BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj 2013. Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup"

Transkript

1 17. maj 2013 BK VIKING Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE Bygherre: Totalentreprenør: Brydeklubben Viking Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup ATcon a/s Ringstedgade 147, 4700 Næstved tlf

2 Introduktion: Beliggenhed: Denne omfangsbeskrivelse omfatter opførelse af ny, isoleret, opvarmet træningshal. Bygningen opvarmes til 20 C. Bygningen opføres på Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. Arealforhold: Samlet bruttoetageareal: m 2 Byggegrund: Tilslutningsbidrag: Grunden overtages som den henligger ved kontraktunderskrift. Eventuelle eksisterende træer, buske og belægninger ryddes. Der er ikke medregnet udgifter til tilslutningsbidrag samt flytning af eventuelle forsyningsledninger. Geotekn. undersøgelser: Der er medregnet udførelse af geoteknisk rapport og udgravningskontrol. Miljøundersøgelser: Tilkørselsveje: Byggetilladelse: Projektering: Tilsyn: Landinspektør/ div. attester: El, varme og vand: Vinterforanstaltninger: Brandforhold: Kloakering: Der er ikke medregnet udgifter til miljøundersøgelser, da det forudsættes at al jord bliver på grunden. Det forudsættes at tilkørselsveje kan tåle/bære nødvendig trafik til byggeplads. Der er ikke medregnet udgifter til byggetilladelse. Udgifter til myndigheder for byggetilladelse vil andrage kr ,- (1.512 m 2 á kr. 41,-). Der er medregnet de nødvendige tegninger, statiske beregninger, energiberegninger mv. for byggeriets gennemførelse. I prisen er inkluderet nødvendigt tilsyn og byggestyring. Der er medregnet udgifter til bygningsafsætning og servitutattest. Udgifter til eventuel udmatrikulering betales særskilt. ATcon etablerer byggepladsvand og varme og opsætter byggestrømstavle, og bygherren betaler for forbruget. Udgifter til årstidsbestemte vinterforanstaltninger er medregnet. Der er regnet med maksimal personbelastning på 149 personer. Det er forudsat, at der ikke skal udføres regnvandsbassin eller forsinkelsesledning/afløbsregulator Side 2/6

3 BYGGEARBEJDET OMFATTER: Byggesystemet: Jordarbejde: Kloakarbejde: Belægningsarbejde: Gartnerarbejde: Fundamenter: Bygningen opbygges i bærende stålrammer med færdigmalet overflade i en af producentens standardfarver. Tagkonstruktionen udføres i ståltrapezplader, som ligger af på stålrammerne. Facader og gavle udføres som præfabrikerede sandwichelementer i stål. For konstruktionens opbygning udføres nødvendig afgravning og indbygning af muld og råjord under bygningen. Der er ikke medregnet udgravning/udskiftning af jord i forbindelse med belægninger, dårlig/blød bund mv. Stabil- og bundsikringsgrus afrømmes til depot på grunden. Det forudsættes at råjord og muldjord er klasse 1 -jord/ren jord og kan deponeres på grunden, og der ikke er medregnet udgifter for prøveudtagning eller bortskaffelse af eventuel forurenet jord. Der er ikke medregnet omlægning og flytning af eventuelle eksisterende interne ledninger og brønde, som ligger inden for bygningsfodtrykket. Kloakken udføres i separat system og afsluttes 1 m uden for bygningen. Omkring bygningen udføres omfangsdræn samt nødvendig regnvandskloak for tagafvanding, som tilsluttes regnvandskloak. Der udføres ingen udvendige belægningsarbejder. Der er ikke medregnet gartnerarbejde. Der udføres de for byggeriet nødvendige fundamenter ført til frostfri dybde. Det er forudsat, at jorden har en bæreevne i frostfri dybde svarende til en vingestyrke på c v = 120 kn/m 2. Der er ikke regnet med ekstrafundering eller udskiftning af eventuelt ikke bæredygtigt lag. Betongulv: Der udføres 150 mm glittet betongulv på 400 mm kapillarbrydende isolering, S60, udlagt på 50 mm afretningslag af grus. - U-værdi er minimum 0,10 W/m 2 C. Gulvet opdeles i felter for at styre revnedannelser. Som kantisolering mellem gulve og facadeelementer udføres polystyrol indvendigt og lecablokke udvendigt. Det forudsættes at jordbunden kan bære gulvkonstruktionen direkte på jord i afrømningskoten. Gulvbelægning: I træningshal og træningslokaler udlægges 6 mm sportsgulv som fabrikat Tarkett Omnisport. I café og indgang udlægges naturstensgulv som Vesla G9 natursten. På betongulv i rengørings-, teknik- og depotrum udlægges 1 mm epoxybelægning som Vesla G2. Facader: Facader udføres i stål-sandwichelementer som fabrikat KINGSPAN med en U- værdi på minimum 0,15 W/m 2 C og i en af producentens standardfarver. Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen består af perforerede ståltrapezplader lagt af på stålbjælker. Ståltrapezpladerne leveres med malet, lys overflade Side 3/6

4 Tagdækning: Ovenlys/røgventilation: Udv. døre og vinduer inkl. glas: Snedkerarbejder: Tagdækningen består af 1 lag PF3000 dampspærre, ca. 360 mm hård mineraluldsisolering, 1 lag PF3000 SBS underpap og 1 lag PF5000 SBS overpap. U-værdi er minimum 0,10 W/m 2 C. Der er medregnet ovenlys med et åbningsareal på 10 m 2 iht. gældende regler. Ovenlys anvendes til røgventilation og er forberedt for naturlig, daglig ventilation. Ovenlysene tilsluttes central og brandtryk. Udvendige døre og vinduer udføres som fabrikat Ideal Combi Frame i træ-alu i en af producentens standardfarver. I vindues- og døråbninger isættes 2-lags isoleringsruder med stopsolglas, U-værdi = 1,1 W/m 2 o C. - Der isættes de på tegningen viste antal døre. Mellem karm og facader stoppes med mineraluld, og der fuges ind- og udvendigt med elastisk fuge. De indvendige vægge er udført med 2 lag 12,5 mm gipsplade på hver side af reglar-opbygning. I lektiecafé udlægges 14 mm lamelparket som Tarkett i ask. Indvendige glasvægge udføres i træramme, hvori der monteres sikkerhedsglas. Lofter i lektiecafé, trænings-, omklædnings, teknik- og depotrum er udført i 25 mm lys, fin træbeton. Til lyddæmpning i træningshal opsættes 25 mm lys, fin træbeton på ydervægge fra 2 m over gulv til loft. Alle indvendige døre er udført som massive døre i fabrikat Swedoor og forsynet med mat, slebet dørgreb i rustfri stål. Malerarbejder: Alle indvendige gipsvægge spartles og males til glans 25. Murerarbejder: I omklædning, wc-rum, sauna og cafékøkken udlægges skridsikre gulvklinker og udføres vådrumsmembran iht. gældende lovgivning. I brusenicher opsættes vægfliser. VVS-INSTALLATIONER: Varmeinstallation: Sanitetsinstallation: Vandinstallation: I teknikrum opsættes kondenserende gaskedel med en virkningsgrad på 100 % i fabrikat som Bosch. Kedlen forsyner strålevarmepaneler i træningshallen, mens de øvrige rum opvarmes med gulvvarme. Det er forudsat, at forsyningsledning er fremført til målerskab placeret udvendigt på facade ved teknikrummet. Der er medregnet stående toiletter og håndvaske som fabrikat Gustavberg Nordic i farve hvid. Håndsvaske forsynes med berøringsfrie armaturer som Oras. Der monteres selvlukkende brusere fra CMA. Vandinstallation udføres primært som skjult installation ført under gulv. Det er forudsat, at vandværk fremfører forsyning til teknikrum og afslutter med vandmåler. Brugsvandsinstallation isoleres iht. gældende regler. Ventilation: Der udføres hybrid ventilation efter følgende princip: Frisk luft trækkes ind via facaderiste med motorspjæld og suges ud over taget via tagventilatorer. Der er forudsat et luftskifte på 3 gange i timen. På anlægget Side 4/6

5 er tilsluttet både inde- og udefølere, og på varme dage vil der endvidere være mulighed for natkøling af temperaturen. Som brandventilation af hallen (ABV-anlæg) opsættes ovenlys. Ovenlysene er forberedt til daglig ventilation via tryk på væggen. EL-INSTALLATIONER: El-forsyning i terræn Lysinstallation: Belysningsarmaturer: Føringsveje: Hovedtavle: Kraftinstallation: I øvrigt: ABV-anlæg: ABA-anlæg: Tyverialarm: Adgangskontrol: Dagslysstyring: Rengøring: Der er ikke medregnet forsyningskabler i terræn. Over udvendige døre monteres Solar Light Ocus 1 18 W Lysinstallation udføres som synlig installation med miljøvenlige PVC-fri kabler trukket synligt under lofter og på vægge. I træningshal, café og indgang opsættes armaturer som Solar Light Sport på 3 54 W monteret direkte på loftet. Hallen belyses til et middel lysniveau på 500 lux, mens café og indgang belyses til 200 lux. I crossfit, lektiecafé, omklædning og wc monteres påbyggede armaturer direkte på loftet. Armaturer udføres som Luminex Smart X20 på 2 x 24W. Rummene belyses til et middel lysniveau på 100 lux. I øvrige rum opsættes grundarmaturer som Luminex LUI Standard. Rummene belyses til et middel lysniveau på 100 lux. I sekundære rum opsættes bevægelsesfølere til tænding af lyset. Der opsættes desuden nød- og panikbelysning iht. gældende regler. Der monteres galvaniserede bakker og stiger. I teknikrum opsættes pladeindkapslet hovedtavle på 63 amp. Det forudsættes at forsyningsselskab fremfører kabel til hovedtavle. Hovedtavlen er dimensioneret til at forsyne den medregnede el-installation. Træningshallen forsynes med 8 stk. 230 V stikkontakter jævnt fordelt til rengøring og øvrigt udstyr. I resten af bygningen opsættes 17 stk. 230 V stikkontakter jævnt fordelt i bygningen. El-installationen udføres i øvrigt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen Der etableres ABV-anlæg/Autoimatisk brandventilation. ABA-anlæg/Automatisk brandalarmanlæg er ikke medregnet. Tyverialarm er ikke medregnet. Adgangskontrol er ikke medregnet. Til dagslysstyring er medregnet kiptænding af belysning i hal i 2 zoner. Bygningen rengøres og alle vinduer poleres umiddelbart før bygningen afleveres Side 5/6

6 ANDET: Følgende er gældende for ATcon s budgetpris: Enhver udgift og gene som følge af eventuel forurening og dårlige jordbundsforhold på grunden er ATcon uvedkommende. Eventuelle udgifter til grundvandssænkning, spunsning, flyd og større sten i undergrunden er ikke medregnet. Der gives ATcon transport i spærret depot eller anden godkendt sikkerhed for den fulde entreprisesum inkl. moms iht. ABT 93. Entreprenørforeningens og Fagentreprenørernes standardforbehold samt ABT 93 er gældende. Tilbud afgives som totalentreprise, og der kan ikke uden ATcon s godkendelse tages enkelte entrepriser ud af sammenhængen. At der kan opnås myndighedernes godkendelse af konceptet. Bygherren tegner og betaler entrepriseforsikring, som bl.a. omfatter storm- og brandskade i forbindelse med varmt arbejde under byggeriets opførelse og dækker såvel ATcon som ATcon s underentreprenører. ATcon a/s stiller en gennemførelsesgaranti iht. ABT93. Bygherren stiller midlertidigt toiletter til rådighed for håndværkerne, indtil opstilling af skurvogne er muligt. ATcon afholder ugentlige byggemøder, hvor bygherren er velkommen til at deltage. Referater tilsendes bygherren. Der foretages kvalitetsstyring efter ATcon s sædvanlige koncept. Ved byggeriets afslutning afleverer ATcon 2 sæt ajourførte tegninger. Næstved, 17. maj 2013 ATcon a/s Side 6/6

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Den Grønne Smaragd C A S A F U T U R A

Den Grønne Smaragd C A S A F U T U R A C A S A F U T U R A Den Grønne Smaragd Introduktion 3 CASA FUTURA konceptet, referencer 4 Antal boliger 5 Friis & Moltke 6 Anderkendelse af byggeriet 7 Vejle 8 Vejle Ådal 10 Bebyggelsens placering 12 Bebyggelsens

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. Indholdsfortegnelse Dato 20. September 2011 1 Forord... 3 2 Godkendelse/Overdragelse... 3 2.1

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER 1 Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ 2 Visualisering fra den fælles grønning AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere