FV5 FlexVariabel. 1 af 11. Svar på spørgsmål 1. Offentliggjort den 14. oktober 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FV5 FlexVariabel. 1 af 11. Svar på spørgsmål 1. Offentliggjort den 14. oktober 2016."

Transkript

1 1 vil det sige at der skal være plads til to sammen klappelige kørestole, en autostol samt evt. bagage i bagagerummet på en kategori 2 bil? "Derudover skal vognen have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige Nej, det er en fejl i udbudsmaterialet, der er ikke krav om autostol i type 2 vogne i FV5, se rettelsesblad nr. 1. kørestole. Vognen skal altid medbringe autostol, der er godkendt til børn fra 9 36 kg." Svar på spørgsmål 1. Offentliggjort den 14. oktober a) Kan man risikere at der mellem de 5 siddende i en Kat 5 vogn, kan være personer med rollator eller samkl kørestole. samt evt bagage? b) Kan man risikere at der er 2 af disse store kørestole på samme tur? "Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 145 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet." a) Der stilles samme krav til bagageplads i en type 5 vogn, som i en type 2 vogn, dvs. bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. b) Nej. Det er ikke et krav, at der skal være plads til to kørestole af den maksimale størrelse. 3 Jeg har et spørgsmål ang.a:egnethed i ESPD. Jeg er ikke besiddelse af gyldig EP/OST-tilladelse,bustilladelse eller taxabevilling. Skal jeg derfor svare "Nej" til nedenstående spørgsmål? Jf. afsnit 10.1, afsnit 17 og 5, stk. 1 i udbudsmaterialet, er det et krav, at tilbudsgiver skal være i besiddelse af en gyldig EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller en taxabevilling. Derfor skal der svares "Ja" til spørgsmålet i afsnit IV under "A: Egnethed", også selv om det først forventes at blive anskaffet senere. Dog vil der kun blive indgået en rammeaftale med en tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver er i besiddelse af en gyldig EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller en taxabevilling senest den 15. januar 2017, jf. afsnit 17 i udbudsmaterialet. 4 Er der ingen ventetids felt under bud? Nej, der skal kun afgives en driftstimepris, jf. afsnit 11.1 i udbudsmaterialet Jeg har lavet denne Espd, som foreskrevet og vedhæftet den i tilbuddet, men hvordan kan jeg kontrollere at alt er udfyldt korrekt når jeg ikke kan åbne den? Er der et frist for, hvornår vognen skal åbnes og være ude på gaden eller har man mulighed for at åbne den, når som helst i kontraktperioden? evt. hvad er fristen? a) Vi er en vogngruppe, der er tilknyttet et bestillingskontor. Vi er i alt 8 vogne, hvor 7 af dem er type 2 og den ene er type 6. Spørgsmålet er: når der kun er en type 6 vogn i vogngruppen, kan vi stadig byde ind for den type 6 vogn? b)er der noget med, at der mindst skal være 3 af den samme vogntype før man kan byde ind? c) I det hele taget, hvordan får vi den ene type 6 vogn i vogngruppen ide at køre? Vedr. førstehjælps kursus: "Det omtalte kursus udbydes af bl.a. AOF, FOF og Dansk Røde Kors. Entreprenøren står frit i valget af kursusudbyder." Vil det sige at de kurser FALCK og Beredskabet udbyder ikke er gyldige, selv om de er langt bedre? Når et tilbud er afsluttet og underskrevet, vil inkluderingsstatus ud fra den vedhæftede ESPD på hjemmesiden for tilbudsafgivelse skifte fra rød til grøn. Derudover er det muligt at se hvilke dokumenter, der er inkluderet i det endelige tilbud, ved at trykke på knappen "Vis afsluttet tilbud" på hjemmesiden for tilbudsafgivelse. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at ESPD udfyldes korrekt. Nej, udbyder stiller ikke noget krav til, om en vogn skal være åben i rammeaftalen. Når der er tildelt rammeaftale efter kravene i afsnit 16 i udbudsmaterialet, er det op til entreprenøren at beslutte, hvornår en vogn skal være tilmeldt for kørsel i rammeaftalen. a) Nej, det er ikke muligt at byde tilknytte en type 6 vogn i en type 2 vogngruppe. b) Ja, der skal være mindst tre. c) For vogne der er tilsluttet en bestillingscentral gælder følgende regel, jf. Bilag 1: "Vogngruppetilslutning skal benyttes for vogne, der er tilsluttet en bestillingscentral. I særlige tilfælde kan der efter aftale med udbyder dispenseres herfor." Jf. 14, stk. 1 står det entreprenøren frit i valget af kursusudbyder af førstehjælp, så længe det er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. 9 Kan man byde ind med 6 punkter og åbne 3 vognløb og senere åbne de sidste 3 punkter og vognløb eks opstart 1 marts med 3 biler og kan man så sætte 3 mere ind eks 1 septemper hvis man har budt ind med 6 punkter Udbyder går ud fra at der i spørgsmålet henvises til tilbud, når der omtales punkter. Såfremt der er indsendt korrekt dokumentation inden 15. januar 2017 på de 6 tilbud, står det entreprenøren frit for at vælge, hvornår i løbet af rammeaftalen at entreprenør vælger at tilknytte/åbne en vogn til hvert af de afgivne tilbud. 1 af 11

2 10 Der skrives i udbudsmaterialet at der ikke længere kan bruges sms til kommunikation til server, men hvilke muligheder kan så bruges i stedet for?? 11 Kan man bruge ESPD fra FG5 eller skal man lave en ny Jf. 22, stk. 3 skal der primært kommunikeres via GPRS, se alternativer hertil i resten af stk. 3. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud på FV5 - FlexVariabel anvende den ESPD, der er tilgængelig på udbudshjemmesiden for FV5 - FlexVariabel. Kan man byde ind i Viborg? 12 Jeg mener FV5 FlexVariabel Ja. 13 Skal man have serviceattest fra erhvervsstyrelsen? Ja, se afsnit og afsnit 17 i udbudsmaterialet. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 18. oktober Udbyder er dog bekendt med, at man kan slå to ESPD'er sammen, hvis man tidligere har udfyldt en ESPD. Udbyder skal dog gøre opmærksom på, at udbyder ikke yder support til dette, men anbefaler at følge vejledningen på Europa-Kommissionens hjemmeside for det Fælles europæiske udbudsdokument. 14 "udbyder tilader ikke komm via SMS" hvorfor ændres dette For at sikre bedre drift og sikkerhed af kommunikation til og fra vognene i forbindelse med udveksling af kørerordrene. Udbyder henviser til 22 stk. 3 for yderligere oplysninger om vognkommunikation. 15 Ifølge svar på spørgsmål 2, behøver vi ikke kunne medtage 2 kørestole hvis den ene er en stor. 2 b) Nej. Det er ikke et krav, at der skal være plads til to kørestole af den maksimale størrelse. Er det korrekt forstået.? Så hvis bare der er plads til 1 stor så er det godt nok? der er jo ikke krav om hvor store de må være hvis der skal 2 med? Nej, det er ikke korrekt. Vogntype 5 skal have plads til mindst to kørestole, som beskrevet i 20, stk. 4 i udbudsmaterialet. Svaret i spørgsmål 2 henviser til, at der ikke stilles krav om, at disse to kørestole skal være af den maksimale størrelse. Serviceattesten kan vedhæftes i forbindelse med tilbudsafgivelse, ved at bruge funktionen/knappen "Vedhæft evt. øvrige dokumenter" på siden for tilbudsafgivelse. 16 Hvordan skal jeg vedhæfter serviceattest fra erhvervstyrelsen? Serviceattesten skal indsendes til udbyder senest den 15. januar Vedrørende vores spørgsmål 7 og jeres svar til dette: "a) Nej, det er ikke muligt at byde tilknytte en type 6 vogn i en type 2 vogngruppe. b) Ja, der skal være mindst tre. c) For vogne der er tilsluttet en bestillingscentral gælder følgende regel, jf. Bilag 1: "Vogngruppetilslutning skal benyttes for vogne, der er tilsluttet en bestillingscentral. I særlige tilfælde kan der efter aftale med udbyder dispenseres herfor." Hvad er det for noget dispensation er det, der er snakke om og hvad eller hvordan gør vi for at få den type 6 bil ude at køre? 1.Hvis man ønsker at stoppe, inden de 2 år er gået, kan man så det? 2. Bestemmer man selv hvornår man har åbent, og kan man holde fx ferie. når man selv vil? Efter tilbudsfrist vil det være muligt at indsende serviceattesten via kontraktmodulet, fremgangsmåden herfor vil blive informeret til de entreprenører, der får tildelt en rammeaftale. I dette tilfælde skal der afgives et enkeltvognstilbud på en vogntype 6, og efterfølgende - i forbindelse med kontraktindgåelse - kan tilbudsgiver anmode om dispensation. 1. Ja. 2. Entreprenøren/centralen skal altid meddele udbyder, hvis tilmeldte vogne ikke er disponible. Dette skal meddeles senest dagen før inden kl Obligatoriske oplysninger efter tildeling Tilbudsgivere, som får tildelt rammeaftale, skal senest den 15. januar 2017 være i besiddelse af gyldig EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller taxatilladelse til alle afgivne tilbud, der ønskes idriftsat fra 1. marts 2017 eller i løbet af aftaleperioden. Forhåndsgodkendelser accepteres ikke. Tilbudsgivere, der ikke besidder de fornødne tilladelser pr. 15. januar 2017 mister retten til at idriftsætte de pågældende tilbud med mindre andet er aftalt med udbyder. Ifølge trafikstyrelsen er Det en betingelse for at få udstedt tilladelse til offentlig servicetrafik, at man har kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber. Det vil vel rent praktisk sige at nye virksomheder er afholdt fra at byde eller hvad? Nej. Alle tilbudsgivere, der får tildelt rammeaftale, vil få adgang til deres rammeaftale via kontraktmodulet. Denne rammeaftale kan underskrives af entreprenøren, og derefter sendes til Trafikstyrelsen som bevis for, at der vil blive indgået en aftale mellem entreprenør og udbyder. Når entreprenøren har modtaget tilladelsen fra Trafikstyrelsen, oplyser entreprenøren om dette til udbyder, ved at indtaste oplysningerne i online oplysningsskema jf. afsnit 17 i udbudsmaterialet. 2 af 11

3 Der er et nyt felt med en timepris fra vil det sige at man risikerer at komme ud at køre hele natten eller er det som hidtil. Er det rigtig at jeg kun får en hel masse tal og bogstaver at se når jeg kalder ESPD. skemaet frem på min skærm fra skrivebordet. Jeg har bestået kvalifikationskursus taxivognmand. Men har endnu ingen OST-tilladelse. Hvordan er den forventede tidsplan?. Tilbydes der rammeaftale i uge 47, hvorefter jeg kan søge OST-tilladelse, som skal være udstedt senest 15. Jan?. Hvorefter rammeaftalen underskrives. Eller hvordan forventer udbyder at dette håndteres? Jeg kan se at vogntype 3 bliver aktuel igen, vil det der var en type 4 vogn før i tid kunne bruges til dette formål, her tænker jeg ford transit og fiat/citroen mm L1H1? ang 3.1 Privatrejser enkeltvogne. Hvis en bil der kører på en OST/EP tilladelse er indregistreret på hvide plader, altså privat, må den så stadig ikke indlægge privatrejser? Selvom vognen så godt må bruges til andet (privat) kørsel uden om planet. Det er korrekt, at der er kommet nye tidsbånd for kørsel, jf. afsnit 11.1 i udbudsmaterialet. Dog har der altid været mulighed for at få tildelt ture fordelt på hele døgnet, men hver enkelt entreprenør afgør selv, hvornår en vogn skal være tilmeldt for kørsel. ESPD filen (espd-request.xml), som er tilgængelig under menupunktet "Udbudsmateriale" i punkt 2 - ESPD, skal ikke åbnes på tilbudsgivers computer. Filen skal gemmes lokalt, og derefter skal den udfyldes online. Udbyder opfordrer i den forbindelse alle tilbudsgivere til at følge "Vejlening i udfyldelse af ESPD_FV5", som er tilgængelig på udbudshjemmesiden. Det er korrekt, at det forventes, at alle tilbudsgivere modtager underretning om tildeling i uge , og at fristen for indsendelse af dokumentation, herunder oplysninger om OST-tilladelse, er den 15. januar Se endvidere svar på spørgsmål 19. Så længe kravene til en vogntype 3 kan overholdes, vil en vogn kunne tilmeldes som vogntype 3. Nej, udbyder tillader ikke, at der indlægges privatrejser på vogne, der kører på begrænset EP/OST-tilladelse. Hvis sådanne vogne skal lukkes i en periode, f.eks. Ved værstedsbesøg eller chaufførskift, tages kontakt til udbyder, der lukker vognen på behørig vis, jf. afsnit 3.1 i bilag 1. Er det tilladt at byde ind med flere vognløb end man har tilladelser til? Nej, en tilbudsgiver vil kun få tildelt rammeaftale på det antal tilladelser, som tilbudsgiver er i besiddelse af 25 Altså byde ind på forskellige adresser, eller forskellige priser, så længe der aldrig er flere vognløb åbne end senest den 15. januar 2017, jf. afsnit 17 i udbudsmaterialet. man har tilladelser til. 26 Skal der vedhæftes forhåndsgodkendelse fra trafikstyrelsen til tilbuddet? Nej. 27 Vedr. kravet i 20. stk 2. for vogntype 2. "Derudover skal vognen have indvendig bagageplads til mindst to sammenklappelige kørestole". Vil udbyder oplyse om en Mercedes E-klasse (model w212) i sedan-udgave, opfylder kravet?. Udbyder har ikke mulighed for at udarbejde en positivliste over godkendte vogne. Hvis der er specifikke spørgsmål hvorvidt en vogn kan godkendes, kan driftsafdelingerne hos udbyder kontaktes. 28 Spørgsmål 1: Med hensyn til udfyldelse af tilbuddet bedes der om at besvarelsen skal være på dansk og i danske kroner EKSKLUSIV moms.. Hvad menes der med det her? Kunne det evt. være, at hvis jeg som tilbudsgiver, ønsker en drifttimepris på 300, er besvarelsen så fyldestgørende? Hvis jeg så byder disse 300 kroner, betyder det så at jeg har budt 375, da momsen er på 25%? Hvis man som tilbudsgiver ønsker 375 kr. i afregning pr. time, så skal man angive 375 kr. i sit tilbud. Skal chaufførerne have BAB-kursus modul 1 og modul 2 hvis de skal køre vogntype 2? For vogne, uanset vogntype, der har rammeaftale/hjemsted hos FynBus eller Sydtrafik, er det et krav, at 29 Er det krav til chaufførerne? chaufførerne har gennemgået og bestået modul 1 og modul 2, jf. 14, stk Skal der være barnestol i vognen type 2? Nej, se svar på spørgsmål 1 og rettelsesblad nr Jeg kom ved en fejl til at afgive tilbud uden at vedhæfte ESPD filen. Kan jeg forvente at dette tilbud vil blive erklæret ugyldig? Eftersom jeg nu har afgivet nyt tilbud MED ESPD fil, og ikke ønsker at lægge to tilbud ind. Er det udbyders alvor, at førere der udelukkende betjener kategori 2 vogne, skal have gennemført BAB3 (AMU kode 46943) for at betjene kategori 2 vognløb? Som tilbudsgiver er det muligt at afgive tilbud helt frem til tilbudsfristen den 16. november 2016 kl. 12:00. Det er samtidigt muligt at afslutte sit tilbud flere gange, og det er det senest afgivet tilbud, der er gældende. Nej, det er kun et krav til dem, der befordrer kørestole, skal have gennemført og bestået modul 3, jf. 14, stk Hvorfor kræver udbyder en såkaldt "serviceatttest" i FV5, når dette ikke var et krav i FG5? Det er også et krav i FG5, se rettelsesblad nr. 8 til udbuddet for FG5 - FlexGaranti i henhold til stk. 7 i udbuddet: Må der gerne være kontrakt og i så fald hvilke tidsfrister/regler gælder ved kørsel for skift til andet trafikselskab? Stk. 7 Vogne, der er tilmeldt i Planet hos udbyder, må ikke samtidigt være tilmeldt for kørsel hos Movia eller Nordjyllands trafikselskab. Punkt 2.2, side 5: "Det forventes, at omfanget af kørslen bliver øget i kontraktperioden." - Hvilke af de i punkt 2.2 beskrevne kørselsordninger forventer man øget kørselsaktivitet på? - Gælder det i alle 3 trafikselskaber at man forventer øget aktivitet? Udbyder går ud fra, at derhenvises til 16, stk. 7 i rammeaftalen. Entreprenør må godt have kontrakt med Movia og Nordjyllands trafikselskab. Entreprenøren/centralen skal i den forbindelse altid meddele udbyder, hvis tilmeldte vogne ikke er disponible. Dette skal meddeles senest dagen før inden kl Ja, der forventes øget aktivitet i alle de beskrevne kørselsordninger i afsnit af 11

4 Punkt 10.1 ESPD. Det er et problem for mig som tilbudsgiver at jeg ikke kan læse den udfyldte ESPD og dermed sikre mig at alt er udfyldt korrekt, og at de udfyldte oplysninger er gemt korrekt af computeren. Min forretning indenfor Flextrafik står og falder med om det dokument er korrekt udfyldt - og så har jeg ikke Tilbudsgiver har mulighed for at tjekke den indsendte ESPD. Dette gøres via dette link: databases/espd/filter?lang=da Vælg herefter Jeg er ordregivende en myndighed, og dernæst Gennemgå ESPD. 36 mulighed for at læse det igennem efter udfyldelsen (bl.a. jvf. svarene givet i FG5 om ESPD'en). Da ESPD'en er Herfra uploader man sin espd-response -fil og vælger Danmark og trykker Næste. en formalitet kunne Udbyder så ikke modtage og godkende/afvise min udfyldte ESPD inden spørgefristens Herefter kan du læse din udfyldte ESPD. udløb? Alternativt stille et program til rådighed for alle tilbudsgivere så det er muligt at læse den udfyldte ESPD igennem inden aflevering? Dette er også gældende for spørgsmål nr Punkt 16 Tildeling, side 16: "Der kan maksimalt indgås rammeaftaler med 350 entreprenører." Hvis mere end 350 entreprenører har budt ind med mindre end det antal vogne som er angivet under de forskellige vogntyper, hvorfor er det så nødvendigt at frasortere entreprenører ned til 350 stk? Efter udbudsreglerne skal udbyder fastsætte en maksimumsgrænse for hvor mange rammeaftaler udbyder vil indgå. Udbyder har vurderet, at der maksimalt er behov for 350 entreprenører. Lige nu har udbyder indgået kontrakt med ca. 200 entreprenører på FV4. 38 Punkt 16 Tildeling: "Frasortering af en eller flere entreprenørers enkelte tilbud vil medføre, at disse entreprenører ikke opnår rammeaftale på nogen vogntyper. Dermed vil der ikke blive indgået en rammeaftale Det er korrekt forstået. med de pågældende entreprenør(er)." - Hvad er det der nødvendiggør denne bestemmelse? - Er det rigtigt Der er ikke mulighed for at dispensere fra denne regel. forstået at hvis en entreprenør med 50 biler afgiver 49 konkurrencedygtige tilbud og ét som ligger højt ved en Reglen kommer kun i spil, såfremt der modtages tilbud fra flere en 350 entreprenører jf. svar på spørgsmål 37. frasorteringsproces, så vil der ikke blive indgået nogen rammeaftaler med pågældende entreprenør? - Er der nogen dispensationsmuligheder fra denne bestemmelse? Den i pkt nævnte serviceattest, må kun være 6 måneder gammel: Fra hvilken dato regnes de 6 måneder? Fra udbuddets start? Fra entreprenørs afgivelse af tilbud? Fra tilbuds åbning? Eller fra Driftsstart? a) Da jeg har fået en forhåndsgodkendelse ved trafikstyrlsen skal jeg vedhæfte den når jeg afgiver mit bud. b) Og skal jeg også samtidig anmode om serviseattest, når jeg har fået en forhåndgodkendelse. Begrænsingen på seks måneder tæller fra tilbudsgivers indsendelsen af Serviceattesten til udbyder, som senest skal ske den 15. januar 2017, jf. afsnit 17 i udbudsmaterialet. a) Nej, der skal ikke indsendes forhåndsgodkendelse fra trafikstyrelsen. b) Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen, jf. afsnit 17 i udbudsmateialet, og ikke af Trafikstyrelsen. Serviceattesten skal indsendes senest den 15. januar Svar på spørgsmål Offentliggjort den 27. oktober a) Er det rigtigt forstået at der ikke stilles krav til hvilken udbyder man har på sin mobiltelefon mere? b) I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal forhåndsgodkendelsen på OST-tilladelser så vedhæftes under andet eller skal de ikke medsendes? 1-spørgsmål vedrørende brug af underleverandør: Kan man til enhver tid i kontrakts perioden gøre brug af underleverandør? forstået på den måde, at hvis jeg har et opstart den og beslutter mig for at gøre bruge af underleverandør til Maj 2017, vil det kunne lade sig gøre? 2- Spørgsmål vedrørende løftepris: Jeg kunne ikke læse noget om hvordan i beregner løfteprisen altså på en type 6 vogn? Har løfteprisen en indflydelse på selve udbudsprisen? a) Vil en VW Caddy Maxi kunne udgøre en type 3 bil i det kommende udbud? b) Der står noget med en indstigningstrin, skal det forståes som et trin som vi kender det i minibusserne? a) Ja, det er korrekt. b) Se svar på spørgsmål 26. 1) Ja. Tilbudsgiver skal dog overholde kontraktens bestemmelser vedr. underentreprenører i 8. 2) Tilbudsgiver angiver selv løfteprisen, som afregnes pr. løft. a) Se svar på spørgsmål 23. b) Nej, det er ikke det samme indstigningstrin i vogntype 3 som i vogntype 5/6. 44 Stk. 2 Såfremt én eller flere af nedenstående punkter ikke er opfyldt, betragtes det som en kvalitetsbrist. Ved følgende konstaterede kvalitetsbrister kan udbyder udstede bod på kr pr. konstaterede tilfælde: a) Manglende overholdelse af tidsfristen på tre dage for indsendelse af udtalelser i forbindelse med kundehenvendelser, jf. 11, stk. 5. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tidsfristen på de tre dage overholdes. Hvordan tilbudsgiver sikre dette i ferie- eller sygdomsperioder, er udbyder uvedkommende. Så hvis en vognmand har ansat chaufføre, men selv står for det administrative, så vil denne vognmand ikke kunne tage på ferie, uden at risikere at der ligger en bod? 4 af 11

5 45 46 jeg kan stadig ikke ud fra svar på hverken spørgsmål 2 eller 15 se hvad der forventes / Skal kunne medtages af kørestole. Der kan evt godt medtages en kørestol af maksimal størrelse, hvilket så eventuelt kun efter lader plads til en meget lille kørestol. Vil det være godkendt? Der er så plads til 2 kørestole af normal størrelse. Men der er ikke plads til 2 kørestole hvis de eksempelvis er stører end en standard kørestol. Er dette den rette Hvis der er plads til to kørestole af normal størrelse, kan vognen godkendes. Tvivlstilfælde afgøres af udbyder. fortolkning? Er det ikke muligt at få opgivet nogle mindste mål på vognenes indvendige frie gulvplads til kørestole, på samme måde som med indvendig fri højde, højde og brede på dør åbning, lift plade osv? Nedenstående står i udbudsmaterialet side 47 Vogne, der kører på begrænset EP/OST-tilladelse, det vil sige, vogne, der udelukkende har tilladelse til at køre for udbyder, må ikke indlægge privatrejser, eftersom vognen ikke må udføre kørselsopgaver for andre end udbyder. Hvis en vogn, der kører på begrænset EP/OST-tilladelse, skal lukkes i en periode, f.eks. ved Se svar på spørgsmål 24. værkstedsbesøg eller chaufførskift, tages kontakt til udbyder, der lukker vognen på behørig vis. Ud fra ovenstående kommer så her spørgsmålet: Betyder det at man IKKE må indlægge privatrejse fra hjemzone til hjemzone på OST biler?? eller spurt på anden måde, skal vi kontakte MIDT hver eneste gang der skal spærres for kørsel?? 47 Filen til ESPD espd-request virker ikke, kan ikke gemmes, der står bare nogle html koder Se svar på spørgsmål Der er ingen documenter, når jeg trykker på start tilbudsafgivelse? For kontaktoplysninger vedrørende spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, henvises til trafikselskabernes hjemmesider. 49 a) Hvor sender man en dokumentation?... Altså Vognmandbevis og strafatest osv. b) Hvordan søger man tilladelse? a) Køretilladelser og straffeattest skal ikke indsendes til udbyder i forbindelse med tilbudsafgivelse. For oplysninger om udfyldelse af tilbud henviser udbyder til afsnit 11 - Afgivelse af tilbud i udbudsmaterialet. b) Hvis tilbudsgiver ønsker at søge om en OST eller Bustilladelse, skal dette gøres hos Trafikstyrelsen. Hvis tilbudsgiver ønsker at søge om en taxi-tilladelse skal dette gøres hos den respektive kommune Er det et krav at man har en vogn indregistret og klar til brug 15. Jan., også hvis man forventer at starte op senere end 1. marts?. Vedr. hjemsteder for vogne i vognløb. Kan man bruge chaufførens eller offentlige adresser som banegårde, sygehuse o.lig. som hjemsted? 52 Hvilke dokumenter skal jeg indse til udbudsmateriale? Hvordan/hvor kan jeg indsende dokumenterne? Nej. Udbyder henviser i denne forbindelse især til afsnit 11 og afsnit 17 for krav i forbindelse med tilbudsafgivelse. Det står tilbudsgiver frit for at vælge hjemsted, se bilag A i udbudsmaterialet. Udbyder henviser til hjemmesiden for tilbudsafgivelse under menupunktet "Start tilbudsafgivlese", hvor vejledningen for udfyldelse af tilbud bl.a. beskriver udfyldelse af tilbudsformularer og upload af evt. dokumenter. 53 Skal en vogn, der opfylder alle krav til Vogntype 2 og Vogntype 3 tilmeldes begge? Eller er det frivilligt? Eller er en tilmeldt vogn til Vogntype 3 automatisk tilmeldt Vogntype 2? Hvis svaret er, at den skal tilmeldes begge Vogntyper, tæller vognen så som en eller to vogne samlet? En vogn kan kun være tilknyttet til én vogntype. Det er op til tilbudsgiver at bestemme hvilken vogntype den enkelte vogn skal tilknyttes. 54 hvis man overvejer at skifte sin type 2 til type 3, men ikke har bestemt sig. Kan man så byde ind med begge typer og først bestemme sig senere. 55 når man har afsluttet sit tilbud skal der så ikke skrives under med nem id 56 Hvilke regler gælder der ang. ildslukker? må man godt bruge en skumslukker på en størrelse med en deodorant, den svare til en ildslukker på 2 kg. Den kan slukke en motorbrand på en bil. 57 Må man lave 2 hjemzoner til en vogngruppe? 58 Hvor ser jeg det der hedder Matriellet/alders-kreterie er det ændret Ja, det er muligt at afgive flere tilbud, og senere afgøre hvilket tilbud den enkelte vogn skal være tilknyttet. Bemærk at der er frist for indsenelse af tilladelser til de afgivet tilbud den 15. januar Nej, der skal underskrives med det digitale certifikat, som tilbudsgiver modtager via mail, når tilbudsgiver har tilmeldt sig udbuddet. En ildslukker skal være på mindst 1 kg. jf. 19, stk. 8. Det står ikke udbyder klart, om der menes byområde eller planetzoner i spørgsmålet. Der henvises til udbudsmaterialets bilag A. Udbyder går ud fra, at der henvises til kravet til vognalder. Disse krav er beskrevet i 19, stk. 3 i udbudsmaterialet. 5 af 11

6 Jeg vil hører om man kan havde 2 hjemme soner For eksempel en fra kl og en fra kl der er option på forlængelse af rammeaftaler på op til 2 år, hvis man vælger, at gøre det, vil det så sig, at det i den periode ikke vil være muligt at få tilmeldt ekstra biler (hvis man får flere bevillinger)? Nej, det er kun muligt at have ét hjemsted pr. vogn eller ét byområde pr. vogngruppe. 2.2 Udbyder går ud fra, at der henvises til "transport af folkeskoleelever" under punktet "Kommunal visiteret Kommunalt visiteret kørsel, under dette er nævnt transport af skolebørn - skal de ikke længere køres under et kørsel". Denne type kørsel er ikke det samme som kørsel af specialskolebørn, der fortsat udbydes i separate specielt udbud? udbud i de tre trafikselskaber. 2.2 a) Nu ændrer man igen til afhentning gadedør/gadedør, det må da betyde, at alle de ture der i dag er berammet til at kunne afvikles på under 5 minutter, skal have lagt ekstra tid til? b) Samme afsnit - her skriver man, at chaufføren skal "tilse" patienten undervejs, hvad lægger man i det? Ja Udbyder går ud fra, at der henvises til afsnit Den siddende patientbefordring. a) Forholdene for denne kørselstype er ikke ændret fra sidste udbud. b) Udbyder kræver ikke sundhedsfaglig ekspertise udover det som de obligatoriske kurser i forbindelse med kontrakten giver Åben kørsel, jeg synes ikke at Flex bliver brugt som supplement til den offentlige transport, jeg synes til gengæld, at flere og flere fravælger den kollektive transport og tilvælger Flex, er der planer om, at forsøge at ændre, så man kun kan blive kørt til det nærmeste offentlige transportmiddel? Det er især blevet meget brugt nu hvor kommunerne indleder samarbejder med nabo kommunerne. Vognkommunikation ikke længere på SMS, jeg er nødt til at spørge, om chaufførerne i det nye udbud er nødt til at sidde i bilen hele tiden, for at få turene, i dag kan vi vælge, at få en ordre på SMS, således chaufføren har mulighed for, at forlade bilen henover dagen. Synes måske også det kan blive et stort problem når nu der bliver åbnet yderligere for natdrift? 11.1 Tilbuddet skal afgives i danske kroner eksl moms - nu er der slet ikke moms på persontransport, så den vending kan da godt skabe forvirring? 11.1 Unormalt lave tilbud kan blive frasorteret - hvornår er et tilbud unormalt lavt? Bilag A - Enkeltvogne. Hver vogn skal have et hjemsted - jeg byder ind med 6 vogne, vil det sige, at de 4 kan tilhøre een adresse og de resterende 2 en anden? 1 stk. 2 Entreprenæren kan frit reducere antallet af vogne, vil det sige, at uanset at begge parter har underskrevet en rammeaftale, kan man fra leverandørens side bare meddele at man sletter vognløb fra udbyderen? 8 stk.1 - vil det sige, at der i dette udbud er åbnet op for, at man som leverandør må benytte sig af underleverandører? 10 stk. 3 Entreprenør er forpligtet til, at optræde loyalt overfor udbyder og dennes virke, ligesom entreprenør er forpligtet til, at sikre, at entreprenærs personale optræder loyalt overfor udbyder og dennes virke - dette gælder vel begge veje? 11 Stk. 5 I skriver, at entreprenør skal overholde diverse tidsfrister, bl.a. i.f.m. svar på en klage, men hvorfor er det, at man som entreprenør ikke får svar på, hvordan klagen ender ud? Nogle klager er meget uberettiget og chaufførerne føler sig meget dårligt behandlet, hvorfor de, naturligvis, spørger hvordan klagen endte. Men selvom jeg har bedt om, at få svar på min forklaring, er det aldrig sket?? 14 stk. 4 - mine chauffører har i mange år kørt for Midttrafik, er de, på trods af deres erfaring, stadigvæk nødt til at deltage i Fly-High kurser? 15 stk. 5 Jeg vil gerne vide, hvordan man ser på slips og tørklæder - de er jo ofte vanskelige at få i nøjagtig sammen farve som en trøje? Spørgsmålet har ikke direkte relevans for dette udbud, og vil ikke blive besvaret her. Udbyder stiller ikke specifikke krav til at chaufføren skal sidde i bilen hele tiden, idet det står entreprenøren frit for at vælge udstyr, der ikke er fastmonteret i vognen, så længe det overholder kravene til udstyr for vognkommunikation. Udbyder kan derudover informere, at der ikke er ændret i tidspunkterne for udførsel af kørsel, det er fortsat fordelt på hele døgnet. Entreprenør vælge selv hvor længe, i løbet af et døgn, en vogn skal være til rådighed for udbyder. Se svar på spørgsmål 28 Unormalt lavt tilbud vurderes i forhold til de indkomne pristilbud og der er således ikke på forhånd taget stilling til et konkret prisniveau. Ja. Se endvidere svar på spørgsmål 51. Ja, entreprenøren bestemmer selv, hvor mange vogne der skal stå til rådighed for udbyder, så længe tidsfristerne for nedlukning af vogne overholdes. Ja Ja Udbyder anbefaler dig, at kontakte driftsafdelingen i det konkrete trafikselskab, som har behandlet sagen. Ja, som udgangspunkt. Bemærk, at der ikke er planlagt kurser. Deltagelse skal ske efter krav fra Midttrafik. Udbyder stiller ikke krav om at slips og hovedbeklædning skal være samme farve som en trøje. 6 af 11

7 stk. 11 Det er et krav, at chaufføren ringer til borgeren 5 minutter før, såfremt kundens nummer fremgår - dette mener jeg bør ændres til mindst 5 minutter før, da det kan være meget vanskeligt at foretage opkald under kørslen, når færdselsloven stadigvæk skal overholdes!!! Jeg har vedhæftet ESPD og længst ude i venstre side er der en rød firkant, som når jeg holder musen over siger "kladde" har det nogen betydning? Er ESPD rigtig vedhæftet? Der vil ikke blive ændret på kravet om udringning til kunde fem minutter før vognen ankommer. Derudover henviser udbyder 19, stk. 1 og 19, stk. 10, der angiver at udstyr skal opfylde krav om færdselssikkerhed og telefoniudstyret skal fungere således, at det til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende lovgivning. Hvis der i linjen ud for den vedhæftede espd er en rød firkant længst til højre, skyldes det dokumentet fortsat har tilstanden "Kladde", og dermed ikke er afleveret som en del af tilbuddet. For at inkludere espd-filen som en del af tilbuddet, skal der trykkes på knappen "Underskriv og afslut tilbud". Herefter følges resten af punkterne i instruktionen på hjemmesiden i det øverste punkt under "Læs mere her" stk. 4 Pauser - vil det fortsat være muligt, at vognmanden selv planlægger begge pauser, som vi gør i dette udbud 219 stk. 5 spørgsmål omkring at fastgøre ting under kørslen, hvordan kan man fastgøre de nævnte tind i en type 2 bil? Afholdelse af pauser afhænger af hvilket trafikselskab, der bliver indgået rammeaftale med. Udbyder henviser til Bilag 1, punkt 2 - Pauser, for yderligere forklaring om pauser. Udbyder går ud fra, at der henvises til 19, stk. 5. Udbyder forholder sig ikke til hvordan hjælpemidler fastspændes, så længe alle krav i udbudsmaterialet overholdes. 19 stk. 12, der må ikke forefindes private genstande i bagagerummet - hvor skal chaufførens madpakke og De kunne f.eks. opbevares i hanskerummet. drikkevarer så være? 23 stk. 3 Der er rigtig mange dårlige veje (grusveje) herude på landet, vil der generelt blive lagt tid på turene når en Udbyder vil i muligt omfang fastlægge køretid under hensyn hertil. entreprenør har gjort opmærksom på vejens beskaffenhed? 24 stk. 3 Efterregulering håndteres løbende og vil som regel udbetales særskilt med besked om hvilket vognløb det Eventuel efterregulering vil indgå i entreprenørens næste betaling, pr. vognløb eller samlet?? handler om. 24 stk. 5 Chaufføren skal altid have 100 kr i byttepenge, hvordan forestiller I jer at det kan lade sig gøre, det kan jo Det er op til entreprenør at sikre, at kravet om byttepenge kan overholdes. være, at de første 5 borgere kommer med en 100 kr. seddel, det kan da være svært at have så mange småpenge med?? 25 stk. 2 Betaling reguleres efter indekset for buskørsel - jeg synes der var tale om, at man ved dette udbud ville Udbyder har vurderet, at det benyttede indeks er retvisende og kan benyttes i denne kontrakt. benytte et mere retvisende indeks, et der passede bedre på taxa/ost? Bilag 3.1 Privatrejser Vi har ret ofte problemer med at vore privatrejser bliver aflyst, eller forsinkede - jeg kan ikke forstå, hvorfor vi Udbyder anbefaler dig, at kontakte driftsafdelingen i det konkrete trafikselskab, som har behandlet sagen. i de tilfælde ikke kan få dem annulleret fra vognløbene, for hvis en tur fra Billund til Hadsten bliver aflyst, kommer vi jo ikke på de kanter?? 5 KØRSELSFORDELING Reduktion i planlægningspris for tomkørsel er lavere - hvor meget lavere, og hvordan kan man tjekke, sat man er blevet afregnet korrekt? ESPD kan man bruge den samme som man brugte i FG5? Den skal jo besvares på helt samme måde. Min 6 biler er taxaer, og vi har jo altid kontraktlige forpligtelser mht taxakørsel, vil det sige, at mine biler ikke behøver at køre Juleaften? 24 stk. 1 Planetsystemet beregner betaling på baggrund af de planlagte køre- vente- og servicetider og der afregnes kun hvis der er over 10 min, forsinkelse, er det korrekt forstået? Vil det sige, at vi ikke vil få afregning hvis vi får betaling for 2 minutter men bruger 6 (dette er bare et eksempel) Når der er chaufførskifte, vis vi har lagt en privatrejse ind på min hjemadresse, er det meget ofte svært for den chauffør der har fri at få oplyst det beløb han har kørt ind på MT. Vi har jo som Taxafolk pligt til at udfylder kørebog efter hver vagt. Planlægningsprisen i Planet og afregningsprisen til entreprenøren er to forskellige prisangivelser. Entreprenøren vil altid blive afregnet for fra den afgivne tilbudspris ifm. tilbudsafgivelse. Udbyder henviser til afsnit 5 - i teksten mellem punkt 7 og punkt 8 - i bilag 1 for yderligere forklaring omkring de to prisangivelser Se svar på spørgsmål 11 Svar på spørgsmål Offentliggjort den 3. november Som udgangspunkt skal alle vogne stå til rådighed for udbyder. Praksis er forskellig i de enkelte trafikselskaber, så det er ikke umiddelbart muligt at svare entydigt på spørgsmålet. Hvis der samlet over dagen er mere end 10 minutters ekstra tidsforbrug, kan der ske henvendelse til afregningen den efterfølgende dag. 7 af 11

8 88 Såfremt en variabel vogn er tilmeldt fra kl. 6 om morgenen, har indlagt en privatrejse 6.10 med slut i et andet postnummer kl. 8, derefter får en flex tur der starter kl. 9. Flexturen viser sig at være en tur til 60,-, har brugt Udbyder er ikke i stand til at svare på spørgsmålet ud fra de givne oplysninger, der nævnes i spørgsmålet. 60 min. uden afregning? Hvor lang ventetid efter afsluttet privatrejse til flextur( ventetid)?? 89 Kan/må man flytte en bil med regnr. XX XX XXX Fra et vognløb til et andet? Nej, det er ikke muligt at flytte en fysisk vogn fra et tilbud til et andet tilbud Kan man få slettet/flyttet sin pause hver gang man har haft 30 min pause på vognløbet, det er jo tit man kører i 2 timer, holder stille i 1 time og køre i 30 min og det næste man får er så den flydende pause der blive udråbt 30 min før den starter.det vil sige at man på 4,5 timer har holdt pause i 2 timer. Pausereglerne er forskellige i de enkelte trafikselskaber, så det er ikke umiddelbart muligt at svare entydigt på spørgsmålet. Udbyder henviser 16, stk. 3 og stk. 4 samt punkt 2 i bilag A i udbudsmaterialet for yderligere oplysninger om pauser. Jeg har også budt på FG5, hvis jeg ønsker den samme vogn også skal køre FV5 før og efter garanti vognløbet. Ja, jf. afsnit 11.3 i udbudsmaterialet. Skal jeg så bare byde med en FV5 i samme zone som garantibilen? Hvordan indsendes OST-tilladelsen, hvis den først erhverves efter tilbudsfristens udløb, og hvor sendes den Tilbudsgiver skal ikke indsende kopi af OST-tilladelsen, men skal senest den 15. januar 2017 have udfyldt et til? online oplysningsskema, jf. afsnit 17 i udbudsmaterialet Spørgmål 46 bliver IKKE besvaret i spørgsmål 24 som angivet. I øvrigt bør der svares (for at undgå tvivl )vedr. spørgsmål 24 at en bil IKKE kan være indregistret til både privat kørsel og EP/OST kørsel. Hvis en bil er på hvide plader og indregistreret på en EP bevilling må bilen IKKE anvendes privat. og man kan ikke få en bil indregistret på hvide plader med en OST bevilling.!! En privat indregistret bil må IKKE anvendes til planet kørsel!! Jeg mangler stadig et fyldestgørende svar på spørgsmål 46 MÅ MAN LIGGE EN PRIVAT REJSE PÅ EN OST BIL FRA HJEMZONE TIL HJEMZONE? Med henvisning til udklip af materialet i spørgsmål 46 anser jeg det for værende meget uklart! PFT. for svar. 1. Har prisen pr. løft med trappemaskine indflydelse på valg af vogn til en tur hvis der skal bruge trappemaskine? 2. Har prisen pr. løft med trappemaskine indflydelse på valg af vogn til en tur hvis der ikke skal bruge trappemaskine? Nej, en vogn, der kører på OST-tilladelse må ikke indlægge privatrejser. 1) Ja. 2) Nej. 95 Kan en bestillingscentral tilmelde 1 eller flere vogne som enkeltvogn til f.eks. vogntype 3? Se svar på spørgsmål Vedr. svar på hvor madpakke og drikkevarer skal opbevares, der svarer i: i handskerum? Hvor skal trafikbog, bonruller, thermokande og jakke så være? hvis man byder ind med vogntype 3, må man forvente, at der ikke vil være de store mængder kørsel. Vil man så blive tildelt almindelig kørsel med under 5 passagerer på lige fod med dem der har budt ind med vogntype 2? Svaret på spørgsmål 78 var blot et forslag. Det er op til tilbudsgiver at sikre, at kravet overholdes. Nej, fordi der er forskellige krav til de to vogntyper, jf. 20, stk. 2 og stk Udbyder skriver i 17 Kørsel jul/nytår Stk.1 Samtlige vogne skal stå til rådighed for udbyder fra kl den 24. december til kl den 25. december, med mindre man er forpligtet af kontrakt til anden side i det pågældende tidsrum Udbyder mener vel ikke at samtlige vogne i en vogngruppe skal stå til rådighed i dette tidsrum Hvor mange vogne i en vogngruppe forventer udbyder at der skal stå til rådighed i dette tidsrum? Se svar på spørgsmål af 11

9 99 Vedr Særligt for vogne med hjemsted i FynBus område: Transportstolen skal være godkendt til, at kunden kan være fastspændt i stolen under kørslen, og kunder kan befordres siddende i en transportstol. 1) kan udbyder henvise til hvor tilbudsgiver finder sådan godkendelser, og hvor tilbudsgiver iøvrigt kan sikre sig at alle de kørestole der befordres generelt er godkendt til at blive befordrer? 2) -transportstolen har i tidligere udbud og i dette udbud for alle andre områder ind på Fyn, haft den funktion Kravet om fastspændte transportstole i FynBus område er en fejl, se rettelsesblad nr. 5, hvor teksten er fjernet. at transportere kunden fra til og fra bilen, det er her en forudsætning at kunden selv kan sætte sig i stolen, og rejse sig fra stolen igen, hvad er Fynbus saglige argument for dette nye krav,efter som kravet jo ikke giver nogen mening hvis kunden selv kan rejse sig fra stolen. Forventer Fynbus at det er chaufføren der foretager flytning af kunden til,og fra denne stol, og samtidig overholde arbejdsmiljøloven? 3) - vil Fynbus overvejer at droppe dette krav, ved manglende saglig argumentation for ovenstående? følgende er ikke blevet besvaret i spørgsmål 45 "Er det ikke muligt at få opgivet nogle mindste mål på vognenes indvendige frie gulvplads til kørestole, på Nej, det er ikke muligt. samme måde som med indvendig fri højde, højde og brede på dør åbning, lift plade osv? " Svar på spørgsmål Offentliggjort den 7. november spørgsmål til Rettelsesblad 3 20 stk 8 1) er det korrekt at der ikke er andre krav til de anvendte busser end de i rettelsesblad 3, anførte krav, værende -opfyldelse af Euro-norm 4 kravet, -antal passager -krav til vognudstyr der er derfor ingen krav om f.eks. vognalder etc.? 2) i skriver at "bus70" skal kunne medtage 70 siddende passager, mener i at alle 70 pladser skal være siddepladser, og at der ikke må anvendes ståpladser i denne? 3) kan udbyder sige noget om den forventede mænge af kørsel opdelt på de enkelte hjemsteder? 4) er det korrekt at der ikke kan komme rejser med kortere varsel end 2 hverdage 5) I henviser til at de enklte busser skal opfylde kravnende i 24 vedr. vogndstyr, for os at se omhandler 24 betaling og afregning, og ikke nogle krav til vognudstyr, Vil udbyder ikke oplyse hvilke krav der stilles til vognudstyr i busserne? 6) afregnes der for alt forbrugt tid fra afgang på hjemstedet, til bussen er tilbage op hjemstedet igen?, Hvor længe regner udbyder med at optagning og afsætning i store busser tager? 7) er der nogen form for minimumafregning pr tur, eller kan man forvente at få ture der afregnes med helt ned til få minutter? 1) Nej, bilag 6 indeholder de yderligere krav, som er gældende ud over de krav i det øvrige udbudsmaterialet, herunder også vognalder. 2) Ja 3) Da kørslen ikke har været udbudt før, kender udbyder ikke det forventede omfang. Derfor udbydes det i en rammeaftale, som kan trækkes på efter behov. 4) Ja, entreprenøren vil blive varslet om den konkrete rejse, der skal udføres senest to hverdage før rejsedagen. 5) Det er en fejl, at der henvises til 24, den korrekte henvisning er 22 - Vognkommunikation, se rettelsesblad nr. XYZ. 6) Ja, der bliver som udgang punkt afsat 1 min pr passager til afsætning/påsætning. 7) Nej, der er ikke nogen form for minimumsafregning pr. tur. 9 af 11

10 102 1) Ja, hvis man ved en aftale om en bestemt tur oplyser en bestemt vogn til opgaven. spørgsmål til Rettelsesblad 2 20 stk 7 2) Minimumslængden på en rådighedsperiode pr. dag afhænger af det konkrete behov fra gang til gang. FynBus 1) Kan man byde på periodevogne i en vogngrupper? forventer at minimumslængden på en enkelt rådighedsperiode pr. dag vil være 1-2 timer, men FynBus kan ikke 2) hvad er minimumslængten for en enkelt rådighedsperiode, udbyder kan aktivere en periodevogn i pr. dag? garantere dette. 3) hvad er det maksimale antal rådighedperioder udbyder kan aktivere en vogn pr. dag? 3) Det maksimale antal rådighedsperioder afhænger af det konkrete behov. Da kørslen ikke har været udbudt 4) Hvad er minimumslængten af dage, udbyder kan aktivere en periodevogn i? før, kender udbyder ikke det forventede omfang. 5) Hvis udbyder aktivere en periodevogn i en given periode, vil det da være samme rådighedperioder alle 4) Minimumslængden af dage afhænger af det konkrete behov. Da kørslen ikke har været udbudt før, kender døgn, og den samme kørsel i perioden at vognen skal udføre? udbyder ikke det forventede omfang. 6) Vedr. afregninggen for periodevognen, skal det da antages at vognen bliver afregnet med den tilbudte 5) Det vil afhænge af det konkret behov. driftstimepris for hele rådighed periodens længde? 6) Ja 7) er det korrekt at man ikke giver nogen former for garanti for kørsel fra udbyders side på en given 7) Ja periodevogn, men man som vognmand har en forpligtelse til at stå til rådighed på et hvilket som helst 8) Da kørslen ikke har været udbudt før, kender udbyder ikke det forventede omfang. Derfor udbydes det i en tidspunkt på døgnet med 5 dags varsel? rammeaftale, som kan trækkes på efter behov. 8) hvad er udbyders forventning til behovet af disse periodevogne i de enkelte kommuner? 103 Spørgsmål til rettelsesblad 2. Forstår ikke afregningsform; får man afregning for hele rådighedsperioden Se svar på spørgsmål 102, punkt a) Spørgsmål til rettelsesblad 3; 20 bilag 6, er der alderskrav til busserne? b) Afregningsform: Er det som variabel kørsel?, afregnet pr. minut?, eks. Gruppe på 60 pers. køres i 20 min, pris for denne?? Hvis man afgiver tilbud og pr 15. januar 2017 er i besiddelse af gyldige tilladelser til alle vogne, men ikke er i besiddelse af alle vogne man har tilbudt, er det så korrekt forstået, at man efterfølgende på et vilkårligt a) Der er samme alderskrav til busserne i bilag 6 som til de øvrige vogne, se 19, stk. 3. b) Afregning beregnes med udgangspunkt i den afgivne driftstimepris baseret på start og slut fra det definerede hjemsted. Afregningen er uafhængig af antallet af personer på hver tur. Ja tidspunkt i kontrakten kan indsætte disse vogne? Tillæg til Spørgsmål 93 & 46 I udbudsmaterialet står der: 3.1 Privatrejser for enkeltvogne For enkeltvogne gælder det, at privatrejser må anvendes i de tilfælde, hvor såvel start- som slutadressen er lig med hjemstedet, f.eks. i forbindelse med chaufførskift på hjemstedet, eller når vognen skal spærres for Nej, fordi teksten i afsnit 3 under punkt 3.1 i bilag 1 udtrykkeligt forklarer, at en OST vogn IKKE må indlægge planetkørsel, fordi den er optaget af andre kørselsopgaver. privatrejser! Læses ovenstående direkte fra udbuddet betyder det at En OST & en Taxa som begge kan være indmeldt som enkeltvogne og kan for så vidt godt indlægge en "privat rejse" fra hjemzone til hjemzone" så der er modstridende oplysninger i materialet. Jeg spørger derfor igen ud fra ovenstående kan en OST bil indlægge en privatrejse fra hjemzone til hjemzone??? Er det korrekt at man kun kan se ESPD skemaet idet man er inde på hjemmesiden og udfylde det? Så snart det er eksporteret og gemt som "espd-response" samt oploaded vil det kun bestå af tegn og filkomandoer ligesom hvis man åbner det i udbudsmaterialet eller når det er downloaded til egen computer. Se svar på spørgsmål 36. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 8. november Mit spørgsmål, 97, besvares med forskellige krav til vogntyper. Nu er det jo sådan, at vogne af type 3 også opfylder kravene til vogntype 2. Fleksibiliteten vil blive noget højere, hvis man kan trække på en vogns alsidighed. Skal det forstås sådan, at udbyder ønsker at gøre driften mindre effektiv, ved kun at tildele vogntype 3 ture med 5 passagerer eller derover? Hvis man kun har en lift vogn der kører under et bestillingskontor som er interesseret i at kører for Flextrafik, kan den så bydes ind enten som enkeltvogn eller som vogngruppe? Det er ikke korrekt, at vogne af type 3 også opfylder kravene til vogntype 2. Eksempelvis er der indgangstrin i vogntype 3, hvilket der ikke er i vogntype 2. Det betyder, at ture, der har krav om, at der ikke må være indgangstrin, vil ikke blive tildelt til en vogntype 3. Hvorimod ture, hvor det planlægningsmæssigt kan betale sig at have 5 eller flere passagerer vil - når der sammenlignes mellem vogntype 2 og vogntype 3 - blive tildelt til en vogntype 3. Passagerer, som ikke har særlige krav til en vogn, kan befordres i både vogntype 2 og vogntype 3. Se svar på spørgsmål af 11

11 110 Kan dette bruges som vejledning til minimums størrelse på lift vognenes mindste krav til kørestole? Dette er færdselsstyrelsen regler for syn og godkendelse for biler opbygget til transport af kørestole Plads for kørestol (1) For hver kørestolsbruger, passagerrummet er beregnet til, skal der være afsat en særlig kørestolsplads, som er mindst 0,75 m bred og 1,30 m lang. Kørestols-pladsens længdeakse skal være parallel med køretøjets længdeakse, og gulvet på kørestolspladsen skal have skridsikker belægning. Nej, idet udbyder henviser til svar på spørgsmål 45 og svar på spørgsmål 100. Svar på spørgsmål Offentliggjort den 9. november af 11

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti 1 Vedr. 2.1.1 Option på aftaleforlængelse Der er option på forlængelse af rammeaftaler på op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår. Hvor mange år kan kontrakten maksimalt vare inklusiv

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1

Spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 1 FG6 Præcisering Afsnit 6.2 udskiftes med nedenstående: 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FV5 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FV5 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV5 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark Side 1 af 67 UDBUDSMATERIALE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1 UDBYDER... 4 2 DEN UDBUDTE KØRSEL... 4 2.1

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udbudets

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Spørgsmål og Svar til FV1

Spørgsmål og Svar til FV1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik J.nr Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG5 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Side 1 af 90 UDBUDSMATERIALE 1 UDBUDSBETINGELSER 4 1 UDBYDER... 4 2 DEN UDBUDTE KØRSEL... 4 2.1 Aftaleperioden...

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011745 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd (selv) mod Nordjyllands Trafikselskab (advokat Hening Biil, København) K E N D E L

Læs mere

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Du skal være særligt opmærksom på, at hvis en ansøger i

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold

Præcisering. Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: FV6. Afsnit 3.2 Miljøforhold FV6 Præcisering Afsnit 3.2 Miljøforhold Vi skrev tidligere: - Type 1 køretøjer skal overholde energiklasse A. Nye køretøjer skal desuden overholde Euro 6, mens brugte køretøjer skal overholde Euro 5a.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 17 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00734 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. november 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00734 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. november 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00734 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. november 2017 K E N D E L S E Vojens Taxi og Servicetrafik ApS (selv) mod Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus (advokat Lotte

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

April 2010. Flextrafik Frogne 3f overenskomst Lægevagtskørsel. Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

April 2010. Flextrafik Frogne 3f overenskomst Lægevagtskørsel. Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: April 2010 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Flextrafik

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Nr.: Spørgsmål Modtaget Svar Besvaret 1 Udbudsmateriale side 12, pkt. 8.1 Prisoplysning og udkast til kontrakt side 11, pkt. 9.1. Der ønskes oplyst priser ex

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere