UVpraktik Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UVpraktik Brugermanual"

Transkript

1 UVpraktik Brugermanual 1

2 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker System Ret indstillinger Brugeradministration Nulstil antal praktikanter på praktikjob Udskriftsgenerator Udskrift af formidlingslister Fanen Elever Fanen Virksomheder Fanen Praktikjobs Fanen Brancher og jobs Fanen Formidlinger Formidlingsguiden Ret formidlinger Fanen Log Statistiker i UVpraktik Udtræk til Excel

3 UVpraktik formål og anvendelse UVpraktik er et program, der gør det nemt at lave erhvervspraktikformidlinger. Programmet giver et hurtigt og nemt overblik over arbejdet med at formidle erhvervspraktik. Programmet er opdelt i skoleår, modsat for eksempel UVvej. Elever i UVpraktik kommer altså ind i programmet, efter hvilke skoleår, der er valg. Dette betyder at eleverne bliver importeret efter deres placering, hvert skoleår. Så skal du finde en formidling fra et tidligere skoleår, skal du altså sørge for at logge ind i det korrekte skoleår. Mere om dette senere. UVpraktik er opbygget omkring fem hovedfaner: - Elever - Virksomheder - Praktikjobs - Brancher og jobs - Formidlinger Flere forskellige funktioner i UVpraktik er afhængige af hvilken fane, du står på. For eksempel vil du kun kunne udskrive en formidling hvis du står under fanen formidling. Oprettelse af nye elementer i programmet skal ligeledes ske, mens du står under den korrekte fane. Endelig er der også en fane, der viser en log over aktiviteten i programmet. Disse faner, samt brugen af dem, vil blive gennemgået i denne manual. Ligeledes vil de forskellige funktioner og sammenspillet med UVvej blive præsenteret. 3

4 Log ind i UVpraktik UVpraktik tilgås gennem en genvej i menuen start. Du finder genvejen under: Start> Alle programmer > UVDATA> UV-PraktiX. Se nedenstående billede Genvejen kan eventuelt placeres på skrivebordet. Når du klikker på genvejen kommer følgende logon skærm frem. Her skriver du dine logon oplysninger, disse kan du få ved henvendelse til din superbruger. Vær opmærksom på at systemet kan gemme dine oplysninger, efter første logon, således at du ikke behøver at indtaste dem hver gang. Det er desuden her muligt at vælge hvilket skoleår du vil logge ind under, ved tryk på de små pile. 4

5 Efter at have indtastet dine brugeroplysninger, valgt skoleår og trykket OK. Kommer nedenstående vindue frem. Her kan du vælge hvilken skole du vil åbne. Her vælges den skole du skal oprette praktikformidlinger for. For at finde hurtigt frem til den korrekte skole på listen, kan du skrive de første bogstaver i skolens navn, hurtigt efter hinanden. Herved hopper markøren hen til skolen. F.eks. kan der skrives aab, hvorefter markøren, i dette tilfælde, hopper hen til Aabybro Friskole. Vælg Åbn, når den rigtige skole er markeret. Endelig er det i dette billede muligt at oprette en ny skole eller slette en eksisterende. Knappen Vis alle kan bruges til at få en liste over samtlige skoler i landet. Det er muligt at definere hvilke skoler, der skal vises i denne oversigt, i skolekartotektet, inde i selve programmet. Dette vil blive gennemgået senere. NB: Det er ofte ikke nødvendigt at oprette nye skoler, da de fleste skoler bør være oprette i kartoteket. 5

6 Efter at have markeret den relevante skole og trykket Åbn kommer nedenstående vindue frem. Dette er selve programmet, hvor arbejdet med praktikformidlinger udføres. UVpraktik åbner automatisk op i fanen Formidlinger. Her er det vigtigt at være opmærksom på tre ting. Menulinjen, Fanerne og datavinduet. Der er disse tre elementer, der tilsammen udgør kernen i UVpraktik. Menulinjen giver adgang til funktioner og genveje. Fanerne skifter mellem de forskellige dele af formidlingsarbejdet. Datavinduet viser de oplysninger, der er knyttet til de enkelte faner. 6

7 Dataindlæsning i UVpraktik For at programmet skal kunne bruges som et nyttigt administrativt værktøj til formidling af erhvervspraktiker, er det selvfølgelig nødvendigt at have det nødvendige data til rådighed. UVpraktik får noget data automatisk, mens andet skal indlæses/opdateres manuelt. - Elevdata. Dette indlæses en gang om ugen fra elevforvaltning, ligesom det kendes fra UVvej. Dette sikrer at det nødvendige data, for oprettelse af erhvervspraktiker i grundskolen er tilgængelige. - Ungedata. Skal der oprettes en praktikformidling på en ung, der er gået ud af grundskolen, skal denne oprettes manuelt. Dette gøres ved at overføre den unge, fra UVvej til UVpraktik. Alternativ kan CPR nummeret indtastes manuelt. Importeres unge fra UVvej, der er gået ud af grundskolen, kan programmet af gode grunde ikke bestemme hvilken skole elev går i. Derfor placerer programmet den unge i en fiktiv skole med skolekode og i klasse Institutionsregister. Der indlæses ikke data fra institutionsregistreret. Data om skolerne kommer ind i UVpraktik via elevdata, fra elevforvaltningen. 7

8 Nyttige genveje i UVpraktik Der er en række genvejstaster, det er praktisk at kende i UVpraktik. Disse kan også åbnes gennem menulinjen. Derfor er det ikke krævet at du kan huske alle disse genveje. Det er blot en nemmere måde at bruge programmets funktioner på, for den øvede bruger. Disse genveje gælder i hele programmet. Udover disse alment gældende genveje, er der også en række genveje, som er specifikke for de enkelte faner. Disse vil blive gennemgået under de enkelte faner. - Ctrl+T: Tilpasser kolonnernes størrelse automatisk. - Ctrl+G: Vælg kolonner fra eller til. - Ctrl+S: Viser en oversigt over skolekartoteket - Ctrl+K: Viser en oversigt over klassekartotek - Ctrl+N: Et nyttigt værktøj til at se postnumre og bynavne - Ctrl+E: Hop til fanen Elever - Ctrl+V: Hop til fanen Virksomheder - Ctrl+J: Hop til fanen Praktikjobs - Ctrl+B: Hop til fanen Brancher og jobs - Ctrl+F: Hop til fanen Formidlinger - Ctrl+L: Hop til fanen Log - Ctrl+O: Åbn formidling for en anden skole. - Ctrl+P: Udskriv - End: Gå til bunden af listen i datavinduet - Home: Gå til toppen af listen i datavinduet Udover disse tastaturgenveje, er der ligeledes også muligt at få en dropdownmenu frem, ved at højreklikke på en f.eks. en elev eller en virksomhed. Denne dropdownmenu indeholder de mest almindelige genveje. 8

9 Indhold af menuer I UVpraktik er der en række menuer, der tilpasses alt efter hvilken fane du arbejder med. Men der findes også nogle menuer i menulinjen, der er alment gældende i for alle faner i programmet. Indholdet af disse almene menuer vil blive gennemgået her. Sorter Den første af disse menuer er Sorter. Ved at venstreklikke på Sorter kommer nedenstående vindue frem. Her kan du sortere de viste data ud fra en række forskellige kriterier. Disse vælges i gennem dropdown menuerne. 9

10 Kartoteker Den næste af disse menuer er Kartoteker Ved at klikke på denne får du adgang til følgende menu: Gennem denne menu, får du adgang til en række af de funktioner, du også kan tilgå, gennem førnævnte tastaturgenveje. Derudover får du adgang til Sprog og Lande. 10

11 System Menuen System giver adgang til en række funktioner, der især er vigtige for administratorer af UVpraktik. I denne menu er der en række centrale funktioner, for administrationen og brugen af programmet. Nogle af disse funktioner, vil kun være tilgængelige for administratorer. I denne manual vil brugen af menupunkterne Ret indstillinger, Brugeradministration, Nulstil antal praktikanter på praktikjob og Udskriftsgenerator blive gennemgået. Brugere af UVpraktik, der ikke er administratore, kan med fordel springe over denne del af manualen. 11

12 Ret indstillinger Ved at klikke på menupunktet Ret indstilinger i menuen System, kommer nedenstående vindue frem: Gennem dette menupunkt er det muligt at opsætte en række grundindstillinger for UVpraktik. Disse indstillinger vil gælde for alle brugere i dit center. På denne måde kan du, som administrator, sikre dig at alle brugere arbejder ud fra de samme rammer. Indstillingerne tillader dig at administrere, hvorledes en uge defineres, hvad programmet automatisk gør ved en formidling samt hvorledes elevernes data opdateres. 12

13 Brugeradministration Ved at klikke på menupunktet Brugeradministration, får du adgang til nedenstående vindue: I vinduet Brugerstyring kan du se en liste over de brugere, der er oprettet i dit center, med adgang til UVpraktik. Det er her muligt at oprette, slette eller redigere brugere med adgang til UVpraktik. En bruger slettes fra UVpraktik, ved at markere den relevante bruger og klikke på Slet, i venstre side at vinduet. 13

14 Ved at markere en bruger og trykke på knappen Ret i venstre side, kommer nedenstående vindue frem. I dette vindue er det muligt at redigere i en brugers oplysninger. I vinduet kan du indtaste en brugers kontaktoplysninger og indstille brugeren som administrator af UVpraktik. Dette gøres ved at sætte flueben i denne kasse. Brugeren er i dette tilfælde administrator. Bemærk desuden at det er vigtigt at disse oplysninger er korrekte, da de kan optræde på de udskrifter, der generes i UVpraktik. 14

15 Ved at klikke på Ny i venstre side af vinduet Brugerstyring kan du oprette en ny bruger i UVpraktik. Her udfyldes de forskellige kontaktoplysninger for den nye bruger. Bemærk især felterne Brugernavn og Password. Det er selvfølgelig valgfrit, hvilket brugernavn, der anvendes, men det er praktisk at bruge det samme brugernavn, som brugeren har til login på fjernskrivebordet. Dermed er det nemmere at identificere den enkelte bruger og brugeren skal ikke huske forskellige brugernavne. Det er ikke nødvendigt at oprette et password, men dette kan gøres hvis det vurderes at dette er nødvendigt. Ved at klikke på knappen Rettigheder kan du se og redigere i den nye brugers rettigheder i programmet. 15

16 Ved at klikke på knappen Rettigheder, under oprettelse af en ny bruger komme følgende vindue frem: I den højre kolonne kan du se de forskellige indstillinger i programmet og i den venstre kan du se rettighederne for den pågældende bruger. Ved at klikke på en af disse, kommer der en dropdown menu frem, hvori du kan ændre indstillingen. F. eks. fra Tilladt til Ingen rettigheder. Dermed er det muligt at give forskellige brugere, forskelligt tilpassede rettigheder. Eller blot oprette dem med de standardrettigheder, der er indbygget i programmet. 16

17 Nulstil antal praktikanter på praktikjob I menuen System finder du ligeledes funktionen Nulstil antal praktikanter på praktikjob Denne funktion kan anvendes i starten af et skoleår, hvis du ønsker at holde styr på hvor mange praktikanter de forskellige virksomheder har per skoleår. Programmet holder nemlig styr på hvor mange formidlinger, der er lavet på de enkelte virksomheder. Da nogle virksomheder kun ønsker et bestemt antal praktikanter, per år, kan dette værktøj være nyttigt til at anvende denne funktion. 17

18 Udskriftsgenerator Med menupunktet Udskriftsgenerator er det muligt at få adgang til at designe udskrifter til brug i UVpraktik. Disse udskrifter vil kunne bruges til let at skabe standard skrivelser og breve til virksomheder og elever. En gennemgang af selve udskriftsgeneratoren er ikke med i denne manual. Udskriftsgeneratoren kan også åbnes med F11 eller Shift+F11 En praktikseddel udskrives under fanen Formidlinger. Ved at trykke Crtl+P og vælge praktikseddel. Udskrift af formidlingslister foregår på en lidt anden måde. 18

19 Udskrift af formidlingslister For at udskrive en formidlingsliste er det nødvendigt at du står i fanen Formidlinger. Herefter klikker du på Filer>Udskriv formidlingsliste(r) for den åbne skole eller tryk på F8 Herefter kommer følgende vindue frem. Her kan du definere formidlingsperiode samt hvilken formidlingsliste du vil udskrive. Ved at beholde fluebenet her sorterer systemet automatisk. 19

20 Ved klik på OK, viser systemet en oversigt over, klasse på den valgte skole, hvor der har været lavet praktikformidling. Herefter markerer du den eller de klasser du ønsker at udskrive formidlingsliste for. I dette tilfælde er 8A og 9A markeret. Der forsættes med tryk på Videre. Herefter vises selve formidlingslisten og denne kan udskrives eller gemmes som en PDF fil. 20

21 Fanen Elever Nedenstående billede viser hvorledes indholdet af fanen Elever kunne se ud. I Eksemplet er elevernes navne og CPR numre blevet sløret. Datavinduet viser elever, i den valgte skole. Disse elever kan der laves en erhvervspraktik for. Under fanen Elever er der en række nyttige genvejstaster, det er nyttigt at kende. - F2: Opret en ny elev - F3: Ret en elev - F4: Slet en elev - F5: Vis alle elever - F6: Søg 21

22 Når du trykker på F2, får at oprette en ny elev i UVpraktik, kommer nedenstående vindue frem. I dette vindue indtastes CPR-nummer på den elev, du ønsker at oprette i UVpraktik, under den valgte skole. Det er også muligt at generere et fiktivt CPR nummer. Dette kan bruges til en elev uden dansk CPR nummer. Ved at markere en eksisterende elev og trykke F3 kommer følgende vindue frem: I dette vindue kan du rette i elevens oplysninger. Dette er praktisk hvis, der er oplysninger om eleven, der ikke er blevet opdateret automatisk. Dog bør disse oplysninger blive opdateret fra elevforvaltningen, med mindre der er tale om en ung. 22

23 Fanen Virksomheder I fanen Virksomheder kan du få et overblik over virksomheder, der kan formidles erhvervspraktik til. Fanen kan altså bruges som et kartotek over virksomheder og kontaktpersoner hos disse. Det er ligeledes muligt at tilknytte et notat til hver virksomhed. Dette kan f.eks. være særligt gældende oplysninger eller krav, virksomheden stiller til praktikanterne eller praktikperioden. Nyttige genveje til specifikt for denne fane: - F2: Opret en ny virksomhed - F3: Ret en virksomhed - F4: Slet en virksomhed - F5: Vis alle virksomheder - F6: Søg - Ctrl+Enter: Vis virksomhedens praktikjobs - Ctrl+F2: Opret nyt praktikjob til den markerede virksomhed - Shift+Ctrl+S: Sammensmelt virksomhed med 23

24 Ved at trykke på F2 i denne fane, kan du oprette en ny virksomhed i registret. Følgende vindue kommer frem ved tryk på F2: Her udfyldes de forskellige oplysninger om den nye virksomhed. Bemærk at ikke er påkrævet at alle oplysninger udfyldes. Der afsluttes med OK, hvorefter følgende vindue kommer frem: I dette vindue kan du udfylde oplysninger omkring det eller de praktikjobs, der er tilgængelige hos den nyoprettede virksomhed. 24

25 Ved at markere en eksisterende virksomhed og trykke på F3, kan du redigere i virksomhedens oplysninger: Med denne funktion er det f.eks. muligt at ændre i en eksisterende virksomheds kontaktoplysninger eller skrive et notat om virksomheden. Dermed kan du nemt holde virksomhedsregistret opdateret. 25

26 Fanen Praktikjobs I fanen Praktikjobs er det muligt at se en liste over alle de praktikjobs, der er oprettet til de forskellige virksomheder. Fanen giver et hurtigt overblik over de forskellige stillinger og de dertilhørende kontaktpersoner. - F2: Opret en ny virksomhed - F3: Ret praktikjob - F4: Slet praktikjob - F5: Vis alle praktikjobs - F6: Søg - Ctrl+Enter: Vis jobbets reservationer - Ctrl+F2: Opret nyt praktikjob til den markerede virksomhed - Shift+Ctrl+S: Sammensmelt praktikjob med 26

27 Ved at højreklikke på en af de oprettede praktikjobs, får du adgang til følgende menu. Denne menu giver adgang til en række nyttige funktioner. Nogle af disse kan også anvendes gennem de førnævnte genveje. Dette er altså også en nem måde at tilgå de øvrige funktioner på. - Ret virksomheden til praktikjobbet - Vis jobbets reservationer - Send til job Ved at vælge Vis jobbets reservationer i ovenstående menu eller trykke på Ctrl+Enter kan du se hvilke reservationer der er eller har været oprettet på det pågældende job. Den åbner i nedenstående vindue. Vinduet viser desuden en række nyttige informationer omkring formidling. 27

28 Fanen Brancher og jobs Fanen Brancher og jobs giver mulighed for at oprette brancher og derunder tilknyttede jobs. Formålet er at give et hurtigt og nemt overblik over hvilke jobmuligheder, der findes under den enkelte branche. Dermed kan du nemmere finde frem til konkrete jobs, indenfor en given interessesfære. I dette eksempel er der oprettet en branche, der hedder Forsvar, Politi, Politi, Vagt, Redningskorps. Når denne branche er markeret, kommer der i venstre vindue i liste over jobs i denne branche. Ved at højreklikke på en kan du oprette et nyt job i denne branche eller oprette en hel ny branche. 28

29 Fanen Formidlinger Under fanen Formidlinger kan du se de aktuelt oprettede formidlinger i dit center. I det nedenstående eksempel er der en aktuel formidling, for den pågældende skole. Under denne fane er der også en række genvejstaster. - F2: Opret en ny formidling - F3: Ret formidling - Ctrl+F3: Rediger formidlingens praktikjob - F4: Annuller/Slet formidling - Ctrl+F4: Rediger formidlingens virksomhed - F5: Vis den aktuelle skoles formidlinger i indeværende skoleår - Ctrl+F5: Vis alle skolers formidlinger i indeværende skoleår - F6: Søg efter 29

30 Formidlingsguiden For at oprette en ny formidling, trykker du på F2. Herefter åbnes formidlingsguiden. Denne guide, består af fem trin. Trin 1 I det første trin kan du udsøge den elev, der skal laves en praktikformidling på. Søgning foregår på samme måde, som de andre steder i programmet, altså med F6 eller ved tryk på denne knap. Når den relevante elev er fundet, markes denne og der forsættes ved tryk på Næste 30

31 Trin 2 I trin 2, vælges praktikperioden. Dette foregår ved at taste uge og dato, i disse bokse. Bemærk muligheden for at opkræve betaling for formidlingen, ved at sætte flueben her. Vinduet viser de øvrige formidlinger og vejledningsaktiviteter for pågældende. Der forsættes på knappen Næste. Det er altid muligt at gå et eller flere trin tilbage i guiden, ved at klikke på Forrige. 31

32 Trin 3 I trin 3 vælges praktikjobbet og den virksomhed det skal foregå i. Bemærk at der godt kan være flere praktikjobs tilknyttet den samme virksomhed. Se eksempel vis virksomheden Star Air a/s (Maersk), hvor der er praktikjob som både pilot og flymekaniker. Praktikjobs kan udsøges ved tryk på denne knap eller F6. Bemærk ligeledes at der vises en nyttig information omkring den markerede virksomhed i de tre felter under praktikjoblisten. Her kan du blandt andet se kontakt oplysninger, samt eventuelle andre reservationer på den pågældende virksomhed. Dette er en praktisk oversigt til at undgå dobbelt bookinger eller overskridelse af maksimum antal formidlinger for den enkelte virksomhed. Der forsættes ved tryk på Næste. 32

33 Trin 4 I trin 4 af guiden kan du ændre i de tekster, der fremgår af praktiksedlen. Der skelnes mellem beskeder til eleven og til virksomheden. Det kan være nyttigt at skrive til eleven, hvis vedkommende for eksempel skal være i klædt bestem fodtøj eller overtøj. Dette kan selvfølgelig også bruges til flere andre formål. Der forsættes ved klik på Næste 33

34 Trin 5 I trin fem af guiden er det muligt at vælge hvilken praktikseddel, der skal bruges i formidlingen. Guiden har som standard sat et flueben i Gem automatisk formidlingen i UVPraktik efter udskrift. Det er muligt at fjerne dette flueben, såfremt at den specifikke formidling ikke skal gemmes i systemet. Du kan vælge mellem praktikseddeler, der er oprettet i Jeres center. Formidlingsguiden afsluttes og formidlingen gennemføres ved tryk på knappen Formidl Det kan til tider være nødvendigt at oprette en praktikformidling i det næste skoleår. For eksempel, hvis du i Juli måned skal oprette en praktikformidling i August måned, hvor skoleåret er skiftet. I det tilfælde skal du huske at ændre skoleåret i login billedet. Se afsnit om login. 34

35 Ret formidlinger Ved at højreklikke på en formidling og vælge Ret formidling eller trykke F3, får du adgang til at rette i den markerede formidling. Dette kan også anvendes til at se detaljerne omkring den enkelte formidling på en overskuelig måde. I det ovenstående eksempel viser, vinduet, der åbner når du skal rettes i en formidling. Her er det muligt at se eller redigere i formidlingens datoer og notater. 35

36 Fanen Log Under denne fane kan administratorer se en log over, hvornår der har været logget brugere på, samt hvor lang tid de har været logget på. Dette værktøj kan bruges til at spore, hvem der har foretaget ændringer i formidlingsdata. Med andre ord er dette ikke en fane, der vil blive anvendt i det daglige arbejde med praktikformidling. X 36

37 Statistiker i UVpraktik I UVpraktik er det muligt at trække en række indbyggede statistiker samt eksportere data til Excel som det er kendt i UVvej. For at trække en statistik, skal du åbne filer>statistik eller trykke på F9 Herefter kommer følgende vindue frem. Her kan du vælge mellem fire foruddefinerede statistikker. Den markerede statistik genereres ved at klikke på Lav statistik Herefter genereres et Excelark med den valgte statistik. I dette tilfælde Elevstatistik for aktuel skole 37

38 Udtræk til Excel Der kan i UVpraktik, eksporteres data til Excel, som det også kendes fra UVvej. Dette gøres ved at åbne filer>eksporter data >Makroeditor Herefter kommer følgende vindue frem. Her er det muligt at vælge hvorledes programmet skal gruppere de data du ønsker at eksportere. Ved at klikke på feltet, kommer der en dropdownmenu hvor du kan vælge sorteringskriterier. Du kan sortere dataet på op til tre forskellige felter. Til højre i vinduet kan du vælge, hvilken måde programmet skal sortere feltet på. Enten stigende eller faldende. Når de ønskede sorteringskriterier er valgt, forsættes der ved klik på knappen Sorter 38

39 Herefter kommer følgende vindue frem: I dette vindue kan du oprette nye macro er eller vælge at anvende en du har gemt tidligere. For at oprette en ny macro klikkes der på knappen Ny Ved klik på Ny kommer dette vindue frem: Ved at markere felter i venstre vindue kan du overføre dem til højre vindue og tilbage igen, med disse to pile. De to små pile ovenfor overfører alle felter på samme tid. 39

40 Her ses et eksempel, hvor der er udvalgt en række felter, der er overført til, med de små pile til det venstre vindue, markeret med Tilvindue. Det er felterne i dette vindue, der vil blive eksporteret til Excel. Der forsættes med klik på Videre > Herefter kommer dette vindue frem: Her kan du omdøbe feltnavnene til et andet mere passende navn, hvis dette er nødvendigt. Det er dette navn der kommer med over i Excel. Der forsættes med tryk på Videre > 40

41 I det næste vindue er det muligt at redigere sideopsætning på det Excel ark der genereres med de valgte data. Der forsættes med tryk på Videre > Herefter vises fanen, Fonte, farver mm. Her kan du opsætte fonte på de data, som genereres til Excel arket. Ved tryk på Udfør eksporteres dataet og dette åbner automatisk i et Excelark. Herefter kan filen gemmes eller arbejdes med, som normalt i Excel. 41

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold

Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold Genvejstaster i UVVej / Praktik / Hold Genvejstaster i UVvej: Ctrl + D= De unge Vælg faneblad Ctrl + S= Steder (overordnet genvej) Ctrl + K= Placeringskategorier Ctrl + A= Adressekartotek Ctrl + L= Log

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning STU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 4 2 STU-modulet... 4 2.1 Sådan tilgås programmet... 4 3 Rettigheder... 5 3.1 Administratorrettigheder:... 5 3.2

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst...

Sådan designes et brev fra bunden... 51 Definition af adressat... 54 Definition af en dato... 58 Definition af brødtekst... Indholdsfortegnelse 1. INTRO... 3 2. SÅDAN KOMMER DU HURTIGT I GANG MED PROGRAMMET... 3 Fanebladet De Unge... 6 Sådan opretter du en ung... 6 Fanebladet Steder... 7 Fanebladet Placeringskategorier... 8

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem.

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. Opret autoriserede brugere Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. For at kunne oprette og autorisere andre brugere

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd

Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Vejledning til Medlemssystem kasserere/formænd Version 1.1-29. september 2015 Indhold: 1. Introduktion 2. Log ind 3. Medlemsudsnit a. Vis udsnit b. Ret medlem c. Send mail 4. Opret medlem 1. Introduktion

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere