DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling"

Transkript

1 DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

2 Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN

3 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for deres kunder og samarbejdspartnere i den private såvel som den offentlige sektor. Branchen består af forskellige fagligheder med en fælles forretningsmodel baseret på salg af højtspecialiseret viden til kunder i både Danmark og udlandet. Videnrådgiverbranchen består af 11 delbrancher: It-rådgivere, teknologiske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, managementrådgivere, revision og skatterådgivere, markedsføring og kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, designvirksomheder samt virksomheder inden for markedsanalyse og meningsmåling. Videnrådgiverbranchen er karakteriseret ved at være en kriseknuser. Branchen var hurtig til at genfinde vækstsporet efter finanskrisen i 2008 og 2009 og er fortsat med at vokse under gældskrisen og den efterfølgende langvarige økonomiske afmatning. Denne analyse viser, at branchen også voksede i DI Videnrådgivernes brancheanalyse 2015 præsenterer en række nøgletal og analyseresultater. Analysen giver et samlet overblik over rådgiverbranchens størrelse, udvikling, værdiskabelse, kunder og rådgiverbranchens internationale aktiviteter. God læselyst! Henriette Søltoft Branchedirektør, DI Videnrådgiverne

4 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 2 INDHOLD 3 Kort om brancheanalysen 5 Rådgiverbranchen i vækst 11 Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser i Danmark 16 Videnrådgivernes kunder 18 Private køber mere rådgivning end det offentlige 22 Dansk rådgivning i udlandet er vokset betydeligt 27 Rådgivernes internationale aktiviteter 32 Beskæftigelsen vokser 34 Uddannelsesniveauet blandt rådgiverne er højt 37 Rådgivernes forventninger til udviklingen i Om brancheanalysen

5 SIDE 3 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE KORT OM BRANCHEANALYSEN VIDENRÅDGIVERBRANCHEN VOKSER Omsætningen i rådgiverbranchen er vokset markant siden 2005 med gennemsnitligt 3,4 pct. årligt. Den samlede omsætning i rådgiverbranchen lå i 2014 på omkring 185 mia. kr., hvilket er en stigning på fire pct. i forhold til året før. Over 70 pct. af rådgivervirksomhederne forventer stigende omsætning i 2015, mere end en tredjedel forventer en fremgang på over ti pct., og flere end hver tredje rådgivervirksomhed forventer en fremgang på mellem to og ti pct. Rådgiverne skabte værdier for det danske samfund på over 100 mia. kr. i Det svarer til, at rådgiverne stod for knap ni pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i Siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,3 pct. årligt, hvilket vil sige, at rådgiverne skaber værdier for 11 mia. kr. mere i 2014 sammenlignet med Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser på det danske marked, og den indenlandske omsætning udgjorde knap 80 pct. af den samlede omsætning i Omkring 65 pct. af rådgivernes kunder er private, mens 35 pct. af kunderne kommer fra den offentlige sektor. Omkring 40 pct. af rådgivernes ydelser til kunder i den private sektor sælges til store virksomheder med mere end 100 ansatte, mens en fjerdedel sælges til virksomheder med under 20 ansatte. PRIVATE KØBER MERE RÅDGIVNING END DET OFFENTLIGE Private erhverv bruger lidt mere rådgivning sammenlignet med offentlige erhverv. Offentlige erhverv bruger godt 12 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvender knap 13 pct. Offentlige erhverv anvender 60 pct. af sine indkøb af rådgivning på IT-konsulenter, mens private erhverv bruger en fjerdedel af indkøbene på IT-konsulenter og en fjerdedel af indkøbene på arkitekter og rådgivende ingeniører. Rådgivernes største kunder er handelsvirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder, der bruger knap 20 mia. kr. årligt på rådgivning. Informations- og kommunikationsbranchen, videnserviceerhverv og industrivirksomheder bruger alle lidt over 15 mia. kr. årligt på rådgivning. Rådgiverbranchen er således selv indkøber af mange rådgivningsydelser, og videnserviceerhverv er den største aftager af rådgivningsydelser, når der måles i forhold til branchens samlede køb. EKSPORTENS BETYDNING VOKSER Eksporten udgør en voksende andel af den samlede omsætning hos rådgiverne. Siden 2009 har eksporten haft markant fremgang og har således stået for halvdelen af den samlede vækst i rådgiverbranchen. Alene i 2013 og 2014 voksede eksporten med næsten 15 pct. til et niveau på over

6 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 4 42 mia. kr. Med en gennemsnitlig stigning på seks pct. årligt de sidste ti år er eksportens andel af den samlede omsætning i rådgiverbranchen steget til at udgøre 23 pct. i RÅDGIVERNES INTERNATIONALISERING Lidt over 50 pct. af rådgiverne har aktiviteter, der rækker ud over Danmarks grænser. Mere end 60 pct. af rådgiverne med internationale aktiviteter eksporterer deres ydelser, og over halvdelen af rådgivervirksomhederne indgår i formelle og uformelle netværk og partnerskaber med udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner. 35 pct. af rådgiverne har etableret udenlandske datterselskaber eller afdelinger i andre lande. Det er nødvendigheden af at følge med kunderne, adgangen til nye markeder og ønsket om at komme tættere på kunderne samt adgangen til nye samarbejdspartnere, der i høj grad begrunder rådgivernes øgede internationalisering. Over 80 pct. af rådgiverne har forventninger om at udvide deres internationale aktiviteter i de kommende år, mens 15 pct. forventer at fortsætte deres internationale aktiviteter i uændret omfang. BESKÆFTIGELSEN ØGES FORTSAT Rådgiverbranchen beskæftigede i slutningen af 2013 omkring personer, hvilket er en fremgang på lidt mere end tre pct. i forhold til beskæftigelsesniveauet i slutningen af Beskæftigelsen er dermed steget med tiltagende styrke de seneste tre år, men er dog endnu ikke helt oppe på niveau med beskæftigelsen før krisen. Rådgiverne har i 2015 forventninger om fortsat beskæftigelsesfremgang. Hver fjerde rådgivervirksomhed forventer fremgang i beskæftigelsen på mere end ti pct., mens hver tredje har forventninger om en stigning på mellem to og ti pct. 60 PCT. HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Rådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle andre erhverv. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i rådgiverbranchen, og særligt uddannelsesretningerne inden for samfundsvidenskab, tekniske kandidatuddannelser, kunstneriske uddannelser og naturvidenskabelige uddannelser dominerer. Rådgiverne har dog også ansat en betydelig andel medarbejdere, som ikke har en erhvervskompetencegivende eller erhvervsfaglig uddannelse. De højtuddannede i rådgivervirksomhederne skaber dermed også arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelser eller med kortere uddannelser.

7 SIDE 5 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE RÅDGIVERBRANCHEN I VÆKST Omsætning i rådgiverbranchen er vokset ganske pænt siden 2005 med gennemsnitlig 3,4 pct. årligt. I perioden 2005 til 2008 steg omsætningen med næsten 30 pct. til et niveau på 175 mia. kr. I forlængelse af finanskrisen faldt omsætningen fra 2008 til 2009 med seks pct., og branchen har efterfølgende kæmpet for at komme tilbage på niveauet fra før krisen. Efter en årrække med moderat vækst er det i 2014 lykkedes branchen at vokse med fire pct., hvilket bringer branchen op på det højeste omsætningsniveau nogensinde på omkring 185 mia. kr. Særligt eksporten vokser i rådgiverbranchen Indeks 2005 = < Eksport Omsætning Indenlandsk salg Særligt eksporten er vokset i rådgiverbranchen, og selvom rådgivernes eksport i 2014 kun udgør 23 pct. af den samlede omsætning, har eksporten siden 2009 stået for halvdelen af den samlede vækst inden for rådgiverbranchen. Rådgiverbranchen består af 11 delbrancher: IT-rådgivere, teknologiske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, managementrådgivere, revision og skatterådgivere, markedsføring og kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, designvirksomheder samt virksomheder inden for markedsanalyse og meningsmåling. Forskellen i størrelse og vækst blandt delbrancherne er betydelig, og de enkelte delbrancher vil blive belyst i det følgende.

8 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 6 > Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på laveste detaljeringsniveau. Alligevel vurderes det, at rådgiverbranchen defineret på denne måde omfatter mere end ren rådgivning. Omsætning i rådgiverbranchen Delbrancher Omsætning i 2014 (mia. kr.) Andel af branchens omsætning i 2014 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning 55,6 30,3 2,8 Teknologisk rådgivning 25,5 13,9 6,5 Rådgivning bygge og anlæg 22,7 12,4 4,7 Managementrådgivning 17,2 9,4 6,0 Revision og skatterådgivning 15,4 8,4 2,9 Markedsføring og kommunikation 13,8 7,5-2,9 Advokatvirksomhed 12,3 6,7 4,9 Arkitektvirksomhed 7,3 4,0 1,3 Anden forretningsservice, herunder IPR 7,9 4,3 6,1 Designvirksomhed 4,6 2,5 8,2 Markedsanalyse og meningsmåling 1,4 0,8 0,1 Rådgiverbranchen i alt ,4 Rådgiverne skabte værdier for det danske samfund på over 100 mia. kr. i 2014, og siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,3 pct. årligt. Det svarer til, at rådgiverne skaber værdier for 11 mia. kr. mere i 2014 sammenlignet med Særligt IT-rådgivning, advokater, managementkonsulenter og de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed har bidraget til den samlede vækst i værdiskabelsen. Den gennemsnitlige årlige vækst i værdiskabelsen var højest inden for designvirksomhed med knap 11 pct. svarende til en ændring på i alt en mia. kr. i perioden

9 SIDE 7 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Værditilvækst i rådgiverbranchen Delbrancher Værditilvækst i 2014 (mio. kr.) Andel af branchens værditilvækst i 2014 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning ,5 3,7 Teknologisk rådgivning ,5-0,3 Rådgivning bygge og anlæg ,3 2,2 Revision og skatterådgivning ,6-1,3 Managementrådgivning ,2 5,1 < Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på laveste detaljeringsniveau. Alligevel vurderes det, at rådgiverbranchen defineret på denne måde omfatter mere end ren rådgivning. Advokatvirksomhed ,1 3,8 Markedsføring og kommunikation ,0-1,0 Arkitektvirksomhed ,9 1,1 Anden forretningsservice, herunder IPR ,7 6,9 Designvirksomhed ,2 10,9 Markedsanalyse og meningsmåling ,0-2,5 Rådgiverbranchen i alt ,3 UDVIKLINGEN PÅ TVÆRS AF SEKTORER Væksten i omsætningen har været særlig stærk i bygge- og anlægssektoren fra 2011 og frem. Også rådgiverbranchen har haft ganske pæn vækst, og denne vækst har ligget lidt over væksten i økonomien som helhed og også væksten for industrien og handelssektoren. Omsætning på tværs af sektorer Indeks 2009= < Erhverv i alt Rådgiverbranchen Information og kommunikation Handel Bygge og anlæg Industri

10 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 8 Rådgiverne stod for knap ni pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i Siden 2009 har den årlige stigning i værditilvæksten ligget på 2,3 pct., hvilket er større end værditilvæksten i industrien og på niveau med stigningstakterne for både handelsvirksomhed og bygge og anlægsbranchen. Værditilvæksten for alle erhverv lå lidt højere på 3,2 pct. årligt i perioden 2010 til Ser man bort fra energiforsyningsbranchen ligger væksten de seneste år i værditilvæksten på niveau med Erhverv i alt. > Værditilvækst på tværs af brancher Delbrancher Indenlandsk omsætning i 2014 (mia. kr.) Andel af branchens indenlandske omsætning i 2014 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Industri ,7 0,7 Bygge- og anlæg 73 5,9 2,7 Handel ,1 2,3 Information og kommunikation 71 5,7 1,9 Rådgiverbranchen i alt 105 8,5 2,3 Erhverv i alt ekskl. energiforsyning ,3 Erhverv i alt ,2 DI VIDENRÅDGIVERNE HAR EN FJERDEL AF ALLE RÅDGIVERE SOM MEDLEMMER DI Videnrådgiverne er bedst repræsenteret hos de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, hvor DI Videnrådgivernes medlemmer står for lidt over halvdelen af den samlede omsætning i branchen. Også blandt arkitekter, markedsanalyse og meningsmålingsvirksomheder og advokater er DI Videnrådgiverne stærkt repræsenteret. Der er på den anden side relativt få designvirksomheder og markedsførings- og kommunikationsbureauer, der er medlem af DI Videnrådgiverne. Set på den seneste 5 årsperiode er en relativ større andel rådgivervirksomheder blevet medlem af DI Videnrådgiverne, og i dag er knap en fjerdedel af samtlige rådgivervirksomheder medlem.

11 SIDE 9 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE DI Videnrådgivernes medlemmers andel af samlet omsætning i rådgiverbranchen Pct Advokatvirksomhed 23,5 35,0 Anden forretningsservice + IPR 7,8 11,2 Arkitektvirksomhed - 46,3 Designvirksomhed 3,4 4,2 It-rådgivning, revision og skatterådgivning mv. 14,5 14,8 Managementrådgivning 19,7 27,0 < Anm: Arkitektvirksomhederne er først blevet medlem af DI i Det har ikke været muligt at få tal for IT-rådgivning samt revision og skatterådgivning hver for sig på grund af fortrolighedshensyn Markedsanalyse og meningsmåling 22,2 46,2 Markedsføring og kommunikation 4,3 6,4 Rådgivning bygge og anlæg 54,3 53,6 Teknologisk rådgivning 13,4 18,2 DI Videnrådgivernes medlemsandel 18,8 23,0 Måles der i forhold til virksomhedernes værdiskabelse, hvilket vil sige virksomhedernes omsætning fratrukket de køb, der bruges i produktionen (løn, husleje, indkøb af andre rådgiverydelser mv.), er DI Videnrådgivernes medlemmer mere værdiskabende end rådgivere, der ikke er medlem af DI Videnrådgiverne. Således skabes knap 30 pct. af værdierne i rådgiverbranchen af rådgivere medlem af DI Videnrådgiverne, mens 23 pct. af alle rådgivere er medlem af DI Videnrådgiverne.

12 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 10 > Amn: Arkitektvirksomhederne er først blevet medlem af DI i Det har ikke været muligt at få tal for IT-rådgivning samt revision og skatterådgivning hver for sig på grund af fortrolighedshensyn DI Videnrådgivernes medlemmers andel af samlet bruttoværditilvækst i rådgiverbranchen Pct Advokatvirksomhed 23,8 39,3 Anden forretningsservice, herunder IPR 12,6 18,6 Arkitektvirksomhed - 63,8 Designvirksomhed 4,3 6,5 It-rådgivning, revision og skatterådgivning mv. 11,1 13,3 Managementrådgivning 26,0 36,9 Markedsanalyse og meningsmåling 34,5 51,2 Markedsføring og kommunikation 5,1 8,9 Rådgivning bygge og anlæg 64,8 74,2 Teknologisk rådgivning 16,6 27,4 DI Videnrådgivernes medlemsandel 20,6 28,8

13 SIDE 11 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE RÅDGIVERNE SÆLGER HOVEDSAGELIGT DERES YDELSER I DANMARK Fælles for rådgivernes delbrancher er, at de primært omsætter deres ydelser til det danske marked. Den indenlandske omsætning i rådgiverbranchen udgjorde i 2014 knap 80 pct. af den samlede omsætning. Indenlandsk omsætning for rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher Indenlandsk omsætning i 2014 (mia. kr.) Andel af branchens indenlandske omsætning i 2014 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning 43,5 30,7 3,6 Rådgivning bygge og anlæg 18,7 13,2 4,7 Revision og skatterådgivning 14,4 10,2 2,5 Managementrådgivning 14,4 10,2 6,1 Advokatvirksomhed 11,6 8,2 4,6 < Anm: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på laveste detaljeringsniveau. Alligevel vurderes det, at rådgiverbranchen defineret på denne måde omfatter mere end ren rådgivning. Markedsføring og kommunikation 11,4 8,1-4,1 Teknologisk rådgivning 10,7 7,6 0,8 Arkitektvirksomhed 6,6 4,7 1,0 Anden forretningsservice, herunder IPR 6,0 4,3 5,0 Designvirksomhed 3,4 2,4 7,0 Markedsanalyse og meningsmåling 0,9 0,6-4,2 Rådgiverbranchen i alt 141, ,7 It-rådgivning er den største delbranche inden for rådgiverne, når der måles på indenlandsk omsætning. Branchen havde i 2014 en indenlandsk omsætning på næsten 44 mia. kr., hvilket svarer til 30 pct. af den indenlandske omsætning inden for rådgiverbranchen. De rådgivende ingeniører står for næsten 15 pct., mens delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling står for knap en pct. Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele rådgiverbranchen de seneste ti år ligger på knap tre pct. Især designvirksomhederne og managementrådgiverne har oplevet stærk vækst i den indenlandske omsætning gennem tiårsperioden. Efter markant vækst frem til 2008 faldt rådgiverbranchens samlede indenlandske omsætning med mere end seks pct. i Mens væksten i de

14 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 12 følgende år var meget svag, viser udviklingen i 2013 og 2014 mere positive takter med en vækst på mellem to og tre pct. årligt. Omsætning Indenlandsk salg > Omsætning i rådgiverbranchen Mia. kr Væksten i den indenlandske omsætning hos rådgiverne i 2014 skyldes hovedsagelig stærk vækst hos it-rådgiverne, managementrådgiverne og de rådgivende ingeniører inden for bygge og anlægsarbejde. UDVIKLING I DE FORSKELLIGE DELBRANCHER Managementrådgiverne, designvirksomhederne og virksomheder inden for anden forretningsservice inkl. IPR har oplevet mærkbar vækst på det indenlandske marked de seneste ti år. Managementrådgivernes omsætning på det indenlandske marked steg ganske betydeligt med knap 70 pct. i perioden fra 2005 til Herefter blev managementrådgivernes omsætningsfremgang i Danmark ramt af tilbagegang i både 2009 og 2010, hvor salget samlet set faldt med knap 14 pct. Managementrådgiverne har siden 2011 oplevet tiltagende positiv vækst fra vækstrater på mellem tre og fire pct. årligt til knap syv pct. i Branchen omsatte for lidt mere end 14 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2014, og det er det højeste niveau nogensinde. Markedet for managementrådgivning er i dag også noget større end i 2008, eftersom flere ingeniørvirksomheder og revisionshuse mv. har egne afdelinger, der leverer managementrådgivning sideløbende med deres kerneydelser.

15 SIDE 13 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Brancher i vækst indenlandsk omsætning Indeks 2005 = < Managementrådgivning Anden forretningservice, herunder IPR Designvirksomhed Designvirksomhederne har oplevet markant positiv vækst i den indenlandske omsætning i hele perioden 2005 til 2014, lige bortset fra et tilbageslag i Sammenlignet med omsætningen i 2005 har designvirksomhederne næsten fordoblet deres indenlandske omsætning i perioden frem mod Delbranchen Anden forretningsservice, herunder IPR er samlet set vokset med 60 pct. siden Den indenlandske omsætning i delbranchen steg i årene fra 2005 til 2009 bortset fra et fald i Fra 2009 til 2011 faldt den indenlandske omsætning i delbranchen, og siden 2011 er den indenlandske omsætning for virksomheder inden for anden forretningsservice herunder IPR steget ganske pænt med tre til fire pct. årligt. Advokatvirksomhederne er de eneste rådgivere, som samlet set ikke har oplevet tilbagegang i forbindelse med den finansielle krise i Advokaterne har år for år øget deres omsætning med gennemsnitligt ca. syv pct. i perioden 2005 til Den indenlandske omsætning faldt dog i 2013 med godt seks pct. og har ligget nogenlunde uændret i It-rådgiverbranchen har fra 2005 og frem til 2010 oplevet høje vækstrater i den indenlandske omsætning. Fra 2011 og frem til 2013 er væksten dog fuldstændigt gået uden om it-rådgiverne, og den indenlandske omsætning var i hvert af årene på niveau med I 2014 har branchen dog oplevet en pæn positiv vækst på fire pct.

16 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 14 It-rådgivning Rådgivning bygge og anlæg Advokatvirksomhed > Brancher i vækst indenlandsk omsætning Indeks 2005 = Efter en stærk vækst frem til 2008 oplevede de rådgivende ingeniører kraftige fald i den indenlandske omsætning helt frem til 2011 på samlet set 25 pct. Efter en svag stigning i 2012 oplevede de rådgivende ingeniører inden for bygge og anlægsvirksomhed for alvor positiv vækst igen i 2013 og 2014, hvor den indenlandske omsætning steg med 35 pct. til et niveau på omkring 19 mia. kr. Det er knap en mia. kr. over niveauet i NOGLE DELBRANCHER KÆMPER FORTSAT MED DEN INDENLANDSKE OMSÆTNING Virksomheder i delbranchen Teknologisk rådgivning oplevede ganske markant fremgang i 2005 med næsten 25 pct., men fra 2006 og frem til 2009 faldt omsætningen samlet set tilbage til et niveau under rekordåret Branchen kæmper fortsat med en omsætning, der ligger under niveauet fra rekordåret 2006, men der anes på det seneste mere positive takter, og i 2014 steg det indenlandske salg med omkring fem pct.

17 SIDE 15 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Brancher kæmper med den indenlandske omsætning Indeks 2005= < Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Teknologisk rådgivning Markedsføring og kommunikation Arkitektvirksomhederne oplevede betydelig vækst i den indenlandske omsætning frem til 2007 på sammenlagt næsten 30 pct., når der måles i forhold til salget i Omsætningen faldt ganske lidt i 2008, men faldet fortsatte med betydelig styrke i 2009 og Væksten i arkitektbranchen er fortsat noget ustabil, og den indenlandske omsætningen har fortsat ikke nået niveauet fra Delbranchen for Revision og skatterådgivning øgede den indenlandske omsætning markant frem til 2007, men oplevede herefter moderate fald frem til 2010, hvorefter niveauet i årene frem til 2014 har ligget nogenlunde uændret på mellem 14 og 15 mia. kr. Virksomhederne inden for markedsførings- og kommunikationsbranchen oplever fortsat fald i den indenlandske omsætning. De moderate positive takter, der kunne registreres i omsætningsudviklingen på det indenlandske marked i 2007 og 2008, er blevet afløst af tilbagegang, og niveauet for omsætningen på det indenlandske marked i 2014 ligger over 30 pct. under niveauet i 2004.

18 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 16 VIDENRÅDGIVERNES KUNDER Rådgivernes kunder består af et bredt udsnit af virksomheder og organisationer i den private og offentlige sektor. Ifølge DI Videnrådgivernes seneste medlemsundersøgelse 1 er den største aftager af rådgivning den private sektor. Således er 65 pct. af rådgivernes kunder private virksomheder, mens gennemsnitligt 35 pct. af kunderne kommer fra den offentlige sektor. Denne fordeling har ligget nogenlunde konstant siden > Det private marked fylder mest Pct Salg til det private marked Salg til det offentlige marked Langt de fleste rådgivervirksomheder har salg til både den private og offentlige sektor. Således er det kun to pct. af virksomhederne, der alene sælger ydelser til det offentlige, mens 21 pct. alene sælger til private virksomheder. 77 pct. af rådgiverne løser således opgaver for både private virksomheder og offentlige institutioner. To ud af tre af de virksomheder, der sælger ydelser til private virksomheder, har bygge- og anlægsbranchen som kunder, mens lidt over halvdelen sælger ydelser til industrien. Rådgiverne er karakteriseret ved, at de i høj grad leverer ydelser til hinanden, og således har næsten 45 pct. af rådgiverne andre rådgivere som kunder. Landbrug, skovbrug og fiskeri er den sektor, som rådgiverne leverer mindst til. 1 DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse for 2015 er baseret på 205 besvarelser fra rådgivervirksomheder fra maj Resultaterne er nogenlunde repræsentative i forhold til både virksomhedsbranche og størrelse.

19 SIDE 17 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Virksomhedernes salg til den private sektor Bygge og anlæg Industri Videnservice Handel og transport Forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Finansiering og forsikring Vandforsyning og renovation Hoteller og udlejning Operationel service Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Andet < Spørgsmål: Hvilke brancher i den private sektor har din virksomhed salg til? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 Pct. Omkring en fjerdedel af rådgivernes ydelser til kunder i den private sektor afsættes til virksomheder med op til 19 beskæftigede. En tredjedel af ydelserne sælges til private virksomheder med mellem 20 og 99 ansatte, mens omkring 40 pct. af rådgivernes salg sker til virksomheder med over 100 ansatte. Rådgivernes kunder fordelt efter størrelse Kundens antal ansatte Pct pct. af de virksomheder, der har salg til den offentlige sektor har salg til kommunerne, mens 60 pct. af rådgiverne leverer ydelser til institutioner inden for statens område, og 45 pct. leverer til regionerne. < Spørgsmål: Hvordan fordeler virksomhedens salg til den private sektor sig målt på kundernes størrelse? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015

20 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 18 PRIVATE KØBER MERE RÅDGIVNING END DET OFFENTLIGE Private erhverv bruger lidt mere rådgivning sammenlignet med offentlige erhverv. Offentlige erhverv bruger godt 12 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvender knap 13 pct. Offentlige erhverv anvender 60 pct. af sine indkøb af rådgivning på IT-konsulenter, mens private erhverv bruger en fjerdel af indkøbene på IT-konsulenter og en fjerdedel af indkøbene på arkitekter og rådgivende ingeniører. > Offentlige og private erhvervs anvendelse af rådgivere Andel i pct Offentlige erhverv Private erhverv Alle erhverv It-konsulenter mv Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Samlet anvendelse, mia. kr Andel af samlet anvendelse i branchen, pct. 12,1 12,9 12,8 Rådgivernes største kunder er handelsvirksomheder. Handelsvirksomheder køber rådgivning for godt 19 mia. kr. om året. 35 pct. af købet er fra reklame- og analysebureauer, mens knap 20 pct. er indkøb af it-konsulenter, og rundt regnet 15 pct. er indkøb af virksomhedskonsulenter og rådgivning inden for revision og bogføring. Bygge- og anlægsvirksomhed er rådgivernes andenstørste kunde, mens informations- og kommunikationsbranchen, videnserviceerhverv og industrivirksomheder alle ligger med et forbrug på 15 mia. kr. årligt af rådgivningsydelser.

21 SIDE 19 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Anvendelse af videnrådgivning Handel Bygge og anlæg Information og kommunikation Videnservice Industri Offentlig erhverv Mia. kr. Bygge- og anlægssektoren køber rådgivning for knap 19 mia. kr. årligt. Heraf er 95 pct. køb af rådgivningsydelser fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Hovedparten af indkøbet for hovedbranchen Information og kommunikation er it-konsulenter, hvilket også er tilfældet for Offentlige erhverv. < Anm: Seneste tal er fra 2011 Rådgiverbranchen er selv indkøber af mange rådgivningsydelser. Videnserviceerhverv er således den største aftager af rådgivningsydelser, når der måles i forhold til branchens samlede køb. Videnserviceerhverv køber hovedsagelig ydelser hos it-konsulenter, virksomhedskonsulenter samt arkitekter og rådgivende ingeniører. Anvendelse af rådgivning Videnservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Information og kommunikation Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Offentlige erhverv Pct. < It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anm: Seneste tal er fra 2011

22 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 20 ANVENDELSE AF RÅDGIVERE Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis den private og offentlige sektor. De senest tilgængelige tal er fra Tallene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på tværs af erhvervslivets sektorer. I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende syv branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling (markedsmæssigt), itkonsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring samt virksomhedskonsulenter. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne oven for. MASKIN- OG MEDICINALINDUSTRIEN ER STORE AFTAGERE AF RÅDGIVNINGSYDELSER Maskinindustri, medicinalindustri samt drikke-, fødevare- og tobaksvareindustri står for hovedparten af industriens anvendelse af rådgivere, svarende til 74 pct. af industriens samlede anvendelse. Maskinindustrien anvender omkring fem mia. kr. på rådgivning, og de anvender overvejende rådgivere i forbindelse med markedsmæssige forsknings- og udviklingsaktiviteter. Medicinalindustrien køber rådgivere for knap fire mia. kr. årligt og anvender rådgivere inden for en bred vifte af rådgivningsydelser. Medicinalindustrien er den største industrielle køber af ydelser fra virksomhedskonsulenter og it-rådgivere. Næsten 60 pct. af føde-, drikke- og tobaksvareindustriens anvendelse af rådgivning er inden for reklame og analyse. Sektoren har den største anvendelse af arkitekter og rådgivende ingeniører inden for industrien.

23 SIDE 21 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Industriens anvendelse af rådgivere Maskinindustri Medicinalindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Mia. kr. Offentlige erhverv køber it-konsulentydelser for 7,5 mia. kr. årligt svarende til 60 pct. af deres brug af rådgivere. De offentlige erhvervs køb af virksomhedskonsulenter, arkitekter og rådgivende ingeniører samt markedsmæssige forsknings- og udviklingsaktiviteter ligger alle på omkring 1,2 mia. kr. Der anvendes særligt mange rådgivere inden for offentlig administration. < It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anm: Seneste tal er fra 2011 Offentlige Erhvervs anvendelse af rådgivning Offentlig administration Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig Hospitaler Mia. kr. < Videregående uddannelsesinstitutioner It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anm: Seneste tal er fra 2011

24 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 22 DANSK RÅDGIVNING I UDLANDET ER VOKSET BETYDELIGT Eksporten udgør en voksende andel af den samlede omsætning hos rådgiverne. Siden 2009 har eksporten haft markant fremgang. Alene i 2013 og 2014 er eksporten vokset med knap 15 pct. til et niveau på over 42 mia. kr. i Det var særligt eksporten inden for teknologisk rådgivning, itrådgivning og rådgivning omkring byggeri og anlægsarbejde, der i 2013 og 2014 voksede stærkt. > Eksport i rådgiverbranchen Mia. kr Den samlede eksport i rådgiverbranchen voksede med ti mia. kr. fra 2004 til Efter et fald i eksporten i 2009 nåede eksporten allerede i 2010 op på et højere niveau end før krisen. INGENIØRERNE SIDDER TUNGT PÅ EKSPORTEN Hvor den indenlandske omsætning er spredt mellem mange delbrancher inden for rådgiverbranchen, så er eksporten mere koncentreret omkring få delbrancher.

25 SIDE 23 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Eksporten i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher Eksport i 2014 (mia. kr.) Andel af branchens eksport i 2014 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Teknologisk rådgivning 14,7 34,9 14,0 It-rådgivning 12,1 28,7 0,4 Rådgivning - bygge og anlæg 4,0 9,5 4,7 Managementrådgivning 2,8 6,7 5,2 Markedsføring og kommunikation 2,4 5,7 6,0 < Amn: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på laveste detaljeringsniveau. Alligevel vurderes det, at rådgiverbranchen defineret på denne måde omfatter mere end ren rådgivning. Anden forretningsservice, herunder IPR 1,9 4,5 10,7 Designvirksomhed 1,2 2,9 12,1 Revision og skatterådgivning 1,0 2,3 14,5 Arkitektvirksomhed 0,7 1,8 4,2 Advokatvirksomhed 0,7 1,7 12,2 Markedsanalyse og meningsmåling 0,6 1,4 14,2 Rådgiverbranchen i alt 42, ,2 De to delbrancher med den største eksport i 2014 var teknologisk rådgivning og it-rådgivning med en eksport på henholdsvis omkring 15 mia. kr. og 12 mia. kr. Disse to delbrancher stod for næsten to tredjedele af den samlede eksport i rådgiverbranchen. Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i rådgiverbranchen de seneste ti år er på godt seks pct. Særligt eksporten af teknologisk rådgivning har oplevet markant vækst gennem en lang årrække. Andre brancher som revision og skatterådgivning samt virksomheder inden for markedsanalyse- og meningsmåling har også oplevet ganske markant gennemsnitlig årlig vækst i eksporten gennem de seneste ti år væksten i brancherne sker dog fra et lavt niveau. UDVIKLING I EKSPORTEN FOR DE ENKELTE DELBRANCHER Rådgiverbranchens eksportfremgang drives i høj grad af delbranchen for teknologisk rådgivning, der de seneste ti år er vokset med gennemsnitligt 14 pct. om året. Eksporten i branchen voksede ganske betydeligt frem til 2008 og har siden forholdt sig nogenlunde i ro. Den kraftige vækst frem til 2008 kan dog i nogen grad tilskrives at flere eksporterende virksomheder er kommet med i statistikken.

26 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 24 Revision og skatterådgivning Markedsanalyse og meningsmålinig Teknologisk rådgivning > Stærk fremgang i eksporten i flere delbrancher Indeks 2005= Eksporten i branchen for revision og skatterådgivning samt markedsanalyse- og meningsmålingsvirksomheder er vokset nogenlunde lige så stærkt som inden for branchen teknologisk rådgivning. Stigningen er dog sket fra et relativt lavt niveau. Designvirksomhederne har også oplevet ganske betydelig vækst i perioden 2005 frem til 2014, kun afbrudt af et fald i Samlet set er eksporten inden for design næsten tredoblet fra 2005 til Arkitektvirksomhed Advokatvirksomhed Designvirksomhed Anden forretningsservice, herunder IPR > Pæn vækst i eksporten i flere delbrancher Indeks 2005= Eksporten hos advokatvirksomhederne er også vokset stærkt i perioden 2005 til 2014 med samlet set knap 200 pct. Eksporten hos advokatvirksomhederne udgør dog også en begrænset del af advokaternes samlede omsætning.

27 SIDE 25 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Eksporten hos arkitektvirksomhederne steg ganske pænt frem til 2008 med samlet set næsten 60 pct. I 2011 steg eksporten ekstraordinært til et niveau på 1,3 mia. kr. Eksporten er efterfølgende bragt ned på niveauet fra før 2011 og ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau på omkring 700 mio. kr. på årsbasis. Det skal tages i betragtning, at leverancer fra danske virksomheder, der er etableret i udlandet ikke fremgår af statistikken som værende eksport fra Danmark. Managementrådgiverne oplevede vækst i eksporten frem til 2007, men stagnerede herefter frem til I 2012 og 2014 er eksporten igen kommet i ganske betydelig fremgang med vækstrater på henholdsvis 30 og 22 pct. Eksporten i delbranchen for Markedsføring og kommunikation har i perioden 2005 til 2009 bevæget sig omkring et niveau på 1,6 mia. kr. årligt. De senere år ses der ganske pæne stigninger i eksporten, og den nåede i 2014 op på 2,4 mia. kr. Vækst i eksporten i flere delbrancher Indeks 2005= < Rådgivning bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Managementrådgivning It-rådgivning It-rådgivernes eksport har efter et betydeligt fald i 2006 været i moderat vækst og er gennemsnitligt vokset med 5,5 pct. fra 2007 til et niveau på 11 mia. kr. i De rådgivende ingeniørvirksomheder inden for byggeri og anlægsarbejde oplevede pæn fremgang i eksporten frem til I forbindelse med den finansielle krise faldt eksporten betydeligt i 2009, og ingeniørerne har siden kæmpet med at få eksporten op på niveauet i Det skete i 2013, hvor eksporten toppede med knap fem mia. kr. Siden er eksporten faldet lidt tilbage igen, men niveauet er fortsat noget højere end i Det skal også tages i betragtning, at mange ingeniørvirksomheder i dag har etableret sig flere steder i Europa, USA, Mellemøsten og Asien, og derfor i stigende grad leverer deres ydelser via lokale kontorer.

28 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 26 EKSPORTEN BLIVER STADIG MERE VIGTIG Eksporten udgør en stadig større andel af den samlede omsætning for de enkelte delbrancher. Således er eksportandelen for alle delbrancher steget siden 2007, dog bortset fra de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejder. Eksportandelen for den samlede rådgiverbranche er steget med seks procentpoint siden 2007, så den gennemsnitlige eksportandel i 2014 udgør 23 pct. Virksomheder inden for teknologisk rådgivning indhentede i 2014 størstedelen af omsætningen fra eksport. Eksportandelen for denne delbranche udgjorde næsten 60 pct. og er dermed den mest eksporterende delbranche inden for rådgiverbranchen. Eksportandelen for delbranchen er siden 2007 vokset med 21 procentpoint > Eksportens betydning vokser Teknologisk rådgivning Markedsanalyse og meningsmålinig Designvirksomhed Anden forretningsservice, herunder IPR Rådgiverbranchen i alt It-rådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Managementrådgivning Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Advokatvirksomhed Pct. Eksportandelen for delbranchen markedsanalyse og meningsmåling er øget med 27 pct. til omkring 40 pct. i 2007 og er dermed delbranchen med den næsthøjeste eksportandel i rådgiverbranchen. På trods af den finansielle krise og den efterfølgende langvarige økonomiske afmatning har rådgiverne i perioden 2007 til 2014 øget deres eksport med samlet set godt 15 mia. kr., og eksportandelen er vokset i alle delbrancher, dog med undtagelse af de rådgivende ingeniører inden for bygge- og anlægsbranchen.

29 SIDE 27 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE RÅDGIVERNES INTERNATIONALE AKTIVITETER DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj 2015 spurgt virksomhederne om deres internationale aktiviteter. Lidt over 50 pct. angiver, at de har aktiviteter, der rækker ud over Danmarks grænser, hvilket er lidt højere end i Rådgivernes internationalisering er derfor blevet et vigtigt element i virksomhedernes strategiske overvejelser og for den fremtidige vækst i branchen. Rådgivernes internationalisering viser sig gennem eksport, udenlandske samarbejder og netværk, etablering af datterselskaber eller afdelinger i udlandet og gennem rekruttering af udenlandske medarbejdere mv. Virksomhedernes aktiviteter i udlandet Eksport < Udenlandske netværk/samarbejder Datterselskaber/Udenlandske afdelinger Rekruttering af udenlandske medarbejdere Andet (f.eks. R&D, kursusvirksomhed mv.) Pct. Spørgsmål: Hvilke udenlandske aktiviteter har din virksomhed? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2012 og 2015 Mere end 60 pct. af rådgiverne med internationale aktiviteter eksporterer deres ydelser, mens omkring 55 pct. arbejder gennem internationale netværk eller samarbejder. Over halvdelen af rådgivervirksomhederne indgår således i forskellige formelle og uformelle netværk og partnerskaber med udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner, herunder blandt andet udenlandske universiteter og forskningsmiljøer. Omkring 35 pct. af rådgiverne har etableret udenlandske datterselskaber eller afdelinger i andre lande. Og ca. en femtedel virksomhederne har rekrutteret udenlandske medarbejdere. Det skal nævnes, at aktiviteterne ikke er udtømmende for internationaliseringen i rådgiverbranchen, men de giver dog et billede af rådgivernes primære internationale aktiviteter. Internationalisering af virksomheden er i høj grad eller i nogen grad en del af virksomhedens forretningsstrategi for to tredjedel af de virksomheder, der har internationale aktiviteter. For 95 pct. af virksomhederne er internationalisering i et eller andet omfang en del af virksomhedens forretningsstrategi.

30 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 28 > Spørgsmål: Hvad er de vigtigste bevæggrunde for din virksomheds internationale aktiviteter? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2012 og 2015 Bevæggrunde for virksomhedernes internationale aktiviteter Nødvendigt at følge med kunderne Adgang til nye markeder/tættere på kunderne Adgang til nye samarbejdspartnere Adgang til ny viden Adgang til nye kompetencer Adgang til billigere arbejdskraft Andet Pct. Det er i meget stor grad nødvendigheden af at følge med kunderne, der begrunder virksomhedernes internationale aktiviteter. Således er bevæggrunden for internationalisering for knap 60 pct. af rådgiverne, at det er nødvendigt at følge med kunderne. 40 pct. har internationale aktiviteter, fordi det skaber adgang til nye markeder, og virksomhederne kommer tættere på kunderne. For knap 40 pct. af rådgiverne er det adgangen til nye samarbejdspartnere, der er årsag til deres internationale aktiviteter. Adgang til ny viden eller adgang til nye kompetencer ligger bag en femtedel af rådgivernes internationale aktiviteter. Adgangen til billigere arbejdskraft ligger bag fire pct. af rådgivernes internationalisering. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke > Spørgsmål: I hvor høj grad oplever du følgende udfordringer ved jeres internationale aktiviteter? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 Virksomhedernes udfordringer ved internationale aktiviterer Svært at finde de rigtige internationale samarbejdspartnere Bureaukrati og administrative byrder Kulturelle forskelle udgør en udfordring Handelshindringer og anden udenlandsk lovgivining Sproglige udfordringer Rekruttering af lokale medarbejdere Pct.

31 SIDE 29 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE De internationale relationer har dermed til formål at skabe forretning og salg, søge ny viden og erfaring på tværs af lande og i mindre grad at reducere omkostninger. Det er særligt på de nære markeder i Norden, i Vesteuropa og i Asien, rådgiverne har internationale aktiviteter. Barrierer i forhold til at finde udenlandske samarbejdspartnere, bureaukrati og administrative byrder i udlandet samt kulturelle forskelle udgør en barriere, når rådgiverne søger udenlands. Tilsvarende skal der tages højde for handelshindringer og anden udenlandsk lovgivning, når man søger udenlands. På den anden side, er det i mindre grad forekommende, at rekruttering af lokale medarbejdere og sproglige udfordringer udgør en barriere for rådgivernes internationale aktiviteter. Langt hovedparten af rådgiverne godt 80 pct. har forventninger om at udvide deres internationale aktiviteter i de kommende år, mens omkring 15 pct. mener, de vil fortsætte deres internationale aktiviteter i uændret omfang. to pct. angiver at ville mindske deres internationale aktiviteter i løbet af de kommende tre år. Forventning til internationale aktiviterer de kommende tre år Pct I større grad end hidtil I uændret omfang I mindre omfang end hidtil Ved ikke < Spørgsmål: Hvordan forventer du samlet set omfanget af din virksomheds internationale aktiviteter vil udvikle sig de kommende tre år? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 UDFORDRINGER VED REKRUTTERING AF UDENLANDSKE ARBEJDERE TIL DANMARK Rådgivervirksomhederne har i højere og højere grad brug for at kunne tiltrække uddannet, herunder højtuddannet, arbejdskraft til Danmark for at få tilført nødvendige specialistkompetencer, sprogkompetencer, kulturel viden osv.

32 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 30 De fleste rådgivervirksomheder rekrutterer udenlandske medarbejdere fra Norden og Vesteuropa. Asien og Østeuropa er også populære, når rådgivere skal finde udenlandske medarbejdere. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke > Virksomhedernes udfordringer ved rekruttering af udenlandske medarbejdere til Danmark Bureaukrati ift. indrejse/arbejdstilladelse Højt dansk skattetryk Manglende kulturel åbenhed i Danmark Spørgsmål: I hvor høj grad oplever I følgende udfordringer ved rekruttering af udenlandske medarbejdere til Danmark? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 Manglende kendskab til Danmark Det danske arbejdsklima Pct. Den væsentligste udfordring for at kunne rekruttere udenlandske medarbejdere til landet er bureaukrati i forbindelse med indrejse og udstedelse af arbejdstilladelse og det høje danske skattetryk. ÅRSAGER TIL FRAVALG AF INTERNATIONALE AKTIVITETER Godt 40 pct. af de virksomheder, der ikke har internationale aktiviteter, angiver, at den primære årsag til dette skyldes tilstrækkeligt mange opgaver i Danmark. Knap 30 pct. angiver, at omkostningerne er for høje i forhold til et forventet udbytte, mens omkring 15 pct. svarer, at udenlandsk lovgivning og arbejdsmarkedsforhold og problemer med at finde udenlandske samarbejdspartnere er årsagen til fravalget af internationale aktiviteter.

33 SIDE 31 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Årsager til virksomhedernes tilbageholdenhed med internationale aktiviteter Der er tilstrækkelig mange opgaver i Danmark Høje omkostninger ift. det forventede udbytte Udenlandsk lovgivning og arbejdsmarkedsforhold Problemer med at finde udenlandske samarbejdspartnere Dårlig erfaring med tidligere aktiviteter < Spørgsmål: Hvorfor har din virksomhed holdt sig tilbage med aktiviteter på udenlandske markeder? DI Videnrådgivernes medlemsundersøgelse 2015 Kulturelle og/eller sproglige forskelle hos samarbejdspartnere Pct.

34 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 32 BESKÆFTIGELSEN VOKSER Rådgiverbranchen beskæftigede ultimo 2013 omkring personer, hvilket er en fremgang på lidt mere end tre pct. i forhold til beskæftigelsesniveauet ultimo Beskæftigelsen er således steget gennem de seneste tre år med tiltagende styrke. Beskæftigelsen i rådgiverbranchen > Amn: Tallene bygger på RAS-statistikken personer Fra 2005 til 2008 steg beskæftigelsen i rådgiverbranchen i gennemsnit med omkring fire pct. årligt til et niveau i 2008 på godt personer. Branchen blev hårdt ramt af den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning, og beskæftigelsen faldt fra 2008 og frem til 2010 med samlet set syv pct. til et niveau på personer.

35 SIDE 33 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 DI ANALYSE Beskæftigelse i rådgiverbranchens delbrancher Personer Ændring Ændring (pct.) < It-rådgivning ,3 Revision og skatterådgivning ,7 Teknologisk rådgivning ,3 Rådgivning bygge og anlæg ,4 Managementrådgivning ,4 Markedsføring og kommunikation ,1 Advokatvirksomhed ,2 Arkitektvirksomhed ,9 Anden forretningsservice, herunder IPR ,6 Designvirksomhed ,0 Markedsanalyse og meningsmåling ,9 Rådgiverbranchen i alt ,3 It-rådgivning er den delbranche inden for rådgiverbranchen, der beskæftiger flest personer. Denne delbranche står for godt en fjerdedel af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen med lidt over ansatte. Rådgiverbranchen har samlet set øget beskæftigelsen med knap personer i perioden 2010 til 2013 og der har særligt været fremgang i inden for it-rådgivning, teknologisk rådgivning og managementrådgivning, når der måles på antal ansatte. Selvom beskæftigelsesfremgangen inden for brancherne anden forretningsservice, herunder IRP, og designvirksomhed har været under personer gennem de seneste tre år, svarer det til en ganske betydelig fremgang inden for brancherne på lige knap 20 pct. Beskæftigelsen i delbrancherne for markedsføring og kommunikation, advokatvirksomhed, revision og skatterådgivning har alle oplevet tilbagegang i beskæftigelsen siden 2010.

36 DI ANALYSE DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2015 SIDE 34 UDDANNELSESNIVEAUET BLANDT RÅDGIVERNE ER HØJT Rådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i rådgiverbranchen. Rådgiverbranchen Hele økonomien > og DI Videnrådgiverne Uddannelsesniveauer i rådgiverbranchen Pct Ingen erhvervskomp. uddannelse Erhvervsfaglige forløb KVU MVU LVU og forskere 28 pct. af de beskæftigede inden for rådgiverbranchen har en lang videregående uddannelse eller er forskere, hvor det tilsvarende tal for hele økonomien er ti pct. Rådgiverne har også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående uddannelse sammenlignet med økonomien generelt, mens de har færre ansat uden kompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse.

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

RÅDGIVERBRANCHEN 2017

RÅDGIVERBRANCHEN 2017 DI ANALYSE RÅDGIVERBRANCHEN 2017 en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen og Sofie Laurentzius Nielsen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-120-8 200.08.17

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling BRANCHE ANALYSE 2016 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling SIDE 1 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Rådgiverbranchen lever af at skabe værdi for deres kunder

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Udbud i rådgiverbranchen

Udbud i rådgiverbranchen Pernille Langgaard-Lauridsen pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen thps@di.dk, 3377 4633 DECEMBER 216 Udbud i rådgiverbranchen Efter udbudsloven trådte i kraft 1. januar 216 er antallet af udbud inden

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen > Videnrådgiverbranchen havde en pæn vækst i 2010, og branchen er nu på vej ud af krisen. Branchen skaber værdi for det øvrige erhvervsliv og den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere