Nota som arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nota som arbejdsplads"

Transkript

1 Nota som arbejdsplads Nota som arbejdsplads Side 1 af 10 Administra.onen november 2010

2 Velkommen.l Nota. Vi ved, at der opstår mange spørgsmål, når man starter på en ny arbejdsplads. For at hjælpe dig på vej, har vi samlet en række prak.ske oplysninger i deee hæfe. Hvis du i øvrigt har spørgsmål, bemærkninger eller forslag, er du al.d velkommen.l at henvende dig.l Administra.onen. Som ansat på Nota bliver du en del af en organisa.on med ca. 65 fastansaee samt et antal.lknyeede indlæsere. Notas mission er at sikre adgang.l viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder.lpasset deres behov. Notas vision er lige adgang.l viden. For at få et nemmere overblik er oplysningerne opsat alfabe5sk A Side 2 af 10 Administra.onen november 2010

3 Adgang og nøglekort Nøglekort udleveres.l alle ansaee på Nota og giver adgang.l etagedøre og evt. særlige lokaler. Hvis du har glemt dit nøglekort, eller du har en ekstern gæst på besøg, kan du låne et nøglekort i Administra.onen. Afspadsering Afspadsering afales med din chef eller daglige leder. Arbejdsskader Hvis du kommer ud for en arbejdsskade, skal den anmeldes korrekt. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din chef. Arbejds9d Der er mange former for ansæeelser på Nota, men som hovedregel placeres arbejds.den indenfor.dsrummet kl Automater Der ops.llet en automat, hvor du frit kan hente kaffe, te, kakao mv. Koldvandsautomater findes på alle etager, også.l fri asenyeelse. B Bad og omklædningsrum Bad og omklædningsrum findes på 2.sal. Barn syg Har du hjemmeboende børn, der bliver syge, har du mulighed for at få hel eller delvis fri med løn to dage for at passe dit syge barn. Fraværet registreres på blanket nr. 7 på Q- drevet, under personale, blankeeer alfabe.sk orden. Bevægelse Der er mulighed for at deltage i 5 min. bevægelse i Formidlingen dagligt. Du kan.lmelde dig ved at bede IT- support om, at blive opreeet i mailgruppen Bevægelse. Brugerkomité Kulturministeriet har nedsat en Brugerkomité, der består af medlemmer fra Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisa.oner, Foreningen af Danske DøvBlinde og Ordblinde/Dysleksiforeningen. Brugerkomitéen er et rådgivende organ, og holder ca. 4 møder om året på Nota. C Chefmøder En gang om ugen a^oldes der møde i chefgruppen. Referater herfra offentliggøres i huset. Side 3 af 10 Administra.onen november 2010

4 D DHL- stafet Nota deltager i fællesskab med andre ins.tu.oner fra Kulturministeriet i DHL- stafeeen, der afvikles i Fælledparken - som regel i uge 35. Man kan.lmelde sig som løber eller.lskuer. E E17 For at have kendskab.l Notas produkter og sam.dig være en god ambassadør for Nota, bør du blive indmeldt som bruger på Nota. Du skal henvende dig i Indmeldelse og abonnementsservice. Vilkår for brug Notas materialer er udelukkende.l eget brug Notas materialer må ikke kopieres eller viderespredes Ved udmeldelse af Nota skal samtlige værker modtaget fra Nota,.lbageleveres eller destrueres F Ferie Ferie afales med din chef. Ferie registreres på blanket nr. 5 eller nr. 6 (særlige feriedage) som du finder på Q- drevet under personale, blankeeer alfabe.sk orden. BlankeEen afleveres i Administra.onen, mhp. registrering. Fitness Alle Kulturministeriets ins.tu.oner får 20 % rabat ved medlemskab i fitness.dk. Du skal medbringe seneste lønseddel.l en fitness.dk, så får du rabaeen. Fravær (ikke 9l stede) Når du ikke er.l stede på Nota, skal du huske at sæee din ikke.lstede assistent.l på computeren og sørge for at oms.lle din tlf. Spørg evt. dine kolleger om hjælp. Fredags- bar En gang om måneden er der fredags- bar i kan.nen, og når vejret.llader det på tagterrassen, fra ca. kl Medbring selv drikkevarer. Frokostordning Side 4 af 10 Administra.onen november 2010

5 Der findes en frokostordning på Nota. Henvend dig i Administra.onen og hør nærmere. Nota har en mikroovn, der er.l fri asenyeelse. Frugt Der er gra.s frugtordning på Nota. Der er ca. et stk. frugt om dagen. Fælles møde Første fredag i måneden a^oldes der fælles møde. Her er der morgensang, forskellig informa.on og lejlighed.l at s.lle spørgsmål. H Hjemmearbejdsplads Det er muligt at få en hjemmearbejdsplads efer afale med din chef. Du skal være opmærksom på reglerne om mul.medieskat. Hvem er hvem På Nota.nu finder du samtlige kolleger med billede, s.llingsbetegnelse, arbejdsbeskrivelse, afdeling, mail og direkte nr. I Introduk9onsforløb Som ny medarbejder vil du i løbet af de første uger gennemgå et introduk.onsforløb. Her vil du bl.a. blive introduceret.l Notas forskellige afdelinger. IT- Support Får du i det daglige, brug for IT mæssig support, kan du sende en mail.l it- support eller ringe på lokal nr J Jubilæum 25 og 40 års jubilæum markeres med en recep.on. Julefrokost Julefrokost holder vi fælles den anden fredag i december måned. K Side 5 af 10 Administra.onen november 2010

6 Kalender For at opnå bedst muligt informa.on og planlægning af møder skal du dele din kalender med resten af huset. Kompetenceudvikling Nota har en kompetencestrategi, som giver dig som medarbejder eller leder mulighed for at opnå relevant kompetenceudvikling. Strategien ligger på Q- drevet under Kompetenceudvikling mv. Kontorar9kler og inventar Kontorar.kler og inventar bes.lles af Administra.onen. Kørselsgodtgørelse Du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse.l lav takst i henhold.l statens regler, ved deltagelse i bl.a. kurser, seminarer eller andre møder ude i byen. L Luk legen ind På Nota forsøger vi at lukke legen ind, og derfor findes der en lang række ak.viteter, som du kan benyee dig af. I den Grå hal kan du finde bordtennisbord, hulahopringe m.m. I loungen på 4. sal, findes flere forskellige spil; både brætspil, wii, playsta.on, bordfodbold mm., samt en massagestol. Lukket Nota har lukket mellem jul og nytår, samt dagen efer Kr. Himmelfartsdag. Dvs. at alle skal holde fri/ferie på de pågældende dage. 1. maj er halv arbejdsdag og Grundlovsdag holder Nota lukket (helligdag). Læge- eller tandlægebesøg Til akuee læge- eller tandlægebesøg gives den fornødne frihed efer afale med din chef. Lønsedler Din lønseddel vil du få.lsendt via e- boks. M Medarbejderkonference En gang om året tager Notas medarbejdere på medarbejder- konference. Deltagelse er obligatorisk. Der er tradi.on for, at medarbejderkonferencen arrangeres udelukkende af medarbejdere. MIO (Medarbejder Indflydelses Organ) Side 6 af 10 Administra.onen november 2010

7 På Nota har vi valgt at samle Samarbejds- og Sikkerhedsudvalg til MIO. Her sidder repræsentanter for ledelsen og medarbejderrepræsentanter fra samtlige afdelinger. MUS samtaler (Medarbejder Udviklings Samtaler) Èn gang om året (august/september) a^oldes MUS med ens nærmeste leder. Mødelokaler Der er 8 mødelokaler fordelt på Notas tre etager. Der er 3 mødebokse på 2. etage (blåt, grønt og violet boks), to mødelokaler på 3. etage (møde 2 og grå hal), og 2 lokaler på 4. etage (kan.ne 2 og loungen). Projektor findes i Møde 2, Grå hal, Blå boks og Kan.ne 2. Booking af mødelokaler Du booker selv mødelokale via kalenderinvita.on og får bekræfelse fra Administra.onen. N Nøgler Du kan få udleveret en nøgle, der med udgangspunkt vil give dig.lladelse.l Notas gadedør, kælder, trappe op- og nedgange, vareelevator, og porte. P Parkeringskælder Nota råder over et antal gra.s parkeringspladser i kælderen. Henvend dig i Administra.onen, der kan oplyse, om der er nogle ledige pladser. Der er også mulighed for cykelparkering i kælderen. Personalehåndbog Personalehåndbogen findes i elektronisk udgave på Q- drevet under personale. Post Hver morgen sorteres og fordeles posten i de enkelte postbakker på 3.sal. Den enkelte afdeling er selv ansvarlig for a^entning af posten. Frankering og forsendelse Post ud af huset afleveres på 2. sal i postrummet inden kl Har du brug for frimærker, kan de fås i Administra.onen. Særlige transporter/hastepost Side 7 af 10 Administra.onen november 2010

8 Hvis du har speciel post, der evt. haster, så henvend dig i Administra.onen. Prak9sk Har du brug for fx udskifning af pærer, ophængning af billeder eller øvrige små repara.oner, så henvend dig.l IT- Support, som vil være behjælpelige, i det omfang der er.d.l det. Projek[orum og Projektsekretariat På Nota arbejder vi med mange projekter, som ca. 4 gange årligt behandles på møder i Projekporum. På møderne deltager ledelsen, de ak.ve projektledere og Projektsekretariatet. Pårørende Nota har opreeet en liste over pårørende, som dine kollegaer kan henvende sig.l, i.lfælde af alvorlig sygdom eller andet. Du kan give oplysninger om nærmeste pårørende.l Administra.onen. R Rengøring Rengøring varetages i hele huset af ISS. Er der problemer med rengøringen, findes der kontaktbøger på de enkelte etager, hvor man kan skrive en besked. Ellers henvend dig i Administra.onen. Rejser Bes.lling af rejser foretages gennem Administra.onen. Ved bes.lling af rejser skal der udfyldes en rejseprofil.l rejsebureauet. DeEe foregår gennem Administra.onen. Når du rejser i udlandet, skal du have et rejseforsikringskort, som du får ved henvendelse i Administra.onen. Rejeafregning foretages i Rejs Ud. Kontakt Administra.onen hvis du er i tvivl. Rygepoli9k På Nota er rygning kun.lladt udendørs, på reposer, tagterrassen og lign. S Servicering 9l eksterne møder Har du eksterne gæster, kan du bes.lle servicering, kaffe, te mv. i følgende mødelokaler: Møde 2, Grå hal, blåt mødelokale og kan.ne 2. Det foregår på den måde, at du - enten i en mail.l Administra.onen eller sammen med bookingen af mødelokalet - skriver dine ønsker.l bes.lling. Skærmbriller Du kan få.lskud.l skærmbriller. Læs mere på: hep://www.ski.dk/afaler/kontorprodukter/skaermbriller/ Sider/default.aspx Side 8 af 10 Administra.onen november 2010

9 Sommerfest Sommerfest a^oldes den anden fredag i juni måned. Sygdom Sygdom meddeles.l din nærmeste leder pr. telefon. EFerfølgende udfyldes blanket nr. 7, på Q- drevet, og afleveres i Administra.onen. T Taxa Har du eller dine gæster brug for en taxa kontakt da enten: Amager- Øbro Taxi, tlf.: Nord Taxa, tlf.: Telefon Du finder en telefonliste over ansaee på Nota på: hep://telefonliste.nota.nu/ Når du skal ringe ud af huset, skal du trykke 0 først. Time- dag penge Du kan få udbetalt.me- dag penge, når du deltager i tjenesterejser eller kurser. Tyveri- og brandalarm Tyverialarm Nota har en tyverialarm. Se særskilt informa.on om deee på Q- drevet, under Beredskab, brand mm., Tyverialarm instruks. Brandalarm Hvis brandalarmen går i gang, skal alle medarbejdere forlade bygningen. Elevatoren må ikke benyees. Samlingssted for alle er på hjørnet af Teglværksgade, Haraldsgade og Ragnagade. Afvent her brandvæsnet. U Udefra To.l fire gange om året holder Nota et arrangement for medarbejderne, hvor der inviteres oplægsholdere udefra. Arrangementet finder sted i arbejds.den og er derfor obligatorisk. V Vicevært Side 9 af 10 Administra.onen november 2010

10 Får du brug for at kontakte viceværten udenfor Notas arbejds.d, skal du kontakte: Mikael Rosenkrantz på tlf eller mail Ellers henvend dig i Administra.onen, da al henvendelse.l viceværten bør gå igennem dem. Y Yoga Du har mulighed for at deltage i yoga 1 gang ugentlig. Der er deltagerbetaling. Spørg i din afdeling, hvis du er interesseret. Side 10 af 10 Administra.onen november 2010

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Kære kollega Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Her ved årets slutning, er der mange ting man skal huske, bl.a. bør man tjekke op på om man har huske, at få indberettet alle

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere