Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand."

Transkript

1 Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Tilvalgsforsikringer Hvad skal vi have besked om? Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 12 2 Indboforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Redning, bevaring og oprydning Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Hvordan beregner vi erstatningen? Selvrisiko 19 3 Rejsegodsforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 20 4 Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringens formål Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækker forsikringen? Særlige regler Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssum 24

3 Indholdsfortegnelse Side 3 af 49 5 Retshjælpsforsikring Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen? 25 6 Elektronikforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 27 7 Pludselig skadeforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 28 8 Glas- og kummeforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? 29 9 Golfforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? Rideudstyrsforsikring Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brand Id-sikring Hvad omfatter Alm. Brand Id-sikring? Alm. Brand Id-sikring omfatter ikke Hvad dækker Alm. Brand Id-sikring? Anmeldelse Afgivelse af fuldmagt 34

4 Indholdsfortegnelse Side 4 af Sikredes pligt 34 Dækningsskema A-K Brand mv. 35 Kortslutning 36 Indbrudstyveri 37 Simpelt tyveri (1) 38 Simpelt tyveri (2) 39 Røveri, overfald mv. 40 Hærværk 41 Færdselsuheld og havari 42 Udstrømning af væsker 43 Storm og voldsomt sky- og tøbrud 44 Køle- og dybfrostskade 45 Udvidet vandskade 46 Ordforklaring 47 Fortrydelse 49

5 Vejledning Side 5 af 49 Din indboforsikring Din Indboforsikring dækker skader på dit indbo*, dvs. de ting, du har i dit hjem. Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke dækker alle dine ting eller de skader og tab, du kan komme ud for. Din Indboforsikring består af din police og dine betingelser. Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen. Indboforsikringen består af følgende faste dækninger: Indboforsikring - dækker dine ting ved f.eks. indbrud, brand, storm og voldsomt sky- og tøbrud. Rejsegodsforsikring dækker, hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen. Ansvarsforsikring dækker, hvis du forvolder skade på andre personer eller deres ting. Retshjælpsforsikring - hjælper ved private retstvister. Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Rejseforsikring dækker dig og din husstand på rejser. Elektronikforsikring - dækker dine elektroniske apparater ved pludselig skade og funktionsfejl. Pludselig skadeforsikring - dækker pludselig skade på dine ting. Glas- og kummeforsikring - dækker glas, toiletkummer og andet sanitet i din bolig. Udvidet vandskadeforsikring dækker, hvis nedbør herunder fygesne trænger ind i din bolig. Golfforsikring - dækker dit golfudstyr, som permanent befinder sig i en registreret golfklub. Rideudstyrsforsikring - dækker dit rideudstyr, som permanent befinder sig uden for forsikringsstedet. Alm. brand Id-sikring hjælper, hvis du har været udsat for identitetstyveri. Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen. Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekommer på forsikringen. I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring. Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. Ordforklaringen finder du til sidst i betingelserne. Hvad dækker din forsikring? Din Indboforsikring dækker forskellige skader på dine ting.

6 Vejledning Side 6 af 49 Dækningsskemaet viser, hvordan dine ting er dækket I betingelserne finder du et dækningsskema. I skemaet kan du se, hvordan vi dækker dine ting i forskellige situationer. Her kan du f.eks. se, hvordan dine ting er dækket i tilfælde af brand, indbrud, storm, skybrud osv. Hver side i dækningsskemaet beskriver en ny skadesituation. Dækningsskemaet er delt i to dele. Første del af skemaet viser, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker. Anden del af skemaet viser en liste over en række genstande. Hvis feltet er hvidt, er de nævnte genstande dækket. Er feltet derimod gråt, er de nævnte genstande ikke dækket i den pågældende skadesituation. Der kan være begrænsninger i dækningen, selvom genstanden er dækket af forsikringen. Hvis der er begrænsninger for de enkelte genstande, er de nævnt til højre i skemaet under Begrænsninger. Hvordan beregner vi erstatningen? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de ting, som forsikringen dækker. Du finder det under hver enkelt dækning i afsnittet "Hvordan beregner vi erstatningen?". Hvis du får en skade Forsøg efter bedste evne at begrænse skaden og kontakt os hurtigst muligt. Behold de skadede ting, hvis det er praktisk muligt, og få dem heller ikke repareret, før du har talt med os. Har du haft indbrud eller været udsat for tyveri, skal du også kontakte politiet. Du kan anmelde din skade via telefon Gem dine kvitteringer og dokumentation Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation for dine ting, f.eks. købekontrakt, garantibevis, fotos mv. Har du særlige ting, som du ikke har kvitteringer på, er det en god ide at få dem vurderet eller kunne dokumentere dem på en anden måde, så du kan sandsynliggøre, at du har haft dem. Du kan læse mere om dokumentation i punkt i betingelserne. Læs mere og få gode råd på På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning. Gode råd til at forebygge skade Hvis du vil klage

7 1 Fællesbestemmelser Side 7 af 49 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret. Se side 49. Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med os. 1.1 Hvem dækker forsikringen? Sikrede er: Forsikringstageren* og hans/hendes husstand. Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn. Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse Sikredes delebørn under 18 år, når de opholder sig hos sikrede, hvis de ikke er dækket af egen eller en andens forsikring Sikredes børn under 18 år, der bor uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har fastboende børn hos sig Fastboende medhjælp i husholdningen Anden medhjælp i husholdningen, men kun under Ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i de forhold, der står herover, dækker forsikringen den pågældende, indtil han/hun har oprettet en anden forsikring, dog højst i indtil 3 måneder. Forsikringen dækker ikke logerende. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Indboforsikring Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Forsikringen dækker i og ved de sikredes helårsbolig. Ved flytning dækker forsikringen i indtil én måned fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig på både ny og gammel helårsbolig Forsikringen dækker i kundeboks i et pengeinstitut Forsikringen dækker, når de forsikrede genstande midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen*. Forsikringen omfatter ikke genstande, der har befundet sig uden for helårsboligen i mere end 12 måneder.

8 1 Fællesbestemmelser Side 8 af 49 Når genstande medbringes fra helårsboligen til fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, dækker forsikringen kun, når disse steder er beboet. Weekendophold alene betyder ikke, at vi betragter stedet som beboet i den mellemliggende periode. I perioden 1/6 31/8 dækker forsikringen genstande, som er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selvom det ikke er beboet. Forsikringen dækker ikke de genstande, der står i dækningsskemaets punkt 3, 4 og Forsikringen dækker genstande til salg, der befinder sig uden for helårsboligen i indtil 2 måneder Rejsegodsforsikring Forsikringen dækker under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen Ansvars- og retshjælpsforsikring Forsikringerne dækker i Danmark og under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen Alm. Brand Id-sikring Alm. Brand Id-sikring hjælper med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri. 1.3 Tilvalgsforsikringer Det fremgår af policen, om forsikringerne er valgt Elektronikforsikring Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under punkt Pludselig skade Forsikringen dækker de samme steder, som er nævnt under punkt Glas- og kummeforsikring Forsikringen dækker i forsikringstagerens* helårsbolig Udvidet vandskadeforsikring Forsikringen dækker alene i beboelsen og hertil tilbyggede udestuer på den forsikrede adresse, som fremgår af policen. I etagebyggeri dækkes også i loft- og kælderrum Golfforsikring Forsikringen dækker golfudstyr jf. punkt 9.1, der permanent opbevares i en registreret golfklub. Herudover dækker forsikringen de samme steder, som er nævnt under punkt

9 1 Fællesbestemmelser Side 9 af Rideudstyrsforsikring Forsikringen dækker rideudstyr jf. punkt 10.1, der permanent opbevares udenfor forsikringsstedet. Herudover dækker forsikringen de samme steder, som er nævnt under punkt Hvad skal vi have besked om? Vi skal hurtigst muligt have besked om det, hvis forsikringstageren* flytter til en anden helårsbolig hvis der sker ændring i ejendommens anvendelse hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden belægning hvis der sker opmagasinering* af genstande, bortset fra beklædningsgenstande. Får vi ikke besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. 1.5 Ved skade Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til os. Anmeldelse kan ske på: telefon Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sker det i udlandet, skal sikrede have en skriftlig bekræftelse fra det lokale politi på stedet Ved tyveri i offentligt transportmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel og lignende er det en betingelse, at den sikrede opdager tyveriet, inden han/hun forlader stedet. Desuden skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til den ansvarshavende på stedet og til politiet Ved bortkomst og beskadigelse af rejsegods er det en forudsætning for at få erstatning, at det hurtigst muligt anmeldes til transportøren af rejsegodset. Hvis sikrede ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen. Når et tyveri anmeldes, skal den sikrede sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte genstande. 1.6 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og har det selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.

10 1 Fællesbestemmelser Side 10 af Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis det sker i det land, de sikrede opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.8 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Vi opkræver betalingen via Indbetalingskort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender vi et rykkerbrev med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet er pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker Sammen med betalingen opkræver vi skadeforsikringsafgift på statens vegne i henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer Til prisen kommer desuden de afgifter, vi skal opkræve ifølge lovgivningen Vi er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at kontakte os. 1.9 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Forsikringssummer*, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ændring får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden.

11 1 Fællesbestemmelser Side 11 af 49 Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan vi fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag. Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan vi indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan f.eks. ske ved, at indføre en selvrisiko*, forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked om det inden ændringen træder i kraft Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på og få dem oplyst ved at kontakte os Besigtigelse I forsikringstiden har vi ret til at besigtige* det forsikrede. Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Vi kan også med 14 dages varsel opsige forsikringen forhøje prisen ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko* eller kræve bedre sikring Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og os, skal sikrede igen kontakte os. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som vi har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt.

12 1 Fællesbestemmelser Side 12 af 49 Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have kontaktet os kan sikrede klage til vores klageansvarlige. Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm. Brand - Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet vores klageansvarlige, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forsikringsoplysningen - Philip Heymans Allè Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00) 1.13 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at kontakte os.

13 2 Indboforsikring Side 13 af Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter indbo* og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for. Bortset fra motordrevne køretøjer jf. færdselsloven, personal transporters (segway, elektriske skateboards eller tilsvarende), haveredskaber over 25 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer, herunder windog kitesurfere. Dele og tilbehør er heller ikke dækket, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet genstande under opmagasinering*, bortset fra beklædningsgenstande. 2.2 Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Se dækningsskemaet. 2.3 Redning, bevaring og oprydning Forsikringen dækker, hvis de forsikrede genstande går tabt eller bliver beskadiget i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger, hvis formål er at afværge truende skade på personer eller ting, der tilhører andre. I forbindelse med en skade, som forsikringen dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen* også rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning. 2.4 Flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Hvis helårsboligen er helt eller delvist uanvendelig efter en skade på indbo*, som forsikringen dækker, erstatter vi ud over forsikringssummen*: Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering* i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Andre rimelige merudgifter i anledning af flytning fra helårsboligen i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen Vi erstatter også de udgifter, der er nævnt under punkt og , hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver er ude af stand til at bebo helårsboligen efter en skade, som en sædvanlig bygningsforsikring ville dække, og hvis man ikke kan forlange, at ejeren betaler udgifterne. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som sikrede har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er sket ved det. 2.5 Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden skete. Vi kan erstatte en skade på en af følgende måder: Reparation jf. punkt

14 2 Indboforsikring Side 14 af 49 Værdiforringelse jf. punkt Genlevering jf. punkt Kontanterstatning jf. punkt Reparation Hvis genstanden kan repareres, betaler vi, hvad det koster at reparere den beskadigede genstand. Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for de sikrede som før skaden. Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt Værdiforringelse Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Genlevering Vi kan vælge at genlevere nye genstande, der svarer til de beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke skaffe identiske genstande, kan vi vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer nye genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist. Følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle, kan vi erstatte med brugte, identiske genstande: Guld- og sølvvarer Smykker (dog kun når disse er arvet eller købt brugt) Porcelæn, inklusive platter Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer de nævnte genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist Kontanterstatning Vi opgør kontanterstatning som nyværdierstatning jf. punkt som dagsværdierstatning jf. punkt efter særlige erstatningsregler jf. punkt

15 2 Indboforsikring Side 15 af Nyværdi Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er det praktisk ikke muligt at genanskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Dagsværdi For genstande, der er mere end to år gamle eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsætter vi erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden. Er det praktisk ikke muligt at genanskaffe en tilsvarende genstand, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen ud fra, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, har vi ikke pligt til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Særlige erstatningsregler For følgende genstande gælder særlige erstatningsregler: Briller og solbriller jf. punkt Almindelige elektriske apparater jf. punkt Særlige elektriske apparater jf. punkt Data på elektroniske medier, film og lignende jf. punkt Egne fremstillede genstande jf. punkt Manuskripter og tekniske tegninger jf. punkt Cykler, el-cykler og cykeldele jf. punkt For de genstande, der er nævnt i punkt til og med punkt , fastsætter vi erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, fastsætter vi genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at genanskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med.

16 2 Indboforsikring Side 16 af Briller og solbriller Briller og solbriller erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-4 år 85 % 4-7 år 70 % 7-10 år 50 % 10 år og derover 20 % Almindelige elektriske apparater Almindelige elektriske apparater omfatter følgende genstande, der udelukkende anvendes til privat brug: Elektriske køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere og lignende). El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster og lignende). Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og lignende). Elektrisk hobbyværktøj (bore-/skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere og lignende). Foto, video- og lydudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvdog pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, foto- og videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte genstande). Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende). Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner.

17 2 Indboforsikring Side 17 af 49 Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Særlige elektriske apparater Særlige elektriske apparater omfatter følgende genstande, der udelukkende anvendes til privat brug: Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cdrom og diskettestation), tablets, spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande. Særlige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 75 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 % Data på elektroniske medier, film og lignende For private optagelser på film, bånd, programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. harddiske, disketter, dvd er og cd er, yder vi kun erstatning til køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv. Vi erstatter ikke gendannelse af data Egne fremstillede genstande For genstande, som sikrede selv har fremstillet f.eks. malerier, yder vi kun erstatning til køb af råmaterialer.

18 2 Indboforsikring Side 18 af Manuskripter og tekniske tegninger Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger Cykler, el-cykler og cykeldele Cykler, el-cykler og cykeldele erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % 18 år og derover 10 % Dokumentation Erstatningen er begrænset til kr. (basis 2014) pr. cykel/el-cykel. Løse cykeldele erstattes med op til kr. (basis 2014) pr. skade. For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv.

19 2 Indboforsikring Side 19 af 49 I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan vi afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn Forsikringssum underforsikring Den forsikringssum*, der er anført i policen med tillæg af senere regulering, bør altid være høj nok til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande. Hvis værdien af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Viser det sig i skadetilfælde, at der er tale om underforsikring, erstatter vi kun tabet forholdsmæssigt. 2.6 Selvrisiko Generel selvrisiko Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko*, fremgår den af policen. Den generelle selvrisiko gælder pr. skade/skadeårsag Særlig selvrisiko Selvrisiko* gælder pr. skade/skadeårsag Voldsomt sky- og tøbrud Ved enhver skade som skyldes voldsomt sky- og tøbrud gælder en selvrisiko* på kr. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, gælder den Elektronikforsikring Ved enhver skade, der er dækket af Elektronikforsikringen, gælder en selvrisiko* på kr Pludselig skadeforsikring Ved enhver skade, der er dækket af Pludselig skadeforsikringen, gælder en selvrisiko* på kr Udvidet vandskadeforsikring Ved enhver skade, der er dækket af Udvidet vandskadeforsikring, gælder en selvrisiko* på kr Golfforsikring Ved enhver skade, der er dækket af Golfforsikringen, gælder en selvrisiko* på 500 kr. Selvrisikoen gælder ikke ved hole in one.

20 3 Rejsegodsforsikring Side 20 af Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter genstande, som er omfattet af Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt 2.1, og som de sikrede medbringer eller sender som rejsegods. 3.2 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker som Indboforsikringen jf. afsnit 2, punkt 2.2. Derudover dækker Pludselig skadeforsikringen og Elektronikforsikringen, hvis disse tilvalgsforsikringer er købt, og det fremgår af policen Forsikringen dækker desuden: Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods bortset fra penge og pengerepræsentativer*, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der sendes med fly, bane eller fragtmand, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at den er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Vi anser rejsegods som bortkommet, når det ikke er fundet inden 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportøren af rejsegodset. Vi dækker bortkomst efter Indboforsikringens regler om simpelt tyveri. 3.3 Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke beskadigelse, som skyldes manglende eller mangelfuld emballage, medbragte væsker, der flyder ud, og almindelig og forudseelig beskadigelse af kufferter eller anden emballage Forsikringen dækker ikke udgifter og tab som følge af rejsegodsets forsinkede fremkomst. 3.4 Hvordan beregner vi erstatningen? Vi opgør skaden og beregner erstatningen efter de samme regler, som gælder for Indboforsikringens afsnit 2, punkt 2.5. og 2.6. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 % af den forsikringssum* for indbo*, som gælder for policen.

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere