45,0 45,2 38,6 37,9 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2748,8 2768,3 2791,4 2818,9 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 152,9 134,6 125,1 116,8 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,8 5,1 4,7 4,4 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 2,7 3,4 7,1 5,8 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,2 1,3 1,6 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,8 0,6 0,7 1,7 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,75-0,60-0,50-0,50 2-årig swap-rente 0,27 0,15 0,15 0,25 10-årig swap-rente 1,50 1,45 1,55 1,85 EUR/DKK 7,460 7,455 7,455 7,455 USD/DKK 6,67 7,17 7,03 6,78 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank juni

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. august 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne i København fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,2 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen Notat 2015 markerede slutningen på forbrugskrisen Af cheføkonom Steen Bocian 2015 blev ikke et vækstfyrværkeri 2015 blev på ingen måder et interessant år rent vækstmæssigt. Efter en lang ubrudt periode

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere