Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning."

Transkript

1 Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted og driftsområdet 5 Indtjening undervisnings/forebyggelsesafdeling 6 Kapitel 3 Spareforslag 7 Salg/omrokering af køretøjer 7 Reduceret udkald 7 Udkaldssystem 7 Kapitel 4 Udkaldsstruktur 8 Vagtgruppe sammensætning Silkeborg 8 Kapitel 5 Sammenfatning 9 Samlet mere indtjening 9 Samlet besparelser 9 Udregning forsikring og syn på køretøjer 10 Kapitel 6 Afsluttende kommentarer 11 2

3 Indledning Hermed indsender de fasteansatte medarbejdere deres høringssvar til den sparerunde, som Silkeborg Brand & Redning er blevet pålagt. Der gøres opmærksom på, at vi er en samlet medarbejdergruppe, uanset fagligt ståsted, som står bag dette høringssvar. De faste medarbejdere vil, situationen taget i betragtning, indgå i en positiv dialog med ledelsen omkring spareforslagene. Vi vil dog gøre indsigelser imod, at udbetalinger til pension kan være en del af et spareforslag. Dette må og skal altid være en del af budgetplanlægningen og burde reelt ikke påvirke stationens daglige drift. Desuden vil vi gøre indsigelser mod det udokumenterede punkt 3 i spareforslaget omkring mindre indtjening. Medarbejdergruppen er ikke enig i denne påstand. Personalegruppen gør desuden opmærksom på, at en afskedigelse af en medarbejder kan betyde situationer, hvor der kommer til at mangle specialuddannet mandskab til elevatorfrigørelse, højderedningsindsatser, isredning m.m. En anden afledt konsekvens af en afskedigelse i drift eller vagtcentral er, at der vil forekomme tidspunkter, hvor man ikke kan opfylde mulighedskatalogets punkt 2a* om altid at kunne stille med mandskab til reduceret udrykning i arbejdstiden. Henstilling Medarbejderne henstiller til ledelsen, at man tænker sig godt om før køb af en unødvendig dyr indsatsleder bil. Man ønsker i stedet pengene brugt til livsvigtigt udstyr - såsom termisk kamera, Jasons Cradle til redningsbåd (Dory) og hjertestarter på hjælpestationernes sprøjter. * Citat 2a, Mulighedskatalog: I dagtimerne foretages ikke tilkald ved reduceret udrykning og alene tilkald af ½ gruppe til normal udrykning. Højderedningsøvelse, Hørbylundebakker

4 Kapitel 2 Øge indtjeningen Kapitel 2A. Øget indtjening i vagtcentralen. Vagtcentralen har de sidste år øget indtjeningen ved at løse en række opgaver for eksterne kunder. Disse opgaver er ikke budgetlagt og må derfor anses som et overskud, der skal trækkes fra den kommende besparelse. Af nye opgaver kan blandt andet nævnes følgende. Overtagelse at nødkald i Nørre Snede og Ejstrupholm, ,- Elevatoralarmer fra Thorsø by i Favrskov kommune og Kjellerup by, ,- Udkald af tekniskvagt til Regionshospital Silkeborg og Hammel Neurocenter, ,- I faktaboksen herunder kan ses antallet nye alarmkunder i vagtcentralen og dermed mere indtjening fra 2009 til Antal Beløb Antal Beløb Elevatoralarm , ,00 Tyverialarm , ,00 Tekniskalarm , ,00 ABA-alarm , ,00 I alt , ,00 Faktaboks, kundeforøgelse i vagtcentralen fra 2009 til 2010 Af kommende indtjeningsmuligheder, som arbejdsgruppen arbejder med, er en samlet overtagelse af alle elevatoralarmer i Ikast-Brande Kommune. Grundet den korte tid til høringssvaret, er der dog ikke endeligt lavet en aftale herom endnu. Man skal ligeledes undersøge de oplagte muligheder for at sælge vagtcentralens ydelser til andre af landets kommuner og offentlige myndigheder. Medarbejder kommentar Vagtcentralen passer i dag telefon udenfor normal arbejdstid for varmeforsyningen, vandforsyningen, renseanlægget, entreprenørafdelingen og center for voldsramte kvinder. Det bør overvejes om denne gratis ydelse skal forsætte. 4

5 Fritrækning af hjemmeplejebil, vinter 2010 Kapitel 2B. Øget indtjeningen værksted og driftsområdet. Driftsområdet har kraftigt øget indtjeningen i det forløbende år. Især omkring serviceringen af dagplejens hjælpemidler, er der sket en vækst. Der er ligeledes påbegyndt et samarbejde med Dagplejen, om en hjælpefunktion (tilkaldepedel) til legestuerne. Denne Facility Management ordning har allerede givet de første opgaver og dermed indtjening til Brand & Redning. Disse opgaver er heller ikke budgetlagt og må derfor anses som et overskud, der skal trækkes fra den kommende besparelse. De faste medarbejdere arbejder på en ny vagtplan, der gør det muligt at flytte en afløser fra vagtcentralen til driftsområdet. Der er ligeledes ultimo juni opstartet et samarbejde med børnehaverne omkring servicering af udendørs legetøj. Da aftalen er ny, er det ikke for nuværende muligt at sætte et beløb på den ekstra indtjening, men estimeret en indtjening i 2011 på ,- er ikke urealistisk, forudsat at der ikke sker fyringer af mandskabet. Der skal dog frigøres mere arbejdstid til dette område i 2011, de faste medarbejdere arbejder på en ny vagtplan, der gør det muligt, at flytte en afløser fra vagtcentralen til driftsområdet. Driftsområdet har igen i 2010 lavet aftaler med kommunale institutioner omkring servicering af køretøjer, samt udførelse af diverse ad hoc opgaver. Af nye aftaler som er indgået i år, kan blandt andet nævnes servicering af hjerneskadeafdelingen biler. Fyldning af trykflasker for FØ ApS. med en ekstra indtjening på 5.450,- i år 2009 og ikke mindst aftale med Energi Midt om fyldning af trykflasker for dem. 5

6 Kapitel 2C. Øget indtjening i undervisnings/forebyggelsesafdeling. Undervisningsafdelingen har også i 2010, afholdt mange kurser til interne og eksterne kunder. Der samarbejdes blandt andet med Social- og Sundhedsskolen omkring lovpligtige førstehjælpskurser til kørekort. Alene på disse kurser er indtjeningen på ,- i år. Der tilgår undervisningsafdelingen en ny førstehjælpsinstruktør i 2010, derved kan vi øge indtjeningen, ved at øge kursusaktivitet. Der tilgår undervisningsafdelingen en ny førstehjælpsinstruktør i 2010, derved kan vi øge indtjeningen, ved at øge kursusaktivitet Sikker grillkampagne, sommer 2010 Et område, hvor der forventes en ny indtjeningsmulighed, er kontrol med kommunens brandmateriale. I sammenlignelige kommuner, Viborg, Horsens og Vejle m.fl. løser brandvæsnet denne opgave, med god fortjeneste. Silkeborg kommune er i dag kontraktlig forpligtet med et privat firma om denne opgave. De fasteansatte medarbejdere ligger inde med prislister over indkøb af brandmateriale, og kan fremvise et godt provenu ved en overtagelse af denne ydelse. Ved opstart af kontrol med kommunens brandmateriel, må forventes en engangsudgift til køb af udstyr på Det forventes dog, at denne udgift hurtigt er tjent ind. Af nye kontrakter som er indgået med andre kommuner i 2010, kan nævnes salg af højderedningsydelsen til Ikast-Brande Kommune. Ekstra indtjening på ,- som skal fratrækkes besparelsen. De fastansatte medarbejdere ser et stort indtjeningspotentiale ved en hjemtagelse af Silkeborg Kommunes Falck abonnement. Viborg kommune har opnået en besparelse ved dette. Der står en invitation åben fra Viborg Brandvæsen til, at komme derop og høre om deres erfaringer og indtjening, ved hjemtagelse af denne beredskabsopgave. 6

7 Kapitel 3. Spareforslag Kapitel 3A. Salg/omrokering af køretøjer Et stort antal køretøjer må anses for unødvendige for at opretholde en fortsat drift af udrykningsberedskabet. Her kan ved salg spares penge på forsikring, syn, service og vedligeholdelse. Som et minimum mener vi, at der skal ses kritisk på nødvendigheden af disse køretøjer. De tilbageværende skal som minimum ned på lovpligtig ansvarsforsikring. Udregning på hvert enkelt køretøj kan ses i kapitel 5, i afsnittet 5C. udregninger. Der er ikke indhentet tilbud på, hvad det vil koste at få alle disse køretøjer på lovpligtig ansvarsforsikring. Men ved et eventuelt slag af alle de nævnte køretøjer opnås følgende besparelse. Samlet besparelse på forsikring og syn ,-* Besparelse på service og vedligeholdelse estimeret ,-** I alt besparelse på i alt ,- Investeringsplan Medarbejderne ønsker en revidering af investeringsplanen, med henblik på eventuelt fremtidigt køb at tanksprøjte til Them/Fårvang. Dette vil spare de 2 tankvogne og den forstående udskiftning af R2 i *Der er ikke medregnet udgifter til politiets båd. De nævnte forsikringspræmier er for 2010, besparelsen for 2011 må forventes være større. **Der er ikke udregnet et nøjagtigt beløb pr. køretøj til service og vedligeholdelse, vi har dog sat et beløb på 2.500,- pr enhed. Et beløb der er langt under den reelle udgift. Kapitel 3B. Udkald til mindre brande/reduceret udkald Indsatsleder skal ikke køre med til reduceret udkald. I 2009 var der 133 af den type udkald, (udenfor normal arbejdstid) som kan benævnes reducerede udkald. Ved ikke at sende en indsatsleder med til denne type udkald, vil give en besparelse på ,- Det giver ingen mening, at indsatsleder kører med til mindre brande, hvor der ikke er melding om risiko for brandspredning. Eksempelvis: Bilbrand i det fri, container i det fri, brand i mc/knallert m.m. Omvendt vil der også være udkald til såkaldte reducerede udrykninger, hvor det er berettiget at indsatslederen kører med. Kapitel 3C. Udkaldssystem Forbindelsen til udkaldsmaster er lagt over på IP-nettet, besparelse på ,- 7

8 Kapitel 4. Udkaldsstruktur faste/deltid Vagtgruppesammensætning Silkeborg. En forudsætning for at opretholde en høj faglig kunnen, know how, hos det faste brandmandskab, er muligheden for at køre til brand i en 10 dages vagt. Samt muligheden for at øve de specialistopgaver, som der forventes af en brandmand i år De faste kan derfor ikke tilslutte sig kun at blive kaldt til reduceret brande, i halvdelen af deres vagtperiode. De faste kan derfor ikke tilslutte sig kun at blive kaldt til reduceret brande, i halvdelen af deres vagtperiode Medarbejderne tager ledelsens forslag om at fjerne 2. vagten til efterretning. Ligeledes gør vi opmærksom på, at ledelsens påtænkte fyring af såvel 1 fast og 5 deltidsfolk vil få konsekvenser omkring afløsning ved sommerferier. Der vil også uvilkårlig gå viden tabt, som vil kræve mere uddannelse til de tilbageværende for igen at opnå samme niveau. De faste opfordrer til, at ledelsen og deltidsgruppen i Silkeborg sætter sig sammen og finder en fornuftig løsning omkring ny deltidsgruppeinddeling. Formiddagskaffe ved bådøvelse på Sminge sø Faste indsat ved sammenstyrtning på Nygade 8

9 Kapitel 5 Sammenfatning Kapitel 5A. Samlet mere indtjening Højderedning Ikast Brande kommune ,- Aftale med hjerneskadeafdelingen vedrørende service på biler, ingen fast beløb. Aftale med boligselskabet Sct. Jørgen elevatoralarmer, ,- Overtagelse af nødkald i Nørre Snede og Ejstrupholm, ,- Opretning af autoskader for kommunens afdelinger, ingen fast beløb Aftale med Regionshospital Silkeborg og Hammel Neurocenter, ,- Aftale med Social- og Sundhedsskolen vedrørende færdselsrelateret førstehjælp. For i år er planlagt 19 kurser på i alt, ,- Nye kunder i vagtcentralen udover Sct. Jørgen, ,- Aftale med fyldning af trykflasker for FØ ApS ,- Aftale med fyldning af trykflasker for Energi Midt? Samlet merindtjening 2009/10* I alt ,- Kapitel 5B. Samlet besparelser IP-linjer til sendemaster ,- Forsikring af unødvendige køretøjer ,- Vedligeholdelse af unødvendige køretøjer, estimeret ,- Ændring af tilkald til reduceret udrykning ,- Samlet besparelse som enten er eller kan effektueres i 2010** I alt ,- Et samlet beløb ved merindtjening og besparelser på i alt ,- *Vi har ikke estimeret beløbet på serviceaftaler vedrørende biler, samt opretning af autoskader. ** Medtaget forslag fra ledelsen, vedrørende omstrukturering i ledelse på beløb ,- som den faste medarbejdergruppe tager til efterretning. Hertil kommer et beløb på en eventuel nedlæggelse af 2. vagten. 9

10 Kapitel 5C. Udregning forsikring og syn på køretøjer M3. Motorsprøjte, årgang Reservesprøjte, udrykningsklar. Forsikring 8.131,- synsgebyr. 565,- i alt 8.696,- + vedligeholdelse. Grundet alder må der forventes afsat penge til fortsat vedligeholdelse af dette køretøj. M4. Motorsprøjte, årgang Er ikke i drift og ikke udrykningsklar. Forsikring 3.508,- syns gebyr 565,- i alt ,- + vedligeholdelse. M5. Motorsprøjte, årgang Er ikke i drift og ikke udrykningsklar. Forsikring 4.827,- + vedligeholdelse. S1. Drejestige, årgang Reservestige, udrykningsklar. Forsikring 6.540,- syn 565,- årlig stigeeftersyn 6.500,- i alt ,- Grundet alder må der forventes afsat penge til fortsat vedligeholdelse af dette køretøj. Ved nedbrud på S2 må der forventes en lejeudgift på en lånestige. T8, Slangetender, årgang Udfaset og ikke brugt, udrykningsklar. Forsikring 4.784, syn 565,- i alt 5.349,- Grundet alder må der forventes afsat penge til fortsat vedligeholdelse af dette køretøj. I3, Indsatsledervogn/mandskabsvogn, årgang Udfaset som indsatslederbil, bliver brugt til mandskabstransport til kurser. Forsikring 4.366,- syn 565 i alt 4.431,- Ved salg må der påregnes mulighed for udbetaling af kørepenge, ved kørsel til kurser m.m. R2. Redningsvogn, årgang Udrykningsklar og i drift som redningsvogn nr.2. Forsikring ,- syn 565,- i alt ,- + service og vedligeholdelse. Ved salg af R2 skal der på regnes engangsudgift til at flytte frigørelsesudstyr over på M8 eller M9. Ligeledes skal der købes en trailer til fremførelse af kemikalieudstyr. T10, Tankvogn, årgang Udrykningsklar og indsat når der møder brandmænd nok til bemanding! Forsikring syn 565,- i alt ,- + service og vedligeholdelse. Der er ikke lovkrav om tankvogn i Fårvang. Ved salg kan der opstå situationer som i dag, hvor sprøjten mangler vand, indtil Silkeborg er fremme med assistance. T11, Tankvogn, årgang Udrykningsklar og indsat når der møder brandmænd nok til bemanding! Forsikring syn 565,- i alt ,- + service og vedligeholdelse. Der er ikke lovkrav om tankvogn i Them. Ved salg kan der opstå situationer som i dag, hvor sprøjten mangler vand, indtil Silkeborg er fremme med assistance. Politiets båd, årgang Sejlklar, der sendes regning på 1.500,- + forsikring til politiet pr. år. service samt årligt eftersyn udgift på kr.? Politiet ønsker ikke at gøre brug af dette fartøj. 10

11 Kapitel 6 Afsluttende kommentarer Patrulje på Silkeborg søerne for Silkeborg Politi, ny opgave i 2010 Medarbejderne har valgt en positiv tilgang til dette høringssvar. Ligeså forventes en positiv tilgang til høringssvaret fra ledelsen, så vi fremadrettet kan indfri alle de krav, der stilles et moderne brandvæsen. Især omkring hjemtagelse og kontrollen med kommunens brandslukningsmateriel, forventer vi en positiv dialog med ledelsen. Enhver reducering i den faste personalegruppe, vil være et stort tab af viden, samt besværliggøre muligheden for indtægtsgivende tiltag. Har I spørgsmål til de faste vedrørende dette høringssvar, er I velkomne til, at henvende jer til den nedsatte arbejdsgruppe. Eventuelle spørgsmål sendes på mail til arbejdsgruppens medlemmer. På vegne af de fastansatte: Birgitte Lemming, Niels-Jørn Kristensen, Mads Jakobsen og Jørgen Johannsen. 11

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere