Oplandsanalyse Lemvig Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplandsanalyse Lemvig Havn"

Transkript

1 Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011

2 Indhold 1 Indledning Formål Fremgangsmåde Lemvig Havn historie og udvikling Oplandsanalysens resultater Lemvig Havn Lemvig Havns profil Værdikæder Styrkepositioner Lemvig Havn Lemvig Havns forretningsområder Godsdata - Lemvig Havn Fiskeridata Lemvig Havn Bilag 1: Oplandsanalysens hovedresultater

3 1 Indledning De Vestlige Limfjordshavne (Skive Havn, Struer-Holstebro Havn, Lemvig Havn, Nykøbing Mors Havn og Thisted Havn) spiller en betydelig rolle for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i den nordvestlige del af Jylland. Havnene ønsker at stå bedre rustet til at imødekomme udviklingen og i den forbindelse gennemføres en analyse af havnenes erhvervsøkonomiske betydning for det omgivende lokalsamfund. Bestyrelsen for De Vestlige Limfjordshavne har derfor anmodet GEMBA Seafood Consulting A/S om at udføre oplandsanalyser på de fem havne. GEMBA Seafood Consulting A/S har udført arbejdet i perioden fra april 2011 til ultimo september Analysen tager udgangspunkt i Danske Havnes model til undersøgelse af havnes effekt i lokalsamfund. Modellen anvendes specifikt på de fem havne og beregningerne er gennemført i samarbejde med Syd Dansk Universitetscenter ved Henning S. Jørgensen (SDU). Arbejdet er gennemført i tæt samarbejde og dialog med havnens personale og kommunen for hver af de fem havne, som har leveret virksomhedsoversigter, kundelister m.v. i forbindelse med dataindsamlingen. 3

4 2 Formål Formålet med analysen er at fastlægge betydningen af Lemvig Havn i forhold til lokalsamfund og region, med fokus på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt. Derudover giver analysen også et bud på havnenes styrkepositioner, forretningsmuligheder og dens erhvervsmæssige profil i lokalområdet. Resultatet af analysen kan også anvendes til en profilering af havnens betydning, den værdidannelse der sker samt de virksomheder, som har tilknytning til havnen og de andre erhvervsaktiviteter i og omkring havnen. Resultaterne vil endvidere have relevans i forhold til at sætte havnene på landkortet i kommunal og regional sammenhæng. Analysen vil derfor skabe opmærksomhed omkring havnens rolle for det lokale erhvervsliv, dels i forhold til transport, dels i forhold til lokal erhvervsudvikling i bredere betydning og vise effekten af koblingen mellem erhvervsliv og havn. Fremadrettet er der gode muligheder for at havnene kan spille en væsentlig rolle i den lokale og regionale erhvervspolitiske udvikling. Havnen kan derved komme til at spille en betydelig rolle, som en central lokal erhvervspolitisk aktør i de kommende år. Ikke kun som havn i snæver betydning (gods over kaj = værdiafgift), men derudover også som udbyder og driver af en vifte af aktiviteter. 4

5 3 Fremgangsmåde Den gennemførte oplandsanalyse er udført af GEMBA Seafood Consulting A/S og tager afsæt i en økonomisk model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) og Danske havne. De økonomiske beregninger i analysen er udført i samarbejde mellem SDU og GEMBA Seafood Consulting. Modellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag Lemvig Havns økonomiske betydning, lokalt og/eller regionalt. Der er dermed muligt at måle havnens beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning, isoleret set, såvel, som den økonomiske effekt havnen har. Oplandsanalysen er derved et økonomisk øjebliksbillede af havnens situation, samt en vurdering af Lemvig Havns betydning for oplandet. Dertil kommer en vurdering af havnens profil og styrkepositioner. Oplandsanalysen for Lemvig Havn indeholder tre overordnede analysemodeller. Desk-research vedrørende Lemvig Havn, havnens historie og baggrund. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske oplandsanalyse af Lemvig Havns betydning for oplandet. Interview med udvalgte virksomheder med henblik på indikation af Lemvig Havns styrkepositioner og profil ud fra forskellige interessenters virke på havnen. Desuden danner interview grundlag for udvælgelsen af 4 konkrete eksempler på virksomheder ved havnen, som medvirker til at give en profil af havnens erhvervsliv. Der er indhentet oplysninger fra 22 virksomheder med tilknytning til havnen og gennemført interview med repræsentanter fra 6 virksomheder, der har væsentlig betydning for Lemvig Havn. Det skal understreges at analysen ikke inddrager den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af turisme ved Lemvig Havn. 5

6 4 Lemvig Havn historie og udvikling Lemvig nævnes første gang i Årstallet angiver ikke byens grundlæggelse, men fortæller blot, at der findes en by, der hedder Lemvig. På det tidspunkt var Limfjorden lukket mod vest af en bred sandtange. Den første fremgangsperiode for Lemvig Havn kom da der i 1825 blev slået hul på Limfjordstangen. Købmændene købte skibe, der sejlede til England og til Hamburg og der skabtes egentlig by. I 1879 kom der jernbane fra Lemvig til Vemb og derfra videre mod Esbjerg. Det betød et nyt spring fremad for byens og egnens økonomi (Kilde: Lemvig Museum). I de første årtier af 1900-tallet kom der gang i et betydeligt havfiskeri fra Lemvig, og der blev bygget en stor fiskerihavn. Fiskeriet forsvandt næsten fra 1917 og indtil slutningen af 1940erne, hvor der igen blev liv i fiskerihavnen. Der kom også flere store virksomheder, blandt andet tærskeværksfabrikken Vestjyden. I dag er Lemvig en by med næsten indbyggere. Byen lever af handel og service. Der få fiskekuttere tilbage i havnen, men til gengæld kommer der mange lystsejlere i sommermånederne. Lemvig Havn er stadigvæk et centralt område for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i Lemvig by og regionen omkring Limfjorden. Lemvig Havn består i dag af Vesthavnen, Gl. Havn og Østhavnen. Vesthavnen kaldes også for Fiskerihavnen, hvor fiskeforarbejdnings- og servicevirksomhederne holder til. Gl. Havn er gammel en reparationshavn med tilknytning til fiskeriet. Her ligger også Mathildes Kaj, som danner rammen om mange turistaktiviteter. Østhavnen kaldes også for godshavnen og bruges primært til godstransport, samt oplagring og lign. Desuden er der også en lystbådehavn. 6

7 5 Oplandsanalysens resultater Lemvig Havn Oplandsanalysen af Lemvig Havn viser, at ca. 350 personer har deres beskæftigelse direkte eller indirekte ved virksomheder, der er beliggende ved Lemvig Havn. Dertil kommer den afledte beskæftigelse, som disse arbejdspladser skaber i lokalområdet. På baggrund af oplandsanalysen kan den samlede beskæftigelsesmæssige bruttoeffekt af Lemvig Havn opgøres til næsten 500 arbejdspladser. Tabel 1: Beskæftigelsen relateret til Lemvig Havn opgivet i antal personer i 2010 Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Den direkte produktionsværdi af havnens aktivitet kan opgøres til ca. 650 mio. kr. og med de indirekte effekter nås et niveau over 800 mio. kr. De inducerede effekter af havne baserede aktiviteter kan derved beregnes til over 160 mio. kr. når der tages hensyn til multiplikatoreffekterne i lokalsamfundet. Tabel 2: Produktionsværdien i virksomhederne til Lemvig Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 646,1 646,1 Indirekte 173,7 173,7 Inducerede 163,6 163,6 Total 819,7 163,6 983,3 Kilde: SDU Oplandsanalysen viser ligeledes, at den samlede omsætning eller produktionsværdi i virksomhederne kan opgøres til nærved 1 mia. kroner når den indirekte og afledte effekt medregnes (tabel 2). Lemvig Havn har dermed en betydelig lokaløkonomisk rolle, som samlingssted for virksomheder i Lemvig, der medvirker til at skabe produktionsværdi og danne grundlag for forbrug. 7

8 Oplandsanalysen viser også at virksomhederne på Lemvig Havn skaber en direkte og indirekte indkomst på 265 mio. kr. og at den inducerede værdi af havnens aktiviteter er næsten 85 mio. kr. Sammenlagt er det en indkomstskabelse på næsten 350 mio. kr. (tabel 3). Tabel 3: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte indkomst 195,6 195,6 Indirekte 69,4 69,4 Induceret 84,7 84,7 Total 265,0 84,7 349,7 Kilde: SDU Oplandsanalysen viser endvidere, at de afledte indkomstskatter fra Lemvig Havn kan opgøres til lidt over 100 mio. kr. i 2010 (tabel 4). Tabel 4: Afledte indkomstskatter fra Lemvig Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 55,9 55,9 Indirekte 20,3 20,3 Inducerede 27,2 27,2 Total 76,2 27,2 103,4 Kilde: SDU Den samlede indkomstskabelse i Lemvig Kommune var i 2009 lidt over 2,9 mia. kr. Derved svarer indkomstskabelsen fra den direkte beskæftigelse på Lemvig Havn til ca. 7 % af det samlede beskatningsgrundlag i Lemvig Kommune i Lemvig Havns samlede produktionsværdi, betragtet som erhvervsklynge, kunne i 2010 opgøres til 983 mio. kr. Sammenholdes dette med antallet af ansatte personer relateret til havnen kan omsætningen pr. ansat opgøres til ca. 2 mio. kr. i gennemsnit, hvilket er højt i forhold til andre havne, hvor der er gennemført oplandsanalyser. En kort gennemgang af de væsentlige definitioner i analysen kan ses i bilag 1. 8

9 I analysen indgår virksomheder, som er direkte placeret på havnen og virksomheder som er afhængig af havnen via samarbejder, leverancer og lign. I figur 1 nedenfor er denne struktur vist. Det fremgår af den gennemførte analyse at de virksomheder, der er direkte beliggende på havnen beskæftiger ca personer og skaber en omsætning på cirka 300 mio. kr. i Figur 1: Oversigt over erhvervsstrukturen for Lemvig Havn i Mens de virksomheder som er afhængig af havnen og beliggende i oplandet (byen) beskæftiger omkring 60 personer og generer en omsætning på cirka 75 mio. kroner i Figur 1 giver dermed et godt billede af den kerne af virksomheder som findes på havnen samt den kerne af virksomheder, der er relateret og afhængig af havnen. 9

10 6 Lemvig Havns profil Nedenfor er der en gennemgang af Lemvig Havns værdikæder, samt en identifikation af havnens styrkepositioner. Værdikæder betragtes i denne forbindelse som økonomiske forbundne led, der er samlet om en bestemt økonomiske aktiviteter på havnen. 6.1 Værdikæder Lemvigs Havns aktiviteter er i dag samlingspunkt for to værdikæder, der udgør havnens centrale erhvervsøkonomiske struktur. Værdikæde 1: Seafood produkter - forarbejdning, forædling og afsætning Fiskeriet i Lemvig Havn har gennem tiden haft en central rolle for havnens økonomiske liv og betydning. Fiskerilandinger er i dag kun en brøkdel af tidlige tider, men værdikæden som er opbygget omkring seafood forarbejdning, forædling og afsætning af fisk og seafoodprodukter spiller stadigvæk en afgørende betydning for havnens liv og aktivitet. Figur 2: Værdikæden for fisk og andre seafood relateret produkter. 10

11 I værdikæden med seafood spiller havens forædlings og forarbejdningsvirksomheder en væsentlig rolle, som generer yderligere beskæftigelse hos de serviceorienterede virksomheder som også er på havnen. Virksomheder der befinder sig i denne værdikæde er eksempelvis JEKA Fish og Jens Møller Products. Værdikæde 2: Værftsaktiviteter Værftsaktiviteter udgør den anden centrale værdikæde på Lemvig Havn. Værdikæden er opbygget omkring havnens bedding og de tilhørende servicevirksomheder, som ligger på havnen og som hver især er højt specialiserede indenfor deres kundesegment. Figur 3: Værdikæden for erhvervsaktivitet forbundet med Lemvig Havn. Beddingen og de omkringliggende servicevirksomheder har et tæt samarbejde og denne værdikæde er med til at fastholde og tiltrække nye kunder til havnen. 11

12 6.2 Styrkepositioner Lemvig Havn Udover de karakteristika, der giver sig til udtryk i værdikæderne på Lemvig Havn, kan der identificeres en række styrkepositioner for havnen. Styrkepositionerne er afgørende for, at Lemvig Havn kan differentiere sig fra de andre havne og derved bibeholde sin styrkeposition på sigt. For at identificere disse er der gennemført en række interviews med repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for Lemvig Havn. Formålet er at give et signalement af havnens styrkepositioner. På baggrund af interview er fire kendetegn eller styrkepositioner ved Lemvig Havn identificeret. Bedding og serviceindustri: Lemvig Havn har i dag en bedding og en veletableret serviceindustri, som spiller en central rolle i havnens identitet, som tilsammen udgør en væsentlig styrkeposition for havnen. Placeringen af beddingen og serviceindustrien på Lemvig Havn giver havnen en særlig styrkeposition i forhold til andre havne, da aktiviteterne på beddingen giver liv og tiltrækker andre virksomheder som underleverandører. Beddingen spiller ligeledes, sammen med det tilbageværende fiskeri og den resterende del af havnens erhvervsliv, en central rolle for turisme, da beddingen gennem sine erhvervsaktiviteter er med til at give et autentisk input til Lemvig Havns turisme position. Geografisk placering i forhold turisme-opland : Lemvig Havn har en optimal placering i forhold sommerhusområder omkring Limfjorden og langs vestkysten. Dette er sammen med et stort antal lystsejlere med til at skabe omsætning blandt restaurationer og erhvervsdrivende beliggende på havnen. Turisme: Lemvig har som by et højt kendskabsniveau, da vestkystområdet er et sædeles attraktivt ferie og rekreationsområde for både danske og udenlandske turister. Dette giver Lemvig by en række fordele, da turisterne skaber omsætning og aktivitet på havnen, specielt i sommerhalvåret. I den sammenhæng spiller Lemvig Havn en central rolle, da havnen via sine erhvervsaktiviteter er med til at give turismen et autentisk input. Den tætte kontakt og nærhed mellem by og havn er et stærkt aktiv, som er med til at skabe et unikt liv på havnefronten. 12

13 Kapacitet og faciliteter til erhvervs- og boligformål: Lemvig Havn råder i dag over uudnyttede kaj og havnearealer, hvilket gør havnen attraktiv hos både eksisterende virksomheder og nystartede virksomheder. Arealet kunne alternativt også benyttes til boligformål på havnefronten. En eventuel inddragelse af arealerne til boligformål vil dog kræve at dette sker med blik for balancen mellem de eksisterende virksomheder og nye boliger på havnen. 13

14 7 Lemvig Havns forretningsområder Havnens forretningsområder kan samles om hovedaktiviteterne fødevareproduktion, fiskeeksport, biogasproduktion og service. Disse forretningsområder er med til at opbygge og skabe Lemvig Havn. Nedenfor gives der fire profiler på virksomheder på Lemvig Havn. Den største virksomhed på Lemvig Havn er Jeka Fish A/S, som er en moderne forarbejdningsvirksomhed, der har specialiseret sig i forarbejdning og produktionen af fiskeprodukter fra line-fanget, hav-frossen hvidfisk fra Stillehavet samt Nordatlanten med efterfølgende videresalg til Italien, Spanien og en lang række andre lande. Jeka Fish A/S blev stiftet i 1985 og er i dag verdens største producent at vådsaltet torskefilet. Virksomheden omsætter for mere end 215 mio. kroner og beskæftiger ca. 100 medarbejdere primært fra lokalområdet. Jeka Fish A/S er MSC og ISO certificeret. Jeka Fish A/S producerer ligeledes re-fresh loins, tails og fileter, samt letsaltet torskefileter. Et andet godt eksempel på en fødevareproducerende virksomhed på Lemvig Havn er Jens Møller Products, som i dag produceret Cavi-art som er kunstig kaviar produceret af tang. Jens Møller Products blev stiftede i 1994 efter at Jens Møller opfandt og fik patent på produktet Cavi-art. Caviart er et kaviar lignende produkt som er produceret af havtang. Virksomheden er placeret i den hyggelige gamle by Lemvig, hvorfra de eksporter Cavi-art til de fleste lande i EU samt resten af verden. Virksomheden omsætter for ca. 18 mio. kroner og beskæftiger 9 medarbejdere. Produktet Cavi-art har vundet adskillige priser på flere store internationale seafoodmesser. 14

15 Lemvig Havn er ligeledes et vigtigt forbindingsled for varer, der kommer af søvejen og de virksomheder, der ligger i oplandet. Virksomheden Lemvig Biogasanlæg er et godt eksempel på dette. Lemvig Biogasanlæg har siden opstarten i 1992 været Danmarks største biogasanlæg, der er 100 % privatejet. I dag udnytter anlægget gylle fra cirka 75 landbrug fra lokalområdet, samt affald og restprodukter fra industriel produktion. Restprodukterne kommer både med lastbil samt via søvejen. Lemvig Biogasanlæg omsætter for ca. 22 mio. kroner og beskæftiger 9 medarbejdere. Det producerede biogas giver over 21 millioner kwh-el/år, som sælges til det lokale elselskab Nordvestjysk El, NOE. El-produktionen svarer til personers elforbrug. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er på over 18,3 millioner kwh-varme/år som pumpes ud til Lemvig fjernvarmeforbrugere og over husstandes varmeforbrug. På servicesiden, og i forhold til blandt andet fiskeriet, findes der også virksomheder på Lemvig Havn, som udbyder service til det hjemmehørende fiskeri, men primært til det udefrakommende fiskeri. Lemvig Maskin & Køleteknik ApS er et eksempel på en servicevirksomhed, der udbyder højt specialiserede produkter til fisker og servicefag. Lemvig Maskin & Køleteknik ApS mange års erfaring inden for ny- og ombygning samt reparationer af fiskefartøjer, samt forskellige former for udstyr og tilbehør til den danske og den internationale flåde. Lemvig Maskin & Køleteknik udfører ny- og ombygning samt installation og reparation af motorer, konstruktion af marineudstyr, hydraulik-, stål- og aluminiumsarbejder, fabrikation af alle former for tromle- og spilløsninger, produktion af landgange og falderebstrapper, landgangsstiger, fortøjningstromler, lodslejdertromler. Virksomheden beskæftiger sig ligeledes med køle- og fryseteknikløsninger. Lemvig Maskin & Køleteknik omsætter for ca. 16 mio. kroner og beskæftiger 16 medarbejdere. 15

16 8 Godsdata - Lemvig Havn Tabel 5 viser at antallet af fragtskibeanløb til Lemvig Havn er faldet i perioden fra 2007 til De fragtskibe, der kommer til Lemvig Havn er i størrelsen BT. Større fragtskibe kan ikke anløbe Lemvig Havn grundet den lave vanddybde. Den primære begrænsning er dybdegangen i indsejlingen ved Thyborøn og Løgstør. Tabel 5: Antal fragtskibsanløb til Lemvig Havn i perioden Bruttotonnage GNS BT BT Total Kilde: DST De primære godstyper, der bliver ind- og udlosset på Lemvig Havn kan ses i tabel 6. I 2010 var den totale mængde ton fordelt på sten, sand og grus med ton efterfulgt af flydende bulk med ton. Der er sket en reduktion i mængden af sten, sand og grus fra ton i 2007 til ton i Tabel 6: Godsomsætning (ind og udlosset) i ton på Lemvig Havn i perioden Godstype (1.000 t.) GNS Flydende bulk i øvrigt Sten, sand og grus GODS I ALT Kilde: DST Ses der over perioden ( ) ligger gennemsnittet på ca ton med sten, sand og grus som den mest betydningsfulde godskategori. 16

17 9 Fiskeridata Lemvig Havn Antallet af hjemmehørende fiskerfartøjer (bi- og erhverv) i Lemvig Havn kan ses i tabel 7. Der observeres en stigning i antallet af hjemmehørende fiskerfartøjer, fra 18 stk. i 2006 til 20 stk. i Tabel 7: Antal af hjemmehørende fiskefartøjer (bi og erhverv) i Lemvig i perioden Lemvig Kilde: Fiskeridirektoratet I 2010 blev 2 % af den totale mængden (ton) af fisk/skaldyr, der landes til havne i Limfjorden landet i Lemvig, men hvis man betragter værdien udgør landingerne i Lemvig hele 23 %, hvilket gør Lemvig Havn til næststørste fiskeri havn i Limfjorden kun overgået af Nykøbing Mors. Dette skyldes der primært landes østers i Lemvig Havn. Nedenstående tabel giver et samlet overblik over sammensætningen af landingerne til Lemvig Havn i perioden 2007 til Tabel 8: Fiskerilandinger til Lemvig Havn i ton i perioden Lemvig GNS Østers ,8 Rødspætte ,3 75,3 Torsk ,2 0,1 9,1 Blåmusling 0,1 0,0 84 0,0 21,0 Rødtunge ,0 0,0 5,6 Tunge 2 0,8 0,0 0,0 0,7 Total ,5 Kilde: Fiskeridirektoratet. 17

18 Bilag 1: Oplandsanalysens hovedresultater Beregning for Lemvig Havn, Tabel 1: Beskæftigelsen relateret til Lemvig Havn opgivet i antal personer i 2010 Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse Kilde: SDU Tabel 2: Produktionsværdien i virksomhederne på Lemvig Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 646,1 646,1 Indirekte 173,7 173,7 Inducerede 163,6 163,6 Total 819,7 163,6 983,3 Kilde: SDU Tabel 3: Indkomstskabelse (bruttoværditilvækst) fra virksomhederne i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte indkomst 195,6 195,6 Indirekte 69,4 69,4 Induceret 84,7 84,7 Total 265,0 84,7 349,7 Kilde: SDU Tabel 4: Afledte indkomstskatter fra Lemvig Havn i mio. kroner i Havnens aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 55,9 55,9 Indirekte 20,3 20,3 Inducerede 27,2 27,2 Total 76,2 27,2 103,4 Kilde: SDU 18

19 Nedenstående er en kort gennemgang af de væsentlige definitioner i oplandsanalysen: Direkte aktivitet: Den direkte aktivitet er den aktivitet, som foregår i virksomheder, som er afhængige af havnen, enten fordi de er lokaliserede på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud af havnen f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning. Disse virksomheder er omfattet af en liste, der danner udgangspunkt for analysen. Indirekte aktivitet: Når tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter er tilgængelige beregnes der tal for det træk på øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen, dvs. den indirekte aktivitetsvirkning. Denne virkning omfatter dels den aktivitet, der skabes ved leverancer til de virksomheder, der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktiviteter i den lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres. Der er taget hensyn til at ikke alt kan leveres fra regionen. Det afhænger f.eks. af regionens størrelse og erhvervsstruktur om den kan levere indenfor de erhverv, der typisk er leverandør til havnene. Dette er der taget hensyn til ved beregningen. Induceret aktivitet: Ud over de indirekte virkninger af havnens aktiviteter beregnes såkaldt inducerede virkninger. Disse virkninger er udskilt i en søjle for sig selv i tabellerne. Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst, som skabes ved den direkte og indirekte aktivitet anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sig mod regionalt produceret konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker at der skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc.. Resultatet af denne proces kan beregnes og er her anført under inducerede virkninger for de fire målvariable. 19

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen Lemvig, november 2015 Huse på Havnen På forårets møde i 2014 i samarbejdsudvalget for huset Havnen 70A blev det bestemt, at besætningen på de to fartøjer AASE og GEFION på deres sommertogt skulle se på

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Hirtshals Havn Hirtshals Havns position som

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Faktaark - værdikæder for halm

Faktaark - værdikæder for halm Det Nationale Bioøkonomipanel Faktaark - værdikæder for halm Tilgængelige halm- og træressourcer og deres nuværende anvendelse Der blev i Danmark fremstillet knapt 6 mio. tons halm i 2010 og godt 6,5 mio.

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri 2011-1 Regionshuset Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri Nummer 1, 2011 April 2011 Regional Udvikling

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere